Documentation TYPO3 par Ameos

slovenian-iso-8859-2.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: slovenian-iso-8859-2.inc.php,v 2.6 2003/12/30 21:34:05 nijel Exp $ */
00003 
00004 /* By: urska.colner, agenda d.o.o. <urska.colner@agenda.si>, uros kositer, agenda d.o.o. <urosh@agenda.si> */
00005 
00006 $charset = 'iso-8859-2';
00007 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00008 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00009 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00010 $number_thousands_separator = '.';
00011 $number_decimal_separator = ',';
00012 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00013 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00014 
00015 $day_of_week = array('Ned', 'Pon', 'Tor', 'Sre', 'Čet', 'Pet', 'Sob');
00016 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Avg', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
00017 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00018 // variable below
00019 $datefmt = '%d %B %Y ob %I:%M %p';
00020 $timespanfmt = '%s dni, %s ur, %s minut in %s sekund';
00021 
00022 $strAPrimaryKey = 'Na %s je dodan primarni ključ';
00023 $strAbortedClients = 'Prekinjeno';
00024 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vnesite absolutno pot do docSQL mape na strežniku';
00025 $strAccessDenied = 'Dostop zavrnjen';
00026 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin se je poskušal povezati na MySQL strežnik, ki je zavrnil povezavo. Preverite, ali gostitelj, uporabniško ime in geslo v datoteki config.inc.php ustrezajo podatkom administratorja MySQL strežnika.';
00027 $strAction = 'Akcija';
00028 $strAddAutoIncrement = 'Dodaj AUTO_INCREMENT vrednost';
00029 $strAddDeleteColumn = 'Dodaj/Odstrani stolpec \'Polje\'';
00030 $strAddDeleteRow = 'Dodaj/Odstrani vrstico \'Kriterij\'';
00031 $strAddDropDatabase = 'Dodaj DROP DATABASE';
00032 $strAddIntoComments = 'Dodaj med komentarje';
00033 $strAddNewField = 'Dodaj novo polje';
00034 $strAddPriv = 'Dodaj nov privilegij';
00035 $strAddPrivMessage = 'Dodali ste nov privilegij.';
00036 $strAddPrivilegesOnDb = 'Dodaj privilegije na naslednji podatkovni bazi';
00037 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Dodaj privilegije na naslednji tabeli';
00038 $strAddSearchConditions = 'Dodaj iskalne pogoje (telo "where" stavka):';
00039 $strAddToIndex = 'Dodaj indeksu &nbsp;%s&nbsp;stolpec(ce)';
00040 $strAddUser = 'Dodaj novega uporabnika';
00041 $strAddUserMessage = 'Dodali ste novega uporabnika.';
00042 $strAddedColumnComment = 'Dodan komentar za stolpec';
00043 $strAddedColumnRelation = 'Dodana relacija za stolpec';
00044 $strAdministration = 'Administracija';
00045 $strAffectedRows = 'Spremenjene vrstice:';
00046 $strAfter = 'Po %s';
00047 $strAfterInsertBack = 'Nazaj na prejšnjo stran';
00048 $strAfterInsertNewInsert = 'Vstavi še eno novo vrstico';
00049 $strAll = 'Vse/Vsi';
00050 $strAllTableSameWidth = 'prikažem vse tabele enake širine?';
00051 $strAlterOrderBy = 'Spremeni vrstni red prikaza tabele za';
00052 $strAnIndex = 'Na %s je dodan indeks';
00053 $strAnalyzeTable = 'Analiziraj tabelo';
00054 $strAnd = 'In';
00055 $strAny = 'Katerikoli';
00056 $strAnyColumn = 'Katerikoli stolpec';
00057 $strAnyDatabase = 'Katerakoli podatkovna baza';
00058 $strAnyHost = 'Katerikoli gostitelj';
00059 $strAnyTable = 'Katerakoli tabela';
00060 $strAnyUser = 'Katerikoli uporabnik';
00061 $strArabic = 'Arabsko';
00062 $strArmenian = 'Armensko';
00063 $strAscending = 'Naraščajoče';
00064 $strAtBeginningOfTable = 'Na začetku tabele';
00065 $strAtEndOfTable = 'Na koncu tabele';
00066 $strAttr = 'Atributi';
00067 $strAutodetect = 'Samodejno zaznaj';
00068 $strAutomaticLayout = 'Samodejna postavitev';
00069 
00070 $strBack = 'Nazaj';
00071 $strBaltic = 'Baltsko';
00072 $strBeginCut = 'ZAČETEK IZREZA';
00073 $strBeginRaw = 'BEGIN RAW';
00074 $strBinary = 'Binarno';
00075 $strBinaryDoNotEdit = 'Binarno - ne urejaj';
00076 $strBookmarkAllUsers = 'Dovoli dostop do zaznamka vsem uporabnikom';
00077 $strBookmarkDeleted = 'Zaznamek je odstranjen.';
00078 $strBookmarkLabel = 'Nalepka';
00079 $strBookmarkOptions = 'Možnosti zaznamka';
00080 $strBookmarkQuery = 'Označena SQL-poizvedba';
00081 $strBookmarkThis = 'Označi to SQL-poizvedbo';
00082 $strBookmarkView = 'Samo pogled';
00083 $strBrowse = 'Prebrskaj';
00084 $strBrowseForeignValues = 'Prebrskaj tuje vrednosti';
00085 $strBulgarian = 'Bolgarsko';
00086 $strBzError = 'phpMyAdmin ni uspel stisniti odloženih podatkov zaradi neuporabne končnice Bz2 v tej različici php. Zelo dobro bi bilo, da v konfiguracijski datoteki za phpMyAdmin spremenite ukaz <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v <code>FALSE</code>. Če želite izvajati stiskanje s pomočjo Bz2, boste morali posodobiti php v novejšo različico. Za podrobnosti si oglejte php poročilo o napaki %s.';
00087 $strBzip = '"bzipano"';
00088 
00089 $strCSVOptions = 'CSV možnosti';
00090 $strCannotLogin = 'Ne morem se prijaviti v MySQL strežnik';
00091 $strCantLoad = 'ne morem naložiti podaljška %s,<br />prosim preverite PHP konfiguracijo';
00092 $strCantLoadMySQL = 'ni mogoče naložiti MySQL ekstenzij,<br /> prosimo, preverite PHP konfiguracijo.';
00093 $strCantLoadRecodeIconv = 'Ni mogoče naložiti iconv ali recode ekstenzij, ki so potrebne za pretvorbe kodnih tabel, konfigurirajte php tako, da bo omogočal uporabo teh ekstenzij ali onemogočite pretvarjanje kodnih tabel v phpMyAdmin.';
00094 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Indeksa ni mogoče preimenovati v PRIMARY!';
00095 $strCantUseRecodeIconv = 'Ni mogoče uporabljati iconv, libiconv ali recode_string funkcij, čeprav so ekstenzije normalno naložene. Preverite konfiguracijo php.';
00096 $strCardinality = 'Kardinalnost';
00097 $strCarriage = 'Znak za pomik na začetek vrste (Carriage return): \\r';
00098 $strCaseInsensitive = 'ne razlikuj velikih in malih črk';
00099 $strCaseSensitive = 'razlikuj velike in male črke';
00100 $strCentralEuropean = 'Centralno evropsko';
00101 $strChange = 'Spremeni';
00102 $strChangeCopyMode = 'Ustvari novega uporabnika z enakimi pravicami in ...';
00103 $strChangeCopyModeCopy = '... obdrži starega.';
00104 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... izbriši starega uporabnika s seznama uporabnikov ter ponovno naloži njegove pravice.';
00105 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... izbriši starega s seznama uporabnikov.';
00106 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... prekliči vse aktivne pravice starega uporabnika ter jih izbriši.';
00107 $strChangeCopyUser = 'Spremeni prijavne informacije / Kopiraj uporabnika';
00108 $strChangeDisplay = 'Izberite polje za prikaz';
00109 $strChangePassword = 'Spremeni geslo';
00110 $strCharset = 'Nabor znakov';
00111 $strCharsetOfFile = 'Nabor znakov datoteke:';
00112 $strCharsets = 'Nabori znakov';
00113 $strCharsetsAndCollations = 'Nabori znakov in pravila za razvrščanje znakov';
00114 $strCheckAll = 'Označi vse';
00115 $strCheckDbPriv = 'Preveri privilegije podatkovne baze';
00116 $strCheckPrivs = 'Preveri privilegije';
00117 $strCheckPrivsLong = 'Preveri privilegije za podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
00118 $strCheckTable = 'Preveri tabelo';
00119 $strChoosePage = 'Izberite stran za urejanje';
00120 $strColComFeat = 'Prikazovanje komentarjev stolpcev';
00121 $strCollation = 'Pravilo za razvrščanje znakov';
00122 $strColumn = 'Stolpec';
00123 $strColumnNames = 'Imena stolpcev';
00124 $strColumnPrivileges = 'Privilegiji tipični za stolpec';
00125 $strCommand = 'Ukaz';
00126 $strComments = 'Komentarji';
00127 $strCompleteInserts = 'Popolne \'insert\' poizvedbe';
00128 $strCompression = 'Stiskanje';
00129 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin ni mogel prebrati konfiguracijske datoteke!<br />To se lahko zgodi, če php pri prevajanju konfiguracijske datoteke najde napako ali pa ne najde datoteke.<br />Prosimo, odprite konfiguracijsko datoteko s povezavo, ki je navedena spodaj in preberite dobljeno sporočilo o napaki. V večini primerov gre za manjkajoči narekovaj ali podpičje.<br />Če dobite prazno stran, je vse v redu.';
00130 $strConfigureTableCoord = 'Prosimo, konfigurirajte koordinate za tabelo %s';
00131 $strConfirm = 'Ali res želite to storiti?';
00132 $strConnections = 'Povezave';
00133 $strConstraintsForDumped = 'Omejitve tabel za povzetek stanja';
00134 $strConstraintsForTable = 'Omejitve za tabelo';
00135 $strCookiesRequired = 'Če želite še dalje uporabljati program, morate omogočiti piškotke.';
00136 $strCopyTable = 'Kopiraj tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
00137 $strCopyTableOK = 'Tabela %s je skopirana v %s.';
00138 $strCopyTableSameNames = 'Tabele ni mogoče kopirati same vase!';
00139 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin ni uspel prekiniti teme %s. Verjetno je že prekinjena.';
00140 $strCreate = 'Ustvari';
00141 $strCreateIndex = 'Ustvari indeks na&nbsp;%s&nbsp;stolpcih';
00142 $strCreateIndexTopic = 'Ustvari nov indeks';
00143 $strCreateNewDatabase = 'Ustvari novo podatkovno bazo';
00144 $strCreateNewTable = 'Ustvari novo tabelo v podatkovni bazi %s';
00145 $strCreatePage = 'Ustvari novo stran';
00146 $strCreatePdfFeat = 'Ustvarjanje PDF datotek';
00147 $strCriteria = 'Kriteriji';
00148 $strCroatian = 'Hrvaško';
00149 $strCyrillic = 'Cirilica';
00150 $strCzech = 'Češko';
00151 
00152 $strDBComment = 'Komentar zbirke podatkov: ';
00153 $strDBGContext = 'Kontekst';
00154 $strDBGContextID = 'Kontekst ID';
00155 $strDBGHits = 'Zadetki';
00156 $strDBGLine = 'Vrstica';
00157 $strDBGMaxTimeMs = 'Največji čas, ms';
00158 $strDBGMinTimeMs = 'Najmanjši čas, ms';
00159 $strDBGModule = 'Modul';
00160 $strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zadetek, ms';
00161 $strDBGTotalTimeMs = 'Skupni čas, ms';
00162 $strDanish = 'Dansko';
00163 $strData = 'Podatki';
00164 $strDataDict = 'Podatkovni slovar';
00165 $strDataOnly = 'Samo podatki';
00166 $strDatabase = 'Podatkovna baza ';
00167 $strDatabaseExportOptions = 'Možnosti za izvoz baze podatkov';
00168 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Podatkovna baza %s je zavržena.';
00169 $strDatabaseNoTable = 'Ta baza podatkov ne vsebuje tabele!!';
00170 $strDatabaseWildcard = 'Podatkovna baza (nadomestni znaki dovoljeni):';
00171 $strDatabases = 'podatkovne baze';
00172 $strDatabasesDropped = '%s podatkovne baze so uspešno zavržene.';
00173 $strDatabasesStats = 'Statistika podatkovnih baz';
00174 $strDatabasesStatsDisable = 'Onemogoči statistiko';
00175 $strDatabasesStatsEnable = 'Omogoči statistiko';
00176 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Obvestilo: Omogočitev statistike podatkovne baze lahko povzroči močno povečan promet med spletnim in podatkovnim strežnikom.';
00177 $strDbPrivileges = 'Privilegiji tipični za podatkovno bazo';
00178 $strDbSpecific = 'glede na zbirko podatkov';
00179 $strDefault = 'Privzeto';
00180 $strDefaultValueHelp = 'Za privzete vrednosti vnesite samo vrednosti, brez poševnice nazaj ali narekovaja, npr.: a';
00181 $strDelOld = 'Trenutna stran vsebuje sklice na tabele, ki ne obstajajo več. Ali želite izbrisati te sklice?';
00182 $strDelete = 'Izbriši';
00183 $strDeleteAndFlush = 'Izbriši uporabnike in potem osveži privilegije.';
00184 $strDeleteAndFlushDescr = 'To je najboljši način, vendar lahko osveževanje privilegijev traja nekaj časa.';
00185 $strDeleteFailed = 'Brisanje ni uspelo!';
00186 $strDeleteUserMessage = 'Izbrisali ste uporabnika %s.';
00187 $strDeleted = 'Vrstica je izbrisana';
00188 $strDeletedRows = 'Izbrisane vrstice:';
00189 $strDeleting = 'Brišem %s';
00190 $strDescending = 'Padajoče';
00191 $strDescription = 'Opis';
00192 $strDictionary = 'slovar';
00193 $strDisabled = 'Onemogočeno';
00194 $strDisplay = 'Prikaži';
00195 $strDisplayFeat = 'Prikaži lastnosti';
00196 $strDisplayOrder = 'Vrstni red prikaza:';
00197 $strDisplayPDF = 'Prikaži PDF shemo';
00198 $strDoAQuery = 'Izvedi "query by example" (nadomestni znak: "%")';
00199 $strDoYouReally = 'Ali res želite ';
00200 $strDocu = 'Dokumentacija';
00201 $strDrop = 'Zavrži';
00202 $strDropDB = 'Zavrži podatkovno bazo %s';
00203 $strDropSelectedDatabases = 'Zavrži izbrane podatkovne baze';
00204 $strDropTable = 'Zavrži tabelo';
00205 $strDropUsersDb = 'Izbriši podatkovne baze, ki imajo enako ime kot uporabniki.';
00206 $strDumpComments = 'Vključi komentarje stolpcev v SQL-stavke';
00207 $strDumpSaved = 'Dump je shranjen v datoteko %s.';
00208 $strDumpXRows = 'Odloži %s vrstic, začni z zapisom # %s.';
00209 $strDumpingData = 'Odloži podatke za tabelo';
00210 $strDynamic = 'dinamično';
00211 
00212 $strEdit = 'Uredi';
00213 $strEditPDFPages = 'Uredi PDF strani';
00214 $strEditPrivileges = 'Uredi privilegije';
00215 $strEffective = 'Učinkovito';
00216 $strEmpty = 'Izprazni';
00217 $strEmptyResultSet = 'MySQL je vrnil kot rezultat prazno množico (npr. nič vrstic).';
00218 $strEnabled = 'Omogočeno';
00219 $strEnd = 'Konec';
00220 $strEndCut = 'KONEC IZREZA';
00221 $strEndRaw = 'END RAW';
00222 $strEnglish = 'Angleško';
00223 $strEnglishPrivileges = ' Opomba: Imena MySQL privilegijev so zapisana v angleščini ';
00224 $strError = 'Napaka';
00225 $strEstonian = 'Estonsko';
00226 $strExcelOptions = 'Možnosti za Excel';
00227 $strExecuteBookmarked = 'Izvedi izbrano poizvedbo';
00228 $strExplain = 'Razloži SQL stavek';
00229 $strExport = 'Izvozi';
00230 $strExportToXML = 'Izvozi v XML obliko';
00231 $strExtendedInserts = 'Razširjene \'insert\' poizvedbe';
00232 $strExtra = 'Dodatno';
00233 
00234 $strFailedAttempts = 'Neuspeli poizkusi';
00235 $strField = 'Polje';
00236 $strFieldHasBeenDropped = 'Polje %s je zavrženo';
00237 $strFields = 'Polja';
00238 $strFieldsEmpty = ' Števec polj je prazen! ';
00239 $strFieldsEnclosedBy = 'Polja obdana z';
00240 $strFieldsEscapedBy = 'Polja izognjena z';
00241 $strFieldsTerminatedBy = 'Polja zaključena z';
00242 $strFileAlreadyExists = 'Datoteka %s že obstaja na strežniku, spremenite ime novi ali prepišite obstoječo datoteko.';
00243 $strFileCouldNotBeRead = 'Ne morem prebrati datoteke';
00244 $strFileNameTemplate = 'Predloga datoteke';
00245 $strFileNameTemplateHelp = 'Uporabi __DB__ za ime zbirke podatkov, __TABLE__ za ime tabele in možnosti %sany strftime%s za navedbo časa, pripone pa bodo dodane samodejno. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.';
00246 $strFileNameTemplateRemember = 'Shrani predlogo';
00247 $strFixed = 'fiksno';
00248 $strFlushPrivilegesNote = 'Obvestilo: phpMyAdmin dobi podatke o uporabnikovih privilegijih iz MySQL tabel privilegijev. Vsebina teh tabel se lahko razlikuje od privilegijev, ki jih uporablja strežnik, če so bile tabele ročno spremenjene. V tem primeru morate, preden nadaljujete, osvežiti privilegije.';
00249 $strFlushTable = 'Počisti tabelo ("FLUSH")';
00250 $strFormEmpty = 'V obliki manjka vrednost !';
00251 $strFormat = 'Oblika';
00252 $strFullText = 'Polna besedila';
00253 $strFunction = 'Funkcija';
00254 
00255 $strGenBy = 'Ustvaril';
00256 $strGenTime = 'Čas nastanka';
00257 $strGeneralRelationFeat = 'Splošne lastnosti relacij';
00258 $strGerman = 'Nemško';
00259 $strGlobal = 'globalno';
00260 $strGlobalPrivileges = 'Globalni privilegiji';
00261 $strGlobalValue = 'Skupna vrednost';
00262 $strGo = 'Izvedi';
00263 $strGrantOption = 'Dovoli';
00264 $strGrants = 'Dovoljenja';
00265 $strGreek = 'Grško';
00266 $strGzip = '"gzipano"';
00267 
00268 $strHasBeenAltered = 'je bil spremenjen(a).';
00269 $strHasBeenCreated = 'je bil ustvarjen(a).';
00270 $strHaveToShow = 'Za prikaz morate izbrati morate vsaj en stolpec';
00271 $strHebrew = 'Hebrejsko';
00272 $strHome = 'Domov';
00273 $strHomepageOfficial = 'Uradna domača stran phpMyAdmin';
00274 $strHomepageSourceforge = 'Sourceforge phpMyAdmin Download Page';
00275 $strHost = 'Gostitelj';
00276 $strHostEmpty = 'Ime gostitelja je prazno!';
00277 $strHungarian = 'Madžarsko';
00278 
00279 $strId = 'ID';
00280 $strIdxFulltext = 'Polno besedilo';
00281 $strIfYouWish = 'Če bi radi naložili samo nekatere stolpce tabele, jih navedite v seznamu, kjer jih ločite z vejico.';
00282 $strIgnore = 'Prezri';
00283 $strIgnoringFile = 'Prezrl sem datoteko %s';
00284 $strImportDocSQL = 'Uvozi docSQL datoteke';
00285 $strImportFiles = 'Uvozi datoteke';
00286 $strImportFinished = 'Uvoz končan';
00287 $strInUse = 'v uporabi';
00288 $strIndex = 'Indeks';
00289 $strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s je zavržen';
00290 $strIndexName = 'Ime indeksa&nbsp;:';
00291 $strIndexType = 'Vrsta indeksa&nbsp;:';
00292 $strIndexes = 'Indeksi';
00293 $strInnodbStat = 'InnoDB stanje';
00294 $strInsecureMySQL = 'Konfiguracijska datoteka vsebuje nastavitve (uporabnik root brez gesla), ki odgovarjajo privzetemu privlegiranemu računu MySQLa. MySQL strežnik teče s privzetimi nastavitvami, zato je izpostavljen vdorom. Čimprej odpravite ti dve varnostni luknji.';
00295 $strInsert = 'Vstavi';
00296 $strInsertAsNewRow = 'Vstavi kot novo vrstico';
00297 $strInsertNewRow = 'Vstavi novo vrstico';
00298 $strInsertTextfiles = 'V tabelo vstavi podatke iz datoteke z besedilom';
00299 $strInsertedRowId = 'Vstavljen id vrstice:';
00300 $strInsertedRows = 'Vstavljene vrstice:';
00301 $strInstructions = 'Navodila';
00302 $strInternalNotNecessary = '* Notranja relacija je nepotrebna, če obstaja tudi v InnoDB.';
00303 $strInternalRelations = 'Notranje relacije';
00304 $strInvalidName = 'beseda "%s" je rezervirana, zato je ne morete uporabiti kot ime podatkovne baze/tabele/polja.';
00305 
00306 $strJapanese = 'Japonsko';
00307 $strJumpToDB = 'Preskoči na podatkovno bazo &quot;%s&quot;.';
00308 $strJustDelete = 'Samo izbriši uporabnike iz tabel privilegijev.';
00309 $strJustDeleteDescr = '&quot;Izbrisani&quot; uporabniki lahko še vedno normalno dostopajo do strežnika, dokler ne osvežite privilegijev';
00310 
00311 $strKeepPass = 'Ne spreminjaj gesla';
00312 $strKeyname = 'Ime ključa';
00313 $strKill = 'Prekini proces';
00314 $strKorean = 'Korejsko';
00315 
00316 $strLaTeX = 'LaTeX';
00317 $strLaTeXOptions = 'Možnosti za LaTeX';
00318 $strLandscape = 'Ležeče';
00319 $strLatexCaption = 'Ime tabele';
00320 $strLatexContent = 'Vsebina tabele __TABLE__';
00321 $strLatexContinued = '(nadaljevanje)';
00322 $strLatexContinuedCaption = 'Nadaljevanje imena tabele';
00323 $strLatexIncludeCaption = 'Vključi ime tabele';
00324 $strLatexLabel = 'Označi ključ';
00325 $strLatexStructure = 'Struktura tabele __TABLE__';
00326 $strLength = 'Dolžina';
00327 $strLengthSet = 'Dolžina/Vrednosti*';
00328 $strLimitNumRows = 'Število vrstic na stran';
00329 $strLineFeed = 'Pomik v novo vrsto (Linefeed): \\n';
00330 $strLines = 'Vrstice';
00331 $strLinesTerminatedBy = 'Vrstice zaključene z';
00332 $strLinkNotFound = 'Povezave ni mogoče najti';
00333 $strLinksTo = 'Povezave z';
00334 $strLithuanian = 'Litvansko';
00335 $strLoadExplanation = 'Privzeto je izbrana najboljša metoda, ki pa jo lahko v primeru neuspeha zamenjate.';
00336 $strLoadMethod = 'LOAD metoda';
00337 $strLocalhost = 'Lokalno';
00338 $strLocationTextfile = 'Lokacija datoteke z besedilom';
00339 $strLogPassword = 'Geslo:';
00340 $strLogServer = 'Strežnik';
00341 $strLogUsername = 'Uporabniško ime:';
00342 $strLogin = 'Prijava';
00343 $strLoginInformation = 'Podatki o prijavi';
00344 $strLogout = 'Odjava';
00345 
00346 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-vrsta';
00347 $strMIME_available_mime = 'Razpoložljive MIME-vrste';
00348 $strMIME_available_transform = 'Razpoložljive pretvorbe';
00349 $strMIME_description = 'Opis';
00350 $strMIME_file = 'Datoteka';
00351 $strMIME_nodescription = 'Za to pretvorbo ni na voljo opisa.<br />Za funkcije %s se pozanimajte pri avtorju.';
00352 $strMIME_transformation = 'Pretvorba z brskalnikom';
00353 $strMIME_transformation_note = 'Seznam razpoložljivih možnosti pretvorbe in pretvorbe MIME-vrst boste videli, če kliknete na %sopise transformacij%s';
00354 $strMIME_transformation_options = 'Možnosti pretvorbe';
00355 $strMIME_transformation_options_note = 'Vrednosti za možnosti pretvorbe vnesite v naslednji obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Če želite med vrednosti vnesti poševnico nazaj ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), morate pred ta znak postaviti (še eno) poševnico nazaj (npr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
00356 $strMIME_without = 'MIME-vrste, ki so napisano ležeče, nimajo lastne pretvorbene funkcije';
00357 $strMissingBracket = 'Manjkajoč oklepaj';
00358 $strModifications = 'Spremembe so shranjene';
00359 $strModify = 'Spremeni';
00360 $strModifyIndexTopic = 'Spremeni indeks';
00361 $strMoreStatusVars = 'Dodatne statusne spremenljivke';
00362 $strMoveTable = 'Premakni tabelo v (podatkovna_baza<b>.</b>tabela):';
00363 $strMoveTableOK = 'Tabela %s je bila premaknjena v %s.';
00364 $strMoveTableSameNames = 'Tabele ni mogoče premakniti same vase!';
00365 $strMultilingual = 'večjezično';
00366 $strMustSelectFile = 'Izberite datoteko, ki jo želite vstaviti.';
00367 $strMySQLCharset = 'MySQL kodna tabela';
00368 $strMySQLReloaded = 'MySQL ponovno naložen.';
00369 $strMySQLSaid = 'MySQL je vrnil: ';
00370 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% teče na %pma_s2% kot %pma_s3%';
00371 $strMySQLShowProcess = 'Pokaži procese';
00372 $strMySQLShowStatus = 'Pokaži tekoče informacije o MySQL';
00373 $strMySQLShowVars = 'Pokaži sistemske spremenljivke MySQL';
00374 
00375 $strName = 'Ime';
00376 $strNext = 'Naslednji';
00377 $strNo = 'Ne';
00378 $strNoDatabases = 'Brez podatkovnih baz';
00379 $strNoDatabasesSelected = 'Ni izbranih podatkovnih baz.';
00380 $strNoDescription = 'brez opisa';
00381 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" poizvedbe so izključene.';
00382 $strNoExplain = 'Preskoči razlago SQL stavka';
00383 $strNoFrames = 'phpMyAdmin je prijaznejši z brskalnikom, ki podpira okvirje.';
00384 $strNoIndex = 'Ni definiranega indeksa!';
00385 $strNoIndexPartsDefined = 'Ni definiranega dela indeksa!';
00386 $strNoModification = 'Brez sprememb';
00387 $strNoOptions = 'Za to obliko ni možnosti';
00388 $strNoPassword = 'Brez gesla';
00389 $strNoPermission = 'Spletni strežnik nima dovoljenja za shranjevanje datoteke %s';
00390 $strNoPhp = 'Brez kode PHP';
00391 $strNoPrivileges = 'Brez privilegijev';
00392 $strNoQuery = 'Brez SQL poizvedbe!';
00393 $strNoRights = 'Nimate dovolj pravic, da bi bili sedaj tukaj!';
00394 $strNoSpace = 'Ni dovolj prostora za shranjevanje datoteke %s.'; 
00395 $strNoTablesFound = 'V podatkovni bazi ni mogoče najti tabel.';
00396 $strNoUsersFound = 'Ni mogoče najti uporabnika(ov).';
00397 $strNoUsersSelected = 'Ni izbranih uporabnikov.';
00398 $strNoValidateSQL = 'Preskoči preverjanje pravilnosti SQL stavka';
00399 $strNone = 'Brez';
00400 $strNotNumber = 'To ni število!';
00401 $strNotOK = 'Ni v redu';
00402 $strNotSet = 'Tabele <b>%s</b> ni mogoče najti ali pa ni v %s';
00403 $strNotValidNumber = ' ni veljavna številka vrstice!';
00404 $strNull = 'Null';
00405 $strNumSearchResultsInTable = '%s zadetek(ov) v tabeli <i>%s</i>';
00406 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Skupaj:</b> <i>%s</i> zadetek(ov)';
00407 $strNumTables = 'Ttabel';
00408 
00409 $strOK = 'V redu';
00410 $strOftenQuotation = 'Pogosti narekovaji. OPCIJSKO pomeni, da so samo polja tipa \'char\' in \'varchar\' obdana s temi znaki.';
00411 $strOperations = 'Operacije';
00412 $strOptimizeTable = 'Optimiraj tabelo';
00413 $strOptionalControls = 'Opcijsko. Narekuje način pisanja in branja posebnih znakov.';
00414 $strOptionally = 'OPCIJSKO';
00415 $strOptions = 'Možnosti';
00416 $strOr = 'Ali';
00417 $strOverhead = 'Presežek';
00418 $strOverwriteExisting = 'Prepiši obstoječo(e) datoteko(e)';
00419 
00420 $strPHP40203 = 'Uporabljate PHP 4.2.3, ki ima resne težave z večbitnimi stavki (mbstring). Glej PHP poročilo o hrošču 19404. Ta verzija PHP ni priporočljiva za uporabo s phpMyAdmin.';
00421 $strPHPVersion = 'Različica PHP';
00422 $strPageNumber = 'Številka strani:';
00423 $strPaperSize = 'Velikost papirja';
00424 $strPartialText = 'Delna besedila';
00425 $strPassword = 'Geslo';
00426 $strPasswordChanged = 'Geslo za %s je uspešno spremenjeno.';
00427 $strPasswordEmpty = 'Geslo je prazno!';
00428 $strPasswordNotSame = 'Gesli se ne ujemata!';
00429 $strPdfDbSchema = 'Shema podatkovne baze "%s" - Stran %s';
00430 $strPdfInvalidPageNum = 'Nedefinirna številka PDF strani!';
00431 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" ne obstaja!';
00432 $strPdfNoTables = 'Ni tabel';
00433 $strPerHour = 'na uro';
00434 $strPerMinute = 'na minuto';
00435 $strPerSecond = 'na sekundo';
00436 $strPhoneBook = 'telefonski imenik';
00437 $strPhp = 'Ustvari PHP kodo';
00438 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentacija';
00439 $strPmaUriError = 'Ukaz <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> mora biti definiran v konfiguracijski datoteki!';
00440 $strPortrait = 'Pokončno';
00441 $strPos1 = 'Začetek';
00442 $strPrevious = 'Prejšnji';
00443 $strPrimary = 'Primarni';
00444 $strPrimaryKey = 'Primarni ključ';
00445 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primarni ključ je zavržen';
00446 $strPrimaryKeyName = 'Ime primarnega ključa mora biti... PRIMARY!';
00447 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>mora</b> biti ime <b>samo</b> primarnega ključa!)';
00448 $strPrint = 'Natisni';
00449 $strPrintView = 'Pogled postavitve tiskanja';
00450 $strPrintViewFull = 'Pogled za tiskanje (s polnimi besedili)';
00451 $strPrivDescAllPrivileges = 'Vsebuje vse privilegije razen GRANT.';
00452 $strPrivDescAlter = 'Omogoča spreminjanje strukture obstoječih tabel.';
00453 $strPrivDescCreateDb = 'Omogoča ustvarjanje novih podatkovnih baz in tabel.';
00454 $strPrivDescCreateTbl = 'Omogoča ustvarjanje novih tabel.';
00455 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Omogoča ustvarjanje začasnih tabel.';
00456 $strPrivDescDelete = 'Omogoča brisanje podatkov.';
00457 $strPrivDescDropDb = 'Omogoča brisanje podatkovnih baz in tabel.';
00458 $strPrivDescDropTbl = 'Omogoča brisanje tabel.';
00459 $strPrivDescExecute = 'Omogoča poganjanje shranjenih postopkov; V tej verziji MySQL nima pomena.';
00460 $strPrivDescFile = 'Omogoča uvažanje in izvažanje podatkov v datoteke.';
00461 $strPrivDescGrant = 'Omogoča dodajanje uporabnikov in privilegijev brez osveževanja privilegijev.';
00462 $strPrivDescIndex = 'Omogoča ustvarjanje in brisanje indeksov.';
00463 $strPrivDescInsert = 'Omogoča vstavljanje in zamenjavo podatkov.';
00464 $strPrivDescLockTables = 'Omogoča zaklepanje tabel za trenutno temo.';
00465 $strPrivDescMaxConnections = 'Omeji število povezav, ki jih uporabnik lahko odpre v eni uri.';
00466 $strPrivDescMaxQuestions = 'Omeji število poizved, ki jih uporabnik lahko pošlje strežniku v eni uri.';
00467 $strPrivDescMaxUpdates = 'Omeji število ukazov za spremembo tabel ali podatkovne baze, ki jih uporabnik lahko izvrši v eni uri.';
00468 $strPrivDescProcess3 = 'Omogoča ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
00469 $strPrivDescProcess4 = 'Omogoča pregled popolnih poizvedb v spisku procesov.';
00470 $strPrivDescReferences = 'V tej verziji MySQL nima pomena.';
00471 $strPrivDescReload = 'Omogoča osveževanje strežnikovih nastavitev in praznjenje strežnikovih predpomnilnikov.';
00472 $strPrivDescReplClient = 'Da uporabniku pravico poizvedovati kje so njegovi nadrejeni / podrjeni strežniki.';
00473 $strPrivDescReplSlave = 'Potrebno za podrejene strežnike pri replikaciji.';
00474 $strPrivDescSelect = 'Omogoča branje podatkov.';
00475 $strPrivDescShowDb = 'Omogoča dostop do popolnega spiska podatkovnih baz';
00476 $strPrivDescShutdown = 'Omogoča ugašanje strežnika.';
00477 $strPrivDescSuper = 'Omogoča priklaplanje tudi če je že doseženo največje dovoljeno število priklopov; Potrebno za večino administrativnih nalog kot sta postavljanje globalnih spremenljivk in ukinjanje procesov drugih uporabnikov.';
00478 $strPrivDescUpdate = 'Omogoča spreminjanje podatkov.';
00479 $strPrivDescUsage = 'Brez privilegijev.';
00480 $strPrivileges = 'Privilegiji';
00481 $strPrivilegesReloaded = 'Uspešno sem osvežil privilegije.';
00482 $strProcesslist = 'Seznam procesov';
00483 $strProperties = 'Lastnosti';
00484 $strPutColNames = 'Postavi imena polj v prvo vrstico';
00485 
00486 $strQBE = 'Poizvedba';
00487 $strQBEDel = 'Briši';
00488 $strQBEIns = 'Vstavi';
00489 $strQueryFrame = 'Okno za iskanje';
00490 $strQueryFrameDebug = 'Informacije o iskanju hroščev';
00491 $strQueryFrameDebugBox = 'Aktivne spremenljivke za poizvedbo:\nPodat. zbirka: %s\nTabela: %s\nStrežnik: %s\n\nTrenutne spremenljivke za poizvedbo:\nPodat. zbirka: %s\nTabela: %s\nStrežnik: %s\n\nLokacija strani: %s\nLokacija okvirov: %s.';
00492 $strQueryOnDb = 'SQL-poizvedba na podatkovni bazi <b>%s</b>:';
00493 $strQuerySQLHistory = 'SQL-zgodovina';
00494 $strQueryStatistics = '<b>Statistika poizvedbe</b>: Od zagona je bilo strežniku poslanih %s poizvedb.';
00495 $strQueryTime = 'Poizvedba je potrebovala %01.4f s';
00496 $strQueryType = 'Vrsta poizvedbe';
00497 $strQueryWindowLock = 'Ne prepiši te poizvedbe od zunaj';
00498 
00499 $strReType = 'Ponovno vnesi';
00500 $strReceived = 'Prejeto';
00501 $strRecords = 'Zapisi';
00502 $strReferentialIntegrity = 'Preveri referenčno integriteto:';
00503 $strRelationNotWorking = 'Dodatne funkcije za delo s povezanimi tabelami so bile izkjučene. Če želite izvedeti zakaj, kliknite %stukaj%s.';
00504 $strRelationView = 'Pogled relacij';
00505 $strRelationalSchema = 'Relacijska shema';
00506 $strRelations = 'Relacije';
00507 $strReloadFailed = 'Ponovno nalaganje MySQL ni uspelo.';
00508 $strReloadMySQL = 'Ponovno naloži MySQL';
00509 $strReloadingThePrivileges = 'Osvežujem privilegije';
00510 $strRememberReload = 'Ne pozabite ponovno naložiti strežnika.';
00511 $strRemoveSelectedUsers = 'Izbriši izbrane uporabnike';
00512 $strRenameTable = 'Preimenuj tabelo v';
00513 $strRenameTableOK = 'Tabela %s je preimenovana v %s';
00514 $strRepairTable = 'Popravi tabelo';
00515 $strReplace = 'Zamenjaj';
00516 $strReplaceNULLBy = 'Zamenjaj NULL z';
00517 $strReplaceTable = 'Podatke v tabeli zamenjaj z datoteko';
00518 $strReset = 'Ponastavi';
00519 $strResourceLimits = 'Omejitve virov';
00520 $strRevoke = 'Odvzemi';
00521 $strRevokeAndDelete = 'Odvzemi uporabnikom aktivne privilegije in jih potem izbriši.';
00522 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Uporabniki bodo še vedno imeli USAGE privilegije, dokler ne osvežite privilegijev.';
00523 $strRevokeGrant = 'Odvzemi dovoljenje';
00524 $strRevokeGrantMessage = 'Odvzeli ste dovoljenje (Grant) za %s';
00525 $strRevokeMessage = 'Odvzeli ste privilegije za %s';
00526 $strRevokePriv = 'Odvzemi privilegije';
00527 $strRowLength = 'Dolžina vrstice';
00528 $strRowSize = ' Velikost vrstice ';
00529 $strRows = 'Vrstice';
00530 $strRowsFrom = 'vrstice naprej od zapisa #';
00531 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodoravno (zasukani naslovi)';
00532 $strRowsModeHorizontal = 'vodoravnem';
00533 $strRowsModeOptions = 'v %s načinu in ponovi glavo po %s celicah';
00534 $strRowsModeVertical = 'navpičnem';
00535 $strRowsStatistic = 'Statistika vrstic';
00536 $strRunQuery = 'Izvedi poizvedbo';
00537 $strRunSQLQuery = 'Izvedi SQL poizvedbo/poizvedbe na podatkovni bazi %s';
00538 $strRunning = 'teče na %s';
00539 $strRussian = 'Rusko';
00540 
00541 $strSQL = 'SQL';
00542 $strSQLOptions = 'SQL možnosti';
00543 $strSQLParserBugMessage = 'Obstaja možnost, da ste v SQL razčlenjevalniku naleteli na hrošča. Temeljito preglejte poizvedbo in preverite, če so citati pravilni in če se ujemajo. Možno je tudi, da prenašate binarno datoteko, ki je izven področja besedila citata. Poizvedbo lahko preizkusite tudi na vmesniku ukazne vrstice MySQL. Če je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav. Če se bodo težave nadaljevale, ali če razčlenjevalniku ne uspe tam, kjer vmesniku ukazne vrstice uspe, potem zmanjšajte vnešeno SQL poizvedbo na tisto poizvedbo, ki povzroča težave in pošljite poročilo o napaki skupaj s podatki iz spodnjega odseka IZREZA.';
00544 $strSQLParserUserError = 'Izgleda, da je v SQL poizvedbi prišlo do napake. Če je strežnik MySQL izpisal napako, vam le-ta lahko pomaga pri ugotavljanju težav.';
00545 $strSQLQuery = 'SQL-poizvedba';
00546 $strSQLResult = 'Rezultat SQL';
00547 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neveljavni identifikator';
00548 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Odprt citat';
00549 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznan niz ločil';
00550 $strSave = 'Shrani';
00551 $strSaveOnServer = 'Shrani na strežnik, v imenik %s';
00552 $strScaleFactorSmall = 'Faktor povečava je premajhen, da bi spravili shemo na eno stran';
00553 $strSearch = 'Iskanje';
00554 $strSearchFormTitle = 'Išči v podatkovni bazi';
00555 $strSearchInTables = 'V tabelah:';
00556 $strSearchNeedle = 'Iskane besede ali vrednosti (nadomestni znak: "%"):';
00557 $strSearchOption1 = 'katerokoli besedo';
00558 $strSearchOption2 = 'vse besede';
00559 $strSearchOption3 = 'točno določeno frazo';
00560 $strSearchOption4 = 'kot \'regular expression\'';
00561 $strSearchResultsFor = 'Rezultati iskanja "<i>%s</i>" %s:';
00562 $strSearchType = 'Najdi:';
00563 $strSecretRequired = 'Konfiguracijski datoteki morate sedaj določiti skrivno geslo (blowfish_secret).';
00564 $strSelect = 'Izberi';
00565 $strSelectADb = 'Prosimo, izberite podatkovno bazo';
00566 $strSelectAll = 'Izberi vse';
00567 $strSelectFields = 'Izberite polja (vsaj eno):';
00568 $strSelectNumRows = 'in poizvedba';
00569 $strSelectTables = 'Izberi tabele';
00570 $strSend = 'Shrani kot datoteko';
00571 $strSent = 'Poslano';
00572 $strServer = 'Strežnik %s';
00573 $strServerChoice = 'Izbira strežnika';
00574 $strServerStatus = 'Podatki o izvajanju';
00575 $strServerStatusUptime = 'MySQL strežnik deluje že %s. Zagnal se je %s.';
00576 $strServerTabProcesslist = 'Procesi';
00577 $strServerTabVariables = 'Spremenljivke';
00578 $strServerTrafficNotes = '<b>Promet na strežniku</b>: V teh tabelah je prikazana statistika obremenitve omrežja za ta MySQL strežnik, odkar je bil zagnan.';
00579 $strServerVars = 'Spremenljivke in nastavitve strežnika';
00580 $strServerVersion = 'Različica strežnika';
00581 $strSessionValue = 'Vrednost seje';
00582 $strSetEnumVal = 'Če je polje vrste "enum" ali "set", navedite vrednosti v obliki: \'a\',\'b\',\'c\'...<br /> Če želite med vrednostmi uporabiti poševnico ("\") ali enojni narekovaj ("\'"), pred tem znakom vnesite poševnico (n.pr. \'\\\\xyz\' ali \'a\\\'b\').';
00583 $strShow = 'Pokaži';
00584 $strShowAll = 'Pokaži vse';
00585 $strShowColor = 'Pokaži barvo';
00586 $strShowCols = 'Pokaži stolpce';
00587 $strShowDatadictAs = 'Oblika podatkovnega slovarja';
00588 $strShowFullQueries = 'Pokaži celotne poizvedbe';
00589 $strShowGrid = 'Pokaži mrežo';
00590 $strShowPHPInfo = 'Pokaži podatke o PHP';
00591 $strShowTableDimension = 'Pokaži dimenzije tabel';
00592 $strShowTables = 'Pokaži tabele';
00593 $strShowThisQuery = ' Ponovno pokaži poizvedbo v tem oknu ';
00594 $strShowingRecords = 'Prikazujem vrstice';
00595 $strSimplifiedChinese = 'Poenostavljeno kitajsko';
00596 $strSingly = '(posamezno)';
00597 $strSize = 'Velikost';
00598 $strSort = 'Sortiraj';
00599 $strSortByKey = 'Uredi po ključu';
00600 $strSpaceUsage = 'Poraba prostora';
00601 $strSplitWordsWithSpace = 'Besede so ločene s presledkom (" ").';
00602 $strStatCheckTime = 'Zadnjič pregledano';
00603 $strStatCreateTime = 'Ustvarjeno';
00604 $strStatUpdateTime = 'Zadnjič posodobljeno';
00605 $strStatement = 'Izjave';
00606 $strStatus = 'Stanje';
00607 $strStrucCSV = 'CSV podatki';
00608 $strStrucData = 'Struktura in podatki';
00609 $strStrucDrop = 'Dodaj \'drop table\' poizvedbo';
00610 $strStrucExcelCSV = 'CSV podatki za Ms Excel';
00611 $strStrucOnly = 'Samo struktura';
00612 $strStructPropose = 'Predlagaj strukturo tabele';
00613 $strStructure = 'Struktura';
00614 $strSubmit = 'Pošlji';
00615 $strSuccess = 'SQL-poizvedba je bila uspešno izvedena';
00616 $strSum = 'Vsota';
00617 $strSwedish = 'Švedsko';
00618 $strSwitchToTable = 'Preklopi na kopirano tabelo';
00619 
00620 $strTable = 'Tabela';
00621 $strTableComments = 'Komentar tabele';
00622 $strTableEmpty = 'Ime tabele je prazno!';
00623 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s je zavržena';
00624 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s je izpraznjena';
00625 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s je osvežena';
00626 $strTableMaintenance = 'Vzdrževanje tabele';
00627 $strTableOfContents = 'Vsebina';
00628 $strTableOptions = 'Možnosti tabele';
00629 $strTableStructure = 'Struktura tabele';
00630 $strTableType = 'Vrsta tabele';
00631 $strTables = '%s tabel';
00632 $strTblPrivileges = 'Privilegiji tipični za tabelo';
00633 $strTextAreaLength = ' Zaradi njegove dolžine<br /> polja ne bo mogoče urejati ';
00634 $strThai = 'Tajsko';
00635 $strTheContent = 'Vsebina datoteke je vnešena.';
00636 $strTheContents = 'Vsebina datoteke zamenja vsebino izbrane tabele v vrsticah z identičnim primarnim ali unikatnim ključem.';
00637 $strTheTerminator = 'Zaključni znak polj.';
00638 $strThisHost = 'Ta strežnik';
00639 $strThisNotDirectory = 'To ni bila mapa';
00640 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Tema %s je bila prekinjena.';
00641 $strTime = 'Čas';
00642 $strToggleScratchboard = 'preklopi odložišče (scratchboard)';
00643 $strTotal = 'skupaj';
00644 $strTotalUC = 'Skupaj';
00645 $strTraditionalChinese = 'Tradicionalno kitajsko';
00646 $strTraffic = 'Promet';
00647 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Prikaže sličico, na katero lahko kliknete; možnosti: širina, višina v slikovnih pikah (obdrži prvotna razmerja)';
00648 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Pokaže povezavo na grafiko (neposredni BLOB prenos, ipd.).';
00649 $strTransformation_image_png__inline = 'Pokaži sliko/jpeg: vključeno';
00650 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Oblikuje polje TIME, TIMESTAMP ali DATETIME glede na lokalne oblike za prikaz časa. Prva možnost je odmik (v urah), ki bo dodan polju timestamp (Privzeto: 0). Druga možnost je drugačna oblika prikaza datuma, glede na parametre za PHP strftime().';
00651 $strTransformation_text_plain__external = 'SAMO ZA LINUX: Zažene zunanjo aplikacijo in podaja podatke za fielddata preko standardnega vhoda. Vrne standardni izhod aplikacije. Privzeto je Tidy, za tiskanje HTML-kode. Zaradi varnostnih razlogov morate ročno urediti datoteko libraries/transformations/text_plain__external.inc.php in vstaviti orodja za zaganjanje. Prva možnost je številka programa, ki ga želite uporabiti, druga možnost pa so parametri za program. Če tretji parameter nastavite na 1, bo s pomočjo htmlspecialchars() pretvoril izhod (Privzeto: 1). Če nastavite četrti parameter na 1, bo v celico z vsebino (content cell) vnesel NOWRAP in tako prikazal celoten izhod brez preoblikovanja (Privzeto: 1)';
00652 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Ohrani izvirno oblikovanje polja, brez izgubljanja vsebine.';
00653 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Prikaže sliko in povezavo, polje vsebuje ime datoteke; najprej je predpona, npr. "http://domena.com/", druga možnost je širina v slikovnih pikah, tretja pa višina.';
00654 $strTransformation_text_plain__link = 'Prikaže povezavo, polje vsebuje ime datoteke; prva možnost je predpona, npr. "http://domena.com/", druga pa ime povezave.';
00655 $strTransformation_text_plain__substr = 'Vrne le del niza. Prva možnost je odmik, ki določa, kje se bo začelo prikazano besedilo (Privzeto: 0). Druga možnost je odmik, ki pove, koliko besedila bo prikazanega. Če ni določen, bo izpisano vse preostalo besedilo. Tretja možnost pa določa, kateri znaki bodo pripeti vrnjenemu podnizu (Privzeto: ...) .';
00656 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'Pokaže HTML-kodo namesto HTML elementov. HTML oblikovanje ne bo prikazano.';
00657 $strTruncateQueries = 'Skrči prikazane poizvedbe';
00658 $strTurkish = 'Turško';
00659 $strType = 'Vrsta';
00660 
00661 $strUkrainian = 'Ukrajinsko';
00662 $strUncheckAll = 'Odznači vse';
00663 $strUnicode = 'Unicode';
00664 $strUnique = 'Unikaten';
00665 $strUnknown = 'neznano';
00666 $strUnselectAll = 'Prekliči izbor vsega';
00667 $strUpdComTab = 'Navodila za posodobitev tabele Column_comments\' najdete v dokumentaciji';
00668 $strUpdatePrivMessage = 'Posodobili ste privilegije za %s.';
00669 $strUpdateProfile = 'Posodobi profil:';
00670 $strUpdateProfileMessage = 'Profil je posodobljen.';
00671 $strUpdateQuery = 'Osveži poizvedbo';
00672 $strUpgrade = '%s bi morali nadgraditi v verzijo %s ali novejšo.';
00673 $strUsage = 'Uporaba';
00674 $strUseBackquotes = 'Obdaj imena tabel in polj z enojnimi poševnimi narekovaji';
00675 $strUseHostTable = 'Uporabi tabelo gostiteljev';
00676 $strUseTables = 'Uporabi tabele';
00677 $strUseTextField = 'Uporabi tekstovno polje';
00678 $strUseThisValue = 'Uporabi to vrednost';
00679 $strUser = 'Uporabnik';
00680 $strUserAlreadyExists = 'Uporabnik %s že obstaja!';
00681 $strUserEmpty = 'Uporabniško ime je prazno!';
00682 $strUserName = 'Uporabniško ime';
00683 $strUserNotFound = 'Izbranega uporabnika v tabelah privilegijev nisem našel.';
00684 $strUserOverview = 'Pregled uporabnikov';
00685 $strUsers = 'Uporabniki';
00686 $strUsersDeleted = 'Uspešno sem izbrisal izbrane uporabnike.';
00687 $strUsersHavingAccessToDb = 'Uporabniški dostop do &quot;%s&quot;';
00688 
00689 $strValidateSQL = 'Preveri pravilnost SQL stavka';
00690 $strValidatorError = 'Ne morem inicializirati SQL validatorja. Prosim preverite, če so nameščeni vsi php razširitve, kot je navedeno v %dokumenaciji%.';
00691 $strValue = 'Vrednost';
00692 $strVar = 'Spremenljivka';
00693 $strViewDump = 'Preglej povzetek stanja tabele';
00694 $strViewDumpDB = 'Preglej povzetek stanja podatkovne baze';
00695 $strViewDumpDatabases = 'Pokaži povzetek stanja podatkovnih baz';
00696 
00697 $strWebServerUploadDirectory = 'imenik za nalaganje datotek';
00698 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Imenik, ki ste ga določili za nalaganje, je nedosegljiv';
00699 $strWelcome = 'Dobrodošli v %s';
00700 $strWestEuropean = 'Zahodno evropsko';
00701 $strWildcard = 'nadomestni znak';
00702 $strWindowNotFound = 'Ciljnega okna ni bilo mogoče osvežiti. Morda ste zaprli nadrejeno okno ali pa vaš brskalnik blokira osveževanje varnostnih parametrov med okni.';
00703 $strWithChecked = 'Z označenim:';
00704 $strWritingCommentNotPossible = 'Zapisovanje komentarjev ni mogoče';
00705 $strWritingRelationNotPossible = 'Zapisovanje relacij ni mogoče';
00706 $strWrongUser = 'Napačno uporabniško ime/geslo. Dostop zavrnjen.';
00707 
00708 $strXML = 'XML';
00709 
00710 $strYes = 'Da';
00711 
00712 $strZeroRemovesTheLimit = 'Obvestilo: Če postavite vrednost na 0 (nič), boste odstranili omejitev.';
00713 $strZip = '"zipano"';
00714 // To translate
00715 
00716 $strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates';  //to translate
00717 $strCheckOverhead = 'Check overheaded';  //to translate
00718 $strExcelEdition = 'Excel edition';  //to translate
00719 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts';  //to translate
00720 $strSQLExportType = 'Export type';  //to translate
00721 $strAddConstraints = 'Add constraints';  //to translate
00722 $strGeorgian = 'Georgian';  //to translate
00723 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak';  //to translate
00724 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string';  //to translate
00725 $strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s';  //to translate
00726 ?>


Généré par Les spécialistes TYPO3 avec  doxygen 1.4.6