Documentation TYPO3 par Ameos

hungarian-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 
00003 // Peter Bakondy <bakondyp@freemail.hu>
00004 // Mihály Mészáros <necronix@freemail.hu>
00005 
00006 $charset = 'utf-8';
00007 $allow_recoding = TRUE;
00008 $allow_recoding = TRUE;
00009 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr': balról jobbra, 'rtl': jobbról balra)
00010 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00011 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00012 $number_thousands_separator = ' ';
00013 $number_decimal_separator = '.';
00014 // Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa rövidítései
00015 $byteUnits = array('Bájt', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00016 
00017 $day_of_week = array('V', 'H', 'K', 'Sze', 'Cs', 'P', 'Szo');
00018 $month = array('Jan', 'Feb', 'Márc', 'Ápr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Szept', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
00019 // Leírás a $datefmt változó definiálásához:
00020 // http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
00021 $datefmt = '%Y. %B %d. %H:%M';
00022 
00023 $timespanfmt = '%s nap, %s óra, %s perc, %s másodperc'; 
00024 
00025 $strAPrimaryKey = 'Els&#337;dleges kulcsot hozzáadtam: %s';
00026 $strAbortedClients = 'Megszakítva'; 
00027 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Írja be az abszolút elérési utat a docSQL könyvtárhoz'; 
00028 $strAccessDenied = 'Hozzáférés megtagadva';
00029 $strAccessDeniedExplanation = 'A phpMyAdmin megpróbált csatlakozni a MySQL szerverhez, de a szerver elutasította a kapcsolatot. Ellen&#337;rizze a host, username és jelszó mez&#337;ket a config.inc.php fájlban, és bizonyosodjon meg róla, hogy ezek megfelelnek a MySQL szerver adminisztrátorától kapott információknak.'; 
00030 $strAction = 'Parancs';
00031 $strAddAutoIncrement = 'AUTO_INCREMENT érték hozzáadása'; 
00032 $strAddConstraints = 'Megszorítás hozzáadása'; 
00033 $strAddDeleteColumn = 'Mez&#337; Oszlopokat Hozzáad/Töröl';
00034 $strAddDeleteRow = 'Kritérium Sort Hozzáad/Töröl';
00035 $strAddDropDatabase = 'DROP DATABASE hozzáadása';
00036 $strAddFields = '%s mez&#337; hozzáadása';
00037 $strAddHeaderComment = 'Egyedi megjegyzés hozzáadása a fejléchez (\\n töri a sorokat)'; 
00038 $strAddIfNotExists = 'IF NOT EXISTS hozzáadása'; 
00039 $strAddIntoComments = 'Hozzáadás a megjegyzéshez';
00040 $strAddNewField = 'Új mez&#337; hozzáadása';
00041 $strAddPrivilegesOnDb = 'Privilégiumok hozzáadása a következ&#337; adatbázison:';
00042 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Privilégiumok hozzáadása a következ&#337; táblán:'; 
00043 $strAddSearchConditions = 'Keresési feltételek megadása (az "ahol" kikötések):';
00044 $strAddToIndex = 'Adj az indexhez %s oszlopot';
00045 $strAddUser = 'Új felhasználó hozzáadása';
00046 $strAddUserMessage = 'Az új felhasználót felvettem.';
00047 $strAddedColumnComment = 'Megjegyzés hozzáf&#369;zve az oszlophoz:'; 
00048 $strAddedColumnRelation = 'Kapcsolat hozzáf&#369;zve az oszlophoz:'; 
00049 $strAdministration = 'Adminisztráció'; 
00050 $strAffectedRows = 'Keresett sorok:';
00051 $strAfter = '%s után';
00052 $strAfterInsertBack = 'Vissza az el&#337;z&#337; oldalra';
00053 $strAfterInsertNewInsert = 'Új sor beszúrása';
00054 $strAfterInsertNext = 'Következ&#337; sor szerkesztése';
00055 $strAfterInsertSame = 'Visszatérés az oldalra'; 
00056 $strAll = 'Mind';
00057 $strAllTableSameWidth = 'minden tábla ezzel a szélességgel jelenjen meg?';
00058 $strAlterOrderBy = 'Tábla megváltozása rendezve e szerint:';
00059 $strAnIndex = 'Indexet hozzáadtam: %s';
00060 $strAnalyzeTable = 'Tábla vizsgálat';
00061 $strAnd = 'És';
00062 $strAny = 'Bármely';
00063 $strAnyHost = 'Bármely hoszt';
00064 $strAnyUser = 'Bármely felhasználó';
00065 $strApproximateCount = 'Becsült érték lehet. Lásd: FAQ 3.11';
00066 $strArabic = 'Arab'; 
00067 $strArmenian = 'Örmény'; 
00068 $strAscending = 'Növekv&#337;';
00069 $strAtBeginningOfTable = 'A tábla elejénél';
00070 $strAtEndOfTable = 'A tábla végénél';
00071 $strAttr = 'Tulajdonságok';
00072 $strAutodetect = 'Automatikus felismerés'; 
00073 $strAutomaticLayout = 'Automatikus elrendezés'; 
00074 
00075 $strBack = 'Vissza';
00076 $strBaltic = 'Balti'; 
00077 $strBeginCut = 'Kivágás Kezdete';
00078 $strBeginRaw = 'Feldolgozatlan Kezdete';
00079 $strBinLogInfo = 'Információ';
00080 $strBinLogOriginalPosition = 'Eredeti pozíció';
00081 $strBinLogPosition = 'Pozíció';
00082 $strBinLogServerId = 'Szerver ID';
00083 $strBinary = 'Bináris';
00084 $strBinaryDoNotEdit = 'Bináris - nem szerkeszthet&#337;';
00085 $strBookmarkAllUsers = 'Az összes felhasználónak engedélyezi a hozzáférést ehhez a könyvjelz&#337;höz'; 
00086 $strBookmarkDeleted = 'A könyvjelz&#337;t töröltem.';
00087 $strBookmarkLabel = 'Felirat';
00088 $strBookmarkOptions = 'Könyvjelz&#337; opciók'; 
00089 $strBookmarkQuery = 'Feljegyzett SQL-kérés';
00090 $strBookmarkThis = 'Jegyezd fel az SQL-kérést';
00091 $strBookmarkView = 'Csak megnézhet&#337;';
00092 $strBrowse = 'Tartalom';
00093 $strBrowseForeignValues = 'Idegen kulcsok böngészése'; 
00094 $strBufferReadMisses = 'Olvasási hibák';
00095 $strBulgarian = 'Bolgár'; 
00096 $strBzError = 'A phpMyAdmin nem tudta betömöríteni a dump-ot, mert nem megfelel&#337; a Bz2 kiterjesztés ebben a php verzióban. Er&#337;sen ajánlott a <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> paramétert a phpMyAdmin konfigurációs fájlban <code>FALSE</code> értékre beállítani. Ha a Bz2 tömörítési eljárást használni szeretné, frissítse a php-t! Tekintse meg a %s php bug report-ot a részletekért.'; 
00097 $strBzip = '"bzip-pel tömörítve"';
00098 
00099 $strCSVOptions = 'CSV beállítások';
00100 $strCalendar = 'Naptár'; 
00101 $strCannotLogin = 'A belépés a MySQL szerverre sikertelen volt'; 
00102 $strCantLoad = 'nem tudtam betölteni a %s kiterjesztést,<br />ellen&#337;rizze a PHP konfigurációt'; 
00103 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nem tudom betölteni az iconv vagy recode kiterjesztést a karakterkészlet-átalakításhoz, állítsd be a php-t, hogy engedélyezze ezeket a kiterjesztéseket vagy tiltsd le a karakterkészlet-átalakítást a phpMyAdmin-ban.';
00104 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Nem tudom átnevezni az indexet PRIMARY-vá!';
00105 $strCantUseRecodeIconv = 'Nem tudom használni az iconv, libiconv sem a recode_string funkciókat mialatt a kiterjesztés-jelentéseket be kell tölteni. Ellen&#337;rizd a php konfigurációt.';
00106 $strCardinality = 'Számosság';
00107 $strCarriage = 'Kocsivissza: \\r';
00108 $strCaseInsensitive = 'bet&#369;nagyságra nem érzékeny'; 
00109 $strCaseSensitive = 'bet&#369;nagyság-érzékeny'; 
00110 $strCentralEuropean = 'Közép-európai'; 
00111 $strChange = 'Változtat';
00112 $strChangeCopyMode = 'Új felhasználó hozzáadása ezekkel a privilégiumokkal ...'; 
00113 $strChangeCopyModeCopy = '... a régi meg&#337;rzése.'; 
00114 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... a régi törlése a felhasználói táblákból, és utána a privilégiumok újratöltése.'; 
00115 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... a régi törlése a felhasználói táblákból.'; 
00116 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... az összes aktív privilégium visszaállítása a régib&#337;l, és utána törlésük.'; 
00117 $strChangeCopyUser = 'Belépési információ megváltoztatása / Felhasználó másolása'; 
00118 $strChangeDisplay = 'Válassz mez&#337;t a megjelenítéshez';
00119 $strChangePassword = 'Jelszó megváltoztatása';
00120 $strCharset = 'Karakterkészlet'; 
00121 $strCharsetOfFile = 'A fájl karakterkészlete:';
00122 $strCharsets = 'Karakterkészlet'; 
00123 $strCharsetsAndCollations = 'Karakterkészletek és egybevetések'; 
00124 $strCheckAll = 'Összeset kijelöli';
00125 $strCheckOverhead = 'Ellen&#337;rzés felfüggesztése'; 
00126 $strCheckPrivs = 'Privilégiumok ellen&#337;rzése'; 
00127 $strCheckPrivsLong = 'Privilégiumok ellen&#337;rzése &quot;%s&quot; adatbázison.'; 
00128 $strCheckTable = 'Tábla ellen&#337;rzés';
00129 $strChoosePage = 'Válassz oldalt a szerkesztéshez';
00130 $strColComFeat = 'Oszlop megjegyzések megjelenítése';
00131 $strCollation = 'Egybevetés'; 
00132 $strColumnNames = 'Oszlop nevek';
00133 $strColumnPrivileges = 'Oszlop-specifikus privilégiumok'; 
00134 $strCommand = 'Parancs'; 
00135 $strComments = 'Megjegyzések';
00136 $strCommentsForTable = 'Tábla-megjegyzések'; 
00137 $strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 kompatibilis';
00138 $strCompleteInserts = 'Mez&#337;neveket is hozzáadja';
00139 $strCompression = 'Tömörítés'; 
00140 $strConfigFileError = 'A phpMyAdmin nem tudja olvasni a konfigurációs fájlt!<br />Lehet, hogy a php szintaktikai hibát talált benne, vagy nem találja a fájlt.<br />Használd az alsó linket a konfigurációs fájl helyreállításához, olvasd el a kapott php hibaüzeneteket. Többnyire egy idéz&#337;jel vagy egy pontosvessz&#337; hiányzik valahol.<br />Ha üres oldalt kapsz, minden rendben.';
00141 $strConfigureTableCoord = 'Állítsd be a(z) $s tábla koordinátáit';
00142 $strConnectionError = 'Nem sikerült a csatlakozás: érvénytelen beállítások.'; 
00143 $strConnections = 'Kapcsolat'; 
00144 $strConstraintsForDumped = 'Kikötések a kiírt táblákhoz'; 
00145 $strConstraintsForTable = 'Kikötések a táblához'; 
00146 $strCookiesRequired = 'A Cookie-kat most engedélyezned kell.';
00147 $strCopy = 'Másolás';
00148 $strCopyTable = 'Tábla másolása ide (adatbázis<b>.</b>tábla):';
00149 $strCopyTableOK = '%s táblát ide másoltam: %s.';
00150 $strCopyTableSameNames = 'Nem tudom a táblát ugyanarra másolni!'; 
00151 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nem tudta megszüntetni ez a szálat: %s. Meglehet, már véget ért.'; 
00152 $strCreate = 'Létrehoz';
00153 $strCreateIndex = 'Készíts egy indexet a(z) %s. oszlopon';
00154 $strCreateIndexTopic = 'Új index létrehozása';
00155 $strCreateNewDatabase = 'Új adatbázis létrehozása';
00156 $strCreateNewTable = 'Új tábla létrehozása a(z) %s adatbázisban';
00157 $strCreatePage = 'Új oldal készítése';
00158 $strCreatePdfFeat = 'PDF készítése';
00159 $strCreationDates = 'Dátum Készítés/Módosítás/Ellen&#337;rzés'; 
00160 $strCriteria = 'Kritérium';
00161 $strCroatian = 'Horvát'; 
00162 $strCyrillic = 'Cirill'; 
00163 $strCzech = 'Cseh'; 
00164 $strCzechSlovak = 'Szlovák'; 
00165 
00166 $strDBComment = 'Adatbázis megjegyzés: ';
00167 $strDBCopy = 'Adatbázis másolása ide';
00168 $strDBGContext = 'Tartalom'; 
00169 $strDBGContextID = 'Tartalom ID'; 
00170 $strDBGHits = 'Találat'; 
00171 $strDBGLine = 'Vonal'; 
00172 $strDBGMaxTimeMs = 'Legnagyobb id&#337;, ms'; 
00173 $strDBGMinTimeMs = 'Legkisebb id&#337;, ms'; 
00174 $strDBGModule = 'Modul'; 
00175 $strDBGTimePerHitMs = 'Id&#337;/Találat, ms'; 
00176 $strDBGTotalTimeMs = 'Összes id&#337;, ms'; 
00177 $strDBRename = 'Adatbázis átnevezése'; 
00178 $strDanish = 'Dán'; 
00179 $strData = 'Adat';
00180 $strDataDict = 'Adatkönyvtár'; 
00181 $strDataOnly = 'Csak adatok';
00182 $strDatabase = 'Adatbázis';
00183 $strDatabaseEmpty = 'Az adatbázis néz mez&#337; üres!'; 
00184 $strDatabaseExportOptions = 'Adatbázis export beállítások';
00185 $strDatabaseHasBeenDropped = '%s adatbázist eldobtam.';
00186 $strDatabaseNoTable = 'Az adatbázis nem tartalmaz táblákat!';
00187 $strDatabases = 'adatbázisok';
00188 $strDatabasesDropped = '%s adatbázist sikeresen töröltem.'; 
00189 $strDatabasesStats = 'Adatbázis statisztika';
00190 $strDatabasesStatsDisable = 'Statisztika tiltása'; 
00191 $strDatabasesStatsEnable = 'Statisztika engedélyezése'; 
00192 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Megjegyzés: az adatbázis statisztika engedélyezése nagy adatforgalomhoz vezethet a webszerver és a MySQL között.'; 
00193 $strDbPrivileges = 'Adatbázis-specifikus privilégiumok'; 
00194 $strDbSpecific = 'adatbázis-specifikus'; 
00195 $strDefault = 'Alapértelmezett';
00196 $strDefaultValueHelp = 'Az alapértelmezett értékekhez írjon be egy egyszer&#369; értéket, escape karakter és idéz&#337;jelek nélkül, ezt a formátumot követve: a'; 
00197 $strDefragment = 'Tábla töredezettségmentesítése'; 
00198 $strDelOld = 'A jelenlegi oldalon a táblahivatkozások már nem élnek. Akarja ezeket törölni?'; 
00199 $strDelayedInserts = 'Id&#337;zített beszúrás használata'; 
00200 $strDelete = 'Töröl';
00201 $strDeleteAndFlush = 'Törölje a felhasználót, azután töltse be újra a privilégiumokat.'; 
00202 $strDeleteAndFlushDescr = 'Ez a legtisztább út, de a privilégiumok újratöltése eltarthat egy ideig.'; 
00203 $strDeleted = 'A sort töröltem';
00204 $strDeletedRows = 'Törölt sorok:';
00205 $strDeleting = '%s törlése'; 
00206 $strDescending = 'Csökken&#337;';
00207 $strDescription = 'Leírás'; 
00208 $strDictionary = 'szótár'; 
00209 $strDisableForeignChecks = 'Idegen kulcsok ellen&#337;rzésének letiltása'; 
00210 $strDisabled = 'Tiltott';
00211 $strDisplayFeat = 'Megjelenítés tulajdonságok';
00212 $strDisplayOrder = 'Megjelenítés rendezés:';
00213 $strDisplayPDF = 'PDF séma kijelzése';
00214 $strDoAQuery = 'Csinálj egy "lekérdezést" (helyettesít&#337; karakter: "%")';
00215 $strDoYouReally = 'Biztos ez akarod? ';
00216 $strDocu = 'Dokumentáció';
00217 $strDrop = 'Eldob';
00218 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Ki akarod törölni az EGÉSZ adatbázist?'; 
00219 $strDropSelectedDatabases = 'A kiválasztott adatbázisok törlése'; 
00220 $strDropUsersDb = 'Azon adatbázisok törlése, amelyek neve egyezik a felhasználókkal.'; 
00221 $strDumpSaved = 'A kiírást elmetettem ebbe a fájlba: %s.'; 
00222 $strDumpXRows = '%s sor kiírása a %s. sorral kezd&#337;dik';
00223 $strDumpingData = 'Tábla adatok:';
00224 $strDynamic = 'dinamikus';
00225 
00226 $strEdit = 'Szerkeszt';
00227 $strEditPDFPages = 'PDF oldalak szerkesztése';
00228 $strEditPrivileges = 'Privilégiumok szerkesztése';
00229 $strEffective = 'Hatályos';
00230 $strEmpty = 'Kiürít';
00231 $strEmptyResultSet = 'A MySQL üreset adott vissza (nincsenek sorok).';
00232 $strEnabled = 'Engedélyezett';
00233 $strEncloseInTransaction = 'Export lezárása a tranzakcióban'; 
00234 $strEnd = 'Vége';
00235 $strEndCut = 'Kivágás Vége';
00236 $strEndRaw = 'Feldolgozatlan Vége';
00237 $strEngineAvailable = '%s elérhet&#337; ezen a MySQL szerveren.';
00238 $strEngineDisabled = '%s le van tiltva ezen a MySQL szerveren.';
00239 $strEnglish = 'Angol'; 
00240 $strEnglishPrivileges = ' Megjegyzés: A MySQL privilégium nevek az angolból származnak ';
00241 $strError = 'Hiba';
00242 $strEstonian = 'Észt'; 
00243 $strExcelEdition = 'Excel szerkesztés'; 
00244 $strExcelOptions = 'Excel opciók'; 
00245 $strExecuteBookmarked = 'Elmentett eljárás futtatása'; 
00246 $strExplain = 'SQL magyarázat';
00247 $strExport = 'Export';
00248 $strExtendedInserts = 'Kiterjesztett beszúrások';
00249 $strExtra = 'Extra';
00250 
00251 $strFailedAttempts = 'Hibás próbálkozás'; 
00252 $strField = 'Mez&#337;';
00253 $strFieldHasBeenDropped = '%s mez&#337;t eldobtam';
00254 $strFields = 'Mez&#337;k száma';
00255 $strFieldsEmpty = ' A mez&#337; számossága nulla! ';
00256 $strFieldsEnclosedBy = 'Mez&#337; lezárás';
00257 $strFieldsEscapedBy = 'Mez&#337; escape karakter';
00258 $strFieldsTerminatedBy = 'Mez&#337; vége';
00259 $strFileAlreadyExists = '%s fájl már létezik a szerveren, változtassa meg a fájlnevet, vagy állítsa be a felülírás opciót!'; 
00260 $strFileCouldNotBeRead = 'A fájl nem olvasható'; 
00261 $strFileNameTemplate = 'Átmeneti fájlnév';
00262 $strFileNameTemplateHelp = 'Használja a __DB__ formulát az adatbázis nevekhez, a __TABLE__ formulát a táblanevekhez és %segy strftime%s formulát az id&#337;-meghatározáshoz, a kiterjesztést automatikusan hozzáadja. A többi szöveget meg&#337;rzi.';
00263 $strFileNameTemplateRemember = 'emlékezzen az átmeneti névre';
00264 $strFixed = 'rögzített';
00265 $strFlushPrivilegesNote = 'Megjegyzés: a phpMyAdmin a felhasználói privilégiumokat közvetlenül a MySQL privilégium táblákból veszi. Ezen táblák tartalma eltérhet a szerver privilégiumoktól, ha ezt kézzel beállítottuk. Ebben az esetben érdemes %sújra betölteni a privilégiumokat%s a folytatás el&#337;tt.'; 
00266 $strFlushTable = 'Tábla kiírása ("FLUSH")';
00267 $strFormEmpty = 'Hiányzó adat a form-ban !';
00268 $strFormat = 'Formátum';
00269 $strFullText = 'Teljes Szövegek';
00270 $strFunction = 'Funkció';
00271 
00272 $strGenBy = 'Készítette';
00273 $strGenTime = 'Létrehozás ideje';
00274 $strGeneralRelationFeat = 'Általános relációs jellemz&#337;k';
00275 $strGeorgian = 'Grúz'; 
00276 $strGerman = 'Német'; 
00277 $strGlobal = 'globális'; 
00278 $strGlobalPrivileges = 'Globális privilégiumok'; 
00279 $strGlobalValue = 'Globális változó'; 
00280 $strGo = 'Végrehajt';
00281 $strGrantOption = 'Grant'; 
00282 $strGreek = 'Görög'; 
00283 $strGzip = '"gzip-pel tömörítve"';
00284 
00285 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00286 $strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export beállítások';
00287 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00288 $strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export beállítások';
00289 $strHasBeenAltered = 'megváltozott.';
00290 $strHasBeenCreated = 'megszületett.';
00291 $strHaveToShow = 'Legalább egy oszlopot választanod kell a megjelenítéshez';
00292 $strHebrew = 'Héber'; 
00293 $strHexForBinary = 'Bináris mez&#337;k hexadecimálisként';
00294 $strHome = 'Kezd&#337;lap';
00295 $strHomepageOfficial = 'Hivatalos phpMyAdmin Honlap';
00296 $strHost = 'Hoszt';
00297 $strHostEmpty = 'A hosztnév üres!';
00298 $strHungarian = 'Magyar'; 
00299 
00300 $strIcelandic = 'Izlandi';
00301 $strId = 'ID'; 
00302 $strIdxFulltext = 'Fulltext';
00303 $strIfYouWish = 'Ha csak a tábla néhány oszlopát akarod megjeleníteni, adj meg egy vessz&#337;kkel elválasztott mez&#337;listát.';
00304 $strIgnore = 'Elutasít';
00305 $strIgnoreInserts = 'Mell&#337;z&#337; beszúrások használata'; 
00306 $strIgnoringFile = '%s fájl mell&#337;zése'; 
00307 $strImportDocSQL = 'DocSQL fájlok importja'; 
00308 $strImportFiles = 'Fájlok importja'; 
00309 $strImportFinished = 'Import véget ért'; 
00310 $strInUse = 'használatban';
00311 $strIndex = 'Index';
00312 $strIndexHasBeenDropped = '%s indexet eldobtam';
00313 $strIndexName = 'Index név:';
00314 $strIndexType = 'Index típus:';
00315 $strIndexWarningTable = 'Probléma a(z) `%s` tábla indexeivel';
00316 $strIndexes = 'Indexek';
00317 $strInnoDBDataFilePath = 'Adat fájlok';
00318 $strInnodbStat = 'InnoDB állapot'; 
00319 $strInsecureMySQL = 'A konfigurációs fájl beállítása (root hozzáférés jelszó nélkül) az alapértelmezett MySQL beállítás. A MySQL szerver most ezzel fut, ami alkalmat ad a betörésre. Sürg&#337;sen javítani kell ezt a biztonsági rést.'; 
00320 $strInsert = 'Beszúr';
00321 $strInsertAsNewRow = 'Beszúrás új sorként';
00322 $strInsertNewRow = 'Új sor beszúrása';
00323 $strInsertTextfiles = 'Szövegfájl tartalmának beszúrása a táblába';
00324 $strInsertedRowId = 'A beszúrt rekord id-je:'; 
00325 $strInsertedRows = 'Beszúrt sorok:';
00326 $strInstructions = 'Parancs';
00327 $strInternalNotNecessary = '* Egy bels&#337; kapcsolat nem szükséges, ha az létezik az InnoDB-ben is.'; 
00328 $strInternalRelations = 'Bels&#337; kapcsolatok'; 
00329 
00330 $strJapanese = 'Japán'; 
00331 $strJumpToDB = 'Ugrás a &quot;%s&quot; adatbázishoz.'; 
00332 $strJustDelete = 'Egyszer&#369;en törölje a felhasználót a privilégium-táblákból.'; 
00333 $strJustDeleteDescr = 'A &quot;törölt&quot; felhasználók még hozzáférhetnek a szerverhez, amíg a privilégiumok újratöltése nem történik meg.'; 
00334 
00335 $strKeepPass = 'Ne változtasd meg a jelszót';
00336 $strKeyname = 'Kulcsnév';
00337 $strKill = 'Leállít';
00338 $strKorean = 'Koreai'; 
00339 
00340 $strLaTeX = 'LaTeX'; 
00341 $strLaTeXOptions = 'LaTeX opciók'; 
00342 $strLandscape = 'Fekv&#337;'; 
00343 $strLatexCaption = 'Táblacím';
00344 $strLatexContent = 'tábla tartalom __TABLE__';
00345 $strLatexContinued = '(folytatás)';
00346 $strLatexContinuedCaption = 'Tábla cím folytatása';
00347 $strLatexIncludeCaption = 'Tábla címe tartalmazza';
00348 $strLatexLabel = 'Felirat kulcs';
00349 $strLatexStructure = 'Táblaszerkezet __TABLE__';
00350 $strLatvian = 'Litván';
00351 $strLengthSet = 'Hossz/Érték*';
00352 $strLimitNumRows = 'Sorok száma oldalanként';
00353 $strLineFeed = 'Soremelés: \\n';
00354 $strLinesTerminatedBy = 'Sorok vége';
00355 $strLinkNotFound = 'Link nem található';
00356 $strLinksTo = 'Linkek:';
00357 $strLithuanian = 'Litván'; 
00358 $strLoadExplanation = 'A legjobb eljárás van alapból beállítva, de meg lehet változtatni, ha az sikertelen.'; 
00359 $strLoadMethod = 'LOAD eljárás'; 
00360 $strLocalhost = 'Helyi';
00361 $strLocationTextfile = 'A szövegfájl helye';
00362 $strLogPassword = 'Jelszó:';
00363 $strLogServer = 'Szerver'; 
00364 $strLogUsername = 'Felhasználói név:';
00365 $strLogin = 'Belépés';
00366 $strLoginInformation = 'Belépési információ'; 
00367 $strLogout = 'Kilépés';
00368 $strLongOperation = 'A m&#369;velet sokáig eltarthat. Mindenképp folytatod?';
00369 
00370 $strMIMETypesForTable = 'Tábla MIME-típusok'; 
00371 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-típus';
00372 $strMIME_available_mime = 'Elérhet&#337; MIME-típusok';
00373 $strMIME_available_transform = 'Elérhet&#337; átalakítások';
00374 $strMIME_description = 'Leírás';
00375 $strMIME_nodescription = 'Ehhez az átalakításhoz nem érhet&#337; el leírás.<br />Kérdezze a szerz&#337;t, aki készítette: %s.';
00376 $strMIME_transformation = 'Böngész&#337; átalakítás';
00377 $strMIME_transformation_note = 'Az elérhet&#337; átalakítási beállítások listájához és a hozzájuk tartozó MIME-típusokhoz kattintson ide: %stransformation descriptions%s';
00378 $strMIME_transformation_options = 'Átalakítás beállítások';
00379 $strMIME_transformation_options_note = 'Az átalakítás beállításokhoz írja be az értékeket a kovetkez&#337; formátumban: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ha visszapert ("\") vagy idéz&#337;jelet ("\'") akar beszúrni, használjon visszapert (például: \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
00380 $strMIME_without = 'A d&#337;lttel írt MIME-típusok nem választják el az átalakítási funkciókat';
00381 $strMaximumSize = 'Legnagyobb méret: %s%s'; 
00382 $strModifications = 'A változásokat elmentettem';
00383 $strModify = 'Változás';
00384 $strModifyIndexTopic = 'Index változása';
00385 $strMoreStatusVars = 'Több állapotváltozó'; 
00386 $strMoveTable = 'Tábla áthelyezése ide (adatbázis<b>.</b>tábla):';
00387 $strMoveTableOK = '%s táblát áthelyeztem ide: %s.';
00388 $strMoveTableSameNames = 'Nem tudom a táblát ugyanarra mozgatni!'; 
00389 $strMultilingual = 'soknyelv&#369;'; 
00390 $strMustSelectFile = 'Válassza ki a fájlt, amit be akar illeszteni.'; 
00391 $strMyISAMDataPointerSize = 'Adat mutató mérete';
00392 $strMyISAMRecoverOptions = 'Automatikus helyreállítási mód';
00393 $strMySQLCharset = 'MySQL karakterkészlet';
00394 $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL kapcsolat egyeztetés'; 
00395 $strMySQLReloaded = 'MySQL újratöltve.';
00396 $strMySQLSaid = 'MySQL jelzi: ';
00397 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1%, szerver: %pma_s2%, felhasználó: %pma_s3%';
00398 $strMySQLShowProcess = 'Mutasd meg a folyamatokat';
00399 $strMySQLShowStatus = 'Mutasd meg a MySQL futási információkat';
00400 $strMySQLShowVars = 'Mutasd meg a MySQL rendszer változókat';
00401 
00402 $strName = 'Név';
00403 $strNeedPrimaryKey = 'Els&#337;dleges kulcs definiálása szükséges a táblához.'; 
00404 $strNext = 'Következ&#337;';
00405 $strNo = 'Nem';
00406 $strNoDatabases = 'Nincs adatbázis';
00407 $strNoDatabasesSelected = 'Nincs adatbázis kiválasztva.'; 
00408 $strNoDescription = 'nincs leírás';
00409 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" utasítás le van tiltva.';
00410 $strNoExplain = 'SQL magyarázat átugrása';
00411 $strNoFrames = 'A phpMyAdmin használhatóbb egy <b>frame-kezel&#337;</b> böngész&#337;ben.';
00412 $strNoIndex = 'Nincs index meghatározva!';
00413 $strNoIndexPartsDefined = 'Nincs index darab meghatározva!';
00414 $strNoModification = 'Nincs változás';
00415 $strNoOptions = 'Ennek nincs beállítási lehet&#337;sége';
00416 $strNoPassword = 'Nincs jelszó';
00417 $strNoPermission = 'A webszervernek nincs joga elmenteni a fájlt: %s.'; 
00418 $strNoPhp = 'PHP kód nélkül';
00419 $strNoPrivileges = 'Nincs privilégium';
00420 $strNoQuery = 'Nincs SQL kérés!';
00421 $strNoRights = 'Nincs elég jogod ennek végrehajtására!';
00422 $strNoRowsSelected = 'Nincs sor kiválasztva'; 
00423 $strNoSpace = 'Nincs elég hely elmenteni a fájlt: %s.'; 
00424 $strNoTablesFound = 'Nincs tábla az adatbázisban.';
00425 $strNoThemeSupport = 'Nincs téma támogatás, ellen&#337;rizd a beállításokat és/vagy a témákat a %s könyvtárban.';
00426 $strNoUsersFound = 'Nem találtam felhasználó(ka)t.';
00427 $strNoValidateSQL = 'SQL jóváhagyás átugrása';
00428 $strNone = 'Nincs';
00429 $strNotNumber = 'Ez nem egy szám!';
00430 $strNotOK = 'Nincs rendben';
00431 $strNotSet = '<b>%s</b> táblát nem találtam vagy nincs benne: %s';
00432 $strNull = 'Null';
00433 $strNumSearchResultsInTable = '%s találat <i>%s</i> táblában';
00434 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Összes:</b> <i>%s</i> találat';
00435 $strNumTables = 'Tábla'; 
00436 
00437 $strOK = 'Rendben';
00438 $strOftenQuotation = 'Gyakran idéz&#337;jel. Opcionálisan a char és varchar mez&#337;k lezárhatók a \"lezárás\"-karakterrel.';
00439 $strOperations = 'Tevékenységek';
00440 $strOperator = 'Kezel&#337;'; 
00441 $strOptimizeTable = 'Tábla optimalizálás';
00442 $strOptionalControls = 'Opcionális. Vezérl&#337;k, amelyekkel írhatsz és olvashatsz speciális karaktereket.';
00443 $strOptionally = 'Opcionális';
00444 $strOr = 'Vagy';
00445 $strOverhead = 'Felülírás';
00446 $strOverwriteExisting = 'Létez&#337; fájlok felülírása'; 
00447 
00448 $strPHP40203 = 'A PHP 4.2.3-as verziója fut, ami egy súlyos hibát tartalmaz a több-bájtos sztringek kezelésénél (mbstring). Nézze meg a következ&#337;t: PHP bug report 19404. A PHP ezen verzója nem ajánlott a phpMyAdminhoz.'; 
00449 $strPHPVersion = 'PHP Verzió';
00450 $strPageNumber = 'Oldalszám:';
00451 $strPagesToBeFlushed = 'Kiírandó oldalak';
00452 $strPaperSize = 'Papírméret'; 
00453 $strPartialText = 'Részleges Szövegek';
00454 $strPassword = 'Jelszó';
00455 $strPasswordChanged = '%s jelszavát sikeresen megváltoztattam.';
00456 $strPasswordEmpty = 'A jelszó mez&#337; üres!';
00457 $strPasswordNotSame = 'A jelszavak nem azonosak!';
00458 $strPdfDbSchema = '"%s" adatbázis sémája - %s oldal';
00459 $strPdfInvalidTblName = '"%s" tábla nem létezik!';
00460 $strPdfNoTables = 'Nincs tábla';
00461 $strPerHour = 'óránként'; 
00462 $strPerMinute = 'percenként';
00463 $strPerSecond = 'másodpercenként';
00464 $strPersian = 'Perzsa';
00465 $strPhoneBook = 'telefonkönyv'; 
00466 $strPhp = 'PHP kód készítése';
00467 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentáció';
00468 $strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> értékét a konfigurációs fájlban KELL beállítani!';
00469 $strPolish = 'Lengyel';
00470 $strPortrait = 'Álló'; 
00471 $strPos1 = 'Kezdet';
00472 $strPrevious = 'El&#337;z&#337;';
00473 $strPrimary = 'Els&#337;dleges';
00474 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Az els&#337;dleges kulcsot eldobtam';
00475 $strPrimaryKeyName = 'Az els&#337;dleges kulcs nevének "PRIMARY"-nak kell lennie!';
00476 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY"-nak <b>kell</b> lennie, és <b>csak annak</b> szabad lennie az els&#337;dleges kulcsnak!)';
00477 $strPrint = 'Nyomtatás'; 
00478 $strPrintView = 'Nyomtatási nézet';
00479 $strPrintViewFull = 'Nyomtatási nézet (összes szöveggel)'; 
00480 $strPrivDescAllPrivileges = 'Minden privilégiumot tartalmaz, kivéve a GRANT.'; 
00481 $strPrivDescAlter = 'Engedélyezi a létez&#337; táblák szerkezetének megváltoztatását.'; 
00482 $strPrivDescCreateDb = 'Engedélyezi új adatbázisok és táblák készítését.'; 
00483 $strPrivDescCreateTbl = 'Engedélyezi új táblák készítését.'; 
00484 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Engedélyezi átmeneti táblák készítését.'; 
00485 $strPrivDescCreateView = 'Új nézetek létrehozásának engedélyezése.';
00486 $strPrivDescDelete = 'Engedélyezi az adatok törlését.'; 
00487 $strPrivDescDropDb = 'Engedélyezi adatbázisok és táblák törlését.'; 
00488 $strPrivDescDropTbl = 'Engedélyezi táblák törlését.'; 
00489 $strPrivDescExecute = 'Engedélyezi tárolt eljárások futtatását; még nem valósult meg ebben a MySQL verzióban.'; 
00490 $strPrivDescFile = 'Engedélyezi adatok export/importját fájlokba.'; 
00491 $strPrivDescGrant = 'Engedélyezi felhasználók és privilégiumok hozzáadását a privilégiumi táblák újratöltése nélkül.'; 
00492 $strPrivDescIndex = 'Engedélyezi indexek készítését és törlését.'; 
00493 $strPrivDescInsert = 'Engedélyezi adatok beírását és megváltoztatását.'; 
00494 $strPrivDescLockTables = 'Engedélyezi táblák blokkolását erre a szálra.'; 
00495 $strPrivDescMaxConnections = 'Korlátozza az új kapcsolatok számát, amit a felhasználó óránként megnyithat.';
00496 $strPrivDescMaxQuestions = 'Korlátozza a felhasználói lekérések számát óránként.';
00497 $strPrivDescMaxUpdates = 'Korlátozza azon utasítások számát óránként, amelyek megváltoztatnak egy táblát vagy adatbázist.';
00498 $strPrivDescProcess3 = 'Engedélyezi más felhasználók folyamatainak megszüntetését.'; 
00499 $strPrivDescProcess4 = 'Engedélyezi a teljes lekérések megtekintését a folyamatlistában.'; 
00500 $strPrivDescReferences = 'Nem valósult meg ebben a MySQL verzióban'; 
00501 $strPrivDescReload = 'Engedélyezi a szerver beállítások újratöltését és a szerver-cache törlését.'; 
00502 $strPrivDescReplClient = 'Jogokat ad a felhasználónak, hogy lekérdezhessék a slave/master helyeket.'; 
00503 $strPrivDescReplSlave = 'Szükséges a slave-ek másolásához.'; 
00504 $strPrivDescSelect = 'Engedélyezi adatok olvasását.'; 
00505 $strPrivDescShowDb = 'Hozzáférést ad az adatbázisok teljes listájához.'; 
00506 $strPrivDescShutdown = 'Engedélyezi a szerver leállítását.'; 
00507 $strPrivDescSuper = 'Engedélyezi a kapcsolódást akkor is, ha a kapcsolatok száma a maximumot elérte. Ez szükséges a legfontosabb adminisztrációs m&#369;veletekhez, mint a globális változók beállítása vagy más felhasználók folyamatainak megszüntetése.'; 
00508 $strPrivDescUpdate = 'Engedélyezi az adatok megváltoztatását.'; 
00509 $strPrivDescUsage = 'Nincsenek privilégiumok.'; 
00510 $strPrivileges = 'Privilégiumok';
00511 $strPrivilegesReloaded = 'A privilégiumok újratöltése sikeres volt.'; 
00512 $strProcesslist = 'Folyamatlista'; 
00513 $strPutColNames = 'Tegye a mez&#337;neveket az els&#337; sorhoz'; 
00514 
00515 $strQBE = 'Lekérdezés';
00516 $strQBEDel = 'Töröl';
00517 $strQBEIns = 'Beszúr';
00518 $strQueryFrame = 'Lekérési ablak';
00519 $strQueryOnDb = 'SQL-kérés <b>%s</b> adatbázison:';
00520 $strQuerySQLHistory = 'SQL-el&#337;zmények';
00521 $strQueryStatistics = '<b>Lekérési statisztika</b>: Az indulás óta %s kérés ment el a szerverhez.';
00522 $strQueryTime = 'A lekérés lefutott %01.4f másodperc alatt';
00523 $strQueryType = 'Lekérés típusa'; 
00524 $strQueryWindowLock = 'Ne írja felül a lekérést az ablakon kívülr&#337;l'; 
00525 
00526 $strReType = 'Újraírás';
00527 $strReadRequests = 'Olvasási kérelmek';
00528 $strReceived = 'Fogadott'; 
00529 $strRecords = 'Sor';
00530 $strReferentialIntegrity = 'Hivatkozási sértetlenség ellen&#337;rzése:';
00531 $strRefresh = 'Frissítés'; 
00532 $strRelationNotWorking = 'A munka kiegészít&#337; tulajdonságai a vonatkozó táblákra meg lettek szüntetve. Az okokért kattints %side%s.';
00533 $strRelationView = 'Reláció nézet';
00534 $strRelationalSchema = 'Kapcsolati séma'; 
00535 $strRelations = 'Kapcsolatok'; 
00536 $strRelationsForTable = 'Tábla-kapcsolatok'; 
00537 $strReloadFailed = 'MySQL újratöltése sikertelen.';
00538 $strReloadMySQL = 'MySQL újratöltése';
00539 $strReloadingThePrivileges = 'Privilégiumok újratöltése'; 
00540 $strRemoveSelectedUsers = 'A kiválasztott felhasználók törlése'; 
00541 $strRenameDatabaseOK = '%s adatbázis átneveztem erre: %s'; 
00542 $strRenameTable = 'Tábla átnevezése erre';
00543 $strRenameTableOK = '%s táblát átneveztem erre: %s';
00544 $strRepairTable = 'Tábla javítás';
00545 $strReplace = 'Csere';
00546 $strReplaceNULLBy = 'NULL cseréje ezzel:'; 
00547 $strReplaceTable = 'Tábla adatok és fájl cseréje';
00548 $strReset = 'Töröl';
00549 $strResourceLimits = 'Er&#337;forrás határok'; 
00550 $strRevoke = 'Visszavon';
00551 $strRevokeAndDelete = 'A felhasználók összes privilégiumának visszavonása, aztán törlésük.'; 
00552 $strRevokeAndDeleteDescr = 'A felhasználóknak még használható privilégiumuk van, amíg nem történik meg a privilégiumok újratöltése.'; 
00553 $strRevokeMessage = 'Visszavontam a %s privilégiumokat';
00554 $strRomanian = 'Román';
00555 $strRowLength = 'Sorhossz';
00556 $strRowSize = ' Sorméret ';
00557 $strRows = 'Sorok';
00558 $strRowsFrom = 'sor kezdve ezzel:';
00559 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'vízszintes (elforgatott fejléc)';
00560 $strRowsModeHorizontal = 'vízszintes';
00561 $strRowsModeOptions = '%s módon, a fejlécet %s soronként megismételve';
00562 $strRowsModeVertical = 'függ&#337;leges';
00563 $strRowsStatistic = 'Sor-statisztika';
00564 $strRunQuery = 'Kérés végrehajtása';
00565 $strRunSQLQuery = 'SQL parancs(ok) futtatása a(z) %s adatbázison';
00566 $strRunning = ': %s';
00567 $strRussian = 'Orosz'; 
00568 
00569 $strSQL = 'SQL';
00570 $strSQLExportCompatibility = 'SQL export kompatibilitás';
00571 $strSQLExportType = 'Export típus'; 
00572 $strSQLOptions = 'SQL beállítások';
00573 $strSQLParserBugMessage = 'Esély van rá, hogy egy hibát találhattál az SQL szintaktikai elemz&#337;ben (parser). Vizsgáld meg gondosan a lekérdezésedet, ellen&#337;rizd, hogy az idéz&#337;jelek jók és jól illeszkednek. Más lehetséges hiba oka lehet, hogy binárisan töltöttél fel egy fájlt az idézett szövegmez&#337;n kívül. Kipróbálhatod a lekérésedet a MySQL parancssoros felületén. A MySQL szerver hibakimenete alul látható, ha van ott valami, az segíthet felderíteni a hiba okát. Ha még mindig gondjaid vannak, vagy a szintaktiaki elemz&#337; (parser) hibát jelez, ahol a parancssoros felületen végrehajtódik, redukáld a problémát okozó SQL lekérdezést egy egyszer&#369; lekérdezéssé, és küldd el egy hibajelzésben (bug report) az alsó Kivágás részben lev&#337; adatokkal együtt:';
00574 $strSQLParserUserError = 'Úgy látszik az SQL lekérdezésedben van egy hiba. A MySQL szerver hibakimenete alul látható, ha van ott valami, az segíthet felderíteni a hiba okát';
00575 $strSQLQuery = 'SQL-kérés';
00576 $strSQLResult = 'SQL eredmény';
00577 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Érvénytelen azonosító';
00578 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Lezáratlan lekérdezés';
00579 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Ismeretlen központozott sztring';
00580 $strSave = 'Ment';
00581 $strSaveOnServer = 'Mentés a szerver %s könyvtárába'; 
00582 $strScaleFactorSmall = 'A méret elem túl kicsi, hogy megfelel&#337; legyen a sémához egy oldalon';
00583 $strSearch = 'Keresés';
00584 $strSearchFormTitle = 'Keresés az adatbázisban';
00585 $strSearchInTables = 'Táblá(k)ban:';
00586 $strSearchNeedle = 'Szavak vagy értékek a kereséshez (helyettesít&#337; karakter: "%"):';
00587 $strSearchOption1 = 'legalább egy szó';
00588 $strSearchOption2 = 'összes szó';
00589 $strSearchOption3 = 'a helyes mondat';
00590 $strSearchOption4 = 'reguláris kifejezésként';
00591 $strSearchResultsFor = 'Keresési eredmények "<i>%s</i>" %s:';
00592 $strSearchType = 'Keress:';
00593 $strSecretRequired = 'A konfigurációs fájl egy titkos jelszó kifejezést vár (blowfish_secret).'; 
00594 $strSelectADb = 'Válassz egy adatbázist';
00595 $strSelectAll = 'Mindet kijelöli';
00596 $strSelectFields = 'Mez&#337;k kiválasztása (legalább egyet):';
00597 $strSelectNumRows = 'kérésben';
00598 $strSelectTables = 'Táblák kiválasztása';
00599 $strSend = 'Fájlnév megadása';
00600 $strSent = 'Küldött'; 
00601 $strServer = 'Szerver'; 
00602 $strServerChoice = 'Szerver Választás';
00603 $strServerNotResponding = 'A szerver nem válaszol'; 
00604 $strServerStatus = 'Futási információk'; 
00605 $strServerStatusUptime = 'Ez a MySQL szerver fut: %s. Elindítva: %s.'; 
00606 $strServerTabProcesslist = 'Folyamatok'; 
00607 $strServerTabVariables = 'Változók'; 
00608 $strServerTrafficNotes = '<b>Szerver forgalom</b>: Ezek a táblák mutatják a MySQL szerver hálózati forgalom-statisztikáit az indulástól kezdve.';
00609 $strServerVars = 'Szerver változók és beállítások'; 
00610 $strServerVersion = 'Szerver verzió';
00611 $strSessionValue = 'Session érték'; 
00612 $strSetEnumVal = 'Ha a mez&#337; típusa "enum" vagy "set", akkor az értékeket ilyen formában írd be: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ha backslash-t ("\") vagy aposztrófot ("\'") akarsz ezen értékek között használni, használd a backslash escape karaktert (pl.: \'\\\\xyz\' vagy \'a\\\'b\').';
00613 $strShow = 'Mutat';
00614 $strShowAll = 'Mutasd mindet';
00615 $strShowColor = 'Mutasd a színeket';
00616 $strShowDatadictAs = 'Adatkönyvtár formátum'; 
00617 $strShowFullQueries = 'Teljes lekérések mutatása'; 
00618 $strShowGrid = 'Mutasd a rácsot';
00619 $strShowPHPInfo = 'PHP információ';
00620 $strShowTableDimension = 'Mutasd a táblák méretét';
00621 $strShowTables = 'Mutasd a táblákat';
00622 $strShowThisQuery = ' Mutasd a parancsot itt újra ';
00623 $strShowingRecords = 'Sorok megjelenítése ';
00624 $strSimplifiedChinese = 'Egyszer&#369;sített kínai'; 
00625 $strSingly = '(egyenként)';
00626 $strSize = 'Méret';
00627 $strSlovak = 'Szlovák';
00628 $strSlovenian = 'Szlovén';
00629 $strSort = 'Sorrendezés';
00630 $strSortByKey = 'Kulcs szerinti rendezés'; 
00631 $strSpaceUsage = 'Helyfoglalás';
00632 $strSpanish = 'Spanyol'; 
00633 $strSplitWordsWithSpace = 'A szavak fel vannak osztva szóköz karakter szerint (" ").';
00634 $strStatCheckTime = 'Utolsó ellen&#337;rzés';
00635 $strStatCreateTime = 'Létrehozás';
00636 $strStatUpdateTime = 'Utolsó módosítás';
00637 $strStatement = 'Adatok';
00638 $strStatus = 'Állapot'; 
00639 $strStrucCSV = 'CSV adat';
00640 $strStrucData = 'Szerkezet és adatok';
00641 $strStrucDrop = '\'Tábla eldobás\' hozzáadása';
00642 $strStrucExcelCSV = 'MS Excel CSV adat';
00643 $strStrucNativeExcel = 'Natív MS Excel adat'; 
00644 $strStrucOnly = 'Csak szerkezet';
00645 $strStructPropose = 'Tábla struktúra ajánlat';
00646 $strStructure = 'Struktúra';
00647 $strSubmit = 'Végrehajt';
00648 $strSuccess = 'Az SQL-kérést sikeresen végrehajtottam';
00649 $strSum = 'Összesen';
00650 $strSwedish = 'Svéd'; 
00651 $strSwitchToDatabase = 'Váltás a másolt adatbázisra';
00652 $strSwitchToTable = 'Váltás a másolt táblára'; 
00653 
00654 $strTable = 'Tábla';
00655 $strTableComments = 'Tábla megjegyzések';
00656 $strTableEmpty = 'A táblanév helye üres!';
00657 $strTableHasBeenDropped = '%s táblát eldobtam';
00658 $strTableHasBeenEmptied = '%s táblát kiürítettem';
00659 $strTableHasBeenFlushed = '%s táblát kiírtam';
00660 $strTableMaintenance = 'Tábla karbantartás';
00661 $strTableOfContents = 'Tartalomjegyzék'; 
00662 $strTableOptions = 'Tábla opciók'; 
00663 $strTableStructure = 'Tábla szerkezet:';
00664 $strTableType = 'Tábla típusa';
00665 $strTables = '%s tábla';
00666 $strTakeIt = 'csináld'; 
00667 $strTblPrivileges = 'Tábla-specifikus privilégiumok'; 
00668 $strTextAreaLength = ' Mivel ez a hossz,<br /> ez a mez&#337; nem szerkeszthet&#337; ';
00669 $strThai = 'Thai'; 
00670 $strTheContent = 'A fájl tartalmát beillesztettem.';
00671 $strTheContents = 'A fájl és a kiválasztott tábla sorainak tartalmát azonos els&#337;dleges vagy egyedi kulccsal cseréli ki.';
00672 $strTheTerminator = 'A mez&#337;k lezárója.';
00673 $strTheme = 'Téma / Stílus'; 
00674 $strThisHost = 'Ez a gép'; 
00675 $strThisNotDirectory = 'Ez nem alkönyvtár volt'; 
00676 $strThreadSuccessfullyKilled = 'A %s. szálat sikerült megszüntetni.'; 
00677 $strTime = 'Id&#337;'; 
00678 $strToggleScratchboard = 'scratchboard kapcsolása'; 
00679 $strTotal = 'Összesen';
00680 $strTotalUC = 'Össz'; 
00681 $strTraditionalChinese = 'Hagyományos kínai'; 
00682 $strTraditionalSpanish = 'Hagyományos spanyol';
00683 $strTraffic = 'Forgalom'; 
00684 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Egy linket jelenít meg a mez&#337; binári adaának letöltéséhez. Els&#337; opció a bináris fájl neve. Második a tábla sorának egy lehetséges mez&#337;neve fájlnév gyanánt. Ha beállítja a második opciót, akkor az els&#337;t üresen kell hagyni'; 
00685 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Kattintható ikon mutatása; beállítások: szélesség,magasság pixelben (megtartja az eredeti képarányt)'; 
00686 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Egy linket mutat a képhez (közvetlen ablakos letöltés).';
00687 $strTransformation_image_png__inline = 'image/jpeg megtekintése: bent'; 
00688 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'A TIME, TIMESTAMP vagy DATETIME mez&#337;k és formátumok az ön helyi dátumformátumát használják. Els&#337; opció az eltérés (órában), ami hozzáadódik az id&#337;höz (alapértelmezett: 0). A második egy különböz&#337; id&#337;formátum a PHP strftime() paramétere szerint.';
00689 $strTransformation_text_plain__external = 'Csak LINUX: Elindít egy küls&#337; programot, ami megkapja az adatokat a standard inputon. Visszatér a program standard outputján. Alapértelmezett a Tidy, csinos HTML kódot kap. Biztonsági megfontolásokból kézzel kell szerkeszteni a libraries/transformations/text_plain__external.inc.php fájlt, és beírni a program nevét, amit futtatni akar. Az els&#337; opció a program száma, amit futtatni akar, a második a program paramáterei. A harmadik opció ha egyenl&#337; eggyel, akkor a kimenet konvertálva lesz a htmlspecialchars() eljárással (alapértelmezett 1). A negyedik opció ha egyre van beállítva, egy NOWRAP formázást ad minden mez&#337;höz, így a kimenet újratördelés nélkül látszik (alapértelmezett 1)';
00690 $strTransformation_text_plain__formatted = 'A mez&#337; eredeti formázásának meg&#337;rzése. Nincs kivétel.';
00691 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Egy képet es egy linket jelenít meg, a mez&#337; tartalmazza a fájlnevet; az els&#337; opcíó egy el&#337;tag, mint pl.: "http://domain.com/", a második a szélesség pixelben, a harmadik pedig a magasság.'; 
00692 $strTransformation_text_plain__link = 'Meg linket jelenít meg, a megz&#337; tartalmazza a fájlnevet; az els&#337; opcíó egy el&#337;tag, mint pl.: "http://domain.com/", a második a link neve.'; 
00693 $strTransformation_text_plain__substr = 'A szöveg egy részét mutatja. Els&#337; opció egy offszet, ami a kezd&#337;pozíciót állítja be (alapértelmezett: 0). A második azt adja meg, hogy mennyi szöveg jöjjön vissza. Ha üres, az összes visszamaradó szöveg átjön. A harmadik opcióban atokat a karaktereket lehet beállítani, amik a szöveg végére kerülnek, ha szövegrészt kapunk vissza (alapértelmezett: ...) .';
00694 $strTruncateQueries = 'A mutatott kérések törlése'; 
00695 $strTurkish = 'Török'; 
00696 $strType = 'Típus';
00697 
00698 $strUkrainian = 'Ukrán'; 
00699 $strUncheckAll = 'Összeset törli';
00700 $strUnicode = 'Unicode'; 
00701 $strUnique = 'Egyedi';
00702 $strUnknown = 'ismeretlen'; 
00703 $strUnselectAll = 'Mindet törli';
00704 $strUpdComTab = 'Olvassa el a Dokumentációt, hogyan tudja módosítani a Column_comments táblát'; 
00705 $strUpdatePrivMessage = 'Frissítettem a(z) %s privilégiumokat.';
00706 $strUpdateProfileMessage = 'A profilt frissítettem.';
00707 $strUpdateQuery = 'Kérés frissítése';
00708 $strUpgrade = 'Módosítás szükséges %s %s vagy kés&#337;bb.'; 
00709 $strUsage = 'Méret';
00710 $strUseBackquotes = 'Idéz&#337;jelek használata a tábla- és mez&#337;neveknél';
00711 $strUseHostTable = 'Hoszt-tábla használata'; 
00712 $strUseTables = 'Táblák használata';
00713 $strUseTextField = 'Szöveges mez&#337; használata'; 
00714 $strUseThisValue = 'Ezen érték használata'; 
00715 $strUser = 'Felhasználó';
00716 $strUserAlreadyExists = '%s felhasználó már létezik!'; 
00717 $strUserEmpty = 'A felhasználói név mez&#337;je üres!';
00718 $strUserName = 'Felhasználói név';
00719 $strUserNotFound = 'A kiválasztott felhasználót nem találtam a privilégium táblában.'; 
00720 $strUserOverview = 'Felhasználó áttekintés'; 
00721 $strUsersDeleted = 'A kiválasztott felhasználók törlése sikerült.'; 
00722 $strUsersHavingAccessToDb = 'A felhasználóknak hozzáférésük van ehhez: &quot;%s&quot;'; 
00723 
00724 $strValidateSQL = 'SQL jóváhagyás';
00725 $strValidatorError = 'Az SQL ellen&#337;rz&#337;t (SQL validator) nem sikerült elindítani. Ellen&#337;rizze a szükséges php kiterjesztést, ahogy itt le van írva: %sdocumentation%.'; 
00726 $strValue = 'Érték';
00727 $strVar = 'Változó'; 
00728 $strVersionInformation = 'Verzió információk';
00729 $strView = 'Nézet';
00730 $strViewDump = 'Tábla kiírás (vázlat) megnézése';
00731 $strViewDumpDB = 'Adatbázis kiírás (vázlat) megnézése';
00732 $strViewDumpDatabases = 'Adatbázis kiírás (séma) megtekintése';
00733 $strViewHasBeenDropped = '%s nézet eldobva';
00734 
00735 $strWebServerUploadDirectory = 'webszerver feltöltési könyvtár'; 
00736 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Az alkönyvtár, ami a feltöltésekhez be lett állítva, nem elérhet&#337;'; 
00737 $strWelcome = 'Üdvözöl a %s';
00738 $strWestEuropean = 'Nyugat-európai'; 
00739 $strWildcard = 'helyettesít&#337; jel'; 
00740 $strWindowNotFound = 'A cél böngész&#337;ablakot nem tudtam újratölteni. Talán a szül&#337;ablak be lett zárva, vagy a böngész&#337; biztonsági beállítása tiltja az ablakok közti újratöltést'; 
00741 $strWithChecked = 'A kijelöltekkel végzend&#337; m&#369;velet:';
00742 $strWriteRequests = 'Írási kérelmek';
00743 $strWritingCommentNotPossible = 'Megjegyzés írása nem lehetséges'; 
00744 $strWritingRelationNotPossible = 'Kapcsolat írása nem lehetséges'; 
00745 $strWrongUser = 'Hibás felhasználói név/jelszó. Hozzáférés megtagadva.';
00746 
00747 $strXML = 'XML';
00748 
00749 $strYes = 'Igen';
00750 
00751 $strZeroRemovesTheLimit = 'Megjegyzés: A 0 (nulla) beállítása törli a limitet.'; 
00752 $strZip = '"zippel tömörítve"';
00753 
00754 // To translate:
00755 
00756 $strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
00757 $strBinLogName = 'Log name'; //to translate
00758 $strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
00759 $strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
00760 $strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
00761 $strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
00762 $strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
00763 $strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
00764 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
00765 $strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
00766 
00767 $strCopy = 'Copy'; //to translate
00768 $strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
00769 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE másolás el&#337;tt'; //to translate
00770 
00771 $strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
00772 $strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
00773 $strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
00774 
00775 $strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
00776 $strEngines = 'Engines'; //to translate
00777 $strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
00778 
00779 $strFreePages = 'Free pages'; //to translate
00780 
00781 $strGenerate = 'Generate'; //to translate
00782 $strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
00783 
00784 $strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
00785 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
00786 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
00787 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
00788 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
00789 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
00790 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
00791 $strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
00792 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
00793 $strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
00794 $strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
00795 
00796 $strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
00797 
00798 $strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
00799 $strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
00800 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
00801 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
00802 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
00803 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
00804 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
00805 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
00806 $strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
00807 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
00808 $strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
00809 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
00810 
00811 $strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
00812 $strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
00813 
00814 $strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
00815 $strPrivDescAlterDb = 'Allows altering the structure of existing tables as well as changing the default charset and collation of databases.'; //to translate
00816 $strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
00817 $strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
00818 $strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming unser accounts.'; //to translate
00819 $strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
00820 $strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
00821 
00822 $strRoutines = 'Routines'; //to translate
00823 
00824 $strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
00825 $strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
00826 $strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
00827 $strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
00828 
00829 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data.'; //to translate
00830 
00831 $strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
00832 
00833 $strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
00834 $strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
00835 $strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
00836 $strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
00837 $strAndThen = 'and then'; //to translate
00838 ?>


Gnr par TYPO3 Ameos avec  doxygen 1.4.6