Documentation TYPO3 par Ameos

latvian-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: latvian-utf-8.inc.php,v 2.82 2005/07/29 17:03:18 lem9 Exp $ */
00003 
00008 $charset = 'utf-8';
00009 $allow_recoding = TRUE;
00010 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00011 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00012 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00013 $number_thousands_separator = ' ';
00014 $number_decimal_separator = '.';
00015 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00016 $byteUnits = array('baiti', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00017 
00018 $day_of_week = array('Sv', 'P', 'O', 'T', 'C', 'Pk', 'S');
00019 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mai', 'Jūn', 'Jūl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
00020 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00021 // variable below
00022 $datefmt = '%d.%m.%Y %H:%M';
00023 
00024 $timespanfmt = '%s dienas, %s stundas, %s minūtes un %s sekundes';
00025 
00026 $strAPrimaryKey = 'Primārā atslēga pievienota uz lauka %s';
00027 $strAbortedClients = 'Pārtraukts';
00028 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Lūdzu ievadiet absolūto ceļu līdz docSQL direktorijai uz servera';
00029 $strAccessDenied = 'Pieeja aizliegta';
00030 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin mēģināja pieslēgties MySQL serverim, un serveris noraidīja pieslēgumu. Lūdzu pārbaudiet hostu, lietotājvārdu un paroli config.inc.php failā, un pārliecinieties, ka tie atbilst informācijai, ko Jums deva MySQL servera administrators.';
00031 $strAction = 'Darbība';
00032 $strAddAutoIncrement = 'Pievienot AUTO_INCREMENT vērtību';
00033 $strAddConstraints = 'Pievienot ierobežojumus';
00034 $strAddDeleteColumn = 'Pievienot/Dzēst laukus (kolonnas)';
00035 $strAddDeleteRow = 'Pievienot/Dzēst ierakstu';
00036 $strAddDropDatabase = 'Pievienot DROP DATABASE';
00037 $strAddFields = 'Pievienot %s lauku(s)';
00038 $strAddHeaderComment = 'Ievietot virsrakstā komentāru (\\n atdala rindas)';
00039 $strAddIfNotExists = 'Pievienot IF NOT EXISTS';
00040 $strAddIntoComments = 'Pievienot komentāros';
00041 $strAddNewField = 'Pievienot jaunu lauku';
00042 $strAddPrivilegesOnDb = 'Pievienot privilēģijas uz sekojošo datubāzi';
00043 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Pievienot privilēģijas uz sekojošo tabulu';
00044 $strAddSearchConditions = 'Pievienot meklēšanas nosacījumus ("where" izteiksmes ķermenis):';
00045 $strAddToIndex = 'Pievienot indeksam &nbsp;%s&nbsp;kolonn(u/as)';
00046 $strAddUser = 'Pievienot jaunu lietotāju';
00047 $strAddUserMessage = 'Jūs pievienojāt jaunu lietotāju.';
00048 $strAddedColumnComment = 'Pievienots komentārs kolonnai';
00049 $strAddedColumnRelation = 'Pievienota relācija kolonnai';
00050 $strAdministration = 'Administrācija';
00051 $strAffectedRows = 'Ietekmēto rindu skaits:';
00052 $strAfter = 'Pēc %s';
00053 $strAfterInsertBack = 'Atgriezties atpakaļ iepriekšējā lapā';
00054 $strAfterInsertNewInsert = 'Ievietot vēl vienu rindu';
00055 $strAfterInsertSame = 'Atgriezties šajā lapā';
00056 $strAll = 'Visi';
00057 $strAllTableSameWidth = 'rādīt visas tabulas vienadā platumā?';
00058 $strAlterOrderBy = 'Mainīt datu kārtošanas laukus';
00059 $strAnIndex = 'Indekss tieka pievienots uz %s';
00060 $strAnalyzeTable = 'Analizēt tabulu';
00061 $strAnd = 'Un';
00062 $strAny = 'Jebkurš';
00063 $strAnyHost = 'Jebkurš hosts';
00064 $strAnyUser = 'Jebkurš lietotājs';
00065 $strApproximateCount = 'Var būt aptuvens skaits. Skatīt FAQ 3.11';
00066 $strArabic = 'Arābu';
00067 $strArmenian = 'Armēņu';
00068 $strAscending = 'Augošā secībā';
00069 $strAtBeginningOfTable = 'Tabulas sākumā';
00070 $strAtEndOfTable = 'Tabulas beigās';
00071 $strAttr = 'Atribūti';
00072 $strAutodetect = 'Noteikt automātiski';
00073 $strAutomaticLayout = 'Automātiskais izvietojums';
00074 
00075 $strBack = 'Atpakaļ';
00076 $strBaltic = 'Baltijas';
00077 $strBeginCut = 'IZGRIEZT NO ŠĪS VIETAS';
00078 $strBeginRaw = 'RINDAS SĀKUMS';
00079 $strBinLogEventType = 'Notikuma tips';
00080 $strBinLogInfo = 'Informācija';
00081 $strBinLogName = 'Log-faila nosaukums';
00082 $strBinLogOriginalPosition = 'Oriģinālā pozīcija';
00083 $strBinLogPosition = 'Pozīcija';
00084 $strBinLogServerId = 'Servera ID';
00085 $strBinary = 'Binārais';
00086 $strBinaryDoNotEdit = 'Binārais - netiek labots';
00087 $strBinaryLog = 'Binārais log-fails';
00088 $strBookmarkAllUsers = 'Dot ikvienam lietotājam pieeju šai grāmatzīmei';
00089 $strBookmarkDeleted = 'Ieraksts tika dzēsts.';
00090 $strBookmarkLabel = 'Nosaukums';
00091 $strBookmarkOptions = 'Grāmatzīmju opcijas';
00092 $strBookmarkQuery = 'Saglabātie SQL vaicājumi';
00093 $strBookmarkThis = 'Saglabāt šo SQL vaicājumu';
00094 $strBookmarkView = 'Tikai apskatīt';
00095 $strBrowse = 'Apskatīt';
00096 $strBrowseForeignValues = 'Pārlūkot ārējās vērtības';
00097 $strBulgarian = 'Bulgāru';
00098 $strBzError = 'phpMyAdmin nevarēja saarhivēt failu dēļ bojāta Bz2 paplašinājuma šajā php versijā. Stingri rekomendējam uzstādīt <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktīvu phpMyAdmin konfigurācijas failā uz <code>FALSE</code>. Ja vēlaties lietot Bz2 kompresijas iespējas, Jums jāuzliek jaunāka php versija. Skatīt php bug report %s sīkākai informācijai.';
00099 $strBzip = 'Arhivēts ar bzip';
00100 
00101 $strCSVOptions = 'CSV opcijas';
00102 $strCalendar = 'Kalendārs';
00103 $strCannotLogin = 'Nevar pieslēgties MySQL serverim';
00104 $strCantLoad = 'nevar ielādēt paplašinājumu %s,<br />lūdzu pārbaudiet PHP konfigurāciju';
00105 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nevar ielādēt iconv vai recode paplašinājumu, kas ir nepieciešams rakstzīmju konvertācijai, lūdzu nokonfigurējiet php, lai varētu lietot šos paplašinājumus, vai arī atslēdziet rakstzīmju konvertāciju phpMyAdmin konfigurācijā.';
00106 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Nevar pārsaukt indeksu par PRIMARY!';
00107 $strCantUseRecodeIconv = 'Nevar lietot iconv, libiconv vai recode_string funkciju, bet php saka, ka paplašinājums ir ielādēts. Pārbaudiet php konfigurāciju.';
00108 $strCardinality = 'Kardinalitāte';
00109 $strCarriage = 'Rindas nobeiguma simbols: \\r';
00110 $strCaseInsensitive = 'reģistrnejūtīgs';
00111 $strCaseSensitive = 'reģistrjūtīgs';
00112 $strCentralEuropean = 'Centrāleiropas';
00113 $strChange = 'Labot';
00114 $strChangeCopyMode = 'Izveidot jaunu lietotāju ar tādām pašām privilēģijām un ...';
00115 $strChangeCopyModeCopy = '... paturēt veco lietotāju.';
00116 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... dzēst veco lietotāju no lietotāju tabulas, un pēc tam pārlādēt privilēģijas.';
00117 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... dzēst veco lietotāju no lietotāju tabulas.';
00118 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... atņemt vecajam lietotājam visas aktīvās privilēģijas, un pēc tam dzēst viņu.';
00119 $strChangeCopyUser = 'Mainīt piekļuves informāciju / Klonēt lietotāju';
00120 $strChangeDisplay = 'Izvēlieties, kuru lauku rādīt';
00121 $strChangePassword = 'Mainīt paroli';
00122 $strCharset = 'Kodējums';
00123 $strCharsetOfFile = 'Tabulas kodējums:';
00124 $strCharsets = 'Rakstzīmju kodējumi';
00125 $strCharsetsAndCollations = 'Rakstzīmju kodējumi un izkārtojumi';
00126 $strCheckAll = 'Iezīmēt visu';
00127 $strCheckOverhead = 'Iezīmēt tabulas ar pārtēriņu';
00128 $strCheckPrivs = 'Pārbaudīt privilēģijas';
00129 $strCheckPrivsLong = 'Pārbaudīt privilēģijas uz datubāzi &quot;%s&quot;.';
00130 $strCheckTable = 'Pārbaudīt tabulu';
00131 $strChoosePage = 'Izvēlieties lapu redigēšanai';
00132 $strColComFeat = 'Rādu kolonnu komentārus';
00133 $strCollation = 'Izkārtojumi';
00134 $strColumnNames = 'Kolonnu nosaukumi';
00135 $strColumnPrivileges = 'Kolonnu specifiskās privilēģijas';
00136 $strCommand = 'Komanda';
00137 $strComments = 'Komentāri';
00138 $strCommentsForTable = 'KOMENTĀRI TABULAI';
00139 $strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 savietojams';
00140 $strCompleteInserts = 'Pilnas INSERT izteiksmes';
00141 $strCompression = 'Kompresija';
00142 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin nevar nolasīt konfigurācijas failu!<br />Tas var notikt, ja PHP atrod tajā kļūdu, vai arī nevar atrast so failu.<br />Mēginiet izsaukt konfigurācijas failu tieši, klikškinot linku zemāk un lasiet PHP pazinojumu par kļūdām. Vairākumā gadījumu kaut kur pietrukst pēdiņa vai semikols.<br />Ja redzat tukšu lapu, viss ir kārtībā.';
00143 $strConfigureTableCoord = 'Lūdzu konfigurējiet koordinātes tabulai %s';
00144 $strConnectionError = 'Nevar pieslēgties: kļūda konfigurācijā.';
00145 $strConnections = 'Konekcijas';
00146 $strConstraintsForDumped = 'Ierobežojumi izmestām tabulām';
00147 $strConstraintsForTable = 'Ierobežojumi tabulai';
00148 $strCookiesRequired = '"Cookies" ir jābūt atļautiem aiz šī punkta.';
00149 $strCopyDatabaseOK = 'Datubāze %s tika pārkopēta uz %s';
00150 $strCopyTable = 'Kopēt tabulu uz (datubāze<b>.</b>tabula):';
00151 $strCopyTableOK = 'Tabula %s tika pārkopēta uz %s.';
00152 $strCopyTableSameNames = 'Nevar nokopēt tabulu uz viņu pašu!';
00153 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nevarēja nogalināt procesu %s. Iespējams, ka tas jau agrāk tika izbeigts.';
00154 $strCreate = 'Izveidot';
00155 $strCreateIndex = 'Izveidot indeksu uz&nbsp;%s&nbsp;laukiem';
00156 $strCreateIndexTopic = 'Izveidot jaunu indeksu';
00157 $strCreateNewDatabase = 'Izveidot jaunu datubāzi';
00158 $strCreateNewTable = 'Izveidot jaunu tabulu datubāzē %s';
00159 $strCreatePage = 'Izveidot jaunu lapu';
00160 $strCreatePdfFeat = 'PDF failu izveide';
00161 $strCreationDates = 'Izveidošanas/Atjaunošanas/Piekļuves datumi';
00162 $strCriteria = 'Kritērijs';
00163 $strCroatian = 'Horvātu';
00164 $strCyrillic = 'Kirilisks';
00165 $strCzech = 'Čehu';
00166 $strCzechSlovak = 'Čehu-Slovāku';
00167 
00168 $strDBComment = 'Datubāzes komentārs: ';
00169 $strDBCopy = 'Kopēt datubāzi uz';
00170 $strDBGContext = 'Konteksts';
00171 $strDBGContextID = 'Konteksta ID';
00172 $strDBGHits = 'Apmeklējumi';
00173 $strDBGLine = 'Līnija';
00174 $strDBGMaxTimeMs = 'Maks. laiks, ms';
00175 $strDBGMinTimeMs = 'Min. laiks, ms';
00176 $strDBGModule = 'Modulis';
00177 $strDBGTimePerHitMs = 'Viena apmeklējuma laiks, ms';
00178 $strDBGTotalTimeMs = 'Laiks kopā, ms';
00179 $strDBRename = 'Pārsaukt datubāzi par';
00180 $strDanish = 'Dāņu';
00181 $strData = 'Dati';
00182 $strDataDict = 'Datu vārdnīca';
00183 $strDataOnly = 'Tikai dati';
00184 $strDatabase = 'Datubāze';
00185 $strDatabaseEmpty = 'Datubāzes nosaukums ir tukšs!';
00186 $strDatabaseExportOptions = 'Datubāzu eksporta opcijas';
00187 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Datubāze %s tika izdzēsta.';
00188 $strDatabaseNoTable = 'Šajā datubāzē nav tabulu!';
00189 $strDatabases = 'Datubāzes';
00190 $strDatabasesDropped = '%s datubāzes tika veiksmīgi dzēstas.';
00191 $strDatabasesStats = 'Datubāzu statistika';
00192 $strDatabasesStatsDisable = 'Izslēgt statistiku';
00193 $strDatabasesStatsEnable = 'Ieslēgt statistiku';
00194 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Piezīme: Datubāzes statistikas ieslēgšana šeit var izsaukt palielināto datu apmaiņu starp webserveri un MySQL serveri.';
00195 $strDbPrivileges = 'Datubāžu specifiskās privilēģijas';
00196 $strDbSpecific = 'datubāzei specifisks';
00197 $strDefault = 'Noklusēts';
00198 $strDefaultValueHelp = 'Noklusētajām vērtībām, lūdzu ievadiet tikai pašu vertību, bez izsargāšanās ar atpakaļējo slīpsvītru vai pēdiņām, lietojot šo formatu: a';
00199 $strDefragment = 'Defragmentēt tabulu';
00200 $strDelOld = 'Tekošajā lapā ir atsauces uz tabulām, kas vairs neeksistē. Vai Jūs gribat dzēst šīs atsauces?';
00201 $strDelayedInserts = 'Lietot aizturētos INSERT';
00202 $strDelete = 'Dzēst';
00203 $strDeleteAndFlush = 'Dzēst lietotājus, un pēc tam pārlādēt privilēģijas.';
00204 $strDeleteAndFlushDescr = 'Tas ir labākais veids, bet privilēģiju pārlādēšana var paņemt zināmu laiku.';
00205 $strDeleted = 'Ieraksts tika dzēsts';
00206 $strDeletedRows = 'Ieraksti dzēsti:';
00207 $strDeleting = 'Dzēšam %s';
00208 $strDescending = 'Dilstošā secībā';
00209 $strDescription = 'Apraksts';
00210 $strDictionary = 'vārdnīca';
00211 $strDisableForeignChecks = 'Nepārbaudīt ārējās atslēgas';
00212 $strDisabled = 'Izslēgts';
00213 $strDisplayFeat = 'Rādīt iespējas';
00214 $strDisplayOrder = 'Attēlošanas secība:';
00215 $strDisplayPDF = 'Rādīt PDF shēmu';
00216 $strDoAQuery = 'Izpildīt "vaicājumu pēc parauga" (aizstājējzīme: "%")';
00217 $strDoYouReally = 'Vai Jūs tiešām gribat ';
00218 $strDocu = 'Dokumentācija';
00219 $strDrop = 'Likvidēt';
00220 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Jūs taisaties LIKVIDĒT veselu datubāzi!';
00221 $strDropSelectedDatabases = 'Dzēst iezīmētās datubāzes';
00222 $strDropUsersDb = 'Dzēst datubāzes, kurām ir tādi paši vārdi, kā lietotājiem.';
00223 $strDumpSaved = 'Damps tika saglabāts failā %s.';
00224 $strDumpXRows = 'Saglabāt %s rindas, sākot ar %s.';
00225 $strDumpingData = 'Dati tabulai';
00226 $strDynamic = 'dinamisks';
00227 
00228 $strEdit = 'Labot';
00229 $strEditPDFPages = 'Labot PDF lapas';
00230 $strEditPrivileges = 'Mainīt privilēģijas';
00231 $strEffective = 'Efektīvs';
00232 $strEmpty = 'Iztukšot';
00233 $strEmptyResultSet = 'MySQL atgrieza tukšo rezultātu (0 rindas).';
00234 $strEnabled = 'Ieslēgts';
00235 $strEncloseInTransaction = 'Iekļaut eksportu transakcijā';
00236 $strEnd = 'Beigas';
00237 $strEndCut = 'IZGRIEZT LĪDZ ŠAI VIETAI';
00238 $strEndRaw = 'RINDAS BEIGAS';
00239 $strEnglish = 'Angļu';
00240 $strEnglishPrivileges = ' Piezīme: MySQL privilēģiju apzīmējumi tiek rakstīti angļu valodā ';
00241 $strError = 'Kļūda';
00242 $strEscapeWildcards = 'Aizstājējzīmes _ un % jāaizsargā ar \ priekšā, lai izmantotu tās burtiski';
00243 $strEstonian = 'Igauņu';
00244 $strExcelEdition = 'Excel redakcija';
00245 $strExcelOptions = 'Excel opcijas';
00246 $strExecuteBookmarked = 'Izpildīt iegrāmatoto vaicājumu';
00247 $strExplain = 'Izskaidrot SQL';
00248 $strExport = 'Eksports';
00249 $strExtendedInserts = 'Paplašinātas INSERT izteiksmes';
00250 $strExtra = 'Ekstras';
00251 
00252 $strFailedAttempts = 'Neveiksmīgi mēģinājumi';
00253 $strField = 'Lauks';
00254 $strFieldHasBeenDropped = 'Lauks %s tika izdzēsts';
00255 $strFields = 'Lauki';
00256 $strFieldsEmpty = ' Lauku skaits ir nulle! ';
00257 $strFieldsEnclosedBy = 'Lauki iekļauti iekš';
00258 $strFieldsEscapedBy = 'Glābjoša (escape) rakstzīme ir';
00259 $strFieldsTerminatedBy = 'Lauki atdalīti ar';
00260 $strFileAlreadyExists = 'Fails %s jau eksistē uz servera. Lūdzu nomainiet faila nosaukumu vai atzīmējiet failu pārrakstīšanas opciju.';
00261 $strFileCouldNotBeRead = 'Nevar nolasīt failu';
00262 $strFileNameTemplate = 'Faila nosaukuma šablons';
00263 $strFileNameTemplateHelp = 'Lietojiet __DB__ datubāzes nosaukumam, __TABLE__ tabulas nosaukumam un funkcijas %sstrftime%s opcijas laika norādīsanai, faila paplašinājums tiks automātiski pievienots. Jebkāds cits teksts tiks atstāts bez izmaiņām.';
00264 $strFileNameTemplateRemember = 'atcerēties šablonu';
00265 $strFixed = 'fiksēts';
00266 $strFlushPrivilegesNote = 'Piezīme: phpMyAdmin saņem lietotāju privilēģijas pa taisno no MySQL privilēģiju tabilām. Šo tabulu saturs var atšķirties no privilēģijām, ko lieto serveris, ja tur tika veikti labojumi. Šajā gadījumā ir nepieciešams %spārlādēt privilēģijas%s pirms Jūs turpināt.';
00267 $strFlushTable = 'Atsvaidzināt tabulu ("FLUSH")';
00268 $strFormEmpty = 'Formā trūkst vērtību!';
00269 $strFormat = 'Formats';
00270 $strFullText = 'Pilni teksti';
00271 $strFunction = 'Funkcija';
00272 
00273 $strGenBy = 'Uzģenerēja';
00274 $strGenTime = 'Izveidošanas laiks';
00275 $strGeneralRelationFeat = 'Galvenās relāciju īpašības';
00276 $strGeorgian = 'Gruzīnu';
00277 $strGerman = 'Vācu';
00278 $strGlobal = 'globāls';
00279 $strGlobalPrivileges = 'Globālās privilēģijas';
00280 $strGlobalValue = 'Globālā vērtība';
00281 $strGo = 'Aiziet!';
00282 $strGrantOption = 'Piešķirt';
00283 $strGreek = 'Grieķu';
00284 $strGzip = 'Arhivēts ar gzip';
00285 
00286 $strHasBeenAltered = 'tika modificēta.';
00287 $strHasBeenCreated = 'tika izveidota.';
00288 $strHaveToShow = 'Izvēlieties vismaz vienu kolonnu attēlošanai';
00289 $strHebrew = 'Ebreju';
00290 $strHexForBinary = 'Lietot heksadecimālo formātu binārajiem laukiem';
00291 $strHome = 'Sākumlapa';
00292 $strHomepageOfficial = 'Oficiālā phpMyAdmin mājaslapa';
00293 $strHost = 'Hosts';
00294 $strHostEmpty = 'Hosts nav norādīts!';
00295 $strHungarian = 'Ungāru';
00296 
00297 $strIcelandic = 'Islandiešu';
00298 $strId = 'ID';
00299 $strIdxFulltext = 'Pilni teksti';
00300 $strIfYouWish = 'Ja Jūs vēlaties ielādēt tikai dažas tabulas kolonnas, norādiet to nosaukumus, atdalot tos ar komatu.';
00301 $strIgnore = 'Ignorēt';
00302 $strIgnoreInserts = 'Lietot IGNORE INSERTS';
00303 $strIgnoringFile = 'Ignorējam failu %s';
00304 $strImportDocSQL = 'Importēt docSQL failus';
00305 $strImportFiles = 'Importēt failus';
00306 $strImportFinished = 'Imports pabeigts';
00307 $strInUse = 'lietošanā';
00308 $strIndex = 'Indekss';
00309 $strIndexHasBeenDropped = 'Indekss %s tika izdzēsts';
00310 $strIndexName = 'Indeksa nosaukums&nbsp;:';
00311 $strIndexType = 'Indeksa tips&nbsp;:';
00312 $strIndexWarningMultiple = 'Vairāk kā viena %s atslēga tika izveidota kolonnai `%s`';
00313 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY un INDEX atslēgas nevar abas reizē tikt uzliktas kolonnai `%s`';
00314 $strIndexWarningTable = 'Problēmas ar indeksiem tabulā `%s`';
00315 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE un INDEX atslēgas nevar abas reizē tikt uzliktas kolonnai `%s`';
00316 $strIndexes = 'Indeksi';
00317 $strInnodbStat = 'InnoDB statuss';
00318 $strInsecureMySQL = 'Jūsu konfigurācijas fails satur iestādījumus (lietotājs "root" bez paroles), kas atbilst noklusētajam MySQL priviliģētajam lietotājam. Jūsu MySQL serveris strādā ar šo noklusēto variantu, ir atvērts uzbrukumiem, un Jums tiešām jāaiztaisa šis drošības caurums.';
00319 $strInsert = 'Pievienot';
00320 $strInsertAsNewRow = 'Ievietot kā jaunu rindu';
00321 $strInsertBookmarkTitle = 'Lūdzu ierakstiet grāmatzīmes virsrakstu';
00322 $strInsertNewRow = 'Pievienot jaunu rindu';
00323 $strInsertTextfiles = 'Ievietot tabulā datus no teksta faila';
00324 $strInsertedRowId = 'Ievietotās rindas id:';
00325 $strInsertedRows = 'Rindas pievienotas:';
00326 $strInstructions = 'Instrukcijas';
00327 $strInternalNotNecessary = '* Iekšējā relācija nav nepieciešama, kad tā eksistē arī iekš InnoDB.';
00328 $strInternalRelations = 'Iekšējās relācijas';
00329 
00330 $strJapanese = 'Japāņu';
00331 $strJumpToDB = 'pāriet pie datubāzes &quot;%s&quot;.';
00332 $strJustDelete = 'Dzēst lietotājus no privilēģiju tabulām.';
00333 $strJustDeleteDescr = '&quot;Dzēstie&quot; lietotāji saglabā spēju piekļūt serverim kā parasti, līdz privilēģijas tiek pārlādētas.';
00334 
00335 $strKeepPass = 'Nemainīt paroli';
00336 $strKeyname = 'Atslēgas nosaukums';
00337 $strKill = 'Nogalināt';
00338 $strKorean = 'Korejiešu';
00339 
00340 $strLaTeX = 'LaTeX';
00341 $strLaTeXOptions = 'LaTeX opcijas';
00342 $strLandscape = 'Ainava';
00343 $strLatexCaption = 'Tabulas virsraksts';
00344 $strLatexContent = 'Tabulas __TABLE__ saturs';
00345 $strLatexContinued = '(turpinājums)';
00346 $strLatexContinuedCaption = 'Tabulas virsraksta turpinājums';
00347 $strLatexIncludeCaption = 'Iekļaut tabulas virsrakstu';
00348 $strLatexLabel = 'Etiķetes atslēga';
00349 $strLatexStructure = 'Tabulas __TABLE__ struktūra';
00350 $strLatvian = 'Latviešu';
00351 $strLengthSet = 'Garums/Vērtības*';
00352 $strLimitNumRows = 'Rindu skaits vienā lapā';
00353 $strLineFeed = 'Rindas beigu simbols: \\n';
00354 $strLinesTerminatedBy = 'Rindas atdalītas ar';
00355 $strLinkNotFound = 'Links nav atrasts';
00356 $strLinksTo = 'Linki uz';
00357 $strLithuanian = 'Lietuviešu';
00358 $strLoadExplanation = 'Labākā metode ir izvēlēta pēc noklusējuma, bet Jūs varat mainīt to neveiksmes gadījumā.';
00359 $strLoadMethod = 'LOAD metode';
00360 $strLocalhost = 'Lokāls';
00361 $strLocationTextfile = 'Teksta faila atrašanās vieta';
00362 $strLogPassword = 'Parole:';
00363 $strLogServer = 'Serveris';
00364 $strLogUsername = 'Lietotājvārds:';
00365 $strLogin = 'Ieiet';
00366 $strLoginInformation = 'Piekļuves informācija';
00367 $strLogout = 'Iziet';
00368 
00369 $strMIMETypesForTable = 'MIME TIPI TABULAI';
00370 $strMIME_MIMEtype = 'MIME tips';
00371 $strMIME_available_mime = 'Pieejamie MIME tipi';
00372 $strMIME_available_transform = 'Pieejamās transformācijas';
00373 $strMIME_description = 'Apraksts';
00374 $strMIME_nodescription = 'Šai transformācijai nav apraksta.<br />Jautājiet autoram, ko %s dara.';
00375 $strMIME_transformation = 'Pārlūkprogrammas transformācija';
00376 $strMIME_transformation_note = 'Lai iegūtu pieejamo transformāciju opcijas un to MIME tipu transformācijas, uzklikšķiniet uz %stransformāciju apraksti%s';
00377 $strMIME_transformation_options = 'Transformācijas opcijas';
00378 $strMIME_transformation_options_note = 'Lūdzu ievadiet transformāciju opciju vērtības, lietojot šo formatu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ja Jums jālieto atpakaļējā slīpsvītra ("\") vai vienkāršā pēdiņa ("\'") starp šīm vērtībām, lieciet tās priekšā vēl vienu atpakaļējo slīpsvītru (piemēram \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
00379 $strMIME_without = 'MIME tipiem, kas parādīti slīprakstā, nav atsevišķas transformācijas funkcijas';
00380 $strMaximumSize = 'Maksimālais izmērs: %s%s';
00381 $strModifications = 'Labojumi tika saglabāti';
00382 $strModify = 'Labot';
00383 $strModifyIndexTopic = 'Labot indeksu';
00384 $strMoreStatusVars = 'Vairāk statusa mainīgie';
00385 $strMoveTable = 'Pārvietot tabulu uz (datubāze<b>.</b>tabula):';
00386 $strMoveTableOK = 'Tabula %s tika pārvietota uz %s.';
00387 $strMoveTableSameNames = 'Nevar pārvietot tabulu uz viņu pašu!';
00388 $strMultilingual = 'daudzvalodu';
00389 $strMustSelectFile = 'Lūdzu izvēlieties failu, kuru Jūs gribat ievietot.';
00390 $strMySQLCharset = 'MySQL kodējums';
00391 $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL konekcijas kārtošana';
00392 $strMySQLReloaded = 'MySQL serveris tika pārlādēts.';
00393 $strMySQLSaid = 'MySQL teica: ';
00394 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% strādā uz %pma_s2%, lietotājs %pma_s3%';
00395 $strMySQLShowProcess = 'Parādīt procesus';
00396 $strMySQLShowStatus = 'Parādīt MySQL izpildes laika informāciju';
00397 $strMySQLShowVars = 'Parādīt MySQL sistēmas mainīgos';
00398 
00399 $strName = 'Nosaukums';
00400 $strNeedPrimaryKey = 'Nodefinējiet primāro atslēgu šai tabulai.';
00401 $strNext = 'Nākamie';
00402 $strNo = 'Nē';
00403 $strNoActivity = 'Nebija aktivitātes vairāk kā %s sekunžu laikā, lūdzu autorizējieties vēlreiz';
00404 $strNoDatabases = 'Nav datubāzu';
00405 $strNoDatabasesSelected = 'Datubāze nav izvēlēta.';
00406 $strNoDescription = 'Bez apraksta';
00407 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" komanda ir aizliegta.';
00408 $strNoExplain = 'Neizskaidrot SQL';
00409 $strNoFrames = 'phpMyAdmin ir vairāk draudzīgs <b>freimu atbalstošām</b> pārlūkprogrammām.';
00410 $strNoIndex = 'Nav definēti indeksi!';
00411 $strNoIndexPartsDefined = 'Nav definēto indeksa daļu!';
00412 $strNoModification = 'Netika labots';
00413 $strNoOptions = 'Šim formātam nav opciju';
00414 $strNoPassword = 'Nav paroles';
00415 $strNoPermission = 'Web serverim nav tiesību rakstīt failā %s.';
00416 $strNoPhp = 'Bez PHP koda';
00417 $strNoPrivileges = 'Nav privilēģiju';
00418 $strNoQuery = 'Nav SQL vaicājuma!';
00419 $strNoRights = 'Jums nav pietiekoši tiesību, lai atrastos šeit tagad!';
00420 $strNoRowsSelected = 'Rindas nav iezīmētas';
00421 $strNoSpace = 'Nepietiek vietas, lai saglabātu failu %s.';
00422 $strNoTablesFound = 'Tabulas nav atrastas šajā datubāzē.';
00423 $strNoThemeSupport = 'Nav tēmu atbalsta, lūdzu pārbaudiet jūsu konfigurāciju un/vai Jūsu tēmas direktorijā %s.';
00424 $strNoUsersFound = 'Lietotāji netika atrasti.';
00425 $strNoValidateSQL = 'Nepārbaudīt SQL';
00426 $strNone = 'Nav';
00427 $strNotNumber = 'Tas nav numurs!';
00428 $strNotOK = 'nav OK';
00429 $strNotSet = 'Tabula <b>%s</b> nav atrasta vai nav atzīmeta iekš %s';
00430 $strNull = 'Nulle';
00431 $strNumSearchResultsInTable = '%s rezultāti tabulā <i>%s</i>';
00432 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Kopumā:</b> <i>%s</i> rezultāti';
00433 $strNumTables = 'Tabulas';
00434 
00435 $strOK = 'Labi';
00436 $strOftenQuotation = 'Parasti pēdiņas. NEOBLIGĀTS nozīmē, ka tikai \'char\' un \'varchar\' tipa lauki tiek norobežoti ar šo simbolu.';
00437 $strOperations = 'Darbības';
00438 $strOperator = 'Operators';
00439 $strOptimizeTable = 'Optimizēt tabulu';
00440 $strOptionalControls = 'Neobligāts. Nosaka, kā rakstīt vai lasīt speciālās rakstzīmes.';
00441 $strOptionally = 'NEOBLIGĀTS';
00442 $strOr = 'Vai';
00443 $strOverhead = 'Pārtēriņš';
00444 $strOverwriteExisting = 'Pārrakstīt eksistējošos failus';
00445 
00446 $strPHP40203 = 'Jūs lietojat PHP versiju 4.2.3, kurai ir nopietna kļūda daudzbaitu rindiņu funkcijās (mbstring). Skatīt PHP bug report 19404. Sī PHP versija nav rekomendējama lietošanai ar phpMyAdmin.';
00447 $strPHPVersion = 'PHP Versija';
00448 $strPageNumber = 'Lapas numurs:';
00449 $strPaperSize = 'Papīra izmērs';
00450 $strPartialText = 'Daļēji teksti';
00451 $strPassword = 'Parole';
00452 $strPasswordChanged = 'Lietotāja %s parole tika veiksmīgi mainīta.';
00453 $strPasswordEmpty = 'Parole nav norādīta!';
00454 $strPasswordHashing = 'Paroles jaukšana';
00455 $strPasswordNotSame = 'Paroles nesakrīt!';
00456 $strPdfDbSchema = 'Datubāzes "%s" shēma, %s. lapa';
00457 $strPdfInvalidTblName = 'Tabula "%s" neeksistē!';
00458 $strPdfNoTables = 'Nav tabulu';
00459 $strPerHour = 'stundā';
00460 $strPerMinute = 'minūtē';
00461 $strPerSecond = 'sekundē';
00462 $strPersian = 'Persiešu';
00463 $strPhoneBook = 'telefonu grāmata';
00464 $strPhp = 'Izveidot PHP kodu';
00465 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentācija';
00466 $strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> direktīvai ir JĀBŪT nodefinētai Jūsu konfigurācijas failā!';
00467 $strPolish = 'Poļu';
00468 $strPortrait = 'Portrets';
00469 $strPos1 = 'Sākums';
00470 $strPrevious = 'Iepriekšējie';
00471 $strPrimary = 'Primārā';
00472 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primārā atslēga tika izdzēsta';
00473 $strPrimaryKeyName = 'Primārās atslēgas nosaukumam jābūt... PRIMARY!';
00474 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>jābūt</b> tikai un <b>vienīgi</b> primārās atslēgas indeksa nosaukumam!)';
00475 $strPrint = 'Drukāt';
00476 $strPrintView = 'Izdrukas versija';
00477 $strPrintViewFull = 'Drukas skats (ar pilniem tekstiem)';
00478 $strPrivDescAllPrivileges = 'Iekļauj visas privilēģijas, izņemot GRANT.';
00479 $strPrivDescAlter = 'Ļauj mainīt esošo tabulu struktūru.';
00480 $strPrivDescCreateDb = 'Ļauj veidot jaunas datubāzes un tabulas.';
00481 $strPrivDescCreateTbl = 'Ļauj veidot jaunas tabulas.';
00482 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Ļauj veidot pagaidu tabulas.';
00483 $strPrivDescDelete = 'Ļauj dzēst datus.';
00484 $strPrivDescDropDb = 'Ļauj dzēst datubāzes un tabulas.';
00485 $strPrivDescDropTbl = 'Ļauj dzēst tabulas.';
00486 $strPrivDescExecute = 'Ļauj palaist saglabātās procedūras; vēl nestrādā šajā MySQL versijā.';
00487 $strPrivDescFile = 'Ļauj importēt/eksportēt datus no/uz failiem.';
00488 $strPrivDescGrant = 'Ļauj pievienot lietotājus un privilēģijas bez privilēģiju tabulu pārlādēšanas.';
00489 $strPrivDescIndex = 'Ļauj veidot un dzēst indeksus.';
00490 $strPrivDescInsert = 'Ļauj ievietot un mainīt datus.';
00491 $strPrivDescLockTables = 'Ļauj bloķēt tabulas tekošajai darbībai.';
00492 $strPrivDescMaxConnections = 'Ierobežo jauno konekciju skaitu, ko lietotājs var atvērt stundas laikā.';
00493 $strPrivDescMaxQuestions = 'Ierobežo vaicājumu skaitu, ko lietotājs var mosūtīt uz serveri stundas laikā.';
00494 $strPrivDescMaxUpdates = 'Ierobežo komandu skaitu, kas maina kas maina tabulas vai datubāzes, ko lietotājs var izpildīt stundas laikā.';
00495 $strPrivDescProcess3 = 'Ļauj nogalināt citu lietotāju procesus.';
00496 $strPrivDescProcess4 = 'Ļauj apskatīt pieprasījumu un procesu sarakstus.';
00497 $strPrivDescReferences = 'Nedarbojas šajā MySQL versijā.';
00498 $strPrivDescReload = 'Ļauj prlādēt servera iestādījumus un iztukšot servera kešu.';
00499 $strPrivDescReplClient = 'Dod lietotājam tiesības jautāt, kur ir replikācijas oriģināli / kopijas.';
00500 $strPrivDescReplSlave = 'Nepieciešams replikāciju kopijām.';
00501 $strPrivDescSelect = 'Ļauj lasīt datus.';
00502 $strPrivDescShowDb = 'Dod pieeju pilnam datubāzu sarakstam.';
00503 $strPrivDescShutdown = 'Ļauj apstādināt serveri.';
00504 $strPrivDescSuper = 'Ļauj pieslēgties pat tad, ja ir sasniegts maksimālais konekciju skaits; Nepieciešams vairumam administratīvo operāciju, kā globālo mainīgo maiņa vai citu lietotāju procesu nogalināšana.';
00505 $strPrivDescUpdate = 'Ļauj mainīt datus.';
00506 $strPrivDescUsage = 'Nav privilēģiju.';
00507 $strPrivileges = 'Privilēģijas';
00508 $strPrivilegesReloaded = 'Privilēģijas tika veiksmīgi pārlādētas.';
00509 $strProcesslist = 'Procesu saraksts';
00510 $strPutColNames = 'Likt kolonnu nosaukumus pirmajā rindā';
00511 
00512 $strQBE = 'Vaicājums pēc parauga';
00513 $strQBEDel = 'Dzēst';
00514 $strQBEIns = 'Ielikt';
00515 $strQueryFrame = 'Vaicājuma logs';
00516 $strQueryOnDb = 'SQL vaicājums uz datubāzes <b>%s</b>:';
00517 $strQuerySQLHistory = 'SQL vēsture';
00518 $strQueryStatistics = '<b>Pieprasījumu statistika</b>: %s pieprasījumi tika nosūtīti uz serveri kopš tā palaišanās brīža.';
00519 $strQueryTime = 'Vaicājums ilga %01.4f s';
00520 $strQueryType = 'Vaicājuma tips';
00521 $strQueryWindowLock = 'Nepārrakstīt šo vaicājumu ārpus šī loga';
00522 
00523 $strReType = 'Atkārtojiet';
00524 $strReceived = 'Saņemts';
00525 $strRecords = 'Ieraksti';
00526 $strReferentialIntegrity = 'Pārbaudīt referenciālo integritāti:';
00527 $strRefresh = 'Atjaunot';
00528 $strRelationNotWorking = 'Papildiespējas darbam ar saistītām tabulām tika izslēgtas. Lai uzzinātu kāpēc, klikškiniet %sšeit%s.';
00529 $strRelationView = 'Relāciju pārskats';
00530 $strRelationalSchema = 'Relāciju shēma';
00531 $strRelations = 'Relācijas';
00532 $strRelationsForTable = 'RELĀCIJAS TABULAI';
00533 $strReloadFailed = 'Nesanāca pārlādēt MySQL serveri.';
00534 $strReloadMySQL = 'Pārlādēt MySQL serveri';
00535 $strReloadingThePrivileges = 'Pārlādējam privilēģijas';
00536 $strRemoveSelectedUsers = 'Dzēst izvēlētos lietotājus';
00537 $strRenameDatabaseOK = 'Datubāze %s tika pārsaukta par %s';
00538 $strRenameTable = 'Pārsaukt tabulu uz';
00539 $strRenameTableOK = 'Tabula %s tika pārsaukta par %s';
00540 $strRepairTable = 'Restaurēt tabulu';
00541 $strReplace = 'Aizvietot';
00542 $strReplaceNULLBy = 'Aizvietot NULL ar';
00543 $strReplaceTable = 'Aizvietot tabulas datus ar datiem no faila';
00544 $strReset = 'Atcelt';
00545 $strResourceLimits = 'Resursu ierobežojumi';
00546 $strRevoke = 'Atsaukt';
00547 $strRevokeAndDelete = 'Atņemt visas aktīvās privilēģijas lietotājiem, un pēc tam dzēst tos.';
00548 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Lietotāji saglabā iespeju lietot datubāzes, līdz privilēģijas tiek pārlādētas.';
00549 $strRevokeMessage = 'Jūs atņēmāt privilēgijas lietotājam %s';
00550 $strRomanian = 'Rumāņu';
00551 $strRowLength = 'Rindas garums';
00552 $strRowSize = ' Rindas izmērs ';
00553 $strRows = 'Rindas';
00554 $strRowsFrom = 'rindas sākot no';
00555 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontālā (pagriezti virsraksti)';
00556 $strRowsModeHorizontal = 'horizontālā';
00557 $strRowsModeOptions = '%s skatā un atkārtot virsrakstus ik pēc %s rindām';
00558 $strRowsModeVertical = 'vertikālā';
00559 $strRowsStatistic = 'Rindas statistika';
00560 $strRunQuery = 'Izpildīt vaicājumu';
00561 $strRunSQLQuery = 'Izpildīt SQL vaicājumu(s) uz datubāzes %s';
00562 $strRunning = 'atrodas uz %s';
00563 $strRussian = 'Krievu';
00564 
00565 $strSQL = 'SQL';
00566 $strSQLExportType = 'Eksporta veids';
00567 $strSQLOptions = 'SQL opcijas';
00568 $strSQLParserBugMessage = 'Iespējams, ka Jūs esat atraduši kļūdu SQL interpretatorā. Lūdzu apskatiet Jūsu vaicājumu citīgāk, un pārbaudiet, ka pēdiņas ir pareizas un nav sajauktas. Cits kļūdas iemesls var būt tas, ka Jūs atsūtījāt failu ar bināro vērtību ārpus pēdiņās iekļautā teksta lauka. Jūs varat arī izmēģināt savu vaicājumu MySQL komandrindas interfeisā. MySQL servera kļūdas paziņojums zemāk, ja tāds ir, var arī palīdzēt Jums diagnosticēt problēmu. Ja problēma paliek, vai arī iekš phpMyAdmin kļūda ir, bet komandrindā nav, lūdzu samaziniet Jūsu SQL vaicājumu līdz vienkāršam vaicājumam kas izsauc problēmas, un atsūtiet mums ziņojumu par kļūdu, iekļaujot tajā datus no IZGRIEZT sekcijas zemāk:';
00569 $strSQLParserUserError = 'Izkatās, ka Jūsu SQL vaicajumā ir kļūda. MySQL servera kļūdas pazinojums zemāk, ja tāds ir, var arī palīdzet Jums diagnosticēt problēmu.';
00570 $strSQLQuery = 'SQL vaicājums';
00571 $strSQLResult = 'SQL rezultāts';
00572 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Nederīgs identifikators';
00573 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Neaizvērtas pēdiņas';
00574 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nezināmā punktuācijas zīme';
00575 $strSave = 'Saglabāt';
00576 $strSaveOnServer = 'Saglabāt uz servera direktorijā %s';
00577 $strScaleFactorSmall = 'Mērogošanas faktors ir pārāk mazs, lai shēma ietilptu vienā lapā';
00578 $strSearch = 'Meklēt';
00579 $strSearchFormTitle = 'Meklēt datubāzē';
00580 $strSearchInTables = 'Tabulā(s):';
00581 $strSearchNeedle = 'Vārdi vai vērtības meklēšanai (aizstājējzīme: "%"):';
00582 $strSearchOption1 = 'kaut viens no vārdiem';
00583 $strSearchOption2 = 'visi vārdi';
00584 $strSearchOption3 = 'precīza frāze';
00585 $strSearchOption4 = 'kā regulārā izteiksme';
00586 $strSearchResultsFor = 'Meklēšanas rezultāti "<i>%s</i>" %s:';
00587 $strSearchType = 'Atrast:';
00588 $strSecretRequired = 'Konfigurācijas fails tagad prasa slepeno paroli (blowfish_secret).';
00589 $strSelectADb = 'Lūdzu izvēlieties datubāzi';
00590 $strSelectAll = 'Iezīmēt visu';
00591 $strSelectBinaryLog = 'Izvēlieties bināro log-failu apskatei';
00592 $strSelectFields = 'Izvēlieties laukus (kaut vienu):';
00593 $strSelectNumRows = 'vaicājumā';
00594 $strSelectTables = 'Izvēlieties tabulas';
00595 $strSend = 'Saglabāt kā failu';
00596 $strSent = 'Nosūtīts';
00597 $strServer = 'Serveris';
00598 $strServerChoice = 'Servera izvēle';
00599 $strServerNotResponding = 'Serveris neatbild';
00600 $strServerStatus = 'Izpildes laika informācija';
00601 $strServerStatusUptime = 'Šis MySQL serveris strādā %s. Tas tika palaists %s.';
00602 $strServerTabProcesslist = 'Procesi';
00603 $strServerTabVariables = 'Mainīgie';
00604 $strServerTrafficNotes = '<b>Servera trafiks</b>: Šīs tabulas parāda šī MySQL servera tīkla trafika statistiku kopš tā palaišanas.';
00605 $strServerVars = 'Servera mainīgie un konfigurācija';
00606 $strServerVersion = 'Servera versija';
00607 $strSessionValue = 'Sesijas vērtība';
00608 $strSetEnumVal = 'Ja lauka tips ir "enum" vai "set", lūdzu ievadiet vērtības atbilstoši šim formatam: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ja Jums vajag ielikt atpakaļējo slīpsvītru (\) vai vienkāršo pēdiņu (\') kādā no šīm vērtībām, lieciet tās priekšā atpakaļējo slīpsvītru (piemēram, \'\\\\xyz\' vai \'a\\\'b\').';
00609 $strShow = 'Rādīt';
00610 $strShowAll = 'Rādīt visu';
00611 $strShowColor = 'Rādīt krāsas';
00612 $strShowDatadictAs = 'Datu vārdnīcas formats';
00613 $strShowFullQueries = 'Rādīt pilnos vaicājumus';
00614 $strShowGrid = 'Rādīt režģi';
00615 $strShowPHPInfo = 'Parādīt PHP informāciju';
00616 $strShowTableDimension = 'Rādit tabulu izmērus';
00617 $strShowTables = 'Rādīt tabulas';
00618 $strShowThisQuery = ' Rādīt šo vaicājumu šeit atkal ';
00619 $strShowingRecords = 'Parādu rindas';
00620 $strSimplifiedChinese = 'Vienkāršota ķīniešu';
00621 $strSingly = '(atsevišķi)';
00622 $strSize = 'Izmērs';
00623 $strSlovak = 'Slovāku';
00624 $strSlovenian = 'Slovēņu';
00625 $strSort = 'Kārtošana';
00626 $strSortByKey = 'Kārtot pēc atslēgas';
00627 $strSpaceUsage = 'Diska vietas lietošana';
00628 $strSpanish = 'Spāņu';
00629 $strSplitWordsWithSpace = 'Vārdi ir atdalīti ar tukšumu (" ").';
00630 $strStatCheckTime = 'Pēdējā pārbaude';
00631 $strStatCreateTime = 'Izveidošana';
00632 $strStatUpdateTime = 'Pēdējā atjaunošana';
00633 $strStatement = 'Parametrs';
00634 $strStatus = 'Statuss';
00635 $strStrucCSV = 'CSV dati';
00636 $strStrucData = 'Struktūra un dati';
00637 $strStrucDrop = 'Pievienot tabulu dzēšanas komandas';
00638 $strStrucExcelCSV = 'CSV dati MS Excel formātā';
00639 $strStrucNativeExcel = 'Dati MS Excel formatā';
00640 $strStrucOnly = 'Tikai struktūra';
00641 $strStructPropose = 'Ieteikt tabulas sruktūru';
00642 $strStructure = 'Struktūra';
00643 $strSubmit = 'Nosūtīt';
00644 $strSuccess = 'Jūsu SQL vaicājums tika veiksmīgi izpildīts';
00645 $strSum = 'Kopumā';
00646 $strSwedish = 'Zviedru';
00647 $strSwitchToDatabase = 'Pārslēgties uz nokopēto datubāzi';
00648 $strSwitchToTable = 'Pārslēgties uz nokopēto tabulu';
00649 
00650 $strTable = 'Tabula';
00651 $strTableComments = 'Komentārs tabulai';
00652 $strTableEmpty = 'Tabulas nosaukums nav norādīts!';
00653 $strTableHasBeenDropped = 'Tabula %s tika izdzēsta';
00654 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabula %s tika iztukšota';
00655 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabula %s tika atsvaidzināta';
00656 $strTableMaintenance = 'Tabulas apkalpošana';
00657 $strTableOfContents = 'Satura rādītājs';
00658 $strTableOptions = 'Tabulas opcijas';
00659 $strTableStructure = 'Tabulas struktūra tabulai';
00660 $strTableType = 'Tabulas tips';
00661 $strTables = '%s tabula(s)';
00662 $strTakeIt = 'izmantot šo stilu';
00663 $strTblPrivileges = 'Tabulu specifiskās privilēģijas';
00664 $strTextAreaLength = ' Sava garuma dēļ,<br /> šis lauks var būt nerediģējams ';
00665 $strThai = 'Taizemiešu';
00666 $strTheContent = 'Jūsu faila saturs tika ievietots.';
00667 $strTheContents = 'Faila saturs aizvieto izvēlētās tabulas saturu rindiņām ar identisko primārās vai unikālās atslēgas vērtību.';
00668 $strTheTerminator = 'Lauku atdalītājs.';
00669 $strTheme = 'Tēma / Stils';
00670 $strThisHost = 'Šis hosts';
00671 $strThisNotDirectory = 'Tā nebija direktorija';
00672 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Process %s tika veiksmīgi nogalināts.';
00673 $strTime = 'Laiks';
00674 $strToggleScratchboard = 'parādīt/noslēpt piezīmju tafeli';
00675 $strTotal = 'kopā';
00676 $strTotalUC = 'Kopā';
00677 $strTraditionalChinese = 'Tradicionāla ķīniešu';
00678 $strTraditionalSpanish = 'Tradicionālā spāņu';
00679 $strTraffic = 'Datu apmaiņa';
00680 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Rādīt saiti uz lauka bināro datu lejuplādi. Pirmā opcija ir binārā faila nosaukums. Otrā opcija ir iespējamais lauka nosaukums tabulas rindā, kas satur faula nosaukumu. Ja izmantojat otro opciju, pirmo atstājiet tukšo.';
00681 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Parāda klikšķināmo sīktēlu; opcijas: platums, augstums pikseļos (saglabājot oriģinālās proporcijas)';
00682 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Parāda linku uz šo attēlu (tieša blob lauka lajuplāde).';
00683 $strTransformation_image_png__inline = 'Skatīties image/jpeg: kā ierindotu attēlu';
00684 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Ņem TIME, TIMESTAMP vai DATETIME lauku, un formatē to izmantojot Jūsu lokālo datuma formatu. Pirmā opcija ir nobīde (stundās), kas tiks pievienota timestamp laukam (noklusētā: 0). Otrā opcija ir datuma formats, saskaņā ar PHP finkcijas strftime() parametriem.';
00685 $strTransformation_text_plain__external = 'Tikai LINUX: Palaiž ārējo aplikāciju un padod lauka datus tās standartievadā. Atgriež aplikācijas standartizvadi. Noklusējums ir Tidy, kas izskaistina HTML kodu. Drošības apsvērumu dēļ, nepieciešams manuāli rediģēt failu libraries/transformations/text_plain__external.inc.php un ielikt rīkus, kurus Jūs atļaujat palaist. Pirmā opcija ir programmas numurs, ko Jūs vēlaties lietot, otrā opcija ir parametri šai programmai. Trešā opcija, ja ir vienāda ar 1, konvertē izvadi, izmantojot htmlspecialchars() (noklusējums ir 1). Ceturtais parametrs, ja vienāds ar 1, liek NOWRAP parametru satura šūnai, tā kā izvade tiks attēlota bez pārformatēšanas. (noklusējums ir 1)';
00686 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Saglabā lauka oriģinālo formatējumu. Speciālo rakstzīmju pasargāšana netiek veikta.';
00687 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Parāda attēlu un linku, lauks satur faila nosauumu; pirmā opcija ir prefikss, piemēram, "http://domens.lv/", otrā opcija ir platums pikseļos, trešā ir augstums.';
00688 $strTransformation_text_plain__link = 'Parāda attēlu un linku, lauks satur faila nosauumu; pirmā opcija ir prefikss, piemēram, "http://domens.lv/", otrā opcija ir linka nosaukums.';
00689 $strTransformation_text_plain__substr = 'Parāda tikai virknes daļu. Pirmā opcija ir nobīde, kas nosaka, kur Jūsu teksts sākas (noklusējums 0). Otrā opcija ir atgriežamā teksta garums. Ja tukša, atgriež visu atlikušo tekstu. Trešā opcija nosaka rakstzīmes, kas tiks pievienotas apgrieztās virknes galā (noklusējums: ...) .';
00690 $strTruncateQueries = 'Ierobežot parādīto vaicājumu garumu';
00691 $strTurkish = 'Turku';
00692 $strType = 'Tips';
00693 
00694 $strUkrainian = 'Ukraiņu';
00695 $strUncheckAll = 'Neiezīmēt neko';
00696 $strUnicode = 'Unikods';
00697 $strUnique = 'Unikālais';
00698 $strUnknown = 'nazināma';
00699 $strUnselectAll = 'Neiezīmēt neko';
00700 $strUpdComTab = 'Lūdzu skatieties dokumentāciju par to, kā atjaunot \'Column_comments\' tabulu';
00701 $strUpdatePrivMessage = 'Jūs modificējāt privilēģijas objektam %s.';
00702 $strUpdateProfileMessage = 'Profils tika modificēts.';
00703 $strUpdateQuery = 'Atjaunot vaicājumu';
00704 $strUpgrade = 'Jums ir jāuzliek %s %s vai jaunāks.';
00705 $strUsage = 'Aizņem';
00706 $strUseBackquotes = 'Lietot apostrofa simbolu [`] tabulu un lauku nosaukumiem';
00707 $strUseHostTable = 'Lietot hostu tabulu';
00708 $strUseTabKey = 'Lietojiet TAB taustiņu, lai pārvietotos no vērtības līdz vērtībai, vai CTRL+bultiņas, lai pārvietotos jebkurā vietā';
00709 $strUseTables = 'Lietot tabulas';
00710 $strUseTextField = 'Lietot teksta lauku';
00711 $strUseThisValue = 'Lietot šo vērtību';
00712 $strUser = 'Lietotājs';
00713 $strUserAlreadyExists = 'Lietotājs %s jau eksistē!';
00714 $strUserEmpty = 'Lietotāja vārds nav norādīts!';
00715 $strUserName = 'Lietotājvārds';
00716 $strUserNotFound = 'Izvēlētais lietotājs nav atrasts privilēģiju tabulā.';
00717 $strUserOverview = 'Lietotāju pārskats';
00718 $strUsersDeleted = 'Izvēlētie lietotāji tika veiksmīgi dzēsti.';
00719 $strUsersHavingAccessToDb = 'Lietotāji, kam ir pieja datubāzei &quot;%s&quot;';
00720 
00721 $strValidateSQL = 'Pārbaudīt SQL';
00722 $strValidatorError = 'Nevar inicializēt SQL pārbaudītāju. Lūdzu pārbaudiet, vai esat uzinstalējuši nepieciešamos PHP paplašinājumus, kā aprakstīts %sdokumentācijā%s.';
00723 $strValue = 'Vērtība';
00724 $strVar = 'Mainīgais';
00725 $strViewDump = 'Apskatīt tabulas dampu (shēmu)';
00726 $strViewDumpDB = 'Apskatīt datubāzes dampu (shēmu)';
00727 $strViewDumpDatabases = 'Apskatīt datubāzu dampu (shēmu)';
00728 
00729 $strWebServerUploadDirectory = 'web servera augšupielādes direktorija';
00730 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Direktoija, kuru norādijāt augšupielādei, nav pieejama';
00731 $strWelcome = 'Laipni lūgti %s';
00732 $strWestEuropean = 'Rietumeiropas';
00733 $strWildcard = 'aizstājējzīme';
00734 $strWindowNotFound = 'Neizdevās atjaunot galveno pārlūkprogramas logu. Varbūt esat viņu aizvēruši, vai arī Jūsu pārlūkprogramma bloķe starplogu saskarsmi Jūsu drošības iestādījumu dēļ.';
00735 $strWithChecked = 'Ar iezīmēto:';
00736 $strWritingCommentNotPossible = 'Komentāra rakstīšana nav iespējama';
00737 $strWritingRelationNotPossible = 'Relācijas rakstīšana nav iespējama';
00738 $strWrongUser = 'Kļūdains lietotājvārds/parole. Pieeja aizliegta.';
00739 
00740 $strXML = 'XML';
00741 
00742 $strYes = 'Jā';
00743 
00744 $strZeroRemovesTheLimit = 'Piezīme: Šo opciju uzstādīšana uz 0 (nulli) atceļ ierobežojumus.';
00745 $strZip = 'Arhivēts ar zip';
00746 
00747 // To translate:
00748 $strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
00749 
00750 $strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
00751 $strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
00752 
00753 $strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
00754 
00755 $strView = 'View'; //to translate
00756 $strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
00757 $strEngines = 'Engines'; //to translate
00758 $strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
00759 $strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
00760 $strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
00761 $strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
00762 $strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
00763 $strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
00764 $strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
00765 $strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
00766 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
00767 $strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
00768 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
00769 $strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
00770 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
00771 $strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
00772 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
00773 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
00774 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
00775 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
00776 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
00777 $strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
00778 $strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
00779 $strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
00780 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
00781 $strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
00782 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
00783 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
00784 $strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
00785 $strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
00786 $strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
00787 $strFreePages = 'Free pages'; //to translate
00788 $strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
00789 $strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
00790 $strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
00791 $strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
00792 $strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
00793 $strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
00794 $strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
00795 $strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
00796 $strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
00797 $strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
00798 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
00799 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
00800 $strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
00801 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
00802 $strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
00803 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
00804 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
00805 $strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
00806 $strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
00807 $strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
00808 $strPrivDescAlterDb = 'Allows altering the structure of existing tables as well as changing the default charset and collation of databases.'; //to translate
00809 $strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming unser accounts.'; //to translate
00810 $strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
00811 $strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
00812 $strRoutines = 'Routines'; //to translate
00813 $strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
00814 $strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
00815 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
00816 $strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
00817 $strGenerate = 'Generate'; //to translate
00818 $strCopy = 'Copy'; //to translate
00819 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data.'; //to translate
00820 $strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
00821 $strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
00822 $strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
00823 $strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
00824 $strAndThen = 'and then'; //to translate
00825 ?>


Gnr par TYPO3 Ameos avec  doxygen 1.4.6