Documentation TYPO3 par Ameos

lithuanian-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: lithuanian-utf-8.inc.php,v 2.76 2005/07/29 17:03:18 lem9 Exp $ */
00003 
00004 $charset = 'utf-8';
00005 $allow_recoding = TRUE;
00006 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00007 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00008 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00009 $number_thousands_separator = ',';
00010 $number_decimal_separator = '.';
00011 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00012 $byteUnits = array('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00013 
00014 $day_of_week = array('Sekmadienis', 'Pirmadienis', 'Antradienis', 'Trečiadienis', 'Ketvirtadienis', 'Penktadienis', 'Šeštadienis');
00015 $month = array('Sausio', 'Vasario', 'Kovo', 'Balandžio', 'Gegužio', 'Birželio', 'Liepos', 'Rugpjūčio', 'Rugsėjo', 'Spalio', 'Lapkričio', 'Gruodžio');
00016 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00017 // variable below
00018 $datefmt = ' %Y m. %B %d d. %H:%M';
00019 $timespanfmt = '%s d., %s val., %s min. ir %s s.';
00020 
00021 $strAPrimaryKey = 'Stulpeliui %s sukurtas PIRMINIS raktas';
00022 $strAbortedClients = 'Atmestos jungtys';
00023 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Prašome nurodyti absoliutų kelią iki docSQL katalogo darbinėje stotyje';
00024 $strAccessDenied = 'Jungtis neįmanoma';
00025 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin nepavyko prisijungti prie MySQL darbinės stoties (jungtis atmesta). Patikrinkite config.inc.php byloje nurodytus duomenis (darbinės stoties adresą, prisijungimo vardą ir slaptažodį) ir įsitikinkite ar jie sutampa su duomenimis gautais iš darbinės stoties administratoriaus.';
00026 $strAction = 'Valdymo veiksmai';
00027 $strAddAutoIncrement = 'Pridėti AUTO_INCREMENT reikšmę';
00028 $strAddConstraints = 'Pridėti apribojimą';
00029 $strAddDeleteColumn = 'Įterpti/Trinti stulpelius';
00030 $strAddDeleteRow = 'Įterpti/Trinti požymio eilutę(es)';
00031 $strAddDropDatabase = 'Pridėti DROP DATABASE';
00032 $strAddFields = 'Pridėti %s lauką(-us)';
00033 $strAddHeaderComment = 'Įterpti savo komentarą į header sritį (eilučių skirtukas \\n )';
00034 $strAddIfNotExists = 'Pridėti IF NOT EXISTS';
00035 $strAddIntoComments = 'Pridėti į komentarus';
00036 $strAddNewField = 'Įterpti naują laukelį(ius)';
00037 $strAddPrivilegesOnDb = 'Sukurti privilegijas šiai duombazei';
00038 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Sukurti privilegijas šiai lentelei';
00039 $strAddSearchConditions = 'Įterpkite paieškos sąlygas į "where" sakinį:';
00040 $strAddToIndex = 'Įterpti indeksui papildomus &nbsp;%s&nbsp;stulpelį(ius)';
00041 $strAddUser = 'Sukurti naują vartotoją';
00042 $strAddUserMessage = 'Jūs sukūrėte naują vartotoją.';
00043 $strAddedColumnComment = 'Pridėtas stulpelio komentaras';
00044 $strAddedColumnRelation = 'Pridėtas stulpelio sąryšis';
00045 $strAdministration = 'Administracija';
00046 $strAffectedRows = 'Pakeista eilučių:';
00047 $strAfter = 'Po %s';
00048 $strAfterInsertBack = 'Sugrįžti į buvusį puslapį';
00049 $strAfterInsertNewInsert = 'Įterpti sekančią naują eilutę';
00050 $strAfterInsertNext = 'Redaguoti sekantį įrašą';
00051 $strAfterInsertSame = 'Grįžti atgal į šį puslapį';
00052 $strAll = 'Viską';
00053 $strAllTableSameWidth = 'rodyti visas lenteles vienodo pločio?';
00054 $strAlterOrderBy = 'Pakeisti lentelės rūšiavimą pagal:';
00055 $strAnIndex = 'Indeksas sukurtas %s stulpeliui';
00056 $strAnalyzeTable = 'Analizuoti lentelę';
00057 $strAnd = 'IR';
00058 $strAny = 'Bet kurį(ią)';
00059 $strAnyHost = 'Bet kurį prisijungimo adresą';
00060 $strAnyUser = 'Bet kurį vartotoją';
00061 $strApproximateCount = 'Gali būti apytikslis. Žiūrėkite DUK 3.11';
00062 $strArabic = 'Arabų';
00063 $strArmenian = 'Armėnų';
00064 $strAscending = 'Didėjimo tvarka';
00065 $strAtBeginningOfTable = 'Lentelės pradžioje';
00066 $strAtEndOfTable = 'Lentelės pabaigoje';
00067 $strAttr = 'Atributai';
00068 $strAutodetect = 'Automatinis nustatymas';
00069 $strAutomaticLayout = 'Automatinis išdėstymas';
00070 
00071 $strBack = 'Atgal';
00072 $strBaltic = 'Baltų';
00073 $strBeginCut = 'KIRPIMO PRADŽIA';
00074 $strBeginRaw = 'RAW PRADŽIA';
00075 $strBinLogEventType = 'Event\'o tipas';
00076 $strBinLogInfo = 'Informatcija';
00077 $strBinLogName = 'Logo pavadinimas';
00078 $strBinLogOriginalPosition = 'Pirminė padėtis';
00079 $strBinLogPosition = 'Padėtis';
00080 $strBinLogServerId = 'Serverio ID';
00081 $strBinary = 'Dvejetainis';
00082 $strBinaryDoNotEdit = 'Dvejetainis - nekeisti';
00083 $strBinaryLog = 'Binarinis logas';
00084 $strBookmarkAllUsers = 'Leisti kitiems vartotojams naudotis šia žyme';
00085 $strBookmarkDeleted = 'Nuoroda ištrinta.';
00086 $strBookmarkLabel = 'Nuorodos Antraštė';
00087 $strBookmarkOptions = 'Žymių parinktys';
00088 $strBookmarkQuery = 'Sukurti nuoroda SQL-užklausai';
00089 $strBookmarkThis = 'Sukurti nuorodą';
00090 $strBookmarkView = 'Peržiūra';
00091 $strBrowse = 'Peržiūrėti';
00092 $strBrowseForeignValues = 'Naršyti išorines reikšmes';
00093 $strBufferPool = 'Buferio Pool\'as';
00094 $strBufferPoolUsage = 'Buferio Pool\'o naudojimas';
00095 $strBulgarian = 'Bulgarų';
00096 $strBzError = 'phpMyAdmin negalėjo suspausti lentelės struktūros atvaizdą (dump), nes šioje php versijoje neveikia Bz2 modulis. Rekomenduojame phpMyAdmin konfigūracinėje byloje <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktyvą prilyginti <code>FALSE</code>. Atnaujinkite savo php versiją, jeigu norite naudotis Bz2 moduliu. Detalesnė informacija: %s.';
00097 $strBzip = '"bzip"';
00098 
00099 $strCSVOptions = 'CSV parinktys';
00100 $strCalendar = 'Kalendorius';
00101 $strCannotLogin = 'Neprisijungia prie MySQL darbinės stoties';
00102 $strCantLoad = 'negalima įkrauti %s plėtinio,<br />pasitikrinkite php parinktis';
00103 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nepavyko užkrauti <em>iconv</em> arba <em>recode</em> plėtinių, reikalingų koduotės kovertavimui. Suteikite PHP teises naudotis šiais išplėtimais arba išjunkite phpMyAdmin koduotės konvertavimą. ';
00104 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksą pervadinti PIRMINIU nepavyko!';
00105 $strCantUseRecodeIconv = 'Kraunant plėtinių pranešimus, nepavyko pasinaudoti <em>iconv</em> arba <em>libiconv</em> arba <em>recode_string</em> funkcijomis. Pasitkrinkite PHP parinktis. ';
00106 $strCardinality = 'Elementų skaičius';
00107 $strCarriage = 'Grįžimo į eilutės pradžią simbolis(CR): \\r';
00108 $strCaseInsensitive = 'simbolių registras nesvarbus';
00109 $strCaseSensitive = 'simbolių registras svarbus';
00110 $strCentralEuropean = 'Centrinės Europos';
00111 $strChange = 'Redaguoti';
00112 $strChangeCopyMode = 'Sukurti naują vartotoją su tom pačiom privilegijom ir ...';
00113 $strChangeCopyModeCopy = '... palikti seną vartotoją.';
00114 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... pašalinti seną vartotoją iš vartotojų lentelės ir poto perkrauti privilegijas';
00115 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... pašalinti seną vartotoją iš vartotojų lentelės.';
00116 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... panaikinti visas privilegijas iš seno vartotojo ir poto jį pašalinti.';
00117 $strChangeCopyUser = 'Pakeisti prisijungimo informaciją / Kopijuoti vartotojo duomenis';
00118 $strChangeDisplay = 'Pasirinkite lauką, kurį norite peržiūrėti';
00119 $strChangePassword = 'Pakeisti slaptažodį';
00120 $strCharset = 'Koduotė';
00121 $strCharsetOfFile = 'Simbolių koduotė byloje:';
00122 $strCharsets = 'Koduotės';
00123 $strCharsetsAndCollations = 'Simbolių rinkiniai ir Palyginimai';
00124 $strCheckAll = 'Pažymėti viską';
00125 $strCheckOverhead = 'Patikrinti perkrautus';
00126 $strCheckPrivs = 'Patikrinti privilegijas';
00127 $strCheckPrivsLong = 'Patikrinti duombazės &quot;%s&quot; privilegijas.';
00128 $strCheckTable = 'Patikrinti lentelę';
00129 $strChoosePage = 'Pasirinkite puslapį redagavimui';
00130 $strColComFeat = 'Stulpelių komentarų išvedimas';
00131 $strCollation = 'Palyginimas';
00132 $strColumnNames = 'Stulpelių vardai';
00133 $strColumnPrivileges = 'Specifinės stulpelių privilegijos';
00134 $strCommand = 'Komanda';
00135 $strComments = 'Komentarai';
00136 $strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE';
00137 $strCompatibleHashing = 'Suderinamas sy MySQL&nbsp;4.0';
00138 $strCompleteInserts = 'Visiškas įterpimas';
00139 $strCompression = 'Kompresija';
00140 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin negalėjo perskaityti parinkčių bylos!<br />Tai galėjo nutikti jeigu <u>php</u> rado byloje vykdymo klaidą arba visai nerando bylos.<br />Prašome kreiptis į parinkčių bylą tiesiogiai (naudojantis nuoroda žemiau) ir perskaityti gautus <u>php</u> klaidų pranešimą(us). Daugeliu atveju vienoje/keletoje eilučių truksta kabučių ir/arba kabliataškio.<br />Jeigu išvedamas tuščias naršyklės langas - viskas tvarkoje (klaidų nepastebėta).';
00141 $strConfigureTableCoord = 'Nustatykite lentelės %s koordinates';
00142 $strConnectionError = 'Neįmanoma prisijungti: neteisingi duomenys.';
00143 $strConnections = 'Prisijungimai';
00144 $strConstraintsForDumped = 'Apribojimai eksportuotom lentelėm';
00145 $strConstraintsForTable = 'Apribojimai lentelei';
00146 $strCookiesRequired = 'Sausainėliai(Cookies) turi būti priimami.';
00147 $strCopy = 'Kopijuoti';
00148 $strCopyDatabaseOK = 'Duombazė %s buvo nukopijuota į %s';
00149 $strCopyTable = 'Kopijuoti lentelė į (duombazė<b>.</b>lentelė):';
00150 $strCopyTableOK = 'Letelė %s nukopijuota į %s.';
00151 $strCopyTableSameNames = 'Negalima kopijuoti lentelės į ją pačią!';
00152 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin negalėjo išjungti %s proceso. Gali būti jog jis jau užbaigė darbą.';
00153 $strCreate = 'Sukurti';
00154 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE prieš kopijuojant';
00155 $strCreateIndex = 'Sukurti indeksą &nbsp;%s&nbsp;stulpeliui(iams)';
00156 $strCreateIndexTopic = 'Sukurti naują indeksą';
00157 $strCreateNewDatabase = 'Sukurti naują duombazę';
00158 $strCreateNewTable = 'Sukurti naują lentelę duombazėje %s';
00159 $strCreatePage = 'Sukurti naują puslapį';
00160 $strCreatePdfFeat = 'PDF bylos generavimas';
00161 $strCreationDates = 'Sukūrimo/Atnaujinimo/Peržiūros datos';
00162 $strCriteria = 'Kriterijai';
00163 $strCroatian = 'Kroatų';
00164 $strCyrillic = 'Kirylica';
00165 $strCzech = 'Čekų';
00166 $strCzechSlovak = 'Čekų-Slovakų';
00167 
00168 $strDBComment = 'Duombazės komantaras: ';
00169 $strDBCopy = 'Kopijuoti duombazę į';
00170 $strDBGContext = 'Kontekstas';
00171 $strDBGContextID = 'Konteksto ID';
00172 $strDBGHits = 'Užklausos';
00173 $strDBGLine = 'Eilutė';
00174 $strDBGMaxTimeMs = 'Max laikas, ms';
00175 $strDBGMinTimeMs = 'Min laikas, ms';
00176 $strDBGModule = 'Modulis';
00177 $strDBGTimePerHitMs = 'Laikas/Užklausa, ms';
00178 $strDBGTotalTimeMs = 'Pilnas laikas, ms';
00179 $strDBRename = 'Pervadinti duombazę į';
00180 $strDanish = 'Danų';
00181 $strData = 'Duomenys';
00182 $strDataDict = 'Duomenų žodynas';
00183 $strDataOnly = 'Tik duomenys';
00184 $strDatabase = 'Duombazė';
00185 $strDatabaseEmpty = 'Nenurodytas duombazės vardas!';
00186 $strDatabaseExportOptions = 'Duombazės eksportavimo parinktys';
00187 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Duombazė %s ištrinta.';
00188 $strDatabaseNoTable = 'Ši duombazė lentelių neturi!';
00189 $strDatabases = 'duombazės';
00190 $strDatabasesDropped = 'Sėkmingai pašalintos %s duombazės.';
00191 $strDatabasesStats = 'Duombazių statistika';
00192 $strDatabasesStatsDisable = 'Leisti statistiką';
00193 $strDatabasesStatsEnable = 'Neleisti statistikos';
00194 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Pastaba: jeigu duombazės statistika įjungta - apkrovimas tarp www ir MySQL darbinių stočių, gali padidėti aukščiau normos.';
00195 $strDbPrivileges = 'Specifinės duombazių privilegijos';
00196 $strDbSpecific = 'priklausantis nuo duombazės tipo';
00197 $strDefault = 'Nutylint';
00198 $strDefaultEngine = '%s yra default\'inis Saugojimo Variklis šiame MySQL serveryje.';
00199 $strDefaultValueHelp = 'Nenaudokite išskyrimo simbolių ar kabučiu, nurodydami reikšmę pagal nutylėjimą. Naudokitės šiuo formatu: a';
00200 $strDefragment = 'Defragmentuoti lentelę';
00201 $strDelOld = 'Šis puslapis turi nuorodų į lenteles, kurios jau neegzistuoja. Ar norite pašalinti šias nuorodas?';
00202 $strDelayedInserts = 'Naudoti užlaikytus įterpimus';
00203 $strDelete = 'Trinti';
00204 $strDeleteAndFlush = 'pašalinti vartotojus ir perkrauti privilegijas.';
00205 $strDeleteAndFlushDescr = 'Tai yra švariausias būdas, bet privilegijų perkrovimas gali šiek tiek užtrukti.';
00206 $strDeleted = 'Eilutė ištrinta';
00207 $strDeletedRows = 'Eilutės ištrintos:';
00208 $strDeleting = 'Šaliname: %s';
00209 $strDescending = 'Mažėjimo tvarka';
00210 $strDescription = 'Paaiškinimas';
00211 $strDictionary = 'žodynas';
00212 $strDisableForeignChecks = 'Atsisakyti išorinių raktų tikrinimo';
00213 $strDisabled = 'Išjungta';
00214 $strDisplayFeat = 'Išvedimo sąvybės';
00215 $strDisplayOrder = 'Atvaizdavimo tvarka:';
00216 $strDisplayPDF = 'Rodyti PDF vaizdą';
00217 $strDoAQuery = 'Vykdyti "užklausą pagal pavyzdį" (pakaitos simbolis: "%")';
00218 $strDoYouReally = 'Ar TIKRAI norite ';
00219 $strDocu = '?';
00220 $strDrop = 'Šalinti';
00221 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Jūs ruošiatės SUNAIKINTI visą duombazę!';
00222 $strDropSelectedDatabases = 'Pašalinti pažymėtas duombazes';
00223 $strDropUsersDb = 'Pašalinti duombazes, turinčias tokius pačius vardus kaip ir vartotojai.';
00224 $strDumpSaved = 'Duombazės atvaizdis išsaugotas byloje %s.';
00225 $strDumpXRows = 'Išvesti %s eilučių pradedant nuo %s eilutės.';
00226 $strDumpingData = 'Sukurta duomenų kopija lentelei';
00227 $strDynamic = 'dinaminis';
00228 
00229 $strEdit = 'Redaguoti';
00230 $strEditPDFPages = 'Redaguoti PDF puslapius';
00231 $strEditPrivileges = 'Redaguoti privilegijas';
00232 $strEffective = 'Efektyvus';
00233 $strEmpty = 'Išvalyti';
00234 $strEmptyResultSet = 'MySQL gražino tuščią rezultatų rinkinį (nėra eilučių).';
00235 $strEnabled = 'Įjungta';
00236 $strEnd = 'Pabaiga';
00237 $strEndCut = 'KIRPIMO PABAIGA';
00238 $strEndRaw = 'RAW PABAIGA';
00239 $strEngineAvailable = '%s nėra galimas šiame MySQL serveryje.';
00240 $strEngineDisabled = '%s šiame MySQL serveryje yra išjungtas.';
00241 $strEngineUnsupported = 'Šis MySQL serveris nepalaiko %s saugojimo variklio.';
00242 $strEngines = 'Varikliai';
00243 $strEnglish = 'Anglų';
00244 $strEnglishPrivileges = ' Pastaba: MySQL privilegijų pavadinimai pateikiami anglų kalba';
00245 $strError = 'Klaida';
00246 $strEscapeWildcards = 'Norint naudoti _ ir % simblius, juos reikėtų eskeipinti su \\';
00247 $strEstonian = 'Estų'; 
00248 $strExcelEdition = 'Excel variantas';
00249 $strExcelOptions = 'Excel parinktys';
00250 $strExecuteBookmarked = 'Įvykdyti išsaugotą užklausą';
00251 $strExplain = 'Paaiškinti';
00252 $strExport = 'Eksportuoti';
00253 $strExtendedInserts = 'Išplėstinis įterpimas';
00254 $strExtra = 'Papildomai';
00255 
00256 $strFailedAttempts = 'Nepavykę bandymai';
00257 $strField = 'Laukas';
00258 $strFieldHasBeenDropped = 'Laukas %s išmestas';
00259 $strFields = 'Lauką';
00260 $strFieldsEmpty = ' Tuščia laukų skaičiaus reikšmė! ';
00261 $strFieldsEnclosedBy = 'Laukų reikšmės apskliaustos simboliais';
00262 $strFieldsEscapedBy = 'Laukų reikšmės baigiasi simboliu';
00263 $strFieldsTerminatedBy = 'Laukų pabaigos žymė';
00264 $strFileAlreadyExists = 'Byla pavadinimu %s jau yra darbinėje stotyje, pakeiskite norimą pavadinimą arba pasirinkite nustatymą leidžiantį perrašyti esančias bylas.';
00265 $strFileCouldNotBeRead = 'Negalima perskaityti bylos';
00266 $strFileNameTemplate = 'Failo pavadinimo šablonas';
00267 $strFileNameTemplateHelp = 'Naudokite __DB__ duombazės pavadinimui, __TABLE__ lentelės pavadinimui ir funkcijos %sstrftime%s nustatymus laiko formatui. Išplėtimas bus pridedamas automatiškai. Kitas tekstas bus atvaizduotas kaip įvesta.';
00268 $strFileNameTemplateRemember = 'atsiminti šabloną';
00269 $strFixed = 'fiksuotas';
00270 $strFlushPrivilegesNote = 'Pastaba: phpMyAdmin gauna vartotojų teises tiesiai iš MySQL privilegijų lentelės. Šiose lentelėse nurodytos teisės gali skirtis nuo parinkčių bylose nurodytų teisių. Todėl %sperkraukite teises%s, jeigu norite tęsti. ';
00271 $strFlushTable = 'Išvalyti lentelę ("FLUSH")';
00272 $strFormEmpty = 'Trūksta reikšmės formoje !';
00273 $strFormat = 'Formatas';
00274 $strFullText = 'Tekstus rodyti pilnai';
00275 $strFunction = 'Funkcija';
00276 
00277 $strGenBy = 'Generavo:';
00278 $strGenTime = 'Atlikimo laikas';
00279 $strGeneralRelationFeat = 'Pagrindinės sąryšių sąvybės';
00280 $strGenerate = 'Generuoti';
00281 $strGeneratePassword = 'Generuoti Slaiptažodį';
00282 $strGeorgian = 'Gruzinų';
00283 $strGerman = 'Vokiečių';
00284 $strGlobal = 'globalus';
00285 $strGlobalPrivileges = 'Globalios teisės';
00286 $strGlobalValue = 'Globali reikšmė';
00287 $strGo = 'Vykdyti';
00288 $strGrantOption = 'Suteikti';
00289 $strGreek = 'Graikų';
00290 $strGzip = '"gzipped"';
00291 
00292 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00293 $strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 exportavimo parinktys';
00294 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00295 $strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 exportavimo parinktys';
00296 $strHasBeenAltered = 'išplėsta.';
00297 $strHasBeenCreated = 'sukurta.';
00298 $strHaveToShow = 'Pasirinkite bent vieną stulpelį išvedimui';
00299 $strHebrew = 'Žydų';
00300 $strHexForBinary = 'Binariniams laukams naudoti šešioliktainę koduotę';
00301 $strHome = 'Pradinis';
00302 $strHomepageOfficial = 'Oficialus phpMyAdmin tinklapis';
00303 $strHost = 'Darbinė stotis';
00304 $strHostEmpty = 'Tuščias prisijungimo adresas!';
00305 $strHungarian = 'Vengrų';
00306 
00307 $strIcelandic = 'Islandų';
00308 $strId = 'ID';
00309 $strIdxFulltext = 'Fulltext';
00310 $strIfYouWish = 'Jei pageidaujate pakrauti keletą lentelės stulpelių, sudarykite laukų sąrašą atskirtą kabliataškiais.';
00311 $strIgnore = 'Ignoruoti';
00312 $strIgnoreInserts = 'Ignoruoti INSERT užklausas.';
00313 $strIgnoringFile = 'Ignoruojama byla %s';
00314 $strImportDocSQL = 'Importuoti docSQL bylas';
00315 $strImportFiles = 'Importuoti bylas';
00316 $strImportFinished = 'Importavimas baigtas';
00317 $strInUse = 'šiuo metu naudojama';
00318 $strIndex = 'Indeksas';
00319 $strIndexHasBeenDropped = 'Indeksas %s panaikintas';
00320 $strIndexName = 'Indekso vardas&nbsp;:';
00321 $strIndexType = 'Indekso tipas&nbsp;:';
00322 $strIndexWarningMultiple = 'Daugiau nei vienas %s raktas buvo nustatytas stulpeliui `%s`';
00323 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY ir INDEX raktai neutrėtų būti nustatomi tam pačiam `%s` stulpeliui';
00324 $strIndexWarningTable = 'Iškilo problemos su `%s` lentelės indeksais';
00325 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE ir INDEX raktai neutrėtų būti nustatomi tam pačiam `%s` stulpeliui';
00326 $strIndexes = 'Indeksai';
00327 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Buferio pool\'o dydis';
00328 $strInnoDBDataFilePath = 'Duomenų failai'; 
00329 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Bendra direktorijų kelio dalis visiems InnoDB duomenų failams.';
00330 $strInnodbStat = 'InnoDB būsena';
00331 $strInsecureMySQL = 'Jūsų parinkčių byloje yra nurodyti standartiniai nustatymai (pvz: root vartotojas be slaptažožio). Taip sutinkinta MySQL darbinė stotis yra nesaugi, bei gali būti atvira įsilaužimams, todėl rekomenduojame pakeisti šias parinktis.';
00332 $strInsert = 'Įterpti';
00333 $strInsertAsNewRow = 'Įterpti naują įrašą';
00334 $strInsertBookmarkTitle = 'Įterpkite nuorodos antraštę';
00335 $strInsertNewRow = 'Įterpti naują eilutę';
00336 $strInsertTextfiles = 'Įterpti duomenis iš tekstinio failo į lentelę';
00337 $strInsertedRowId = 'Įterptos eilutės id:';
00338 $strInsertedRows = 'Įterptą eilučių:';
00339 $strInstructions = 'Instrukcijos';
00340 $strInternalNotNecessary = '* Galite nenaudoti vidinių sąryšių, jeigu jie jau apibrėžti InnoDB.';
00341 $strInternalRelations = 'Vidiniai sąryšiai';
00342 
00343 $strJapanese = 'Japonų';
00344 $strJumpToDB = 'Pereiti į &quot;%s&quot; duombazę.';
00345 $strJustDelete = 'tik pašalinti vartotojus iš privilegijų lentelės.';
00346 $strJustDeleteDescr = 'Kol nėra perkrautos privilegijos, &quot;pašalinti&quot; vartotojai gali prisijungti prie MySQL darbinės stoties.';
00347 
00348 $strKeepPass = 'Nekeisti slaptažodžio';
00349 $strKeyname = 'Raktinis žodis';
00350 $strKill = 'Stabdyti procesą';
00351 $strKorean = 'Korėjiečių';
00352 
00353 $strLaTeX = 'LaTeX';
00354 $strLaTeXOptions = 'LaTeX nustatymai';
00355 $strLandscape = 'Peizažinis';
00356 $strLatexCaption = 'Lentelės antraštė';
00357 $strLatexContent = 'Lentelės __TABLE__ turinys';
00358 $strLatexContinued = '(tęsinys)';
00359 $strLatexContinuedCaption = 'Lentelės antraštė (tęsinys)';
00360 $strLatexIncludeCaption = 'Įterpti lentelės antraštę';
00361 $strLatexLabel = 'Pavadinimo raktas';
00362 $strLatexStructure = 'Lentelės __TABLE__ struktūra';
00363 $strLatvian = 'Latvių';
00364 $strLengthSet = 'Ilgis/reikšmės*';
00365 $strLimitNumRows = 'Eilučių skaičius puslapyje';
00366 $strLineFeed = 'Eilutės: \\n';
00367 $strLinesTerminatedBy = 'Eilutės pabaigos žymė';
00368 $strLinkNotFound = 'Sąryšis nerastas';
00369 $strLinksTo = 'Sąryšis su';
00370 $strLithuanian = 'Lietuvių';
00371 $strLoadExplanation = 'Geriausias metodas yra parinktas pagal nutylėjimą, tačiau jį galite pasikeisti, jeigu metodas pagal nutylėjimą neveikia.';
00372 $strLoadMethod = 'LOAD metodas';
00373 $strLocalhost = 'Lokali darbinė stotis';
00374 $strLocationTextfile = 'Tekstiniai SQL užklausų failai';
00375 $strLogPassword = 'Slaptažodis:';
00376 $strLogServer = 'Darbinė stotis';
00377 $strLogUsername = 'Vartotojo vardas:';
00378 $strLogin = 'Įsiregistruoti';
00379 $strLoginInformation = 'Prisijungimo informacija';
00380 $strLogout = 'Išsiregistruoti';
00381 $strLongOperation = 'Operacija gali užtrukti. Tęsti?';
00382 
00383 $strMIMETypesForTable = 'MIME tipai lentelei';
00384 $strMIME_MIMEtype = 'MIME tipai';
00385 $strMIME_available_mime = 'Galimi MIME-tipai';
00386 $strMIME_available_transform = 'Galimos transformacijos';
00387 $strMIME_description = 'Paaiškinimas';
00388 $strMIME_nodescription = 'Ši transformacija neturi paaiškinimo.<br />Klauskite autoriaus ką %s daro.';
00389 $strMIME_transformation = 'Naršyklės transformacija';
00390 $strMIME_transformation_note = 'Norėdami gauti pilną sąrašą galimų transformacijų ir jų MIME tipų transformacijų, spauskite %stransformacijos paaiškinimą%s';
00391 $strMIME_transformation_options = 'Transformacijos nustatymai';
00392 $strMIME_transformation_options_note = 'Prašome įvesti transformacijos nustatymų reikšmes naudodami tokį įvedimo formatą: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Jeigu tarp šių reikšmių prisireiks panaudoti viršutinį vertikalų pasvirą brūkšnį ("\") arba viengubą kabutę ("\'"), naudokite viršutinį vertikalų pasvirą brūkšnį prieš šiuos simbolius (pvz: \'\\\\xyz\' ar \'a\\\'b\').';
00393 $strMIME_without = 'MIME tipai atspausdinti pasvirusiu šriftu neturi atskirų transformacijos funkcijos.';
00394 $strMaximumSize = 'Didžiausias dydis: %s%s';
00395 $strMbExtensionMissing = 'Nebuvo rastas PHP išplėtimas mbstring ir panašu, kad Jūs naudojate multibyte simbolių kodaciją. Be mbstring plėtinio phpMyAdmin negali tesingai skaidyti stringų, todėl galite sulaukti netikėtų rezultatų.';
00396 $strMbOverloadWarning = 'Savo PHP konfigūracijoje Jūs įjungėte mbstring.func_overload. Šis nustatymas nėra suderinamas su phpMyAdmin ir gali pažeisti Jūsų duomenis!';
00397 $strModifications = 'Pakeitimai išsaugoti';
00398 $strModify = 'Keisti';
00399 $strModifyIndexTopic = 'Keisti indeksą';
00400 $strMoreStatusVars = 'Daugiau būsenos kintamųjų';
00401 $strMoveTable = 'Perkelti lentelė į (duombazė<b>.</b>lentelė):';
00402 $strMoveTableOK = 'Lentelė %s perkelta į %s.';
00403 $strMoveTableSameNames = 'Negalima perkelti lentelės į ją pačią!';
00404 $strMultilingual = 'daugiakalbis';
00405 $strMustSelectFile = 'Pasirinkite bylą, kurią norite įterpti.';
00406 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimalus laikinų failų dydis kuriant indeksus';
00407 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimalus laikinų rūšiavimo failų dydis';
00408 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksimalus MySQL\'ui leistinas laikinų failų dydis perkuriant MyISAM indeksus (vykdant REPAIR TABLE, ALTER TABLE arba LOAD DATA INFILE).';
00409 $strMyISAMRecoverOptions = 'Automatinio atstatymo režimas';
00410 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režimas, skirtas automatiniam nusprogusių MyISAM lentelių atstatymui, kuris nurodomas per --myisam-recover serverio startavimo parametrą.';
00411 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Jei ši reikšmė yra didesnė už 1, vykdant Repair, rūšiavimo procesas MyISAM lentelių indeksus kuria lygegrečiai (kiekvieną indeksą savo gijoje).';
00412 $strMyISAMSortBufferSize = 'Rūšiavimo buferio dydis';
00413 $strMySQLCharset = 'MySQL koduotė';
00414 $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL prisijungimo rūšiavimas';
00415 $strMySQLReloaded = 'MySQL procesas perkrautas.';
00416 $strMySQLSaid = 'MySQL atsakymas: ';
00417 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% procesas darbinėje stotyje %pma_s2%. Įregistruotas vartotojas %pma_s3%';
00418 $strMySQLShowProcess = 'Rodyti procesus';
00419 $strMySQLShowStatus = 'Rodyti MySQL aplinkos būseną';
00420 $strMySQLShowVars = 'Rodyti MySQL sistemos kintamuosius';
00421 
00422 $strName = 'Pavadinimas';
00423 $strNeedPrimaryKey = 'Nurodykite šiai lentelei pirminį raktą';
00424 $strNext = 'Sekantis';
00425 $strNo = 'Ne';
00426 $strNoActivity = 'Daugiau nei %s sekundžių nebuvo atlikta jokių veiksmų. Prašau įsiloginti išnaujo.';
00427 $strNoDatabases = 'Nėra duombazių';
00428 $strNoDatabasesSelected = 'Nepažymėjote duombazės.';
00429 $strNoDescription = 'Aprašymo nėra';
00430 $strNoDetailsForEngine = 'Apie šio Saugojimo Variklio būseną nėra išsamios informacijos.';
00431 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" komandos įvykdyti negalima.';
00432 $strNoExplain = 'Praleisti SQL užklausos aiškinimą';
00433 $strNoFrames = 'phpMyAdmin draugiškesnis su <b>rėmelius</b> palaikančiomis naršyklėmis.';
00434 $strNoIndex = 'Neaprašyti indeksai!';
00435 $strNoIndexPartsDefined = 'Neaprašytos indekso dalys!';
00436 $strNoModification = 'Nėra pakeitimų';
00437 $strNoOptions = 'Šis formatas neturi nustatymų';
00438 $strNoPassword = 'Nėra slaptažodžio';
00439 $strNoPermission = 'Nėra teisių išsaugoti bylai %s.';
00440 $strNoPhp = 'be PHP kodo';
00441 $strNoPrivileges = 'Nėra privilegijų';
00442 $strNoQuery = 'Nėra SQL užklausos!';
00443 $strNoRights = 'Neturite pakankamai teisių';
00444 $strNoRowsSelected = 'Nepasirinkti įrašai';
00445 $strNoSpace = 'Nėra pakankamai vietos išsaugoti bylai %s.';
00446 $strNoTablesFound = 'Duombazėje nerasta lentelių.';
00447 $strNoThemeSupport = 'Temos nėra palaikomos, patikrinkite savo konfigūraciją ir/arba savo temų direktoriją %s.';
00448 $strNoUsersFound = 'Nerasta vartotojo(ų).';
00449 $strNoValidateSQL = 'Praleisti SQL užklausos tikrinimą';
00450 $strNone = 'Nėra';
00451 $strNotNumber = 'Įveskite skaičių!';
00452 $strNotOK = 'Negerai';
00453 $strNotSet = 'Lentelė <b>%s</b> nerasta arba nenurodyta %s byloje';
00454 $strNull = 'Null';
00455 $strNumSearchResultsInTable = '%s atitikmuo(enys) lentelėje <i>%s</i>';
00456 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Viso:</b> <i>%s</i> atitikmuo(enys)';
00457 $strNumTables = 'Lentelės';
00458 
00459 $strOK = 'Gerai';
00460 $strOftenQuotation = 'Dažnai kartojasi kabutės. Pasirinktinai reiškia, kad tik char ir varchar laukai yra uždaryti kabutėmis.';
00461 $strOperations = 'Veiksmai';
00462 $strOptimizeTable = 'Optimizuoti';
00463 $strOptionalControls = 'Pasirinktinai. Kontroliuojama kaip skaitoma, rašoma specialiuosius simbolius.';
00464 $strOptionally = 'Pasirinktinai';
00465 $strOr = 'Arba';
00466 $strOverhead = 'Perteklius';
00467 $strOverwriteExisting = 'Perrašyti esančias bylas';
00468 
00469 $strPHP40203 = 'Jūs naudojate PHP 4.2.3 versiją, kurioje yra rimta klaida, susiijusi su daugiabaičiais stringais (mbstring). Daugiau informacijos rasite PHP klaidų pranešime Nr.19404. <strong>NEREKOMENDUOJAME naudoti šios PHP versijos su phpMyAdmin</strong>.';
00470 $strPHPVersion = 'PHP versija';
00471 $strPageNumber = 'Puslapis:';
00472 $strPaperSize = 'Lapo dydis';
00473 $strPartialText = 'Tekstus rodyti dalinai';
00474 $strPassword = 'Slaptažodis';
00475 $strPasswordChanged = 'Vartotojo %s slaptažodis sėkmingai pakeistas.';
00476 $strPasswordEmpty = 'Tuščias slaptažodis!';
00477 $strPasswordHashing = 'Slaptažodžių Hešavimas';
00478 $strPasswordNotSame = 'Slaptažodžiai nesutampa!';
00479 $strPdfDbSchema = 'Duombazės "%s" schema - %s puslapis';
00480 $strPdfInvalidTblName = 'Lentelė "%s" neegzistuoja!';
00481 $strPdfNoTables = 'No tables';
00482 $strPerHour = 'per valandą';
00483 $strPerMinute = 'per minutę';
00484 $strPerSecond = 'per sekundę';
00485 $strPersian = 'Persų';
00486 $strPhoneBook = 'telefonų knyga';
00487 $strPhp = 'PHP kodas';
00488 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin\'o dokumentacija';
00489 $strPmaUriError = 'Reikia parinkčių byloje įrašyti <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> reikšmę!';
00490 $strPolish = 'Lenkų';
00491 $strPortrait = 'Portretinis';
00492 $strPos1 = 'Pradžia';
00493 $strPrevious = 'Praėjęs';
00494 $strPrimary = 'Pirminis';
00495 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Panaikintas pirminis raktas';
00496 $strPrimaryKeyName = 'Pirminio rakto pavadinimas turi būti "PRIMARY"!';
00497 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>yra vienintelis</b> pirminio rakto tipas!)';
00498 $strPrint = 'Spausdinti';
00499 $strPrintView = 'Spausdinti struktūrą';
00500 $strPrintViewFull = 'Spausdinti vaizdą (su pilnai tekstais)';
00501 $strPrivDescAllPrivileges = 'Įtraukti visas teises, išskyrus GRANT.';
00502 $strPrivDescAlter = 'Leisti keisti jau egzistuojančių lenetelių struktūrą.';
00503 $strPrivDescAlterDb = 'Leidžia keisti esamų lentelių struktūrą, o taip pat duomenų bazių default\'ę simbolių kodaziją bei rūšiavimą.';
00504 $strPrivDescCreateDb = 'Leisti kurti naujas duombazes ir lenteles.';
00505 $strPrivDescCreateTbl = 'Leisti kurti naujas lenteles.';
00506 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Leisti kurti laikinas lenteles.';
00507 $strPrivDescCreateUser = 'Leidžia kurti, šalinti ir pervadinti vartotojus.';
00508 $strPrivDescCreateView = 'Leidžia sukurti naujus view\'us.';
00509 $strPrivDescDelete = 'Leisti šalinti duomenis.';
00510 $strPrivDescDropDb = 'Leisti šalinti duombazes ir lenteles.';
00511 $strPrivDescDropTbl = 'Leisti šalinti lenteles.';
00512 $strPrivDescExecute = 'Leisti vykdyti išsaugotas procedūras; Negalioja šioje MySQL versijoje.';
00513 $strPrivDescFile = 'Leisti įterpti ir eksportuoti duomenis iš bylų.';
00514 $strPrivDescGrant = 'Leisti įterpti naujus vartotojus, bei prisikirti privilegijas, neperkraunant privilegijų lentelės.';
00515 $strPrivDescIndex = 'Leisti įterpti ir modifikuoti indeksus.';
00516 $strPrivDescInsert = 'Leisti įterpti ir modifikuoti duomenis.';
00517 $strPrivDescLockTables = 'Leisti užrakinti lenteles procesų metu.';
00518 $strPrivDescMaxConnections = 'Riboti prisijungimų kiekį per valandą.';
00519 $strPrivDescMaxQuestions = 'Riboti užklausų kiekį per valandą';
00520 $strPrivDescMaxUpdates = 'Riboti komandų (kurios vienaip ar kitaip modifikuoja lenteles ar duombazes) kiekį per valandą.';
00521 $strPrivDescProcess3 = 'Leisti išjungti kitų vartotojų procesus.';
00522 $strPrivDescProcess4 = 'Leisti peržiūrėti procesų sąraše pilną užklausų sąrašą.';
00523 $strPrivDescReferences = ' Negalioja šioje MySQL versijoje.';
00524 $strPrivDescReload = 'Leisti perkrauti darbinę stotį, bei išvalyti laikinąją atmintį (cache).';
00525 $strPrivDescReplClient = 'Leisti vartotojo užklausas dėl atstatymo master / slave darbinių stočių.';
00526 $strPrivDescReplSlave = 'Reikalinga atstatyti slave darbinei stočiai';
00527 $strPrivDescSelect = 'Leisti skaityti duomenis.';
00528 $strPrivDescShowDb = 'Suteikti prieigą prie visų duombazių.';
00529 $strPrivDescShowView = 'Leidžia vykdyti SHOW CREATE VIEW užklausas.';
00530 $strPrivDescShutdown = 'Leisti išjungti serverį.';
00531 $strPrivDescSuper = 'Leisti prisijungti, kai viršytas prisijungimų kiekis; Reikalinga daugumai administratoriaus darbų, tokių kaip globalių reikšmių modifikavimui ar vartotojų atjungimui.';
00532 $strPrivDescUpdate = 'Leisti modifikuoti duomenis.';
00533 $strPrivDescUsage = 'Be teisių.';
00534 $strPrivileges = 'Privilegijos';
00535 $strPrivilegesReloaded = 'Teisės sėkmingai perkrautos.';
00536 $strProcesslist = 'Procesų sąrašas';
00537 $strPutColNames = 'Stulpelių pavadinimus įrašyti pirmoje eilutėje';
00538 
00539 $strQBE = 'SQL&nbsp;užklausa';
00540 $strQBEDel = 'Pakeičiant';
00541 $strQBEIns = 'Įterpiant';
00542 $strQueryFrame = 'Užklausų langas';
00543 $strQueryOnDb = 'SQL-užklausa duombazėje <b>%s</b>:';
00544 $strQuerySQLHistory = 'SQL užklausų istorija';
00545 $strQueryStatistics = '<b>Užklausų statistika</b>: nuo paleidimo dienos buvo išsiųsta %s užklausų į serverį.';
00546 $strQueryTime = 'Užklausa užtruko %01.4f sek.';
00547 $strQueryType = 'Užklausos tipas';
00548 $strQueryWindowLock = 'Nekeisti šios užklausos už aktyvaus lango ribų.';
00549 
00550 $strReType = 'Įveskite dar kartą';
00551 $strReadRequests = 'Read užklausos';
00552 $strReceived = 'Gauta';
00553 $strRecords = 'Viso įrašų:';
00554 $strReferentialIntegrity = 'Patikrinti sąryšių vientisumą:';
00555 $strRefresh = 'Atnaujinti';
00556 $strRelationNotWorking = 'Nėra PMA lentelių, kurios leidžia dirbti su jungtinėmis MySQL lentelėmis. %sPaaiškinimas%s.';
00557 $strRelationView = 'Peržiūrėti sąryšius';
00558 $strRelationalSchema = 'Ryšių schema';
00559 $strRelations = 'Sąryšiai';
00560 $strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE';
00561 $strReloadFailed = 'MySQL procesą perkrauti nepavyko.';
00562 $strReloadMySQL = 'Perkrauti MySQL procesą';
00563 $strReloadingThePrivileges = 'Perkraunamos privilegijos';
00564 $strRemoveSelectedUsers = 'Pašalinti pažymėtus vartotojus';
00565 $strRenameDatabaseOK = 'Duombazė %s pervadinta į %s';
00566 $strRenameTable = 'Pervadinti lentelę į';
00567 $strRenameTableOK = 'Lentelė %s pervadinta į %s';
00568 $strRepairTable = 'Redaguoti';
00569 $strReplace = 'Pakeisti';
00570 $strReplaceNULLBy = 'Pakeisti NULL į';
00571 $strReplaceTable = 'Pakeisti lentelės turinį failo duomenimis ';
00572 $strReset = 'Atstatyti į pradinę būseną';
00573 $strResourceLimits = 'Išteklių apribojimai';
00574 $strRevoke = 'Panaikinti';
00575 $strRevokeAndDelete = 'Panaikinti visas aktyvias vartotojų privilegijas ir pašalinti vartotojus.';
00576 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Kol nėra perkrautos privilegijos, vartotojai dar turės privilegiją USAGE.';
00577 $strRevokeMessage = 'Jūs panaikinote privilegijas %s';
00578 $strRomanian = 'Rumunų';
00579 $strRoutines = 'Routinos';
00580 $strRowLength = 'Eilutės ilgis';
00581 $strRowSize = 'Eilutės dydis';
00582 $strRows = 'Eilutės';
00583 $strRowsFrom = 'eilučių pradedant nuo';
00584 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontalūs (pasukti pavadinimai)';
00585 $strRowsModeHorizontal = 'horizontaliai';
00586 $strRowsModeOptions = 'išdėstant %s pakartoti antraštes kas %s įrašų';
00587 $strRowsModeVertical = 'vertikaliai';
00588 $strRowsStatistic = 'Eilučių statistika';
00589 $strRunQuery = 'Vykdyti užklausą';
00590 $strRunSQLQuery = 'Vykdyti SQL sakinius duombazėje <strong>%s</strong>';
00591 $strRunning = 'adresu %s';
00592 $strRussian = 'Rusų';
00593 
00594 $strSQL = 'SQL';
00595 $strSQLExportCompatibility = 'SQL eksportavimo suderinamumas';
00596 $strSQLExportType = 'Eksporto tipas';
00597 $strSQLOptions = 'SQL nustatymai';
00598 $strSQLParserBugMessage = 'Klaidą SQL interpretatoriuje. Prašome patikrinti ar SQL užklausoje teisingai naudojamos kabutės. Kita, galima klaida, jog Jūs bandote atsiųsti dvejetainius (binary) duomenis neapskliaustus kabutėmis. Taip pat Jūs galite pabandyti įvykdyti savo užklausą iš MySQL konsolės. MySQL serverio išvesta informacija apie klaidą (jeigu tokių bus) gali padėti Jums nustatyti klaidos priežastį. Jeigu užklausa sėkmingai įvykdoma konsolėje, o SQL interpretatorius vistiek išveda pranešimus apie klaidas, prašome supaprastinite savo SQL užklausą ir perduodamų duomenų kiekį užklausoje ir praneškite apie klaidą programos kūrėjams su žemiau pateikiama informacija:';
00599 $strSQLParserUserError = 'Klaida SQL užklausoje. Žemiau išvestas MySQL serverio pranešimas (jeigu toks yra), turėtų padėti Jums nustatyti klaidos priežastį';
00600 $strSQLQuery = 'SQL užklausa';
00601 $strSQLResult = 'SQL rezultatas';
00602 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Klaidingas vardas';
00603 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Trūksta uždaromosios kabutės';
00604 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Klaidinga skyryba';
00605 $strSave = 'Išsaugoti';
00606 $strSaveOnServer = 'Išsaugoti serveryje, kataloge pavadinimu %s';
00607 $strScaleFactorSmall = 'Dydžio matas yra per mažas norint sutalpinti vaizdą viename lape.';
00608 $strSearch = 'Paieška';
00609 $strSearchFormTitle = 'Paieška duombazėje';
00610 $strSearchInTables = 'Lentelės(ių) viduje:';
00611 $strSearchNeedle = 'Paieškos žodis(iai) arba reikšmė(ės) (pakaitos simbolis: "%"):';
00612 $strSearchOption1 = 'bent vienas iš žodžių';
00613 $strSearchOption2 = 'visi žodžiai';
00614 $strSearchOption3 = 'ištisa frazė';
00615 $strSearchOption4 = 'kaip reguliarųjį išsireiškimą';
00616 $strSearchResultsFor = 'Paieškos rezultatai frazei "<i>%s</i>" %s:';
00617 $strSearchType = 'Rasti:';
00618 $strSecretRequired = 'Nustatymų byloje nurodykite slaptą frazę (blowfish_secret).';
00619 $strSelectADb = 'Pasirinkite duombazę';
00620 $strSelectAll = 'Išrinkti visas(us)';
00621 $strSelectBinaryLog = 'Pasirinkite binarinį logą peržiūrai';
00622 $strSelectFields = 'Pasirinkti laukus (nors vieną)';
00623 $strSelectNumRows = 'užklausą vykdoma';
00624 $strSelectTables = 'Pasirinkite lenteles';
00625 $strSend = 'Išsaugoti į failą';
00626 $strSent = 'Siųsta';
00627 $strServer = 'Serveris';
00628 $strServerChoice = 'Pasirinkti serverį';
00629 $strServerNotResponding = 'Serveris neatsako';
00630 $strServerStatus = 'Veikimo informacija';
00631 $strServerStatusUptime = 'MySQL serverio veikimo trukmė: %s. Serveris pradėjo veikti: %s.';
00632 $strServerTabProcesslist = 'Procesai';
00633 $strServerTabVariables = 'Kintamieji';
00634 $strServerTrafficNotes = '<b>Serverio apkrovimas</b>: šiose lentelėse saugoma statistinė informacija apie MySQL serverio apkrovimą nuo paleidimo dienos.';
00635 $strServerVars = 'Serverio kintamieji ir nustatymai';
00636 $strServerVersion = 'Serverio versija';
00637 $strSessionValue = 'Sesijos reikšmė';
00638 $strSetEnumVal = 'Jeigu laukelio tipas yra "enum" arba "set", tuomet duomenų reikšmes reikia įvesti naudojant šį formatą: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />. Jeigu jums reikia įrašyti dešininį įžambųjį brūkšnį ("\") arba kabutes("\'"), tuomet prieš šios simbolius reikia papildomo dešininio įžambaus brūkšnio (pavyzdžiui: \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
00639 $strShow = 'Rodyti';
00640 $strShowAll = 'Rodyti viską';
00641 $strShowColor = 'Rodyti spalvą';
00642 $strShowDatadictAs = 'Duomenų žodyno formatas';
00643 $strShowFullQueries = 'Rodyti pilnas užklausas';
00644 $strShowGrid = 'Rodyti tinklelį';
00645 $strShowPHPInfo = 'Rodyti PHP informaciją';
00646 $strShowTableDimension = 'Rodyti lentelių dydžius';
00647 $strShowTables = 'Rodyti lentelės';
00648 $strShowThisQuery = ' Rodyti šią užklausą vėl ';
00649 $strShowingRecords = 'Rodomi įrašai';
00650 $strSimplifiedChinese = 'Supaprastinta Kiniečių';
00651 $strSingly = '(pavieniui)';
00652 $strSize = 'Dydis';
00653 $strSlovak = 'Slovakų';
00654 $strSlovenian = 'Slovėnų';
00655 $strSocketProblem = '(arba vietiniai MySQL serverio socketai yra blogai sukonfigūruoti)';
00656 $strSort = 'Rūšiuoti';
00657 $strSortByKey = 'Rūšiuoti pagal raktą';
00658 $strSpaceUsage = 'Vietos naudojimas';
00659 $strSpanish = 'Ispanų';
00660 $strSplitWordsWithSpace = 'Žodžiai atskirti tarpo simboliu (" ").';
00661 $strStatCheckTime = 'Paskutinis patikrinimas';
00662 $strStatCreateTime = 'Sukurta';
00663 $strStatUpdateTime = 'Paskutinis atnaujinimas';
00664 $strStatement = 'Parametrai';
00665 $strStatus = 'Statusas';
00666 $strStorageEngine = 'Saugojimo Variklis';
00667 $strStorageEngines = 'Saugojimo Varikliai';
00668 $strStrucCSV = 'Duomenys CSV formatu';
00669 $strStrucData = 'Struktūra ir duomenys';
00670 $strStrucDrop = 'Panaikinti-įterpti lentelę';
00671 $strStrucExcelCSV = 'Duomenys ekselio CSV formatu';
00672 $strStrucNativeExcel = 'MS Excel duomenys';
00673 $strStrucOnly = 'Tik struktūrą';
00674 $strStructPropose = 'Analizuoti lentelės struktūrą';
00675 $strStructure = 'Struktūra';
00676 $strSubmit = 'Siųsti';
00677 $strSuccess = 'Jūsų SQL užklausa sėkmingai įvykdyta';
00678 $strSum = 'Sumos';
00679 $strSwedish = 'Švedų';
00680 $strSwitchToDatabase = 'Pereiti į nukopijuotą duombazę';
00681 $strSwitchToTable = 'Pereiti į lentelės kopiją';
00682 
00683 $strTable = 'Lentelė';
00684 $strTableComments = 'Lentelės komentarai';
00685 $strTableEmpty = 'Tuščias lentelės vardas!';
00686 $strTableHasBeenDropped = 'Lentelė %s panaikinta';
00687 $strTableHasBeenEmptied = 'Lentelės reikšmės %s ištuštintos';
00688 $strTableHasBeenFlushed = 'Lentelės buferis %s išvalytas';
00689 $strTableMaintenance = 'Lentelės diagnostika';
00690 $strTableOfContents = 'Turinys';
00691 $strTableOptions = 'Lentelės parinktys';
00692 $strTableStructure = 'Sukurta duomenų struktūra lentelei';
00693 $strTableType = 'Lentelės tipas';
00694 $strTables = '%s lentelė(s)';
00695 $strTakeIt = 'pasirinkti';
00696 $strTblPrivileges = 'Specifinės lentelių privilegijos';
00697 $strTextAreaLength = ' Tai yra jo ilgis,<br /> šis laukelis neredaguojamas ';
00698 $strThai = 'Tailando';
00699 $strTheContent = 'Jūsų failo turinys įterptas.';
00700 $strTheContents = 'Failo turinys įterpus panaikina išrinktos lentelės ar stulpelio turinį, bet išlieka unikalūs ir pirminiai indeksai.';
00701 $strTheTerminator = 'Laukų pabaigos žymė.';
00702 $strTheme = 'Tema / Stilius';
00703 $strThisHost = 'Dabartinis serveris';
00704 $strThisNotDirectory = 'Tai ne katalogas';
00705 $strThreadSuccessfullyKilled = '%s buvo sėkmingai išjungtas.';
00706 $strTime = 'Laikas';
00707 $strToggleScratchboard = 'įjungti scratchboard';
00708 $strTotal = ' iš viso ';
00709 $strTotalUC = 'Viso';
00710 $strTraditionalChinese = 'Tradicinė Kiniečių';
00711 $strTraditionalSpanish = 'Tradicinė ispanų';
00712 $strTraffic = 'Apkrovimas';
00713 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Įšvesti nuorodą dvejetainių lauko duomenų atsisiuntimui. Pirmas parametras - dvejetainių lauko duomenų bylos pavadinimas. Antras parametras - galimas lentelės eilutės lauko turinčio bylą pavadinimas. Jeigu pateiksite antrą parametrą, ištrinkite pirmojo parametro reikšmę.';
00714 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Parodo aktyvų mažinį; nustatymai: plotis,aukštis pikseliais (išsaugo originalų santykį)';
00715 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Išvedama nuoroda į šį paveikslėlį (tiesioginis blob atsisiuntimas ir pan.).';
00716 $strTransformation_image_png__inline = 'Žr. image/jpeg: vidų';
00717 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Pasiima TIME, TIMESTAMP arba DATETIME laukų reikšmes ir apipavidalina jas pagal naudojamą lokalų datos formatą. Pirmas parametras reikšmė valandomis, kuri bus pridėta prie laiko žymės (nutylint: 0). Antras parametras tai kitoks datos apipavidalinimo formatas pateiktas pagal strftime() fukciją.';
00718 $strTransformation_text_plain__external = 'LINUX VARTOTOJAMS: Paleidžiama išorinė aplikacija ir duomenys imami iš standartinio įvedimo. Išvedama iš aplikacijos gauta informacija. Nutylint: bus Tidy korektiškam HTML kodo išvedimui. Saugumo sumetimais Jūs turite paredaguoti libraries/transformations/text_plain__external.inc.php bylą ir įvesti tas aplikacijas, kurias naudosite. Pirmas parametras yra leidžiamų aplikacijų kiekis, kurias naudosite. Antras parametras yra specifiniai aplikacijų raktai. Jeigu trečias parametras lygus 1, tai išvedama informacija bus apdorota su htmlspecialchars() (nutylint: reikšmė lygi 1). Jeigu ketvirtas parametras lygus 1, tai išvedimo lentelės celė turės atributą NOWRAP, tam kad išvedama būtų atvaizduota be perkėlimų į kitas eilutes (nutylint: reikšmė lygi 1).';
00719 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Išsaugo originalų lauko apipavidalinimą. Nevykdomas išvengimas.';
00720 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Gražinamas paveikslėlis ir nuoroda į įvedimo lauke įrašytą bylos pavadinimą; argumentai: prefiksas (pvz "http://domain.com/"), plotis (pikseliais), aukštis (pikseliais).';
00721 $strTransformation_text_plain__link = 'Gražinama nuoroda į įvedimo lauke įrašytą bylos pavadinimą; argumentai: prefiksas (pvz "http://domain.com/"), nuorodos pavadinimas.';
00722 $strTransformation_text_plain__substr = 'Rodoma tik dalis teksto. Pirmas parametras nurodo išvedamo teksto pradžią (nutylint: 0). Antrasis parametras nurodo išvedamo teksto kiekį. Jeigu antras parametras nenurodytas tai bus išvestas visas tekstas. Trečiasis parametras nurodo kurios raidės bus prijungtos prie išvedimo teksto (nutylint: ...).';
00723 $strTruncateQueries = 'Trumpinti rodomas užklausas';
00724 $strTurkish = 'Turkų';
00725 $strType = 'Tipas';
00726 
00727 $strUkrainian = 'Ukrainiečių';
00728 $strUncheckAll = 'Nepažymėti visus(as)';
00729 $strUnicode = 'Unicodas';
00730 $strUnique = 'Unikalus';
00731 $strUnknown = 'nežinoma';
00732 $strUnselectAll = 'Nepažymėti visus(as)';
00733 $strUpdComTab = 'Informaciją, kaip atnaujinti Column_comments lentelę, galite rasti dokumentacijoje.';
00734 $strUpdatePrivMessage = 'Jūs pakeitėte privilegijas %s.';
00735 $strUpdateProfileMessage = 'Profilis papildytas.';
00736 $strUpdateQuery = 'Atnaujinti užklausą';
00737 $strUpgrade = 'Rekomenduojame atnaujint %s iki %s ar vėlesnės versijos.';
00738 $strUsage = 'Išnaudota';
00739 $strUseBackquotes = 'Lentelių ir laukų vardams naudoti šias kabutes ` `';
00740 $strUseHostTable = 'Naudoti Host lentelę';
00741 $strUseTabKey = 'Šokinėjimui tarp reikšmių naudokite TAB mygtuką arba naudokite CTRL+rodyklės';
00742 $strUseTables = 'Naudoti lenteles';
00743 $strUseTextField = 'Naudokite teksto įvedimo lauką';
00744 $strUseThisValue = 'Naudokite šią reikšmę';
00745 $strUser = 'Vartotojas';
00746 $strUserAlreadyExists = 'Vartotojas %s jau yra!';
00747 $strUserEmpty = 'Tuščias vartotojo vardas!';
00748 $strUserName = 'Vartotojo vardas';
00749 $strUserNotFound = 'Privilegijų lentelėje pasirinktas vartotojas nerastas.';
00750 $strUserOverview = 'Vartotojų peržiūra';
00751 $strUsersDeleted = 'Pažymėti vartotojai sėkmingai pašalinti.';
00752 $strUsersHavingAccessToDb = 'Vartotojai turintys priėjimą prie &quot;%s&quot;';
00753 
00754 $strValidateSQL = 'Patikrinti SQL užklausą';
00755 $strValidatorError = 'Neveikia SQL interpretatorius. Prašome patikrinkite ar yra suinstaliuoti visi privalomi php moduliai, nurodyti %sdokumentacijoje%s.';
00756 $strValue = 'Reikšmė';
00757 $strVar = 'Kintamasis';
00758 $strVersionInformation = 'Versijos informacija';
00759 $strView = 'View\'as';
00760 $strViewDump = 'Peržiūrėti lentelės struktūros atvaizdį';
00761 $strViewDumpDB = 'Sukurti, peržiūrėti duombazės atvaizdį';
00762 $strViewDumpDatabases = 'Peržiūrėti duombazių išrašą';
00763 $strViewHasBeenDropped = 'View\'as %s buvo panaikintas';
00764 
00765 $strWebServerUploadDirectory = 'web serverio katalogas atsiuntimams';
00766 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Nepasiekimas nurodytas www-serverio katalogas atsiuntimams.';
00767 $strWelcome = 'Jūs naudojate %s';
00768 $strWestEuropean = 'Vakarų Europos';
00769 $strWildcard = 'pakaitos simbolis';
00770 $strWindowNotFound = 'Tikslo langas neatnaujintas. Galbūt Jūs uždarėte pagrindinį langą arba Jūsų naršyklė blokuoja atnaujinimus tarp langų dėl nustatyto saugumo.';
00771 $strWithChecked = 'Pasirinktas lenteles:';
00772 $strWriteRequests = 'Write užklausos';
00773 $strWritingCommentNotPossible = 'Negalimas komentavimas';
00774 $strWritingRelationNotPossible = 'Negalimas sąryšis';
00775 $strWrongUser = 'Neteisingas vartotojo vardas arba slaptažodis. Priėjimas uždraustas.';
00776 
00777 $strXML = 'XML';
00778 
00779 $strYes = 'Taip';
00780 
00781 $strZeroRemovesTheLimit = 'Pastaba: nėra jokių apribojimų jeigu reikšmė nurodyta lygi 0 (nuliui).';
00782 $strZip = '"zip"';
00783 
00784 // To translate:
00785 
00786 $strBufferPoolActivity = 'Buferio Pool\'o veikla'; //to translate
00787 $strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
00788 $strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
00789 $strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
00790 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
00791 $strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
00792 
00793 $strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
00794 $strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
00795 
00796 $strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
00797 
00798 $strFreePages = 'Free pages'; //to translate
00799 
00800 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
00801 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
00802 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
00803 $strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
00804 $strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
00805 
00806 $strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
00807 
00808 $strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
00809 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
00810 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
00811 $strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
00812 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
00813 
00814 $strOperator = 'Operator'; //to translate
00815 
00816 $strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
00817 $strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
00818 $strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
00819 $strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
00820 
00821 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data.'; //to translate
00822 
00823 $strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
00824 $strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
00825 $strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
00826 $strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
00827 $strAndThen = 'and then'; //to translate
00828 ?>


Gnr par L'expert TYPO3 avec  doxygen 1.4.6