Documentation TYPO3 par Ameos

serbian_latin-windows-1250.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: serbian_latin-windows-1250.inc.php,v 2.85.2.1 2005/09/06 16:40:54 lem9 Exp $ */
00003 
00010 $charset = 'windows-1250';
00011 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00012 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00013 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00014 $number_thousands_separator = ',';
00015 $number_decimal_separator = '.';
00016 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00017 $byteUnits = array('bajtova', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00018 
00019 $day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Uto', 'Sre', 'Čet', 'Pet', 'Sub');
00020 $month = array('jan', 'feb', 'mar', 'apr', 'maj', 'jun', 'jul', 'avg', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec');
00021 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00022 // variable below
00023 $datefmt = '%d. %B %Y. u %H:%M';
00024 $timespanfmt = '%s dana, %s sati, %s minuta i %s sekundi';
00025 
00026 $strAbortedClients = 'Prekinuto';
00027 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Unesite kompletnu putanju do direktorijuma docSQL na veb serveru';
00028 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin je pokušao da se poveže na MySQL server, ali je server odbio povezivanje. Proverite naziv domaćina, korisničko ime i lozinku u config.inc.php i uverite se da odgovaraju podacima koje ste dobili od administratora MySQL servera.';
00029 $strAccessDenied = 'Pristup odbijen';
00030 $strAction = 'Akcija';
00031 $strAddAutoIncrement = 'Dodaj AUTO_INCREMENT vrednost';
00032 $strAddConstraints = 'Dodaj ograničenja';
00033 $strAddDeleteColumn = 'Dodaj/obriši kolonu';
00034 $strAddDeleteRow = 'Dodaj/obriši polje za kriterijum';
00035 $strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
00036 $strAddedColumnComment = 'Dodat je komentar koloni';
00037 $strAddedColumnRelation = 'Dodata je relacija koloni';
00038 $strAddFields = 'Dodaj %s polja';
00039 $strAddHeaderComment = 'Dodaj komentar u zaglavlje (\\n razdvaja linije)';
00040 $strAddIfNotExists = 'Dodaj \'IF NOT EXISTS\'';
00041 $strAddIntoComments = 'Dodaj u komentare';
00042 $strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
00043 $strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije na sledećoj bazi';
00044 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije na sledećoj tabeli';
00045 $strAddSearchConditions = 'Dodaj uslove pretraživanja (deo "WHERE" upita):';
00046 $strAddToIndex = 'Dodaj u ključ &nbsp;%s&nbsp;kolona(e)';
00047 $strAddUser = 'Dodaj novog korisnika';
00048 $strAddUserMessage = 'Dodali ste novog korisnika.';
00049 $strAdministration = 'Administracija';
00050 $strAffectedRows = 'Obuhvaćeno redova:';
00051 $strAfterInsertBack = 'Nazad na prethodnu stranu';
00052 $strAfterInsertNewInsert = 'Dodaj još jedan novi red';
00053 $strAfterInsertNext = 'Uredi sledeći red';
00054 $strAfterInsertSame = 'Vrati se na ovu stranu';
00055 $strAfter = 'Posle %s';
00056 $strAll = 'Sve';
00057 $strAllTableSameWidth = 'Prikaz svih tabela iste širine?';
00058 $strAlterOrderBy = 'Promeni redosled u tabeli';
00059 $strAnalyzeTable = 'Analiziraj tabelu';
00060 $strAnd = 'i';
00061 $strAndThen = 'i onda';
00062 $strAnIndex = 'Ključ je upravo dodat %s';
00063 $strAny = 'Bilo koji';
00064 $strAnyHost = 'Bilo koji domaćin';
00065 $strAnyUser = 'Bilo koji korisnik';
00066 $strApproximateCount = 'Može biti približno. Vidite FAQ 3.11';
00067 $strAPrimaryKey = 'Primarni ključ je upravo dodat %s';
00068 $strArabic = 'Arapski';
00069 $strArmenian = 'Jermenski';
00070 $strAscending = 'Rastući';
00071 $strAtBeginningOfTable = 'Na početku tabele';
00072 $strAtEndOfTable = 'Na kraju tabele';
00073 $strAttr = 'Atributi';
00074 $strAutodetect = 'automatski';
00075 $strAutomaticLayout = 'Automatski raspored';
00076 
00077 $strBack = 'Nazad';
00078 $strBaltic = 'Baltički';
00079 $strBeginCut = 'POČETAK REZ';
00080 $strBeginRaw = 'POČETAK SIROVO';
00081 $strBinary = 'Binarni';
00082 $strBinaryDoNotEdit = 'Binarni - ne menjaj';
00083 $strBinaryLog = 'Binarni dnevnik';
00084 $strBinLogEventType = 'Vrsta događaja';
00085 $strBinLogInfo = 'Informacije';
00086 $strBinLogName = 'Naziv dnevnika';
00087 $strBinLogOriginalPosition = 'Originalna pozicija';
00088 $strBinLogPosition = 'Pozicija';
00089 $strBinLogServerId = 'ID servera';
00090 $strBookmarkAllUsers = 'Dozvoli svakom korisniku da pristupa ovom zapamćenom upitu';
00091 $strBookmarkDeleted = 'Obeleživač je upravo obrisan.';
00092 $strBookmarkLabel = 'Naziv';
00093 $strBookmarkOptions = 'Opcije obeleživača';
00094 $strBookmarkQuery = 'Zapamćen SQL-upit';
00095 $strBookmarkThis = 'Zapamti SQL-upit';
00096 $strBookmarkView = 'Vidi samo';
00097 $strBrowseForeignValues = 'Pregledaj strane vrednosti';
00098 $strBrowse = 'Pregled';
00099 $strBufferPoolActivity = 'Aktivnost skupa prihvatnika';
00100 $strBufferPool = 'Skup prihvatnika';
00101 $strBufferPoolUsage = 'Korišćenje skupa prihvatnika';
00102 $strBufferReadMissesInPercent = 'Promašaji čitanja u %';
00103 $strBufferReadMisses = 'Promašaji pri čitanju';
00104 $strBufferWriteWaits = 'Čekanja na upis';
00105 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Čekanja na upis u %';
00106 $strBulgarian = 'Bugarski';
00107 $strBusyPages = 'Zauzete strane';
00108 $strBzError = 'phpMyAdmin nije mogao da kompresuje sadržaj baze zbog neispravne BZ2 ekstenzije u ovoj verziji PHP-a. Preporučuje se da podesite <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktivu u vašoj phpMyAdmin konfiguracionoj datoteci na <code>FALSE</code>. Ako želite da koristite mogućnosti BZ2 kompresije, trebalo bi da pređete na noviju verziju PHP-a. Vidite PHP izveštaj o greškama %s za detalje.';
00109 $strBzip = '"bzip-ovano"';
00110 
00111 $strCalendar = 'Kalendar';
00112 $strCannotLogin = 'Ne mogu da se prijavim na MySQL server';
00113 $strCantLoad = 'ne mogu da učitam ekstenziju %s,<br />molim proverite PHP konfiguraciju';
00114 $strCantLoadRecodeIconv = 'Ne mogu da učitam iconv ili recode ekstenzije potrebne za konverziju skupova znakova, podesite PHP da dozvoli korišćenje ovih ekstenzija ili onemogućite konverziju skupova znakova u phpMyAdmin-u.';
00115 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Ne mogu da promenim ključ u PRIMARY (primarni) !';
00116 $strCantUseRecodeIconv = 'Ne mogu da koristim iconv ili libiconv ili recode_string funkcije iako ekstenzija prijavljuje da je učitana. Proverite vašu PHP konfiguraciju.';
00117 $strCardinality = 'Kardinalnost';
00118 $strCarriage = 'Novi red (carriage return): \\r';
00119 $strCaseInsensitive = 'Ne razlikuje mala i velika slova';
00120 $strCaseSensitive = 'Razlikuje mala i velika slova';
00121 $strCentralEuropean = 'Centralnoevropski';
00122 $strChangeCopyModeCopy = '... sačuvaj stare.';
00123 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... obriši starog iz tabele korisnika i zatim ponovo učitaj privilegije.';
00124 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... obriši stare iz tabela korisnika.';
00125 $strChangeCopyMode = 'Napravi novog korisnika sa istim privilegijama i ...';
00126 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... obustavi sve privilegije starog korisnika i zatim ga obriši.';
00127 $strChangeCopyUser = 'Promeni informacije o prijavi / Kopiraj korisnika';
00128 $strChangeDisplay = 'Izaberi polja za prikaz';
00129 $strChangePassword = 'Promeni lozinku';
00130 $strChange = 'Promeni';
00131 $strCharset = 'Karakter set';
00132 $strCharsetOfFile = 'Karakter set datoteke:';
00133 $strCharsetsAndCollations = 'Karakter setovi i sortiranje';
00134 $strCharsets = 'Kodne strane';
00135 $strCheckAll = 'Označi sve';
00136 $strCheckOverhead = 'Proveri prekoračenja';
00137 $strCheckPrivsLong = 'Proveri privilegije za bazu &quot;%s&quot;.';
00138 $strCheckPrivs = 'Proveri privilegije';
00139 $strCheckTable = 'Proveri tabelu';
00140 $strChoosePage = 'Izaberite stranu koju menjate';
00141 $strColComFeat = 'Prikazujem komentare kolone';
00142 $strCollation = 'Sortiranje';
00143 $strColumnNames = 'Imena kolona';
00144 $strColumnPrivileges = 'Privilegije vezane za kolone';
00145 $strCommand = 'Naredba';
00146 $strCommentsForTable = 'KOMENTARI TABELE';
00147 $strComments = 'Komentari';
00148 $strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 kompatibilno';
00149 $strCompleteInserts = 'Kompletan INSERT (sa imenima polja)';
00150 $strCompression = 'Kompresija';
00151 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin nije mogao da pročita vašu konfiguracionu datoteku!<br />Ovo se može desiti ako PHP nađe grešku u procesiranju ili ne može da pronađe datoteku.<br />Pozovite konfiguracionu datoteku direktno koristeći donji link i pročitajte poruke o grešci koje dobijate. U većini slučajeve negde nedostaje navodnik ili tačka-zarez.<br />Ako dobijete praznu stranu, sve je u redu.';
00152 $strConfigureTableCoord = 'Podesite koordinate za tabelu %s';
00153 $strConnectionError = 'Ne mogu da se povežem: neispravna podešavanja.';
00154 $strConnections = 'Konekcije';
00155 $strConstraintsForDumped = 'Ograničenja za izvezene tabele';
00156 $strConstraintsForTable = 'Ograničenja za tabele';
00157 $strCookiesRequired = 'Kolačići (Cookies) moraju u ovom slučaju biti aktivni.';
00158 $strCopyDatabaseOK = 'Baza %s je prekopirana u %s';
00159 $strCopy = 'Kopiraj';
00160 $strCopyTable = 'Kopiraj tabelu u (baza<b>.</b>tabela):';
00161 $strCopyTableOK = 'Tabela %s je kopirana u %s.';
00162 $strCopyTableSameNames = 'Ne mogu da kopiram tabelu u samu sebe!';
00163 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nije mogao da prekine proces %s. Verovatno je već zatvoren.';
00164 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE pre kopiranja';
00165 $strCreateIndex = 'Napravi ključ na&nbsp;%s&nbsp;kolona';
00166 $strCreateIndexTopic = 'Napravi novi ključ';
00167 $strCreate = 'Napravi';
00168 $strCreateNewDatabase = 'Napravi novu bazu podataka';
00169 $strCreateNewTable = 'Napravi novu tabelu u bazi %s';
00170 $strCreatePage = 'Napravi novu stranu';
00171 $strCreatePdfFeat = 'Pravljenje PDF-ova';
00172 $strCreationDates = 'Datumi kreiranja/ažuriranja/provere';
00173 $strCriteria = 'Kriterijum';
00174 $strCroatian = 'Hrvatski';
00175 $strCSVOptions = 'CSV opcije';
00176 $strCyrillic = 'Ćirilični';
00177 $strCzech = 'Češki';
00178 $strCzechSlovak = 'Češko-slovački';
00179 
00180 $strDanish = 'Danski';
00181 $strDatabase = 'Baza podataka';
00182 $strDatabaseEmpty = 'Ime baze nije zadato!';
00183 $strDatabaseExportOptions = 'Opcije za izvoz baze';
00184 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Baza %s je odbačena.';
00185 $strDatabaseNoTable = 'Baza ne sadrži tabele!';
00186 $strDatabases = 'Baze';
00187 $strDatabasesDropped = '%s baza je uspešno odbačeno.';
00188 $strDatabasesStatsDisable = 'Isključi statistike';
00189 $strDatabasesStatsEnable = 'Uključi statistike';
00190 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Napomena: uključivanje statistika može prouzrokovati veliki saobraćaj između veb i MySQL servera.';
00191 $strDatabasesStats = 'Statistika baze';
00192 $strDataDict = 'Rečnik podataka';
00193 $strDataOnly = 'Samo podaci';
00194 $strDataPages = 'Strane sa podacima';
00195 $strData = 'Podaci';
00196 $strDBComment = 'Komentar baze:';
00197 $strDBCopy = 'Kopiraj bazu u';
00198 $strDBGContextID = 'Kontekst ID';
00199 $strDBGContext = 'Kontekst';
00200 $strDBGHits = 'Pogodaka';
00201 $strDBGLine = 'Linija';
00202 $strDBGMaxTimeMs = 'Max vreme, ms';
00203 $strDBGMinTimeMs = 'Min vreme, ms';
00204 $strDBGModule = 'Modul';
00205 $strDBGTimePerHitMs = 'Vreme/pogodak, ms';
00206 $strDBGTotalTimeMs = 'Ukupno vreme, ms';
00207 $strDbPrivileges = 'Privilegije vezane za bazu';
00208 $strDBRename = 'Preimenuj bazu u';
00209 $strDbSpecific = 'Specifično za bazu';
00210 $strDefaultEngine = '%s je podrazumevani pogon skladištenja na ovom MySQL serveru.';
00211 $strDefault = 'Podrazumevano';
00212 $strDefaultValueHelp = 'Za podrazumevanu vrednost, unesite samo jednu vrednost, bez kosih crta ili navodnika u ovom obliku: a';
00213 $strDefragment = 'Defragmentiraj tabelu';
00214 $strDelayedInserts = 'Koristi odložena umetanja';
00215 $strDeleteAndFlushDescr = 'Ovo je najčistiji način, ali ponovno učitavanje privilegina može da potraje.';
00216 $strDeleteAndFlush = 'Obriši korisnike i ponovo učitaj privilegije.';
00217 $strDeleted = 'Red je obrisan';
00218 $strDeletedRows = 'Obrisani redovi:';
00219 $strDelete = 'Obriši';
00220 $strDeleting = 'Brišem %s';
00221 $strDelOld = 'Trenutna strana ima reference na tabele koje više ne postoje. Želite li da obrišete te reference?';
00222 $strDescending = 'Opadajući';
00223 $strDescription = 'Opis';
00224 $strDictionary = 'rečnik';
00225 $strDirtyPages = 'Prljave strane';
00226 $strDisabled = 'Onemogućeno';
00227 $strDisableForeignChecks = 'Isključi provere stranih ključeva';
00228 $strDisplayFeat = 'Prikaži osobine';
00229 $strDisplayOrder = 'Redosled prikaza:';
00230 $strDisplayPDF = 'Prikaži PDF shemu';
00231 $strDoAQuery = 'Napravi "upit po primeru" (džoker: "%")';
00232 $strDocu = 'Dokumentacija';
00233 $strDoYouReally = 'Da li stvarno hoćete da ';
00234 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Ovim ćete UNIŠTITI kompletnu bazu podataka!';
00235 $strDrop = 'Odbaci';
00236 $strDropSelectedDatabases = 'Odbaci izabrane baze';
00237 $strDropUsersDb = 'Odbaci baze koje se zovu isto kao korisnici.';
00238 $strDumpingData = 'Prikaz podataka tabele';
00239 $strDumpSaved = 'Sadržaj baze je sačuvan u datoteku %s.';
00240 $strDumpXRows = 'Prikaži %s redova počevši od reda %s.';
00241 $strDynamic = 'dinamički';
00242 
00243 $strEditPDFPages = 'Uređivanje PDF strana';
00244 $strEditPrivileges = 'Promeni privilegije';
00245 $strEdit = 'Promeni';
00246 $strEffective = 'Efektivne';
00247 $strEmpty = 'Isprazni';
00248 $strEmptyResultSet = 'MySQL je vratio prazan rezultat (nula redova).';
00249 $strEnabled = 'Omogućeno';
00250 $strEncloseInTransaction = 'Obavi izvoz u transakciji';
00251 $strEndCut = 'KRAJ REZ';
00252 $strEnd = 'Kraj';
00253 $strEndRaw = 'KRAJ SIROVO';
00254 $strEngineAvailable = '%s je dostupan na ovom MySQL serveru.';
00255 $strEngineDisabled = '%s je onemogućen na ovom MySQL serveru.';
00256 $strEngines = 'Skladištenja';
00257 $strEngineUnsupported = 'Ovaj MySQL server ne podržava %s pogon skladištenja.';
00258 $strEnglish = 'Engleski';
00259 $strEnglishPrivileges = ' Napomena: MySQL imena privilegija moraju da budu na engleskom ';
00260 $strError = 'Greška';
00261 $strEscapeWildcards = 'Pre džokera _ i % treba staviti znak \ ako ih koristite samostalno';
00262 $strEstonian = 'Estonski';
00263 $strExcelEdition = 'Excel izdanje';
00264 $strExcelOptions = 'Excel opcije';
00265 $strExecuteBookmarked = 'Izvrši upamćen upit';
00266 $strExplain = 'Objasni SQL';
00267 $strExport = 'Izvoz';
00268 $strExtendedInserts = 'Prošireni INSERT';
00269 $strExtra = 'Dodatno';
00270 
00271 $strFailedAttempts = 'Neuspelih pokušaja';
00272 $strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je obrisano';
00273 $strField = 'Polje';
00274 $strFieldsEmpty = ' Broj polja je nula! ';
00275 $strFieldsEnclosedBy = 'Polja ograničena sa';
00276 $strFieldsEscapedBy = 'Escape karakter &nbsp; &nbsp; &nbsp;';
00277 $strFields = 'Polja';
00278 $strFieldsTerminatedBy = 'Polja razdvojena sa';
00279 $strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s već postoji na serveru, promenite ime datoteke ili uključite opciju prepisivanja.';
00280 $strFileCouldNotBeRead = 'Datoteku nije moguće pročitati';
00281 $strFileNameTemplate = 'Šablon imena datoteke';
00282 $strFileNameTemplateHelp = 'Koristi __DB__ za ime baze, __TABLE__ za ime tabele  i %sbilo koju strftime%s opciju za specifikaciju vremena, i ekstenzija će automatski biti dodata. Sav ostali tekst biće sačuvan.';
00283 $strFileNameTemplateRemember = 'zapamti šablon';
00284 $strFixed = 'sređeno';
00285 $strFlushPrivilegesNote = 'Napomena: phpMyAdmin uzima privilegije korisnika direktno iz MySQL tabela privilegija. Sadržaj ove tabele može se razlikovati od privilegija koje server koristi ako su vršene ručne izmene. U tom slučaju %sponovo učitajte privilegije%s pre nego što nastavite.';
00286 $strFlushTable = 'Osveži tabelu ("FLUSH")';
00287 $strFormat = 'Format';
00288 $strFormEmpty = 'Nedostaje vrednost u obrascu!';
00289 $strFreePages = 'Slobodne strane';
00290 $strFullText = 'Pun tekst';
00291 $strFunction = 'Funkcija';
00292 
00293 $strGenBy = 'Generisao';
00294 $strGeneralRelationFeat = 'Opšte osobine relacija';
00295 $strGenerate = 'Napravi';
00296 $strGeneratePassword = 'Napravi lozinku';
00297 $strGenTime = 'Vreme kreiranja';
00298 $strGeorgian = 'Gruzijski';
00299 $strGerman = 'Nemački';
00300 $strGlobal = 'globalno';
00301 $strGlobalPrivileges = 'Globalne privilegije';
00302 $strGlobalValue = 'Globalna vrednost';
00303 $strGo = 'Kreni';
00304 $strGrantOption = 'Omogući';
00305 $strGreek = 'Grčki';
00306 $strGzip = '"gzip-ovano"';
00307 
00308 $strHasBeenAltered = 'je promenjen(a).';
00309 $strHasBeenCreated = 'je kreiran(a).';
00310 $strHaveToShow = 'Morate izabrati bar jednu kolonu za prikaz';
00311 $strHebrew = 'Hebrejski';
00312 $strHexForBinary = 'Koristi heksadecimalno za binarna polja';
00313 $strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin veb sajt';
00314 $strHome = 'Početna strana';
00315 $strHost = 'Domaćin';
00316 $strHostEmpty = 'Ime domaćina je prazno!';
00317 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00318 $strHTMLExcelOptions = 'Opcije izvoza u Microsoft Excel 2000';
00319 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00320 $strHTMLWordOptions = 'Opcije izvoza u Microsoft Word 2000';
00321 $strHungarian = 'Mađarski';
00322 
00323 $strIcelandic = 'Islandski';
00324 $strId = 'ID';
00325 $strIdxFulltext = 'Tekst ključ';
00326 $strIfYouWish = 'Ako želite da izlistate samo neke kolone u tabeli, navedite ih razdvojene zarezom';
00327 $strIgnore = 'Ignoriši';
00328 $strIgnoreInserts = 'Ignoriši duplikate pri umetanju';
00329 $strIgnoringFile = 'Ignorišem datoteku %s';
00330 $strImportDocSQL = 'Uvoz docSQL datoteka';
00331 $strImportFiles = 'Uvoz datoteka';
00332 $strImportFinished = 'Uvoz završen';
00333 $strIndexes = 'Ključevi';
00334 $strIndexHasBeenDropped = 'Ključ %s je obrisan';
00335 $strIndex = 'Ključ';
00336 $strIndexName = 'Ime ključa :';
00337 $strIndexType = 'Tip ključa :';
00338 $strIndexWarningMultiple = 'Više od jednog %s ključa je napravljeno za kolonu `%s`';
00339 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY i INDEX ključevi ne bi trebali da budu istovremeno postavljeni za kolonu `%s`';
00340 $strIndexWarningTable = 'Problem pri indeksiranju tabele `%s`';
00341 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE i INDEX ključevi ne bi trebali da budu istovremeno postavljeni za kolonu `%s`';
00342 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Veličina koraka proširenja veličine tabela koje se automatski proširuju kada se napune.';
00343 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Korak automatskog proširenja';
00344 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Veličina memorijskog prihvatnika koje InnoDB koristi za keširanje podataka i indeksa svojih tabela.';
00345 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Veličina prihvatnika';
00346 $strInnoDBDataFilePath = 'Datoteke sa podacima';
00347 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Zajednički deo putanje direktorijuma za sve InnoDB datoteke sa podacima.';
00348 $strInnoDBDataHomeDir = 'Osnovni direktorijum podataka';
00349 $strInnoDBPages = 'strana';
00350 $strInnodbStat = 'InnoDB status';
00351 $strInsecureMySQL = 'Vaša konfiguraciona datoteka sadrži podešavanja (root bez lozinke) koja odgovaraju standardnom MySQL privilegovanom nalogu. Vaš MySQL server radi sa ovim podešavanjima, otvoren je za upade, i zaista treba da ispravite ovaj sigurnosni rizik.';
00352 $strInsertAsNewRow = 'Unesi kao novi red';
00353 $strInsertBookmarkTitle = 'Molimo unesite naziv markera';
00354 $strInsertedRowId = 'ID umetnutih redova:';
00355 $strInsertedRows = 'Uneseno redova:';
00356 $strInsertNewRow = 'Unesi novi red';
00357 $strInsert = 'Novi zapis';
00358 $strInsertTextfiles = 'Uvezi podatke iz tekstualne datoteke';
00359 $strInstructions = 'Uputstva';
00360 $strInternalNotNecessary = '* Unutrašnja relacija nije neophodna kada postoji i u InnoDB.';
00361 $strInternalRelations = 'Unutrašnje relacije';
00362 $strInUse = 'se koristi';
00363 $strInvalidColumnCount = 'Broj kolona mora biti veći od nule.';
00364 $strInvalidFieldAddCount = 'Morate dodati barem jedno polje.';
00365 $strInvalidFieldCount = 'Tabela mora imati barem jedno polje.';
00366 $strInvalidRowNumber = '%d nije ispravan broj reda.';
00367 
00368 $strJapanese = 'Japanski';
00369 $strJumpToDB = 'Pređi na bazu &quot;%s&quot;.';
00370 $strJustDeleteDescr = '&quot;Obrisani&quot; korisnici će i dalje imati pristup serveru dok privilegije ne budu ponovo učitane.';
00371 $strJustDelete = 'Samo obriši korisnike iz tabele privilegija.';
00372 
00373 $strKeepPass = 'Nemoj da menjaš lozinku';
00374 $strKeyname = 'Ime ključa';
00375 $strKill = 'Obustavi';
00376 $strKorean = 'Korejski';
00377 
00378 $strLandscape = 'Položeno';
00379 $strLatchedPages = 'Zabravljene strane';
00380 $strLatexCaption = 'Komentar tabele';
00381 $strLatexContent = 'Sadržaj tabele __TABLE__';
00382 $strLatexContinuedCaption = 'Nastavljen komentar tabele';
00383 $strLatexContinued = '(nastavljeno)';
00384 $strLatexIncludeCaption = 'Uključi komentar tabele';
00385 $strLatexLabel = 'Oznaka ključa';
00386 $strLaTeX = 'LaTeX';
00387 $strLaTeXOptions = 'LaTeX opcije';
00388 $strLatexStructure = 'Struktura tabele __TABLE__';
00389 $strLatvian = 'Letonski';
00390 $strLengthSet = 'Dužina/Vrednost*';
00391 $strLimitNumRows = 'Broj redova po strani';
00392 $strLineFeed = 'Oznaka za kraj linije: \\n';
00393 $strLinesTerminatedBy = 'Linije se završavaju sa';
00394 $strLinkNotFound = 'Veza nije pronađena';
00395 $strLinksTo = 'Veze ka';
00396 $strLithuanian = 'Litvanski';
00397 $strLoadExplanation = 'Najbolji metod je već izabran, ali ga možete promeniti ako ne radi.';
00398 $strLoadMethod = 'LOAD metod';
00399 $strLocalhost = 'Lokalni';
00400 $strLocationTextfile = 'Lokacija tekstualne datoteke';
00401 $strLoginInformation = 'Podaci o prijavi';
00402 $strLogin = 'Prijavljivanje';
00403 $strLogout = 'Odjavljivanje';
00404 $strLogPassword = 'Lozinka:';
00405 $strLogServer = 'Server';
00406 $strLogUsername = 'Korisničko ime:';
00407 $strLongOperation = 'Ova operacija može da potraje. Da li da nastavimo?';
00408 
00409 $strMaximumSize = 'Maksimalna veličina: %s%s';
00410 $strMbExtensionMissing = 'mbstring PHP ekstenzija nije pronađena, a čini se da vi koristite višebajtni skup znakova. Bez mbstring ekstenzije phpMyAdmin ne može ispravno da razdvaja stringove i to može dovesti do neočekivanih rezultata.';
00411 $strMbOverloadWarning = 'Uključena vam je mbstring.func_overload opcija u PHP podešavanjima. Ova opcija je nekompatibilna sa phpMyAdmin i može dovesti do grešaka u nekim podacima!';
00412 $strMIME_available_mime = 'Dostupni MIME-tipovi';
00413 $strMIME_available_transform = 'Dostupne transformacije';
00414 $strMIME_description = 'Opis';
00415 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-tipovi';
00416 $strMIME_nodescription = 'Nema opisa za ovu transformaciju.<br />Molimo pitajte autora šta %s radi.';
00417 $strMIME_transformation_note = 'Za listu dostupnih opcija transformacije i njihove transformacije MIME-tipova, kliknite na %sopise transformacija%s';
00418 $strMIME_transformation_options_note = 'Molimo unesite vrednosti za opcije transformacije koristeći ovaj oblik: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ako treba da unesete obrnutu kosu crtu ("\\") ili apostrof ("\'") u te vrednosti, stavite obrnutu kosu crtu ispred njih (na primer \'\\\\xyz\' ili \'a\\\'b\').';
00419 $strMIME_transformation_options = 'Opcije transformacije';
00420 $strMIME_transformation = 'Tranformacije čitača';
00421 $strMIMETypesForTable = 'MIME TIPOVI ZA TABELU';
00422 $strMIME_without = 'MIME-tipovi prikazani u kurzivu nemaju odvojene funkcije transformacije.';
00423 $strModifications = 'Izmene su sačuvane';
00424 $strModifyIndexTopic = 'Izmeni ključ';
00425 $strModify = 'Promeni';
00426 $strMoreStatusVars = 'Još statusnih promenljivih';
00427 $strMoveTableOK = 'Tabela %s je pomerena u %s.';
00428 $strMoveTable = 'Pomeri tabelu u (baza<b>.</b>tabela):';
00429 $strMoveTableSameNames = 'Ne mogu da premestim tabelu u samu sebe!';
00430 $strMultilingual = 'višejezički';
00431 $strMustSelectFile = 'Morate izabrati datoteku koju želite da umetnete.';
00432 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Podrazumevana veličina pokazivača u bajtovima, koristi se pri CREATE TABLE za MyISAM tabele kada nije zadata opcija MAX_ROWS';
00433 $strMyISAMDataPointerSize = 'Veličina pokazivača podataka';
00434 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Ako bi privremena datoteka koja se koristi za brzo kreiranje MyISAM indeksa bila veća nego pri korišćenju keša ključeva za ovde zadatu vrednost, koristi metod keširanja ključeva';
00435 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimalna veličina privremenih datoteka pri kreiranju indeksa';
00436 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksimalna veličina privremenih datoteka koje MySQL sme da koristi pri re-kreiranju MyISAM indeksa (u toku REPAIR TABLE, ALTER TABLE, ili LOAD DATA INFILE operacija).';
00437 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimalna veličina privremenih datoteka za sortiranje';
00438 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režim automatskog oporavka puknutih MyISAM tabela, podešen pri startovanju servera opcijom --myisam-recover.';
00439 $strMyISAMRecoverOptions = 'Režim automatskog oporavka';
00440 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Ako je vrednost veća od 1, indeksi MyISAM tabela se paralelno kreiraju (svaki indeks u sopstvenoj niti) za vreme procesa popravke sortiranjem.';
00441 $strMyISAMRepairThreads = 'Niti popravke';
00442 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Prihvatnik koji se alocira pri sortiranju MyISAM indeksa za vreme operacije REPAIR TABLE ili pri kreiranju indeksa sa CREATE INDEX ili ALTER TABLE.';
00443 $strMyISAMSortBufferSize = 'Veličina prihvatnika za sortiranje';
00444 $strMySQLCharset = 'MySQL set karaktera';
00445 $strMySQLConnectionCollation = 'Sortiranje za MySQL vezu';
00446 $strMySQLReloaded = 'MySQL ponovo pokrenut.';
00447 $strMySQLSaid = 'MySQL reče: ';
00448 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% pokrenut na %pma_s2%, prijavljen kao %pma_s3%';
00449 $strMySQLShowProcess = 'Prikaži listu procesa';
00450 $strMySQLShowStatus = 'Prikaži MySQL informacije o toku rada';
00451 $strMySQLShowVars = 'Prikaži MySQL sistemske promenljive';
00452 
00453 $strName = 'Ime';
00454 $strNeedPrimaryKey = 'Trebalo bi da definišete primarni ključ za ovu tabelu.';
00455 $strNext = 'Sledeći';
00456 $strNoActivity = 'Nije bilo aktivnosti %s ili više sekundi, molimo prijavite se ponovo';
00457 $strNoDatabases = 'Baza ne postoji';
00458 $strNoDatabasesSelected = 'Nije izabrana ni jedna baza.';
00459 $strNoDescription = 'nema opisa';
00460 $strNoDetailsForEngine = 'Nema detaljnijih informacija o statusu za ovaj pogon skladištenja.';
00461 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" komanda je onemogućena.';
00462 $strNoExplain = 'Preskoči objašnjavanje SQL-a';
00463 $strNoFrames = 'phpMyAdmin preferira čitače koji podržavaju okvire.';
00464 $strNoIndex = 'Ključ nije definisan!';
00465 $strNoIndexPartsDefined = 'Delovi ključa nisu definisani!';
00466 $strNoModification = 'Nema izmena';
00467 $strNo = 'Ne';
00468 $strNone = 'nema';
00469 $strNoOptions = 'Ne postoje opcije za ovaj format';
00470 $strNoPassword = 'Nema lozinke';
00471 $strNoPermission = 'Veb serveru nije dozvoljeno da sačuva datoteku %s.';
00472 $strNoPhp = 'bez PHP koda';
00473 $strNoPrivileges = 'Nema privilegija';
00474 $strNoQuery = 'Nema SQL upita!';
00475 $strNoRights = 'Nije Vam dozvoljeno da budete ovde!';
00476 $strNoRowsSelected = 'Nema odabranih redova';
00477 $strNoSpace = 'Nedovoljno prostora za snimanje datoteke %s.';
00478 $strNoTablesFound = 'Tabele nisu pronađene u bazi.';
00479 $strNoThemeSupport = 'Nema podrške za teme, molimo proverite konfiguraciju i/ili teme u direktorijumu %s.';
00480 $strNotNumber = 'Ovo nije broj!';
00481 $strNotOK = 'nije u redu';
00482 $strNotSet = '<b>%s</b> tabela nije pronađena ili nije postavljena u %s';
00483 $strNoUsersFound = 'Korisnik nije nađen.';
00484 $strNoValidateSQL = 'Preskoči proveru SQL-a';
00485 $strNull = 'Null';
00486 $strNumSearchResultsInTable = '%s pogodaka unutar tabele <i>%s</i>';
00487 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Ukupno:</b> <i>%s</i> pogodaka';
00488 $strNumTables = 'Tabele';
00489 
00490 $strOftenQuotation = 'Navodnici koji se koriste. OPCIONO se misli da neka polja mogu, ali ne moraju da budu pod znacima navoda.';
00491 $strOK = 'U redu';
00492 $strOperations = 'Operacije';
00493 $strOperator = 'Operator';
00494 $strOptimizeTable = 'Optimizuj tabelu';
00495 $strOptionalControls = 'Opciono. Znak koji prethodi specijalnim znacima.';
00496 $strOptionally = 'OPCIONO';
00497 $strOr = 'ili';
00498 $strOverhead = 'Prekoračenje';
00499 $strOverwriteExisting = 'Prepiši postojeće datoteke';
00500 
00501 $strPageNumber = 'Broj strane:';
00502 $strPagesToBeFlushed = 'Strane koje treba da budu usklađene';
00503 $strPaperSize = 'Dimenzije papira';
00504 $strPartialText = 'Deo teksta';
00505 $strPasswordChanged = 'Lozinka za %s je uspešno promenjena.';
00506 $strPasswordEmpty = 'Lozinka je prazna!';
00507 $strPasswordHashing = 'Heširanje lozinke';
00508 $strPassword = 'Lozinka';
00509 $strPasswordNotSame = 'Lozinke nisu identične!';
00510 $strPdfDbSchema = 'Shema baze "%s" - Strana %s';
00511 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" ne postoji!';
00512 $strPdfNoTables = 'Nema tabela';
00513 $strPerHour = 'na sat';
00514 $strPerMinute = 'u minutu';
00515 $strPerSecond = 'u sekundi';
00516 $strPersian = 'Persijski';
00517 $strPhoneBook = 'telefonski imenik';
00518 $strPHP40203 = 'Koristite PHP 4.2.3, koji ima ozbiljan bag sa višebajtnim stringovima (mbstring). Pogledajte izveštaj o grešci br. 19404. Ova verzija PHP-a se ne preporučuje za korišćenje sa phpMyAdmin.';
00519 $strPhp = 'Napravi PHP kod';
00520 $strPHPVersion = 'verzija PHP-a';
00521 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
00522 $strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> direktiva MORA biti podešena u konfiguracionoj datoteci!';
00523 $strPolish = 'Poljski';
00524 $strPortrait = 'Uspravno';
00525 $strPos1 = 'Početak';
00526 $strPrevious = 'Prethodna';
00527 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni ključ je obrisan';
00528 $strPrimaryKeyName = 'Ime primarnog ključa mora da bude... PRIMARY!';
00529 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora</b> biti ime <b>samo</b> primarnog ključa!)';
00530 $strPrimary = 'Primarni';
00531 $strPrint = 'Štampaj';
00532 $strPrintViewFull = 'Pogled za štampu (sa punim tekstom)';
00533 $strPrintView = 'Za štampu';
00534 $strPrivDescAllPrivileges = 'Uključuje sve privilegije osim GRANT.';
00535 $strPrivDescAlterDb = 'Dozvoljava izmenu strukture postojećih tabela, kao i promenu podrazumevanog skupa znakova i sortiranja baza podataka.';
00536 $strPrivDescAlter = 'Dozvoljava izmenu struktura postojećih tabela.';
00537 $strPrivDescAlterRoutine = 'Dozvoljava izmenu i odbacivanje sačuvanih rutina.';
00538 $strPrivDescCreateDb = 'Dozvoljava kreiranje novih baza i tabela.';
00539 $strPrivDescCreateRoutine = 'Dozvoljava pravljenje sačuvanih rutina.';
00540 $strPrivDescCreateTbl = 'Dozvoljava kreiranje novih tabela.';
00541 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Dozvoljava kreiranje privremenih tabela..';
00542 $strPrivDescCreateUser = 'Dozvoljava pravljenje, odbacivanje i preimenovanje korisničkih naloga.';
00543 $strPrivDescCreateView = 'Dozvoli kreiranje novih pogleda.';
00544 $strPrivDescDelete = 'Dozvoljava brisanje podataka.';
00545 $strPrivDescDropDb = 'Dozvoljava odbacivanje baza i tabela.';
00546 $strPrivDescDropTbl = 'Dozvoljava odbacivanje tabela.';
00547 $strPrivDescExecute5 = 'Dozvoljava izvršavanje sačuvanih rutina.';
00548 $strPrivDescExecute = 'Dozvoljava pokretanje sačuvanih procedura. Nema efekta u ovoj verziji MySQL-a.';
00549 $strPrivDescFile = 'Dozvoljava uvoz podataka i njihov izvoz u datoteke.';
00550 $strPrivDescGrant = 'Dozvoljava dodavanje korisnika i privilegija bez ponovnog učitavanja tabela privilegija.';
00551 $strPrivDescIndex = 'Dozvoljava kreiranje i brisanje ključeva.';
00552 $strPrivDescInsert = 'Dozvoljava umetanje i zamenu podataka.';
00553 $strPrivDescLockTables = 'Dozvoljava zaključavanje tabela tekućim procesima.';
00554 $strPrivDescMaxConnections = 'Ograničava broj novih konekcija koje korisnik može ta otvori na sat.';
00555 $strPrivDescMaxQuestions = 'Ograničava broj upita koje korisnik može da uputi serveru za sat.';
00556 $strPrivDescMaxUpdates = 'Ograničava broj komandi koje menjaju tabele ili baze koje korisnik može da izvrši na sat.';
00557 $strPrivDescProcess3 = 'Dozvoljava prekidanje procesa drugih korisnika.';
00558 $strPrivDescProcess4 = 'Dozvoljava pregled kompletnih upita u listi procesa.';
00559 $strPrivDescReferences = 'Nema efekta u ovoj verziji MySQL-a.';
00560 $strPrivDescReload = 'Dozvoljava ponovno učitavanje podešavanja servera i pražnjenje keša servera.';
00561 $strPrivDescReplClient = 'Daje pravo korisniku da pita gde su glavni/pomoćni serveri.';
00562 $strPrivDescReplSlave = 'Potrebno zbog pomoćnih servera za replikaciju.';
00563 $strPrivDescSelect = 'Dozvoljava čitanje podataka.';
00564 $strPrivDescShowDb = 'Daje pristup kompletnoj listi baza.';
00565 $strPrivDescShowView = 'Dozvoljava izvršavanje SHOW CREATE VIEW upita.';
00566 $strPrivDescShutdown = 'Dozvoljava gašenje servera.';
00567 $strPrivDescSuper = ' Dozvoljava povezivanje iako je dostignut maksimalan broj dozvoljenih veza; Neophodno za većinu administrativnih opcija kao što su podešavanje globalnih promenljivih ili prekidanje procesa ostalih korisnika.';
00568 $strPrivDescUpdate = 'Dozvoljava izmenu podataka.';
00569 $strPrivDescUsage = 'Nema privilegija.';
00570 $strPrivileges = 'Privilegije';
00571 $strPrivilegesReloaded = 'Privilegije su uspešno ponovo učitane.';
00572 $strProcesslist = 'Lista procesa';
00573 $strPutColNames = 'Stavi imena polja u prvi red';
00574 
00575 $strQBEDel = 'Del';
00576 $strQBEIns = 'Ins';
00577 $strQBE = 'Upit po primeru';
00578 $strQueryFrame = 'Prozor za upite';
00579 $strQueryOnDb = 'SQL upit na bazi <b>%s</b>:';
00580 $strQuerySQLHistory = 'SQL istorijat';
00581 $strQueryStatistics = '<b>Statistike upita</b>: %s upita je postavljeno serveru od njegovog pokretanja.';
00582 $strQueryTime = 'Upit je trajao %01.4f sekundi';
00583 $strQueryType = 'Vrsta upita';
00584 $strQueryWindowLock = 'Ne prepisuj ovaj upit izvan prozora';
00585 
00586 $strReadRequests = 'Zahtevi za čitanje';
00587 $strReceived = 'Primljeno';
00588 $strRecords = 'Zapisi';
00589 $strReferentialIntegrity = 'Proveri referencijalni integritet:';
00590 $strRefresh = 'Osveži';
00591 $strRelationalSchema = 'Relaciona shema';
00592 $strRelationNotWorking = 'Dodatne mogućnosti za rad sa povezanim tabelama su isključene. Da biste saznali zašto, kliknite %sovde%s.';
00593 $strRelationsForTable = 'RELACIJE TABELE';
00594 $strRelations = 'Relacije';
00595 $strRelationView = 'Relacioni pogled';
00596 $strReloadFailed = 'Ponovno pokretanje MySQL-a nije uspelo.';
00597 $strReloadingThePrivileges = 'Ponovo učitavam privilegije';
00598 $strReloadMySQL = 'Ponovo pokreni MySQL';
00599 $strRemoveSelectedUsers = 'Ukloni izabrane korisnike';
00600 $strRenameDatabaseOK = 'Baza %s je preimenovana u %s';
00601 $strRenameTableOK = 'Tabeli %s promenjeno ime u %s';
00602 $strRenameTable = 'Promeni ime tabele u ';
00603 $strRepairTable = 'Popravi tabelu';
00604 $strReplaceNULLBy = 'Zameni NULL sa';
00605 $strReplaceTable = 'Zameni podatke u tabeli sa podacima iz datoteke';
00606 $strReplace = 'Zameni';
00607 $strReset = 'Poništi';
00608 $strResourceLimits = 'Ograničenja resursa';
00609 $strReType = 'Ponovite unos';
00610 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Korisnici će i dalje imati USAGE privilegije dok se privilegije ponovo ne učitaju.';
00611 $strRevokeAndDelete = 'Obustavi sve aktivne privilegije korisnika i zatim ih obriši.';
00612 $strRevokeMessage = 'Zabranili ste privilegije za %s';
00613 $strRevoke = 'Zabrani';
00614 $strRomanian = 'Rumunski';
00615 $strRoutines = 'Rutine';
00616 $strRowLength = 'Dužina reda';
00617 $strRowsFrom = ' redova počev od reda';
00618 $strRowSize = 'Veličina reda';
00619 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontalnom (rotirana zaglavlja)';
00620 $strRowsModeHorizontal = 'horizontalnom';
00621 $strRowsModeOptions = 'u %s modu i ponovi zaglavlje posle svakog %s reda';
00622 $strRowsModeVertical = 'vertikalnom';
00623 $strRows = 'Redova';
00624 $strRowsStatistic = 'Statistike reda';
00625 $strRunning = 'na serveru %s';
00626 $strRunQuery = 'Izvrši SQL upit';
00627 $strRunSQLQuery = 'Izvrši SQL upit(e) na bazi %s';
00628 $strRussian = 'Ruski';
00629 
00630 $strSaveOnServer = 'Sačuvaj na server u direktorijum %s';
00631 $strSave = 'Sačuvaj';
00632 $strScaleFactorSmall = 'Faktor umanjenja je premali da bi shema stala na jednu stranu';
00633 $strSearchFormTitle = 'Pretraživanje baze';
00634 $strSearchInTables = 'Unutar tabela:';
00635 $strSearchNeedle = 'Reči ili vrednosti koje se traže (džoker: "%"):';
00636 $strSearchOption1 = 'bar jednu od reči';
00637 $strSearchOption2 = 'sve reči';
00638 $strSearchOption3 = 'tačan izraz';
00639 $strSearchOption4 = 'kao regularni izraz';
00640 $strSearch = 'Pretraživanje';
00641 $strSearchResultsFor = 'Rezultati pretrage za "<i>%s</i>" %s:';
00642 $strSearchType = 'Traži:';
00643 $strSecretRequired = 'Konfiguraciona datoteka zahteva tajnu lozinku (blowfish_secret).';
00644 $strSelectADb = 'Izaberite bazu';
00645 $strSelectAll = 'Izaberi sve';
00646 $strSelectBinaryLog = 'Izaberite binarni dnevnik za pregled';
00647 $strSelectFields = 'Izaberi polja (najmanje jedno)';
00648 $strSelectNumRows = 'u upitu';
00649 $strSelectTables = 'Izaberi tabele';
00650 $strSend = 'Sačuvaj kao datoteku';
00651 $strSent = 'Poslato';
00652 $strServerChoice = 'Izbor servera';
00653 $strServerNotResponding = 'Server ne odgovara';
00654 $strServer = 'Server';
00655 $strServerStatus = 'Informacije o toku rada';
00656 $strServerStatusUptime = 'Ovaj MySQL server radi već %s. Pokrenut je %s.';
00657 $strServerTabProcesslist = 'Procesi';
00658 $strServerTabVariables = 'Promenljive';
00659 $strServerTrafficNotes = '<b>Saobraćaj servera</b>: Tabele pokazuju statistike mrežnog saobraćaja na ovom MySQL serveru od njegovog pokretanja.';
00660 $strServerVars = 'Serverske promenljive i podešavanja';
00661 $strServerVersion = 'Verzija servera';
00662 $strSessionValue = 'Vrednost sesije';
00663 $strSetEnumVal = 'Ako je polje "enum" ili "set", unesite vrednosti u formatu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ako vam treba obrnuta kosa crta ("\\") ili apostrof ("\'") koristite ih u "izbegnutom" (escaped) obliku (na primer \'\\\\xyz\' ili \'a\\\'b\').';
00664 $strShowAll = 'Prikaži sve';
00665 $strShowColor = 'Prikaži boju';
00666 $strShowDatadictAs = 'Format rečnika podataka';
00667 $strShowFullQueries = 'Prikaži kompletne upite';
00668 $strShowGrid = 'Prikaži mrežu';
00669 $strShowingRecords = 'Prikaz zapisa';
00670 $strShowPHPInfo = 'Prikaži informacije o PHP-u';
00671 $strShow = 'Prikaži';
00672 $strShowTableDimension = 'Prikaži dimenzije tabele';
00673 $strShowTables = 'Prikaži tabele';
00674 $strShowThisQuery = 'Prikaži ponovo ovaj upit';
00675 $strSimplifiedChinese = 'Pojednostavljeni kineski';
00676 $strSingly = '(po jednom polju)';
00677 $strSize = 'Veličina';
00678 $strSlovak = 'Slovački';
00679 $strSlovenian = 'Slovenački';
00680 $strSocketProblem = '(ili priključak lokalnog MySQL servera nije ispravno podešen)';
00681 $strSortByKey = 'Sortiraj po ključu';
00682 $strSort = 'Sortiranje';
00683 $strSpaceUsage = 'Zauzeće';
00684 $strSpanish = 'Španski';
00685 $strSplitWordsWithSpace = 'Reči se odvajaju razmakom (" ").';
00686 $strSQLExportCompatibility = 'Kompatibilnost SQL izvoza';
00687 $strSQLExportType = 'Tip izvoza';
00688 $strSQLOptions = 'SQL opcije';
00689 $strSQLParserBugMessage = 'Postoji mogućnost da ste pronašli bag u SQL parseru. Molimo ispitajte svoj upit pažljivo, i proverite da su navodnici ispravni i da ne nedostaju. Ostali mogući razlozi greške mogu biti da ste poslali binarnu datoteku van oblasti za običan tekst. Možete probati svoj upit u MySQL sučelju komandne linije. Donja poruka o grešci MySQL servera, ako je ima, može vam pomoći u otkrivanju problema. Ako i dalje imate probleme ili ako parser ne uspeva tamo gde uspeva sučelje komandne linije, svedite svoj SQL upit na jedan jedini upit koji stvara probleme i pošaljite nam izveštaj o grešci sa delom koda u donjoj REZ sekciji:';
00690 $strSQLParserUserError = 'Izgleda da postoji greška u vašem SQL upitu. Ovde je poruka o greški MySQL servera, koja vam može pomoći u otkrivanju problema';
00691 $strSQLQuery = 'SQL upit';
00692 $strSQLResult = 'SQL rezultat';
00693 $strSQL = 'SQL';
00694 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neispravan identifikator';
00695 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Navodnik nije zatvoren';
00696 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Nepoznat string interpunkcije';
00697 $strStatCheckTime = 'Poslednja provera';
00698 $strStatCreateTime = 'Napravljeno';
00699 $strStatement = 'Ime';
00700 $strStatUpdateTime = 'Poslednja izmena';
00701 $strStatus = 'Status';
00702 $strStorageEngine = 'Pogon skladištenja';
00703 $strStorageEngines = 'Pogoni skladištenja';
00704 $strStrucCSV = 'CSV format';
00705 $strStrucData = 'Struktura i podaci';
00706 $strStrucDrop = 'Dodaj \'DROP TABLE\'';
00707 $strStrucExcelCSV = 'CSV za MS Excel';
00708 $strStrucNativeExcel = 'Izvorni MS Excel podaci';
00709 $strStrucOnly = 'Samo struktura';
00710 $strStructPropose = 'Predloži strukturu tabele';
00711 $strStructure = 'Struktura';
00712 $strSubmit = 'Pošalji';
00713 $strSuccess = 'Vaš SQL upit je uspešno izvršen';
00714 $strSum = 'Ukupno';
00715 $strSwedish = 'Švedski';
00716 $strSwitchToDatabase = 'Prebaci se na kopiranu bazu';
00717 $strSwitchToTable = 'Pređi na kopiranu tabelu';
00718 
00719 $strTableComments = 'Komentari tabele';
00720 $strTableEmpty = 'Ima tabele je prazno!';
00721 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s je odbačena';
00722 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s je ispražnjena';
00723 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s je osvežena';
00724 $strTableMaintenance = 'Radnje na tabeli';
00725 $strTableOfContents = 'Sadržaj';
00726 $strTableOptions = 'Opcije tabele';
00727 $strTables = '%s tabela';
00728 $strTableStructure = 'Struktura tabele';
00729 $strTable = 'Tabela';
00730 $strTableType = 'Tip tabele';
00731 $strTakeIt = 'preuzmi';
00732 $strTblPrivileges = 'Privilegije vezane za tabele';
00733 $strTextAreaLength = 'Zbog njehove veličine, polje<br />možda nećete moći da izmenite';
00734 $strThai = 'Tajski';
00735 $strTheContent = 'Sadržaj datoteke je dodat u bazu.';
00736 $strTheContents = 'Podatke sadržane u tabeli zameni sa podacima iz datoteke koji imaju identične primarne i jedinstvene (unique) ključeve.';
00737 $strTheme = 'Tema / stil';
00738 $strTheTerminator = 'Separator polja u datoteci.';
00739 $strThisHost = 'Ovaj server';
00740 $strThisNotDirectory = 'Ovo nije direktorijum';
00741 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Proces %s je uspešno prekinut.';
00742 $strTime = 'Vreme';
00743 $strToggleScratchboard = 'Uključi/isključi radnu tablu';
00744 $strTotalUC = 'Ukupno';
00745 $strTotal = 'ukupno';
00746 $strTraditionalChinese = 'Tradicionalni kineski';
00747 $strTraditionalSpanish = 'Tradicionalni španski';
00748 $strTraffic = 'Saobraćaj';
00749 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Prikazuje vezu za preuzimanje binarnih podataka za polje. Prva opcija je ime binarne datoteke. Druga opcija je moguće ime polja reda tabele koji sadrži ime datoteke. Ako date drugu opciju, prva mora biti postavljena na prazan string';
00750 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Prikazuje heksadecimalni prikaz podataka.';
00751 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikazuje umanjenu sliku na koju je moguće kliknuti; opcije: širina, visina u pikselima (čuva originalni odnos)';
00752 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Prikazuje link ka ovoj slici (npr. direktno preuzimanje iz BLOB-a).';
00753 $strTransformation_image_png__inline = 'Prikaži JPEG slike na strani';
00754 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Uzima TIME, TIMESTAMP ili DATETIME polje i formatira ga koristeći lokalni oblik prikazivanja datuma. Prva opcija je ofset (u satima) koji se dodaje vremenskoj oznaci (podrazumevano: 0). Druga opcija je različit format datuma prema parametrima koji su dostupni za PHP-ov strftime().';
00755 $strTransformation_text_plain__external = 'SAMO LINUX: Pokreće eksternu aplikaciju i popunjava podatke u poljima preko standardnog ulaza. Vraća standardni izlaz aplikacije. Podrazumevano je Tidy, za lepši prikaz HTML koda. Zbog sigurnosnih razloga, morate ručno izmeniti datoteku libraries/transformations/text_plain__external.inc.php i dodati alate koje želite da koristite. Prva opcija je broj programa koje želite da koristite, a druga su parametri programa. Ako se treći parametar postavi na 1 izlaz će biti konvertovan koristeći htmlspecialchars() (podrazumevano je 1). Ako je četvrti parametar postavljen na 1, NOWRAP će biti dodato ćeliji sa sadržajem tako da će izlaz biti prikazan bez izmena. (podrazumevano 1)';
00756 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Čuva originalno formatiranje polja. Escaping se ne vrši.';
00757 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prikazuje sliku i link, polje sadrži naziv datoteke; prva opcija je prefiks kao "http://domain.com/", druga opcija je širina u pikselima, treća je visina.';
00758 $strTransformation_text_plain__link = 'Prikazuje link, polje sadrži naziv datoteke; prva opcija je prefiks kao "http://domain.com/", druga opcija je naslov za link.';
00759 $strTransformation_text_plain__substr = 'Pokazuje deo stringa. Prva opcija je broj znakova koje treba preskočiti od početka stringa (podrazumevano 0). Druga opcija je broj vraćenih znakova (podrazumevano: do kraja stringa). Treća opcija je string koji se dodaje kada dođe do odsecanja (podrazumevano: ...) .';
00760 $strTruncateQueries = 'Prikaži skraćene upite';
00761 $strTurkish = 'Turski';
00762 $strType = 'Tip';
00763 
00764 $strUkrainian = 'Ukrajinski';
00765 $strUncheckAll = 'nijedno';
00766 $strUnicode = 'Unikod';
00767 $strUnique = 'Jedinstveni';
00768 $strUnknown = 'nepoznat';
00769 $strUnselectAll = 'ništa';
00770 $strUpdatePrivMessage = 'Ažurirali ste privilegije za %s.';
00771 $strUpdateProfileMessage = 'Profil je promenjen.';
00772 $strUpdateQuery = 'Ažuriraj upit';
00773 $strUpdComTab = 'Molimo pogledajte u dokumentaciji kako se ažurira tabela Column_comments';
00774 $strUpgrade = 'Trebalo bi da unapredite vaš %s server na verziju %s ili noviju.';
00775 $strUsage = 'Zauzeće';
00776 $strUseBackquotes = 'Koristi \' za ograničavanje imena polja';
00777 $strUseHostTable = 'Koristi tabelu domaćina';
00778 $strUserAlreadyExists = 'Korisnik %s već postoji!';
00779 $strUserEmpty = 'Ime korisnika nije uneto!';
00780 $strUser = 'Korisnik';
00781 $strUserName = 'Ime korisnika';
00782 $strUserNotFound = 'Izabrani korisnik nije pronađen u tabeli privilegija.';
00783 $strUserOverview = 'Pregled korisnika';
00784 $strUsersDeleted = 'Izabrani korisnici su uspešno obrisani.';
00785 $strUsersHavingAccessToDb = 'Korisnici koji imaju pristup &quot;%s&quot;';
00786 $strUseTabKey = 'Koristite TAB taster za pomeranje od polja do polja, ili CTRL+strelice za slobodno pomeranje';
00787 $strUseTables = 'Koristi tabele';
00788 $strUseTextField = 'Koristi tekst polje';
00789 $strUseThisValue = 'Koristi ovu vrednost';
00790 
00791 $strValidateSQL = 'Proveri SQL';
00792 $strValidatorError = 'SQL validator nije mogao da bude pokrenut. Proverite da li su instalirane neophodne PHP ekstenzije opisane u  %sdokumentaciji%s.';
00793 $strValue = 'Vrednost';
00794 $strVar = 'Promenljiva';
00795 $strVersionInformation = 'Informacije o verziji';
00796 $strViewDumpDatabases = 'Prikaži sadržaj (shemu) baze';
00797 $strViewDumpDB = 'Prikaži sadržaj (shemu) baze';
00798 $strViewDump = 'Prikaži sadržaj (shemu) tabele';
00799 $strViewHasBeenDropped = 'Pogled %s je odbačen';
00800 $strView = 'Pogled';
00801 
00802 $strWebServerUploadDirectory = 'direktorijum za slanje veb servera ';
00803 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Direktorijum koji ste izabrali za slanje nije dostupan';
00804 $strWelcome = 'Dobrodošli na %s';
00805 $strWestEuropean = 'Zapadnoevropski';
00806 $strWildcard = 'džoker';
00807 $strWindowNotFound = 'Odredišni prozor pretraživača nije mogao da bude ažuriran. Možda ste zatvorili matični prozor, ili vaš pretraživač onemogućava ažuriranje među prozorima zbog sigurnosnih podešavanja';
00808 $strWithChecked = 'Označeno:';
00809 $strWriteRequests = 'Zahtevi za upis';
00810 $strWritingCommentNotPossible = 'Pisanje komentara nije moguće';
00811 $strWritingRelationNotPossible = 'Upisivanje relacije nije moguće';
00812 $strWrongUser = 'Pogrešno korisničko ime/lozinka. Pristup odbijen.';
00813 
00814 $strXML = 'XML';
00815 
00816 $strYes = 'Da';
00817 
00818 $strZeroRemovesTheLimit = 'Napomena: Postavljanje ovih opcija na 0 (nulu) uklanja ograničenja.';
00819 $strZip = '"zipovano"';
00820 
00821 ?>


Généré par L'expert TYPO3 avec  doxygen 1.4.6