Documentation TYPO3 par Ameos

hungarian-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: hungarian-utf-8.inc.php,v 2.6 2003/12/30 21:34:05 nijel Exp $ */
00003 
00004 // Peter Bakondy <bakondyp@freemail.hu>
00005 
00006 $charset = 'utf-8';
00007 $allow_recoding = TRUE;
00008 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00009 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00010 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00011 $number_thousands_separator = ' ';
00012 $number_decimal_separator = '.';
00013 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00014 $byteUnits = array('Bájt', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00015 
00016 $day_of_week = array('V', 'H', 'K', 'Sze', 'Cs', 'P', 'Szo');
00017 $month = array('Jan', 'Feb', 'Márc', 'Ápr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Szept', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
00018 // Leírás a $datefmt változó definiálásához:
00019 // http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
00020 $datefmt = '%Y. %B %d. %H:%M';
00021 
00022 $strAccessDenied = 'Hozzáférés megtagadva';
00023 $strAction = 'Parancs';
00024 $strAddDeleteColumn = 'Mez&#0337 Oszlopokat Hozzáad/Töröl';
00025 $strAddDeleteRow = 'Kritérium Sort Hozzáad/Töröl';
00026 $strAddNewField = 'Új mez&#0337 hozzáadása';
00027 $strAddPriv = 'Új privilégiumot ad';
00028 $strAddPrivMessage = 'Az új privilégiumot hozzáadtam.';
00029 $strAddSearchConditions = 'Keresési feltételek megadása (az "ahol" kikötések):';
00030 $strAddToIndex = 'Adj az indexhez &nbsp;%s&nbsp;oszlopot';
00031 $strAddUser = 'Új felhasználó hozzáadása';
00032 $strAddUserMessage = 'Az új felhasználót felvettem.';
00033 $strAffectedRows = 'Keresett sorok:';
00034 $strAfter = '%s után';
00035 $strAfterInsertBack = 'Vissza az el&#0337z&#0337 oldalra';
00036 $strAfterInsertNewInsert = 'Új sor beszúrása';
00037 $strAll = 'Mind';
00038 $strAllTableSameWidth = 'minden tábla ezzel a szélességgel jelenjen meg?';
00039 $strAlterOrderBy = 'Tábla megváltozása rendezve e szerint:';
00040 $strAnalyzeTable = 'Tábla vizsgálat';
00041 $strAnd = 'És';
00042 $strAnIndex = 'Indexet hozzáadtam: %s';
00043 $strAny = 'Bármely';
00044 $strAnyColumn = 'Bármely oszlop';
00045 $strAnyDatabase = 'Bármely adatbázis';
00046 $strAnyHost = 'Bármely hoszt';
00047 $strAnyTable = 'Bármely tábla';
00048 $strAnyUser = 'Bármely felhasználó';
00049 $strAPrimaryKey = 'Elsodleges kulcsot hozzáadtam: %s';
00050 $strAscending = 'Növekv&#0337';
00051 $strAtBeginningOfTable = 'A tábla elejénél';
00052 $strAtEndOfTable = 'A tábla végénél';
00053 $strAttr = 'Tulajdonságok';
00054 
00055 $strBack = 'Vissza';
00056 $strBeginCut = 'Kivágás Kezdete';
00057 $strBeginRaw = 'Feldolgozatlan Kezdete';
00058 $strBinary = 'Bináris';
00059 $strBinaryDoNotEdit = 'Bináris - nem szerkeszthet&#0337';
00060 $strBookmarkDeleted = 'A könyvjelzot töröltem.';
00061 $strBookmarkLabel = 'Felirat';
00062 $strBookmarkQuery = 'Feljegyzett SQL-kérés';
00063 $strBookmarkThis = 'Jegyezd fel az SQL-kérés';
00064 $strBookmarkView = 'Csak megnézhet&#0337';
00065 $strBrowse = 'Tartalom';
00066 $strBzip = '"bzip-pel tömörítve"';
00067 
00068 $strCantLoadMySQL = 'nem tudom betölteni a MySQL b&#0337vítményt,<br />ellen&#0337rizd a PHP konfigurációt.';
00069 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nem tudom betölteni az iconv vagy recode kiterjesztést a karakterkészlet-átalakításhoz, állítsd be a php-t, hogy engedélyezze ezeket a kiterjesztéseket vagy tiltsd le a karakterkészlet-átalakítást a phpMyAdminban.';
00070 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Nem tudom átnevezni az indexet PRIMARY-vá!';
00071 $strCantUseRecodeIconv = 'Nem tudom használni az iconv, libiconv sem a recode_string funkciókat mialatt a kiterjesztés-jelentéseket be kell tölteni. Ellen&#0337rizd a php konfigurációt.';
00072 $strCardinality = 'Számosság';
00073 $strCarriage = 'Kocsivissza: \\r';
00074 $strChange = 'Változtat';
00075 $strChangeDisplay = 'Válassz mez&#0337t a megjelenítéshez';
00076 $strChangePassword = 'Jelszó megváltoztatása';
00077 $strCharsetOfFile = 'A fájl karakterkészlete:';
00078 $strCheckAll = 'Összeset kijelöli';
00079 $strCheckDbPriv = 'Adatbázis Privilégiumok Ellen&#0337rzése';
00080 $strCheckTable = 'Tábla ellen&#0337rzés';
00081 $strChoosePage = 'Válassz oldalt a szerkesztéshez';
00082 $strColComFeat = 'Oszlop megjegyzések megjelenítése';
00083 $strColumn = 'Oszlop';
00084 $strColumnNames = 'Oszlop nevek';
00085 $strComments = 'Megjegyzések';
00086 $strCompleteInserts = 'Mez&#0337neveket is hozzáadja';
00087 $strConfigFileError = 'A phpMyAdmin nem tudja olvasni a konfigurációs fájlt!<br />Lehet, hogy a php szintaktikai hibát talált benne, vagy nem találja a fájlt.<br />Használd az alsó linket a konfigurációs fájl helyreállításához, olvasd el a kapott php hibaüzeneteket. Többnyire egy idéz&#0337jel vagy egy pontosvessz&#0337 hiányzik valahol.<br />Ha üres oldalt kapsz, minden rendben.';
00088 $strConfigureTableCoord = 'Állítsd be a(z) $s tábla koordinátáit';
00089 $strConfirm = 'Biztos, hogy végre akarod hajtani?';
00090 $strCookiesRequired = 'A Cookie-kat most engedélyezned kell.';
00091 $strCopyTable = 'Tábla másolása ide (adatbázis<b>.</b>tábla):';
00092 $strCopyTableOK = '%s táblát ide másoltam: %s.';
00093 $strCreate = 'Létrehoz';
00094 $strCreateIndex = 'Készíts egy indexet a(z)&nbsp;%s&nbsp;. oszlopon';
00095 $strCreateIndexTopic = 'Új index létrehozása';
00096 $strCreateNewDatabase = 'Új adatbázis létrehozása';
00097 $strCreateNewTable = 'Új tábla létrehozása az adatbázisban: %s';
00098 $strCreatePage = 'Új oldal készítése';
00099 $strCreatePdfFeat = 'PDF készítése';
00100 $strCriteria = 'Kritérium';
00101 
00102 $strData = 'Adat';
00103 $strDatabase = 'Adatbázis ';
00104 $strDatabaseHasBeenDropped = '%s adatbázist eldobtam.';
00105 $strDatabases = 'adatbázisok';
00106 $strDatabasesStats = 'Adatbázis statisztika';
00107 $strDatabaseWildcard = 'Adatbázis (joker-karakterek elfogadva):';
00108 $strDataOnly = 'Csak adatok';
00109 $strDefault = 'Alapértelmezett';
00110 $strDelete = 'Töröl';
00111 $strDeleted = 'A sort töröltem';
00112 $strDeletedRows = 'Törölt sorok:';
00113 $strDeleteFailed = 'Törlés meghiúsult!';
00114 $strDeleteUserMessage = '%s felhasználót töröltem.';
00115 $strDescending = 'Csökken&#0337';
00116 $strDisabled = 'Tiltott';
00117 $strDisplay = 'Megjelenítés';
00118 $strDisplayFeat = 'Megjelenítés tulajdonságok';
00119 $strDisplayOrder = 'Megjelenítés rendezés:';
00120 $strDisplayPDF = 'PDF séma kijelzése';
00121 $strDoAQuery = 'Csinálj egy "lekérdezést" (helyettesít&#0337 karakter: "%")';
00122 $strDocu = 'Dokumentáció';
00123 $strDoYouReally = 'Biztos ez akarod? ';
00124 $strDrop = 'Eldob';
00125 $strDropDB = 'Adatbázis eldobása %s';
00126 $strDropTable = 'Tábla eldobása';
00127 $strDumpingData = 'Tábla adatok:';
00128 $strDumpXRows = '%s sor kiírása a %s. sorral kezd&#0337dik';
00129 $strDynamic = 'dinamikus';
00130 
00131 $strEdit = 'Szerkeszt';
00132 $strEditPDFPages = 'PDF oldalak szerkesztése';
00133 $strEditPrivileges = 'Privilégiumok szerkesztése';
00134 $strEffective = 'Hatályos';
00135 $strEmpty = 'Kiürít';
00136 $strEmptyResultSet = 'A MySQL üreset adott vissza (nincsenek sorok).';
00137 $strEnabled = 'Engedélyezett';
00138 $strEnd = 'Vége';
00139 $strEndCut = 'Kivágás Vége';
00140 $strEndRaw = 'Feldolgozatlan Vége';
00141 $strEnglishPrivileges = ' Megjegyzés: A MySQL privilégium nevek az angolból származnak ';
00142 $strError = 'Hiba';
00143 $strExplain = 'SQL magyarázat';
00144 $strExport = 'Export';
00145 $strExportToXML = 'Export XML-formátumba';
00146 $strExtendedInserts = 'Kiterjesztett beszúrások';
00147 $strExtra = 'Extra';
00148 
00149 $strField = 'Mez&#0337';
00150 $strFieldHasBeenDropped = '%s mez&#0337t eldobtam';
00151 $strFields = 'Mez&#0337k száma';
00152 $strFieldsEmpty = ' A mez&#0337 számossága nulla! ';
00153 $strFieldsEnclosedBy = 'Mez&#0337 lezárás';
00154 $strFieldsEscapedBy = 'Mez&#0337 escape karakter';
00155 $strFieldsTerminatedBy = 'Mez&#0337 vége';
00156 $strFixed = 'rögzített';
00157 $strFlushTable = 'Tábla kiírása ("FLUSH")';
00158 $strFormat = 'Formátum';
00159 $strFormEmpty = 'Hiányzó adat a formban !';
00160 $strFullText = 'Teljes Szövegek';
00161 $strFunction = 'Funkció';
00162 
00163 $strGenBy = 'Készítette';
00164 $strGeneralRelationFeat = 'Általános relációs jellemz&#0337k';
00165 $strGenTime = 'Létrehozás ideje';
00166 $strGo = 'Végrehajt';
00167 $strGrants = 'Engedélyek';
00168 $strGzip = '"gzip-pel tömörítve"';
00169 
00170 $strHasBeenAltered = 'megváltozott.';
00171 $strHasBeenCreated = 'megszületett.';
00172 $strHaveToShow = 'Legalább egy oszlopot választanod kell a megjelenítéshez';
00173 $strHome = 'Kezd&#0337lap';
00174 $strHomepageOfficial = 'Hivatalos phpMyAdmin Honlap';
00175 $strHomepageSourceforge = 'Sourceforge phpMyAdmin Letöltés Oldal';
00176 $strHost = 'Hoszt';
00177 $strHostEmpty = 'A hosztnév üres!';
00178 
00179 $strIdxFulltext = 'Fulltext';
00180 $strIfYouWish = 'Ha csak a tábla néhány oszlopát akarod megjeleníteni, adj meg egy vessz&#0337kkel elválasztott mez&#0337listát.';
00181 $strIgnore = 'Elutasít';
00182 $strIndex = 'Index';
00183 $strIndexes = 'Indexek';
00184 $strIndexHasBeenDropped = '%s indexet eldobtam';
00185 $strIndexName = 'Index név&nbsp;:';
00186 $strIndexType = 'Index tipus&nbsp;:';
00187 $strInsert = 'Beszúr';
00188 $strInsertAsNewRow = 'Beszúrás új sorként';
00189 $strInsertedRows = 'Beszúrt sorok:';
00190 $strInsertNewRow = 'Új sor beszúrása';
00191 $strInsertTextfiles = 'Szövegfájl tartalmának beszúrása a táblába';
00192 $strInstructions = 'Parancs';
00193 $strInUse = 'használatban';
00194 $strInvalidName = '"%s" egy fenntartott szó, nem használhatod adatbázis/tábla/mez&#0337 neveként.';
00195 
00196 $strKeepPass = 'Ne változtasd meg a jelszót';
00197 $strKeyname = 'Kulcsnév';
00198 $strKill = 'Leállít';
00199 
00200 $strLength = 'Hossz';
00201 $strLengthSet = 'Hossz/Érték*';
00202 $strLimitNumRows = 'Sorok száma oldalanként';
00203 $strLineFeed = 'Soremelés: \\n';
00204 $strLines = 'Sor';
00205 $strLinesTerminatedBy = 'Sorok vége';
00206 $strLinkNotFound = 'Link nem található';
00207 $strLinksTo = 'Linkek:';
00208 $strLocationTextfile = 'A szövegfájl helye';
00209 $strLogin = 'Belépés';
00210 $strLogout = 'Kilépés';
00211 $strLogPassword = 'Jelszó:';
00212 $strLogUsername = 'Felhasználói név:';
00213 
00214 $strMissingBracket = 'Hiányzó szögletes zárójel';
00215 $strModifications = 'A változásokat elmentettem';
00216 $strModify = 'Változás';
00217 $strModifyIndexTopic = 'Index változása';
00218 $strMoveTable = 'Tábla áthelyezése ide (adatbázis<b>.</b>tábla):';
00219 $strMoveTableOK = '%s táblát áthelyeztem ide: %s.';
00220 $strMySQLCharset = 'MySQL karakterkészlet';
00221 $strMySQLReloaded = 'MySQL újratöltve.';
00222 $strMySQLSaid = 'MySQL jelzi: ';
00223 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1%, szerver: %pma_s2%, felhasználó: %pma_s3%';
00224 $strMySQLShowProcess = 'Mutasd meg a folyamatokat';
00225 $strMySQLShowStatus = 'Mutasd meg a MySQL futási információkat';
00226 $strMySQLShowVars = 'Mutasd meg a MySQL rendszer változókat';
00227 
00228 $strName = 'Neve';
00229 $strNext = 'Következ&#0337';
00230 $strNo = 'Nem';
00231 $strNoDatabases = 'Nincs adatbázis';
00232 $strNoDescription = 'nincs leírás';
00233 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" utasítás le van tiltva.';
00234 $strNoExplain = 'SQL magyarázat átugrása';
00235 $strNoFrames = 'A phpMyAdmin használhatóbb egy <b>frame-kezel&#0337</b> böngész&#0337ben.';
00236 $strNoIndex = 'Nincs index meghatározva!';
00237 $strNoIndexPartsDefined = 'Nincs index darab meghatározva!';
00238 $strNoModification = 'Nincs változás';
00239 $strNone = 'Nincs';
00240 $strNoPassword = 'Nincs jelszó';
00241 $strNoPhp = 'PHP kód nélkül';
00242 $strNoPrivileges = 'Nincs privilégium';
00243 $strNoRights = 'Nincs elég jogod ennek végrehajtására!';
00244 $strNoTablesFound = 'Nincs tábla az adatbázisban.';
00245 $strNotNumber = 'Ez nem egy szám!';
00246 $strNotOK = 'Nincs rendben';
00247 $strNotSet = '<b>%s</b> táblát nem találtam vagy nincs benne: %s';
00248 $strNotValidNumber = ' nem érvényes sorszám!';
00249 $strNoUsersFound = 'Nem találtam felhasználó(ka)t.';
00250 $strNoValidateSQL = 'SQL jóváhagyás átugrása';
00251 $strNull = 'Null';
00252 $strNumSearchResultsInTable = '%s találat <i>%s</i> táblában';
00253 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Összes:</b> <i>%s</i> találat';
00254 
00255 $strOftenQuotation = 'Gyakran idéz&#0337jel. Opcionálisan a char és varchar mez&#0337k lezárhatók a \"lezárás\"-karakterrel.';
00256 $strOK = 'Rendben';
00257 $strOperations = 'Tevékenységek';
00258 $strOptimizeTable = 'Tábla optimalizálás';
00259 $strOptionalControls = 'Opcionális. Vezérl&#0337k, amelyekkel írhatsz és olvashatsz speciális karaktereket.';
00260 $strOptionally = 'Opcionális';
00261 $strOptions = 'Opciók';
00262 $strOr = 'Vagy';
00263 $strOverhead = 'Felülírás';
00264 
00265 $strPageNumber = 'Oldalszám:';
00266 $strPartialText = 'Részleges Szövegek';
00267 $strPassword = 'Jelszó';
00268 $strPasswordEmpty = 'A jelszó mez&#0337 üres!';
00269 $strPasswordNotSame = 'A jelszavak nem azonosak!';
00270 $strPdfDbSchema = '"%s" adatbázis sémája - %s oldal';
00271 $strPdfInvalidPageNum = 'Meghatározatlan PDF oldalszám!';
00272 $strPdfInvalidTblName = '"%s" tábla nem létezik!';
00273 $strPdfNoTables = 'Nincs tábla';
00274 $strPhp = 'PHP kód készítése';
00275 $strPHPVersion = 'PHP Verzió';
00276 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentáció';
00277 $strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> értékét a konfigurációs fájlban KELL beállítani!';
00278 $strPos1 = 'Kezdet';
00279 $strPrevious = 'El&#0337z&#0337';
00280 $strPrimary = 'Els&#0337dleges';
00281 $strPrimaryKey = 'Els&#0337dleges kulcs';
00282 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Az els&#0337dleges kulcsot eldobtam';
00283 $strPrimaryKeyName = 'Az els&#0337dleges kulcs nevének "PRIMARY"-nak kell lennie!';
00284 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY"-nak <b>kell</b> lennie, és <b>csak annak</b> szabad lennie az els&#0337dleges kulcsnak!)';
00285 $strPrintView = 'Nyomtatási nézet';
00286 $strPrivileges = 'Privilégiumok';
00287 $strProperties = 'Tulajdonságok';
00288 
00289 $strQBE = 'Lekérdezés';
00290 $strQBEDel = 'Töröl';
00291 $strQBEIns = 'Beszúr';
00292 $strQueryOnDb = 'SQL-kérés <b>%s</b> adatbázison:';
00293 
00294 $strRecords = 'Sor';
00295 $strReferentialIntegrity = 'Hivatkozási sértetlenség ellenorzése:';
00296 $strRelationNotWorking = 'A munka kiegészít&#0337 tulajdonságai a vonatkozó táblákra meg lettek szüntetve. Az okokért kattints %side%s.';
00297 $strRelationView = 'Reláció nézet';
00298 $strReloadFailed = 'MySQL újratöltése sikertelen.';
00299 $strReloadMySQL = 'MySQL újratöltése';
00300 $strRememberReload = 'Ne felejtd el újratölteni a szervert.';
00301 $strRenameTable = 'Tábla átnevezése erre';
00302 $strRenameTableOK = '%s táblát átneveztem erre: %s';
00303 $strRepairTable = 'Tábla javítás';
00304 $strReplace = 'Csere';
00305 $strReplaceTable = 'Tábla adatok és fájl cseréje';
00306 $strReset = 'Töröl';
00307 $strReType = 'Újraírás';
00308 $strRevoke = 'Visszavon';
00309 $strRevokeGrant = 'Visszavonást engedélyez';
00310 $strRevokeGrantMessage = 'Visszavontad %s privilégiumait';
00311 $strRevokeMessage = 'Visszavontam a %s privilégiumokat';
00312 $strRevokePriv = 'Privilégiumok visszavonása';
00313 $strRowLength = 'Sorhossz';
00314 $strRows = 'Sorok';
00315 $strRowsFrom = 'sor kezdve ezzel:';
00316 $strRowSize = ' Sorméret ';
00317 $strRowsModeHorizontal = 'vízszintes';
00318 $strRowsModeOptions = '%s módon, a fejlécet %s soronként megismételve';
00319 $strRowsModeVertical = 'függ&#0337leges';
00320 $strRowsStatistic = 'Sor-statisztika';
00321 $strRunning = ': %s';
00322 $strRunQuery = 'Kérés végrehajtása';
00323 $strRunSQLQuery = 'SQL parancs(ok) futtatása a(z) %s adatbázison';
00324 
00325 $strSave = 'Ment';
00326 $strScaleFactorSmall = 'A méret elem túl kicsi, hogy megfelel&#0337 legyen a sémához egy oldalon';
00327 $strSearch = 'Keresés';
00328 $strSearchFormTitle = 'Keresés az adatbázisban';
00329 $strSearchInTables = 'Táblá(k)ban:';
00330 $strSearchNeedle = 'Szavak vagy értékek a kereséshez (helyettesít&#0337 karakter: "%"):';
00331 $strSearchOption2 = 'összes szó';
00332 $strSearchOption3 = 'a helyes mondat';
00333 $strSearchOption4 = 'reguláráris kifejezésként';
00334 $strSearchResultsFor = 'Keresési eredmények "<i>%s</i>" %s:';
00335 $strSearchType = 'Keress:';
00336 $strSelect = 'Kiválaszt';
00337 $strSelectADb = 'Válassz egy adatbázist';
00338 $strSelectAll = 'Mindet kijelöli';
00339 $strSelectFields = 'Mez&#0337k kiválasztása (legalább egyet):';
00340 $strSelectNumRows = 'kérésben';
00341 $strSelectTables = 'Táblák kiválasztása';
00342 $strSend = 'Fájlnév megadása';
00343 $strServerChoice = 'Szerver Választás';
00344 $strServerVersion = 'Szerver verzió';
00345 $strSetEnumVal = 'Ha a mez&#0337 tipusa "enum" vagy "set", akkor az értékeket ilyen formában írd be: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ha backslash-t ("\") vagy aposztrófot ("\'") akarsz ezen értékek között használni, használd a backslash escape karaktert (pl \'\\\\xyz\' vagy \'a\\\'b\').';
00346 $strShow = 'Mutat';
00347 $strShowAll = 'Mutasd mindet';
00348 $strShowColor = 'Mutasd a színeket';
00349 $strShowCols = 'Mutasd az oszlopokat';
00350 $strShowGrid = 'Mutasd a rácsot';
00351 $strShowingRecords = 'Sorok megjelenítése ';
00352 $strShowPHPInfo = 'PHP információ';
00353 $strShowTableDimension = 'Mutasd a táblák méretét';
00354 $strShowTables = 'Mutasd a táblákat';
00355 $strShowThisQuery = ' Mutasd a parancsot itt újra ';
00356 $strSingly = '(egyenként)';
00357 $strSize = 'Méret';
00358 $strSort = 'Sorrendezés';
00359 $strSpaceUsage = 'Helyfoglalás';
00360 $strSplitWordsWithSpace = 'A szavak fel vannak osztva szóköz karakter szerint (" ").';
00361 $strSQL = 'SQL';
00362 $strSQLParserBugMessage = 'Esély van rá, hogy egy hibát találhattál az SQL szintaktikai elemz&#0337ben (parser). Vizsgáld meg gondosan a lekérdezésedet, ellen&#0337rizd, hogy az idéz&#0337jelek jók és jól illeszkednek. Más lehetséges hiba oka lehet, hogy binárisan töltöttél fel egy fájlt az idézett szövegmez&#0337n kívül. Kipróbálhatod a lekérésedet a MySQL parancssoros felületén. A MySQL szerver hibakimenete alul látható, ha van ott valami, az segíthet felderíteni a hiba okát. Ha még mindig gondjaid vannak, vagy a szintaktiaki elemz&#0337 (parser) hibát jelez, ahol a parancsoros felületen végrehajtódik, redukáld a problémát okozó SQL lekérdezést egy egyszer&#0369 lekérdezéssé, és küldd el egy hibajelzésben (bug report) az alsó Kivágás részben lev&#0337 adatokkal együtt:';
00363 $strSQLParserUserError = 'Úgy látszik az SQL lekérdezésedben van egy hiba. A MySQL szerver hibakimenete alul látható, ha van ott valami, az segíthet felderíteni a hiba okát';
00364 $strSQLQuery = 'SQL-kérés';
00365 $strSQLResult = 'SQL eredmény';
00366 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Érvénytelen azonosító';
00367 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Lezáratlan lekérdezés';
00368 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Ismeretlen központozott sztring';
00369 $strStatement = 'Adatok';
00370 $strStrucCSV = 'CSV adat';
00371 $strStrucData = 'Szerkezet és adatok';
00372 $strStrucDrop = '\'Tábla eldobás\' hozzáadása';
00373 $strStrucExcelCSV = 'M$ Excel CSV adat';
00374 $strStrucOnly = 'Csak szerkezet';
00375 $strStructPropose = 'Tábla struktúra ajánlat';
00376 $strStructure = 'Struktúra';
00377 $strSubmit = 'Végrehajt';
00378 $strSuccess = 'Az SQL-kérést sikeresen végrehajtottam';
00379 $strSum = 'Összesen';
00380 
00381 $strTable = 'Tábla';
00382 $strTableComments = 'Tábla megjegyzések';
00383 $strTableEmpty = 'A táblanév helye üres!';
00384 $strTableHasBeenDropped = '%s táblát eldobtam';
00385 $strTableHasBeenEmptied = '%s táblát kiürítettem';
00386 $strTableHasBeenFlushed = '%s táblát kiírtam';
00387 $strTableMaintenance = 'Tábla karbantartás';
00388 $strTables = '%s tábla';
00389 $strTableStructure = 'Tábla szerkezet:';
00390 $strTableType = 'Tábla tipusa';
00391 $strTextAreaLength = ' Mivel ez a hossz,<br /> ez a mez&#0337 nem szerkeszthet&#0337 ';
00392 $strTheContent = 'A fájl tartalmát beillesztettem.';
00393 $strTheContents = 'A fájl és a kiválasztott tábla sorainak tartalmát azonos els&#0337dleges vagy egyedi kulccsal cseréli ki.';
00394 $strTheTerminator = 'A mez&#0337k lezárója.';
00395 $strTotal = 'Összesen';
00396 $strType = 'Tipus';
00397 
00398 $strUncheckAll = 'Összeset törli';
00399 $strUnique = 'Egyedi';
00400 $strUnselectAll = 'Mindet törli';
00401 $strUpdatePrivMessage = 'Frissítettem a(z) %s privilégiumokat.';
00402 $strUpdateProfile = 'Profil frissítés:';
00403 $strUpdateProfileMessage = 'A profilt frissítettem.';
00404 $strUpdateQuery = 'Kérés frissítés';
00405 $strUsage = 'Méret';
00406 $strUseBackquotes = 'Idéz&#0337jelek használata a tábla- és mez&#0337neveknél';
00407 $strUser = 'Felhasználó';
00408 $strUserEmpty = 'A felhasználói név mez&#0337je üres!';
00409 $strUserName = 'Felhasználói név';
00410 $strUsers = 'Felhasználók';
00411 $strUseTables = 'Táblák használata';
00412 
00413 $strValidateSQL = 'SQL jóváhagyás';
00414 $strValue = 'Érték';
00415 $strViewDump = 'Tábla kiírás (vázlat) megnézése';
00416 $strViewDumpDB = 'Adatbázis kiírás (vázlat) megnézése';
00417 
00418 $strWelcome = 'Üdvözöl a %s';
00419 $strWithChecked = 'A kijelöltekkel végzend&#0337 m&#0369velet:';
00420 $strWrongUser = 'Rossz felhasználói név/jelszó. Hozzáférés megtagadva.';
00421 
00422 $strYes = 'Igen';
00423 
00424 $strZip = '"zippel tömörítve"';
00425 // To translate
00426 
00427 $strNoQuery = 'Nincs SQL kérés!'; //to translate
00428 
00429 $strSearchOption1 = 'at least one of the words';//to translate
00430 
00431 $strInsecureMySQL = 'Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole.'; //to translate
00432 $strWebServerUploadDirectory = 'web-server upload directory'; //to translate
00433 $strWebServerUploadDirectoryError = 'The directory you set for upload work cannot be reached'; //to translate
00434 $strValidatorError = 'The SQL validator could not be initialized. Please check if you have installed the necessary php extensions as described in the %sdocumentation%s.'; //to translate
00435 $strServer = 'Server %s'; //to translate
00436 $strPutColNames = 'Put fields names at first row'; //to translate
00437 $strImportDocSQL = 'Import docSQL Files'; //to translate
00438 $strDataDict = 'Data Dictionary'; //to translate
00439 $strPrint = 'Print'; //to translate
00440 $strPHP40203 = 'You are using PHP 4.2.3, which has a serious bug with multi-byte strings (mbstring). See PHP bug report 19404. This version of PHP is not recommended for use with phpMyAdmin.'; //to translate
00441 $strCompression = 'Compression'; //to translate
00442 $strNumTables = 'Tables'; //to translate
00443 $strTotalUC = 'Total'; //to translate
00444 $strRelationalSchema = 'Relational schema'; //to translate
00445 $strTableOfContents = 'Table of contents'; //to translate
00446 $strCannotLogin = 'Cannot login to MySQL server'; //to translate
00447 $strShowDatadictAs = 'Data Dictionary Format'; //to translate
00448 $strLandscape = 'Landscape'; //to translate
00449 $strPortrait = 'Portrait'; //to translate
00450 
00451 $timespanfmt = '%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds'; //to translate
00452 
00453 $strAbortedClients = 'Aborted'; //to translate
00454 $strConnections = 'Connections'; //to translate
00455 $strFailedAttempts = 'Failed attempts'; //to translate
00456 $strGlobalValue = 'Global value'; //to translate
00457 $strMoreStatusVars = 'More status variables'; //to translate
00458 $strPerHour = 'per hour'; //to translate
00459 $strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
00460 $strQueryType = 'Query type'; //to translate
00461 $strReceived = 'Received'; //to translate
00462 $strSent = 'Sent'; //to translate
00463 $strServerStatus = 'Runtime Information'; //to translate
00464 $strServerStatusUptime = 'This MySQL server has been running for %s. It started up on %s.'; //to translate
00465 $strServerTabVariables = 'Variables'; //to translate
00466 $strServerTabProcesslist = 'Processes'; //to translate
00467 $strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
00468 $strServerVars = 'Server variables and settings'; //to translate
00469 $strSessionValue = 'Session value'; //to translate
00470 $strTraffic = 'Traffic'; //to translate
00471 $strVar = 'Variable'; //to translate
00472 
00473 $strCommand = 'Command'; //to translate
00474 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed.'; //to translate
00475 $strId = 'ID'; //to translate
00476 $strProcesslist = 'Process list'; //to translate
00477 $strStatus = 'Status'; //to translate
00478 $strTime = 'Time'; //to translate
00479 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s was successfully killed.'; //to translate
00480 
00481 $strBzError = 'phpMyAdmin was unable to compress the dump because of a broken Bz2 extension in this php version. It is strongly recommended to set the <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> directive in your phpMyAdmin configuration file to <code>FALSE</code>. If you want to use the Bz2 compression features, you should upgrade to a later php version. See php bug report %s for details.'; //to translate
00482 $strLaTeX = 'LaTeX'; //to translate
00483 
00484 $strAdministration = 'Administration'; //to translate
00485 $strFlushPrivilegesNote = 'Note: phpMyAdmin gets the users\' privileges directly from MySQL\'s privilege tables. The content of this tables may differ from the privileges the server uses if manual changes have made to it. In this case, you should %sreload the privileges%s before you continue.'; //to translate
00486 $strGlobalPrivileges = 'Global privileges'; //to translate
00487 $strGrantOption = 'Grant'; //to translate
00488 $strPrivDescAllPrivileges = 'Includes all privileges except GRANT.'; //to translate
00489 $strPrivDescAlter = 'Allows altering the structure of existing tables.'; //to translate
00490 $strPrivDescCreateDb = 'Allows creating new databases and tables.'; //to translate
00491 $strPrivDescCreateTbl = 'Allows creating new tables.'; //to translate
00492 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Allows creating temporary tables.'; //to translate
00493 $strPrivDescDelete = 'Allows deleting data.'; //to translate
00494 $strPrivDescDropDb = 'Allows dropping databases and tables.'; //to translate
00495 $strPrivDescDropTbl = 'Allows dropping tables.'; //to translate
00496 $strPrivDescExecute = 'Allows running stored procedures; Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
00497 $strPrivDescFile = 'Allows importing data from and exporting data into files.'; //to translate
00498 $strPrivDescGrant = 'Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables.'; //to translate
00499 $strPrivDescIndex = 'Allows creating and dropping indexes.'; //to translate
00500 $strPrivDescInsert = 'Allows inserting and replacing data.'; //to translate
00501 $strPrivDescLockTables = 'Allows locking tables for the current thread.'; //to translate
00502 $strPrivDescMaxConnections = 'Limits the number of new connections the user may open per hour.';
00503 $strPrivDescMaxQuestions = 'Limits the number of queries the user may send to the server per hour.';
00504 $strPrivDescMaxUpdates = 'Limits the number of commands that change any table or database the user may execute per hour.';
00505 $strPrivDescProcess3 = 'Allows killing processes of other users.'; //to translate
00506 $strPrivDescProcess4 = 'Allows viewing the complete queries in the process list.'; //to translate
00507 $strPrivDescReferences = 'Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
00508 $strPrivDescReplClient = 'Gives the right to the user to ask where the slaves / masters are.'; //to translate
00509 $strPrivDescReplSlave = 'Needed for the replication slaves.'; //to translate
00510 $strPrivDescReload = 'Allows reloading server settings and flushing the server\'s caches.'; //to translate
00511 $strPrivDescSelect = 'Allows reading data.'; //to translate
00512 $strPrivDescShowDb = 'Gives access to the complete list of databases.'; //to translate
00513 $strPrivDescShutdown = 'Allows shutting down the server.'; //to translate
00514 $strPrivDescSuper = 'Allows connectiong, even if maximum number of connections is reached; Required for most administrative operations like setting global variables or killing threads of other users.'; //to translate
00515 $strPrivDescUpdate = 'Allows changing data.'; //to translate
00516 $strPrivDescUsage = 'No privileges.'; //to translate
00517 $strPrivilegesReloaded = 'The privileges were reloaded successfully.'; //to translate
00518 $strResourceLimits = 'Resource limits'; //to translate
00519 $strUserOverview = 'User overview'; //to translate
00520 $strZeroRemovesTheLimit = 'Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.'; //to translate
00521 
00522 $strPasswordChanged = 'The Password for %s was changed successfully.'; // to translate
00523 
00524 $strDeleteAndFlush = 'Delete the users and reload the privileges afterwards.'; //to translate
00525 $strDeleteAndFlushDescr = 'This is the cleanest way, but reloading the privileges may take a while.'; //to translate
00526 $strDeleting = 'Deleting %s'; //to translate
00527 $strJustDelete = 'Just delete the users from the privilege tables.'; //to translate
00528 $strJustDeleteDescr = 'The &quot;deleted&quot; users will still be able to access the server as usual until the privileges are reloaded.'; //to translate
00529 $strReloadingThePrivileges = 'Reloading the privileges'; //to translate
00530 $strRemoveSelectedUsers = 'Remove selected users'; //to translate
00531 $strRevokeAndDelete = 'Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards.'; //to translate
00532 $strRevokeAndDeleteDescr = 'The users will still have the USAGE privilege until the privileges are reloaded.'; //to translate
00533 $strUsersDeleted = 'The selected users have been deleted successfully.'; //to translate
00534 
00535 $strAddPrivilegesOnDb = 'Add privileges on the following database'; //to translate
00536 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Add privileges on the following table'; //to translate
00537 $strColumnPrivileges = 'Column-specific privileges'; //to translate
00538 $strDbPrivileges = 'Database-specific privileges'; //to translate
00539 $strLocalhost = 'Local';
00540 $strLoginInformation = 'Login Information'; //to translate
00541 $strTblPrivileges = 'Table-specific privileges'; //to translate
00542 $strThisHost = 'This Host'; //to translate
00543 $strUserNotFound = 'The selected user was not found in the privilege table.'; //to translate
00544 $strUserAlreadyExists = 'The user %s already exists!'; //to translate
00545 $strUseTextField = 'Use text field'; //to translate
00546 
00547 $strNoUsersSelected = 'No users selected.'; //to translate
00548 $strDropUsersDb = 'Drop the databases that have the same names as the users.'; //to translate
00549 $strAddedColumnComment = 'Added comment for column'; //to translate
00550 $strWritingCommentNotPossible = 'Writing of comment not possible'; //to translate
00551 $strAddedColumnRelation = 'Added relation for column'; //to translate
00552 $strWritingRelationNotPossible = 'Writing of relation not possible'; //to translate
00553 $strImportFinished = 'Import finished'; //to translate
00554 $strFileCouldNotBeRead = 'File could not be read'; //to translate
00555 $strIgnoringFile = 'Ignoring file %s'; //to translate
00556 $strThisNotDirectory = 'This was not a directory'; //to translate
00557 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Please enter the absolute path on webserver to docSQL directory'; //to translate
00558 $strImportFiles = 'Import files'; //to translate
00559 $strDBGModule = 'Module'; //to translate
00560 $strDBGLine = 'Line'; //to translate
00561 $strDBGHits = 'Hits'; //to translate
00562 $strDBGTimePerHitMs = 'Time/Hit, ms'; //to translate
00563 $strDBGTotalTimeMs = 'Total time, ms'; //to translate
00564 $strDBGMinTimeMs = 'Min time, ms'; //to translate
00565 $strDBGMaxTimeMs = 'Max time, ms'; //to translate
00566 $strDBGContextID = 'Context ID'; //to translate
00567 $strDBGContext = 'Context'; //to translate
00568 $strCantLoad = 'cannot load %s extension,<br />please check PHP Configuration'; //to translate
00569 $strDefaultValueHelp = 'For default values, please enter just a single value, without backslash escaping or quotes, using this format: a'; //to translate
00570 $strCheckPrivs = 'Check Privileges'; //to translate
00571 $strCheckPrivsLong = 'Check privileges for database &quot;%s&quot;.'; //to translate
00572 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Note: Enabling the Database statistics here might cause heavy traffic between the webserver and the MySQL one.'; //to translate
00573 $strDatabasesStatsDisable = 'Disable Statistics'; //to translate
00574 $strDatabasesStatsEnable = 'Enable Statistics'; //to translate
00575 $strJumpToDB = 'Jump to database &quot;%s&quot;.'; //to translate
00576 $strDropSelectedDatabases = 'Drop Selected Databases'; //to translate
00577 $strNoDatabasesSelected = 'No databases selected.'; //to translate
00578 $strDatabasesDropped = '%s databases have been dropped successfully.'; //to translate
00579 $strGlobal = 'global'; //to translate
00580 $strDbSpecific = 'database-specific'; //to translate
00581 $strUsersHavingAccessToDb = 'Users having access to &quot;%s&quot;'; //to translate
00582 $strChangeCopyUser = 'Change Login Information / Copy User'; //to translate
00583 $strChangeCopyMode = 'Create a new user with the same privileges and ...'; //to translate
00584 $strChangeCopyModeCopy = '... keep the old one.'; //to translate
00585 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... delete the old one from the user tables.'; //to translate
00586 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards.'; //to translate
00587 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... delete the old one from the user tables and reload the privileges afterwards.'; //to translate
00588 $strWildcard = 'wildcard'; //to translate
00589 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (rotated headers)';//to translate
00590 $strQueryTime = 'Query took %01.4f sec';//to translate
00591 $strDumpComments = 'Include column comments as inline SQL-comments';//to translate
00592 $strDBComment = 'Database comment: ';//to translate
00593 $strQueryFrame = 'Query window';//to translate
00594 $strQueryFrameDebug = 'Debugging information';//to translate
00595 $strQueryFrameDebugBox = 'Active variables for the query form:\nDB: %s\nTable: %s\nServer: %s\n\nCurrent variables for the query form:\nDB: %s\nTable: %s\nServer: %s\n\nOpener location: %s\nFrameset location: %s.';//to translate
00596 $strQuerySQLHistory = 'SQL-history';//to translate
00597 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';//to translate
00598 $strMIME_transformation = 'Browser transformation';//to translate
00599 $strMIME_transformation_options = 'Transformation options';//to translate
00600 $strMIME_transformation_options_note = 'Please enter the values for transformation options using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';//to translate
00601 $strMIME_transformation_note = 'For a list of available transformation options and their MIME-type transformations, click on %stransformation descriptions%s';//to translate
00602 $strMIME_available_mime = 'Available MIME-types';//to translate
00603 $strMIME_available_transform = 'Available transformations';//to translate
00604 $strMIME_without = 'MIME-types printed in italics do not have a seperate transformation function';//to translate
00605 $strMIME_description = 'Description';//to translate
00606 $strMIME_nodescription = 'No Description is available for this transformation.<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
00607 $strMIME_file = 'Filename';//to translate
00608 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Preserves original formatting of the field. No Escaping is done.';//to translate
00609 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'Displays HTML code as HTML entities. No HTML formatting is shown.';//to translate
00610 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Displays a link to this image (direct blob download, i.e.).';//to translate
00611 $strInnodbStat = 'InnoDB Status'; //to translate
00612 $strUpdComTab = 'Please see Documentation on how to update your Column_comments Table'; //to translate
00613 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Displays a clickable thumbnail; options: width,height in pixels (keeps the original ratio)'; //to translate
00614 $strTransformation_image_png__inline = 'See image/jpeg: inline'; //to translate
00615 $strSQLOptions = 'SQL options';//to translate
00616 $strXML = 'XML';//to translate
00617 $strCSVOptions = 'CSV options';//to translate
00618 $strNoOptions = 'This format has no options';//to translate
00619 $strStatCreateTime = 'Creation';//to translate
00620 $strStatUpdateTime = 'Last update';//to translate
00621 $strStatCheckTime = 'Last check';//to translate
00622 $strPerMinute = 'per minute';//to translate
00623 $strPerSecond = 'per second';//to translate
00624 $strAutomaticLayout = 'Automatic layout'; //to translate
00625 $strDelOld = 'The current Page has References to Tables that no longer exist. Would you like to delete those References?'; //to translate
00626 $strFileNameTemplate = 'File name template';//to translate
00627 $strFileNameTemplateRemember = 'remember template';//to translate
00628 $strFileNameTemplateHelp = 'Use __DB__ for database name, __TABLE__ for table name and %sany strftime%s options for time specification, extension will be automagically added. Any other text will be preserved.';//to translate
00629 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Takes a TIME, TIMESTAMP or DATETIME field and formats it using your local dateformat. First option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Second option is a different dateformat according to the parameters available for PHPs strftime().';//to translate
00630 $strTransformation_text_plain__substr = 'Only shows part of a string. First option is an offset to define where the output of your text starts (Default 0). Second option is an offset how much text is returned. If empty, returns all the remaining text. The third option defines which chars will be appended to the output when a substring is returned (Default: ...) .';//to translate
00631 $strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Launches an external application and feeds the fielddata via standard input. Returns standard output of the application. Default is Tidy, to pretty print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and insert the tools you allow to be run. The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';//to translate
00632 $strAutodetect = 'Autodetect'; //to translate
00633 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Displays an image and a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is the width in pixels, third is the height.'; //to translate
00634 $strTransformation_text_plain__link = 'Displays a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is a title for the link.'; //to translate
00635 $strUseHostTable = 'Use Host Table'; //to translate
00636 $strShowFullQueries = 'Show Full Queries'; //to translate
00637 $strTruncateQueries = 'Truncate Shown Queries'; //to translate
00638 $strSwitchToTable = 'Switch to copied table'; //to translate
00639 $strCharset = 'Charset'; //to translate
00640 $strLaTeXOptions = 'LaTeX options'; //to translate
00641 $strRelations = 'Relations'; //to translate
00642 $strMoveTableSameNames = 'Can\'t move table to same one!'; //to translate
00643 $strCopyTableSameNames = 'Can\'t copy table to same one!'; //to translate
00644 $strMustSelectFile = 'You should select file which you want to insert.'; //to translate
00645 $strSaveOnServer = 'Save on server in %s directory'; //to translate
00646 $strOverwriteExisting = 'Overwrite existing file(s)'; //to translate
00647 $strFileAlreadyExists = 'File %s already exists on server, change filename or check overwrite option.'; //to translate
00648 $strDumpSaved = 'Dump has been saved to file %s.'; //to translate
00649 $strNoPermission = 'The web server does not have permission to save the file %s.'; //to translate
00650 $strNoSpace = 'Insufficient space to save the file %s.'; //to translate
00651 $strInsertedRowId = 'Inserted row id:'; //to translate
00652 $strLoadMethod = 'LOAD method'; //to translate
00653 $strLoadExplanation = 'The best method is checked by default, but you can change if it fails.'; //to translate
00654 $strExecuteBookmarked = 'Execute bookmarked query'; //to translate
00655 $strExcelOptions = 'Excel options'; //to translate
00656 $strReplaceNULLBy = 'Replace NULL by'; //to translate
00657 $strQueryWindowLock = 'Do not overwrite this query from outside the window'; //to translate
00658 $strPaperSize = 'Paper size'; //to translate
00659 $strDatabaseNoTable = 'This database contains no table!';//to translate
00660 $strViewDumpDatabases = 'View dump (schema) of databases';//to translate
00661 $strAddIntoComments = 'Add into comments';//to translate
00662 $strDatabaseExportOptions = 'Database export options';//to translate
00663 $strAddDropDatabase = 'Add DROP DATABASE';//to translate
00664 $strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard'; //to translate
00665 $strTableOptions = 'Table options'; //to translate
00666 $strSecretRequired = 'The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).'; //to translate
00667 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in config.inc.php and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.'; //to translate
00668 $strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
00669 $strCharsets = 'Charsets'; //to translate
00670 $strDescription = 'Description'; //to translate
00671 $strCharsetsAndCollations = 'Character Sets and Collations'; //to translate
00672 $strCollation = 'Collation'; //to translate
00673 $strMultilingual = 'multilingual'; //to translate
00674 $strGerman = 'German'; //to translate
00675 $strPhoneBook = 'phone book'; //to translate
00676 $strDictionary = 'dictionary'; //to translate
00677 $strSwedish = 'Swedish'; //to translate
00678 $strDanish = 'Danish'; //to translate
00679 $strCzech = 'Czech'; //to translate
00680 $strTurkish = 'Turkish'; //to translate
00681 $strEnglish = 'English'; //to translate
00682 $strHungarian = 'Hungarian'; //to translate
00683 $strCroatian = 'Croatian'; //to translate
00684 $strBulgarian = 'Bulgarian'; //to translate
00685 $strLithuanian = 'Lithuanian'; //to translate
00686 $strEstonian = 'Estonian'; //to translate
00687 $strCaseInsensitive = 'case-insensitive'; //to translate
00688 $strCaseSensitive = 'case-sensitive'; //to translate
00689 $strUkrainian = 'Ukrainian'; //to translate
00690 $strHebrew = 'Hebrew'; //to translate
00691 $strWestEuropean = 'West European'; //to translate
00692 $strCentralEuropean = 'Central European'; //to translate
00693 $strTraditionalChinese = 'Traditional Chinese'; //to translate
00694 $strCyrillic = 'Cyrillic'; //to translate
00695 $strArmenian = 'Armenian'; //to translate
00696 $strArabic = 'Arabic'; //to translate
00697 $strRussian = 'Russian'; //to translate
00698 $strUnknown = 'unknown'; //to translate
00699 $strBaltic = 'Baltic'; //to translate
00700 $strUnicode = 'Unicode'; //to translate
00701 $strSimplifiedChinese = 'Simplified Chinese'; //to translate
00702 $strKorean = 'Korean'; //to translate
00703 $strGreek = 'Greek'; //to translate
00704 $strJapanese = 'Japanese'; //to translate
00705 $strThai = 'Thai'; //to translate
00706 $strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate
00707 $strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
00708 $strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values'; //to translate
00709 $strInternalRelations = 'Internal relations'; //to translate
00710 $strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.'; //to translate
00711 $strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
00712 $strLatexStructure = 'Structure of table __TABLE__';//to translate
00713 $strLatexContinued = '(continued)';//to translate
00714 $strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
00715 $strLatexIncludeCaption = 'Include table caption';//to translate
00716 $strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
00717 $strLatexLabel = 'Label key';//to translate
00718 $strLatexContinuedCaption = 'Continued table caption';//to translate
00719 
00720 $strPrintViewFull = 'Print view (with full texts)'; //to translate
00721 $strLogServer = 'Server'; //to translate
00722 $strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
00723 $strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
00724 $strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
00725 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
00726 $strBookmarkOptions = 'Bookmark options'; //to translate
00727 $strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
00728 $strCheckOverhead = 'Check overheaded'; //to translate
00729 $strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate
00730 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
00731 $strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
00732 $strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
00733 $strGeorgian = 'Georgian'; //to translate
00734 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
00735 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
00736 $strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
00737 ?>


Gnr par TYPO3 Ameos avec  doxygen 1.4.6