Documentation TYPO3 par Ameos

slovak-iso-8859-2.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: slovak-iso-8859-2.inc.php,v 2.7 2003/12/30 21:34:05 nijel Exp $ */
00003 
00004 /* By: lubos klokner <erkac@vault-tec.sk> */
00005 
00006 $charset = 'iso-8859-2';
00007 $text_dir = 'ltr';
00008 $left_font_family = '"verdana ce", "arial ce", verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00009 $right_font_family = 'tahoma, "verdana ce", "arial ce", helvetica, arial, geneva, sans-serif';
00010 $number_thousands_separator = ' ';
00011 $number_decimal_separator = ',';
00012 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00013 $byteUnits = array('Bajtov', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00014 
00015 $day_of_week = array('Ne', 'Po', 'Út', 'St', 'Št', 'Pi', 'So');
00016 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
00017 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00018 // variable below
00019 $datefmt = '%d.%B, %Y - %H:%M';
00020 $timespanfmt = '%s dní, %s hodín, %s minút a %s sekúnd';
00021 
00022 $strAPrimaryKey = 'Bol pridaný primárny kľúč pre %s';
00023 $strAbortedClients = 'Prerušené';
00024 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Prosím zadajte absolútnu cestu k adresáru docSQL na servere';
00025 $strAccessDenied = 'Prístup zamietnutý';
00026 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin sa pokúsil pripojiť k MySQL serveru ale ten spojenie odmietol. Skontrolujte prosím meno serveru, používateľské meno a heslo v súbore config.inc.php a s tým, ktoré ste dostali o administrátora MySQL servera.';
00027 $strAction = 'Akcia';
00028 $strAddAutoIncrement = 'Pridať hodnotu AUTO_INCREMENT';
00029 $strAddConstraints = 'Pridať obmedzenia';
00030 $strAddDeleteColumn = 'Pridať/Odobrať polia stĺpcov';
00031 $strAddDeleteRow = 'Pridať/Odobrať kritéria riadku';
00032 $strAddDropDatabase = 'Pridať DROP DATABASE';
00033 $strAddIntoComments = 'Pridať do komentárov';
00034 $strAddNewField = 'Pridať nové pole';
00035 $strAddPriv = 'Pridať nové oprávnenie';
00036 $strAddPrivMessage = 'Oprávnenie bolo pridané.';
00037 $strAddPrivilegesOnDb = 'Pridať oprávnenia pre nasledujúcu databázu';
00038 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Pridať oprávnenia pre nasledujúcu tabuľku';
00039 $strAddSearchConditions = 'Pridať vyhľadávacie parametre (obsah dotazu po "where" príkaze):';
00040 $strAddToIndex = 'Pridať do indexu &nbsp;%s&nbsp;stĺpec';
00041 $strAddUser = 'Pridať nového používateľa';
00042 $strAddUserMessage = 'Používateľ bol pridaný.';
00043 $strAddedColumnComment = 'Pridaný komentár k stĺpcu';
00044 $strAddedColumnRelation = 'Pridaný vzťah pre stĺpec';
00045 $strAdministration = 'Administrácia';
00046 $strAffectedRows = ' Ovplyvnené riadky: ';
00047 $strAfter = 'Po %s';
00048 $strAfterInsertBack = 'Späť';
00049 $strAfterInsertNewInsert = 'Vložiť nový záznam';
00050 $strAll = 'Všetko';
00051 $strAllTableSameWidth = 'zobraziť všetky tabuľky s rovnakou šírkou?';
00052 $strAlterOrderBy = 'Zmeniť poradie tabuľky podľa';
00053 $strAnIndex = 'Bol pridaný index pre %s';
00054 $strAnalyzeTable = 'Analyzovať tabuľku';
00055 $strAnd = 'a';
00056 $strAny = 'Akýkoľvek';
00057 $strAnyColumn = 'Akýkoľvek stĺpec';
00058 $strAnyDatabase = 'Akákoľvek databáza';
00059 $strAnyHost = 'Akýkoľvek hostiteľ';
00060 $strAnyTable = 'Akákoľvek tabuľka';
00061 $strAnyUser = 'Akýkoľvek používateľ';
00062 $strArabic = 'Arabština';
00063 $strArmenian = 'Arménština';
00064 $strAscending = 'Vzostupne';
00065 $strAtBeginningOfTable = 'Na začiatku tabuľky';
00066 $strAtEndOfTable = 'Na konci tabuľky';
00067 $strAttr = 'Atribúty';
00068 $strAutodetect = 'Automaticky zistiť';
00069 $strAutomaticLayout = 'Automatické rozvrhnutie';
00070 
00071 $strBack = 'Späť';
00072 $strBaltic = 'Baltické';
00073 $strBeginCut = 'ZAČIATOK VÝSEKU';
00074 $strBeginRaw = 'ZAČIATOK TOKU';
00075 $strBinary = 'Binárny';
00076 $strBinaryDoNotEdit = 'Binárny - neupravujte ';
00077 $strBookmarkAllUsers = 'Dovoliť používať túto položku všetkým používateľom';
00078 $strBookmarkDeleted = 'Záznam z obľúbených bol zmazaný.';
00079 $strBookmarkLabel = 'Názov';
00080 $strBookmarkOptions = 'Vlastnosti obľúbených';
00081 $strBookmarkQuery = 'Obľúbený SQL dotaz';
00082 $strBookmarkThis = 'Pridať tento SQL dotaz do obľúbených';
00083 $strBookmarkView = 'Iba prezrieť';
00084 $strBrowse = 'Prechádzať';
00085 $strBrowseForeignValues = 'Prejsť hodnoty cudzích kľúčov';
00086 $strBulgarian = 'Bulharsky';
00087 $strBzError = 'nepodarilo sa skomprimovať výstup z dôvodu chybného rozšírenia pre kompresiu Bz2 v tejto verzii php. Doporučuje sa nastaviť <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> v konfigurácii phpMyAdmin na <code>FALSE</code>. Ak si želáte používať kompresiu Bz2 mali by ste nainštalovať novšiu verziu php. Viac informácií získate z popisu chyby: %s.';
00088 $strBzip = '"bzipped"';
00089 
00090 $strCSVOptions = 'CSV nastavenia';
00091 $strCannotLogin = 'Nedá sa prihlásiť k MySQL serveru';
00092 $strCantLoad = 'nedá sa nahrať rozšírenie %s,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP';
00093 $strCantLoadMySQL = 'nie je možné nahrať rozšírenie pre MySQL,<br />prosím skontrolujte konfiguráciu PHP.';
00094 $strCantLoadRecodeIconv = 'Nie je možné nahrať rozšírenie iconv alebo recode potrebné pre prevod znakových sad. Upravte nastavenie php tak aby umožňovalo použiť tieto rozšírenia alebo vypnite túto vlastnosť v konfigurácii phpMyAdmina.';
00095 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Nie je možné premenovať index na PRIMARY!';
00096 $strCantUseRecodeIconv = 'Nie je možné použiť funkcie iconv,libiconv a recode_string aj napriek tomu, že rozšírenia sú nahrané. Skontrolujte prosím nastavenie PHP.';
00097 $strCardinality = 'Mohutnosť';
00098 $strCarriage = 'Návrat vozíku (Carriage return): \\r';
00099 $strCaseInsensitive = 'nerozlišovať veľké a malé písmená';
00100 $strCaseSensitive = 'rozlišovať veľké a malé písmená';
00101 $strCentralEuropean = 'Stredná Európa';
00102 $strChange = 'Zmeniť';
00103 $strChangeCopyMode = 'Vytvoriť používateľa s rovnakými právami a...';
00104 $strChangeCopyModeCopy = '... zachovať pôvodného používateľa.';
00105 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... zmazať pôvodného používateľa z tabuliek používateľov a potom znovunačítať oprávnenia.';
00106 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... zmazať pôvodného používateľa z tabuliek používateľov.';
00107 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... odobrať všetky oprávnenia pôvodnému používateľovi a následne ho zmazať.';
00108 $strChangeCopyUser = 'Zmeniť informácie o používateľovi / Kopírovať používateľa';
00109 $strChangeDisplay = 'Zvolte, ktoré pole zobraziť';
00110 $strChangePassword = 'Zmeniť heslo';
00111 $strCharset = 'Znaková sada';
00112 $strCharsetOfFile = 'Znaková sada súboru:';
00113 $strCharsets = 'Znakové sady';
00114 $strCharsetsAndCollations = 'Znakové sady a porovnávanie';
00115 $strCheckAll = 'Označiť všetko';
00116 $strCheckDbPriv = 'Skontrolovať oprávnenia databázy';
00117 $strCheckOverhead = 'Zvoliť neoptimálne';
00118 $strCheckPrivs = 'Skontrolovať oprávnenia';
00119 $strCheckPrivsLong = 'Skontrolovať oprávnenia pre databázu &quot;%s&quot;.';
00120 $strCheckTable = 'Skontrolovať tabuľku';
00121 $strChoosePage = 'Prosím zvolte si Stránku, ktorú chcete upraviť';
00122 $strColComFeat = 'Zobrazovať komentáre stĺpcov';
00123 $strCollation = 'Porovnávanie';
00124 $strColumn = 'Stĺpec';
00125 $strColumnNames = 'Názvy stĺpcov';
00126 $strColumnPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé stĺpce';
00127 $strCommand = 'Príkaz';
00128 $strComments = 'Komentáre';
00129 $strCompleteInserts = 'Úplné vloženie';
00130 $strCompression = 'Kompresia';
00131 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin was unable to read your configuration file!<br />This might happen if php finds a parse error in it or php cannot find the file.<br />Please call the configuration file directly using the link below and read the php error message(s) that you recieve. In most cases a quote or a semicolon is missing somewhere.<br />If you recieve a blank page, everything is fine.';
00132 $strConfigureTableCoord = 'Prosím skonfigurujte koordináty pre tabuľku %s';
00133 $strConfirm = 'Skutočne si želáte toto vykonať?';
00134 $strConnections = 'Spojenia';
00135 $strConstraintsForDumped = 'Obmedzenie pre exportované tabuľky';
00136 $strConstraintsForTable = 'Obmedzenie pre tabuľku';
00137 $strCookiesRequired = 'Cookies musia byť povolené, pokiaľ chcete pokračovať.';
00138 $strCopyTable = 'Skopírovať tabuľku do (databáza<b>.</b>tabuľka):';
00139 $strCopyTableOK = 'Tabuľka %s bola skorírovaná do %s.';
00140 $strCopyTableSameNames = 'Nedá sa skopírovať tabuľka sama do seba!';
00141 $strCouldNotKill = 'Neporadilo za zabiť vlákno %s. Jeho beh bol pravdepodobne už ukončený.';
00142 $strCreate = 'Vytvoriť';
00143 $strCreateIndex = 'Vytvoriť index na&nbsp;%s&nbsp;stĺpcoch';
00144 $strCreateIndexTopic = 'Vytvoriť nový index';
00145 $strCreateNewDatabase = 'Vytvoriť novú databázu';
00146 $strCreateNewTable = 'Vytvoriť novú tabuľku v databáze %s';
00147 $strCreatePage = 'Vytvoriť novú Stránku';
00148 $strCreatePdfFeat = 'Vytváranie PDF';
00149 $strCreationDates = 'Dátum vytvorenia, poslednej zmeny a kontroly';
00150 $strCriteria = 'Kritéria';
00151 $strCroatian = 'Chorvátsky';
00152 $strCyrillic = 'Cyrilika';
00153 $strCzech = 'Česky';
00154 
00155 $strDBComment = 'Komentár k databáze: ';
00156 $strDBGContext = 'Kontext';
00157 $strDBGContextID = 'Kontext ID';
00158 $strDBGHits = 'Zásahov';
00159 $strDBGLine = 'Riadok';
00160 $strDBGMaxTimeMs = 'Max. čas, ms';
00161 $strDBGMinTimeMs = 'Min čas, ms';
00162 $strDBGModule = 'Modul';
00163 $strDBGTimePerHitMs = 'Čas/Zásah, ms';
00164 $strDBGTotalTimeMs = 'Celkový čas, ms';
00165 $strDanish = 'Dánsky';
00166 $strData = 'Dáta';
00167 $strDataDict = 'Dátový slovník';
00168 $strDataOnly = 'Iba dáta';
00169 $strDatabase = 'Databáza ';
00170 $strDatabaseExportOptions = 'Nastavenia exportu databáz';
00171 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Databáza %s bola zmazaná.';
00172 $strDatabaseNoTable = 'Táto databáza neobsahuje žiadne tabuľky!';
00173 $strDatabaseWildcard = 'Databáza (nahradzujúce znaky povolené):';
00174 $strDatabases = 'databáz(y)';
00175 $strDatabasesDropped = 'Úspešne zrušených databáz: %s.';
00176 $strDatabasesStats = 'Štatistiky databázy';
00177 $strDatabasesStatsDisable = 'Skryť štatistiky';
00178 $strDatabasesStatsEnable = 'Zobraziť štatistiky';
00179 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Poznámka: Aktivovanie štatistík databázy môže spôsobiť značné zvýšenie sieťovej prevádzky medzi databázou a web serverom.';
00180 $strDbPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé databázy';
00181 $strDbSpecific = 'závislé na databáze';
00182 $strDefault = 'Predvolené';
00183 $strDefaultValueHelp = 'Pre predvolené hodnoty, prosím zadajte iba jednu hodnotu bez úvodzoviek alebo uvádzacích znakov, napr.: a';
00184 $strDelOld = 'Aktuálna stránka sa odkazuje na tabuľky, ktoré už neexistujú, želáte si odstrániť tieto odkazy?';
00185 $strDelayedInserts = 'Použiť oneskorené vloženia';
00186 $strDelete = 'Zmazať';
00187 $strDeleteAndFlush = 'Odstrániť používateľov a znovunačítať práva.';
00188 $strDeleteAndFlushDescr = 'Toto je najčistejšie riešenie, ale znovunačítanie práv môže chvíľu trvať.';
00189 $strDeleteFailed = 'Mazanie bolo neúspešné!';
00190 $strDeleteUserMessage = 'Používateľ %s bol zmazaný.';
00191 $strDeleted = 'Riadok bol zmazaný';
00192 $strDeletedRows = 'Zmazané riadky:';
00193 $strDeleting = 'Odstraňuje sa %s';
00194 $strDescending = 'Zostupne';
00195 $strDescription = 'Popis';
00196 $strDictionary = 'slovník';
00197 $strDisabled = 'Vypnuté';
00198 $strDisplay = 'Zobraziť';
00199 $strDisplayFeat = 'Zobraziť vlastnosti';
00200 $strDisplayOrder = 'Zobraziť zoradené:';
00201 $strDisplayPDF = 'Zobraziť schému PDF';
00202 $strDoAQuery = 'Vykonať "dotaz podľa príkladu" (nahradzujúci znak: "%")';
00203 $strDoYouReally = 'Skutočne chcete vykonať príkaz ';
00204 $strDocu = 'Dokumentácia';
00205 $strDrop = 'Odstrániť';
00206 $strDropDB = 'Odstrániť databázu %s';
00207 $strDropSelectedDatabases = 'Zrušiť vybrané databázy';
00208 $strDropTable = 'Zrušiť tabuľku';
00209 $strDropUsersDb = 'Odstrániť databázy s rovnakým menom ako majú používatelia.';
00210 $strDumpComments = 'Vložiť komentáre stĺpcov ako SQL komentáre';
00211 $strDumpSaved = 'Dump (schéma) bol uložený do súboru %s.';
00212 $strDumpXRows = 'Zobraziť %s riadkov od riadku %s.';
00213 $strDumpingData = 'Sťahujem dáta pre tabuľku';
00214 $strDynamic = 'dynamický';
00215 
00216 $strEdit = 'Upraviť';
00217 $strEditPDFPages = 'Upraviť PDF Stránky';
00218 $strEditPrivileges = 'Upraviť oprávnenia';
00219 $strEffective = 'Efektívny';
00220 $strEmpty = 'Vyprázdniť';
00221 $strEmptyResultSet = 'MySQL vrátil prázdny výsledok (tj. nulový počet riadkov).';
00222 $strEnabled = 'Zapnuté';
00223 $strEnd = 'Koniec';
00224 $strEndCut = 'KONIEC VÝSEKU';
00225 $strEndRaw = 'KONIEC TOKU';
00226 $strEnglish = 'Anglicky';
00227 $strEnglishPrivileges = ' Poznámka: názvy MySQL oprávnení sú uvádzané v angličtine. ';
00228 $strError = 'Chyba';
00229 $strEstonian = 'Estónsky';
00230 $strExcelEdition = 'Verzia Excelu';
00231 $strExcelOptions = 'Nastavenie exportu do Excelu';
00232 $strExecuteBookmarked = 'Spustiť obľúbený dotaz';
00233 $strExplain = 'Vysvetliť SQL';
00234 $strExport = 'Exportovať';
00235 $strExportToXML = 'Exportovať do formátu XML';
00236 $strExtendedInserts = 'Rozšírené vkladanie';
00237 $strExtra = 'Extra';
00238 
00239 $strFailedAttempts = 'Nepodarených pokusov';
00240 $strField = 'Pole';
00241 $strFieldHasBeenDropped = 'Pole %s bolo odstránené';
00242 $strFields = 'Polia';
00243 $strFieldsEmpty = ' Počet polí je prázdny! ';
00244 $strFieldsEnclosedBy = 'Polia uzatvorené';
00245 $strFieldsEscapedBy = 'Polia uvedené pomocou';
00246 $strFieldsTerminatedBy = 'Polia ukončené';
00247 $strFileAlreadyExists = 'Súbor %s už existuje na servery, zmente názov súboru alebo zvolte prepísanie súboru.';
00248 $strFileCouldNotBeRead = 'Súbor sa nedá prečítať';
00249 $strFileNameTemplate = 'Vzor pre názov súboru';
00250 $strFileNameTemplateHelp = 'Použite __DB__ ako názov databázy, __TABLE__ ako názov tabuľky a akékoľvek parametre pre %sfunkciu strftime%s pre vloženie dát. Prípona súboru bude pridaná automaticky podľa typu. Akýkoľvek iný text zostane zachovaný.';
00251 $strFileNameTemplateRemember = 'zapamätať si vzor';
00252 $strFixed = 'pevný';
00253 $strFlushPrivilegesNote = 'Poznámka: phpMyAdmin získava práva používateľov priamo z tabuliek MySQL. Obsah týchto tabuliek sa môže líšiť od práv, ktoré používa server, ak boli tieto tabuľky ručne upravené. V tomto prípade sa odporúča vykonať %sznovunačítanie práv%s predtým ako budete pokračovať.';
00254 $strFlushTable = 'Vyprázdniť tabuľku ("FLUSH")';
00255 $strFormEmpty = 'Chýbajúca položka vo formulári !';
00256 $strFormat = 'Formát';
00257 $strFullText = 'Plné texty';
00258 $strFunction = 'Funkcia';
00259 
00260 $strGenBy = 'Vygenerované';
00261 $strGenTime = 'Vygenerované:';
00262 $strGeneralRelationFeat = 'Možnosti všeobecných vzťahov';
00263 $strGerman = 'Nemecky';
00264 $strGlobal = 'globálny';
00265 $strGlobalPrivileges = 'Globálne práva';
00266 $strGlobalValue = 'Globálna hodnota';
00267 $strGo = 'Vykonaj';
00268 $strGrantOption = 'Prideliť';
00269 $strGrants = 'Oprávnenia';
00270 $strGreek = 'Gréčtina';
00271 $strGzip = '"gzip-ované"';
00272 
00273 $strHasBeenAltered = 'bola zmenená.';
00274 $strHasBeenCreated = 'bola vytvorená.';
00275 $strHaveToShow = 'Zvolte prosím aspoň jeden stĺpec, ktorý chcete zobraziť';
00276 $strHebrew = 'Hebrejsky';
00277 $strHome = 'Domov';
00278 $strHomepageOfficial = 'Oficiálne stránky phpMyAdmin-a';
00279 $strHomepageSourceforge = 'Download stránka phpMyAdmin-a (Sourceforge)';
00280 $strHost = 'Hostiteľ';
00281 $strHostEmpty = 'Názov hostiteľa je prázdny!';
00282 $strHungarian = 'Maďarsky';
00283 
00284 $strId = 'ID';
00285 $strIdxFulltext = 'Celý text';
00286 $strIfYouWish = 'Ak si želáte nahrať iba určité stĺpce tabuľky, špecifikujte ich ako zoznam polí oddelený čiarkou.';
00287 $strIgnore = 'Ignorovať';
00288 $strIgnoringFile = 'Ignorujem súbor %s';
00289 $strImportDocSQL = 'Importovať súbory docSQL';
00290 $strImportFiles = 'Importovať súbory';
00291 $strImportFinished = 'Importovanie ukončené';
00292 $strInUse = 'práve sa používa';
00293 $strIndex = 'Index';
00294 $strIndexHasBeenDropped = 'Index pre %s bol odstránený';
00295 $strIndexName = 'Meno indexu&nbsp;:';
00296 $strIndexType = 'Typ indexu&nbsp;:';
00297 $strIndexes = 'Indexy';
00298 $strInnodbStat = 'Stav InnoDB';
00299 $strInsecureMySQL = 'Konfiguračný súbor obsahuje nastavenia (root bez hesla), ktoré zodpovedajú predvolenému privilegovanému MySQL účtu. Ak MySQL server beží s týmto nastavením, nie je zabezpečený proti napadnutiu, táto bezpečnostná chyba by mala byť urýchlene odstránená.';
00300 $strInsert = 'Vložiť';
00301 $strInsertAsNewRow = 'Vložiť ako nový riadok';
00302 $strInsertNewRow = 'Vložiť nový riadok';
00303 $strInsertTextfiles = 'Vložiť textové súbory do tabuľky';
00304 $strInsertedRowId = 'Id vloženého riadku:';
00305 $strInsertedRows = 'Vložené riadky:';
00306 $strInstructions = 'Inštrukcie';
00307 $strInternalNotNecessary = '* Vnútorný vzťah nie je nutný ak už vzťah existuje v InnoDB.';
00308 $strInternalRelations = 'Interné vzťahy';
00309 $strInvalidName = '"%s" je rezervované slovo, nemôže byť použité ako názov databázy/tabuľky/poľa.';
00310 
00311 $strJapanese = 'Japončina';
00312 $strJumpToDB = 'Na databázu &quot;%s&quot;.';
00313 $strJustDelete = 'Iba odstrániť používateľlov z tabuliek práv.';
00314 $strJustDeleteDescr = '&quot;Odstránení&quot; používatelia budú mať k serveru ako predtým až do znovunačítania práv.';
00315 
00316 $strKeepPass = 'Nezmeniť heslo';
00317 $strKeyname = 'Kľúčový názov';
00318 $strKill = 'Zabiť';
00319 $strKorean = 'Kórejčina';
00320 
00321 $strLaTeX = 'LaTeX';
00322 $strLaTeXOptions = 'Nastavenia LaTeX';
00323 $strLandscape = 'Na šírku';
00324 $strLatexCaption = 'Nadpis tabuľky';
00325 $strLatexContent = 'Obsah tabuľky __TABLE__';
00326 $strLatexContinued = '(pokračovanie)';
00327 $strLatexContinuedCaption = 'Nadpis pokračovania tabuľky';
00328 $strLatexIncludeCaption = 'Zahrnúť nadpis tabuľky';
00329 $strLatexLabel = 'Návestie';
00330 $strLatexStructure = 'Štruktúra tabuľky __TABLE__';
00331 $strLength = 'Dĺžka';
00332 $strLengthSet = 'Dĺžka/Nastaviť*';
00333 $strLimitNumRows = 'záznamov na stránku';
00334 $strLineFeed = 'Ukončenie riadku (Linefeed): \\n';
00335 $strLines = 'Riadky';
00336 $strLinesTerminatedBy = 'Riadky ukončené';
00337 $strLinkNotFound = 'Linka nebola nájdená';
00338 $strLinksTo = 'Linkovať na';
00339 $strLithuanian = 'Litovsky';
00340 $strLoadExplanation = 'Automaticky sú nastavené najlepšie hodnoty, ak toto nastavenie nebude fungovať, môžete skúsiť druhú možnosť.';
00341 $strLoadMethod = 'Parametre pre príkaz LOAD';
00342 $strLocalhost = 'Lokálny';
00343 $strLocationTextfile = 'Lokácia textového súboru';
00344 $strLogPassword = 'Heslo:';
00345 $strLogServer = 'Server';
00346 $strLogUsername = 'Používateľ:';
00347 $strLogin = 'Login';
00348 $strLoginInformation = 'Prihlásenie';
00349 $strLogout = 'Odhlásiť sa';
00350 
00351 $strMIME_MIMEtype = 'MIME typ';
00352 $strMIME_available_mime = 'Dostupné MIME typy';
00353 $strMIME_available_transform = 'Dostupné transformácie';
00354 $strMIME_description = 'Popis';
00355 $strMIME_file = 'Meno súboru';
00356 $strMIME_nodescription = 'Nie je dostupný žiadny popis pre túto transformáciu.<br />Kontaktujte autora, ktorý %s vytára.';
00357 $strMIME_transformation = 'Transformácia pri prehliadaní';
00358 $strMIME_transformation_note = 'Pre zoznam dostupných parametrov a ich MIME typov kliknite na %spopisy transformácií';
00359 $strMIME_transformation_options = 'Parametre transformácie';
00360 $strMIME_transformation_options_note = 'Prosím zadajte hodnoty pre parametre transformácie v nasledujúcom tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak potrebujete použiť spätné lomítko ("\") alebo jednoduché úvodzovky ("\'") medzi týmito hodnotami, vložte pred nich spätné lomítko (napr. \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\').';
00361 $strMIME_without = 'MIME typy zobrazené kurzívou nemajú vlastnú transformačnú funkciu';
00362 $strMissingBracket = 'Chýba zátvorka';
00363 $strModifications = 'Zmeny boli uložené';
00364 $strModify = 'Zmeniť';
00365 $strModifyIndexTopic = 'Modifikovať index';
00366 $strMoreStatusVars = 'Ďalšie informácie o stave';
00367 $strMoveTable = 'Presunúť tabuľku do (databáza<b>.</b>tabuľka):';
00368 $strMoveTableOK = 'Tabuľka %s bola presunutá do %s.';
00369 $strMoveTableSameNames = 'Nedá sa presunúť tabuľka sama do seba!';
00370 $strMultilingual = 'mnohojazyčný';
00371 $strMustSelectFile = 'Zvolte prosím súbor, ktorý si želáte vložiť.';
00372 $strMySQLCharset = 'Znaková sada v MySQL';
00373 $strMySQLReloaded = 'MySQL znovu-načítaná.';
00374 $strMySQLSaid = 'MySQL hlási: ';
00375 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% beží na %pma_s2% ako %pma_s3%';
00376 $strMySQLShowProcess = 'Zobraziť procesy';
00377 $strMySQLShowStatus = 'Zobraziť MySQL informácie o behu';
00378 $strMySQLShowVars = 'Zobraziť MySQL systémové premenné';
00379 
00380 $strName = 'Názov';
00381 $strNext = 'Ďalší';
00382 $strNo = 'Nie';
00383 $strNoDatabases = 'Žiadne databázy';
00384 $strNoDatabasesSelected = 'Neboli vybrané žiadne databázy.';
00385 $strNoDescription = 'bez Popisu';
00386 $strNoDropDatabases = 'Možnosť "DROP DATABASE" vypnutá.';
00387 $strNoExplain = 'Preskočiť vysvetlenie SQL';
00388 $strNoFrames = 'phpMyAdmin funguje lepšie s prehliadačmi podporujúcimi <b>rámy</b>.';
00389 $strNoIndex = 'Nebol definovaný žiadny index!';
00390 $strNoIndexPartsDefined = 'Časti indexu neboli definované!';
00391 $strNoModification = 'Žiadna zmena';
00392 $strNoOptions = 'Tento formát nemá žiadne nastavenia';
00393 $strNoPassword = 'Žiadne heslo';
00394 $strNoPermission = 'Web server nemá oprávenia na uloženie do súboru %s.';
00395 $strNoPhp = 'bez PHP kódu';
00396 $strNoPrivileges = 'Žiadne oprávnenia';
00397 $strNoQuery = 'Žiadny SQL dotaz!';
00398 $strNoRights = 'Nemáte dostatočné práva na vykonanie tejto akcie!';
00399 $strNoSpace = 'Nedostatok miesta pre uloženie súboru %s.';
00400 $strNoTablesFound = 'Neboli nájdené žiadne tabuľky v tejto datábaze.';
00401 $strNoUsersFound = 'Nebol nájdený žiadny používateľ.';
00402 $strNoUsersSelected = 'Nebol vybraný žiaden používateľ.';
00403 $strNoValidateSQL = 'Preskočiť potvrdenie platnosti SQL';
00404 $strNone = 'Žiadny';
00405 $strNotNumber = 'Toto nie je číslo!';
00406 $strNotOK = 'chyba';
00407 $strNotSet = 'Tabuľka <b>%s</b> nebola nájdená alebo nie je nastavená v %s';
00408 $strNotValidNumber = ' nie je platné číslo riadku!';
00409 $strNull = 'Nulový';
00410 $strNumSearchResultsInTable = '%s výskyt(ov)v tabuľke <i>%s</i>';
00411 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Celkovo:</b> <i>%s</i> výskyt(ov)';
00412 $strNumTables = 'Tabuľky';
00413 
00414 $strOK = 'OK';
00415 $strOftenQuotation = 'Často uvodzujúce znaky. Voliteľne znamená, že iba polia typu char a varchar sú uzatvorené do "uzatváracích" znakov.';
00416 $strOperations = 'Operácie';
00417 $strOptimizeTable = 'Optimalizovať tabuľku';
00418 $strOptionalControls = 'Voliteľné. Určuje ako zapisovať alebo čítať špeciálne znaky.';
00419 $strOptionally = 'Voliteľne';
00420 $strOptions = 'Voľby';
00421 $strOr = 'alebo';
00422 $strOverhead = 'Naviac';
00423 $strOverwriteExisting = 'Prepísať existujúci súbor(y)';
00424 
00425 $strPHP40203 = 'Používate PHP 4.2.3, ktoré ma vážnu chybu pri práci s viac bajtovými znakmi (mbstring). V PHP je táto chyba zdokumentovaná pod číslom 19404. Nedoporučuje sa používať túto verziu PHP s phpMyAdminom.';
00426 $strPHPVersion = 'Verzia PHP';
00427 $strPageNumber = 'Číslo stránky:';
00428 $strPaperSize = 'Veľkosť stránky';
00429 $strPartialText = 'Čiastočné texty';
00430 $strPassword = 'Heslo';
00431 $strPasswordChanged = 'Heslo pre %s bolo úspešne zmenené.';
00432 $strPasswordEmpty = 'Heslo je prázdne!';
00433 $strPasswordNotSame = 'Heslá sa nezhodujú!';
00434 $strPdfDbSchema = 'Schéma databázy "%s"  - Strana %s';
00435 $strPdfInvalidPageNum = 'Nedefinované číslo stránky v PDF!';
00436 $strPdfInvalidTblName = 'Tabuľka "%s" neexistuje!';
00437 $strPdfNoTables = 'Žiadne tabuľky';
00438 $strPerHour = 'za hodinu';
00439 $strPerMinute = 'za minútu';
00440 $strPerSecond = 'za sekundu';
00441 $strPhoneBook = 'adresár';
00442 $strPhp = 'Vytvoriť PHP kód';
00443 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Dokumentácia';
00444 $strPmaUriError = 'Direktíva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> v konfiguračnom súbore MUSÍ byť nastavená!';
00445 $strPortrait = 'Na výšku';
00446 $strPos1 = 'Začiatok';
00447 $strPrevious = 'Predchádzajúci';
00448 $strPrimary = 'Primárny';
00449 $strPrimaryKey = 'Primárny kľúč';
00450 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primárny kľúč bol zrušený';
00451 $strPrimaryKeyName = 'Názov primárneho kľúča musí byť... PRIMARY!';
00452 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>musí</b> byť <b>iba</b> meno primárneho kľúča!)';
00453 $strPrint = 'Vytlačiť';
00454 $strPrintView = 'Náhľad k tlači';
00455 $strPrintViewFull = 'Náhľad tlače (s kompletnými textami)';
00456 $strPrivDescAllPrivileges = 'Všetky oprávnenia okrem GRANT.';
00457 $strPrivDescAlter = 'Povolí meniť štruktúru existujúcich tabuliek.';
00458 $strPrivDescCreateDb = 'Povolí vytváranie nových databáz a tabuliek.';
00459 $strPrivDescCreateTbl = 'Povolí vytváranie nových tabuliek.';
00460 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Povolí vytváranie dočasných tabuliek.';
00461 $strPrivDescDelete = 'Povolí mazanie dát.';
00462 $strPrivDescDropDb = 'Povolí odstraňovanie databáz a tabuliek.';
00463 $strPrivDescDropTbl = 'Povolí odstraňovanie tabuliek.';
00464 $strPrivDescExecute = 'Povolí spúšťanie uložených procedúr. Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
00465 $strPrivDescFile = 'Povolí importovanie a exportovanie dát zo/do súborov na serveri.';
00466 $strPrivDescGrant = 'Povolí pridávanie uživatelov a práv bez znovunačítania tabuliek práv.';
00467 $strPrivDescIndex = 'Povolí vytváranie a mazanie indexov.';
00468 $strPrivDescInsert = 'Povolí vkladanie a nahradzovanie dát.';
00469 $strPrivDescLockTables = 'Povolí zmaknutie tabuliek pre aktuálne vlákno.';
00470 $strPrivDescMaxConnections = 'Obmedzí počet nových spojení, ktoré môže používateľ vytvoriť za hodinu.';
00471 $strPrivDescMaxQuestions = 'Obmedzí počet dotazov, ktoré môže používateľ odoslať za hodinu.';
00472 $strPrivDescMaxUpdates = 'Obmedzí počet príkazov meniacich tabuľku alebo databázu, ktorá môže používateľ odoslať za hodinu.';
00473 $strPrivDescProcess3 = 'Povolí zabíjanie procesov iným používateľlom.';
00474 $strPrivDescProcess4 = 'Povolí prezeranie kompletných dotazov v zozname procesov.';
00475 $strPrivDescReferences = 'Nefunguje v tejto verzii MySQL.';
00476 $strPrivDescReload = 'Povolí znovunačítanie nastavení a vyprázdňovanie vyrovnávacích pamätí serveru.';
00477 $strPrivDescReplClient = 'Povolí používateľovi zistiť kde je hlavný / pomocný server.';
00478 $strPrivDescReplSlave = 'Potrebné pre replikáciu pomocných serverov.';
00479 $strPrivDescSelect = 'Povolí čítanie dát.';
00480 $strPrivDescShowDb = 'Povolí prístup ku kompletnému zoznamu databáz.';
00481 $strPrivDescShutdown = 'Povolí vypnutie serveru.';
00482 $strPrivDescSuper = 'Povolí spojenie aj v prípade, že bol dosiahnutý maximálny počet spojení. Potrebné pre väčšinu operácií pri správe serveru ako nastavovanie globálny premenných alebo zabíjanie procesov iných používateľov.';
00483 $strPrivDescUpdate = 'Povolí menenie dát.';
00484 $strPrivDescUsage = 'Žiadne práva.';
00485 $strPrivileges = 'Oprávnenia';
00486 $strPrivilegesReloaded = 'Práva boli úspešne znovunačítané.';
00487 $strProcesslist = 'Zoznam procesov';
00488 $strProperties = 'Vlastnosti';
00489 $strPutColNames = 'Pridať názvy polí na prvý riadok';
00490 
00491 $strQBE = 'Dotaz podľa príkladu';
00492 $strQBEDel = 'Zmazať';
00493 $strQBEIns = 'Vložiť';
00494 $strQueryFrame = 'SQL okno';
00495 $strQueryFrameDebug = 'Ladiace informácie';
00496 $strQueryFrameDebugBox = 'Aktívne premenné pre formulár dotazu:\nDB: %s\nTabuľka: %s\nServer: %s\n\nAktuálne premenne pre formulár dotazu:\nDB: %s\nTabuľka: %s\nServer: %s\n\nOtvorené z: %s\nFrameset: %s.';
00497 $strQueryOnDb = ' SQL dotaz v databáze <b>%s</b>:';
00498 $strQuerySQLHistory = 'SQL história';
00499 $strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
00500 $strQueryTime = 'Dotaz zabral %01.4f sek.';
00501 $strQueryType = 'Typ dotazu';
00502 $strQueryWindowLock = 'Neprepisovať tento dotaz z hlavného okna';
00503 
00504 $strReType = 'Potvrdiť';
00505 $strReceived = 'Prijaté';
00506 $strRecords = 'Záznamov';
00507 $strReferentialIntegrity = 'Skontrolovať referenčnú integritu:';
00508 $strRelationNotWorking = 'Prídavné vlastnosti pre prácu s prepojenými tabuľkami boli deaktivované. Ak chcete zistiť prečo, kliknite %ssem%s.';
00509 $strRelationView = 'Zobraziť spojitosti';
00510 $strRelationalSchema = 'Relačná schéma';
00511 $strRelations = 'Prepojenia';
00512 $strReloadFailed = 'Znovu-načítanie MySQL bolo neúspešné.';
00513 $strReloadMySQL = 'Znovu-načítať MySQL';
00514 $strReloadingThePrivileges = 'Znovunačítanie práv';
00515 $strRememberReload = 'Nezabudnite znovu-načítať MySQL server.';
00516 $strRemoveSelectedUsers = 'Odstrániť vybraných používateľov';
00517 $strRenameTable = 'Premenovať tabuľku na';
00518 $strRenameTableOK = 'Tabuľka %s bola premenovaná na %s';
00519 $strRepairTable = 'Opraviť tabuľku';
00520 $strReplace = 'Nahradiť';
00521 $strReplaceNULLBy = 'Nahradiť NULL hodnoty';
00522 $strReplaceTable = 'Nahradiť dáta v tabuľke súborom';
00523 $strReset = 'Pôvodné (Reset)';
00524 $strResourceLimits = 'Obmedzenie zdrojov';
00525 $strRevoke = 'Zrušiť';
00526 $strRevokeAndDelete = 'Odobranie všetkých aktívnych práv používateľom a ich následné odstránenie.';
00527 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Užívatelia budú mať stále právo USAGE (používanie) až do znovunačítania práv.';
00528 $strRevokeGrant = 'Zrušiť polovenie prideľovať oprávnenia';
00529 $strRevokeGrantMessage = 'Bolo zrušené právo prideľovať oprávnenia pre %s';
00530 $strRevokeMessage = 'Boli zrušené oprávnenia pre %s';
00531 $strRevokePriv = 'Zrušiť oprávnenia';
00532 $strRowLength = 'Dĺžka riadku';
00533 $strRowSize = ' Veľkosť riadku ';
00534 $strRows = 'Riadkov';
00535 $strRowsFrom = 'riadky začínajú od';
00536 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'vodorovnom (otočené hlavičky)';
00537 $strRowsModeHorizontal = 'horizontálnom';
00538 $strRowsModeOptions = 'v(o) %s móde a opakovať hlavičky po každých %s bunkách';
00539 $strRowsModeVertical = 'vertikálnom';
00540 $strRowsStatistic = 'Štatistika riadku';
00541 $strRunQuery = 'Odošli dotaz';
00542 $strRunSQLQuery = 'Spustiť SQL dotaz/dotazy na databázu %s';
00543 $strRunning = 'beží na %s';
00544 $strRussian = 'Ruština';
00545 
00546 $strSQL = 'SQL';
00547 $strSQLExportType = 'Typ vytvorených dotazov';
00548 $strSQLOptions = 'SQL nastavenia';
00549 $strSQLParserBugMessage = 'Je možné, že ste našli chybu v SQL syntaktickom analyzátore. Preskúmajte podrobne SQL dotaz, predovšetkým správnosť umiestnenia úvodzoviek. Ďalšia možnosť je, že nahrávate súbor s binárnymi dátami nezapísanými v úvodzovkách. Môžete tiež vyskúšať použiť príkazový riadok MySQL na odstránenie problému. Pokial stále máte problémy alebo syntaktický analyzátor SQL stále hlási chybu v dotaze, ktorý v príkazovom riadku funguje, prosím pokúste sa zredukovať dotaz na čo najmenší, v ktorom sa problém ešte vyskytuje a ohláste chybu na stránke phpMyAdmina spolu so sekciou VÝPIS uvedenú nižšie:';
00550 $strSQLParserUserError = 'Vyskytla sa chyba v SQL dotaze. Nižšie uvedený MySQL výstup (ak je nejaký) Vám môže pomôcť odstrániť problém';
00551 $strSQLQuery = 'SQL dotaz';
00552 $strSQLResult = 'výsledok SQL';
00553 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Neplatný identifikátor';
00554 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Neuzatvorené úvodzovky';
00555 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Neznámy interpunkčný reťazec';
00556 $strSave = 'Uložiť';
00557 $strSaveOnServer = 'Uložiť na server do adresára %s';
00558 $strScaleFactorSmall = 'Mierka je príliš mala na roztiahnutie schémy na stránku';
00559 $strSearch = 'Hľadať';
00560 $strSearchFormTitle = 'Hľadať v databáze';
00561 $strSearchInTables = 'V tabuľke(ách):';
00562 $strSearchNeedle = 'Slovo(á) alebo hodnotu(y), ktoré chcete vyhľadať (nahradzujúci znak: "%"):';
00563 $strSearchOption1 = 'najmenej jedno zo slov';
00564 $strSearchOption2 = 'všetky slová';
00565 $strSearchOption3 = 'presný výraz';
00566 $strSearchOption4 = 'ako regulárny výraz';
00567 $strSearchResultsFor = 'Prehľadať výsledky na "<i>%s</i>" %s:';
00568 $strSearchType = 'Nájdi:';
00569 $strSecretRequired = 'Nastavte prosím kľúč pre šifrovanie cookies v konfiguračnom súbore (blowfish_secret).';
00570 $strSelect = 'Vybrať';
00571 $strSelectADb = 'Prosím vyberte si databázu';
00572 $strSelectAll = 'Označiť všetko';
00573 $strSelectFields = 'Zvoliť pole (najmenej jedno):';
00574 $strSelectNumRows = 'v dotaze';
00575 $strSelectTables = 'Vybrať Tabuľky';
00576 $strSend = 'Pošli';
00577 $strSent = 'Odoslané';
00578 $strServer = 'Server %s';
00579 $strServerChoice = 'Voľba serveru';
00580 $strServerStatus = 'Stav serveru';
00581 $strServerStatusUptime = 'Tento server beží %s. Bol spustený %s.';
00582 $strServerTabProcesslist = 'Procesy';
00583 $strServerTabVariables = 'Premenné';
00584 $strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
00585 $strServerVars = 'Premenné a nastavenia serveru';
00586 $strServerVersion = 'Verzia serveru';
00587 $strSessionValue = 'Hodnota sedenia';
00588 $strSetEnumVal = 'Ak je pole typu "enum" alebo "set", prosím zadávajte hodnoty v tvare: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Ak dokonca potrebujete zadať spätné lomítko ("\") alebo apostrof ("\'") pri týchto hodnotách, zadajte ich napríklad takto \'\\\\xyz\' alebo \'a\\\'b\'.';
00589 $strShow = 'Ukázať';
00590 $strShowAll = 'Zobraziť všetko';
00591 $strShowColor = 'Zobraziť farbu';
00592 $strShowCols = 'Zobraziť stĺpce';
00593 $strShowDatadictAs = 'Formát dátového slovníka';
00594 $strShowFullQueries = 'Zobraziť kompletné dotazy';
00595 $strShowGrid = 'Zobraziť mriežku';
00596 $strShowPHPInfo = 'Zobraziť informácie o PHP';
00597 $strShowTableDimension = 'Zobraziť rozmery tabuliek';
00598 $strShowTables = 'Zobraziť tabuľky';
00599 $strShowThisQuery = ' Zobraziť tento dotaz znovu ';
00600 $strShowingRecords = 'Ukázať záznamy ';
00601 $strSimplifiedChinese = 'Zjednodušená Čínština';
00602 $strSingly = '(po jednom)';
00603 $strSize = 'Veľkosť';
00604 $strSort = 'Triediť';
00605 $strSortByKey = 'Zoradiť podľa kľúča';
00606 $strSpaceUsage = 'Zabrané miesto';
00607 $strSplitWordsWithSpace = 'Slová sú rozdelené medzerou (" ").';
00608 $strStatCheckTime = 'Posledná kontrola';
00609 $strStatCreateTime = 'Vytvorenie';
00610 $strStatUpdateTime = 'Posledná zmena';
00611 $strStatement = 'Údaj';
00612 $strStatus = 'Stav';
00613 $strStrucCSV = 'CSV dáta';
00614 $strStrucData = 'Štruktúru a dáta';
00615 $strStrucDrop = 'Pridaj \'vymaž tabuľku\'';
00616 $strStrucExcelCSV = 'CSV pre Ms Excel dáta';
00617 $strStrucOnly = 'Iba štruktúru';
00618 $strStructPropose = 'Navrhnúť štruktúru tabuľky';
00619 $strStructure = 'Štruktúra';
00620 $strSubmit = 'Odošli';
00621 $strSuccess = 'SQL dotaz bol úspešne vykonaný';
00622 $strSum = 'Celkom';
00623 $strSwedish = 'Švédsky';
00624 $strSwitchToTable = 'Prepnúť na skopírovanú tabuľku';
00625 
00626 $strTable = 'Tabuľka';
00627 $strTableComments = 'Komentár k tabuľke';
00628 $strTableEmpty = 'Tabuľka je prázdna!';
00629 $strTableHasBeenDropped = 'Tabuľka %s bola odstránená';
00630 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabuľka %s bola vyprázdená';
00631 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabuľka %s bola vyprázdnená';
00632 $strTableMaintenance = 'Údržba tabuľky';
00633 $strTableOfContents = 'Obsah';
00634 $strTableOptions = 'Parametre tabuľky';
00635 $strTableStructure = 'Štruktúra tabuľky pre tabuľku';
00636 $strTableType = 'Typ tabuľky';
00637 $strTables = '%s tabuľka(y)';
00638 $strTblPrivileges = 'Oprávnenia pre jednotlivé tabuľky';
00639 $strTextAreaLength = ' Toto možno nepôjde upraviť,<br /> kvôli svojej dĺžke ';
00640 $strThai = 'Thajčina';
00641 $strTheContent = 'Obsah Vášho súboru bol vložený.';
00642 $strTheContents = 'Obsah súboru prepíše obsah vybranej tabuľky v riadkoch s identickým primárnym alebo unikátnym kľúčom.';
00643 $strTheTerminator = 'Ukončenie polí.';
00644 $strThisHost = 'Tento počítač';
00645 $strThisNotDirectory = 'Nebol zadaný adresár';
00646 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Vlákno %s bol úspešne zabité.';
00647 $strTime = 'Čas';
00648 $strToggleScratchboard = 'zobraziť grafický návrh';
00649 $strTotal = 'celkovo';
00650 $strTotalUC = 'Celkom';
00651 $strTraditionalChinese = 'Tradičná Čínština';
00652 $strTraffic = 'Prevádzka';
00653 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Zobrazí náhľad obrázku s odkazom na obrázok; parametre šírka a výška v bodoch (pomer strán obrázku zostane zachovaný)';
00654 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Zobrazí odkaz na obrázok (napr. stiahnutie poľa blob).';
00655 $strTransformation_image_png__inline = 'Zobrazí image/jpeg: inline';
00656 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Zobrazí dátum alebo čas (TIME, TIMESTAMP alebo DATETIME) podľa miestneho nastavenia. Prvý parameter je posun (v hodinách), ktorá bude pridaný k zadanému času (predvolený je 0). Druhý parameter je formátovací reťazec pre php funkciu strftime().';
00657 $strTransformation_text_plain__external = 'PLATÍ IBA PRE LINUX: Spustí externú aplikáciu, na jej štandardný vstup pošle pole a zobrazí výstup programu. Predvolený program je Tidy, ktorý pekne sformátuje HTML. Z bezpečnostných dôvodov musíte ručne upraviť obsah súboru libraries/transformations/text_plain__external.inc.php a pridať do neho povolené aplikácie. Prvý parameter je číslo aplikácie, ktorú chcete použiť a druhý parametre sú parametre tejto aplikácie. Ak je tretí parameter nastavený na 1, výstup bude skonvertovaný funkciou htmlspecialchars() (predvolený je 1). Štvrtý parameter v prípade, že je nastavený na 1 pridá k výstupnému textu parameter NOWRAP, čím zabezpečí zachovanie formátovania (predvolený je 1)';
00658 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Zachová pôvodné formátovanie poľa tak ako je uložené v databáze.';
00659 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Zobrazí obrázok a odkaz z poľa obsahujúceho odkaz na obrázok. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý a tretí parameter určujú šírku a výšku obrázku.';
00660 $strTransformation_text_plain__link = 'Zobrazí odkaz z poľa obsahujúceho odkaz. Prvý parameter je prefix URL (napr. "http://domena.sk/"), druhý parameter je text odkazu.';
00661 $strTransformation_text_plain__substr = 'Zobrazí iba časť reťazca. Prvý parameter je posun od začiatku (predvolený je 0) a druhý určuje dĺžku textu, ktorá sa ma zobraziť, ak nie je zadaný bude zobrazený zvyšok textu. Tretí parameter určuje znaky, ktoré budú pridané na koniec skráteného textu (predvolené je ...).';
00662 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'Zobrazí HTML kód pomocou HMTL entít. Prípadný HTML kód sa zobrazí v pôvodnom stave.';
00663 $strTruncateQueries = 'Zobraziť skrátene dotazy';
00664 $strTurkish = 'Turecky';
00665 $strType = 'Typ';
00666 
00667 $strUkrainian = 'Ukrajinsky';
00668 $strUncheckAll = 'Odznačiť všetko';
00669 $strUnicode = 'Unicode';
00670 $strUnique = 'Unikátny';
00671 $strUnknown = 'neznámy';
00672 $strUnselectAll = 'Odznačiť všetko';
00673 $strUpdComTab = 'Prosím prečítajte si dokumentáciu ako aktualizovať tabuľku s informáciami o stĺpcoch (Column_comments Table)';
00674 $strUpdatePrivMessage = 'Boli aktualizované oprávnenia pre %s.';
00675 $strUpdateProfile = 'Aktualizovať profil:';
00676 $strUpdateProfileMessage = 'Profil bol aktualizovaný.';
00677 $strUpdateQuery = 'Aktualizovať dotaz';
00678 $strUpgrade = 'Mali by ste aktualizovať %s na verziu %s alebo vyššiu.';
00679 $strUsage = 'Využitie';
00680 $strUseBackquotes = ' Použiť opačný apostrof pri názvoch tabuliek a polí ';
00681 $strUseHostTable = 'Použiť tabuľku s hostiteľmi';
00682 $strUseTables = 'Použiť tabuľky';
00683 $strUseTextField = 'Požiť textové pole';
00684 $strUseThisValue = 'Použiť túto hodnotu';
00685 $strUser = 'Používateľ';
00686 $strUserAlreadyExists = 'Používateľ %s už existuje!';
00687 $strUserEmpty = 'Meno používateľa je prázdne!';
00688 $strUserName = 'Meno používateľa';
00689 $strUserNotFound = 'Zvolený používateľ nebol nájdený v tabuľke práv.';
00690 $strUserOverview = 'Prehľad užívatelov';
00691 $strUsers = 'Používatelia';
00692 $strUsersDeleted = 'Vybraní užívatelia bol úspešne odstránený.';
00693 $strUsersHavingAccessToDb = 'Používatelia majúci prístup k &quot;%s&quot;';
00694 
00695 $strValidateSQL = 'Potvrdiť platnosť SQL';
00696 $strValidatorError = 'SQL validator nemohol byť inicializovaný. Prosím skontrolujte, či sú nainštalované všetky potrebné rozšírenia php, tak ako sú popísané v %sdocumentation%s.';
00697 $strValue = 'Hodnota';
00698 $strVar = 'Premenná';
00699 $strViewDump = 'Zobraziť dump (schému) tabuľky';
00700 $strViewDumpDB = 'Zobraziť dump (schému) databázy';
00701 $strViewDumpDatabases = 'Export databáz';
00702 
00703 $strWebServerUploadDirectory = 'upload adresár web serveru';
00704 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Adresár určený pre upload súborov sa nedá otvoriť';
00705 $strWelcome = 'Vitajte v %s';
00706 $strWestEuropean = 'Západná Európa';
00707 $strWildcard = 'nahradzujúci znak';
00708 $strWindowNotFound = 'Cieľové okno prehliadača nemohlo byť aktualizované. Možno ste zatvorili rodičovské okno, alebo prehliadač blokuje operácie medzi oknami z dôvodu bezpečnostných nastavení';
00709 $strWithChecked = 'Výber:';
00710 $strWritingCommentNotPossible = 'Komentár sa nedá zapísať';
00711 $strWritingRelationNotPossible = 'Vzťah sa nedá zapísať';
00712 $strWrongUser = 'Zlé používateľské meno alebo heslo. Prístup zamietnutý.';
00713 
00714 $strXML = 'XML';
00715 
00716 $strYes = 'Áno';
00717 
00718 $strZeroRemovesTheLimit = 'Poznámka: Nastavenie týchto parametrov na 0 (nulu) odstráni obmedzenia.';
00719 $strZip = '"zo zipované"';
00720 
00721 $strGeorgian = 'Georgian';  //to translate
00722 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak';  //to translate
00723 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string';  //to translate
00724 $strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s';  //to translate
00725 ?>


Généré par TYPO3 Ameos avec  doxygen 1.4.6