Documentation TYPO3 par Ameos

slovenian-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: slovenian-utf-8.inc.php,v 2.77 2005/07/29 17:03:22 lem9 Exp $ */
00003 
00004 /* By: urska.colner, agenda d.o.o. <urska.colner@agenda.si>, uros kositer, agenda d.o.o. <urosh@agenda.si> */
00005 
00006 $charset = 'utf-8';
00007 $allow_recoding = TRUE;
00008 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00009 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00010 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00011 $number_thousands_separator = '.';
00012 $number_decimal_separator = ',';
00013 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00014 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00015 
00016 $day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Tor', 'Sre', 'Čet', 'Pet', 'Sob');
00017 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Avg', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
00018 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00019 // variable below
00020 $datefmt = '%d %B %Y ob %I:%M %p';
00021 $timespanfmt = '%s dni, %s ur, %s minut in %s sekund';
00022 
00023 $strAPrimaryKey = 'Na %s je dodan primarni ključ';
00024 $strAbortedClients = 'Prekinjeno';
00025 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vnesite absolutno pot do docSQL mape na strežniku';
00026 $strAccessDenied = 'Dostop zavrnjen';
00027 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se je poskušal povezati na MySQL strežnik, ki je zavrnil povezavo. Preverite, ali gostitelj, uporabniško ime in geslo v datoteki config.inc.php ustrezajo podatkom administratorja MySQL strežnika.';
00028 $strAction = 'Akcija';
00029 $strAddAutoIncrement = 'Dodaj AUTO_INCREMENT vrednost';
00030 $strAddConstraints = 'Dodaj omejitve';
00031 $strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Odstrani stolpec \'Polje\'';
00032 $strAddDeleteRow = 'Dodaj/Odstrani vrstico \'Kriterij\'';
00033 $strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
00034 $strAddHeaderComment = 'Dodaj prilagojen komentar v glavo (\\n prelomi vrstice)';
00035 $strAddIfNotExists = 'Dodaj ČE NE OBSTAJA';
00036 $strAddIntoComments = 'Dodaj med komentarje';
00037 $strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
00038 $strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije na naslednji podatkovni bazi';
00039 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije na naslednji tabeli';
00040 $strAddSearchConditions = 'Dodaj iskalne pogoje (telo "where" stavka):';
00041 $strAddToIndex = 'Dodaj indeksu &nbsp;%s&nbsp;stolpec(ce)';
00042 $strAddUser = 'Dodaj novega uporabnika';
00043 $strAddUserMessage = 'Dodali ste novega uporabnika.';
00044 $strAddedColumnComment = 'Dodan komentar za stolpec';
00045 $strAddedColumnRelation = 'Dodana relacija za stolpec';
00046 $strAdministration = 'Administracija';
00047 $strAffectedRows = 'Spremenjene vrstice:';
00048 $strAfter = 'Po %s';
00049 $strAfterInsertBack = 'Nazaj na prejšnjo stran';
00050 $strAfterInsertNewInsert = 'Vstavi še eno novo vrstico';
00051 $strAfterInsertSame = 'Pojdi nazaj na stran';
00052 $strAll = 'Vse/Vsi';
00053 $strAllTableSameWidth = 'prikažem vse tabele enake širine?';
00054 $strAlterOrderBy = 'Spremeni vrstni red prikaza tabele za';
00055 $strAnIndex = 'Na %s je dodan indeks';
00056 $strAnalyzeTable = 'Analiziraj tabelo';
00057 $strAnd = 'In';
00058 $strAny = 'Katerikoli';
00059 $strAnyHost = 'Katerikoli gostitelj';
00060 $strAnyUser = 'Katerikoli uporabnik';
00061 $strArabic = 'Arabsko';
00062 $strArmenian = 'Armensko';
00063 $strAscending = 'Naraščajoče';
00064 $strAtBeginningOfTable = 'Na začetku tabele';
00065 $strAtEndOfTable = 'Na koncu tabele';
00066 $strAttr = 'Atributi';
00067 $strAutodetect = 'Samodejno zaznaj';
00068 $strAutomaticLayout = 'Samodejna postavitev';
00069 
00070 $strBack = 'Nazaj';
00071 $strBaltic = 'Baltsko';
00072 $strBeginCut = 'ZAČETEK IZREZA';
00073 $strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
00074 $strBinary = 'Binarno';
00075 $strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne urejaj';
00076 $strBookmarkAllUsers = 'Dovoli dostop do zaznamka vsem uporabnikom';
00077 $strBookmarkDeleted = 'Zaznamek je odstranjen.';
00078 $strBookmarkLabel = 'Nalepka';
00079 $strBookmarkOptions = 'Možnosti zaznamka';
00080 $strBookmarkQuery = 'Označena SQL-poizvedba';
00081 $strBookmarkThis = 'Označi to SQL-poizvedbo';
00082 $strBookmarkView = 'Samo pogled';
00083 $strBrowse = 'Prebrskaj';
00084 $strBrowseForeignValues = 'Prebrskaj tuje vrednosti';
00085 $strBulgarian = 'Bolgarsko';
00086 $strBzError = 'phpMyAdmin ni uspel stisniti odloženih podatkov zaradi neuporabne končnice Bz2 v tej različici php. Zelo dobro bi bilo, da v konfiguracijski datoteki za phpMyAdmin spremenite ukaz <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v <code>FALSE</code>. Če želite izvajati stiskanje s pomočjo Bz2, boste morali posodobiti php v novejšo različico. Za podrobnosti si oglejte php poročilo o napaki %s.';
00087 $strBzip = '"bzipano"';
00088 
00089 $strCSVOptions = 'CSV možnosti';
00090 $strCalendar = 'Koledar';
00091 $strCannotLogin = 'Ne morem se prijaviti v MySQL strežnik';
00092 $strCantLoad = 'ne morem naložiti podaljška %s,<br />prosim preverite PHP konfiguracijo';
00093 $strCantLoadRecodeIconv = 'Ni mogoče naložiti iconv ali recode ekstenzij, ki so potrebne za pretvorbe kodnih tabel, konfigurirajte php tako, da bo omogočal uporabo teh ekstenzij ali onemogočite pretvarjanje kodnih tabel v phpMyAdmin.';
00094 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksa ni mogoče preimenovati v PRIMARY!';
00095 $strCantUseRecodeIconv = 'Ni mogoče uporabljati iconv, libiconv ali recode_string funkcij, čeprav so ekstenzije normalno naložene. Preverite konfiguracijo php.';
00096 $strCardinality = 'Kardinalnost';
00097 $strCarriage = 'Znak za pomik na začetek vrste (Carriage return): \\r';
00098 $strCaseInsensitive = 'ne razlikuj velikih in malih črk';
00099 $strCaseSensitive = 'razlikuj velike in male črke';
00100 $strCentralEuropean = 'Centralno evropsko';
00101 $strChange = 'Spremeni';
00102 $strChangeCopyMode = 'Ustvari novega uporabnika z enakimi pravicami in ...';
00103 $strChangeCopyModeCopy = '... obdrži starega.';
00104 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbriši starega uporabnika s seznama uporabnikov ter ponovno naloži njegove pravice.';
00105 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbriši starega s seznama uporabnikov.';
00106 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... prekliči vse aktivne pravice starega uporabnika ter jih izbriši.';
00107 $strChangeCopyUser = 'Spremeni prijavne informacije / Kopiraj uporabnika';
00108 $strChangeDisplay = 'Izberite polje za prikaz';
00109 $strChangePassword = 'Spremeni geslo';
00110 $strCharset = 'Nabor znakov';
00111 $strCharsetOfFile = 'Nabor znakov datoteke:';
00112 $strCharsets = 'Nabori znakov';
00113 $strCharsetsAndCollations = 'Nabori znakov in pravila za razvrščanje znakov';
00114 $strCheckAll = 'Označi vse';
00115 $strCheckOverhead = 'Preveri prekoračene';
00116 $strCheckPrivs = 'Preveri privilegije';
00117 $strCheckPrivsLong = 'Preveri privilegije za podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
00118 $strCheckTable = 'Preveri tabelo';
00119 $strChoosePage = 'Izberite stran za urejanje';
00120 $strColComFeat = 'Prikazovanje komentarjev stolpcev';
00121 $strCollation = 'Pravilo za razvrščanje znakov';
00122 $strColumnNames = 'Imena stolpcev';
00123 $strColumnPrivileges = 'Privilegiji tipični za stolpec';
00124 $strCommand = 'Ukaz';
00125 $strComments = 'Komentarji';
00126 $strCommentsForTable = 'KOMENTARJI ZA TABELO';
00127 $strCompleteInserts = 'Popolne \'insert\' poizvedbe';
00128 $strCompression = 'Stiskanje';
00129 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin ni mogel prebrati konfiguracijske datoteke!<br />To se lahko zgodi, če php pri prevajanju konfiguracijske datoteke najde napako ali pa ne najde datoteke.<br />Prosimo, odprite konfiguracijsko datoteko s povezavo, ki je navedena spodaj in preberite dobljeno sporočilo o napaki. V večini primerov gre za manjkajoči narekovaj ali podpičje.<br />Če dobite prazno stran, je vse v redu.';
00130 $strConfigureTableCoord = 'Prosimo, konfigurirajte koordinate za tabelo %s';
00131 $strConnectionError = 'Povezava ni mogoča: neveljavne nastavitve.';
00132 $strConnections = 'Povezave';
00133 $strConstraintsForDumped = 'Omejitve tabel za povzetek stanja';
00134 $strConstraintsForTable = 'Omejitve za tabelo';
00135 $strCookiesRequired = 'Če želite še dalje uporabljati program, morate omogočiti piškotke.';
00136 $strCopyTable = 'Kopiraj tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
00137 $strCopyTableOK = 'Tabela %s je skopirana v %s.';
00138 $strCopyTableSameNames = 'Tabele ni mogoče kopirati same vase!';
00139 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ni uspel prekiniti teme %s. Verjetno je že prekinjena.';
00140 $strCreate = 'Ustvari';
00141 $strCreateIndex = 'Ustvari indeks na&nbsp;%s&nbsp;stolpcih';
00142 $strCreateIndexTopic = 'Ustvari nov indeks';
00143 $strCreateNewDatabase = 'Ustvari novo podatkovno bazo';
00144 $strCreateNewTable = 'Ustvari novo tabelo v podatkovni bazi %s';
00145 $strCreatePage = 'Ustvari novo stran';
00146 $strCreatePdfFeat = 'Ustvarjanje PDF datotek';
00147 $strCreationDates = 'Datumi za ustvarjeno/posodobljeno/preverjeno';
00148 $strCriteria = 'Kriteriji';
00149 $strCroatian = 'Hrvaško';
00150 $strCyrillic = 'Cirilica';
00151 $strCzech = 'Češko';
00152 $strCzechSlovak = 'Češkoslovaško';
00153 
00154 $strDBComment = 'Komentar zbirke podatkov: ';
00155 $strDBGContext = 'Kontekst';
00156 $strDBGContextID = 'Kontekst ID';
00157 $strDBGHits = 'Zadetki';
00158 $strDBGLine = 'Vrstica';
00159 $strDBGMaxTimeMs = 'Največji čas, ms';
00160 $strDBGMinTimeMs = 'Najmanjši čas, ms';
00161 $strDBGModule = 'Modul';
00162 $strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zadetek, ms';
00163 $strDBGTotalTimeMs = 'Skupni čas, ms';
00164 $strDBRename = 'Preimenuj podatkovno bazo v';
00165 $strDanish = 'Dansko';
00166 $strData = 'Podatki';
00167 $strDataDict = 'Podatkovni slovar';
00168 $strDataOnly = 'Samo podatki';
00169 $strDatabase = 'Podatkovna baza';
00170 $strDatabaseEmpty = 'Ime podatkovne baze je prazno!';
00171 $strDatabaseExportOptions = 'Možnosti za izvoz baze podatkov';
00172 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Podatkovna baza %s je zavržena.';
00173 $strDatabaseNoTable = 'Ta baza podatkov ne vsebuje tabele!!';
00174 $strDatabases = 'podatkovne baze';
00175 $strDatabasesDropped = '%s podatkovne baze so uspešno zavržene.';
00176 $strDatabasesStats = 'Statistika podatkovnih baz';
00177 $strDatabasesStatsDisable = 'Onemogoči statistiko';
00178 $strDatabasesStatsEnable = 'Omogoči statistiko';
00179 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogočitev statistike podatkovne baze lahko povzroči močno povečan promet med spletnim in podatkovnim strežnikom.';
00180 $strDbPrivileges = 'Privilegiji tipični za podatkovno bazo';
00181 $strDbSpecific = 'glede na zbirko podatkov';
00182 $strDefault = 'Privzeto';
00183 $strDefaultValueHelp = 'Za privzete vrednosti vnesite samo vrednosti, brez poševnice nazaj ali narekovaja, npr.: a';
00184 $strDelOld = 'Trenutna stran vsebuje sklice na tabele, ki ne obstajajo več. Ali želite izbrisati te sklice?';
00185 $strDelayedInserts = 'Uporabi zakasnjeno vstavljanje';
00186 $strDelete = 'Izbriši';
00187 $strDeleteAndFlush = 'Izbriši uporabnike in potem osveži privilegije.';
00188 $strDeleteAndFlushDescr = 'To je najboljši način, vendar lahko osveževanje privilegijev traja nekaj časa.';
00189 $strDeleted = 'Vrstica je izbrisana';
00190 $strDeletedRows = 'Izbrisane vrstice:';
00191 $strDeleting = 'Brišem %s';
00192 $strDescending = 'Padajoče';
00193 $strDescription = 'Opis';
00194 $strDictionary = 'slovar';
00195 $strDisabled = 'Onemogočeno';
00196 $strDisplayFeat = 'Prikaži lastnosti';
00197 $strDisplayOrder = 'Vrstni red prikaza:';
00198 $strDisplayPDF = 'Prikaži PDF shemo';
00199 $strDoAQuery = 'Izvedi "query by example" (nadomestni znak: "%")';
00200 $strDoYouReally = 'Ali res želite ';
00201 $strDocu = 'Dokumentacija';
00202 $strDrop = 'Zavrži';
00203 $strDropDatabaseStrongWarning = 'S tem dejanjem boste UNIČILI celotno bazo podatkov!';
00204 $strDropSelectedDatabases = 'Zavrži izbrane podatkovne baze';
00205 $strDropUsersDb = 'Izbriši podatkovne baze, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
00206 $strDumpSaved = 'Dump je shranjen v datoteko %s.';
00207 $strDumpXRows = 'Odloži %s vrstic, začni z zapisom # %s.';
00208 $strDumpingData = 'Odloži podatke za tabelo';
00209 $strDynamic = 'dinamično';
00210 
00211 $strEdit = 'Uredi';
00212 $strEditPDFPages = 'Uredi PDF strani';
00213 $strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
00214 $strEffective = 'Učinkovito';
00215 $strEmpty = 'Izprazni';
00216 $strEmptyResultSet = 'MySQL je vrnil kot rezultat prazno množico (npr. nič vrstic).';
00217 $strEnabled = 'Omogočeno';
00218 $strEncloseInTransaction = 'Vključi izvoz v transakcijo';
00219 $strEnd = 'Konec';
00220 $strEndCut = 'KONEC IZREZA';
00221 $strEndRaw = 'END RAW';
00222 $strEnglish = 'Angleško';
00223 $strEnglishPrivileges = ' Opomba: Imena MySQL privilegijev so zapisana v angleščini ';
00224 $strError = 'Napaka';
00225 $strEstonian = 'Estonsko';
00226 $strExcelEdition = 'Izdaja za Excel';
00227 $strExcelOptions = 'Možnosti za Excel';
00228 $strExecuteBookmarked = 'Izvedi izbrano poizvedbo';
00229 $strExplain = 'Razloži SQL stavek';
00230 $strExport = 'Izvozi';
00231 $strExtendedInserts = 'Razširjene \'insert\' poizvedbe';
00232 $strExtra = 'Dodatno';
00233 
00234 $strFailedAttempts = 'Neuspeli poizkusi';
00235 $strField = 'Polje';
00236 $strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je zavrženo';
00237 $strFields = 'Polja';
00238 $strFieldsEmpty = ' Števec polj je prazen! ';
00239 $strFieldsEnclosedBy = 'Polja obdana z';
00240 $strFieldsEscapedBy = 'Polja izognjena z';
00241 $strFieldsTerminatedBy = 'Polja zaključena z';
00242 $strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s že obstaja na strežniku, spremenite ime novi ali prepišite obstoječo datoteko.';
00243 $strFileCouldNotBeRead = 'Ne morem prebrati datoteke';
00244 $strFileNameTemplate = 'Predloga datoteke';
00245 $strFileNameTemplateHelp = 'Uporabi __DB__ za ime zbirke podatkov, __TABLE__ za ime tabele in možnosti %sany strftime%s za navedbo časa, pripone pa bodo dodane samodejno. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.';
00246 $strFileNameTemplateRemember = 'Shrani predlogo';
00247 $strFixed = 'fiksno';
00248 $strFlushPrivilegesNote = 'Obvestilo: phpMyAdmin dobi podatke o uporabnikovih privilegijih iz MySQL tabel privilegijev. Vsebina teh tabel se lahko razlikuje od privilegijev, ki jih uporablja strežnik, če so bile tabele ročno spremenjene. V tem primeru morate, preden nadaljujete, osvežiti privilegije.';
00249 $strFlushTable = 'Počisti tabelo ("FLUSH")';
00250 $strFormEmpty = 'V obliki manjka vrednost !';
00251 $strFormat = 'Oblika';
00252 $strFullText = 'Polna besedila';
00253 $strFunction = 'Funkcija';
00254 
00255 $strGenBy = 'Ustvaril';
00256 $strGenTime = 'Čas nastanka';
00257 $strGeneralRelationFeat = 'Splošne lastnosti relacij';
00258 $strGeorgian = 'Gruzijsko';
00259 $strGerman = 'Nemško';
00260 $strGlobal = 'globalno';
00261 $strGlobalPrivileges = 'Globalni privilegiji';
00262 $strGlobalValue = 'Skupna vrednost';
00263 $strGo = 'Izvedi';
00264 $strGrantOption = 'Dovoli';
00265 $strGreek = 'Grško';
00266 $strGzip = '"gzipano"';
00267 
00268 $strHasBeenAltered = 'je bil spremenjen(a).';
00269 $strHasBeenCreated = 'je bil ustvarjen(a).';
00270 $strHaveToShow = 'Za prikaz morate izbrati morate vsaj en stolpec';
00271 $strHebrew = 'Hebrejsko';
00272 $strHome = 'Domov';
00273 $strHomepageOfficial = 'Uradna domača stran phpMyAdmin';
00274 $strHost = 'Gostitelj';
00275 $strHostEmpty = 'Ime gostitelja je prazno!';
00276 $strHungarian = 'Madžarsko';
00277 
00278 $strId = 'ID';
00279 $strIdxFulltext = 'Polno besedilo';
00280 $strIfYouWish = 'Če bi radi naložili samo nekatere stolpce tabele, jih navedite v seznamu, kjer jih ločite z vejico.';
00281 $strIgnore = 'Prezri';
00282 $strIgnoreInserts = 'Uporabi možnost prezri vstavke';
00283 $strIgnoringFile = 'Prezrl sem datoteko %s';
00284 $strImportDocSQL = 'Uvozi docSQL datoteke';
00285 $strImportFiles = 'Uvozi datoteke';
00286 $strImportFinished = 'Uvoz končan';
00287 $strInUse = 'v uporabi';
00288 $strIndex = 'Indeks';
00289 $strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s je zavržen';
00290 $strIndexName = 'Ime indeksa&nbsp;:';
00291 $strIndexType = 'Vrsta indeksa&nbsp;:';
00292 $strIndexes = 'Indeksi';
00293 $strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
00294 $strInsecureMySQL = 'Konfiguracijska datoteka vsebuje nastavitve (uporabnik root brez gesla), ki odgovarjajo privzetemu privlegiranemu računu MySQLa. MySQL strežnik teče s privzetimi nastavitvami, zato je izpostavljen vdorom. Čimprej odpravite ti dve varnostni luknji.';
00295 $strInsert = 'Vstavi';
00296 $strInsertAsNewRow = 'Vstavi kot novo vrstico';
00297 $strInsertNewRow = 'Vstavi novo vrstico';
00298 $strInsertTextfiles = 'V tabelo vstavi podatke iz datoteke z besedilom';
00299 $strInsertedRowId = 'Vstavljen id vrstice:';
00300 $strInsertedRows = 'Vstavljene vrstice:';
00301 $strInstructions = 'Navodila';
00302 $strInternalNotNecessary = '* Notranja relacija je nepotrebna, če obstaja tudi v InnoDB.';
00303 $strInternalRelations = 'Notranje relacije';
00304 
00305 $strJapanese = 'Japonsko';
00306 $strJumpToDB = 'Preskoči na podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
00307 $strJustDelete = 'Samo izbriši uporabnike iz tabel privilegijev.';
00308 $strJustDeleteDescr = '&quot;Izbrisani&quot; uporabniki lahko še vedno normalno dostopajo do strežnika, dokler ne osvežite privilegijev';
00309 
00310 $strKeepPass = 'Ne spreminjaj gesla';
00311 $strKeyname = 'Ime ključa';
00312 $strKill = 'Prekini proces';
00313 $strKorean = 'Korejsko';
00314 
00315 $strLaTeX = 'LaTeX';
00316 $strLaTeXOptions = 'Možnosti za LaTeX';
00317 $strLandscape = 'Ležeče';
00318 $strLatexCaption = 'Ime tabele';
00319 $strLatexContent = 'Vsebina tabele __TABLE__';
00320 $strLatexContinued = '(nadaljevanje)';
00321 $strLatexContinuedCaption = 'Nadaljevanje imena tabele';
00322 $strLatexIncludeCaption = 'Vključi ime tabele';
00323 $strLatexLabel = 'Označi ključ';
00324 $strLatexStructure = 'Struktura tabele __TABLE__';
00325 $strLengthSet = 'Dolžina/Vrednosti*';
00326 $strLimitNumRows = 'Število vrstic na stran';
00327 $strLineFeed = 'Pomik v novo vrsto (Linefeed): \\n';
00328 $strLinesTerminatedBy = 'Vrstice zaključene z';
00329 $strLinkNotFound = 'Povezave ni mogoče najti';
00330 $strLinksTo = 'Povezave z';
00331 $strLithuanian = 'Litvansko';
00332 $strLoadExplanation = 'Privzeto je izbrana najboljša metoda, ki pa jo lahko v primeru neuspeha zamenjate.';
00333 $strLoadMethod = 'LOAD metoda';
00334 $strLocalhost = 'Lokalno';
00335 $strLocationTextfile = 'Lokacija datoteke z besedilom';
00336 $strLogPassword = 'Geslo:';
00337 $strLogServer = 'Strežnik';
00338 $strLogUsername = 'Uporabniško ime:';
00339 $strLogin = 'Prijava';
00340 $strLoginInformation = 'Podatki o prijavi';
00341 $strLogout = 'Odjava';
00342 
00343 $strMIMETypesForTable = 'VRSTE MIME ZA TABELO';
00344 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-vrsta';
00345 $strMIME_available_mime = 'Razpoložljive MIME-vrste';
00346 $strMIME_available_transform = 'Razpoložljive pretvorbe';
00347 $strMIME_description = 'Opis';
00348 $strMIME_nodescription = 'Za to pretvorbo ni na voljo opisa.<br />Za funkcije %s se pozanimajte pri avtorju.';
00349 $strMIME_transformation = 'Pretvorba z brskalnikom';
00350 $strMIME_transformation_note = 'Seznam razpoložljivih možnosti pretvorbe in pretvorbe MIME-vrst boste videli, če kliknete na %sopise transformacij%s';
00351 $strMIME_transformation_options = 'Možnosti pretvorbe';
00352 $strMIME_transformation_options_note = 'Vrednosti za možnosti pretvorbe vnesite v naslednji obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Če želite med vrednosti vnesti poševnico nazaj ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), morate pred ta znak postaviti (še eno) poševnico nazaj (npr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
00353 $strMIME_without = 'MIME-vrste, ki so napisano ležeče, nimajo lastne pretvorbene funkcije';
00354 $strMaximumSize = 'Največja velikost: %s%s';
00355 $strModifications = 'Spremembe so shranjene';
00356 $strModify = 'Spremeni';
00357 $strModifyIndexTopic = 'Spremeni indeks';
00358 $strMoreStatusVars = 'Dodatne statusne spremenljivke';
00359 $strMoveTable = 'Premakni tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
00360 $strMoveTableOK = 'Tabela %s je bila premaknjena v %s.';
00361 $strMoveTableSameNames = 'Tabele ni mogoče premakniti same vase!';
00362 $strMultilingual = 'večjezično';
00363 $strMustSelectFile = 'Izberite datoteko, ki jo želite vstaviti.';
00364 $strMySQLCharset = 'MySQL kodna tabela';
00365 $strMySQLReloaded = 'MySQL ponovno naložen.';
00366 $strMySQLSaid = 'MySQL je vrnil: ';
00367 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% teče na %pma_s2% kot %pma_s3%';
00368 $strMySQLShowProcess = 'Pokaži procese';
00369 $strMySQLShowStatus = 'Pokaži tekoče informacije o MySQL';
00370 $strMySQLShowVars = 'Pokaži sistemske spremenljivke MySQL';
00371 
00372 $strName = 'Ime';
00373 $strNeedPrimaryKey = 'Določite primarni ključ za to tabelo.';
00374 $strNext = 'Naslednji';
00375 $strNo = 'Ne';
00376 $strNoDatabases = 'Brez podatkovnih baz';
00377 $strNoDatabasesSelected = 'Ni izbranih podatkovnih baz.';
00378 $strNoDescription = 'brez opisa';
00379 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" poizvedbe so izključene.';
00380 $strNoExplain = 'Preskoči razlago SQL stavka';
00381 $strNoFrames = 'phpMyAdmin je prijaznejši z brskalnikom, ki podpira okvirje.';
00382 $strNoIndex = 'Ni definiranega indeksa!';
00383 $strNoIndexPartsDefined = 'Ni definiranega dela indeksa!';
00384 $strNoModification = 'Brez sprememb';
00385 $strNoOptions = 'Za to obliko ni možnosti';
00386 $strNoPassword = 'Brez gesla';
00387 $strNoPermission = 'Spletni strežnik nima dovoljenja za shranjevanje datoteke %s';
00388 $strNoPhp = 'Brez kode PHP';
00389 $strNoPrivileges = 'Brez privilegijev';
00390 $strNoQuery = 'Brez SQL poizvedbe!';
00391 $strNoRights = 'Nimate dovolj pravic, da bi bili sedaj tukaj!';
00392 $strNoSpace = 'Ni dovolj prostora za shranjevanje datoteke %s.';
00393 $strNoTablesFound = 'V podatkovni bazi ni mogoče najti tabel.';
00394 $strNoUsersFound = 'Ni mogoče najti uporabnika(ov).';
00395 $strNoValidateSQL = 'Preskoči preverjanje pravilnosti SQL stavka';
00396 $strNone = 'Brez';
00397 $strNotNumber = 'To ni število!';
00398 $strNotOK = 'Ni v redu';
00399 $strNotSet = 'Tabele <b>%s</b> ni mogoče najti ali pa ni v %s';
00400 $strNull = 'Null';
00401 $strNumSearchResultsInTable = '%s zadetek(ov) v tabeli <i>%s</i>';
00402 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Skupaj:</b> <i>%s</i> zadetek(ov)';
00403 $strNumTables = 'Ttabel';
00404 
00405 $strOK = 'V redu';
00406 $strOftenQuotation = 'Pogosti narekovaji. OPCIJSKO pomeni, da so samo polja tipa \'char\' in \'varchar\' obdana s temi znaki.';
00407 $strOperations = 'Operacije';
00408 $strOperator = 'Operator';
00409 $strOptimizeTable = 'Optimiraj tabelo';
00410 $strOptionalControls = 'Opcijsko. Narekuje način pisanja in branja posebnih znakov.';
00411 $strOptionally = 'OPCIJSKO';
00412 $strOr = 'Ali';
00413 $strOverhead = 'Presežek';
00414 $strOverwriteExisting = 'Prepiši obstoječo(e) datoteko(e)';
00415 
00416 $strPHP40203 = 'Uporabljate PHP 4.2.3, ki ima resne težave z večbitnimi stavki (mbstring). Glej PHP poročilo o hrošču 19404. Ta verzija PHP ni priporočljiva za uporabo s phpMyAdmin.';
00417 $strPHPVersion = 'Različica PHP';
00418 $strPageNumber = 'Številka strani:';
00419 $strPaperSize = 'Velikost papirja';
00420 $strPartialText = 'Delna besedila';
00421 $strPassword = 'Geslo';
00422 $strPasswordChanged = 'Geslo za %s je uspešno spremenjeno.';
00423 $strPasswordEmpty = 'Geslo je prazno!';
00424 $strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
00425 $strPdfDbSchema = 'Shema podatkovne baze "%s" - Stran %s';
00426 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" ne obstaja!';
00427 $strPdfNoTables = 'Ni tabel';
00428 $strPerHour = 'na uro';
00429 $strPerMinute = 'na minuto';
00430 $strPerSecond = 'na sekundo';
00431 $strPhoneBook = 'telefonski imenik';
00432 $strPhp = 'Ustvari PHP kodo';
00433 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
00434 $strPmaUriError = 'Ukaz <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> mora biti definiran v konfiguracijski datoteki!';
00435 $strPortrait = 'Pokončno';
00436 $strPos1 = 'Začetek';
00437 $strPrevious = 'Prejšnji';
00438 $strPrimary = 'Primarni';
00439 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni ključ je zavržen';
00440 $strPrimaryKeyName = 'Ime primarnega ključa mora biti... PRIMARY!';
00441 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora</b> biti ime <b>samo</b> primarnega ključa!)';
00442 $strPrint = 'Natisni';
00443 $strPrintView = 'Pogled postavitve tiskanja';
00444 $strPrintViewFull = 'Pogled za tiskanje (s polnimi besedili)';
00445 $strPrivDescAllPrivileges = 'Vsebuje vse privilegije razen GRANT.';
00446 $strPrivDescAlter = 'Omogoča spreminjanje strukture obstoječih tabel.';
00447 $strPrivDescCreateDb = 'Omogoča ustvarjanje novih podatkovnih baz in tabel.';
00448 $strPrivDescCreateTbl = 'Omogoča ustvarjanje novih tabel.';
00449 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Omogoča ustvarjanje začasnih tabel.';
00450 $strPrivDescDelete = 'Omogoča brisanje podatkov.';
00451 $strPrivDescDropDb = 'Omogoča brisanje podatkovnih baz in tabel.';
00452 $strPrivDescDropTbl = 'Omogoča brisanje tabel.';
00453 $strPrivDescExecute = 'Omogoča poganjanje shranjenih postopkov; V tej verziji MySQL nima pomena.';
00454 $strPrivDescFile = 'Omogoča uvažanje in izvažanje podatkov v datoteke.';
00455 $strPrivDescGrant = 'Omogoča dodajanje uporabnikov in privilegijev brez osveževanja privilegijev.';
00456 $strPrivDescIndex = 'Omogoča ustvarjanje in brisanje indeksov.';
00457 $strPrivDescInsert = 'Omogoča vstavljanje in zamenjavo podatkov.';
00458 $strPrivDescLockTables = 'Omogoča zaklepanje tabel za trenutno temo.';
00459 $strPrivDescMaxConnections = 'Omeji število povezav, ki jih uporabnik lahko odpre v eni uri.';
00460 $strPrivDescMaxQuestions = 'Omeji število poizved, ki jih uporabnik lahko pošlje strežniku v eni uri.';
00461 $strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji število ukazov za spremembo tabel ali podatkovne baze, ki jih uporabnik lahko izvrši v eni uri.';
00462 $strPrivDescProcess3 = 'Omogoča ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
00463 $strPrivDescProcess4 = 'Omogoča pregled popolnih poizvedb v spisku procesov.';
00464 $strPrivDescReferences = 'V tej verziji MySQL nima pomena.';
00465 $strPrivDescReload = 'Omogoča osveževanje strežnikovih nastavitev in praznjenje strežnikovih predpomnilnikov.';
00466 $strPrivDescReplClient = 'Da uporabniku pravico poizvedovati kje so njegovi nadrejeni / podrjeni strežniki.';
00467 $strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za podrejene strežnike pri replikaciji.';
00468 $strPrivDescSelect = 'Omogoča branje podatkov.';
00469 $strPrivDescShowDb = 'Omogoča dostop do popolnega spiska podatkovnih baz';
00470 $strPrivDescShutdown = 'Omogoča ugašanje strežnika.';
00471 $strPrivDescSuper = 'Omogoča priklaplanje tudi če je že doseženo največje dovoljeno število priklopov; Potrebno za večino administrativnih nalog kot sta postavljanje globalnih spremenljivk in ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
00472 $strPrivDescUpdate = 'Omogoča spreminjanje podatkov.';
00473 $strPrivDescUsage = 'Brez privilegijev.';
00474 $strPrivileges = 'Privilegiji';
00475 $strPrivilegesReloaded = 'Uspešno sem osvežil privilegije.';
00476 $strProcesslist = 'Seznam procesov';
00477 $strPutColNames = 'Postavi imena polj v prvo vrstico';
00478 
00479 $strQBE = 'Poizvedba';
00480 $strQBEDel = 'Briši';
00481 $strQBEIns = 'Vstavi';
00482 $strQueryFrame = 'Okno za iskanje';
00483 $strQueryOnDb = 'SQL-poizvedba na podatkovni bazi <b>%s</b>:';
00484 $strQuerySQLHistory = 'SQL-zgodovina';
00485 $strQueryStatistics = '<b>Statistika poizvedbe</b>: Od zagona je bilo strežniku poslanih %s poizvedb.';
00486 $strQueryTime = 'Poizvedba je potrebovala %01.4f s';
00487 $strQueryType = 'Vrsta poizvedbe';
00488 $strQueryWindowLock = 'Ne prepiši te poizvedbe od zunaj';
00489 
00490 $strReType = 'Ponovno vnesi';
00491 $strReceived = 'Prejeto';
00492 $strRecords = 'Zapisi';
00493 $strReferentialIntegrity = 'Preveri referenčno integriteto:';
00494 $strRelationNotWorking = 'Dodatne funkcije za delo s povezanimi tabelami so bile izkjučene. Če želite izvedeti zakaj, kliknite %stukaj%s.';
00495 $strRelationView = 'Pogled relacij';
00496 $strRelationalSchema = 'Relacijska shema';
00497 $strRelations = 'Relacije';
00498 $strRelationsForTable = 'RELACIJE ZA TABELO';
00499 $strReloadFailed = 'Ponovno nalaganje MySQL ni uspelo.';
00500 $strReloadMySQL = 'Ponovno naloži MySQL';
00501 $strReloadingThePrivileges = 'Osvežujem privilegije';
00502 $strRemoveSelectedUsers = 'Izbriši izbrane uporabnike';
00503 $strRenameDatabaseOK = 'Baza podatkov %s je preimenovana v %s';
00504 $strRenameTable = 'Preimenuj tabelo v';
00505 $strRenameTableOK = 'Tabela %s je preimenovana v %s';
00506 $strRepairTable = 'Popravi tabelo';
00507 $strReplace = 'Zamenjaj';
00508 $strReplaceNULLBy = 'Zamenjaj NULL z';
00509 $strReplaceTable = 'Podatke v tabeli zamenjaj z datoteko';
00510 $strReset = 'Ponastavi';
00511 $strResourceLimits = 'Omejitve virov';
00512 $strRevoke = 'Odvzemi';
00513 $strRevokeAndDelete = 'Odvzemi uporabnikom aktivne privilegije in jih potem izbriši.';
00514 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Uporabniki bodo še vedno imeli USAGE privilegije, dokler ne osvežite privilegijev.';
00515 $strRevokeMessage = 'Odvzeli ste privilegije za %s';
00516 $strRowLength = 'Dolžina vrstice';
00517 $strRowSize = ' Velikost vrstice ';
00518 $strRows = 'Vrstice';
00519 $strRowsFrom = 'vrstice naprej od zapisa #';
00520 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (zasukani naslovi)';
00521 $strRowsModeHorizontal = 'vodoravnem';
00522 $strRowsModeOptions = 'v %s načinu in ponovi glavo po %s celicah';
00523 $strRowsModeVertical = 'navpičnem';
00524 $strRowsStatistic = 'Statistika vrstic';
00525 $strRunQuery = 'Izvedi poizvedbo';
00526 $strRunSQLQuery = 'Izvedi SQL poizvedbo/poizvedbe na podatkovni bazi %s';
00527 $strRunning = 'teče na %s';
00528 $strRussian = 'Rusko';
00529 
00530 $strSQL = 'SQL';
00531 $strSQLExportType = 'Vrsta izvoza';
00532 $strSQLOptions = 'SQL možnosti';
00533 $strSQLParserBugMessage = 'Obstaja možnost, da ste v SQL razčlenjevalniku naleteli na hrošča. Temeljito preglejte poizvedbo in preverite, če so citati pravilni in če se ujemajo. Možno je tudi, da prenašate binarno datoteko, ki je izven področja besedila citata. Poizvedbo lahko preizkusite tudi na vmesniku ukazne vrstice MySQL. Če je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav. Če se bodo težave nadaljevale, ali če razčlenjevalniku ne uspe tam, kjer vmesniku ukazne vrstice uspe, potem zmanjšajte vnešeno SQL poizvedbo na tisto poizvedbo, ki povzroča težave in pošljite poročilo o napaki skupaj s podatki iz spodnjega odseka IZREZA.';
00534 $strSQLParserUserError = 'Izgleda, da je v SQL poizvedbi prišlo do napake. Če je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav.';
00535 $strSQLQuery = 'SQL-poizvedba';
00536 $strSQLResult = 'Rezultat SQL';
00537 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neveljavni identifikator';
00538 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Odprt citat';
00539 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznan niz ločil';
00540 $strSave = 'Shrani';
00541 $strSaveOnServer = 'Shrani na strežnik, v imenik %s';
00542 $strScaleFactorSmall = 'Faktor povečava je premajhen, da bi spravili shemo na eno stran';
00543 $strSearch = 'Iskanje';
00544 $strSearchFormTitle = 'Išči v podatkovni bazi';
00545 $strSearchInTables = 'V tabelah:';
00546 $strSearchNeedle = 'Iskane besede ali vrednosti (nadomestni znak: "%"):';
00547 $strSearchOption1 = 'katerokoli besedo';
00548 $strSearchOption2 = 'vse besede';
00549 $strSearchOption3 = 'točno določeno frazo';
00550 $strSearchOption4 = 'kot \'regular expression\'';
00551 $strSearchResultsFor = 'Rezultati iskanja "<i>%s</i>" %s:';
00552 $strSearchType = 'Najdi:';
00553 $strSecretRequired = 'Konfiguracijski datoteki morate sedaj določiti skrivno geslo (blowfish_secret).';
00554 $strSelectADb = 'Prosimo, izberite podatkovno bazo';
00555 $strSelectAll = 'Izberi vse';
00556 $strSelectFields = 'Izberite polja (vsaj eno):';
00557 $strSelectNumRows = 'in poizvedba';
00558 $strSelectTables = 'Izberi tabele';
00559 $strSend = 'Shrani kot datoteko';
00560 $strSent = 'Poslano';
00561 $strServer = 'Strežnik';
00562 $strServerChoice = 'Izbira strežnika';
00563 $strServerStatus = 'Podatki o izvajanju';
00564 $strServerStatusUptime = 'MySQL strežnik deluje že %s. Zagnal se je %s.';
00565 $strServerTabProcesslist = 'Procesi';
00566 $strServerTabVariables = 'Spremenljivke';
00567 $strServerTrafficNotes = '<b>Promet na strežniku</b>: V teh tabelah je prikazana statistika obremenitve omrežja za ta MySQL strežnik, odkar je bil zagnan.';
00568 $strServerVars = 'Spremenljivke in nastavitve strežnika';
00569 $strServerVersion = 'Različica strežnika';
00570 $strSessionValue = 'Vrednost seje';
00571 $strSetEnumVal = 'Če je polje vrste "enum" ali "set", navedite vrednosti v obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br /> Če želite med vrednostmi uporabiti poševnico ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), pred tem znakom vnesite poševnico (n.pr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
00572 $strShow = 'Pokaži';
00573 $strShowAll = 'Pokaži vse';
00574 $strShowColor = 'Pokaži barvo';
00575 $strShowDatadictAs = 'Oblika podatkovnega slovarja';
00576 $strShowFullQueries = 'Pokaži celotne poizvedbe';
00577 $strShowGrid = 'Pokaži mrežo';
00578 $strShowPHPInfo = 'Pokaži podatke o PHP';
00579 $strShowTableDimension = 'Pokaži dimenzije tabel';
00580 $strShowTables = 'Pokaži tabele';
00581 $strShowThisQuery = ' Ponovno pokaži poizvedbo v tem oknu ';
00582 $strShowingRecords = 'Prikazujem vrstice';
00583 $strSimplifiedChinese = 'Poenostavljeno kitajsko';
00584 $strSingly = '(posamezno)';
00585 $strSize = 'Velikost';
00586 $strSort = 'Sortiraj';
00587 $strSortByKey = 'Uredi po ključu';
00588 $strSpaceUsage = 'Poraba prostora';
00589 $strSplitWordsWithSpace = 'Besede so ločene s presledkom (" ").';
00590 $strStatCheckTime = 'Zadnjič pregledano';
00591 $strStatCreateTime = 'Ustvarjeno';
00592 $strStatUpdateTime = 'Zadnjič posodobljeno';
00593 $strStatement = 'Izjave';
00594 $strStatus = 'Stanje';
00595 $strStrucCSV = 'CSV podatki';
00596 $strStrucData = 'Struktura in podatki';
00597 $strStrucDrop = 'Dodaj DROP TABLE poizvedbo';
00598 $strStrucExcelCSV = 'CSV podatki za MS Excel';
00599 $strStrucOnly = 'Samo struktura';
00600 $strStructPropose = 'Predlagaj strukturo tabele';
00601 $strStructure = 'Struktura';
00602 $strSubmit = 'Pošlji';
00603 $strSuccess = 'SQL-poizvedba je bila uspešno izvedena';
00604 $strSum = 'Vsota';
00605 $strSwedish = 'Švedsko';
00606 $strSwitchToTable = 'Preklopi na kopirano tabelo';
00607 
00608 $strTable = 'Tabela';
00609 $strTableComments = 'Komentar tabele';
00610 $strTableEmpty = 'Ime tabele je prazno!';
00611 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s je zavržena';
00612 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s je izpraznjena';
00613 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s je osvežena';
00614 $strTableMaintenance = 'Vzdrževanje tabele';
00615 $strTableOfContents = 'Vsebina';
00616 $strTableOptions = 'Možnosti tabele';
00617 $strTableStructure = 'Struktura tabele';
00618 $strTableType = 'Vrsta tabele';
00619 $strTables = '%s tabel';
00620 $strTblPrivileges = 'Privilegiji tipični za tabelo';
00621 $strTextAreaLength = ' Zaradi njegove dolžine<br /> polja ne bo mogoče urejati ';
00622 $strThai = 'Tajsko';
00623 $strTheContent = 'Vsebina datoteke je vnešena.';
00624 $strTheContents = 'Vsebina datoteke zamenja vsebino izbrane tabele v vrsticah z identičnim primarnim ali unikatnim ključem.';
00625 $strTheTerminator = 'Zaključni znak polj.';
00626 $strThisHost = 'Ta strežnik';
00627 $strThisNotDirectory = 'To ni bila mapa';
00628 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Tema %s je bila prekinjena.';
00629 $strTime = 'Čas';
00630 $strToggleScratchboard = 'preklopi odložišče (scratchboard)';
00631 $strTotal = 'skupaj';
00632 $strTotalUC = 'Skupaj';
00633 $strTraditionalChinese = 'Tradicionalno kitajsko';
00634 $strTraffic = 'Promet';
00635 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Prikaži povezavo za prenos binarnih podatkov polja. Prva možnost je ime binarne datoteke. Druga možnost je možno ime polja v vrstici tabele, ki vsebuje to ime datoteke. Če vnesete drugo možnost, mora biti prva možnost prazna';
00636 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikaže sličico, na katero lahko kliknete; možnosti: širina, višina v slikovnih pikah (obdrži prvotna razmerja)';
00637 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Pokaže povezavo na grafiko (neposredni BLOB prenos, ipd.).';
00638 $strTransformation_image_png__inline = 'Pokaži sliko/jpeg: vključeno';
00639 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Oblikuje polje TIME, TIMESTAMP ali DATETIME glede na lokalne oblike za prikaz časa. Prva možnost je odmik (v urah), ki bo dodan polju timestamp (Privzeto: 0). Druga možnost je drugačna oblika prikaza datuma, glede na parametre za PHP strftime().';
00640 $strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Zažene zunanjo aplikacijo in podaja podatke za fielddata preko standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za tiskanje HTML-kode. Zaradi varnostnih razlogov morate ročno urediti datoteko libraries/transformations/text_plain__external.inc.php in vstaviti orodja za zaganjanje. Prva možnost je številka programa, ki ga želite uporabiti, druga možnost pa so parametri za program. Če tretji parameter nastavite na 1, bo s pomočjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto: 1). Če nastavite četrti parameter na 1, bo v celico z vsebino (content cell) vnesel NOWRAP in tako prikazal celoten izhod brez preoblikovanja (Privzeto: 1)';
00641 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Ohrani izvirno oblikovanje polja, brez izgubljanja vsebine.';
00642 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prikaže sliko in povezavo, polje vsebuje ime datoteke; najprej je predpona, npr. "http://domena.com/", druga možnost je širina v slikovnih pikah, tretja pa višina.';
00643 $strTransformation_text_plain__link = 'Prikaže povezavo, polje vsebuje ime datoteke; prva možnost je predpona, npr. "http://domena.com/", druga pa ime povezave.';
00644 $strTransformation_text_plain__substr = 'Vrne le del niza. Prva možnost je odmik, ki določa, kje se bo začelo prikazano besedilo (Privzeto: 0). Druga možnost je odmik, ki pove, koliko besedila bo prikazanega. Če ni določen, bo izpisano vse preostalo besedilo. Tretja možnost pa določa, kateri znaki bodo pripeti vrnjenemu podnizu (Privzeto: ...) .';
00645 $strTruncateQueries = 'Skrči prikazane poizvedbe';
00646 $strTurkish = 'Turško';
00647 $strType = 'Vrsta';
00648 
00649 $strUkrainian = 'Ukrajinsko';
00650 $strUncheckAll = 'Odznači vse';
00651 $strUnicode = 'Unicode';
00652 $strUnique = 'Unikaten';
00653 $strUnknown = 'neznano';
00654 $strUnselectAll = 'Prekliči izbor vsega';
00655 $strUpdComTab = 'Navodila za posodobitev tabele Column_comments\' najdete v dokumentaciji';
00656 $strUpdatePrivMessage = 'Posodobili ste privilegije za %s.';
00657 $strUpdateProfileMessage = 'Profil je posodobljen.';
00658 $strUpdateQuery = 'Osveži poizvedbo';
00659 $strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi v verzijo %s ali novejšo.';
00660 $strUsage = 'Uporaba';
00661 $strUseBackquotes = 'Obdaj imena tabel in polj z enojnimi poševnimi narekovaji';
00662 $strUseHostTable = 'Uporabi tabelo gostiteljev';
00663 $strUseTables = 'Uporabi tabele';
00664 $strUseTextField = 'Uporabi tekstovno polje';
00665 $strUseThisValue = 'Uporabi to vrednost';
00666 $strUser = 'Uporabnik';
00667 $strUserAlreadyExists = 'Uporabnik %s že obstaja!';
00668 $strUserEmpty = 'Uporabniško ime je prazno!';
00669 $strUserName = 'Uporabniško ime';
00670 $strUserNotFound = 'Izbranega uporabnika v tabelah privilegijev nisem našel.';
00671 $strUserOverview = 'Pregled uporabnikov';
00672 $strUsersDeleted = 'Uspešno sem izbrisal izbrane uporabnike.';
00673 $strUsersHavingAccessToDb = 'Uporabniški dostop do &quot;%s&quot;';
00674 
00675 $strValidateSQL = 'Preveri pravilnost SQL stavka';
00676 $strValidatorError = 'Ne morem inicializirati SQL validatorja. Prosim preverite, če so nameščeni vsi php razširitve, kot je navedeno v %dokumenaciji%.';
00677 $strValue = 'Vrednost';
00678 $strVar = 'Spremenljivka';
00679 $strViewDump = 'Preglej povzetek stanja tabele';
00680 $strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja podatkovne baze';
00681 $strViewDumpDatabases = 'Pokaži povzetek stanja podatkovnih baz';
00682 
00683 $strWebServerUploadDirectory = 'imenik za nalaganje datotek';
00684 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Imenik, ki ste ga določili za nalaganje, je nedosegljiv';
00685 $strWelcome = 'Dobrodošli v %s';
00686 $strWestEuropean = 'Zahodno evropsko';
00687 $strWildcard = 'nadomestni znak';
00688 $strWindowNotFound = 'Ciljnega okna ni bilo mogoče osvežiti. Morda ste zaprli nadrejeno okno ali pa vaš brskalnik blokira osveževanje varnostnih parametrov med okni.';
00689 $strWithChecked = 'Z označenim:';
00690 $strWritingCommentNotPossible = 'Zapisovanje komentarjev ni mogoče';
00691 $strWritingRelationNotPossible = 'Zapisovanje relacij ni mogoče';
00692 $strWrongUser = 'Napačno uporabniško ime/geslo. Dostop zavrnjen.';
00693 
00694 $strXML = 'XML';
00695 
00696 $strYes = 'Da';
00697 
00698 $strZeroRemovesTheLimit = 'Obvestilo: Če postavite vrednost na 0 (nič), boste odstranili omejitev.';
00699 $strZip = '"zipano"';
00700 
00701 $strRefresh = 'Refresh'; //to translate
00702 $strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
00703 $strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
00704 $strSpanish = 'Spanish'; //to translate
00705 $strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
00706 $strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
00707 $strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
00708 $strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
00709 $strTakeIt = 'take it'; //to translate
00710 $strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
00711 $strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
00712 $strLatvian = 'Latvian'; //to translate
00713 $strPolish = 'Polish'; //to translate
00714 $strRomanian = 'Romanian'; //to translate
00715 $strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
00716 $strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
00717 $strSlovak = 'Slovak'; //to translate
00718 $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
00719 $strPersian = 'Persian'; //to translate
00720 $strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
00721 $strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
00722 $strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
00723 $strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
00724 $strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
00725 $strBinLogName = 'Log name'; //to translate
00726 $strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
00727 $strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
00728 $strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
00729 $strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
00730 $strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
00731 $strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
00732 $strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
00733 $strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
00734 $strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
00735 $strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
00736 $strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
00737 $strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
00738 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
00739 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
00740 $strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
00741 $strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
00742 $strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
00743 $strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
00744 $strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
00745 $strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
00746 $strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
00747 $strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
00748 $strView = 'View'; //to translate
00749 $strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
00750 $strEngines = 'Engines'; //to translate
00751 $strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
00752 $strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
00753 $strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
00754 $strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
00755 $strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
00756 $strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
00757 $strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
00758 $strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
00759 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
00760 $strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
00761 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
00762 $strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
00763 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
00764 $strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
00765 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
00766 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
00767 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
00768 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
00769 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
00770 $strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
00771 $strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
00772 $strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
00773 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
00774 $strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
00775 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
00776 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
00777 $strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
00778 $strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
00779 $strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
00780 $strFreePages = 'Free pages'; //to translate
00781 $strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
00782 $strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
00783 $strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
00784 $strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
00785 $strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
00786 $strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
00787 $strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
00788 $strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
00789 $strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
00790 $strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
00791 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
00792 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
00793 $strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
00794 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
00795 $strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
00796 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
00797 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
00798 $strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
00799 $strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
00800 $strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
00801 $strPrivDescAlterDb = 'Allows altering the structure of existing tables as well as changing the default charset and collation of databases.'; //to translate
00802 $strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming unser accounts.'; //to translate
00803 $strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
00804 $strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
00805 $strRoutines = 'Routines'; //to translate
00806 $strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
00807 $strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
00808 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
00809 $strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
00810 $strGenerate = 'Generate'; //to translate
00811 $strCopy = 'Copy'; //to translate
00812 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data.'; //to translate
00813 $strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
00814 $strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
00815 $strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
00816 $strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
00817 $strAndThen = 'and then'; //to translate
00818 ?>


Gnr par Le spcialiste TYPO3 avec  doxygen 1.4.6