Documentation TYPO3 par Ameos

czech-windows-1250.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: czech-windows-1250.inc.php,v 2.104 2005/08/01 21:11:55 nijel Exp $ */
00003 
00009 $charset = 'windows-1250';
00010 $text_dir = 'ltr';
00011 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00012 $right_font_family = 'tahoma, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00013 $number_thousands_separator = ' ';
00014 $number_decimal_separator = '.';
00015 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00016 $byteUnits = array('bajtů', 'kB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00017 
00018 $day_of_week = array('Neděle', 'Pondělí', 'Úterý', 'Středa', 'Čtvrtek', 'Pátek', 'Sobota');
00019 $month = array('ledna', 'února', 'března', 'dubna', 'května', 'června', 'července', 'srpna', 'září', 'října', 'listopadu', 'prosince');
00020 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00021 // variable below
00022 $datefmt = '%a %d. %b %Y, %H:%M';
00023 
00024 $timespanfmt = '%s dnů, %s hodin, %s minut a %s sekund';
00025 
00026 $strAbortedClients = 'Přerušené';
00027 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'docSQL adresář';
00028 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se pokusil připojit k&nbsp;MySQL serveru, a ten odmítl připojení. Zkontrolujte jméno serveru, uživatelské jméno a heslo v&nbsp;souboru config.inc.php a ujistěte se, že jsou totožné s&nbsp;těmi, které máte od administrátora MySQL serveru.';
00029 $strAccessDenied = 'Přístup odepřen';
00030 $strAction = 'Akce';
00031 $strAddAutoIncrement = 'Přidat hodnotu AUTO_INCREMENT';
00032 $strAddConstraints = 'Přidat integritní omezení';
00033 $strAddDeleteColumn = 'Přidat nebo odebrat sloupec';
00034 $strAddDeleteRow = 'Přidat nebo odebrat řádek';
00035 $strAddDropDatabase = 'Přidat DROP DATABASE';
00036 $strAddedColumnComment = 'Přidán komentář ke sloupci';
00037 $strAddedColumnRelation = 'Přidána relace pro sloupec';
00038 $strAddFields = 'Přidat %s položek';
00039 $strAddHeaderComment = 'Přidat vlastní komentář do hlavičky (\\n odděluje řádky)';
00040 $strAddIfNotExists = 'Přidat IF NOT EXISTS';
00041 $strAddIntoComments = 'Do komentářů přidat';
00042 $strAddNewField = 'Přidat sloupec';
00043 $strAddPrivilegesOnDb = 'Přidat oprávnění pro databázi';
00044 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Přidat oprávnění pro tabulku';
00045 $strAddSearchConditions = 'Přidat vyhledávací parametry (část dotazu po příkazu "WHERE"):';
00046 $strAddToIndex = 'Přidat %s sloupců do indexu';
00047 $strAddUserMessage = 'Uživatel byl přidán.';
00048 $strAddUser = 'Přidat nového uživatele';
00049 $strAdministration = 'Správa';
00050 $strAffectedRows = 'Ovlivněné řádky:';
00051 $strAfterInsertBack = 'Návrat na předchozí stránku';
00052 $strAfterInsertNewInsert = 'Vložit další řádek';
00053 $strAfterInsertNext = 'Upravit následující řádek';
00054 $strAfterInsertSame = 'Návrat na tuto stránku';
00055 $strAfter = 'Po %s';
00056 $strAllTableSameWidth = 'Použít pro všechny tabulky stejnou šířku';
00057 $strAll = 'Všechno';
00058 $strAlterOrderBy = 'Změnit pořadí tabulky podle';
00059 $strAnalyzeTable = 'Analyzovat tabulku';
00060 $strAnd = 'a';
00061 $strAndThen = 'a poté';
00062 $strAnIndex = 'K&nbsp;tabulce %s byl přidán index';
00063 $strAnyHost = 'Jakýkoliv počítač';
00064 $strAny = 'Jakýkoliv';
00065 $strAnyUser = 'Jakýkoliv uživatel';
00066 $strApproximateCount = 'Může být nepřesné, viz FAQ 3.11';
00067 $strAPrimaryKey = 'V&nbsp;tabulce %s byl vytvořen primární klíč';
00068 $strArabic = 'Arabština';
00069 $strArmenian = 'Arménština';
00070 $strAscending = 'Vzestupně';
00071 $strAtBeginningOfTable = 'Na začátku tabulky';
00072 $strAtEndOfTable = 'Na konci tabulky';
00073 $strAttr = 'Vlastnosti';
00074 $strAutodetect = 'Automaticky zjistit';
00075 $strAutomaticLayout = 'automatické rozvržení';
00076 
00077 $strBack = 'Zpět';
00078 $strBaltic = 'Baltické';
00079 $strBeginCut = 'ZAČÁTEK VÝPISU';
00080 $strBeginRaw = 'ZAČÁTEK VÝPISU';
00081 $strBinary = ' Binární ';
00082 $strBinaryDoNotEdit = ' Binární - neupravujte ';
00083 $strBinaryLog = 'Binární log';
00084 $strBinLogEventType = 'Typ události';
00085 $strBinLogInfo = 'Informace';
00086 $strBinLogName = 'Jméno logu';
00087 $strBinLogOriginalPosition = 'Původní pozice';
00088 $strBinLogPosition = 'Pozice';
00089 $strBinLogServerId = 'ID serveru';
00090 $strBookmarkAllUsers = 'Umožnit všem uživatelům používat tuto položku';
00091 $strBookmarkDeleted = 'Položka byla smazána z&nbsp;oblíbených.';
00092 $strBookmarkLabel = 'Název';
00093 $strBookmarkOptions = 'Nastavení oblíbeného dotazu';
00094 $strBookmarkQuery = 'Oblíbený SQL dotaz';
00095 $strBookmarkThis = 'Přidat tento SQL dotaz do oblíbených';
00096 $strBookmarkView = 'Jen zobrazit';
00097 $strBrowseForeignValues = 'Projít hodnoty cizích klíčů';
00098 $strBrowse = 'Projít';
00099 $strBufferPoolActivity = 'Aktivita vyrovnávací paměti';
00100 $strBufferPoolUsage = 'Využití vyrovnávací paměti';
00101 $strBufferPool = 'Vyrovnávací paměť';
00102 $strBufferReadMissesInPercent = 'Výpadků při čtení v %';
00103 $strBufferReadMisses = 'Výpadků při čtení';
00104 $strBufferWriteWaits = 'Čekání na zápis';
00105 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Čekání na zápis v %';
00106 $strBulgarian = 'Bulharština';
00107 $strBusyPages = 'Zpracovávaných strákek';
00108 $strBzError = 'phpMyAdminovi se nepodařilo zkomprimovat výpis, protože rozšíření pro kompresi bz2 je v&nbsp;této verzi PHP chybné. Doporučujeme tuto kompresi vypnout (nastavit <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v&nbsp;nastaveních phpMyAdmina na <code>FALSE</code>). Pokud chcete používat kompresi bz2, měli byste nainstalovat novější verzi PHP. Více informací o&nbsp;tomto problému je u popisu chyby %s.';
00109 $strBzip = '"zabzipováno"';
00110 
00111 $strCalendar = 'Kalendář';
00112 $strCannotLogin = 'Nepodařilo se přihlášení k MySQL serveru';
00113 $strCantLoad = 'nelze nahrát rozšíření %s,<br />zkontrolujte prosím nastavení PHP';
00114 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nelze nahrát rozšíření iconv ani recode potřebná pro převod znakových sad. Upravte nastavení PHP tak, aby umožňovalo použít tyto rozšíření nebo vypněte převod znakových sad v&nbsp;phpMyAdminu.';
00115 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Index nemůžete přejmenovat na "PRIMARY"!';
00116 $strCantUseRecodeIconv = 'Nelze použít funkce iconv ani libiconv ani recode_string, přestože rozšíření jsou nahrána. Zkontrolujte nastavení PHP.';
00117 $strCardinality = 'Mohutnost';
00118 $strCarriage = 'Návrat vozíku (CR): \\r';
00119 $strCaseInsensitive = 'nerozlišovat velká a malá písmena';
00120 $strCaseSensitive = 'rozlišovat velká a malá písmena';
00121 $strCentralEuropean = 'Střední Evropa';
00122 $strChangeCopyModeCopy = '... zachovat původního uživatele.';
00123 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... smazat uživatele a poté znovu načíst oprávnění.';
00124 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... smazat původního uživatele ze všech tabulek.';
00125 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... odebrat všechna oprávnění původnímu uživateli a poté ho smazat.';
00126 $strChangeCopyMode = 'Vytvořit nového uživatele se stejnými oprávněními a ...';
00127 $strChangeCopyUser = 'Změnit informace o&nbsp;uživateli / Kopírovat uživatele';
00128 $strChangeDisplay = 'Zvolte které sloupce zobrazit';
00129 $strChangePassword = 'Změnit heslo';
00130 $strChange = 'Změnit';
00131 $strCharsetOfFile = 'Znaková sada souboru:';
00132 $strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávání';
00133 $strCharsets = 'Znakové sady';
00134 $strCharset = 'Znaková sada';
00135 $strCheckAll = 'Zaškrtnout vše';
00136 $strCheckOverhead = 'Zaškrtnout neoptimální';
00137 $strCheckPrivsLong = 'Zkontrolovat oprávnění pro databázi &quot;%s&quot;.';
00138 $strCheckPrivs = 'Zkontrolovat oprávnění';
00139 $strCheckTable = 'Zkontrolovat tabulku';
00140 $strChoosePage = 'Zvolte stránku, kterou chcete změnit';
00141 $strColComFeat = 'Zobrazuji komentáře sloupců';
00142 $strCollation = 'Porovnávání';
00143 $strColumnNames = 'Názvy sloupců';
00144 $strColumnPrivileges = 'Oprávnění pro jednotlivé sloupce';
00145 $strCommand = 'Příkaz';
00146 $strCommentsForTable = 'KOMENTÁŘE PRO TABULKU';
00147 $strComments = 'Komentáře';
00148 $strCompatibleHashing = 'Kompatibilní s&nbsp;MySQL&nbsp;4.0';
00149 $strCompleteInserts = 'Úplné inserty';
00150 $strCompression = 'Komprese';
00151 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin nemohl načíst konfigurační soubor!<br />Tato chyba může nastat, pokud v&nbsp;něm PHP najde chybu nebo nemůže tento soubor najít.<br />Po kliknutí na následující odkaz se PHP pokusí přímo interpretovat tento soubor a zobrazí informace o&nbsp;chybě, ke které došlo. Pak opravte tuto chybu (nejčastěji se jedná o&nbsp;chybějící středník).<br />Pokud získáte prázdnou stránku, všechno je v&nbsp;pořádku.';
00152 $strConfigureTableCoord = 'Prosím, nastavte souřadnice pro tabulku %s';
00153 $strConnectionError = 'Nepodařilo se připojit: chybné nastavení.';
00154 $strConnections = 'Připojení';
00155 $strConstraintsForDumped = 'Omezení pro exportované tabulky';
00156 $strConstraintsForTable = 'Omezení pro tabulku';
00157 $strCookiesRequired = 'Během tohoto kroku musíte mít povoleny cookies.';
00158 $strCopyDatabaseOK = 'Databáze %s byla zkopírována na %s';
00159 $strCopy = 'Kopírovat';
00160 $strCopyTable = 'Kopírovat tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
00161 $strCopyTableOK = 'Tabulka %s byla zkopírována do %s.';
00162 $strCopyTableSameNames = 'Nelze kopírovat tabulku na sebe samu!';
00163 $strCouldNotKill = 'phpMyAdminovi se nepodařilo ukončit vlákno %s. Pravděpodobně jeho běh již skončil.';
00164 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'Vytvořit databázi před kopírováním (CREATE DATABASE)';
00165 $strCreateIndexTopic = 'Vytvořit nový index';
00166 $strCreateIndex = 'Vytvořit index na&nbsp;%s&nbsp;sloupcích';
00167 $strCreateNewDatabase = 'Vytvořit novou databázi';
00168 $strCreateNewTable = 'Vytvořit novou tabulku v&nbsp;databázi %s';
00169 $strCreatePage = 'Vytvořit novou stránku';
00170 $strCreatePdfFeat = 'Vytváření PDF';
00171 $strCreate = 'Vytvořit';
00172 $strCreationDates = 'Datum vytvoření, poslední změny a kontroly';
00173 $strCriteria = 'Podmínka';
00174 $strCroatian = 'Chorvatština';
00175 $strCSVOptions = 'Nastavení CSV exportu';
00176 $strCyrillic = 'Cyrilika';
00177 $strCzech = 'Čeština';
00178 $strCzechSlovak = 'Čeština/Slovenština';
00179 
00180 $strDanish = 'Dánština';
00181 $strDatabase = 'Databáze';
00182 $strDatabaseEmpty = 'Jméno databáze je prázdné!';
00183 $strDatabaseExportOptions = 'Nastavení exportu databází';
00184 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáze %s byla zrušena.';
00185 $strDatabaseNoTable = 'Tato databáze neobsahuje žádné tabulky!';
00186 $strDatabases = 'Databáze';
00187 $strDatabasesDropped = '%s databáze byla úspěšně zrušena.';
00188 $strDatabasesStatsDisable = 'Skrýt podrobnosti';
00189 $strDatabasesStatsEnable = 'Zobrazit podrobnosti';
00190 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Zobrazení podrobností o&nbsp;databázích může způsobit značné zvýšení provozu mezi webserverem a MySQL serverem.';
00191 $strDatabasesStats = 'Statistiky databází';
00192 $strData = 'Data';
00193 $strDataDict = 'Datový slovník';
00194 $strDataOnly = ' Jen data';
00195 $strDataPages = 'Stránek obshahujících data';
00196 $strDBComment = 'Komentář k databázi: ';
00197 $strDBCopy = 'Zkopírovat databázi na';
00198 $strDBGContextID = 'Kontext ID';
00199 $strDBGContext = 'Kontext';
00200 $strDBGHits = 'Zásahů';
00201 $strDBGLine = 'Řádka';
00202 $strDBGMaxTimeMs = 'Min. čas, ms';
00203 $strDBGMinTimeMs = 'Max. čas, ms';
00204 $strDBGModule = 'Modul';
00205 $strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zásah, ms';
00206 $strDBGTotalTimeMs = 'Celkový čas, ms';
00207 $strDbPrivileges = 'Oprávnění pro jednotlivé databáze';
00208 $strDBRename = 'Přejmenovat databázi na';
00209 $strDbSpecific = 'závislé na databázi';
00210 $strDefaultEngine = '%s je výchozí úložiště na tomto MySQL serveru.';
00211 $strDefaultValueHelp = 'Výchozí hodnotu zadejte jen jednu hodnotu bez uvozovek a escapování znaků, například: a';
00212 $strDefault = 'Výchozí';
00213 $strDefragment = 'Defragmentovat tabulku';
00214 $strDelayedInserts = 'Používat zpožděné inserty';
00215 $strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je nejčistší řešení, ale načítání oprávnění může trvat dlouho.';
00216 $strDeleteAndFlush = 'Odstranit uživatele a znovunačíst oprávnění.';
00217 $strDeleted = 'Řádek byl smazán';
00218 $strDeletedRows = 'Smazané řádky:';
00219 $strDelete = 'Smazat';
00220 $strDeleting = 'Odstraňuji %s';
00221 $strDelOld = 'Aktuální stránka se odkazuje na tabulky, které již neexistují. Chcete odstranit tyto odkazy?';
00222 $strDescending = 'Sestupně';
00223 $strDescription = 'Popis';
00224 $strDictionary = 'slovník';
00225 $strDirtyPages = 'Změněných stránek';
00226 $strDisabled = 'Vypnuto';
00227 $strDisableForeignChecks = 'Vypnout kontrolu cizích klíčů';
00228 $strDisplayFeat = 'Zobrazení funkcí';
00229 $strDisplayOrder = 'Seřadit podle:';
00230 $strDisplayPDF = 'Zobrazit jako schéma v&nbsp;PDF';
00231 $strDoAQuery = 'Provést "dotaz podle příkladu" (zástupný znak: "%")';
00232 $strDocu = 'Dokumentace';
00233 $strDoYouReally = 'Opravdu si přejete vykonat příkaz';
00234 $strDropDatabaseStrongWarning = 'Chystáte se ZRUŠIT celou databázi!';
00235 $strDrop = 'Odstranit';
00236 $strDropSelectedDatabases = 'Zrušit vybranou databázi';
00237 $strDropUsersDb = 'Odstranit databáze se stejnými jmény jako uživatelé.';
00238 $strDumpingData = 'Vypisuji data pro tabulku';
00239 $strDumpSaved = 'Výpis byl uložen do souboru %s.';
00240 $strDumpXRows = 'Vypsat %s řádků od %s.';
00241 $strDynamic = 'dynamický';
00242 
00243 $strEditPDFPages = 'Upravit PDF stránky';
00244 $strEditPrivileges = 'Upravit oprávnění';
00245 $strEdit = 'Upravit';
00246 $strEffective = 'Efektivní';
00247 $strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdný výsledek (tj. nulový počet řádků).';
00248 $strEmpty = 'Vyprázdnit';
00249 $strEnabled = 'Zapnuto';
00250 $strEncloseInTransaction = 'Uzavřít příkazy v&nbsp;transakci';
00251 $strEndCut = 'KONEC VÝPISU';
00252 $strEnd = 'Konec';
00253 $strEndRaw = 'KONEC VÝPISU';
00254 $strEngineAvailable = 'Úložiště %s je dostupné na tomto MySQL serveru.';
00255 $strEngineDisabled = 'Úložiště %s je vypnuté na tomto MySQL serveru.';
00256 $strEngines = 'Úložiště';
00257 $strEngineUnsupported = 'Tento MySQL server nepodporuje úložiště %s.';
00258 $strEnglish = 'Anglicky';
00259 $strEnglishPrivileges = 'Poznámka: názvy oprávnění v&nbsp;MySQL jsou uváděny anglicky';
00260 $strError = 'Chyba';
00261 $strEscapeWildcards = 'Zástupné znaky _ a % by měly být escapovány pomocí \, pokud je chcete použít jako znak';
00262 $strEstonian = 'Estonština';
00263 $strExcelEdition = 'Verze Excelu';
00264 $strExcelOptions = 'Nastavení exportu do Excelu';
00265 $strExecuteBookmarked = 'Spustit oblíbený dotaz';
00266 $strExplain = 'Vysvětlit (EXPLAIN) SQL';
00267 $strExport = 'Export';
00268 $strExtendedInserts = 'Rozšířené inserty';
00269 $strExtra = 'Extra';
00270 
00271 $strFailedAttempts = 'Nepovedených pokusů';
00272 $strFieldHasBeenDropped = 'Sloupec %s byl odstraněn';
00273 $strFieldsEmpty = ' Nebyl zadán počet sloupců! ';
00274 $strFieldsEnclosedBy = 'Názvy sloupců uzavřené do';
00275 $strFieldsEscapedBy = 'Názvy sloupců escapovány';
00276 $strField = 'Sloupec';
00277 $strFields = 'Sloupce';
00278 $strFieldsTerminatedBy = 'Sloupce oddělené';
00279 $strFileAlreadyExists = 'Soubor %s již na serveru existuje, změňte jméno souboru, nebo zvolte přepsání souboru.';
00280 $strFileCouldNotBeRead = 'Soubor nelze přečíst';
00281 $strFileNameTemplateHelp = 'Použijte __DB__ pro jméno databáze, __TABLE__ pro jméno tabulky a jakékoliv parametry pro %sfunkci strftime%s pro vložení data. Přípona souboru bude automaticky přidána podle typu. Jakýkoliv jiný text bude zachován.';
00282 $strFileNameTemplateRemember = 'zapamatovat si hodnotu';
00283 $strFileNameTemplate = 'Vzor pro jméno souboru';
00284 $strFixed = 'pevný';
00285 $strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získává oprávnění přímo z&nbsp;tabulek MySQL. Obsah těchto tabulek se může lišit od oprávnění, která server právě používá, pokud byly tyto tabulky upravovány. V&nbsp;tomto případě je vhodné provést %sznovunačtení oprávnění%s před pokračováním.';
00286 $strFlushTable = 'Vyprázdnit vyrovnávací paměť pro tabulku ("FLUSH")';
00287 $strFormat = 'Formát';
00288 $strFormEmpty = 'Chybějící hodnota ve formuláři!';
00289 $strFreePages = 'Volných stránek';
00290 $strFullText = 'Celé texty';
00291 $strFunction = 'Funkce';
00292 
00293 $strGenBy = 'Vygeneroval';
00294 $strGeneralRelationFeat = 'Obecné funkce relací';
00295 $strGeneratePassword = 'Vytvořit heslo';
00296 $strGenerate = 'Vytvořit';
00297 $strGenTime = 'Vygenerováno';
00298 $strGeorgian = 'Gruzínština';
00299 $strGerman = 'Německy';
00300 $strGlobal = 'globální';
00301 $strGlobalPrivileges = 'Globální oprávnění';
00302 $strGlobalValue = 'Globální hodnota';
00303 $strGo = 'Proveď';
00304 $strGrantOption = 'Přidělování';
00305 $strGreek = 'Řečtina';
00306 $strGzip = '"zagzipováno"';
00307 
00308 $strHasBeenAltered = 'byla změněna.';
00309 $strHasBeenCreated = 'byla vytvořena.';
00310 $strHaveToShow = 'Musíte zvolit alespoň jeden sloupec, který chcete zobrazit.';
00311 $strHebrew = 'Hebrejština';
00312 $strHexForBinary = 'Binární pole vypisovat šestnáctkově';
00313 $strHome = 'Hlavní strana';
00314 $strHomepageOfficial = 'Oficiální stránka phpMyAdmina';
00315 $strHostEmpty = 'Jméno počítače je prázdné!';
00316 $strHost = 'Počítač';
00317 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
00318 $strHTMLExcelOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Excel 2000';
00319 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
00320 $strHTMLWordOptions = 'Nastavení exportu pro Microsoft Word 2000';
00321 $strHungarian = 'Maďarština';
00322 
00323 $strIcelandic = 'Islandština';
00324 $strId = 'ID';
00325 $strIdxFulltext = 'Fulltext';
00326 $strIfYouWish = 'Pokud si přejete natáhnout jen vybrané sloupce z&nbsp;tabulky, napište je jako seznam sloupců oddělených čárkou.';
00327 $strIgnore = 'Ignorovat';
00328 $strIgnoreInserts = 'Použít IGNORE';
00329 $strIgnoringFile = 'Ignoruji soubor %s';
00330 $strImportDocSQL = 'Importovat soubory docSQL';
00331 $strImportFiles = 'Importovat soubory';
00332 $strImportFinished = 'Import ukončen';
00333 $strIndexes = 'Indexy';
00334 $strIndexHasBeenDropped = 'Index %s byl odstraněn';
00335 $strIndex = 'Index';
00336 $strIndexName = 'Jméno indexu&nbsp;:';
00337 $strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
00338 $strIndexWarningMultiple = 'Pro sloupec `%s` je vytvořeno více indexů';
00339 $strIndexWarningPrimary = 'Sloupec `%s` by neměl být zároveň obsažen v&nbsp;PRIMARY a INDEX klíči';
00340 $strIndexWarningTable = 'Problémy s&nbsp;indexy v&nbsp;tabulce `%s`';
00341 $strIndexWarningUnique = 'Sloupec `%s` by neměl být zároveň obsažen v&nbsp;PRIMARY a UNIQUE klíči';
00342 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Velikost o&nbsp;kterou je zvětšen soubor s&nbsp;daty, pokud je zaplněný.';
00343 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Krok automatického zvětšování';
00344 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Velikost vyrovnávací paměti, kterou InnoDB používá pro cache dat a indexů tabulek.';
00345 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Velikost vyrovnávací paměti';
00346 $strInnoDBDataFilePath = 'Soubor s&nbsp;daty';
00347 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Společná část cesty pro všechny soubory obsahující data InnoDB.';
00348 $strInnoDBDataHomeDir = 'Domovský adresář pro data';
00349 $strInnoDBPages = 'stránek';
00350 $strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
00351 $strInsecureMySQL = 'Máte standardní nastavení hesla uživatele root v&nbsp;MySQL. Doporučujeme změnit toto nastavení a tím podstatně zvýšit bezpečnost Vašeho serveru.';
00352 $strInsertAsNewRow = 'Vložit jako nový řádek';
00353 $strInsertBookmarkTitle = 'Prosím zadejte název oblíbené položky';
00354 $strInsertedRowId = 'Id vloženého řádku:';
00355 $strInsertedRows = 'Vloženo řádků:';
00356 $strInsertNewRow = 'Vložit nový řádek';
00357 $strInsertTextfiles = 'Vložit textové soubory do tabulky';
00358 $strInsert = 'Vložit';
00359 $strInstructions = 'Instrukce';
00360 $strInternalNotNecessary = '* Interní relace není potřebná, pokud již relace existuje v InnoDB.';
00361 $strInternalRelations = 'Interní relace';
00362 $strInUse = 'právě se používá';
00363 $strInvalidColumnCount = 'Počet sloupců musí být větší než nula.';
00364 $strInvalidFieldAddCount = 'Musíte přidat alespoň jeden sloupec.';
00365 $strInvalidFieldCount = 'Tabulka musí mít alespoň jeden sloupec.';
00366 $strInvalidRowNumber = '%d není platné číslo řádku.';
00367 
00368 $strJapanese = 'Japonština';
00369 $strJumpToDB = 'Na databázi &quot;%s&quot;.';
00370 $strJustDeleteDescr = 'Odstranění uživatelé stále budou mít přístup na server, dokud nebudou znovunačtena oprávnění.';
00371 $strJustDelete = 'Jen odstranit uživatele z tabulek s oprávněními.';
00372 
00373 $strKeepPass = 'Neměnit heslo';
00374 $strKeyname = 'Klíčový název';
00375 $strKill = 'Ukončit';
00376 $strKorean = 'Korejština';
00377 
00378 $strLandscape = 'Na šířku';
00379 $strLatchedPages = 'Zamčených stránek';
00380 $strLatexCaption = 'Titulek tabulky';
00381 $strLatexContent = 'Obsah tabulky __TABLE__';
00382 $strLatexContinuedCaption = 'Titulek pokračování tabulky';
00383 $strLatexContinued = '(pokračování)';
00384 $strLatexIncludeCaption = 'Použít titulek tabulky';
00385 $strLatexLabel = 'Návěstí';
00386 $strLaTeX = 'LaTeX';
00387 $strLaTeXOptions = 'Nastavení exportu do LaTeXu';
00388 $strLatexStructure = 'Struktura tabulky __TABLE__';
00389 $strLatvian = 'Lotyština';
00390 $strLengthSet = 'Délka/Množina*';
00391 $strLimitNumRows = 'záznamů na stránku';
00392 $strLineFeed = 'Ukončení řádků: \\n';
00393 $strLinesTerminatedBy = 'Řádky ukončené';
00394 $strLinkNotFound = 'Odkaz nenalezen';
00395 $strLinksTo = 'Odkazuje na';
00396 $strLithuanian = 'Litevština';
00397 $strLoadExplanation = 'Automaticky jsou zvoleny nejvhodnější parametry, pokud toto nastavení selže, můžete zkusit druhou možnost.';
00398 $strLoadMethod = 'Parametry pro příkaz LOAD';
00399 $strLocalhost = 'Lokální';
00400 $strLocationTextfile = 'textový soubor';
00401 $strLoginInformation = 'Přihlašování';
00402 $strLogin = 'Přihlášení';
00403 $strLogout = 'Odhlásit se';
00404 $strLogPassword = 'Heslo:';
00405 $strLogServer = 'Server';
00406 $strLogUsername = 'Jméno:';
00407 $strLongOperation = 'Tato operace může trvat velmi dlouho. Chcete je přesto provést?';
00408 
00409 $strMaximumSize = 'Maximální velikost: %s%s';
00410 $strMbExtensionMissing = 'Rozšíření mbstring pro PHP nebylo nalezeno a zdá se, že požíváte vícebajtovou znakovou sadu. Bez rozšíření mbstring neumí phpMyAdmin správně rozdělovat řetězce a proto to může mít nečekané následky.';
00411 $strMbOverloadWarning = 'V&nbsp;nastavení PHP máte zapnuto mbstring.func_overload. Toto nastavení není kompatibilní s&nbsp;phpMyAdminem a může způsobit poškození dat!';
00412 $strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
00413 $strMIME_available_transform = 'Dostupné transformace';
00414 $strMIME_description = 'Popis';
00415 $strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
00416 $strMIME_nodescription = 'Pro tuto transformaci není dostupný žádný popis.<br />Zeptejte se autora co %s dělá.';
00417 $strMIME_transformation_note = 'Pro seznam dostupných parametrů transformací a jejich MIME typů klikněte na %spopisy transformací%s';
00418 $strMIME_transformation_options_note = 'Zadejte parametry transformací v&nbsp;následujícím tvaru: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potřebujete použít zpětné lomítko ("\") nebo jednoduché uvozovky ("\'") mezi těmito hodnotami, vložte před ně zpětné lomítko (například \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
00419 $strMIME_transformation_options = 'Parametry transformace';
00420 $strMIME_transformation = 'Transformace při prohlížení';
00421 $strMIMETypesForTable = 'MIME TYPY PRO TABULKU';
00422 $strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemají vlastní transformační funkci';
00423 $strModifications = 'Změny byly uloženy';
00424 $strModifyIndexTopic = 'Upravit index';
00425 $strModify = 'Úpravy';
00426 $strMoreStatusVars = 'Další informace o&nbsp;stavu';
00427 $strMoveTableOK = 'Tabulka %s byla přesunuta do %s.';
00428 $strMoveTable = 'Přesunout tabulku do (databáze<b>.</b>tabulka):';
00429 $strMoveTableSameNames = 'Nelze přesunout tabulku na sebe samu!';
00430 $strMultilingual = 'mnohojazyčný';
00431 $strMustSelectFile = 'Zvolte soubor, který chcete vložit.';
00432 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Výchozí velikost ukazatele v&nbsp;bajtech, která bude použita pro vytváření MyISAM tabulek, pokud není uvedeno MAX_ROWS.';
00433 $strMyISAMDataPointerSize = 'Velikost ukazatele na data';
00434 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Pokud by byl soubor pro vytváření MyISAM indexu byl větší než zde uvedená hodnota, použije se pomalejší metoda cache klíčů.';
00435 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximální velikost dočasných souborů při vytváření indexu';
00436 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Maximální velikost dočasných souborů, které smí MySQL použít při obnově indexu (při REPAIR TABLE, ALTER TABLE nebo LOAD DATA INFILE).';
00437 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximální velikost dočasných souborů pro řazení';
00438 $strMyISAMRecoverOptions = 'Automatický režim obnovy';
00439 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Režim automatické obnovy poškozených MyISAM tabulek. Nastavuje se parametrem --myisam-recover při spouštění serveru.';
00440 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Pokud je tato hodnota větší než 1, indexy v&nbsp;MyISAM tabulkách jsou vytvářeny paraleleně (každý index vlastním threadem) při obnově nebo řazení.';
00441 $strMyISAMRepairThreads = 'Threadů pro opravování';
00442 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Paměť, která je alokována při řazení MyISAM indexů během jejich vytváření nebo opravování.';
00443 $strMyISAMSortBufferSize = 'Velikost paměti pro řazení';
00444 $strMySQLCharset = 'Znaková sada v&nbsp;MySQL';
00445 $strMySQLConnectionCollation = 'Znaková sada připojení k&nbsp;MySQL';
00446 $strMySQLReloaded = 'MySQL znovu načteno.';
00447 $strMySQLSaid = 'MySQL hlásí: ';
00448 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% běžící na serveru %pma_s2%, uživatel přihlášen jako %pma_s3%';
00449 $strMySQLShowProcess = 'Zobrazit procesy';
00450 $strMySQLShowStatus = 'Ukázat informace o&nbsp;běhu MySQL';
00451 $strMySQLShowVars = 'Ukázat systémové proměnné MySQL';
00452 
00453 $strName = 'Název';
00454 $strNeedPrimaryKey = 'Pro tuto tabulku byste měli definovat primární klíč.';
00455 $strNext = 'Další';
00456 $strNoActivity = 'Byli jste příliš dlouho neaktivní (déle než %s sekund), prosím přihlaste se znovu';
00457 $strNoDatabasesSelected = 'Nebyla vybrána žádná databáze.';
00458 $strNoDatabases = 'Žádné databáze';
00459 $strNoDescription = 'žádný popisek';
00460 $strNoDetailsForEngine = 'Nejsou dostupné podrobnější informace o tomto úložišti.';
00461 $strNoDropDatabases = 'Příkaz "DROP DATABASE" je vypnutý.';
00462 $strNoExplain = 'Bez vysvětlení (EXPLAIN) SQL';
00463 $strNoFrames = 'phpMyAdmin se lépe používá v&nbsp;prohlížeči podporujícím rámy ("FRAME").';
00464 $strNoIndexPartsDefined = 'Žádná část indexu nebyla definována!';
00465 $strNoIndex = 'Žádný index nebyl definován!';
00466 $strNoModification = 'Žádná změna';
00467 $strNo = 'Ne';
00468 $strNone = 'Žádná';
00469 $strNoOptions = 'Tento formát nemá žádná nastavení';
00470 $strNoPassword = 'Žádné heslo';
00471 $strNoPermission = 'Web server nemá oprávnění uložit výpis do souboru %s.';
00472 $strNoPhp = 'Bez PHP kódu';
00473 $strNoPrivileges = 'Nemáte oprávnění';
00474 $strNoQuery = 'Žádný SQL dotaz!';
00475 $strNoRights = 'Nemáte dostatečná práva na provedení této akce!';
00476 $strNoRowsSelected = 'Nebyl vybrán žádný řádek';
00477 $strNoSpace = 'Nedostatek místa pro uložení souboru %s.';
00478 $strNoTablesFound = 'V&nbsp;databázi nebyla nalezena žádná tabulka.';
00479 $strNoThemeSupport = 'Není podporována změna tématu, zkontrolujte nastavení a témata v adresáři %s.';
00480 $strNotNumber = 'Nebylo zadáno číslo!';
00481 $strNotOK = 'není v pořádku';
00482 $strNotSet = '<b>%s</b> tabulka nenalezena nebo není nastavena v&nbsp;%s';
00483 $strNoUsersFound = 'Žádný uživatel nenalezen.';
00484 $strNoValidateSQL = 'Bez kontroly SQL';
00485 $strNull = 'Nulový';
00486 $strNumSearchResultsInTable = '%s odpovídající(ch) záznam(ů) v&nbsp;tabulce <i>%s</i>';
00487 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkem:</b> <i>%s</i> odpovídající(ch) záznam(ů)';
00488 $strNumTables = 'Tabulek';
00489 
00490 $strOftenQuotation = 'Často uvozující znaky. Volitelně znamená, že pouze položky u kterých je to nutné (obvykle typu CHAR a VARCHAR) jsou uzavřeny do uzavíracích znaků.';
00491 $strOK = 'OK';
00492 $strOperations = 'Úpravy';
00493 $strOperator = 'Operátor';
00494 $strOptimizeTable = 'Optimalizovat tabulku';
00495 $strOptionalControls = 'Volitelné. Určuje, jak zapisovat nebo číst speciální znaky.';
00496 $strOptionally = 'Volitelně';
00497 $strOr = 'nebo';
00498 $strOverhead = 'Navíc';
00499 $strOverwriteExisting = 'Přepsat existující soubor(y)';
00500 
00501 $strPageNumber = 'Strana číslo:';
00502 $strPagesToBeFlushed = 'Stránek určených k uvolnění';
00503 $strPaperSize = 'Velikost stránky';
00504 $strPartialText = 'Zkrácené texty';
00505 $strPasswordChanged = 'Heslo pro %s bylo úspěšně změněno.';
00506 $strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdné!';
00507 $strPasswordHashing = 'Hašovací funkce pro heslo';
00508 $strPassword = 'Heslo';
00509 $strPasswordNotSame = 'Hesla nejsou stejná!';
00510 $strPdfDbSchema = 'Schéma databáze "%s" - Strana %s';
00511 $strPdfInvalidTblName = 'Tabulka "%s" neexistuje!';
00512 $strPdfNoTables = 'žádné tabulky';
00513 $strPerHour = 'za hodinu';
00514 $strPerMinute = 'za minutu';
00515 $strPerSecond = 'za sekundu';
00516 $strPersian = 'Perština';
00517 $strPhoneBook = 'adresář';
00518 $strPHP40203 = 'Používáte PHP 4.2.3, které má závažnou chybu při práci s&nbsp;vícebajtovými znaky (mbstring), jedná se o&nbsp;chybu PHP číslo 19404. Nedoporučujeme používat tuto verzi PHP s&nbsp;phpMyAdminem.';
00519 $strPHPVersion = 'Verze PHP';
00520 $strPhp = 'Zobrazit PHP kód';
00521 $strPmaDocumentation = 'Dokumentace phpMyAdmina';
00522 $strPmaUriError = 'Parametr <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> MUSÍ být nastaven v&nbsp;konfiguračním souboru!';
00523 $strPolish = 'Polština';
00524 $strPortrait = 'Na výšku';
00525 $strPos1 = 'Začátek';
00526 $strPrevious = 'Předchozí';
00527 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primární klíč byl odstraněn';
00528 $strPrimaryKeyName = 'Jméno primárního klíče musí být "PRIMARY"!';
00529 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> být jméno <b>pouze</b> primárního klíče!)';
00530 $strPrimary = 'Primární';
00531 $strPrintViewFull = 'Náhled k vytištění (s&nbsp;kompletními texty)';
00532 $strPrintView = 'Náhled k vytištění';
00533 $strPrint = 'Vytisknout';
00534 $strPrivDescAllPrivileges = 'Všechna oprávnění kromě GRANT.';
00535 $strPrivDescAlterDb = 'Umožňuje měnit strukturu existujících tabulek a výchozí znakové sady a řazení databází.';
00536 $strPrivDescAlterRoutine = 'Umožňuje měnit a rušit uložené procedury.';
00537 $strPrivDescAlter = 'Umožňuje měnit strukturu existujících tabulek.';
00538 $strPrivDescCreateDb = 'Umožňuje vytvářet nové databáze a tabulky.';
00539 $strPrivDescCreateRoutine = 'Umožňuje vytvářet uložené procedury.';
00540 $strPrivDescCreateTbl = 'Umožňuje vytvářet nové tabulky.';
00541 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Umožňuje vytvářet dočasné tabulky.';
00542 $strPrivDescCreateUser = 'Umožňuje vytvářet, rušit a přejmenovávat účty uživatelů.';
00543 $strPrivDescCreateView = 'Umožňuje vytvářet nové pohledy.';
00544 $strPrivDescDelete = 'Umožňuje mazat data.';
00545 $strPrivDescDropDb = 'Umožňuje odstranit databáze a tabulky.';
00546 $strPrivDescDropTbl = 'Umožňuje odstranit tabulky.';
00547 $strPrivDescExecute5 = 'Umožňuje spouštět uložené procedury.';
00548 $strPrivDescExecute = 'Umožňuje spouštět uložené procedury. V&nbsp;této verzi MySQL se nepoužívá.';
00549 $strPrivDescFile = 'Umožňuje importovat a exportovat data z/do souborů na serveru.';
00550 $strPrivDescGrant = 'Umožňuje přidávat uživatele a oprávnění bez znovunačítání tabulek s&nbsp;oprávněními.';
00551 $strPrivDescIndex = 'Umožňuje vytvářet a rušit indexy.';
00552 $strPrivDescInsert = 'Umožňuje vkládat a přepisovat data.';
00553 $strPrivDescLockTables = 'Umožňuje zamknout tabulku pro aktuální thread.';
00554 $strPrivDescMaxConnections = 'Omezí počet nových připojení, která může uživatel vytvořit za hodinu.';
00555 $strPrivDescMaxQuestions = 'Omezí, kolik dotazů může uživatel odeslat serveru za hodinu.';
00556 $strPrivDescMaxUpdates = 'Omezí, kolik dotazů měnících nějakou tabulku nebo databázi může uživatel spustit za hodinu.';
00557 $strPrivDescProcess3 = 'Umožňuje ukončit procesy jiným uživatelům.';
00558 $strPrivDescProcess4 = 'Umožňuje vidět celé dotazy v&nbsp;seznamu procesů.';
00559 $strPrivDescReferences = 'Nemá žádný vliv v&nbsp;této verzi MySQL.';
00560 $strPrivDescReload = 'Umožňuje znovunačtení nastavení a vyprázdnění vyrovnávacích pamětí MySQL serveru.';
00561 $strPrivDescReplClient = 'Umožní uživateli zjistit, kde je hlavní / pomocný server.';
00562 $strPrivDescReplSlave = 'Potřebné pro replikaci pomocných serverů.';
00563 $strPrivDescSelect = 'Umožňuje vybírat data.';
00564 $strPrivDescShowDb = 'Umožňuje přístup k&nbsp;úplnému seznamu databází.';
00565 $strPrivDescShowView = 'Umožňuje spuštění dotazu SHOW CREATE VIEW.';
00566 $strPrivDescShutdown = 'Umožňuje vypnout server.';
00567 $strPrivDescSuper = 'Umožňuje připojení, i když je dosažen maximální počet připojení. Potřebné pro většinu operací pro správu serveru jako nastavování globálních proměnných a zabíjení threadů jiných uživatelů.';
00568 $strPrivDescUpdate = 'Umožňuje měnit data.';
00569 $strPrivDescUsage = 'Žádná oprávnění.';
00570 $strPrivileges = 'Oprávnění';
00571 $strPrivilegesReloaded = 'Oprávnění byla znovunačtena úspěšně.';
00572 $strProcesslist = 'Seznam procesů';
00573 $strPutColNames = 'Přidat jména sloupců na první řádek';
00574 
00575 $strQBEDel = 'smazat';
00576 $strQBE = 'Dotaz';
00577 $strQBEIns = 'přidat';
00578 $strQueryFrame = 'SQL okno';
00579 $strQueryOnDb = 'SQL dotaz na databázi <b>%s</b>:';
00580 $strQuerySQLHistory = 'SQL historie';
00581 $strQueryStatistics = '<b>Statistika dotazů</b>: Od spuštění bylo serveru posláno %s dotazů.';
00582 $strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sekund';
00583 $strQueryType = 'Typ dotazu';
00584 $strQueryWindowLock = 'Nepřepisovat tento dotaz z&nbsp;hlavního okna';
00585 
00586 $strReadRequests = 'Požadavků na zápis';
00587 $strReceived = 'Přijato';
00588 $strRecords = 'Záznamů';
00589 $strReferentialIntegrity = 'Zkontrolovat integritu odkazů:';
00590 $strRefresh = 'Obnovit';
00591 $strRelationalSchema = 'Relační schéma';
00592 $strRelationNotWorking = 'Některé z&nbsp;rozšířených funkcí phpMyAdmina nelze používat. %sZde%s zjistíte proč.';
00593 $strRelationsForTable = 'RELACE PRO TABULKU';
00594 $strRelations = 'Relace';
00595 $strRelationView = 'Zobrazit relace';
00596 $strReloadFailed = 'Znovunačtení MySQL selhalo.';
00597 $strReloadingThePrivileges = 'Znovunačítám oprávnění';
00598 $strReloadMySQL = 'Znovunačtení MySQL';
00599 $strRemoveSelectedUsers = 'Odstranit vybrané uživatele';
00600 $strRenameDatabaseOK = 'Databáze %s byla přejmenována na %s';
00601 $strRenameTableOK = 'Tabulka %s byla přejmenována na %s';
00602 $strRenameTable = 'Přejmenovat tabulku na';
00603 $strRepairTable = 'Opravit tabulku';
00604 $strReplaceNULLBy = 'Nahradit NULL hodnoty';
00605 $strReplace = 'Přepsat';
00606 $strReplaceTable = 'Přepsat data tabulky souborem';
00607 $strReset = 'Původní';
00608 $strResourceLimits = 'Omezení zdrojů';
00609 $strReType = 'Heslo znovu';
00610 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Uživatelé budou mít oprávnění "USAGE" (používání), dokud nebudou znovunačtena oprávnění.';
00611 $strRevokeAndDelete = 'Odebrat uživatelům veškerá oprávnění a poté je odstranit z tabulek.';
00612 $strRevokeMessage = 'Byla zrušena práva pro %s';
00613 $strRevoke = 'Zrušit';
00614 $strRomanian = 'Rumunština';
00615 $strRoutines = 'Procedury';
00616 $strRowLength = 'Délka řádku';
00617 $strRowsFrom = 'řádků začínající od';
00618 $strRowSize = ' Velikost řádku ';
00619 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovném (otočené hlavičky)';
00620 $strRowsModeHorizontal = 'vodorovném';
00621 $strRowsModeOptions = 've %s režimu a opakovat hlavičky po %s řádcích.';
00622 $strRowsModeVertical = 'svislém';
00623 $strRows = 'Řádků';
00624 $strRowsStatistic = 'Statistika řádků';
00625 $strRunning = 'na %s';
00626 $strRunQuery = 'Provést dotaz';
00627 $strRunSQLQuery = 'Spustit SQL dotaz(y) na databázi %s';
00628 $strRussian = 'Ruština';
00629 
00630 $strSaveOnServer = 'Uložit na serveru v adresáři %s';
00631 $strSave = 'Ulož';
00632 $strScaleFactorSmall = 'Měřítko je příliš malé, aby se schéma vešlo na jednu stránku';
00633 $strSearchFormTitle = 'Vyhledávání v&nbsp;databázi';
00634 $strSearchInTables = 'V&nbsp;tabulkách:';
00635 $strSearchNeedle = 'Slova nebo hodnoty, které chcete vyhledat (zástupný znak: "%"):';
00636 $strSearchOption1 = 'alespoň jedno ze slov';
00637 $strSearchOption2 = 'všechna slova';
00638 $strSearchOption3 = 'přesnou frázi';
00639 $strSearchOption4 = 'jako regulární výraz';
00640 $strSearchResultsFor = 'Výsledky vyhledávání pro "<i>%s</i>" %s:';
00641 $strSearchType = 'Najít:';
00642 $strSearch = 'Vyhledávání';
00643 $strSecretRequired = 'Nastavte klíč pro šifrování cookies (blowfish_secret) v&nbsp;konfiguračním souboru (config.inc.php).';
00644 $strSelectADb = 'Prosím vyberte databázi';
00645 $strSelectAll = 'Vybrat vše';
00646 $strSelectBinaryLog = 'Zvolte binární log pro zobrazení';
00647 $strSelectFields = 'Zvolte sloupec (alespoň jeden):';
00648 $strSelectNumRows = 'v&nbsp;dotazu';
00649 $strSelectTables = 'Vybrat tabulky';
00650 $strSend = 'Do souboru';
00651 $strSent = 'Odesláno';
00652 $strServerChoice = 'Výběr serveru';
00653 $strServerNotResponding = 'Server neodpovídá';
00654 $strServer = 'Server';
00655 $strServerStatus = 'Stav serveru';
00656 $strServerStatusUptime = 'Tento MySQL server běží %s. Čas spuštění: %s.';
00657 $strServerTabProcesslist = 'Procesy';
00658 $strServerTabVariables = 'Proměnné';
00659 $strServerTrafficNotes = '<b>Provoz serveru</b>: Informace o&nbsp;síťovém provozu MySQL serveru od jeho spuštění.';
00660 $strServerVars = 'Proměnné a nastavení serveru';
00661 $strServerVersion = 'Verze MySQL';
00662 $strSessionValue = 'Hodnota sezení';
00663 $strSetEnumVal = 'Pokud je sloupec typu "enum" nebo "set", zadávejte hodnoty v&nbsp;následujícím formátu: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Pokud potřebujete zadat zpětné lomítko ("\") nebo jednoduché uvozovky ("\'") mezi těmito hodnotami, napište před ně zpětné lomítko (příklad: \'\\\\xyz\' nebo \'a\\\'b\').';
00664 $strShowAll = 'Zobrazit vše';
00665 $strShowColor = 'Barevné šipky';
00666 $strShowDatadictAs = 'Formát datového slovníku';
00667 $strShowFullQueries = 'Zobrazit celé dotazy';
00668 $strShowGrid = 'Zobrazit mřížku';
00669 $strShowingRecords = 'Zobrazeny záznamy';
00670 $strShowPHPInfo = 'Zobrazit informace o&nbsp;PHP';
00671 $strShowTableDimension = 'Rozměry tabulek';
00672 $strShowTables = 'Zobrazit tabulky';
00673 $strShowThisQuery = 'Zobrazit zde tento dotaz znovu';
00674 $strShow = 'Zobrazit';
00675 $strSimplifiedChinese = 'Zjednodušená čínština';
00676 $strSingly = '(po jednom)';
00677 $strSize = 'Velikost';
00678 $strSlovak = 'Slovenština';
00679 $strSlovenian = 'Slovinština';
00680 $strSocketProblem = '(nebo není spávně nastaven lokální socket MySQL serveru)';
00681 $strSortByKey = 'Setřídit podle klíče';
00682 $strSort = 'Řadit';
00683 $strSpaceUsage = 'Využití místa';
00684 $strSpanish = 'Španělština';
00685 $strSplitWordsWithSpace = 'Slova jsou oddělena mezerou (" ").';
00686 $strSQLExportCompatibility = 'Kompatibilita SQL exportu';
00687 $strSQLExportType = 'Typ vytvořených dotazů';
00688 $strSQLOptions = 'Nastavení SQL exportu';
00689 $strSQLParserBugMessage = 'Je možné, že jste našli chybu v&nbsp;SQL parseru. Prosím prozkoumejte podrobně SQL dotaz, především jestli jsou správně uvozovky a jestli nejsou proházené. Další možnost selhání je pokud nahráváte soubor s&nbsp;binárními daty nezapsanými v&nbsp;uvozovkách. Můžete také vyzkoušet příkazovou řádku MySQL. Níže uvedený výstup z&nbsp;MySQL serveru (pokud je nějaký) Vám také může pomoci při zkoumání problému. Pokud stále máte problémy nebo pokud SQL parser ohlásí chybu u dotazu, který na příkazové řádce funguje, prosím pokuste se zredukovat dotaz na co nejmenší, ve kterém se problém ještě vyskytne, a ohlaste chybu na stránkách phpMyAdmina spolu se sekcí VÝPIS uvedenou níže:';
00690 $strSQLParserUserError = 'Pravděpodobně máte v&nbsp;SQL dotazu chybu. Níže uvedený výstup MySQL serveru (pokud je nějaký) Vám také může pomoci při zkoumání problému';
00691 $strSQLQuery = 'SQL-dotaz';
00692 $strSQLResult = 'Výsledek SQL dotazu';
00693 $strSQL = 'SQL';
00694 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Chybný identifikátor';
00695 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzavřené uvozovky';
00696 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámé interpunkční znaménko';
00697 $strStatCheckTime = 'Poslední kontrola';
00698 $strStatCreateTime = 'Vytvoření';
00699 $strStatement = 'Údaj';
00700 $strStatUpdateTime = 'Poslední změna';
00701 $strStatus = 'Stav';
00702 $strStorageEngines = 'Úložiště';
00703 $strStorageEngine = 'Úložiště';
00704 $strStrucCSV = 'CSV';
00705 $strStrucData = 'Strukturu a data';
00706 $strStrucDrop = 'Přidat DROP TABLE';
00707 $strStrucExcelCSV = 'CSV pro MS Excel';
00708 $strStrucNativeExcel = 'Nativní formát MS Excelu';
00709 $strStrucOnly = 'Pouze strukturu';
00710 $strStructPropose = 'Navrhnout strukturu tabulky';
00711 $strStructure = 'Struktura';
00712 $strSubmit = 'Odešli';
00713 $strSuccess = 'Váš SQL-dotaz byl úspěšně vykonán';
00714 $strSum = 'Celkem';
00715 $strSwedish = 'Švédština';
00716 $strSwitchToDatabase = 'Přepnout na zkopírovanou databázi';
00717 $strSwitchToTable = 'Přepnout na zkopírovanou tabulku';
00718 
00719 $strTableComments = 'Komentář k tabulce';
00720 $strTableEmpty = 'Jméno tabulky je prázdné!';
00721 $strTableHasBeenDropped = 'Tabulka %s byla odstraněna';
00722 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabulka %s byla vyprázdněna';
00723 $strTableHasBeenFlushed = 'Vyrovnávací paměť pro tabulku %s byla vyprázdněna';
00724 $strTableMaintenance = ' Údržba tabulky ';
00725 $strTableOfContents = 'Obsah';
00726 $strTableOptions = 'Parametry tabulky';
00727 $strTables = '%s tabulek';
00728 $strTableStructure = 'Struktura tabulky';
00729 $strTable = 'Tabulka';
00730 $strTableType = 'Typ tabulky';
00731 $strTakeIt = 'zvolit';
00732 $strTblPrivileges = 'Oprávnění pro jednotlivé tabulky';
00733 $strTextAreaLength = 'Tento sloupec možná nepůjde <br />(kvůli délce) upravit ';
00734 $strThai = 'Thajština';
00735 $strTheContent = 'Obsah souboru byl vložen';
00736 $strTheContents = 'Obsah souboru přepíše obsah zvolené tabulky v&nbsp;těch řádcích, kde je stejný primární nebo unikátní klíč.';
00737 $strTheme = 'Vzhled';
00738 $strTheTerminator = 'Sloupce jsou odděleny tímto znakem.';
00739 $strThisHost = 'Tento počítač';
00740 $strThisNotDirectory = 'Nebyl zadán adresář';
00741 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bylo úspěšně zabito.';
00742 $strTime = 'Čas';
00743 $strToggleScratchboard = 'Zobrazit grafický návrh';
00744 $strTotal = 'celkem';
00745 $strTotalUC = 'Celkem';
00746 $strTraditionalChinese = 'Tradiční čínština';
00747 $strTraditionalSpanish = 'Tradiční španělština';
00748 $strTraffic = 'Provoz';
00749 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Zobrazí odkaz na stáhnutí dat. První parametr je jméno souboru, druhý jméno sloupce v tabulce obsahující jméno souboru. Pokud zadáte druhý parametr, první musí být prázdný.';
00750 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Zobrazí data šestnáctkově.';
00751 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhled obrázku s&nbsp;odkazem na obrázek; parametry šířka a výška v&nbsp;bodech (poměr stran obrázku zůstane zachován)';
00752 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázek (například stáhnutí pole blob).';
00753 $strTransformation_image_png__inline = 'Viz image/jpeg: inline';
00754 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí datum nebo čas (TIME, TIMESTAMP a DATETIME) podle místního nastavení. První parametr je posun (v&nbsp;hodinách), který bude přidán k&nbsp;času (výchozí je 0). Druhý parametr je formátovací řetězec pro funkci strftime().';
00755 $strTransformation_text_plain__external = 'JEN PRO LINUX: Spustí externí program, na jeho standardní vstup pošle obsah pole a zobrazí výstup programu. Výchozí je program Tidy, který pěkně zformátuje HTML. Z&nbsp;bezpečnostních důvodů musíte jména povolených programů zapsat do souboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php. První parametr je číslo programu, který má být spuštěn a druhý parametr udává parametry tohoto programu. Třetí parametr určuje, zda mají být ve výstupu nahrazeny HTML entity (např. pro zobrazení zdrojového kódu HTML) (výchozí je 1, tedy převádět na entity), čtvrtý (při nastavení na 1) zajistí přidání parametru NOWRAP k&nbsp;vypisovanému textu, čímž se zachová formátování (výchozí je 1).';
00756 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová původní formátování sloupce, tak jak je uložen v&nbsp;databázi.';
00757 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázek a odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz na obrázek. První parametr je prefix URL (například "http://mojedomena.cz/"), druhý a třetí určuje šířku a výšku obrázku.';
00758 $strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z&nbsp;pole obsahujícího odkaz. První parametr je prefix URL (například "http://mojedomena.cz/"), druhý text odkazu.';
00759 $strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí jen část textu. První parametr je posun od začátku (výchozí je 0) a druhý určuje délku textu, který se má zobrazit, pokud není uveden, bude zobrazen zbytek textu. Třetí parametr určuje, jaký text má být přidán za zkrácený text (výchozí je ...).';
00760 $strTruncateQueries = 'Zobrazit zkrácené dotazy';
00761 $strTurkish = 'Turecky';
00762 $strType = 'Typ';
00763 
00764 $strUkrainian = 'Ukrajinština';
00765 $strUncheckAll = 'Odškrtnout vše';
00766 $strUnicode = 'Unicode';
00767 $strUnique = 'Unikátní';
00768 $strUnknown = 'neznámý';
00769 $strUnselectAll = 'Odznačit vše';
00770 $strUpdatePrivMessage = 'Byla aktualizována oprávnění pro %s.';
00771 $strUpdateProfileMessage = 'Přístup byl změněn.';
00772 $strUpdateQuery = 'Aktualizovat dotaz';
00773 $strUpdComTab = 'Podívejte se prosím do dokumentace, jak aktualizovat tabulku s&nbsp;informacemi o&nbsp;sloupcích (tabulka column_comments)';
00774 $strUpgrade = 'Měli byste aktualizovat %s na verzi %s nebo vyšší.';
00775 $strUsage = 'Používá';
00776 $strUseBackquotes = 'Použít zpětné uvozovky u&nbsp;jmen tabulek a sloupců';
00777 $strUseHostTable = 'Použít tabulku s&nbsp;počítači';
00778 $strUserAlreadyExists = 'Uživatel %s již existuje!';
00779 $strUserEmpty = 'Jméno uživatele je prázdné!';
00780 $strUserName = 'Jméno uživatele';
00781 $strUserNotFound = 'Zvolený uživatel nebyl nalezen v&nbsp;tabulce oprávnění.';
00782 $strUserOverview = 'Přehled uživatelů';
00783 $strUsersDeleted = 'Vybraní uživatelé byli úspěšně odstraněni.';
00784 $strUsersHavingAccessToDb = 'Uživatelé mající přístup k&nbsp;&quot;%s&quot;';
00785 $strUser = 'Uživatel';
00786 $strUseTabKey = 'Použijte klávesu TAB pro pohyb mezi hodnotami nebo CTRL+šipky po pohyb všemi směry.';
00787 $strUseTables = 'Použít tabulky';
00788 $strUseTextField = 'Použít textové pole';
00789 $strUseThisValue = 'Použít tuto hodnotu';
00790 
00791 $strValidateSQL = 'Zkontrolovat SQL';
00792 $strValidatorError = 'SQL validátor nemohl být inicializován. Prosím zkontrolujte, jestli máte požadovaná rozšíření PHP, která jsou uvedena v&nbsp;%sdokumentaci%s.';
00793 $strValue = 'Hodnota';
00794 $strVar = 'Proměnná';
00795 $strVersionInformation = 'Informace o&nbsp;verzi';
00796 $strViewDumpDatabases = 'Export databází';
00797 $strViewDumpDB = 'Export databáze';
00798 $strViewDump = 'Export tabulky';
00799 $strViewHasBeenDropped = 'Pohled %s byl odstraněn';
00800 $strView = 'Pohled';
00801 
00802 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresář určený pro upload souborů nemohl být otevřen';
00803 $strWebServerUploadDirectory = 'soubor z&nbsp;adresáře pro upload';
00804 $strWelcome = 'Vítejte v&nbsp;%s';
00805 $strWestEuropean = 'Západní Evropa';
00806 $strWildcard = 'maska';
00807 $strWindowNotFound = 'Cílové okno prohlížeče nemohlo být aktualizováno. Možná jste zavřel rodičovské okno, nebo prohlížeč blokuje operace mezi okny z důvodu bezpečnostních nastavení.';
00808 $strWithChecked = 'Zaškrtnuté:';
00809 $strWriteRequests = 'Požadavků na čtení';
00810 $strWritingCommentNotPossible = 'Nelze zapsat komentář';
00811 $strWritingRelationNotPossible = 'Nelze zapsat relaci';
00812 $strWrongUser = 'Špatné uživatelské jméno nebo heslo. Přístup odepřen.';
00813 
00814 $strXML = 'XML';
00815 
00816 $strYes = 'Ano';
00817 
00818 $strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavení těchto parametrů na 0 (nulu) odstraní omezení.';
00819 $strZip = '"zazipováno"';
00820 
00821 ?>


Généré par L'expert TYPO3 avec  doxygen 1.4.6