Documentation TYPO3 par Ameos

slovak-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: slovak-utf-8.inc.php,v 2.80 2005/08/18 10:25:19 lem9 Exp $ */
00003 
00004 /* By: lubos klokner <erkac@vault-tec.sk> */
00005 /* and Ivan Kuriscak <shylauda69@yahoo.com> */
00006 
00007 $charset = 'utf-8';
00008 $allow_recoding = TRUE;
00009 $text_dir = 'ltr';
00010 $left_font_family = '"verdana ce", "arial ce", verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00011 $right_font_family = 'tahoma, "verdana ce", "arial ce", helvetica, arial, geneva, sans-serif';
00012 $number_thousands_separator = ' ';
00013 $number_decimal_separator = ',';
00014 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00015 $byteUnits = array('Bajtov', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00016 
00017 $day_of_week = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Št', 'Pi', 'So');
00018 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
00019 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00020 // variable below
00021 $datefmt = '%d.%B, %Y - %H:%M';
00022 $timespanfmt = '%s dní, %s hodín, %s minút a %s sekúnd';
00023 
00024 $strAbortedClients = 'Prerušené';
00025 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Prosím zadajte absolútnu cestu k adresáru docSQL na serveri.';
00026 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin sa pokúsil pripojiť k MySQL serveru ale ten spojenie odmietol. Skontrolujte prosím meno serveru, používateľské meno a heslo v súbore config.inc.php a s tým, ktoré ste dostali o administrátora MySQL servera.';
00027 $strAccessDenied = 'Prístup zamietnutý';
00028 $strAction = 'Akcia';
00029 $strAddAutoIncrement = 'Pridať hodnotu AUTO_INCREMENT';
00030 $strAddConstraints = 'Pridať obmedzenia';
00031 $strAddDeleteColumn = 'Pridať/Odobrať polia stĺpcov';
00032 $strAddDeleteRow = 'Pridať/Odobrať kritéria riadku';
00033 $strAddDropDatabase = 'Pridať DROP DATABASE';
00034 $strAddedColumnComment = 'Pridaný komentár k stĺpcu';
00035 $strAddedColumnRelation = 'Pridaný vzťah pre stĺpec';
00036 $strAddFields = 'Pridať %s položiek';
00037 $strAddHeaderComment = 'Pridať vlastný komentár do hlavičky (\\n oddeľuje riadky)';
00038 $strAddIfNotExists = 'Pridať IF NOT EXISTS';
00039 $strAddIntoComments = 'Pridať do komentárov';
00040 $strAddNewField = 'Pridať nové pole';
00041 $strAddPrivilegesOnDb = 'Pridať oprávnenia pre nasledujúcu databázu';
00042 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Pridať oprávnenia pre nasledujúcu tabuľku';
00043 $strAddSearchConditions = 'Pridať vyhľadávacie parametre (obsah dotazu po "where" príkaze):';
00044 $strAddToIndex = 'Pridať do indexu &nbsp;%s&nbsp;stĺpec';
00045 $strAddUserMessage = 'Používateľ bol pridaný.';
00046 $strAddUser = 'Pridať nového používateľa';
00047 $strAdministration = 'Administrácia';
00048 $strAffectedRows = ' Ovplyvnené riadky: ';
00049 $strAfterInsertBack = 'Späť';
00050 $strAfterInsertNewInsert = 'Vložiť nový záznam';
00051 $strAfterInsertNext = 'Upraviť nasledujúci riadok';
00052 $strAfterInsertSame = 'Späť na túto stránku';
00053 $strAfter = 'Po %s';
00054 $strAllTableSameWidth = 'zobraziť všetky tabuľky s rovnakou šírkou?';
00055 $strAll = 'Všetko';
00056 $strAlterOrderBy = 'Zmeniť poradie tabuľky podľa';
00057 $strAnalyzeTable = 'Analyzovať tabuľku';
00058 $strAnd = 'a';
00059 $strAndThen = 'a potom';
00060 $strAnIndex = 'Bol pridaný index pre %s';
00061 $strAny = 'Akýkoľvek';
00062 $strAnyHost = 'Akýkoľvek hostiteľ';
00063 $strAnyUser = 'Akýkoľvek používateľ';
00064 $strApproximateCount = 'Môže byť nepresné. Pozri FAQ 3.11';
00065 $strAPrimaryKey = 'Bol pridaný primárny kľúč pre %s';
00066 $strArabic = 'Arabština';
00067 $strArmenian = 'Arménština';
00068 $strAscending = 'Vzostupne';
00069 $strAtBeginningOfTable = 'Na začiatku tabuľky';
00070 $strAtEndOfTable = 'Na konci tabuľky';
00071 $strAttr = 'Atribúty';
00072 $strAutodetect = 'Automaticky zistiť';
00073 $strAutomaticLayout = 'Automatické rozvrhnutie';
00074 
00075 $strBack = 'Späť';
00076 $strBaltic = 'Baltické';
00077 $strBeginCut = 'ZAČIATOK VÝSEKU';
00078 $strBeginRaw = 'ZAČIATOK TOKU';
00079 $strBinary = 'Binárny';
00080 $strBinaryDoNotEdit = 'Binárny - neupravujte ';
00081 $strBinaryLog = 'Binárny log';
00082 $strBinLogEventType = 'Typ udalosti';
00083 $strBinLogInfo = 'Informácia';
00084 $strBinLogName = 'Názov logu';
00085 $strBinLogOriginalPosition = 'Pôvodná pozícia';
00086 $strBinLogPosition = 'Pozícia';
00087 $strBinLogServerId = 'ID servra';
00088 $strBookmarkAllUsers = 'Dovoliť používať túto položku všetkým používateľom';
00089 $strBookmarkDeleted = 'Záznam z obľúbených bol zmazaný.';
00090 $strBookmarkLabel = 'Názov';
00091 $strBookmarkOptions = 'Vlastnosti obľúbených';
00092 $strBookmarkQuery = 'Obľúbený SQL dotaz';
00093 $strBookmarkThis = 'Pridať tento SQL dotaz do obľúbených';
00094 $strBookmarkView = 'Iba prezrieť';
00095 $strBrowseForeignValues = 'Prejsť hodnoty cudzích kľúčov';
00096 $strBrowse = 'Prechádzať';
00097 $strBufferPoolActivity = 'Aktivita Vyrovnávacej Pamäte';
00098 $strBufferPoolUsage = 'Využitie Vyrovnávacej Pamäte';
00099 $strBufferPool = 'Vyrovnávacia Pamäť';
00100 $strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadkov pri čítaní v %';
00101 $strBufferReadMisses = 'Výpadkov pri čítaní';
00102 $strBufferWriteWaits = 'Čakaní na zápis';
00103 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Čakaní na zápis v %';
00104 $strBulgarian = 'Bulharsky';
00105 $strBusyPages = 'Spracovávaných stránok';
00106 $strBzError = 'nepodarilo sa skomprimovať výstup z dôvodu chybného rozšírenia pre kompresiu Bz2 v tejto verzii php. Doporučuje sa nastaviť <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v konfigurácii phpMyAdmin na <code>FALSE</code>. Ak si želáte používať kompresiu Bz2 mali by ste nainštalovať novšiu verziu php. Viac informácií získate z popisu chyby: %s.';
00107 $strBzip = '"bzipped"';
00108 
00109 $strCalendar = 'Kalendár';
00110 $strCannotLogin = 'Nedá sa prihlásiť k MySQL serveru';
00111 $strCantLoad = 'nedá sa nahrať rozšírenie %s,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP';
00112 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nie je možné nahrať rozšírenie iconv alebo recode potrebné pre prevod znakových sad. Upravte nastavenie php tak aby umožňovalo použiť tieto rozšírenia alebo vypnite túto vlastnosť v konfigurácii phpMyAdmina.';
00113 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie je možné premenovať index na PRIMARY!';
00114 $strCantUseRecodeIconv = 'Nie je možné použiť funkcie iconv,libiconv a recode_string aj napriek tomu, že rozšírenia sú nahrané. Skontrolujte prosím nastavenie PHP.';
00115 $strCardinality = 'Mohutnosť';
00116 $strCarriage = 'Návrat vozíku (Carriage return): \\r';
00117 $strCaseInsensitive = 'nerozlišovať veľké a malé písmená';
00118 $strCaseSensitive = 'rozlišovať veľké a malé písmená';
00119 $strCentralEuropean = 'Stredná Európa';
00120 $strChangeCopyModeCopy = '... zachovať pôvodného používateľa.';
00121 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... zmazať pôvodného používateľa z tabuliek používateľov a potom znovunačítať oprávnenia.';
00122 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... zmazať pôvodného používateľa z tabuliek používateľov.';
00123 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... odobrať všetky oprávnenia pôvodnému používateľovi a následne ho zmazať.';
00124 $strChangeCopyMode = 'Vytvoriť používateľa s rovnakými právami a...';
00125 $strChangeCopyUser = 'Zmeniť informácie o používateľovi / Kopírovať používateľa';
00126 $strChangeDisplay = 'Zvolte, ktoré pole zobraziť';
00127 $strChangePassword = 'Zmeniť heslo';
00128 $strChange = 'Zmeniť';
00129 $strCharsetOfFile = 'Znaková sada súboru:';
00130 $strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávanie';
00131 $strCharsets = 'Znakové sady';
00132 $strCharset = 'Znaková sada';
00133 $strCheckAll = 'Označiť všetko';
00134 $strCheckOverhead = 'Zvoliť neoptimálne';
00135 $strCheckPrivsLong = 'Skontrolovať oprávnenia pre databázu &quot;%s&quot;.';
00136 $strCheckPrivs = 'Skontrolovať oprávnenia';
00137 $strCheckTable = 'Skontrolovať tabuľku';
00138 $strChoosePage = 'Prosím zvolte si Stránku, ktorú chcete upraviť';
00139 $strColComFeat = 'Zobrazovať komentáre stĺpcov';
00140 $strCollation = 'Porovnávanie';
00141 $strColumnNames = 'Názvy stĺpcov';
00142 $strColumnPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé stĺpce';
00143 $strCommand = 'Príkaz';
00144 $strCommentsForTable = 'KOMENTÁRE PRE TABUĽKU';
00145 $strComments = 'Komentáre';
00146 $strCompatibleHashing = 'Kompatibilné s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
00147 $strCompleteInserts = 'Úplné vloženie';
00148 $strCompression = 'Kompresia';
00149 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might happen if php finds a parse error in it or php cannot find the file.<br />Please call the configuration file directly using the link below and read the php error message(s) that you recieve. In most cases a quote or a semicolon is missing somewhere.<br />If you recieve a blank page, everything is fine.';
00150 $strConfigureTableCoord = 'Prosím skonfigurujte koordináty pre tabuľku %s';
00151 $strConnectionError = 'Nepodarilo sa pripojiť: chybné nastavenia.';
00152 $strConnections = 'Spojenia';
00153 $strConstraintsForDumped = 'Obmedzenie pre exportované tabuľky';
00154 $strConstraintsForTable = 'Obmedzenie pre tabuľku';
00155 $strCookiesRequired = 'Cookies musia byť povolené, pokiaľ chcete pokračovať.';
00156 $strCopyDatabaseOK = 'Databáza %s bola skopírovaná na %s';
00157 $strCopy = 'Kopírovať';
00158 $strCopyTableOK = 'Tabuľka %s bola skorírovaná do %s.';
00159 $strCopyTableSameNames = 'Nedá sa skopírovať tabuľka sama do seba!';
00160 $strCopyTable = 'Skopírovať tabuľku do (databáza<b>.</b>tabuľka):';
00161 $strCouldNotKill = 'Neporadilo za zabiť vlákno %s. Jeho beh bol pravdepodobne už ukončený.';
00162 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Vytvoriť databázu (CREATE DATABASE) pred kopírovaním';
00163 $strCreateIndexTopic = 'Vytvoriť nový index';
00164 $strCreateIndex = 'Vytvoriť index na&nbsp;%s&nbsp;stĺpcoch';
00165 $strCreateNewDatabase = 'Vytvoriť novú databázu';
00166 $strCreateNewTable = 'Vytvoriť novú tabuľku v databáze %s';
00167 $strCreatePage = 'Vytvoriť novú Stránku';
00168 $strCreatePdfFeat = 'Vytváranie PDF';
00169 $strCreate = 'Vytvoriť';
00170 $strCreationDates = 'Dátum vytvorenia, poslednej zmeny a kontroly';
00171 $strCriteria = 'Kritéria';
00172 $strCroatian = 'Chorvátsky';
00173 $strCSVOptions = 'CSV nastavenia';
00174 $strCyrillic = 'Cyrilika';
00175 $strCzech = 'Česky';
00176 $strCzechSlovak = 'Čeština/Slovenčina';
00177 
00178 $strDanish = 'Dánsky';
00179 $strDatabase = 'Databáza';
00180 $strDatabaseEmpty = 'Meno databázy je prázdne!';
00181 $strDatabaseExportOptions = 'Nastavenia exportu databáz';
00182 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáza %s bola zmazaná.';
00183 $strDatabaseNoTable = 'Táto databáza neobsahuje žiadne tabuľky!';
00184 $strDatabases = 'databáz(y)';
00185 $strDatabasesDropped = 'Úspešne zrušených databáz: %s.';
00186 $strDatabasesStatsDisable = 'Skryť štatistiky';
00187 $strDatabasesStatsEnable = 'Zobraziť štatistiky';
00188 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Aktivovanie štatistík databázy môže spôsobiť značné zvýšenie sieťovej prevádzky medzi databázou a web serverom.';
00189 $strDatabasesStats = 'Štatistiky databázy';
00190 $strData = 'Dáta';
00191 $strDataDict = 'Dátový slovník';
00192 $strDataOnly = 'Iba dáta';
00193 $strDataPages = 'Stránky obsahujúce dáta';
00194 $strDBComment = 'Komentár k databáze: ';
00195 $strDBCopy = 'Skopírovať databázu na';
00196 $strDBGContextID = 'Kontext ID';
00197 $strDBGContext = 'Kontext';
00198 $strDBGHits = 'Zásahov';
00199 $strDBGLine = 'Riadok';
00200 $strDBGMaxTimeMs = 'Max. čas, ms';
00201 $strDBGMinTimeMs = 'Min čas, ms';
00202 $strDBGModule = 'Modul';
00203 $strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zásah, ms';
00204 $strDBGTotalTimeMs = 'Celkový čas, ms';
00205 $strDbPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé databázy';
00206 $strDBRename = 'Premenovať databázu na';
00207 $strDbSpecific = 'závislé na databáze';
00208 $strDefaultEngine = 'Na tomto MySQL servri je prednastaveným úložným systémom %s.';
00209 $strDefault = 'Predvolené';
00210 $strDefaultValueHelp = 'Pre predvolené hodnoty, prosím zadajte iba jednu hodnotu bez úvodzoviek alebo uvádzacích znakov, napr.: a';
00211 $strDefragment = 'Defragmentovať tabuľku';
00212 $strDelayedInserts = 'Použiť oneskorené vloženia';
00213 $strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je najčistejšie riešenie, ale znovunačítanie práv môže chvíľu trvať.';
00214 $strDeleteAndFlush = 'Odstrániť používateľov a znovunačítať práva.';
00215 $strDeleted = 'Riadok bol zmazaný';
00216 $strDeletedRows = 'Zmazané riadky:';
00217 $strDelete = 'Zmazať';
00218 $strDeleting = 'Odstraňuje sa %s';
00219 $strDelOld = 'Aktuálna stránka sa odkazuje na tabuľky, ktoré už neexistujú, želáte si odstrániť tieto odkazy?';
00220 $strDescending = 'Zostupne';
00221 $strDescription = 'Popis';
00222 $strDictionary = 'slovník';
00223 $strDirtyPages = 'Zmenených stránok';
00224 $strDisabled = 'Vypnuté';
00225 $strDisableForeignChecks = 'Vypnúť kontrolu cudzích kľúčov';
00226 $strDisplayFeat = 'Zobraziť vlastnosti';
00227 $strDisplayOrder = 'Zobraziť zoradené:';
00228 $strDisplayPDF = 'Zobraziť schému PDF';
00229 $strDoAQuery = 'Vykonať "dotaz podľa príkladu" (nahradzujúci znak: "%")';
00230 $strDocu = 'Dokumentácia';
00231 $strDoYouReally = 'Skutočne chcete vykonať príkaz ';
00232 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte sa ZRUŠIŤ celú databázu!';
00233 $strDrop = 'Odstrániť';
00234 $strDropSelectedDatabases = 'Zrušiť vybrané databázy';
00235 $strDropUsersDb = 'Odstrániť databázy s rovnakým menom ako majú používatelia.';
00236 $strDumpingData = 'Sťahujem dáta pre tabuľku';
00237 $strDumpSaved = 'Dump (schéma) bol uložený do súboru %s.';
00238 $strDumpXRows = 'Zobraziť %s riadkov od riadku %s.';
00239 $strDynamic = 'dynamický';
00240 
00241 $strEditPDFPages = 'Upraviť PDF Stránky';
00242 $strEditPrivileges = 'Upraviť oprávnenia';
00243 $strEdit = 'Upraviť';
00244 $strEffective = 'Efektívny';
00245 $strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdny výsledok (tj. nulový počet riadkov).';
00246 $strEmpty = 'Vyprázdniť';
00247 $strEnabled = 'Zapnuté';
00248 $strEncloseInTransaction = 'Uzatvoriť príkazy v transakcii';
00249 $strEndCut = 'KONIEC VÝSEKU';
00250 $strEnd = 'Koniec';
00251 $strEndRaw = 'KONIEC TOKU';
00252 $strEngineAvailable = 'Úložný systém %s je na tomto MySQL servri dostupný.';
00253 $strEngineDisabled = 'Úložný systém %s bol na tomto MySQL servri deaktivovaný.';
00254 $strEngines = 'Systémy';
00255 $strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úložný systém %s.';
00256 $strEnglish = 'Anglicky';
00257 $strEnglishPrivileges = ' Poznámka: názvy MySQL oprávnení sú uvádzané v angličtine. ';
00258 $strError = 'Chyba';
00259 $strEscapeWildcards = 'Náhradzujúcim znakom _ a % by mal predchádzať znak \, pokiaľ ich nechcete použiť doslovne';
00260 $strEstonian = 'Estónsky';
00261 $strExcelEdition = 'Verzia Excelu';
00262 $strExcelOptions = 'Nastavenie exportu do Excelu';
00263 $strExecuteBookmarked = 'Spustiť obľúbený dotaz';
00264 $strExplain = 'Vysvetliť SQL';
00265 $strExport = 'Exportovať';
00266 $strExtendedInserts = 'Rozšírené vkladanie';
00267 $strExtra = 'Extra';
00268 
00269 $strFailedAttempts = 'Nepodarených pokusov';
00270 $strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s bolo odstránené';
00271 $strField = 'Pole';
00272 $strFieldsEmpty = ' Počet polí je prázdny! ';
00273 $strFieldsEnclosedBy = 'Polia uzatvorené';
00274 $strFieldsEscapedBy = 'Polia uvedené pomocou';
00275 $strFields = 'Polia';
00276 $strFieldsTerminatedBy = 'Polia ukončené';
00277 $strFileAlreadyExists = 'Súbor %s už existuje na servery, zmente názov súboru alebo zvolte prepísanie súboru.';
00278 $strFileCouldNotBeRead = 'Súbor sa nedá prečítať';
00279 $strFileNameTemplateHelp = 'Použite __DB__ ako názov databázy, __TABLE__ ako názov tabuľky a akékoľvek parametre pre %sfunkciu strftime%s pre vloženie dát. Prípona súboru bude pridaná automaticky podľa typu. Akýkoľvek iný text zostane zachovaný.';
00280 $strFileNameTemplateRemember = 'zapamätať si vzor';
00281 $strFileNameTemplate = 'Vzor pre názov súboru';
00282 $strFixed = 'pevný';
00283 $strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získava práva používateľov priamo z tabuliek MySQL. Obsah týchto tabuliek sa môže líšiť od práv, ktoré používa server, ak boli tieto tabuľky ručne upravené. V tomto prípade sa odporúča vykonať %sznovunačítanie práv%s predtým ako budete pokračovať.';
00284 $strFlushTable = 'Vyprázdniť tabuľku ("FLUSH")';
00285 $strFormat = 'Formát';
00286 $strFormEmpty = 'Chýbajúca položka vo formulári !';
00287 $strFreePages = 'Prázdnych stránok';
00288 $strFullText = 'Plné texty';
00289 $strFunction = 'Funkcia';
00290 
00291 $strGenBy = 'Vygenerované';
00292 $strGeneralRelationFeat = 'Možnosti všeobecných vzťahov';
00293 $strGeneratePassword = 'Vytvoriť Heslo';
00294 $strGenerate = 'Vytvoriť';
00295 $strGenTime = 'Vygenerované:';
00296 $strGeorgian = 'Gruzínčina';
00297 $strGerman = 'Nemecky';
00298 $strGlobal = 'globálny';
00299 $strGlobalPrivileges = 'Globálne práva';
00300 $strGlobalValue = 'Globálna hodnota';
00301 $strGo = 'Vykonaj';
00302 $strGrantOption = 'Prideliť';
00303 $strGreek = 'Gréčtina';
00304 $strGzip = '"gzip-ované"';
00305 
00306 $strHasBeenAltered = 'bola zmenená.';
00307 $strHasBeenCreated = 'bola vytvorená.';
00308 $strHaveToShow = 'Zvolte prosím aspoň jeden stĺpec, ktorý chcete zobraziť';
00309 $strHebrew = 'Hebrejsky';
00310 $strHexForBinary = 'Binárne pole vypisovať v šestnástkovej sústave';
00311 $strHome = 'Domov';
00312 $strHomepageOfficial = 'Oficiálne stránky phpMyAdmin-a';
00313 $strHostEmpty = 'Názov hostiteľa je prázdny!';
00314 $strHost = 'Hostiteľ';
00315 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00316 $strHTMLExcelOptions = 'Možnosti exportu pre Microsoft Excel 2000';
00317 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00318 $strHTMLWordOptions = 'Možnosti exportu pre Microsoft Word 2000';
00319 $strHungarian = 'Maďarsky';
00320 
00321 $strIcelandic = 'Islandčina';
00322 $strId = 'ID';
00323 $strIdxFulltext = 'Celý text';
00324 $strIfYouWish = 'Ak si želáte nahrať iba určité stĺpce tabuľky, špecifikujte ich ako zoznam polí oddelený čiarkou.';
00325 $strIgnore = 'Ignorovať';
00326 $strIgnoreInserts = 'Použiť IGNORE';
00327 $strIgnoringFile = 'Ignorujem súbor %s';
00328 $strImportDocSQL = 'Importovať súbory docSQL';
00329 $strImportFiles = 'Importovať súbory';
00330 $strImportFinished = 'Importovanie ukončené';
00331 $strIndexes = 'Indexy';
00332 $strIndexHasBeenDropped = 'Index pre %s bol odstránený';
00333 $strIndex = 'Index';
00334 $strIndexName = 'Meno indexu&nbsp;:';
00335 $strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
00336 $strIndexWarningMultiple = 'Pre stĺpec `%s` je vytvorený viac ako jeden %s kľúč';
00337 $strIndexWarningPrimary = 'Na stĺpec `%s` by nemal byť nastavený PRIMARY a zároveň INDEX kľúč';
00338 $strIndexWarningTable = 'Problémy s indexami v tabuľke `%s`';
00339 $strIndexWarningUnique = 'Na stĺpec `%s` by nemal byť nastavený UNIQUE a zároveň INDEX kľúč';
00340 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Veľkosť, o ktorú je zväčšený automaticky sa zväčšujúci priestor tabuľky pri zaplnení.';
00341 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Navýšenie pri automatickom zväčšovaní';
00342 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Veľkosť pamäte, ktorú InnoDB používa pre cachovanie dát a indexov tabuliek.';
00343 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Veľkosť vyrovnávacej pamäte';
00344 $strInnoDBDataFilePath = 'Súbory s dátami';
00345 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Spoločná časť cesty k adresáru s InnoDB súbormi s dátami.';
00346 $strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresár pre dáta';
00347 $strInnoDBPages = 'stránok';
00348 $strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
00349 $strInsecureMySQL = 'Konfiguračný súbor obsahuje nastavenia (root bez hesla), ktoré zodpovedajú predvolenému privilegovanému MySQL účtu. Ak MySQL server beží s týmto nastavením, nie je zabezpečený proti napadnutiu, táto bezpečnostná chyba by mala byť urýchlene odstránená.';
00350 $strInsertAsNewRow = 'Vložiť ako nový riadok';
00351 $strInsertBookmarkTitle = 'Prosím, zadajte názov obľúbenej položky';
00352 $strInsertedRowId = 'Id vloženého riadku:';
00353 $strInsertedRows = 'Vložené riadky:';
00354 $strInsertNewRow = 'Vložiť nový riadok';
00355 $strInsertTextfiles = 'Vložiť textové súbory do tabuľky';
00356 $strInsert = 'Vložiť';
00357 $strInstructions = 'Inštrukcie';
00358 $strInternalNotNecessary = '* Vnútorný vzťah nie je nutný ak už vzťah existuje v InnoDB.';
00359 $strInternalRelations = 'Interné vzťahy';
00360 $strInUse = 'práve sa používa';
00361 $strInvalidColumnCount = 'Počet stĺpcov musí byť väčší ako nula.';
00362 $strInvalidFieldAddCount = 'Musíte pridať aspoň jeden stĺpec.';
00363 $strInvalidFieldCount = 'Tabuľka musí obsahovať aspoň jeden stĺpec.';
00364 $strInvalidRowNumber = '%d nie je platné číslo riadku.';
00365 
00366 $strJapanese = 'Japončina';
00367 $strJumpToDB = 'Na databázu &quot;%s&quot;.';
00368 $strJustDeleteDescr = '&quot;Odstránení&quot; používatelia budú mať k serveru ako predtým až do znovunačítania práv.';
00369 $strJustDelete = 'Iba odstrániť používateľlov z tabuliek práv.';
00370 
00371 $strKeepPass = 'Nezmeniť heslo';
00372 $strKeyname = 'Kľúčový názov';
00373 $strKill = 'Zabiť';
00374 $strKorean = 'Kórejčina';
00375 
00376 $strLandscape = 'Na šírku';
00377 $strLatchedPages = 'Uzavretých stránok';
00378 $strLatexCaption = 'Nadpis tabuľky';
00379 $strLatexContent = 'Obsah tabuľky __TABLE__';
00380 $strLatexContinuedCaption = 'Nadpis pokračovania tabuľky';
00381 $strLatexContinued = '(pokračovanie)';
00382 $strLatexIncludeCaption = 'Zahrnúť nadpis tabuľky';
00383 $strLatexLabel = 'Návestie';
00384 $strLaTeX = 'LaTeX';
00385 $strLaTeXOptions = 'Nastavenia LaTeX';
00386 $strLatexStructure = 'Štruktúra tabuľky __TABLE__';
00387 $strLatvian = 'Lotyšstina';
00388 $strLengthSet = 'Dĺžka/Nastaviť*';
00389 $strLimitNumRows = 'záznamov na stránku';
00390 $strLineFeed = 'Ukončenie riadku (Linefeed): \\n';
00391 $strLinesTerminatedBy = 'Riadky ukončené';
00392 $strLinkNotFound = 'Linka nebola nájdená';
00393 $strLinksTo = 'Linkovať na';
00394 $strLithuanian = 'Litovsky';
00395 $strLoadExplanation = 'Automaticky sú nastavené najlepšie hodnoty, ak toto nastavenie nebude fungovať, môžete skúsiť druhú možnosť.';
00396 $strLoadMethod = 'Parametre pre príkaz LOAD';
00397 $strLocalhost = 'Lokálny';
00398 $strLocationTextfile = 'Lokácia textového súboru';
00399 $strLoginInformation = 'Prihlásenie';
00400 $strLogin = 'Login';
00401 $strLogout = 'Odhlásiť sa';
00402 $strLogPassword = 'Heslo:';
00403 $strLogServer = 'Server';
00404 $strLogUsername = 'Používateľ:';
00405 $strLongOperation = 'Táto operácia môže trvať veľmi dlho. Chcete ju aj napriek tomu vykonať?';
00406 
00407 $strMaximumSize = 'Maximálna veľkosť: %s%s';
00408 $strMbExtensionMissing = 'Mbstring rozšírenie pre PHP nebolo nájdené a zjavne používate viacbajtovú znakovú sadu. Bez tohto rozšírenia nie je phpMyAdmin schopný korektne rozdeľovať reťazce kódované v týchto znakových sadách a môže to viesť k nečakaným výsledkom.';
00409 $strMbOverloadWarning = 'V nastavení PHP je aktívna funkcia mbstring.func_overload, ktorá nie je kompatibilná s phpMyAdmin-om a môže spôsobiť stratu dát!';
00410 $strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
00411 $strMIME_available_transform = 'Dostupné transformácie';
00412 $strMIME_description = 'Popis';
00413 $strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
00414 $strMIME_nodescription = 'Nie je dostupný žiadny popis pre túto transformáciu.<br />Kontaktujte autora, ktorý %s vytára.';
00415 $strMIME_transformation_note = 'Pre zoznam dostupných parametrov a ich MIME typov kliknite na %spopisy transformácií';
00416 $strMIME_transformation_options_note = 'Prosím zadajte hodnoty pre parametre transformácie v nasledujúcom tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak potrebujete použiť spätné lomítko ("\") alebo jednoduché úvodzovky ("\'") medzi týmito hodnotami, vložte pred nich spätné lomítko (napr. \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\').';
00417 $strMIME_transformation_options = 'Parametre transformácie';
00418 $strMIME_transformation = 'Transformácia pri prehliadaní';
00419 $strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRE TABUĽKU';
00420 $strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemajú vlastnú transformačnú funkciu';
00421 $strModifications = 'Zmeny boli uložené';
00422 $strModifyIndexTopic = 'Modifikovať index';
00423 $strModify = 'Zmeniť';
00424 $strMoreStatusVars = 'Ďalšie informácie o stave';
00425 $strMoveTableOK = 'Tabuľka %s bola presunutá do %s.';
00426 $strMoveTable = 'Presunúť tabuľku do (databáza<b>.</b>tabuľka):';
00427 $strMoveTableSameNames = 'Nedá sa presunúť tabuľka sama do seba!';
00428 $strMultilingual = 'mnohojazyčný';
00429 $strMustSelectFile = 'Zvolte prosím súbor, ktorý si želáte vložiť.';
00430 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Prednastavená veľkosť smerníka na dáta v bajtoch, používaná pri vytváraní MyISAM tabuliek príkazom CREATE TABLE, v prípade keď nie je zadaná hodnota MAX_ROWS.';
00431 $strMyISAMDataPointerSize = 'Veľkosť smerníka na dáta';
00432 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Ak je veľkosť dočasného súboru, použitého pre rýchlejšie vytváranie MyISAM indexov, väčšia ako pri použití cache, použije sa metóda cachovania indexu.';
00433 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximálna veľkosť dočasných súborov pre vytvorenie indexu';
00434 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximálna veľkosť dočasného súboru, ktorý môže MySQL použiť pri obnove MyISAM indexu (počas vykonávania príkazov REPAIR TABLE, ALTER TABLE alebo LOAD DATA INFILE).';
00435 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximálna veľkosť dočasných zoraďovacích súborov';
00436 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režim automatickej obnovy poškodených MyISAM tabuliek, ktorý sa dá nastaviť parametrom --myisam-recover pri spúšťaní servra.';
00437 $strMyISAMRecoverOptions = 'Režim automatickej obnovy';
00438 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Ak je táto hodnota vyššia ako 1, počas procesu Opravy Zoradením sú indexy MyISAM tabuľky vytvárané paralelne (každý index vo svojom vlákne).';
00439 $strMyISAMRepairThreads = 'Opravné vlákna';
00440 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Pamäť, ktorá je alokovaná pri zoraďovaní MyISAM indexov počas vykonávania príkazu REPAIR TABLE, alebo pri vytváraní indexov príkazmi CREATE INDEX alebo ALTER TABLE.';
00441 $strMyISAMSortBufferSize = 'Veľkosť zoraďovacej pamäte';
00442 $strMySQLCharset = 'Znaková sada v MySQL';
00443 $strMySQLConnectionCollation = 'Overenie MySQL spojenia';
00444 $strMySQLReloaded = 'MySQL znovu-načítaná.';
00445 $strMySQLSaid = 'MySQL hlási: ';
00446 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% beží na %pma_s2% ako %pma_s3%';
00447 $strMySQLShowProcess = 'Zobraziť procesy';
00448 $strMySQLShowStatus = 'Zobraziť MySQL informácie o behu';
00449 $strMySQLShowVars = 'Zobraziť MySQL systémové premenné';
00450 
00451 $strName = 'Názov';
00452 $strNeedPrimaryKey = 'Pre túto tabuľku by ste mali definovať primárny kľúč.';
00453 $strNext = 'Ďalší';
00454 $strNoActivity = 'Boli ste neaktívni viac ako %s sekúnd, prihláste sa prosím znovu';
00455 $strNoDatabases = 'Žiadne databázy';
00456 $strNoDatabasesSelected = 'Neboli vybrané žiadne databázy.';
00457 $strNoDescription = 'bez Popisu';
00458 $strNoDetailsForEngine = 'Pre tento úložný systém nie sú dostupné žiadne podrobnejšie informácie.';
00459 $strNoDropDatabases = 'Možnosť "DROP DATABASE" vypnutá.';
00460 $strNoExplain = 'Preskočiť vysvetlenie SQL';
00461 $strNoFrames = 'phpMyAdmin funguje lepšie s prehliadačmi podporujúcimi <b>rámy</b>.';
00462 $strNoIndex = 'Nebol definovaný žiadny index!';
00463 $strNoIndexPartsDefined = 'Časti indexu neboli definované!';
00464 $strNoModification = 'Žiadna zmena';
00465 $strNone = 'Žiadny';
00466 $strNo = 'Nie';
00467 $strNoOptions = 'Tento formát nemá žiadne nastavenia';
00468 $strNoPassword = 'Žiadne heslo';
00469 $strNoPermission = 'Web server nemá oprávenia na uloženie do súboru %s.';
00470 $strNoPhp = 'bez PHP kódu';
00471 $strNoPrivileges = 'Žiadne oprávnenia';
00472 $strNoQuery = 'Žiadny SQL dotaz!';
00473 $strNoRights = 'Nemáte dostatočné práva na vykonanie tejto akcie!';
00474 $strNoRowsSelected = 'Nebol vybraný žiadny riadok';
00475 $strNoSpace = 'Nedostatok miesta pre uloženie súboru %s.';
00476 $strNoTablesFound = 'Neboli nájdené žiadne tabuľky v tejto datábaze.';
00477 $strNoThemeSupport = 'Zmena vzhľadu nie je podporovaná, skontrolujte si nastavenia a vzhľady v adresári %s.';
00478 $strNotNumber = 'Toto nie je číslo!';
00479 $strNotOK = 'chyba';
00480 $strNotSet = 'Tabuľka <b>%s</b> nebola nájdená alebo nie je nastavená v %s';
00481 $strNoUsersFound = 'Nebol nájdený žiadny používateľ.';
00482 $strNoValidateSQL = 'Preskočiť potvrdenie platnosti SQL';
00483 $strNull = 'Nulový';
00484 $strNumSearchResultsInTable = '%s výskyt(ov)v tabuľke <i>%s</i>';
00485 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkovo:</b> <i>%s</i> výskyt(ov)';
00486 $strNumTables = 'Tabuľky';
00487 
00488 $strOftenQuotation = 'Často uvodzujúce znaky. Voliteľne znamená, že iba polia typu char a varchar sú uzatvorené do "uzatváracích" znakov.';
00489 $strOK = 'OK';
00490 $strOperations = 'Operácie';
00491 $strOperator = 'Operátor';
00492 $strOptimizeTable = 'Optimalizovať tabuľku';
00493 $strOptionalControls = 'Voliteľné. Určuje ako zapisovať alebo čítať špeciálne znaky.';
00494 $strOptionally = 'Voliteľne';
00495 $strOr = 'alebo';
00496 $strOverhead = 'Naviac';
00497 $strOverwriteExisting = 'Prepísať existujúci súbor(y)';
00498 
00499 $strPageNumber = 'Číslo stránky:';
00500 $strPagesToBeFlushed = 'Stránok určených k uvoľneniu';
00501 $strPaperSize = 'Veľkosť stránky';
00502 $strPartialText = 'Čiastočné texty';
00503 $strPasswordChanged = 'Heslo pre %s bolo úspešne zmenené.';
00504 $strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdne!';
00505 $strPasswordHashing = 'Hashovanie hesla';
00506 $strPassword = 'Heslo';
00507 $strPasswordNotSame = 'Heslá sa nezhodujú!';
00508 $strPdfDbSchema = 'Schéma databázy "%s"  - Strana %s';
00509 $strPdfInvalidTblName = 'Tabuľka "%s" neexistuje!';
00510 $strPdfNoTables = 'Žiadne tabuľky';
00511 $strPerHour = 'za hodinu';
00512 $strPerMinute = 'za minútu';
00513 $strPerSecond = 'za sekundu';
00514 $strPersian = 'Perština';
00515 $strPhoneBook = 'adresár';
00516 $strPHP40203 = 'Používate PHP 4.2.3, ktoré ma vážnu chybu pri práci s viac bajtovými znakmi (mbstring). V PHP je táto chyba zdokumentovaná pod číslom 19404. Nedoporučuje sa používať túto verziu PHP s phpMyAdminom.';
00517 $strPHPVersion = 'Verzia PHP';
00518 $strPhp = 'Vytvoriť PHP kód';
00519 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Dokumentácia';
00520 $strPmaUriError = 'Direktíva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> v konfiguračnom súbore MUSÍ byť nastavená!';
00521 $strPolish = 'Poľština';
00522 $strPortrait = 'Na výšku';
00523 $strPos1 = 'Začiatok';
00524 $strPrevious = 'Predchádzajúci';
00525 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primárny kľúč bol zrušený';
00526 $strPrimaryKeyName = 'Názov primárneho kľúča musí byť... PRIMARY!';
00527 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> byť <b>iba</b> meno primárneho kľúča!)';
00528 $strPrimary = 'Primárny';
00529 $strPrintViewFull = 'Náhľad tlače (s kompletnými textami)';
00530 $strPrintView = 'Náhľad k tlači';
00531 $strPrint = 'Vytlačiť';
00532 $strPrivDescAllPrivileges = 'Všetky oprávnenia okrem GRANT.';
00533 $strPrivDescAlterDb = 'Umožňuje meniť štruktúru existujúcich tabuliek, vrátane zmeny základnej znakovej zady a porovnávania v databázach.';
00534 $strPrivDescAlter = 'Povolí meniť štruktúru existujúcich tabuliek.';
00535 $strPrivDescAlterRoutine = 'Umožňuje upravovať a odstraňovať uložené procedúry.';
00536 $strPrivDescCreateDb = 'Povolí vytváranie nových databáz a tabuliek.';
00537 $strPrivDescCreateRoutine = 'Umožňuje vytvárať uložené procedúry.';
00538 $strPrivDescCreateTbl = 'Povolí vytváranie nových tabuliek.';
00539 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Povolí vytváranie dočasných tabuliek.';
00540 $strPrivDescCreateUser = 'Umožňuje vytvárať, odstraňovať a premenovávať užívateľské kontá.';
00541 $strPrivDescCreateView = 'Umožňuje vytvárať nové náhľady.';
00542 $strPrivDescDelete = 'Povolí mazanie dát.';
00543 $strPrivDescDropDb = 'Povolí odstraňovanie databáz a tabuliek.';
00544 $strPrivDescDropTbl = 'Povolí odstraňovanie tabuliek.';
00545 $strPrivDescExecute5 = 'Umožňuje spúšťať uložené procedúry.';
00546 $strPrivDescExecute = 'Povolí spúšťanie uložených procedúr. Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
00547 $strPrivDescFile = 'Povolí importovanie a exportovanie dát zo/do súborov na serveri.';
00548 $strPrivDescGrant = 'Povolí pridávanie uživatelov a práv bez znovunačítania tabuliek práv.';
00549 $strPrivDescIndex = 'Povolí vytváranie a mazanie indexov.';
00550 $strPrivDescInsert = 'Povolí vkladanie a nahradzovanie dát.';
00551 $strPrivDescLockTables = 'Povolí zmaknutie tabuliek pre aktuálne vlákno.';
00552 $strPrivDescMaxConnections = 'Obmedzí počet nových spojení, ktoré môže používateľ vytvoriť za hodinu.';
00553 $strPrivDescMaxQuestions = 'Obmedzí počet dotazov, ktoré môže používateľ odoslať za hodinu.';
00554 $strPrivDescMaxUpdates = 'Obmedzí počet príkazov meniacich tabuľku alebo databázu, ktorá môže používateľ odoslať za hodinu.';
00555 $strPrivDescProcess3 = 'Povolí zabíjanie procesov iným používateľlom.';
00556 $strPrivDescProcess4 = 'Povolí prezeranie kompletných dotazov v zozname procesov.';
00557 $strPrivDescReferences = 'Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
00558 $strPrivDescReload = 'Povolí znovunačítanie nastavení a vyprázdňovanie vyrovnávacích pamätí serveru.';
00559 $strPrivDescReplClient = 'Povolí používateľovi zistiť kde je hlavný / pomocný server.';
00560 $strPrivDescReplSlave = 'Potrebné pre replikáciu pomocných serverov.';
00561 $strPrivDescSelect = 'Povolí čítanie dát.';
00562 $strPrivDescShowDb = 'Povolí prístup ku kompletnému zoznamu databáz.';
00563 $strPrivDescShowView = 'Umožňuje spúšťať príkazy so SHOW CREATE VIEW.';
00564 $strPrivDescShutdown = 'Povolí vypnutie serveru.';
00565 $strPrivDescSuper = 'Povolí spojenie aj v prípade, že bol dosiahnutý maximálny počet spojení. Potrebné pre väčšinu operácií pri správe serveru ako nastavovanie globálny premenných alebo zabíjanie procesov iných používateľov.';
00566 $strPrivDescUpdate = 'Povolí menenie dát.';
00567 $strPrivDescUsage = 'Žiadne práva.';
00568 $strPrivileges = 'Oprávnenia';
00569 $strPrivilegesReloaded = 'Práva boli úspešne znovunačítané.';
00570 $strProcesslist = 'Zoznam procesov';
00571 $strPutColNames = 'Pridať názvy polí na prvý riadok';
00572 
00573 $strQBEDel = 'Zmazať';
00574 $strQBE = 'Dotaz podľa príkladu';
00575 $strQBEIns = 'Vložiť';
00576 $strQueryFrame = 'SQL okno';
00577 $strQueryOnDb = ' SQL dotaz v databáze <b>%s</b>:';
00578 $strQuerySQLHistory = 'SQL história';
00579 $strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
00580 $strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sek.';
00581 $strQueryType = 'Typ dotazu';
00582 $strQueryWindowLock = 'Neprepisovať tento dotaz z hlavného okna';
00583 
00584 $strReadRequests = 'Požiadavkov na čítanie';
00585 $strReceived = 'Prijaté';
00586 $strRecords = 'Záznamov';
00587 $strReferentialIntegrity = 'Skontrolovať referenčnú integritu:';
00588 $strRefresh = 'Obnoviť';
00589 $strRelationalSchema = 'Relačná schéma';
00590 $strRelationNotWorking = 'Prídavné vlastnosti pre prácu s prepojenými tabuľkami boli deaktivované. Ak chcete zistiť prečo, kliknite %ssem%s.';
00591 $strRelationsForTable = 'VZŤAHY PRE TABUĽKU';
00592 $strRelations = 'Prepojenia';
00593 $strRelationView = 'Zobraziť spojitosti';
00594 $strReloadFailed = 'Znovu-načítanie MySQL bolo neúspešné.';
00595 $strReloadingThePrivileges = 'Znovunačítanie práv';
00596 $strReloadMySQL = 'Znovu-načítať MySQL';
00597 $strRemoveSelectedUsers = 'Odstrániť vybraných používateľov';
00598 $strRenameDatabaseOK = 'Databáza %s bola premenovaná na %s';
00599 $strRenameTableOK = 'Tabuľka %s bola premenovaná na %s';
00600 $strRenameTable = 'Premenovať tabuľku na';
00601 $strRepairTable = 'Opraviť tabuľku';
00602 $strReplace = 'Nahradiť';
00603 $strReplaceNULLBy = 'Nahradiť NULL hodnoty';
00604 $strReplaceTable = 'Nahradiť dáta v tabuľke súborom';
00605 $strReset = 'Pôvodné (Reset)';
00606 $strResourceLimits = 'Obmedzenie zdrojov';
00607 $strReType = 'Potvrdiť';
00608 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Užívatelia budú mať stále právo USAGE (používanie) až do znovunačítania práv.';
00609 $strRevokeAndDelete = 'Odobranie všetkých aktívnych práv používateľom a ich následné odstránenie.';
00610 $strRevokeMessage = 'Boli zrušené oprávnenia pre %s';
00611 $strRevoke = 'Zrušiť';
00612 $strRomanian = 'Rumunština';
00613 $strRoutines = 'Procedúry';
00614 $strRowLength = 'Dĺžka riadku';
00615 $strRowsFrom = 'riadky začínajú od';
00616 $strRowSize = ' Veľkosť riadku ';
00617 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovnom (otočené hlavičky)';
00618 $strRowsModeHorizontal = 'horizontálnom';
00619 $strRowsModeOptions = 'v(o) %s móde a opakovať hlavičky po každých %s bunkách';
00620 $strRowsModeVertical = 'vertikálnom';
00621 $strRows = 'Riadkov';
00622 $strRowsStatistic = 'Štatistika riadku';
00623 $strRunning = 'beží na %s';
00624 $strRunQuery = 'Odošli dotaz';
00625 $strRunSQLQuery = 'Spustiť SQL dotaz/dotazy na databázu %s';
00626 $strRussian = 'Ruština';
00627 
00628 $strSaveOnServer = 'Uložiť na server do adresára %s';
00629 $strSave = 'Uložiť';
00630 $strScaleFactorSmall = 'Mierka je príliš mala na roztiahnutie schémy na stránku';
00631 $strSearchFormTitle = 'Hľadať v databáze';
00632 $strSearch = 'Hľadať';
00633 $strSearchInTables = 'V tabuľke(ách):';
00634 $strSearchNeedle = 'Slovo(á) alebo hodnotu(y), ktoré chcete vyhľadať (nahradzujúci znak: "%"):';
00635 $strSearchOption1 = 'najmenej jedno zo slov';
00636 $strSearchOption2 = 'všetky slová';
00637 $strSearchOption3 = 'presný výraz';
00638 $strSearchOption4 = 'ako regulárny výraz';
00639 $strSearchResultsFor = 'Prehľadať výsledky na "<i>%s</i>" %s:';
00640 $strSearchType = 'Nájdi:';
00641 $strSecretRequired = 'Nastavte prosím kľúč pre šifrovanie cookies v konfiguračnom súbore (blowfish_secret).';
00642 $strSelectADb = 'Prosím vyberte si databázu';
00643 $strSelectAll = 'Označiť všetko';
00644 $strSelectBinaryLog = 'Vyberte binárny log na zobrazenie';
00645 $strSelectFields = 'Zvoliť pole (najmenej jedno):';
00646 $strSelectNumRows = 'v dotaze';
00647 $strSelectTables = 'Vybrať Tabuľky';
00648 $strSend = 'Pošli';
00649 $strSent = 'Odoslané';
00650 $strServerChoice = 'Voľba serveru';
00651 $strServerNotResponding = 'Server neodpovedá';
00652 $strServer = 'Server';
00653 $strServerStatus = 'Stav serveru';
00654 $strServerStatusUptime = 'Tento server beží %s. Bol spustený %s.';
00655 $strServerTabProcesslist = 'Procesy';
00656 $strServerTabVariables = 'Premenné';
00657 $strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
00658 $strServerVars = 'Premenné a nastavenia serveru';
00659 $strServerVersion = 'Verzia serveru';
00660 $strSessionValue = 'Hodnota sedenia';
00661 $strSetEnumVal = 'Ak je pole typu "enum" alebo "set", prosím zadávajte hodnoty v tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak dokonca potrebujete zadať spätné lomítko ("\") alebo apostrof ("\'") pri týchto hodnotách, zadajte ich napríklad takto \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\'.';
00662 $strShowAll = 'Zobraziť všetko';
00663 $strShowColor = 'Zobraziť farbu';
00664 $strShowDatadictAs = 'Formát dátového slovníka';
00665 $strShowFullQueries = 'Zobraziť kompletné dotazy';
00666 $strShowGrid = 'Zobraziť mriežku';
00667 $strShowingRecords = 'Ukázať záznamy ';
00668 $strShowPHPInfo = 'Zobraziť informácie o PHP';
00669 $strShowTableDimension = 'Zobraziť rozmery tabuliek';
00670 $strShowTables = 'Zobraziť tabuľky';
00671 $strShowThisQuery = ' Zobraziť tento dotaz znovu ';
00672 $strShow = 'Ukázať';
00673 $strSimplifiedChinese = 'Zjednodušená Čínština';
00674 $strSingly = '(po jednom)';
00675 $strSize = 'Veľkosť';
00676 $strSlovak = 'Slovenčina';
00677 $strSlovenian = 'Slovinčina';
00678 $strSocketProblem = '(alebo soket lokálneho MySQL servra nie je správne nastavený)';
00679 $strSortByKey = 'Zoradiť podľa kľúča';
00680 $strSort = 'Triediť';
00681 $strSpaceUsage = 'Zabrané miesto';
00682 $strSpanish = 'Španielsky';
00683 $strSplitWordsWithSpace = 'Slová sú rozdelené medzerou (" ").';
00684 $strSQLExportCompatibility = 'Kompatibilita SQL exportu';
00685 $strSQLExportType = 'Typ vytvorených dotazov';
00686 $strSQLOptions = 'SQL nastavenia';
00687 $strSQLParserBugMessage = 'Je možné, že ste našli chybu v SQL syntaktickom analyzátore. Preskúmajte podrobne SQL dotaz, predovšetkým správnosť umiestnenia úvodzoviek. Ďalšia možnosť je, že nahrávate súbor s binárnymi dátami nezapísanými v úvodzovkách. Môžete tiež vyskúšať použiť príkazový riadok MySQL na odstránenie problému. Pokial stále máte problémy alebo syntaktický analyzátor SQL stále hlási chybu v dotaze, ktorý v príkazovom riadku funguje, prosím pokúste sa zredukovať dotaz na čo najmenší, v ktorom sa problém ešte vyskytuje a ohláste chybu na stránke phpMyAdmina spolu so sekciou VÝPIS uvedenú nižšie:';
00688 $strSQLParserUserError = 'Vyskytla sa chyba v SQL dotaze. Nižšie uvedený MySQL výstup (ak je nejaký) Vám môže pomôcť odstrániť problém';
00689 $strSQLQuery = 'SQL dotaz';
00690 $strSQLResult = 'výsledok SQL';
00691 $strSQL = 'SQL';
00692 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neplatný identifikátor';
00693 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzatvorené úvodzovky';
00694 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámy interpunkčný reťazec';
00695 $strStatCheckTime = 'Posledná kontrola';
00696 $strStatCreateTime = 'Vytvorenie';
00697 $strStatement = 'Údaj';
00698 $strStatUpdateTime = 'Posledná zmena';
00699 $strStatus = 'Stav';
00700 $strStorageEngines = 'Úložné Systémy';
00701 $strStorageEngine = 'Úložný Systém';
00702 $strStrucCSV = 'CSV dáta';
00703 $strStrucData = 'Štruktúru a dáta';
00704 $strStrucDrop = 'Pridaj \'vymaž tabuľku\'';
00705 $strStrucExcelCSV = 'CSV pre MS Excel dáta';
00706 $strStrucNativeExcel = 'Natívne dáta MS Excel';
00707 $strStrucOnly = 'Iba štruktúru';
00708 $strStructPropose = 'Navrhnúť štruktúru tabuľky';
00709 $strStructure = 'Štruktúra';
00710 $strSubmit = 'Odošli';
00711 $strSuccess = 'SQL dotaz bol úspešne vykonaný';
00712 $strSum = 'Celkom';
00713 $strSwedish = 'Švédsky';
00714 $strSwitchToDatabase = 'Prepnúť na skopírovanú databázu';
00715 $strSwitchToTable = 'Prepnúť na skopírovanú tabuľku';
00716 
00717 $strTableComments = 'Komentár k tabuľke';
00718 $strTableEmpty = 'Tabuľka je prázdna!';
00719 $strTableHasBeenDropped = 'Tabuľka %s bola odstránená';
00720 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabuľka %s bola vyprázdená';
00721 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabuľka %s bola vyprázdnená';
00722 $strTableMaintenance = 'Údržba tabuľky';
00723 $strTableOfContents = 'Obsah';
00724 $strTableOptions = 'Parametre tabuľky';
00725 $strTables = '%s tabuľka(y)';
00726 $strTableStructure = 'Štruktúra tabuľky pre tabuľku';
00727 $strTable = 'Tabuľka';
00728 $strTableType = 'Typ tabuľky';
00729 $strTakeIt = 'zvoliť';
00730 $strTblPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé tabuľky';
00731 $strTextAreaLength = ' Toto možno nepôjde upraviť,<br /> kvôli svojej dĺžke ';
00732 $strThai = 'Thajčina';
00733 $strTheContent = 'Obsah Vášho súboru bol vložený.';
00734 $strTheContents = 'Obsah súboru prepíše obsah vybranej tabuľky v riadkoch s identickým primárnym alebo unikátnym kľúčom.';
00735 $strTheme = 'Vzhľad';
00736 $strTheTerminator = 'Ukončenie polí.';
00737 $strThisHost = 'Tento počítač';
00738 $strThisNotDirectory = 'Nebol zadaný adresár';
00739 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bol úspešne zabité.';
00740 $strTime = 'Čas';
00741 $strToggleScratchboard = 'zobraziť grafický návrh';
00742 $strTotal = 'celkovo';
00743 $strTotalUC = 'Celkom';
00744 $strTraditionalChinese = 'Tradičná Čínština';
00745 $strTraditionalSpanish = 'Tradičná Španielčina';
00746 $strTraffic = 'Prevádzka';
00747 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stiahnutie dát. Prvý parameter je meno súboru, druhý je meno stĺpca v tabuľke obsahujúci meno súboru. Ak zadáte druhý parameter, prvý musí byť prázdny.';
00748 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Zobrazí dáta v ich hexadecimálnej forme.';
00749 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhľad obrázku s odkazom na obrázok; parametre šírka a výška v bodoch (pomer strán obrázku zostane zachovaný)';
00750 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázok (napr. stiahnutie poľa blob).';
00751 $strTransformation_image_png__inline = 'Zobrazí image/jpeg: inline';
00752 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí dátum alebo čas (TIME, TIMESTAMP alebo DATETIME) podľa miestneho nastavenia. Prvý parameter je posun (v hodinách), ktorá bude pridaný k zadanému času (predvolený je 0). Druhý parameter je formátovací reťazec pre php funkciu strftime().';
00753 $strTransformation_text_plain__external = 'PLATÍ IBA PRE LINUX: Spustí externú aplikáciu, na jej štandardný vstup pošle pole a zobrazí výstup programu. Predvolený program je Tidy, ktorý pekne sformátuje HTML. Z bezpečnostných dôvodov musíte ručne upraviť obsah súboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php a pridať do neho povolené aplikácie. Prvý parameter je číslo aplikácie, ktorú chcete použiť a druhý parametre sú parametre tejto aplikácie. Ak je tretí parameter nastavený na 1, výstup bude skonvertovaný funkciou htmlspecialchars() (predvolený je 1). Štvrtý parameter v prípade, že je nastavený na 1 pridá k výstupnému textu parameter NOWRAP, čím zabezpečí zachovanie formátovania (predvolený je 1)';
00754 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pôvodné formátovanie poľa tak ako je uložené v databáze.';
00755 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázok a odkaz z poľa obsahujúceho odkaz na obrázok. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý a tretí parameter určujú šírku a výšku obrázku.';
00756 $strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z poľa obsahujúceho odkaz. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý parameter je text odkazu.';
00757 $strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí iba časť reťazca. Prvý parameter je posun od začiatku (predvolený je 0) a druhý určuje dĺžku textu, ktorá sa ma zobraziť, ak nie je zadaný bude zobrazený zvyšok textu. Tretí parameter určuje znaky, ktoré budú pridané na koniec skráteného textu (predvolené je ...).';
00758 $strTruncateQueries = 'Zobraziť skrátene dotazy';
00759 $strTurkish = 'Turecky';
00760 $strType = 'Typ';
00761 
00762 $strUkrainian = 'Ukrajinsky';
00763 $strUncheckAll = 'Odznačiť všetko';
00764 $strUnicode = 'Unicode';
00765 $strUnique = 'Unikátny';
00766 $strUnknown = 'neznámy';
00767 $strUnselectAll = 'Odznačiť všetko';
00768 $strUpdatePrivMessage = 'Boli aktualizované oprávnenia pre %s.';
00769 $strUpdateProfileMessage = 'Profil bol aktualizovaný.';
00770 $strUpdateQuery = 'Aktualizovať dotaz';
00771 $strUpdComTab = 'Prosím prečítajte si dokumentáciu ako aktualizovať tabuľku s informáciami o stĺpcoch (Column_comments Table)';
00772 $strUpgrade = 'Mali by ste aktualizovať %s na verziu %s alebo vyššiu.';
00773 $strUsage = 'Využitie';
00774 $strUseBackquotes = ' Použiť opačný apostrof pri názvoch tabuliek a polí ';
00775 $strUseHostTable = 'Použiť tabuľku s hostiteľmi';
00776 $strUserAlreadyExists = 'Používateľ %s už existuje!';
00777 $strUserEmpty = 'Meno používateľa je prázdne!';
00778 $strUserName = 'Meno používateľa';
00779 $strUserNotFound = 'Zvolený používateľ nebol nájdený v tabuľke práv.';
00780 $strUserOverview = 'Prehľad užívatelov';
00781 $strUser = 'Používateľ';
00782 $strUsersDeleted = 'Vybraní užívatelia bol úspešne odstránený.';
00783 $strUsersHavingAccessToDb = 'Používatelia majúci prístup k &quot;%s&quot;';
00784 $strUseTabKey = 'Pre pohyb medzi hodnotami použite klávesu TAB alebo pre pohyb všetkými smermi klávesy CTRL+šípky';
00785 $strUseTables = 'Použiť tabuľky';
00786 $strUseTextField = 'Požiť textové pole';
00787 $strUseThisValue = 'Použiť túto hodnotu';
00788 
00789 $strValidateSQL = 'Potvrdiť platnosť SQL';
00790 $strValidatorError = 'SQL validator nemohol byť inicializovaný. Prosím skontrolujte, či sú nainštalované všetky potrebné rozšírenia php, tak ako sú popísané v %sdocumentation%s.';
00791 $strValue = 'Hodnota';
00792 $strVar = 'Premenná';
00793 $strVersionInformation = 'Informácie o verzii';
00794 $strViewDumpDatabases = 'Export databáz';
00795 $strViewDumpDB = 'Zobraziť dump (schému) databázy';
00796 $strViewDump = 'Zobraziť dump (schému) tabuľky';
00797 $strViewHasBeenDropped = 'Náhľad %s bol odstránený';
00798 $strView = 'Náhľad';
00799 
00800 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresár určený pre upload súborov sa nedá otvoriť';
00801 $strWebServerUploadDirectory = 'upload adresár web serveru';
00802 $strWelcome = 'Vitajte v %s';
00803 $strWestEuropean = 'Západná Európa';
00804 $strWildcard = 'nahradzujúci znak';
00805 $strWindowNotFound = 'Cieľové okno prehliadača nemohlo byť aktualizované. Možno ste zatvorili rodičovské okno, alebo prehliadač blokuje operácie medzi oknami z dôvodu bezpečnostných nastavení';
00806 $strWithChecked = 'Výber:';
00807 $strWriteRequests = 'Požiadavkov na zápis';
00808 $strWritingCommentNotPossible = 'Komentár sa nedá zapísať';
00809 $strWritingRelationNotPossible = 'Vzťah sa nedá zapísať';
00810 $strWrongUser = 'Zlé používateľské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý.';
00811 
00812 $strXML = 'XML';
00813 
00814 $strYes = 'Áno';
00815 
00816 $strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavenie týchto parametrov na 0 (nulu) odstráni obmedzenia.';
00817 $strZip = '"zo zipované"';
00818 
00819 ?>


Gnr par Les spcialistes TYPO3 avec  doxygen 1.4.6