Documentation TYPO3 par Ameos

afrikaans-iso-8859-1.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: afrikaans-iso-8859-1.inc.php,v 2.73 2005/07/29 17:03:05 lem9 Exp $ */
00003 
00004 /*
00005   translated by Andreas Pauley <pauley@buitegroep.org.za>
00006 
00007 Dit lyk nogal snaaks in Afrikaans ;-).
00008 Laat weet my asb. as jy aan beter taalgebruik kan dink.
00009 */
00010 
00011 $charset = 'iso-8859-1';
00012 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00013 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00014 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00015 $number_thousands_separator = ',';
00016 $number_decimal_separator = '.';
00017 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00018 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00019 
00020 $day_of_week = array('So', 'Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Fr', 'Sa');
00021 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des');
00022 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00023 // variable below
00024 $datefmt = '%B %d, %Y at %I:%M %p';
00025 
00026 $strAccessDenied = 'Toegang Geweier';
00027 $strAction = 'Aksie';
00028 $strAddDeleteColumn = 'Voeg By/Verwyder Veld Kolomme';
00029 $strAddDeleteRow = 'Voeg By/Verwyder Kriteria Ry';
00030 $strAddNewField = 'Voeg \'n nuwe veld by';
00031 $strAddSearchConditions = 'Voeg soek kriteria by (laaste deel van die "where" in SQL SELECT):';
00032 $strAddToIndex = 'Voeg by indeks &nbsp;%s&nbsp;kolom(me)';
00033 $strAddUser = 'Voeg \'n nuwe gebruiker by';
00034 $strAddUserMessage = 'Jy het \'n nuwe gebruiker bygevoeg.';
00035 $strAffectedRows = 'Geaffekteerde rye:';
00036 $strAfter = 'Na %s';
00037 $strAfterInsertBack = 'Terug na vorige bladsy';
00038 $strAfterInsertNewInsert = 'Voeg \'n nuwe ry by';
00039 $strAll = 'Alle';
00040 $strAllTableSameWidth = 'vertoon alle tabelle met dieselfde wydte?';
00041 $strAlterOrderBy = 'Verander tabel sorteer volgens';
00042 $strAnalyzeTable = 'Analiseer tabel';
00043 $strAnd = 'En';
00044 $strAnIndex = '\'n Indeks is bygevoeg op %s';
00045 $strAny = 'Enige';
00046 $strAnyHost = 'Enige gasheer (host)';
00047 $strAnyUser = 'Enige gebruiker';
00048 $strAPrimaryKey = '\'n primere sleutel is bygevoeg op %s';
00049 $strAscending = 'Dalend';
00050 $strAtBeginningOfTable = 'By Begin van Tabel';
00051 $strAtEndOfTable = 'By Einde van Tabel';
00052 $strAttr = 'Kenmerke';
00053 
00054 $strBack = 'Terug';
00055 $strBeginCut = 'BEGIN UITKNIPSEL';
00056 $strBeginRaw = 'BEGIN ONVERANDERD (RAW)';
00057 $strBinary = 'Biner';
00058 $strBinaryDoNotEdit = 'Biner - moenie verander nie';
00059 $strBookmarkDeleted = 'Die boekmerk is verwyder.';
00060 $strBookmarkLabel = 'Etiket';
00061 $strBookmarkQuery = 'Geboekmerkde SQL-stelling';
00062 $strBookmarkThis = 'Boekmerk hierdie SQL-stelling';
00063 $strBookmarkView = 'Kyk slegs';
00064 $strBrowse = 'Beloer Data';
00065 $strBzip = '"ge-bzip"';
00066 
00067 $strCantLoadRecodeIconv = 'Kan nie iconv laai nie, of "recode" ekstensie word benodig vir die karakterstel omskakeling, stel PHP op om hierdie ekstensies toe te laat of verwyder karakterstel omskakeling in phpMyAdmin.';
00068 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Kannie die indeks hernoem na PRIMARY!';
00069 $strCantUseRecodeIconv = 'Kan nie iconv, libiconv of recode_string funksie gebruik terwyl die extensie homself as gelaai rapporteer nie. Kyk na jou PHP opstelling.';
00070 $strCardinality = 'Cardinality';
00071 $strCarriage = 'Carriage return: \\r';
00072 $strChange = 'Verander';
00073 $strChangeDisplay = 'Kies \'n Veld om te vertoon';
00074 $strChangePassword = 'Verander wagwoord';
00075 $strCharsetOfFile = 'Karakterstel van die leer:';
00076 $strCheckAll = 'Kies Alles';
00077 $strCheckTable = 'Kontroleer tabel';
00078 $strChoosePage = 'Kies asb. \'n bladsy om te verander';
00079 $strColComFeat = 'Kolom Kommentaar word vertoon';
00080 $strColumnNames = 'Kolom name';
00081 $strComments = 'Kommentaar';
00082 $strCompleteInserts = 'Voltooi invoegings';
00083 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin was nie in staat om jou konfigurasie leer te lees nie!<br />Dit kan moontlik gebeur wanneer PHP \'n fout in die leer vind of die leer sommer glad nie vind nie.<br />Volg asb. die skakel hieronder om die leer direk te roep, en lees dan enige foutboodskappe. In die meeste gevalle is daar net \'n quote of \'n kommapunt weg erens.<br />Indien jy \'n bladsy kry wat leeg is, is alles klopdisselboom.';
00084 $strConfigureTableCoord = 'Stel asb. die koordinate op van tabel %s';
00085 $strCookiesRequired = 'HTTP Koekies moet van nou af geaktifeer wees.';
00086 $strCopyTable = 'Kopieer tabel na (databasis<b>.</b>tabel):';
00087 $strCopyTableOK = 'Tabel %s is gekopieer na %s.';
00088 $strCreate = 'Skep';
00089 $strCreateIndex = 'Skep \'n indeks op&nbsp;%s&nbsp;kolomme';
00090 $strCreateIndexTopic = 'Skep \'n nuwe indeks';
00091 $strCreateNewDatabase = 'Skep \'n nuwe databasis';
00092 $strCreateNewTable = 'Skep \'n nuwe tabel op databasis %s';
00093 $strCreatePage = 'Skep \'n nuwe bladsy';
00094 $strCreatePdfFeat = 'Skepping van PDF\'s';
00095 $strCriteria = 'Kriteria';
00096 
00097 $strData = 'Data';
00098 $strDatabase = 'Databasis';
00099 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasis %s is verwyder.';
00100 $strDatabases = 'databasisse';
00101 $strDatabasesStats = 'Databasis statistieke';
00102 $strDataOnly = 'Slegs Data';
00103 $strDefault = 'Verstekwaarde (default)';
00104 $strDelete = 'Verwyder';
00105 $strDeleted = 'Die ry is verwyder';
00106 $strDeletedRows = 'Verwyderde rye:';
00107 $strDescending = 'Dalend';
00108 $strDisabled = 'Onbeskikbaar';
00109 $strDisplayFeat = 'Vertoon Funksies';
00110 $strDisplayOrder = 'Vertoon volgorde:';
00111 $strDisplayPDF = 'Vertoon PDF skema';
00112 $strDoAQuery = 'Doen \'n "Navraag dmv Voorbeeld" (wildcard: "%")';
00113 $strDocu = 'Dokumentasie';
00114 $strDoYouReally = 'Wil jy regtig ';
00115 $strDrop = 'Verwyder';
00116 $strDumpingData = 'Stort data vir tabel';
00117 $strDumpXRows = 'Stort %s rye beginnende by rekord # %s.';
00118 $strDynamic = 'dinamies';
00119 
00120 $strEdit = 'Verander';
00121 $strEditPDFPages = 'Verander PDF Bladsye';
00122 $strEditPrivileges = 'Verander Regte';
00123 $strEffective = 'Effektief';
00124 $strEmpty = 'Maak Leeg';
00125 $strEmptyResultSet = 'MySQL het niks teruggegee nie (dus nul rye).';
00126 $strEnabled = 'Beskikbaar';
00127 $strEnd = 'Einde';
00128 $strEndCut = 'EINDE UITKNIPSEL';
00129 $strEndRaw = 'EINDE ONVERANDERD (RAW)';
00130 $strEnglishPrivileges = ' Nota: MySQL regte name word in Engels vertoon ';
00131 $strError = 'Fout';
00132 $strExplain = 'Verduidelik SQL';
00133 $strExport = 'Export';
00134 $strExtendedInserts = 'Uitgebreide toevoegings';
00135 $strExtra = 'Ekstra';
00136 
00137 $strField = 'Veld';
00138 $strFieldHasBeenDropped = 'Veld %s is verwyder';
00139 $strFields = 'Velde';
00140 $strFieldsEmpty = ' Die veld telling is leeg! ';
00141 $strFieldsEnclosedBy = 'Velde omring met';
00142 $strFieldsEscapedBy = 'Velde ontsnap (escaped) deur';
00143 $strFieldsTerminatedBy = 'Velde beeindig deur';
00144 $strFixed = 'vaste (fixed)';
00145 $strFlushTable = 'Spoel die tabel ("FLUSH")';
00146 $strFormat = 'Formaat';
00147 $strFormEmpty = 'Daar ontbreek \'n waarde in die vorm !';
00148 $strFullText = 'Volle Tekste';
00149 $strFunction = 'Funksie';
00150 
00151 $strGenBy = 'Voortgebring deur';
00152 $strGeneralRelationFeat = 'Algemene verwantskap funksies';
00153 $strGenTime = 'Generasie Tyd';
00154 $strGo = 'Gaan';
00155 $strGzip = '"ge-gzip"';
00156 
00157 $strHasBeenAltered = 'is verander.';
00158 $strHasBeenCreated = 'is geskep.';
00159 $strHaveToShow = 'Jy moet ten minste een Kolom kies om te vertoon';
00160 $strHome = 'Tuis';
00161 $strHomepageOfficial = 'Amptelike phpMyAdmin Tuisblad';
00162 $strHost = 'Gasheer (host)';
00163 $strHostEmpty = 'Die gasheer naam is leeg!';
00164 
00165 $strIdxFulltext = 'Volteks';
00166 $strIfYouWish = 'Indien jy slegs sommige van \'n tabel se kolomme wil laai, spesifiseer \'n komma-geskeide veldlys.';
00167 $strIgnore = 'Ignoreer';
00168 $strIndex = 'Indeks';
00169 $strIndexes = 'Indekse';
00170 $strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s is verwyder';
00171 $strIndexName = 'Indeks naam&nbsp;:';
00172 $strIndexType = 'Indeks tipe&nbsp;:';
00173 $strInsert = 'Voeg by';
00174 $strInsertAsNewRow = 'Voeg by as \'n nuwe ry';
00175 $strInsertedRows = 'Toegevoegde rye:';
00176 $strInsertNewRow = 'Voeg nuwe ry by';
00177 $strInsertTextfiles = 'Voeg data vanaf \'n teks leer in die tabel in';
00178 $strInstructions = 'Instruksies';
00179 $strInUse = 'in gebruik';
00180 
00181 $strKeepPass = 'Moenie die wagwoord verander nie';
00182 $strKeyname = 'Sleutelnaam';
00183 $strKill = 'Vermoor';
00184 
00185 $strLengthSet = 'Lengte/Waardes*';
00186 $strLimitNumRows = 'Hoeveelheid rye per bladsy';
00187 $strLineFeed = 'Linefeed: \\n';
00188 $strLinesTerminatedBy = 'Lyne beeindig deur';
00189 $strLinkNotFound = 'Skakel nie gevind nie';
00190 $strLinksTo = 'Skakels na';
00191 $strLocationTextfile = 'Soek die teksleer';
00192 $strLogin = 'Teken aan';
00193 $strLogout = 'Teken uit';
00194 $strLogPassword = 'Wagwoord:';
00195 $strLogUsername = 'Gebruiker Naam:';
00196 
00197 $strModifications = 'Veranderinge is gestoor';
00198 $strModify = 'Verander';
00199 $strModifyIndexTopic = 'Verander \'n indeks';
00200 $strMoveTable = 'Skuif tabel na (databasis<b>.</b>tabel):';
00201 $strMoveTableOK = 'Tabel %s is geskuif na %s.';
00202 $strMySQLCharset = 'MySQL Karakterstel';
00203 $strMySQLReloaded = 'MySQL is herlaai.';
00204 $strMySQLSaid = 'MySQL het gepraat: ';
00205 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% hardloop op %pma_s2% as %pma_s3%';
00206 $strMySQLShowProcess = 'Wys prosesse';
00207 $strMySQLShowStatus = 'Wys MySQL in-proses informasie';
00208 $strMySQLShowVars = 'Wys MySQL stelsel veranderlikes';
00209 
00210 $strName = 'Naam';
00211 $strNext = 'Volgende';
00212 $strNo = 'Nee';
00213 $strNoDatabases = 'Geen databasisse';
00214 $strNoDescription = 'geen Beskrywing';
00215 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" stellings word nie toegelaat nie.';
00216 $strNoExplain = 'Ignoreer SQL Verduideliking';
00217 $strNoFrames = 'phpMyAdmin verkies \'n <b>frames-kapabele</b> blaaier.';
00218 $strNoIndex = 'Geen indeks gedefinieer!';
00219 $strNoIndexPartsDefined = 'Geen indeks dele gedefinieer!';
00220 $strNoModification = 'Geen verandering';
00221 $strNone = 'Geen';
00222 $strNoPassword = 'Geen Wagwoord';
00223 $strNoPhp = 'Sonder PHP Kode';
00224 $strNoPrivileges = 'Geen Regte';
00225 $strNoQuery = 'Geen SQL stelling!';
00226 $strNoRights = 'Jy het nie genoeg regte om nou hier te wees nie!';
00227 $strNoTablesFound = 'Geen tabelle in databasis gevind nie.';
00228 $strNotNumber = 'Hierdie is nie \'n nommer nie';
00229 $strNotOK = 'nie OK';
00230 $strNotSet = '<b>%s</b> tabel nie gevind nie of nie gesetel in %s';
00231 $strNoUsersFound = 'Geen gebruiker(s) gevind nie.';
00232 $strNoValidateSQL = 'Ignoreer SQL Validasie';
00233 $strNull = 'Null';
00234 $strNumSearchResultsInTable = '%s resultate binne tabel <i>%s</i>';
00235 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Totaal:</b> <i>%s</i> ooreenkomste';
00236 
00237 $strOftenQuotation = 'Dikwels kwotasie-karakters. OPSIONEEL beteken dat slegs char en varchar velde ingeslote is binne die "enclosed by"-character.';
00238 $strOK = 'OK';
00239 $strOperations = 'Operasies';
00240 $strOptimizeTable = 'Optimaliseer tabel';
00241 $strOptionalControls = 'Opsioneel. Kontroleer hoe om spesiale karakters te lees en skryf.';
00242 $strOptionally = 'OPSIONEEL';
00243 $strOr = 'Of';
00244 $strOverhead = 'Overhead';
00245 
00246 $strPageNumber = 'Bladsy nommer:';
00247 $strPartialText = 'Gedeeltelike Tekste';
00248 $strPassword = 'Wagwoord';
00249 $strPasswordEmpty = 'Die wagwoord is leeg!';
00250 $strPasswordNotSame = 'Die wagwoorde is verskillend!';
00251 $strPdfDbSchema = 'Skema van die "%s" databasis - Bladsy %s';
00252 $strPdfInvalidTblName = 'Die "%s" databasis bestaan nie!';
00253 $strPdfNoTables = 'Geen tabelle';
00254 $strPhp = 'Skep PHP Kode';
00255 $strPHPVersion = 'PHP Version';
00256 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentasie';
00257 $strPmaUriError = 'Die <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> veranderlike MOET gestel wees in jou konfigurasie leer!';
00258 $strPos1 = 'Begin';
00259 $strPrevious = 'Vorige';
00260 $strPrimary = 'Primere';
00261 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Die primere sleutel is verwyder';
00262 $strPrimaryKeyName = 'Die naam van die primere sleutel moet PRIMARY wees!';
00263 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>moet</b> die naam wees van die primere sleutel, en <b>slegs</b> van die primere sleutel!)';
00264 $strPrintView = 'Drukker mooi (print view)';
00265 $strPrivileges = 'Regte';
00266 
00267 $strQBE = 'Navraag dmv Voorbeeld';
00268 $strQBEDel = 'Del';
00269 $strQBEIns = 'Ins';
00270 $strQueryOnDb = 'SQL-navraag op databasis <b>%s</b>:';
00271 
00272 $strRecords = 'Rekords';
00273 $strReferentialIntegrity = 'Toets referential integrity:';
00274 $strRelationNotWorking = 'Die addisionele funksies om met geskakelde tabelle te werk is ge deaktiveer. Om uit te vind hoekom kliek %shier%s.';
00275 $strRelationView = 'Relasie uitsig';
00276 $strReloadFailed = 'MySQL herlaai het misluk.';
00277 $strReloadMySQL = 'Herlaai MySQL';
00278 $strRenameTable = 'Hernoem tabel na';
00279 $strRenameTableOK = 'Tabel %s is vernoem na %s';
00280 $strRepairTable = 'Herstel tabel';
00281 $strReplace = 'Vervang';
00282 $strReplaceTable = 'Vervang tabel data met leer (file)';
00283 $strReset = 'Herstel';
00284 $strReType = 'Tik weer';
00285 $strRevoke = 'Herroep';
00286 $strRevokeMessage = 'Jy het die regte herroep vir %s';
00287 $strRowLength = 'Ry lengte';
00288 $strRows = 'Rye';
00289 $strRowsFrom = 'ry(e) beginnende vanaf rekord #';
00290 $strRowSize = ' Ry grootte ';
00291 $strRowsModeHorizontal = 'horisontale';
00292 $strRowsModeOptions = 'in %s formaat en herhaal opskrifte na %s selle';
00293 $strRowsModeVertical = 'vertikale';
00294 $strRowsStatistic = 'Ry Statistiek';
00295 $strRunning = 'op bediener %s';
00296 $strRunQuery = 'Doen Navraag';
00297 $strRunSQLQuery = 'Hardloop SQL stellings op databasis %s';
00298 
00299 $strSave = 'Stoor';
00300 $strScaleFactorSmall = 'Die skaal faktor is te klein om die skema op een bladsy te pas';
00301 $strSearch = 'Soek';
00302 $strSearchFormTitle = 'Soek in databasis';
00303 $strSearchInTables = 'Binne tabel(le):';
00304 $strSearchNeedle = 'Woord(e) of waarde(s) om voor te soek (wildcard: "%"):';
00305 $strSearchOption1 = 'ten minste een van die woorde';
00306 $strSearchOption2 = 'alle woorde';
00307 $strSearchOption3 = 'die presiese frase';
00308 $strSearchOption4 = 'as \'n regular expression';
00309 $strSearchResultsFor = 'Soek resultate vir "<i>%s</i>" %s:';
00310 $strSearchType = 'Vind:';
00311 $strSelectADb = 'Kies asb. \'n databasis';
00312 $strSelectAll = 'Kies Alles';
00313 $strSelectFields = 'Kies Velde (ten minste een):';
00314 $strSelectNumRows = 'in navraag';
00315 $strSelectTables = 'Kies Tabelle';
00316 $strSend = 'Stoor as leer (file)';
00317 $strServerChoice = 'Bediener Keuse';
00318 $strServerVersion = 'Bediener weergawe';
00319 $strSetEnumVal = 'If field type is "enum" or "set", please enter the values using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
00320 $strShow = 'Wys';
00321 $strShowAll = 'Wys alles';
00322 $strShowColor = 'Wys kleur';
00323 $strShowGrid = 'Wys ruitgebied';
00324 $strShowingRecords = 'Vertoon rye';
00325 $strShowPHPInfo = 'Wys PHP informasie';
00326 $strShowTableDimension = 'Wys dimensie van tabelle';
00327 $strShowTables = 'Wys tabelle';
00328 $strShowThisQuery = ' Wys hierdie navraag weer hier ';
00329 $strSingly = '(afsonderlik)';
00330 $strSize = 'Grootte';
00331 $strSort = 'Sorteer';
00332 $strSpaceUsage = 'Spasie verbruik';
00333 $strSplitWordsWithSpace = 'Woorde is geskei dmv \'n spasie karakter (" ").';
00334 $strSQL = 'SQL';
00335 $strSQLParserBugMessage = 'Jy het moontlik \'n fout in die SQL interpreteerder ontdek. Ondersoek asb. jou stelling deeglik, en maak seker dat jou kwotasies korrek en gebalanseerd is. Ander moontlike oorsake vir die fout mag wees dat jy probeer om \'n leer in te laai met binere data buite \'n gekwoteerde teks area. Jy kan jou SQL stelling ook probeer direk in die MySQL opdrag-raakvlak (command line interface). Die MySQL bediener se foutboodskap hieronder (indien enige) kan jou ook help om die probleem te diagnoseer. As jy dan nog steeds probleme het, of as die interpreteerder fouteer waar die opdrag-raakvlak slaag, verminder asb. jou SQL stelling toevoer na die enkele stelling wat die probleem veroorsaak, en rapporteer \'n fout met die data stuk in die UITKNIPSEL seksie hieronder:';
00336 $strSQLParserUserError = 'Dit lyk of daar \'n fout is in jou SQL stelling. Die MySQL bediener se foutboodskap hieronder (indien enige) kan jou ook help om die probleem te diagnoseer';
00337 $strSQLQuery = 'SQL-stelling';
00338 $strSQLResult = 'SQL resultaat';
00339 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ongeldige Identifiseerder';
00340 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Ongebalanseerde kwotasie-teken';
00341 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Onbekende Punktuasie String';
00342 $strStatement = 'Stellings';
00343 $strStrucCSV = 'CSV data';
00344 $strStrucData = 'Struktuur en data';
00345 $strStrucDrop = 'Voeg DROP TABLE by';
00346 $strStrucExcelCSV = 'CSV vir M$ Excel data';
00347 $strStrucOnly = 'Slegs struktuur';
00348 $strStructPropose = 'Stel tabel struktuur voor';
00349 $strStructure = 'Struktuur';
00350 $strSubmit = 'Stuur';
00351 $strSuccess = 'Jou SQL-navraag is suksesvol uitgevoer';
00352 $strSum = 'Som';
00353 
00354 $strTable = 'Tabel';
00355 $strTableComments = 'Tabel kommentaar';
00356 $strTableEmpty = 'Die tabel naam is leeg!';
00357 $strTableHasBeenDropped = 'Tabel %s is verwyder';
00358 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabel %s is leeg gemaak';
00359 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabel %s is geflush';
00360 $strTableMaintenance = 'Tabel instandhouding';
00361 $strTables = '%s tabel(le)';
00362 $strTableStructure = 'Tabel struktuur vir tabel';
00363 $strTableType = 'Tabel tipe';
00364 $strTextAreaLength = ' Omrede sy lengte,<br /> is hierdie veld moontlik nie veranderbaar nie ';
00365 $strTheContent = 'Die inhoud van jou leer is ingevoeg.';
00366 $strTheContents = 'Die inhoud van die leer vervang die inhoud van die geselekteerde tabel vir rye met \'n identiese primere of unieke sleutel.';
00367 $strTheTerminator = 'Die beeindiger (terminator) van die velde.';
00368 $strTotal = 'totaal';
00369 $strType = 'Tipe';
00370 
00371 $strUncheckAll = 'Kies Niks';
00372 $strUnique = 'Uniek';
00373 $strUnselectAll = 'Selekteer Niks';
00374 $strUpdatePrivMessage = 'Jy het die regte opgedateer vir %s.';
00375 $strUpdateProfileMessage = 'Die profiel is opgedateer.';
00376 $strUpdateQuery = 'Verander Navraag';
00377 $strUsage = 'Gebruik';
00378 $strUseBackquotes = 'Omring tabel en veldname met backquotes';
00379 $strUser = 'Gebruiker';
00380 $strUserEmpty = 'Die gebruiker naam ontbreek!';
00381 $strUserName = 'Gebruiker naam';
00382 $strUseTables = 'Gebruik Tabelle';
00383 
00384 $strValidateSQL = 'Valideer SQL';
00385 $strValue = 'Waarde';
00386 $strViewDump = 'Sien die storting (skema) van die tabel';
00387 $strViewDumpDB = 'Sien die storting (skema) van die databasis';
00388 
00389 $strWelcome = 'Welkom by %s';
00390 $strWithChecked = 'Met gekose:';
00391 $strWrongUser = 'Verkeerde gebruikernaam/wagwoord. Toegang geweier.';
00392 
00393 $strYes = 'Ja';
00394 
00395 $strZip = '"ge-zip"';
00396 
00397 $strInsecureMySQL = 'Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole.'; //to translate
00398 $strWebServerUploadDirectory = 'web-server upload directory'; //to translate
00399 $strWebServerUploadDirectoryError = 'The directory you set for upload work cannot be reached'; //to translate
00400 $strValidatorError = 'The SQL validator could not be initialized. Please check if you have installed the necessary php extensions as described in the %sdocumentation%s.'; //to translate
00401 $strServer = 'Server'; //to translate
00402 $strPutColNames = 'Put fields names at first row'; //to translate
00403 $strImportDocSQL = 'Import docSQL Files'; //to translate
00404 $strDataDict = 'Data Dictionary'; //to translate
00405 $strPrint = 'Print'; //to translate
00406 $strPHP40203 = 'You are using PHP 4.2.3, which has a serious bug with multi-byte strings (mbstring). See PHP bug report 19404. This version of PHP is not recommended for use with phpMyAdmin.'; //to translate
00407 $strCompression = 'Compression'; //to translate
00408 $strNumTables = 'Tables'; //to translate
00409 $strTotalUC = 'Total'; //to translate
00410 $strRelationalSchema = 'Relational schema'; //to translate
00411 $strTableOfContents = 'Table of contents'; //to translate
00412 $strCannotLogin = 'Cannot login to MySQL server'; //to translate
00413 $strShowDatadictAs = 'Data Dictionary Format'; //to translate
00414 $strLandscape = 'Landscape'; //to translate
00415 $strPortrait = 'Portrait'; //to translate
00416 
00417 $timespanfmt = '%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds'; //to translate
00418 
00419 $strAbortedClients = 'Aborted'; //to translate
00420 $strConnections = 'Connections'; //to translate
00421 $strFailedAttempts = 'Failed attempts'; //to translate
00422 $strGlobalValue = 'Global value'; //to translate
00423 $strMoreStatusVars = 'More status variables'; //to translate
00424 $strPerHour = 'per hour'; //to translate
00425 $strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
00426 $strQueryType = 'Query type'; //to translate
00427 $strReceived = 'Received'; //to translate
00428 $strSent = 'Sent'; //to translate
00429 $strServerStatus = 'Runtime Information'; //to translate
00430 $strServerStatusUptime = 'This MySQL server has been running for %s. It started up on %s.'; //to translate
00431 $strServerTabVariables = 'Variables'; //to translate
00432 $strServerTabProcesslist = 'Processes'; //to translate
00433 $strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
00434 $strServerVars = 'Server variables and settings'; //to translate
00435 $strSessionValue = 'Session value'; //to translate
00436 $strTraffic = 'Traffic'; //to translate
00437 $strVar = 'Variable'; //to translate
00438 
00439 $strCommand = 'Command'; //to translate
00440 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed.'; //to translate
00441 $strId = 'ID'; //to translate
00442 $strProcesslist = 'Process list'; //to translate
00443 $strStatus = 'Status'; //to translate
00444 $strTime = 'Time'; //to translate
00445 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s was successfully killed.'; //to translate
00446 
00447 $strBzError = 'phpMyAdmin was unable to compress the dump because of a broken Bz2 extension in this php version. It is strongly recommended to set the <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> directive in your phpMyAdmin configuration file to <code>FALSE</code>. If you want to use the Bz2 compression features, you should upgrade to a later php version. See php bug report %s for details.'; //to translate
00448 $strLaTeX = 'LaTeX'; //to translate
00449 
00450 $strAdministration = 'Administration'; //to translate
00451 $strFlushPrivilegesNote = 'Note: phpMyAdmin gets the users\' privileges directly from MySQL\'s privilege tables. The content of this tables may differ from the privileges the server uses if manual changes have made to it. In this case, you should %sreload the privileges%s before you continue.'; //to translate
00452 $strGlobalPrivileges = 'Global privileges'; //to translate
00453 $strGrantOption = 'Grant'; //to translate
00454 $strPrivDescAllPrivileges = 'Includes all privileges except GRANT.'; //to translate
00455 $strPrivDescAlter = 'Allows altering the structure of existing tables.'; //to translate
00456 $strPrivDescCreateDb = 'Allows creating new databases and tables.'; //to translate
00457 $strPrivDescCreateTbl = 'Allows creating new tables.'; //to translate
00458 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Allows creating temporary tables.'; //to translate
00459 $strPrivDescDelete = 'Allows deleting data.'; //to translate
00460 $strPrivDescDropDb = 'Allows dropping databases and tables.'; //to translate
00461 $strPrivDescDropTbl = 'Allows dropping tables.'; //to translate
00462 $strPrivDescExecute = 'Allows running stored procedures; Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
00463 $strPrivDescFile = 'Allows importing data from and exporting data into files.'; //to translate
00464 $strPrivDescGrant = 'Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables.'; //to translate
00465 $strPrivDescIndex = 'Allows creating and dropping indexes.'; //to translate
00466 $strPrivDescInsert = 'Allows inserting and replacing data.'; //to translate
00467 $strPrivDescLockTables = 'Allows locking tables for the current thread.'; //to translate
00468 $strPrivDescMaxConnections = 'Limits the number of new connections the user may open per hour.';
00469 $strPrivDescMaxQuestions = 'Limits the number of queries the user may send to the server per hour.';
00470 $strPrivDescMaxUpdates = 'Limits the number of commands that change any table or database the user may execute per hour.';
00471 $strPrivDescProcess3 = 'Allows killing processes of other users.'; //to translate
00472 $strPrivDescProcess4 = 'Allows viewing the complete queries in the process list.'; //to translate
00473 $strPrivDescReferences = 'Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
00474 $strPrivDescReplClient = 'Gives the right to the user to ask where the slaves / masters are.'; //to translate
00475 $strPrivDescReplSlave = 'Needed for the replication slaves.'; //to translate
00476 $strPrivDescReload = 'Allows reloading server settings and flushing the server\'s caches.'; //to translate
00477 $strPrivDescSelect = 'Allows reading data.'; //to translate
00478 $strPrivDescShowDb = 'Gives access to the complete list of databases.'; //to translate
00479 $strPrivDescShutdown = 'Allows shutting down the server.'; //to translate
00480 $strPrivDescSuper = 'Allows connectiong, even if maximum number of connections is reached; Required for most administrative operations like setting global variables or killing threads of other users.'; //to translate
00481 $strPrivDescUpdate = 'Allows changing data.'; //to translate
00482 $strPrivDescUsage = 'No privileges.'; //to translate
00483 $strPrivilegesReloaded = 'The privileges were reloaded successfully.'; //to translate
00484 $strResourceLimits = 'Resource limits'; //to translate
00485 $strUserOverview = 'User overview'; //to translate
00486 $strZeroRemovesTheLimit = 'Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.'; //to translate
00487 
00488 $strPasswordChanged = 'The Password for %s was changed successfully.'; // to translate
00489 
00490 $strDeleteAndFlush = 'Delete the users and reload the privileges afterwards.'; //to translate
00491 $strDeleteAndFlushDescr = 'This is the cleanest way, but reloading the privileges may take a while.'; //to translate
00492 $strDeleting = 'Deleting %s'; //to translate
00493 $strJustDelete = 'Just delete the users from the privilege tables.'; //to translate
00494 $strJustDeleteDescr = 'The &quot;deleted&quot; users will still be able to access the server as usual until the privileges are reloaded.'; //to translate
00495 $strReloadingThePrivileges = 'Reloading the privileges'; //to translate
00496 $strRemoveSelectedUsers = 'Remove selected users'; //to translate
00497 $strRevokeAndDelete = 'Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards.'; //to translate
00498 $strRevokeAndDeleteDescr = 'The users will still have the USAGE privilege until the privileges are reloaded.'; //to translate
00499 $strUsersDeleted = 'The selected users have been deleted successfully.'; //to translate
00500 
00501 $strAddPrivilegesOnDb = 'Add privileges on the following database'; //to translate
00502 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Add privileges on the following table'; //to translate
00503 $strColumnPrivileges = 'Column-specific privileges'; //to translate
00504 $strDbPrivileges = 'Database-specific privileges'; //to translate
00505 $strLocalhost = 'Local';
00506 $strLoginInformation = 'Login Information'; //to translate
00507 $strTblPrivileges = 'Table-specific privileges'; //to translate
00508 $strThisHost = 'This Host'; //to translate
00509 $strUserNotFound = 'The selected user was not found in the privilege table.'; //to translate
00510 $strUserAlreadyExists = 'The user %s already exists!'; //to translate
00511 $strUseTextField = 'Use text field'; //to translate
00512 
00513 $strDropUsersDb = 'Drop the databases that have the same names as the users.'; //to translate
00514 $strAddedColumnComment = 'Added comment for column'; //to translate
00515 $strWritingCommentNotPossible = 'Writing of comment not possible'; //to translate
00516 $strAddedColumnRelation = 'Added relation for column'; //to translate
00517 $strWritingRelationNotPossible = 'Writing of relation not possible'; //to translate
00518 $strImportFinished = 'Import finished'; //to translate
00519 $strFileCouldNotBeRead = 'File could not be read'; //to translate
00520 $strIgnoringFile = 'Ignoring file %s'; //to translate
00521 $strThisNotDirectory = 'This was not a directory'; //to translate
00522 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Please enter the absolute path on webserver to docSQL directory'; //to translate
00523 $strImportFiles = 'Import files'; //to translate
00524 $strDBGModule = 'Module'; //to translate
00525 $strDBGLine = 'Line'; //to translate
00526 $strDBGHits = 'Hits'; //to translate
00527 $strDBGTimePerHitMs = 'Time/Hit, ms'; //to translate
00528 $strDBGTotalTimeMs = 'Total time, ms'; //to translate
00529 $strDBGMinTimeMs = 'Min time, ms'; //to translate
00530 $strDBGMaxTimeMs = 'Max time, ms'; //to translate
00531 $strDBGContextID = 'Context ID'; //to translate
00532 $strDBGContext = 'Context'; //to translate
00533 $strCantLoad = 'cannot load %s extension,<br />please check PHP Configuration'; //to translate
00534 $strDefaultValueHelp = 'For default values, please enter just a single value, without backslash escaping or quotes, using this format: a'; //to translate
00535 $strCheckPrivs = 'Check Privileges'; //to translate
00536 $strCheckPrivsLong = 'Check privileges for database &quot;%s&quot;.'; //to translate
00537 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Note: Enabling the Database statistics here might cause heavy traffic between the webserver and the MySQL one.'; //to translate
00538 $strDatabasesStatsDisable = 'Disable Statistics'; //to translate
00539 $strDatabasesStatsEnable = 'Enable Statistics'; //to translate
00540 $strJumpToDB = 'Jump to database &quot;%s&quot;.'; //to translate
00541 $strDropSelectedDatabases = 'Drop Selected Databases'; //to translate
00542 $strNoDatabasesSelected = 'No databases selected.'; //to translate
00543 $strDatabasesDropped = '%s databases have been dropped successfully.'; //to translate
00544 $strGlobal = 'global'; //to translate
00545 $strDbSpecific = 'database-specific'; //to translate
00546 $strUsersHavingAccessToDb = 'Users having access to &quot;%s&quot;'; //to translate
00547 $strChangeCopyUser = 'Change Login Information / Copy User'; //to translate
00548 $strChangeCopyMode = 'Create a new user with the same privileges and ...'; //to translate
00549 $strChangeCopyModeCopy = '... keep the old one.'; //to translate
00550 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... delete the old one from the user tables.'; //to translate
00551 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards.'; //to translate
00552 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... delete the old one from the user tables and reload the privileges afterwards.'; //to translate
00553 $strWildcard = 'wildcard'; //to translate
00554 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (rotated headers)';//to translate
00555 $strQueryTime = 'Query took %01.4f sec';//to translate
00556 $strDBComment = 'Database comment: ';//to translate
00557 $strQueryFrame = 'Query window';//to translate
00558 $strQuerySQLHistory = 'SQL-history';//to translate
00559 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';//to translate
00560 $strMIME_transformation = 'Browser transformation';//to translate
00561 $strMIME_transformation_options = 'Transformation options';//to translate
00562 $strMIME_transformation_options_note = 'Please enter the values for transformation options using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';//to translate
00563 $strMIME_transformation_note = 'For a list of available transformation options and their MIME-type transformations, click on %stransformation descriptions%s';//to translate
00564 $strMIME_available_mime = 'Available MIME-types';//to translate
00565 $strMIME_available_transform = 'Available transformations';//to translate
00566 $strMIME_without = 'MIME-types printed in italics do not have a seperate transformation function';//to translate
00567 $strMIME_description = 'Description';//to translate
00568 $strMIME_nodescription = 'No Description is available for this transformation.<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
00569 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Preserves original formatting of the field. No Escaping is done.';//to translate
00570 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Displays a link to this image (direct blob download, i.e.).';//to translate
00571 $strInnodbStat = 'InnoDB Status'; //to translate
00572 $strUpdComTab = 'Please see Documentation on how to update your Column_comments Table'; //to translate
00573 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Displays a clickable thumbnail; options: width,height in pixels (keeps the original ratio)'; //to translate
00574 $strTransformation_image_png__inline = 'See image/jpeg: inline'; //to translate
00575 $strSQLOptions = 'SQL options';//to translate
00576 $strXML = 'XML';//to translate
00577 $strCSVOptions = 'CSV options';//to translate
00578 $strNoOptions = 'This format has no options';//to translate
00579 $strStatCreateTime = 'Creation';//to translate
00580 $strStatUpdateTime = 'Last update';//to translate
00581 $strStatCheckTime = 'Last check';//to translate
00582 $strPerMinute = 'per minute';//to translate
00583 $strPerSecond = 'per second';//to translate
00584 $strAutomaticLayout = 'Automatic layout'; //to translate
00585 $strDelOld = 'The current Page has References to Tables that no longer exist. Would you like to delete those References?'; //to translate
00586 $strFileNameTemplate = 'File name template';//to translate
00587 $strFileNameTemplateRemember = 'remember template';//to translate
00588 $strFileNameTemplateHelp = 'Use __DB__ for database name, __TABLE__ for table name and %sany strftime%s options for time specification, extension will be automagically added. Any other text will be preserved.';//to translate
00589 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Takes a TIME, TIMESTAMP or DATETIME field and formats it using your local dateformat. First option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Second option is a different dateformat according to the parameters available for PHPs strftime().';//to translate
00590 $strTransformation_text_plain__substr = 'Only shows part of a string. First option is an offset to define where the output of your text starts (Default 0). Second option is an offset how much text is returned. If empty, returns all the remaining text. The third option defines which chars will be appended to the output when a substring is returned (Default: ...) .';//to translate
00591 $strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Launches an external application and feeds the fielddata via standard input. Returns standard output of the application. Default is Tidy, to pretty print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and insert the tools you allow to be run. The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';//to translate
00592 $strAutodetect = 'Autodetect'; //to translate
00593 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Displays an image and a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is the width in pixels, third is the height.'; //to translate
00594 $strTransformation_text_plain__link = 'Displays a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is a title for the link.'; //to translate
00595 $strUseHostTable = 'Use Host Table'; //to translate
00596 $strShowFullQueries = 'Show Full Queries'; //to translate
00597 $strTruncateQueries = 'Truncate Shown Queries'; //to translate
00598 $strSwitchToTable = 'Switch to copied table'; //to translate
00599 $strCharset = 'Charset'; //to translate
00600 $strLaTeXOptions = 'LaTeX options'; //to translate
00601 $strRelations = 'Relations'; //to translate
00602 $strMoveTableSameNames = 'Can\'t move table to same one!'; //to translate
00603 $strCopyTableSameNames = 'Can\'t copy table to same one!'; //to translate
00604 $strMustSelectFile = 'You should select file which you want to insert.'; //to translate
00605 $strSaveOnServer = 'Save on server in %s directory'; //to translate
00606 $strOverwriteExisting = 'Overwrite existing file(s)'; //to translate
00607 $strFileAlreadyExists = 'File %s already exists on server, change filename or check overwrite option.'; //to translate
00608 $strDumpSaved = 'Dump has been saved to file %s.'; //to translate
00609 $strNoPermission = 'The web server does not have permission to save the file %s.'; //to translate
00610 $strNoSpace = 'Insufficient space to save the file %s.'; //to translate
00611 $strInsertedRowId = 'Inserted row id:'; //to translate
00612 $strLoadMethod = 'LOAD method'; //to translate
00613 $strLoadExplanation = 'The best method is checked by default, but you can change if it fails.'; //to translate
00614 $strExecuteBookmarked = 'Execute bookmarked query'; //to translate
00615 $strExcelOptions = 'Excel options'; //to translate
00616 $strReplaceNULLBy = 'Replace NULL by'; //to translate
00617 $strQueryWindowLock = 'Do not overwrite this query from outside the window'; //to translate
00618 $strPaperSize = 'Paper size'; //to translate
00619 $strDatabaseNoTable = 'This database contains no table!';//to translate
00620 $strViewDumpDatabases = 'View dump (schema) of databases';//to translate
00621 $strAddIntoComments = 'Add into comments';//to translate
00622 $strDatabaseExportOptions = 'Database export options';//to translate
00623 $strAddDropDatabase = 'Add DROP DATABASE';//to translate
00624 $strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard'; //to translate
00625 $strTableOptions = 'Table options'; //to translate
00626 $strSecretRequired = 'The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).'; //to translate
00627 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in config.inc.php and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.'; //to translate
00628 $strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
00629 $strCharsets = 'Charsets'; //to translate
00630 $strDescription = 'Description'; //to translate
00631 $strCharsetsAndCollations = 'Character Sets and Collations'; //to translate
00632 $strCollation = 'Collation'; //to translate
00633 $strMultilingual = 'multilingual'; //to translate
00634 $strGerman = 'German'; //to translate
00635 $strPhoneBook = 'phone book'; //to translate
00636 $strDictionary = 'dictionary'; //to translate
00637 $strSwedish = 'Swedish'; //to translate
00638 $strDanish = 'Danish'; //to translate
00639 $strCzech = 'Czech'; //to translate
00640 $strTurkish = 'Turkish'; //to translate
00641 $strEnglish = 'English'; //to translate
00642 $strHungarian = 'Hungarian'; //to translate
00643 $strCroatian = 'Croatian'; //to translate
00644 $strBulgarian = 'Bulgarian'; //to translate
00645 $strLithuanian = 'Lithuanian'; //to translate
00646 $strEstonian = 'Estonian'; //to translate
00647 $strCaseInsensitive = 'case-insensitive'; //to translate
00648 $strCaseSensitive = 'case-sensitive'; //to translate
00649 $strUkrainian = 'Ukrainian'; //to translate
00650 $strHebrew = 'Hebrew'; //to translate
00651 $strWestEuropean = 'West European'; //to translate
00652 $strCentralEuropean = 'Central European'; //to translate
00653 $strTraditionalChinese = 'Traditional Chinese'; //to translate
00654 $strCyrillic = 'Cyrillic'; //to translate
00655 $strArmenian = 'Armenian'; //to translate
00656 $strArabic = 'Arabic'; //to translate
00657 $strRussian = 'Russian'; //to translate
00658 $strUnknown = 'unknown'; //to translate
00659 $strBaltic = 'Baltic'; //to translate
00660 $strUnicode = 'Unicode'; //to translate
00661 $strSimplifiedChinese = 'Simplified Chinese'; //to translate
00662 $strKorean = 'Korean'; //to translate
00663 $strGreek = 'Greek'; //to translate
00664 $strJapanese = 'Japanese'; //to translate
00665 $strThai = 'Thai'; //to translate
00666 $strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate
00667 $strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
00668 $strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values'; //to translate
00669 $strInternalRelations = 'Internal relations'; //to translate
00670 $strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.'; //to translate
00671 $strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
00672 $strLatexStructure = 'Structure of table __TABLE__';//to translate
00673 $strLatexContinued = '(continued)';//to translate
00674 $strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
00675 $strLatexIncludeCaption = 'Include table caption';//to translate
00676 $strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
00677 $strLatexLabel = 'Label key';//to translate
00678 $strLatexContinuedCaption = 'Continued table caption';//to translate
00679 
00680 $strPrintViewFull = 'Print view (with full texts)'; //to translate
00681 $strLogServer = 'Server'; //to translate
00682 $strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
00683 $strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
00684 $strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
00685 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
00686 $strBookmarkOptions = 'Bookmark options'; //to translate
00687 $strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
00688 $strCheckOverhead = 'Check tables with overhead'; //to translate
00689 $strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate
00690 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
00691 $strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
00692 $strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
00693 $strGeorgian = 'Georgian'; //to translate
00694 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
00695 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
00696 $strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
00697 $strConnectionError = 'Cannot connect: invalid settings.'; //to translate
00698 $strDropDatabaseStrongWarning = 'You are about to DESTROY a complete database!'; //to translate
00699 $strAddHeaderComment = 'Add custom comment into header (\\n splits lines)'; //to translate
00700 $strNeedPrimaryKey = 'You should define a primary key for this table.'; //to translate
00701 $strIgnoreInserts = 'Use ignore inserts'; //to translate
00702 $strAddIfNotExists = 'Add IF NOT EXISTS'; //to translate
00703 $strCommentsForTable = 'COMMENTS FOR TABLE'; //to translate
00704 $strMIMETypesForTable = 'MIME TYPES FOR TABLE'; //to translate
00705 $strRelationsForTable = 'RELATIONS FOR TABLE'; //to translate
00706 $strAfterInsertSame = 'Go back to this page'; //to translate
00707 $strRenameDatabaseOK = 'Database %s has been renamed to %s'; //to translate
00708 $strDatabaseEmpty = 'The database name is empty!'; //to translate
00709 $strDBRename = 'Rename database to'; //to translate
00710 $strOperator = 'Operator'; //to translate
00711 $strEncloseInTransaction = 'Enclose export in a transaction'; //to translate
00712 $strCalendar = 'Calendar'; //to translate
00713 $strRefresh = 'Refresh'; //to translate
00714 $strDefragment = 'Defragment table'; //to translate
00715 $strNoRowsSelected = 'No rows selected'; //to translate
00716 $strSpanish = 'Spanish'; //to translate
00717 $strStrucNativeExcel = 'Native MS Excel data'; //to translate
00718 $strDisableForeignChecks = 'Disable foreign key checks'; //to translate
00719 $strServerNotResponding = 'The server is not responding'; //to translate
00720 $strTheme = 'Theme / Style'; //to translate
00721 $strTakeIt = 'take it'; //to translate
00722 $strHexForBinary = 'Use hexadecimal for binary fields'; //to translate
00723 $strIcelandic = 'Icelandic'; //to translate
00724 $strLatvian = 'Latvian'; //to translate
00725 $strPolish = 'Polish'; //to translate
00726 $strRomanian = 'Romanian'; //to translate
00727 $strSlovenian = 'Slovenian'; //to translate
00728 $strTraditionalSpanish = 'Traditional Spanish'; //to translate
00729 $strSlovak = 'Slovak'; //to translate
00730 $strMySQLConnectionCollation = 'MySQL connection collation'; //to translate
00731 $strPersian = 'Persian'; //to translate
00732 $strAddFields = 'Add %s field(s)'; //to translate
00733 $strInsertBookmarkTitle = 'Please insert bookmark title'; //to translate
00734 $strNoThemeSupport = 'No themes support, please check your configuration and/or your themes in directory %s.'; //to translate
00735 $strUseTabKey = 'Use TAB key to move from value to value, or CTRL+arrows to move anywhere'; //to translate
00736 $strEscapeWildcards = 'Wildcards _ and % should be escaped with a \ to use them literally'; //to translate
00737 $strBinLogName = 'Log name'; //to translate
00738 $strBinLogPosition = 'Position'; //to translate
00739 $strBinLogEventType = 'Event type'; //to translate
00740 $strBinLogServerId = 'Server ID'; //to translate
00741 $strBinLogOriginalPosition = 'Original position'; //to translate
00742 $strBinLogInfo = 'Information'; //to translate
00743 $strBinaryLog = 'Binary log'; //to translate
00744 $strSelectBinaryLog = 'Select binary log to view'; //to translate
00745 $strDBCopy = 'Copy database to'; //to translate
00746 $strCopyDatabaseOK = 'Database %s has been copied to %s'; //to translate
00747 $strSwitchToDatabase = 'Switch to copied database'; //to translate
00748 $strPasswordHashing = 'Password Hashing'; //to translate
00749 $strCompatibleHashing = 'MySQL&nbsp;4.0 compatible'; //to translate
00750 $strIndexWarningPrimary = 'PRIMARY and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
00751 $strIndexWarningUnique = 'UNIQUE and INDEX keys should not both be set for column `%s`';//to translate
00752 $strIndexWarningMultiple = 'More than one %s key was created for column `%s`';//to translate
00753 $strIndexWarningTable = 'Problems with indexes of table `%s`';//to translate
00754 $strNoActivity = 'No activity since %s seconds or more, please login again'; //to translate
00755 $strApproximateCount = 'May be approximate. See FAQ 3.11'; //to translate
00756 $strSQLExportCompatibility = 'SQL export compatibility'; //to translate
00757 $strMbOverloadWarning = 'You have enabled mbstring.func_overload in your PHP configuration. This option is incompatible with phpMyAdmin and might cause breaking of some data!'; //to translate
00758 $strMbExtensionMissing = 'The mbstring PHP extension was not found and you seem to be using multibyte charset. Without mbstring extension phpMyAdmin is unable to split strings correctly and it may result in unexpected results.'; //to translate
00759 $strAfterInsertNext = 'Edit next row'; //to translate
00760 $strView = 'View'; //to translate
00761 $strViewHasBeenDropped = 'View %s has been dropped'; //to translate
00762 $strEngines = 'Engines'; //to translate
00763 $strStorageEngines = 'Storage Engines'; //to translate
00764 $strStorageEngine = 'Storage Engine'; //to translate
00765 $strNoDetailsForEngine = 'There is no detailed status information available for this storage engine.'; //to translate
00766 $strDefaultEngine = '%s is the default storage engine on this MySQL server.'; //to translate
00767 $strEngineAvailable = '%s is available on this MySQL server.'; //to translate
00768 $strEngineUnsupported = 'This MySQL server does not support the %s storage engine.'; //to translate
00769 $strEngineDisabled = '%s has been disabled for this MySQL server.'; //to translate
00770 $strMyISAMSortBufferSize = 'Sort buffer size'; //to translate
00771 $strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'The buffer that is allocated when sorting MyISAM indexes during a REPAIR TABLE or when creating indexes with CREATE INDEX or ALTER TABLE.'; //to translate
00772 $strMyISAMDataPointerSize = 'Data pointer size'; //to translate
00773 $strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'The default pointer size in bytes, to be used by CREATE TABLE for MyISAM tables when no MAX_ROWS option is specified.'; //to translate
00774 $strMyISAMRecoverOptions = 'Automatic recovery mode'; //to translate
00775 $strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'The mode for automatic recovery of crashed MyISAM tables, as set via the --myisam-recover server startup option.'; //to translate
00776 $strMyISAMRepairThreads = 'Repair threads'; //to translate
00777 $strMyISAMRepairThreadsDesc = 'If this value is greater than 1, MyISAM table indexes are created in parallel (each index in its own thread) during the Repair by sorting process.'; //to translate
00778 $strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximum size for temporary sort files'; //to translate
00779 $strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'The maximum size of the temporary file MySQL is allowed to use while re-creating a MyISAM index (during REPAIR TABLE, ALTER TABLE, or LOAD DATA INFILE).'; //to translate
00780 $strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximum size for temporary files on index creation'; //to translate
00781 $strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'If the temporary file used for fast MyISAM index creation would be larger than using the key cache by the amount specified here, prefer the key cache method.'; //to translate
00782 $strLongOperation = 'This operation could be long. Proceed anyway?'; //to translate
00783 $strVersionInformation = 'Version information'; //to translate
00784 $strInnoDBDataHomeDir = 'Data home directory'; //to translate
00785 $strInnoDBDataHomeDirDesc = 'The common part of the directory path for all InnoDB data files.'; //to translate
00786 $strInnoDBDataFilePath = 'Data files'; //to translate
00787 $strInnoDBAutoextendIncrement = 'Autoextend increment'; //to translate
00788 $strInnoDBAutoextendIncrementDesc = ' The increment size for extending the size of an autoextending tablespace when it becomes full.'; //to translate
00789 $strBufferPool = 'Buffer Pool'; //to translate
00790 $strBufferPoolUsage = 'Buffer Pool Usage'; //to translate
00791 $strDataPages = 'Pages containing data'; //to translate
00792 $strFreePages = 'Free pages'; //to translate
00793 $strBusyPages = 'Busy pages'; //to translate
00794 $strDirtyPages = 'Dirty pages'; //to translate
00795 $strPagesToBeFlushed = 'Pages to be flushed'; //to translate
00796 $strLatchedPages = 'Latched pages'; //to translate
00797 $strBufferPoolActivity = 'Buffer Pool Activity'; //to translate
00798 $strReadRequests = 'Read requests'; //to translate
00799 $strWriteRequests = 'Write requests'; //to translate
00800 $strBufferReadMisses = 'Read misses'; //to translate
00801 $strBufferReadMissesInPercent = 'Read misses in %'; //to translate
00802 $strBufferWriteWaits = 'Write waits'; //to translate
00803 $strBufferWriteWaitsInPercent = 'Write waits in %'; //to translate
00804 $strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000'; //to translate
00805 $strHTMLExcelOptions = 'Microsoft Excel 2000 export options'; //to translate
00806 $strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000'; //to translate
00807 $strHTMLWordOptions = 'Microsoft Word 2000 export options'; //to translate
00808 $strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'The size of the memory buffer InnoDB uses to cache data and indexes of its tables.'; //to translate
00809 $strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffer pool size'; //to translate
00810 $strInnoDBPages = 'pages'; //to translate
00811 $strSocketProblem = '(or the local MySQL server\'s socket is not correctly configured)'; //to translate
00812 $strPrivDescCreateView = 'Allows creating new views.'; //to translate
00813 $strPrivDescAlterDb = 'Allows altering the structure of existing tables as well as changing the default charset and collation of databases.'; //to translate
00814 $strPrivDescCreateUser = 'Allows creating, dropping and renaming unser accounts.'; //to translate
00815 $strPrivDescCreateRoutine = 'Allows creating stored routines.'; //to translate
00816 $strPrivDescAlterRoutine = 'Allows altering and dropping stored routines.'; //to translate
00817 $strRoutines = 'Routines'; //to translate
00818 $strPrivDescShowView = 'Allows performing SHOW CREATE VIEW queries.'; //to translate
00819 $strPrivDescExecute5 = 'Allows executing stored routines.'; //to translate
00820 $strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE before copying'; //to translate
00821 $strGeneratePassword = 'Generate Password'; //to translate
00822 $strGenerate = 'Generate'; //to translate
00823 $strCopy = 'Copy'; //to translate
00824 $strTransformation_application_octetstream__hex = 'Displays hexadecimal representation of data.'; //to translate
00825 $strInvalidFieldCount = 'Table must have at least one field.'; //to translate
00826 $strInvalidRowNumber = '%d is not valid row number.'; //to translate
00827 $strInvalidColumnCount = 'Column count has to be larger than zero.'; //to translate
00828 $strInvalidFieldAddCount = 'You have to add at least one field.'; //to translate
00829 $strAndThen = 'and then'; //to translate
00830 ?>


Généré par L'expert TYPO3 avec  doxygen 1.4.6