Documentation TYPO3 par Ameos

danish-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: danish-utf-8.inc.php,v 2.93 2005/08/18 09:58:59 lem9 Exp $ */
00003 /* Dansk v 2.92 18/8-2005 00:00:00 - oversætter AlleyKat kan kontaktes på < phpmyadmin (at) phpbb2.dk > */
00004 
00005 $charset = 'utf-8';
00006 $allow_recoding = TRUE;
00007 $text_dir = 'ltr';
00008 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00009 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00010 $number_thousands_separator = '.';
00011 $number_decimal_separator = ',';
00012 // forkortelser for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00013 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00014 
00015 $day_of_week = array('søn', 'man', 'tir', 'ons', 'tor', 'fre', 'lør');
00016 $month = array('jan', 'feb', 'mar', 'apr', 'maj', 'jun', 'jul', 'aug', 'sep', 'okt', 'nov', 'dec');
00017 // Se http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
00018 // for at definere variablen herunder
00019 $datefmt = '%d/%m %Y kl. %H:%M:%S';
00020 $timespanfmt = '%s dage, %s timer, %s minutter og %s sekunder';
00021 
00022 $strAPrimaryKey = 'En primær nøgle er blevet tilføjet til %s';
00023 $strAbortedClients = 'Afbrudt';
00024 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Indtast venligst absolut sti på webserveren til docSQL mappen';
00025 $strAccessDenied = 'Adgang Nægtet';
00026 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin forsøgte at forbinde til MySQL-serveren, og serveren afviste forbindelsen. Du bør tjekke host, brugernavn og kodeord i config.inc.php og sikre dig at de svarer til den information du har fået af administratoren af MySQL-serveren.';
00027 $strAction = 'Handling';
00028 $strAddAutoIncrement = 'Tilføj AUTO_INCREMENT værdi';
00029 $strAddConstraints = 'Tilføj begrænsninger';
00030 $strAddDeleteColumn = 'Tilføj/Slet felt-kolonne';
00031 $strAddDeleteRow = 'Tilføj/Slet kriterie-række';
00032 $strAddDropDatabase = 'Tilføj DROP DATABASE';
00033 $strAddFields = 'Tilføj %s felt(er)';
00034 $strAddHeaderComment = 'Tilføj tilpassede kommentarer i headeren (\\n deler linjer)';
00035 $strAddIfNotExists = 'Tilføj IF NOT EXISTS';
00036 $strAddIntoComments = 'Tilføj til kommentarer';
00037 $strAddNewField = 'Tilføj nyt felt';
00038 $strAddPrivilegesOnDb = 'Tilføj privilegier på følgende database';
00039 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Tilføj privileges på følgende tabel';
00040 $strAddSearchConditions = 'Tilføj søgekriterier (kroppen af "WHERE" sætningen):';
00041 $strAddToIndex = 'Føj til indeks &nbsp;%s&nbsp;kolonne(r)';
00042 $strAddUser = 'Tilføj en ny bruger';
00043 $strAddUserMessage = 'Du har tilføjet en ny bruger.';
00044 $strAddedColumnComment = 'Tilføjet kommentar til kolonne';
00045 $strAddedColumnRelation = 'Tilføjet relation til kolonne';
00046 $strAdministration = 'Administration';
00047 $strAffectedRows = 'Berørte rækker:';
00048 $strAfter = 'Efter %s';
00049 $strAfterInsertBack = 'Retur';
00050 $strAfterInsertNewInsert = 'Indsæt en ny record';
00051 $strAfterInsertNext = "Redigér næste række";
00052 $strAfterInsertSame = 'Gå tilbage til denne side';
00053 $strAll = 'Alle';
00054 $strAllTableSameWidth = 'vis alle tabeller med samme bredde?';
00055 $strAlterOrderBy = 'Arranger rækkeorden efter';
00056 $strAnIndex = 'Der er tilføjet et indeks til %s';
00057 $strAnalyzeTable = 'Analyser tabel';
00058 $strAnd = 'Og';
00059 $strAndThen = "og så";
00060 $strAny = 'Enhver';
00061 $strAnyHost = 'Enhver vært';
00062 $strAnyUser = 'Enhver bruger';
00063 $strApproximateCount = 'Kan være anslået. Se FAQ 3.11';
00064 $strArabic = 'Arabisk';
00065 $strArmenian = 'Armensk';
00066 $strAscending = 'Stigende';
00067 $strAtBeginningOfTable = 'I begyndelsen af tabel';
00068 $strAtEndOfTable = 'I slutningen af tabel';
00069 $strAttr = 'Attributter';
00070 $strAutodetect = 'Fastslå automatisk';
00071 $strAutomaticLayout = 'Automatisk layout';
00072 
00073 $strBack = 'Tilbage';
00074 $strBaltic = 'Baltisk';
00075 $strBeginCut = 'BEGYND KLIP';
00076 $strBeginRaw = 'BEGYND RÅ';
00077 $strBinLogEventType = 'Hændelsestype';
00078 $strBinLogInfo = 'Information';
00079 $strBinLogName = 'Lognavn';
00080 $strBinLogOriginalPosition = 'Original position';
00081 $strBinLogPosition = 'Position';
00082 $strBinLogServerId = 'Server ID';
00083 $strBinary = ' Binært ';
00084 $strBinaryDoNotEdit = ' Binært - må ikke ændres ';
00085 $strBinaryLog = 'Binær log';
00086 $strBookmarkAllUsers = 'Lad alle brugere få adgang til bogmærket';
00087 $strBookmarkDeleted = 'Bogmærket er fjernet.';
00088 $strBookmarkLabel = 'Mærke';
00089 $strBookmarkOptions = 'Indstillinger for bogmærke';
00090 $strBookmarkQuery = 'SQL-forespørgsel med bogmærke';
00091 $strBookmarkThis = 'Lav bogmærke til denne SQL-forespørgsel';
00092 $strBookmarkView = 'Kun oversigt';
00093 $strBrowse = 'Vis';
00094 $strBrowseForeignValues = 'Bladr i udenlandske værdier';
00095 $strBufferPool = 'Buffer Pool';
00096 $strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Aktivitet';
00097 $strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Forbrug';
00098 $strBufferReadMisses = 'Read misses';
00099 $strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses i %';
00100 $strBufferWriteWaits = 'Write waits';
00101 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits i %';
00102 $strBulgarian = 'Bulgarsk';
00103 $strBusyPages = 'Travle sider';
00104 $strBzError = 'phpMyAdmin kunne ikke komprimere dumpet pga. en ødelagt Bz2-udvidelse i denne php-version. Det anbefales stærkt at sætte <code>$cfg[\'BZipDump\']</code>-direktivet i din phpMyAdmin-konfigurationsfil til <code>FALSE</code>. Hvis du vil bruge Bz2-komprimeringsudvidelser, bør du opdatere til en nyere php version. Se php bug report %s for detaljer.';
00105 $strBzip = '"bzipped"';
00106 
00107 $strCSVOptions = 'CSV-indstillinger';
00108 $strCalendar = 'Kalender';
00109 $strCannotLogin = 'Kan ikke logge ind på MySQL-serveren';
00110 $strCantLoad = 'kan ikke indlæse udvidelsen %s,<br />check PHP-konfigurationen!';
00111 $strCantLoadRecodeIconv = 'Kan ikke indlæse iconv eller omkode nødvendig udvidelse til tegnsæt-konvertering, konfigurer php til at tillade brug af disse udvidelser eller slå tegnsæt-konvertering fra i phpMyAdmin.';
00112 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Kan ikke omdøbe indeks til PRIMARY!';
00113 $strCantUseRecodeIconv = 'Kan ikke bruge iconv ejheller libiconv eller recode_string funktionen omend udvidelsen ser ud til at være indlæst. Check din php-konfiguration.';
00114 $strCardinality = 'Kardinalitet';
00115 $strCarriage = 'Carriage return: \\r';
00116 $strCaseInsensitive = 'ingen forskel på store/små bogstaver';
00117 $strCaseSensitive = 'forskel på store/små bogstaver';
00118 $strCentralEuropean = 'Centraleuropæisk';
00119 $strChange = 'Ændre';
00120 $strChangeCopyMode = 'Opret en bruger med samme privilegier og ...';
00121 $strChangeCopyModeCopy = '... behold den gamle.';
00122 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... slet den gamle fra brugertabellerne og genindlæs privilegierne efterfølgende.';
00123 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... slet den gamle fra brugertabellerne.';
00124 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... tilbagekald alle aktive privilegier fra den gamle og slet den efterfølgende.';
00125 $strChangeCopyUser = 'Ret Login-information / Kopiér bruger';
00126 $strChangeDisplay = 'Vælg felt der skal vises';
00127 $strChangePassword = 'Ændre kodeord';
00128 $strCharset = 'Tegnsæt';
00129 $strCharsetOfFile = 'Tegnsæt for filen:';
00130 $strCharsets = 'Tegnsæt';
00131 $strCharsetsAndCollations = 'Tegnsæt og kollationer (Collations)';
00132 $strCheckAll = 'Afmærk alt';
00133 $strCheckOverhead = 'Check tabeller der har overhead';
00134 $strCheckPrivs = 'Check Privilegier';
00135 $strCheckPrivsLong = 'Check privilegier for database &quot;%s&quot;.';
00136 $strCheckTable = 'Tjek tabel';
00137 $strChoosePage = 'Vælg en side der skal redigeres';
00138 $strColComFeat = 'Viser kolonne-kommentarer';
00139 $strCollation = 'Kollation (Collation)';
00140 $strColumnNames = 'Kolonne navne';
00141 $strColumnPrivileges = 'Kolonne-specifikke privilegier';
00142 $strCommand = 'Kommando';
00143 $strComments = 'Kommentarer';
00144 $strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE (tabel-kommentarer)';
00145 $strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 kompatibel';
00146 $strCompleteInserts = 'Lav komplette inserts';
00147 $strCompression = 'Komprimering';
00148 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin kunne ikke læse din konfigurationsfil!<br />Dette kan ske hvis php finder en parser-fejl i den, eller php kan ikke finde filen.<br />Kald konfigurationsfilen direkte fra nedenstående link og læs de(n) phpfejlmeddelse(r) du får. I de fleste tilfælde mangler der et anførselstegn eller et semikolon et sted.<br />Hvis du får en blank side, er alt i orden.';
00149 $strConfigureTableCoord = 'Konfigurér venligst koordinaterne for tabel %s';
00150 $strConnectionError = 'Kan ikke forbinde: ugyldige indstillinger.';
00151 $strConnections = 'Forbindelser';
00152 $strConstraintsForDumped = 'Begrænsninger for dumpede tabeller';
00153 $strConstraintsForTable = 'Begrænsninger for tabel';
00154 $strCookiesRequired = 'Herefter skal cookies være sat til.';
00155 $strCopy = 'Kopi';
00156 $strCopyDatabaseOK = 'Database %s er blevet kopieret til %s';
00157 $strCopyTable = 'Kopier tabel til (database<b>.</b>tabel):';
00158 $strCopyTableOK = 'Tabellen %s er nu kopieret til: %s.';
00159 $strCopyTableSameNames = 'Kan ikke kopiere tabellen til den samme!';
00160 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin kunne ikke dræbe tråden %s. Den er sandsynligvis allerede lukket.';
00161 $strCreate = 'Opret';
00162 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE før kopiering';
00163 $strCreateIndex = 'Dan et indeks på&nbsp;%s&nbsp;kolonner';
00164 $strCreateIndexTopic = 'Lav et nyt indeks';
00165 $strCreateNewDatabase = 'Opret ny database';
00166 $strCreateNewTable = 'Opret ny tabel i database %s';
00167 $strCreatePage = 'Opret en ny side';
00168 $strCreatePdfFeat = 'Oprettelse af PDFer';
00169 $strCreationDates = 'Oprettet/Opdateret/Check datoer';
00170 $strCriteria = 'Kriterier';
00171 $strCroatian = 'Kroatisk';
00172 $strCyrillic = 'Kyrillisk';
00173 $strCzech = 'Tjekkisk';
00174 $strCzechSlovak = 'Tjekkisk-Slovakisk';
00175 
00176 $strDBComment = 'Databasekommentar: ';
00177 $strDBCopy = 'Kopiér database til';
00178 $strDBGContext = 'Sammenhæng';
00179 $strDBGContextID = 'Sammenhæng-ID';
00180 $strDBGHits = 'Hits';
00181 $strDBGLine = 'Linje';
00182 $strDBGMaxTimeMs = 'Max tid, ms';
00183 $strDBGMinTimeMs = 'Min tid, ms';
00184 $strDBGModule = 'Modul';
00185 $strDBGTimePerHitMs = 'Tid/Hit, ms';
00186 $strDBGTotalTimeMs = 'Total tid, ms';
00187 $strDBRename = 'Omdøb database til';
00188 $strDanish = 'Dansk';
00189 $strData = 'Data';
00190 $strDataDict = 'Data Dictionary';
00191 $strDataOnly = 'Kun data';
00192 $strDataPages = 'Sider der indeholder data';
00193 $strDatabase = 'Database';
00194 $strDatabaseEmpty = 'Databasenavnet er tomt!';
00195 $strDatabaseExportOptions = 'Database eksportindstillinger';
00196 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Database %s er slettet.';
00197 $strDatabaseNoTable = 'Denne database indeholder ikke nogen tabel!';
00198 $strDatabases = 'Databaser';
00199 $strDatabasesDropped = '%s databaser er blevet droppet korrekt.';
00200 $strDatabasesStats = 'Databasestatistik';
00201 $strDatabasesStatsDisable = 'Slå Statistikker fra';
00202 $strDatabasesStatsEnable = 'Slå Statistikker til';
00203 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Bemærk: At slå databasestatistikkerne til her kan forårsage tung trafik mellem webserveren og MySQL-serveren.';
00204 $strDbPrivileges = 'Database-specifikke privilegier';
00205 $strDbSpecific = 'database-specifik';
00206 $strDefault = 'Standardværdi';
00207 $strDefaultEngine = '%s er standard datalageret på denne MySQL-server.';
00208 $strDefaultValueHelp = 'For standardværdier, indtast venligst kun en enkelt værdi, uden backslash escaping eller quotes, ud fra følgende format: a';
00209 $strDefragment = 'Defragmentér tabel';
00210 $strDelOld = 'Nuværende side har referencer til tabeller der ikke længere eksisterer. Vil du slette disse referencer?';
00211 $strDelayedInserts = 'Brug forsinkede indsættelser';
00212 $strDelete = 'Slet';
00213 $strDeleteAndFlush = 'Slet brugerne og genindlæs privilegier bagefter.';
00214 $strDeleteAndFlushDescr = 'Dette er den sikreste metode, men genindlæsning af privilegierne kan tage noget tid.';
00215 $strDeleted = 'Rækken er slettet!';
00216 $strDeletedRows = 'Slettede rækker:';
00217 $strDeleting = 'Sletter %s';
00218 $strDescending = 'Faldende';
00219 $strDescription = 'Beskrivelse';
00220 $strDictionary = 'ordbog';
00221 $strDirtyPages = 'Beskidte sider';
00222 $strDisableForeignChecks = 'Slå fremmednøgle-checks fra';
00223 $strDisabled = 'Slået fra';
00224 $strDisplayFeat = 'Vis muligheder';
00225 $strDisplayOrder = 'Rækkefølge af visning:';
00226 $strDisplayPDF = 'Vis PDF skematik';
00227 $strDoAQuery = 'Kør en forespørgsel på felter (jokertegn: "%")';
00228 $strDoYouReally = 'Er du sikker på at du vil ';
00229 $strDocu = 'Dokumentation';
00230 $strDrop = 'Slet';
00231 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Du er ved at DESTRUERE en komplet database!';
00232 $strDropSelectedDatabases = 'Drop (slet) valgte Databaser';
00233 $strDropUsersDb = 'Drop databaser der har samme navne som brugernes.';
00234 $strDumpSaved = 'Dump er blevet gemt i filen %s.';
00235 $strDumpXRows = 'Dump %s rækker startende med række %s.';
00236 $strDumpingData = 'Data dump for tabellen';
00237 $strDynamic = 'dynamisk';
00238 
00239 $strEdit = 'Ret';
00240 $strEditPDFPages = 'Redigér PDF-sider';
00241 $strEditPrivileges = 'Ret privilegier';
00242 $strEffective = 'Effektiv';
00243 $strEmpty = 'Tøm';
00244 $strEmptyResultSet = 'MySQL returnerede ingen data (fx ingen rækker).';
00245 $strEnabled = 'Slået til';
00246 $strEncloseInTransaction = 'Inkludér eksport i en transaktion';
00247 $strEnd = 'Slut';
00248 $strEndCut = 'SLUT KLIP';
00249 $strEndRaw = 'SLUT RÅ';
00250 $strEngineAvailable = '%s er tilgængelig på denne MySQL-server.';
00251 $strEngineDisabled = '%s er slået fra på denne MySQL-server.';
00252 $strEngineUnsupported = 'Denne MySQL-server understøtter ikke %s datalager.';
00253 $strEngines = 'Lagre';
00254 $strEnglish = 'Engelsk';
00255 $strEnglishPrivileges = ' NB: Navne på MySQL privilegier er på engelsk ';
00256 $strError = 'Fejl';
00257 $strEscapeWildcards = 'Jokertegn _ og % skal være escaped med en \ foran for at bruge dem bogstaveligt';
00258 $strEstonian = 'Estisk';
00259 $strExcelEdition = 'Excel-udgave';
00260 $strExcelOptions = 'Excel-indstillinger';
00261 $strExecuteBookmarked = 'Udfør forespørgsel iflg. bogmærke';
00262 $strExplain = 'Forklar SQL';
00263 $strExport = 'Eksport';
00264 $strExtendedInserts = 'Udvidede inserts';
00265 $strExtra = 'Ekstra';
00266 
00267 $strFailedAttempts = 'Mislykkede forsøg';
00268 $strField = 'Feltnavn';
00269 $strFieldHasBeenDropped = 'Felt %s er slettet';
00270 $strFields = 'Felter';
00271 $strFieldsEmpty = ' Felttallet har ingen værdi! ';
00272 $strFieldsEnclosedBy = 'Felter indrammet med';
00273 $strFieldsEscapedBy = 'Felter escaped med';
00274 $strFieldsTerminatedBy = 'Felter afsluttet med';
00275 $strFileAlreadyExists = 'Filen %s findes allerede på serveren, ændr filnavn eller tillad at der overskrives.';
00276 $strFileCouldNotBeRead = 'Filen kunne ikke læses';
00277 $strFileNameTemplate = 'Skabelon for filnavn';
00278 $strFileNameTemplateHelp = 'Brug __DB__ for databasenavn, __TABLE__ for tabelnavn og %senhver strftime%s sammensætning for tidsspecifikation, extension (filefternavn) tilføjes automagisk. Al anden tekst bevares.';
00279 $strFileNameTemplateRemember = 'husk skabelonen';
00280 $strFixed = 'ordnet';
00281 $strFlushPrivilegesNote = 'Bemærk: phpMyAdmin henter brugernes privilegier direkte fra MySQL\'s privilegietabeller. Indholdet af disse tabeller kan være forskelligt fra privilegierne serveren bruger hvis der er lavet manuelle ændringer i den. Hvis det er tilfældet, bør du %sgenindlæse privilegierne%s før du fortsætter.';
00282 $strFlushTable = 'Flush tabellen ("FLUSH")';
00283 $strFormEmpty = 'Ingen værdi i formularen !';
00284 $strFormat = 'Format';
00285 $strFreePages = 'Frie sider';
00286 $strFullText = 'Komplette tekster';
00287 $strFunction = 'Funktion';
00288 
00289 $strGenBy = 'Genereret af';
00290 $strGenTime = 'Genereringstid';
00291 $strGeneralRelationFeat = 'Generelle relationsmuligheder';
00292 $strGenerate = 'Generér';
00293 $strGeneratePassword = 'Generér Kodeord';
00294 $strGeorgian = 'Georgisk';
00295 $strGerman = 'Tysk';
00296 $strGlobal = 'global';
00297 $strGlobalPrivileges = 'Globale privilegier';
00298 $strGlobalValue = 'Global værdi';
00299 $strGo = 'Udfør';
00300 $strGrantOption = 'Tildel';
00301 $strGreek = 'Græsk';
00302 $strGzip = '"gzipped"';
00303 
00304 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00305 $strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 eksportindstillinger';
00306 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00307 $strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 eksportindstillinger';
00308 $strHasBeenAltered = 'er ændret.';
00309 $strHasBeenCreated = 'er oprettet.';
00310 $strHaveToShow = 'Du skal vælge mindst en kolonne der skal vises';
00311 $strHebrew = 'Hebræisk';
00312 $strHexForBinary = 'Brug hexadecimal til binære felter';
00313 $strHome = 'Hjem';
00314 $strHomepageOfficial = 'Officiel phpMyAdmin hjemmeside ';
00315 $strHost = 'Vært';
00316 $strHostEmpty = 'Der er intet værtsnavn!';
00317 $strHungarian = 'Ungarsk';
00318 
00319 $strIcelandic = 'Islandsk';
00320 $strId = 'ID';
00321 $strIdxFulltext = 'Fuldtekst';
00322 $strIfYouWish = 'Hvis du kun ønsker at importere nogle af tabellens kolonner, angives de med en kommasepareret felt liste.';
00323 $strIgnore = 'Ignorer';
00324 $strIgnoreInserts = 'Brug ignorér inserts';
00325 $strIgnoringFile = 'Ignorerer fil %s';
00326 $strImportDocSQL = 'Importer docSQL Filer';
00327 $strImportFiles = 'Importér filer';
00328 $strImportFinished = 'Import færdig';
00329 $strInUse = 'i brug';
00330 $strIndex = 'Indeks';
00331 $strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s er blevet slettet';
00332 $strIndexName = 'Indeksnavn&nbsp;:';
00333 $strIndexType = 'Indekstype&nbsp;:';
00334 $strIndexWarningMultiple = 'Mere end en %s nøgle blev skabt for kolonne `%s`';
00335 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY og INDEX nøgler burde ikke begge være sat for kolonne `%s`';
00336 $strIndexWarningTable = 'Problemer med indeksene på tabel `%s`';
00337 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE og INDEX nøgler burde ikke begge være sat for kolonne `%s`';
00338 $strIndexes = 'Indeks';
00339 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend forøgelse';
00340 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' Størrelsen på den udvidelse der vil forekomme, når pladsen i en autoudvidende tabel udvides fordi den løber fuld.';
00341 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool størrelse';
00342 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Størrelse på memorybufferen InnoDB bruger til at cache data og indeks på dets tabeller.';
00343 $strInnoDBDataFilePath = 'Datafiler';
00344 $strInnoDBDataHomeDir = 'Data hovedmappe';
00345 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Den fælles del af stien til mappen med alle InnoDB datafiler.';
00346 $strInnoDBPages = 'sider';
00347 $strInnodbStat = 'InnoDB status';
00348 $strInsecureMySQL = 'Din konfigurationsfil indeholder indstillinger (root og uden kodeord) som svarer til en standard MySQL priviligeret brugerkonto. Din MySQL server kører med denne standardindstilling, <u>er åben for indtrængen</u>, og du bør virkelig gøre noget ved dette sikkerhedshul.';
00349 $strInsert = 'Indsæt';
00350 $strInsertAsNewRow = 'Indsæt som ny række';
00351 $strInsertBookmarkTitle = 'Indsæt venligst bogmærke-titel';
00352 $strInsertNewRow = 'Indsæt ny række';
00353 $strInsertTextfiles = 'Importer tekstfil til tabellen';
00354 $strInsertedRowId = 'Indsat række-id:';
00355 $strInsertedRows = 'Indsatte rækker:';
00356 $strInstructions = 'Instruktioner';
00357 $strInternalNotNecessary = '* En intern relation er ikke nødvendig når den også eksisterer i InnoDB.';
00358 $strInternalRelations = 'Interne relationer';
00359 $strInvalidColumnCount = 'Kolonnetælling skal være større end nul.';
00360 $strInvalidFieldAddCount = 'Du skal tilføje mindst ét felt.';
00361 $strInvalidFieldCount = 'Tabellen skal indeholde mindst ét felt.';
00362 $strInvalidRowNumber = '%d er ikke gyldigt rækkenummer.';
00363 
00364 $strJapanese = 'Japansk';
00365 $strJumpToDB = 'Hop til database &quot;%s&quot;.';
00366 $strJustDelete = 'Bare slet brugerne fra privilegietabellerne.';
00367 $strJustDeleteDescr = 'De &quot;slettede&quot; brugere kan stadig tilgå serveren som de plejer indtil privilegierne genindlæses.';
00368 
00369 $strKeepPass = 'Kodeord må ikke ændres';
00370 $strKeyname = 'Nøglenavn';
00371 $strKill = 'Kill';
00372 $strKorean = 'Koreansk';
00373 
00374 $strLaTeX = 'LaTeX';
00375 $strLaTeXOptions = 'LaTeX indstillinger';
00376 $strLandscape = 'Liggende';
00377 $strLatchedPages = 'Eksklusivt låste (latched) sider';
00378 $strLatexCaption = 'Tabeloverskrift';
00379 $strLatexContent = 'Indhold af tabel __TABLE__';
00380 $strLatexContinued = '(fortsættes)';
00381 $strLatexContinuedCaption = 'Fortsat tabeloverskrift';
00382 $strLatexIncludeCaption = 'Inkluder tabeloverskrift';
00383 $strLatexLabel = 'Mærke nøgle';
00384 $strLatexStructure = 'Struktur for tabel __TABLE__';
00385 $strLatvian = 'Lettisk';
00386 $strLengthSet = 'Længde/Værdi*';
00387 $strLimitNumRows = 'poster pr. side';
00388 $strLineFeed = 'Linefeed: \\n';
00389 $strLinesTerminatedBy = 'Linjer afsluttet med';
00390 $strLinkNotFound = 'Link ikke fundet';
00391 $strLinksTo = 'Linker til';
00392 $strLithuanian = 'Litauisk';
00393 $strLoadExplanation = 'Den bedste metode er markeret som standard, men du kan ændre den hvis det svigter.';
00394 $strLoadMethod = 'LOAD metode';
00395 $strLocalhost = 'Lokal';
00396 $strLocationTextfile = 'Tekstfilens placering';
00397 $strLogPassword = 'Kodeord:';
00398 $strLogServer = 'Server';
00399 $strLogUsername = 'Brugernavn:';
00400 $strLogin = 'Login';
00401 $strLoginInformation = 'Login-information';
00402 $strLogout = 'Log af';
00403 $strLongOperation = 'Denne operation kan tage lang tid. Fortsæt alligevel?';
00404 
00405 $strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE (MIME-typer for tabellen)';
00406 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';
00407 $strMIME_available_mime = 'Tilgængelige MIME-typer';
00408 $strMIME_available_transform = 'Tilgængelige transformationer';
00409 $strMIME_description = 'Beskrivelse';
00410 $strMIME_nodescription = 'Der er ingen beskrivelse af denne transformation.<br />Spørg venligst forfatteren, hvad %s gør.';
00411 $strMIME_transformation = 'Browser transformation';
00412 $strMIME_transformation_note = 'For en liste over mulige transformationsindstillinger og deres MIME-type transformationer, klik på %stransformationsbeskrivelser%s';
00413 $strMIME_transformation_options = 'Transformationsindstillinger';
00414 $strMIME_transformation_options_note = 'Indtast værdier for transformationsindstillinger ud fra følgende format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Skulle du få brug for at indsætte en backslash ("\") eller en apostrof ("\'") i værdierne, backslash det (for eksempel \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
00415 $strMIME_without = 'MIME-typer skrevet med kursiv har ikke en separat transformationsfunktion';
00416 $strMaximumSize = 'Maksimum størrelse: %s%s';
00417 $strMbExtensionMissing = "PHP-udvidelsen mbstring blev ikke fundet og du ser ud til at bruge et multibyte tegnsæt. Uden mbstring-udvidelsen er phpMyAdmin ude af stand til at opdele  strenge korrekt og dette kan forårsage uventede resultater.";
00418 $strMbOverloadWarning = "Du har mbstring.func_overload slået til i din PHP-konfiguration. Denne indstilling er ikke kompatibel med phpMyAdmin og kan forårsage ødelæggelse af nogle data!";
00419 $strModifications = 'Rettelserne er gemt!';
00420 $strModify = 'Ret';
00421 $strModifyIndexTopic = 'Ændring af et indeks';
00422 $strMoreStatusVars = 'Flere statusvariabler';
00423 $strMoveTable = 'Flyt tabel til (database<b>.</b>tabel):';
00424 $strMoveTableOK = 'Tabel %s er flyttet til %s.';
00425 $strMoveTableSameNames = 'Kan ikke flytte tabellen til den samme!';
00426 $strMultilingual = 'flersproget';
00427 $strMustSelectFile = 'Vælg en fil du vil indsætte.';
00428 $strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer størrelse';
00429 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Standard pointerstørrelse i bytes, til brug ved CREATE TABLE for MyISAM tabeller når der ikke er specificeret nogen MAX_ROWS indstilling.';
00430 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maksimal størrelse for midlertidige filer ved oprettelse af indeks';
00431 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Hvis den midlertidige fil der bruges til hurtig MyISAM indeks-oprettelse ville være større end ved brug af key cache med størrelsen angivet her, foretræk key cache-metoden.';
00432 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maksimal størrelse for midlertidige sorteringsfiler';
00433 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maksimal størrelse for den midlertidige fil MySQL har lov til at bruge under genetablering af et MyISAM indeks (under REPAIR TABLE, ALTER TABLE, eller LOAD DATA INFILE).';
00434 $strMyISAMRecoverOptions = 'Automatisk genopretnings-modus';
00435 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Modus for automatisk genetablering af crashede MyISAM tabeller, som sat via --myisam-recover server opstartsindstillingen.';
00436 $strMyISAMRepairThreads = 'Reparér tråde';
00437 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Hvis denne værdi er større end 1, oprettes MyISAM tabel-indeks parallelt (hvert indeks i dets egen tråd) under Reparation ved sortering-processen.';
00438 $strMyISAMSortBufferSize = 'Sorterings-bufferstørrelse';
00439 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufferen der allokeres ved sortering af MyISAM indeks under en REPAIR TABLE eller når indeks oprettes med CREATE INDEX eller ALTER TABLE.';
00440 $strMySQLCharset = 'MySQL Tegnsæt';
00441 $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL forbindelses-sammenkøring';
00442 $strMySQLReloaded = 'MySQL genstartet.';
00443 $strMySQLSaid = 'MySQL returnerede: ';
00444 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% kører på %pma_s2% som %pma_s3%';
00445 $strMySQLShowProcess = 'Vis tråde';
00446 $strMySQLShowStatus = 'Vis MySQL runtime-information';
00447 $strMySQLShowVars = 'Vis MySQL systemvariabler';
00448 
00449 $strName = 'Navn';
00450 $strNeedPrimaryKey = 'Du burde definere en primær nøgle for denne tabel.';
00451 $strNext = 'Næste';
00452 $strNo = 'Nej';
00453 $strNoActivity = 'Ingen aktivitet i de seneste %s sekunder eller mere, log venligst ind igen';
00454 $strNoDatabases = 'Ingen databaser';
00455 $strNoDatabasesSelected = 'Ingen databaser valgt.';
00456 $strNoDescription = 'ingen beskrivelse';
00457 $strNoDetailsForEngine = 'Der er ingen detaljerede statusinformationer tilgængelige for dette datalager.';
00458 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" erklæringer kan ikke bruges.';
00459 $strNoExplain = 'Spring over Forklar SQL';
00460 $strNoFrames = 'phpMyAdmin er mere brugervenlig med en browser, der kan klare <b>frames</b>.';
00461 $strNoIndex = 'Intet indeks defineret!';
00462 $strNoIndexPartsDefined = 'Ingen dele af indeks er definerede!';
00463 $strNoModification = 'Ingen ændring';
00464 $strNoOptions = 'Dette format har ingen indstillinger';
00465 $strNoPassword = 'Intet kodeord';
00466 $strNoPermission = 'Webserveren har ikke tilladelse til at gemme filen %s.';
00467 $strNoPhp = 'uden PHP-kode';
00468 $strNoPrivileges = 'Ingen privilegier';
00469 $strNoQuery = 'Ingen SQL forespørgsel!';
00470 $strNoRights = 'Du har ikke tilstrækkelige rettigheder til at være her!';
00471 $strNoRowsSelected = 'Ingen rækker valgt';
00472 $strNoSpace = 'Utilstrækkeligt plads til at gemme filen %s.';
00473 $strNoTablesFound = 'Ingen tabeller fundet i databasen.';
00474 $strNoThemeSupport = 'Ingen tema/layout-understøttelse, tjek venligst din konfiguration og/eller dine temaer i mappen %s.';
00475 $strNoUsersFound = 'Ingen bruger(e) fundet.';
00476 $strNoValidateSQL = 'Spring over Validér SQL';
00477 $strNone = 'Intet';
00478 $strNotNumber = 'Dette er ikke et tal!';
00479 $strNotOK = 'ikke OK';
00480 $strNotSet = 'Tabel <b>%s</b> findes ikke eller er ikke sat i %s';
00481 $strNull = 'Nulværdi';
00482 $strNumSearchResultsInTable = '%s hit(s) i tabel <i>%s</i>';
00483 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Total:</b> <i>%s</i> hit(s)';
00484 $strNumTables = 'Tabeller';
00485 $strNumberOfFields = 'Antal felter';
00486 
00487 $strOK = 'OK';
00488 $strOftenQuotation = 'Ofte anførselstegn. OPTIONALLY betyder at kun char og varchar felter er omsluttet med det valgte "tekstkvalifikator"-tegn.'; //skal muligvis ændres
00489 $strOperations = 'Operationer';
00490 $strOperator = 'Operatør';
00491 $strOptimizeTable = 'Optimer tabel';
00492 $strOptionalControls = 'Valgfrit. Kontrollerer hvordan specialtegn skrives eller læses.';
00493 $strOptionally = 'OPTIONALLY (alternativt)';
00494 $strOr = 'Eller';
00495 $strOverhead = 'Overhead';
00496 $strOverwriteExisting = 'Overskriv eksisterende fil(er)';
00497 
00498 $strPHP40203 = 'Du bruger PHP 4.2.3, som har en alvorlig fejl med multi-byte strenge (mbstring). Se PHP bug report 19404. Denne version af PHP kan ikke anbefales at bruge med phpMyAdmin.';
00499 $strPHPVersion = 'PHP version';
00500 $strPageNumber = 'Side nummer:';
00501 $strPagesToBeFlushed = 'Sider der står til at blive tømt';
00502 $strPaperSize = 'Papirstørrelse';
00503 $strPartialText = 'Delvise tekster';
00504 $strPassword = 'Kodeord';
00505 $strPasswordChanged = 'Kodeordet for %s blev korrekt udskiftet.';
00506 $strPasswordEmpty = 'Der er ikke angivet noget kodeord!';
00507 $strPasswordHashing = 'Kodeord Hashing'; // may be better
00508 $strPasswordNotSame = 'De to kodeord er ikke ens!';
00509 $strPdfDbSchema = 'Skematik for databasen "%s" - Side %s';
00510 $strPdfInvalidTblName = 'Tabellen "%s" findes ikke!';
00511 $strPdfNoTables = 'Ingen tabeller';
00512 $strPerHour = 'pr. time';
00513 $strPerMinute = 'pr. minut';
00514 $strPerSecond = 'pr. sekund';
00515 $strPersian = 'Persisk';
00516 $strPhoneBook = 'telefonbog';
00517 $strPhp = 'Fremstil PHP-kode';
00518 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentation';
00519 $strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> direktivet SKAL være sat i konfigurationsfilen!';
00520 $strPolish = 'Polsk';
00521 $strPortrait = 'Stående';
00522 $strPos1 = 'Start';
00523 $strPrevious = 'Forrige';
00524 $strPrimary = 'Primær';
00525 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primærnøglen er slettet';
00526 $strPrimaryKeyName = 'Navnet på primærnøglen skal være... PRIMARY!';
00527 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>skal</b> være navnet på og <b>kun på</b> en primær nøgle!)';
00528 $strPrint = 'Print';
00529 $strPrintView = 'Vis (udskriftvenlig)';
00530 $strPrintViewFull = 'Udskrift-visning (med fulde tekster)';
00531 $strPrivDescAllPrivileges = 'Inkluderer alle privilegier pånær GRANT.';
00532 $strPrivDescAlter = 'Tillader ændring af strukturen på eksisterende tabeller.';
00533 $strPrivDescAlterDb = 'Tillader ændring af strukturen på eksisterende tabeller såvel som ændring af standard tegnsæt og kollation af databaser.';
00534 $strPrivDescAlterRoutine = 'Tillader ændring og sletning af gemte rutiner.';
00535 $strPrivDescCreateDb = 'Tillader oprettelse af nye databaser og tabeller.';
00536 $strPrivDescCreateRoutine = 'Tillader oprettelse af gemte rutiner.';
00537 $strPrivDescCreateTbl = 'Tillader oprettelse af nye tabeller.';
00538 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Tillader oprettelse af midlertidige tabeller.';
00539 $strPrivDescCreateUser = 'Tillader oprettelse, sletning og omdøbning af brugerkonti.';
00540 $strPrivDescCreateView = 'Tillader oprettelse af nye Allows creating new views.';
00541 $strPrivDescDelete = 'Tillader sletning af data.';
00542 $strPrivDescDropDb = 'Tillader at droppe databaser og tabeller.';
00543 $strPrivDescDropTbl = 'Tillader at droppe tabeller.';
00544 $strPrivDescExecute = 'Tillader kørsel af gemte procedurer; Har ingen effekt i denne MySQL-version.';
00545 $strPrivDescExecute5 = 'Tillader udførelse af gemte rutiner.';
00546 $strPrivDescFile = 'Tillader import af data fra og eksport af data til filer.';
00547 $strPrivDescGrant = 'Tillader oprettelse af brugere og privilegier uden at genindlæse privilegie-tabellerne.';
00548 $strPrivDescIndex = 'Tillader at skabe og droppe indeks.';
00549 $strPrivDescInsert = 'Tillader indsættelse og erstatning af data.';
00550 $strPrivDescLockTables = 'Tillader låsning af tabeller for nuværende tråd.';
00551 $strPrivDescMaxConnections = 'Begrænser antallet af nye forbindelser brugeren må åbne pr. time.';
00552 $strPrivDescMaxQuestions = 'Begrænser antallet af forespørgsler brugeren må sende til serveren pr. time.';
00553 $strPrivDescMaxUpdates = 'Begrænser antallet af kommandoer som ændrer enhver tabel eller database brugeren må udføre pr. time.';
00554 $strPrivDescProcess3 = 'Tillader at dræbe andre brugeres processer.';
00555 $strPrivDescProcess4 = 'Tillader at se komplette forespørgsler i proceslisten.';
00556 $strPrivDescReferences = 'Har ingen effekt i denne MySQL version.';
00557 $strPrivDescReload = 'Tillader genindlæsning af serverindstillinger og tømning af caches.';
00558 $strPrivDescReplClient = 'Giver brugeren rettigheder til at spørge hvor Slaves / Masters er.';
00559 $strPrivDescReplSlave = 'Nødvendigt for replikationsslaverne.';
00560 $strPrivDescSelect = 'Tillader læsning af data.';
00561 $strPrivDescShowDb = 'Giver adgang til den fuldstændige liste over databaser.';
00562 $strPrivDescShowView = 'Tillader udførelse af SHOW CREATE VIEW forespørgsler.';
00563 $strPrivDescShutdown = 'Tillader nedlukning af serveren.';
00564 $strPrivDescSuper = 'Tillader forbindelse, selv hvis maksimalt antal forbindelser er nået; Nødvendigt for de fleste administrative operationer som indstilling af globale variabler eller for at dræbe andre brugeres tråde.';
00565 $strPrivDescUpdate = 'Tillader ændring af data.';
00566 $strPrivDescUsage = 'Ingen privilegier.';
00567 $strPrivileges = 'Privilegier';
00568 $strPrivilegesReloaded = 'Privilegierne blev korrekt genindlæst.';
00569 $strProcesslist = 'Procesliste';
00570 $strPutColNames = 'Indsæt feltnavne i første række';
00571 
00572 $strQBE = 'Foresp. via eks.';
00573 $strQBEDel = 'Del';
00574 $strQBEIns = 'Ins';
00575 $strQueryFrame = 'Foresp. vindue';
00576 $strQueryOnDb = 'SQL-forespørgsel til database <b>%s</b>:';
00577 $strQuerySQLHistory = 'SQL-historik';
00578 $strQueryStatistics = '<b>Forespørgselsstatistikker</b>: Siden opstarten er der blevet sendt %s forespørgsler til serveren.';
00579 $strQueryTime = 'Forepørgsel tog %01.4f sek';
00580 $strQueryType = 'Forespørgselstype';
00581 $strQueryWindowLock = 'Overskriv ikke denne forespørgsel fra udenfor vinduet';
00582 
00583 $strReType = 'Skriv igen';
00584 $strReadRequests = 'Read-forespørgsler';
00585 $strReceived = 'Modtaget';
00586 $strRecords = 'Poster';
00587 $strReferentialIntegrity = 'Check reference-integriteten';
00588 $strRefresh = 'Opdatér';
00589 $strRelationNotWorking = 'De ekstra features for at arbejde med linkede tabeller er deaktiveret. For at se hvorfor, klik %sher%s.';
00590 $strRelationView = 'Se Relationer';
00591 $strRelationalSchema = 'Relationel skematik';
00592 $strRelations = 'Relationer';
00593 $strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE (Relationer for tabellen)';
00594 $strReloadFailed = 'Genstart af MySQL fejlede.';
00595 $strReloadMySQL = 'Genstart MySQL';
00596 $strReloadingThePrivileges = 'Genindlæs privilegierne';
00597 $strRemoveSelectedUsers = 'Fjern valgte brugere';
00598 $strRenameDatabaseOK = 'Database %s er blevet omdøbt til %s';
00599 $strRenameTable = 'Omdøb tabel til';
00600 $strRenameTableOK = 'Tabellen %s er nu omdøbt til %s';
00601 $strRepairTable = 'Reparer tabel';
00602 $strReplace = 'Erstat';
00603 $strReplaceNULLBy = 'Erstat NULL med';
00604 $strReplaceTable = 'Erstat data i tabellen med filens data';
00605 $strReset = 'Nulstil';
00606 $strResourceLimits = 'Ressourcebegrænsninger';
00607 $strRevoke = 'Tilbagekald';
00608 $strRevokeAndDelete = 'Tilbagekald alle aktive privileiger fra brugerne og slet dem efterfølgende.';
00609 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Bruger(e) vil fortsat have USAGE-privilegiet indtil privilegierne genindlæses.';
00610 $strRevokeMessage = 'Du har tilbagekaldt privilegierne for %s';
00611 $strRomanian = 'Rumænsk';
00612 $strRoutines = 'Rutiner';
00613 $strRowLength = 'Rækkelængde';
00614 $strRowSize = ' Rækkestørrelse ';
00615 $strRows = 'Rækker';
00616 $strRowsFrom = 'rækker startende fra post #';
00617 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horisontalt (roterede overskrifter)';
00618 $strRowsModeHorizontal = 'vandret';
00619 $strRowsModeOptions = '%s og gentag overskrifter efter %s celler';
00620 $strRowsModeVertical = 'lodret';
00621 $strRowsStatistic = 'Række-statistik';
00622 $strRunQuery = 'Send forespørgsel';
00623 $strRunSQLQuery = 'Kør SQL-forspørgsel(er) på database %s';
00624 $strRunning = 'kører på %s';
00625 $strRussian = 'Russisk';
00626 
00627 $strSQL = 'SQL';
00628 $strSQLExportCompatibility = "SQL eksport-kompatibilitet";
00629 $strSQLExportType = 'Eksporttype';
00630 $strSQLOptions = 'SQL-indstillinger';
00631 $strSQLParserBugMessage = 'Det er muligt at du har fundet en fejl i SQL-parseren. Undersøg venligst din forespørgsel nøje, og check at anførselstegn er rigtige og ikke giver konflikter. Andre fejlårsager kan være at du uploader en fil med binær udenfor et lukket tekstområde. Du kan også prøve din forespørgsel i MySQL kommandolinje-interfacet. MySQL-serverens fejlmelding der følger herunder, hvis der er nogen, kan også hjælpe dig med at finde problemet. Hvis du stadig har probemer eller hvis parseren fejler hvor kommandolinjeinterfacet lykkes, reducer din SQL-forespørgselsinput til den ene forespørgsel der forårsager problemet, og indsend en fejlrapport med datablokken i KLIP-sektionen herunder:';
00632 $strSQLParserUserError = 'Der ser ud til at være en fejl i din SQL-forespørgsel. MySQL-serverens fejlmelding der følger herunder, hvis der er nogen, kan også hjælpe dig med at finde problemet.';
00633 $strSQLQuery = 'SQL-forespørgsel';
00634 $strSQLResult = 'SQL-resultat';
00635 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ugyldig identifikator';
00636 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Ikke-lukket quote';
00637 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Ukendt tegnsætnings-streng';
00638 $strSave = 'Gem';
00639 $strSaveOnServer = 'Gem på serveren i mappen %s ';
00640 $strScaleFactorSmall = 'Skaleringsfaktoren er for lille til at tilpasse skematikken til en side';
00641 $strSearch = 'Søg';
00642 $strSearchFormTitle = 'Søg i databasen';
00643 $strSearchInTables = 'Indeni tabel(ler):';
00644 $strSearchNeedle = 'Ord eller værdi(er) (jokertegn: "%"):';
00645 $strSearchOption1 = 'mindst et af ordene';
00646 $strSearchOption2 = 'alle ordene';
00647 $strSearchOption3 = 'den nøjagtige sætning';
00648 $strSearchOption4 = 'som regulært udtryk';
00649 $strSearchResultsFor = 'Søgeresultater for "<i>%s</i>" %s:';
00650 $strSearchType = 'Find:';
00651 $strSecretRequired = 'Konfigurationsfilen skal nu bruge et hemmeligt kodeord (blowfish_secret).';
00652 $strSelectADb = 'Vælg en database';
00653 $strSelectAll = 'Vælg alle';
00654 $strSelectBinaryLog = 'Vælg binærlog til gennemsyn';
00655 $strSelectFields = 'Vælg mindst eet felt:';
00656 $strSelectNumRows = 'i forespørgsel';
00657 $strSelectTables = 'Vælg Tabeller';
00658 $strSend = 'Send (download)';
00659 $strSent = 'Sendt';
00660 $strServer = 'Server';
00661 $strServerChoice = 'Server valg';
00662 $strServerNotResponding = 'Serveren svarer ikke';
00663 $strServerStatus = 'Runtime-information';
00664 $strServerStatusUptime = 'Denne MySQL-server har kørt i %s. Den startede op den %s.';
00665 $strServerTabProcesslist = 'Processer';
00666 $strServerTabVariables = 'Variabler';
00667 $strServerTrafficNotes = '<b>Servertrafik</b>: Disse tabeller viser netværkstrafik-statistikkerne for denne MySQL-server siden dens opstart.';
00668 $strServerVars = 'Server-variabler og indstillinger';
00669 $strServerVersion = 'Serverversion';
00670 $strSessionValue = 'Sessionsværdi';
00671 $strSetEnumVal = 'Hvis et felt er af typen "enum" eller "set", skal værdierne angives på formen: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Skulle du få brug for en backslash ("\") eller et enkelt anførselstegn ("\'") blandt disse værdier, så tilføj en ekstra backslash (fx \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
00672 $strShow = 'Vis';
00673 $strShowAll = 'Vis alt';
00674 $strShowColor = 'Vis farve';
00675 $strShowDatadictAs = 'Data Dictionary-format';
00676 $strShowFullQueries = 'Vis fuldstændige forespørgsler';
00677 $strShowGrid = 'Vis gitter';
00678 $strShowPHPInfo = 'Vis PHP information';
00679 $strShowTableDimension = 'Vis tabellernes dimensioner';
00680 $strShowTables = 'Vis tabeller';
00681 $strShowThisQuery = ' Vis forespørgslen her igen ';
00682 $strShowingRecords = 'Viser poster ';
00683 $strSimplifiedChinese = 'Simplificeret Kinesisk';
00684 $strSingly = '(enkeltvis)';
00685 $strSize = 'Størrelse';
00686 $strSlovak = 'Slovakisk';
00687 $strSlovenian = 'Slovensk';
00688 $strSocketProblem = '(eller den lokale MySQL server\'s socket er ikke korrekt konfigureret)';
00689 $strSort = 'Sorter';
00690 $strSortByKey = 'Sorteringsnøgle';
00691 $strSpaceUsage = 'Pladsforbrug';
00692 $strSpanish = 'Spansk';
00693 $strSplitWordsWithSpace = 'Ord adskilles af mellemrums-karakter (" ").';
00694 $strStatCheckTime = 'Sidste check';
00695 $strStatCreateTime = 'Oprettelse';
00696 $strStatUpdateTime = 'Sidste opdatering';
00697 $strStatement = 'Erklæringer';
00698 $strStatus = 'Status';
00699 $strStorageEngine = 'Datalager';
00700 $strStorageEngines = 'Datalagre';
00701 $strStrucCSV = 'CSV-data';
00702 $strStrucData = 'Struktur og data';
00703 $strStrucDrop = 'Tilføj \'DROP TABLE\'';
00704 $strStrucExcelCSV = 'CSV til MS Excel-data';
00705 $strStrucNativeExcel = 'Fødte MS Excel-data';
00706 $strStrucOnly = 'Kun strukturen';
00707 $strStructPropose = 'Foreslå tabelstruktur';
00708 $strStructure = 'Struktur';
00709 $strSubmit = 'Send';
00710 $strSuccess = 'Din SQL-forespørgsel blev udført korrekt';
00711 $strSum = 'Sum';
00712 $strSwedish = 'Svensk';
00713 $strSwitchToDatabase = 'Skift til den kopierede database';
00714 $strSwitchToTable = 'Skift til den kopierede tabel';
00715 
00716 $strTable = 'Tabel';
00717 $strTableComments = 'Tabel kommentarer';
00718 $strTableEmpty = 'Intet tabelnavn!';
00719 $strTableHasBeenDropped = 'Tabel %s er slettet';
00720 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabel %s er tømt';
00721 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabel %s er blevet flushet';
00722 $strTableMaintenance = 'Tabelvedligeholdelse';
00723 $strTableOfContents = 'Indholdsfortegnelse';
00724 $strTableOptions = 'Tabel-indstillinger';
00725 $strTableStructure = 'Struktur-dump for tabellen';
00726 $strTableType = 'Tabel type';
00727 $strTables = '%s tabel(ler)';
00728 $strTakeIt = 'tag det';
00729 $strTblPrivileges = 'Tabel-specifikke privilegier';
00730 $strTextAreaLength = ' På grund af feltets længde,<br /> kan det muligvis ikke ændres ';
00731 $strThai = 'Thai';
00732 $strTheContent = 'Filens indhold er importeret.';
00733 $strTheContents = 'Filens indhold erstatter indholdet af den valgte tabel for rækker med identisk primær eller unik nøgle.';
00734 $strTheTerminator = 'Felterne afgrænses af dette tegn.';
00735 $strTheme = 'Tema / Layout';
00736 $strThisHost = 'Denne Host';
00737 $strThisNotDirectory = 'Dette var ikke en mappe';
00738 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Tråd %s blev stoppet.';
00739 $strTime = 'Tid';
00740 $strToggleScratchboard = 'tegnebræt til/fra';
00741 $strTotal = 'total';
00742 $strTotalUC = 'Total';
00743 $strTraditionalChinese = 'Traditionelt Kinesisk';
00744 $strTraditionalSpanish = 'Traditionelt Spansk';
00745 $strTraffic = 'Trafik';
00746 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Viser et link til at downloade et felts binære data. Første mulighed er filnavnet på den binære fil. Anden mulighed er et muligt feltnavn fra en tabelrække indeholdende filnavnet. Hvis du bruger anden mulighed, er feltet til den første mulighed nødt til at være sat til en tom streng.';
00747 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Viser hexadecimal udgave af data.';
00748 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Viser et klikbart minibilled; indstillinger: bredde,højde i pixel (bevarer det originale perspektiv)';
00749 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Viser et link til dette billede (f.eks. direkte blob-download).';
00750 $strTransformation_image_png__inline = 'Se image/jpeg: inline';
00751 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Tager et TIME, TIMESTAMP eller DATETIME-felt og formatterer det til dit lokale datoformat. Første parameter er offset (i timer) som lægges til tidsstemplet (Default: 0). Andte parameter er et andet datoformat ud fra PHPs strftime() definition.';
00752 $strTransformation_text_plain__external = 'KUN LINUX: Starter en ekstern applikation og føder feltdata via standard input. Returnerer standardoutputtet for applikationen. Default er Tidy, for korrekt printet HTML-kode. Af sikkerhedsårsager er du nødt til manuelt at redigere filen libraries/transformations/text_plain__external.inc.php og indsætte de værktøjer du vil tillade kørsel af. Første indstilling er så nummeret på det program du vil bruge og den anden indstilling er parametrene for det program. Tredie parameter, hvis sat til 1 vil konvertere outputtet vha. htmlspecialchars() (Default er 1). Et fjerde parameter, hvis sat til 1 vil sætte et NOWRAP om cellens indhold så hele outputtet bliver vist uden omformattering (Default 1)';
00753 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Bevarer original formattering af feltet. Der laves ikke nogen Escaping.';
00754 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Viser et billed og et link, feltet indeholder filnavnet; første indstilling er et præfiks som "http://domain.com/", anden indstilling er bredde i pixel, tredie er højden.';
00755 $strTransformation_text_plain__link = 'Viser et link, feltet indeholder filnavnet; første indstilling er et præfiks som "http://domain.com/", anden indstilling er en titel på linket.';
00756 $strTransformation_text_plain__substr = 'Viser en del af en streng. Første parameter er antal tegn der skal springes over fra begyndelsen af en streng (Standard 0). Andet parameter er antal tegn der returneres (Standard indtil enden af strengen). Det tredie parameter definerer hvilke karakterer der skal føjes til foran eller efter outputtet når en substring (understreng) returneres (Standard: "...") .';
00757 $strTruncateQueries = 'Trunkér viste forespørgsler';
00758 $strTurkish = 'Tyrkisk';
00759 $strType = 'Datatype';
00760 
00761 $strUkrainian = 'Ukrainsk';
00762 $strUncheckAll = 'Fjern alle mærker';
00763 $strUnicode = 'Unicode';
00764 $strUnique = 'Unik';
00765 $strUnknown = 'ukendt';
00766 $strUnselectAll = 'Fravælg alle';
00767 $strUpdComTab = 'Se venligst Dokumentationen for oplysninger om hvordan du opdaterer din Column_comments (kolonne-kommentarer) tabel';
00768 $strUpdatePrivMessage = 'Du har opdateret privilegierne for %s.';
00769 $strUpdateProfileMessage = 'Profilen er blevet opdateret.';
00770 $strUpdateQuery = 'Opdater forespørgsel';
00771 $strUpgrade = 'Du burde opdatere til %s %s eller senere.';
00772 $strUsage = 'Benyttelse';
00773 $strUseBackquotes = 'Brug \'backquotes\' på tabellers og felters navne';
00774 $strUseHostTable = 'Brug Host Tabel';
00775 $strUseTabKey = 'Brug TAB tasten for at flytte dig fra værdi til værdi, eller CTRL+piletasterne til at flytte frit omkring';
00776 $strUseTables = 'Benyt tabeller';
00777 $strUseTextField = 'Brug tekstfelt';
00778 $strUseThisValue = 'Brug denne værdi';
00779 $strUser = 'Bruger';
00780 $strUserAlreadyExists = 'Brugeren %s findes i forvejen!';
00781 $strUserEmpty = 'Intet brugernavn!';
00782 $strUserName = 'Brugernavn';
00783 $strUserNotFound = 'Den valgte bruger blev ikke fundet i privilegietabellen.';
00784 $strUserOverview = 'Brugeroversigt';
00785 $strUsersDeleted = 'De valgte brugere er blevet korrekt slettet.';
00786 $strUsersHavingAccessToDb = 'Brugere med adgang til &quot;%s&quot;';
00787 
00788 $strValidateSQL = 'Validér SQL';
00789 $strValidatorError = 'SQL-validatoren kunne ikke initialiseres. Check venligst at du har de nødvendige php-udvidelser installeret som beskrevet i %sdokumentationen%s.';
00790 $strValue = 'Værdi';
00791 $strVar = 'Variabel';
00792 $strVersionInformation = 'Versionsinformation';
00793 $strView = 'Visning';
00794 $strViewDump = 'Vis dump (skema) over tabel';
00795 $strViewDumpDB = 'Vis dump (skema) af database';
00796 $strViewDumpDatabases = 'Vis dump (skema) for databaser';
00797 $strViewHasBeenDropped = 'Visning %s er blevet droppet';
00798 
00799 $strWebServerUploadDirectory = 'web-server upload mappe';
00800 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Mappen du har sat til upload-arbejde kan ikke findes';
00801 $strWelcome = 'Velkommen til %s';
00802 $strWestEuropean = 'Vesteuropæisk';
00803 $strWildcard = 'jokertegn';
00804 $strWindowNotFound = 'Det angivne browservindue kunne ikke opdateres. Måske har du lukket det overliggende vindue eller din browser blokerer for tvær-vindue opdateringer i sikkerhedsindstillingerne';
00805 $strWithChecked = 'Med det markerede:';
00806 $strWriteRequests = 'Write-forespørgsler';
00807 $strWritingCommentNotPossible = 'Skrivning af kommentar ikke muligt';
00808 $strWritingRelationNotPossible = 'Skrivning af relation ikke muligt';
00809 $strWrongUser = 'Forkert brugernavn/kodeord. Adgang nægtet.';
00810 
00811 $strXML = 'XML';
00812 
00813 $strYes = 'Ja';
00814 
00815 $strZeroRemovesTheLimit = 'Bemærk: Indstilling af disse værdier til 0 (nul) fjerner begrænsningen.';
00816 $strZip = '"zippet"';
00817 
00818 ?>


Gnr par L'expert TYPO3 avec  doxygen 1.4.6