Documentation TYPO3 par Ameos

norwegian-iso-8859-1.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: norwegian-iso-8859-1.inc.php,v 2.7 2003/12/21 12:58:29 lem9 Exp $ */
00003 
00008 $charset = 'iso-8859-1';
00009 $text_dir = 'ltr';
00010 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00011 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00012 $number_thousands_separator = '.';
00013 $number_decimal_separator = ',';
00014 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00015 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00016 
00017 $day_of_week = array('Søn', 'Man', 'Tir', 'Ons', 'Tor', 'Fre', 'Lør');
00018 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des');
00019 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00020 // variable below
00021 $datefmt = '%d. %B, %Y klokka %H:%M %p';
00022 $timespanfmt = '%s dager, %s timer, %s minutter og %s sekunder';
00023 
00024 $strAPrimaryKey = 'En primærnøkkel har blitt lagt til %s';
00025 $strAbortedClients = 'Avbrutt';
00026 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Vennligst skriv inn den absolutte stien på webtjeneren til docSQL katalogen';
00027 $strAccessDenied = 'Ingen tilgang';
00028 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin forsøkte å koble til MySQL-serveren, og serveren avviste tilkoblingen. Du må kontrollere vert (host), brukernavn (username) og passord (password) i config.inc.php og sjekke at de tilsvarer den informasjonen du fikk fra MySQL-server administratoren.';
00029 $strAction = 'Handling';
00030 $strAddAutoIncrement = 'Legg til AUTO_INCREMENT verdi';
00031 $strAddConstraints = 'Legg til begrensninger';
00032 $strAddDeleteColumn = 'Legg til/Slett kolonne';
00033 $strAddDeleteRow = 'Legg til/Slett kriterierad';
00034 $strAddDropDatabase = 'Legg til DROP DATABASE';
00035 $strAddIntoComments = 'Legg til i kommentarer';
00036 $strAddNewField = 'Legg til felt';
00037 $strAddPriv = 'Legg til nytt privilegium';
00038 $strAddPrivMessage = 'Du har lagt til ett nytt privilegium.';
00039 $strAddPrivilegesOnDb = 'Legg til privilegier til følgende database';
00040 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Legg til privilegier til følgende tabell';
00041 $strAddSearchConditions = 'Legg til søkekriterier (innhold i "where"-setningen):';
00042 $strAddToIndex = 'Legg til indeks&nbsp;%s&nbsp;kolonne(r)';
00043 $strAddUser = 'Legg til en ny bruker';
00044 $strAddUserMessage = 'Du har lagt til en ny bruker.';
00045 $strAddedColumnComment = 'Lagt til kolonnekommentar';
00046 $strAddedColumnRelation = 'Lagt til relasjon for kolonne';
00047 $strAdministration = 'Administrasjon';
00048 $strAffectedRows = 'Berørte rader:';
00049 $strAfter = 'Etter %s';
00050 $strAfterInsertBack = 'Returner';
00051 $strAfterInsertNewInsert = 'Sett inn en ny post';
00052 $strAll = 'Alle';
00053 $strAllTableSameWidth = 'vis alle tabeller med samme bredde?';
00054 $strAlterOrderBy = 'Endre tabellrekkefølge ved';
00055 $strAnIndex = 'En indeks har blitt lagt til %s';
00056 $strAnalyzeTable = 'Analyser tabell';
00057 $strAnd = 'og';
00058 $strAny = 'Alle';
00059 $strAnyColumn = 'Alle kolonner';
00060 $strAnyDatabase = 'Alle databaser';
00061 $strAnyHost = 'Alle verter';
00062 $strAnyTable = 'Alle tabeller';
00063 $strAnyUser = 'Alle brukere';
00064 $strArabic = 'arabisk';
00065 $strArmenian = 'armensk';
00066 $strAscending = 'Stigende';
00067 $strAtBeginningOfTable = 'Ved begynnelsen av tabellen';
00068 $strAtEndOfTable = 'Ved slutten av tabellen';
00069 $strAttr = 'Attributter';
00070 $strAutodetect = 'Automatisk oppdaging';
00071 $strAutomaticLayout = 'Automatisk disposisjon';
00072 
00073 $strBack = 'Tilbake';
00074 $strBaltic = 'baltisk';
00075 $strBeginCut = 'START KUTT';
00076 $strBeginRaw = 'START UFORMATERT';
00077 $strBinary = ' Binær ';
00078 $strBinaryDoNotEdit = ' Binær - må ikke redigeres ';
00079 $strBookmarkAllUsers = 'La alle brukere ha adgang til dette bokmerket';
00080 $strBookmarkDeleted = 'Bokmerket har blitt slettet.';
00081 $strBookmarkLabel = 'Navn';
00082 $strBookmarkOptions = 'Bokmerkeinnstillinger';
00083 $strBookmarkQuery = 'Lagret SQL-spørring';
00084 $strBookmarkThis = 'Lagre denne SQL-spørringen';
00085 $strBookmarkView = 'Bare se';
00086 $strBrowse = 'Se på';
00087 $strBrowseForeignValues = 'Se de eksterne verdiene';
00088 $strBulgarian = 'bulgarsk';
00089 $strBzError = 'phpMyAdmin kunne ikke komprimere dumpede data fordi Bz2 tillegget til denne php versjonen er ødelagt. Vi anbefaler på det sterkeste at du setter <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> direktivet i din phpMyAdmin konfigurasjonsfil til <code>FALSE</code>. Hvis du ønsker å bruke Bz2 komprimerings funksjonene, så bør du oppgradere til en nyere php versjon. Se php bug rapport %s for detaljer.';
00090 $strBzip = 'Komprimert (bz2)';
00091 
00092 $strCSVOptions = 'CSV valg';
00093 $strCannotLogin = 'Kan ikke logge inn til MySQL tjeneren';
00094 $strCantLoad = 'kan ikke starte %s tillegget,<br />vennligst kontroller PHP-konfigurasjonen';
00095 $strCantLoadMySQL = 'kan ikke starte MySQL-modulen,<br />vennligst kontroller PHP-konfigureringen.';
00096 $strCantLoadRecodeIconv = 'Kan ikke laste iconv- eller recode-modulen som trengs for tegnsett konvertering, konfigurer php slik at disse kan lastes eller slå av tegnsettkonvertering i phpMyAdmin.';
00097 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Kan ikke endre indeks til PRIMARY!';
00098 $strCantUseRecodeIconv = 'Kan ikke bruke hverken iconv, libiconv eller recode_string funksjonene selv om modulene sier de er lastet. Sjekk din php-konfigurasjon.';
00099 $strCardinality = 'Kardinalitet';
00100 $strCarriage = 'Linjeskift (Mac): \\r';
00101 $strCaseInsensitive = 'uavhengig av bokstavstørelse';
00102 $strCaseSensitive = 'avhengig av bokstavstørelse';
00103 $strCentralEuropean = 'sentraleuropeisk';
00104 $strChange = 'Endre';
00105 $strChangeCopyMode = 'Opprett ny bruker med de samme privilegier og ...';
00106 $strChangeCopyModeCopy = '... behold den gamle.';
00107 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... slett den gamle fra brukertabellene og deretter oppfrisk privilegiene.';
00108 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... slett den gamle fra brukertabellene.';
00109 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... tilbakekall alle aktive privilegier fra den gamle og slett den etterpå.';
00110 $strChangeCopyUser = 'Endre innloggingsinformasjon / kopiere bruker';
00111 $strChangeDisplay = 'Velg felt for visning';
00112 $strChangePassword = 'Endre passord';
00113 $strCharset = 'Tegnsett';
00114 $strCharsetOfFile = 'Filens tegnsett:';
00115 $strCharsets = 'Tegnsett';
00116 $strCharsetsAndCollations = 'Tegnsett og kollasjoneringer';
00117 $strCheckAll = 'Merk alle';
00118 $strCheckDbPriv = 'Kontroller databaseprivilegier';
00119 $strCheckOverhead = 'Kontroller overheng';
00120 $strCheckPrivs = 'Kontroller privilegier';
00121 $strCheckPrivsLong = 'Kontroller privilegier for databasen &quot;%s&quot;.';
00122 $strCheckTable = 'Kontroller tabell';
00123 $strChoosePage = 'Vennligst velg en side for redigering';
00124 $strColComFeat = 'Vis kolonnekommentarer';
00125 $strCollation = 'Kollasjonering';
00126 $strColumn = 'Kolonne';
00127 $strColumnNames = 'Kolonnenavn';
00128 $strColumnPrivileges = 'Kolonne-spesifikke privilegier';
00129 $strCommand = 'Kommando';
00130 $strComments = 'Kommentarer';
00131 $strCompleteInserts = 'Komplette innlegg';
00132 $strCompression = 'Kompresjon';
00133 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin kunne ikke lese din konfigurasjonsfil!<br />Dette kan skje hvis PHP finner en syntaksfeil eller ikke kan finne filen.<br />Vennligst kall opp konfigurasjonsfilen direkte via linken under og les PHP feilmeldingen(e) som du vil få. I de fleste tilfeller så mangler det et anførselstegn eller et semikolon et sted.<br />Hvis du får en blank side så er alt ok.';
00134 $strConfigureTableCoord = 'Vennligst konfigurer koordinatene for tabell %s';
00135 $strConfirm = 'Ønsker du virkelig å gjøre det?';
00136 $strConnections = 'tilkoblinger';
00137 $strConstraintsForDumped = 'Begrensninger for dumpede tabeller';
00138 $strConstraintsForTable = 'Begrensninger for tabell';
00139 $strCookiesRequired = 'Cookies må være slått på forbi dette punkt.';
00140 $strCopyTable = 'Kopier tabell til (database<b>.</b>tabell):';
00141 $strCopyTableOK = 'Tabellen %s er kopiert til %s.';
00142 $strCopyTableSameNames = 'Kan ikke kopiere tabellen til samme navn!';
00143 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin kunne ikke avslutte tråd %s. Den er sansynligvis alt avsluttet.';
00144 $strCreate = 'Opprett';
00145 $strCreateIndex = 'Lag en indeks på&nbsp;%s&nbsp;kolonner';
00146 $strCreateIndexTopic = 'Lag en ny indeks';
00147 $strCreateNewDatabase = 'Opprett ny database';
00148 $strCreateNewTable = 'Opprett ny tabell i database %s';
00149 $strCreatePage = 'Lag en ny side';
00150 $strCreatePdfFeat = 'Lag PDF-dokumenter';
00151 $strCreationDates = 'Opprettelse/Oppdaterings/Kontrolldateo';
00152 $strCriteria = 'Kriterier';
00153 $strCroatian = 'kroatisk';
00154 $strCyrillic = 'kyrillisk';
00155 $strCzech = 'tjekkisk';
00156 $strCzechSlovak = 'Tjekkoslovakisk';
00157 
00158 $strDBComment = 'Database kommentar: ';
00159 $strDBGContext = 'Sammenheng';
00160 $strDBGContextID = 'Sammenhengs-ID';
00161 $strDBGHits = 'Treff';
00162 $strDBGLine = 'Linje';
00163 $strDBGMaxTimeMs = 'Max tid, ms';
00164 $strDBGMinTimeMs = 'Min tid, ms';
00165 $strDBGModule = 'Modul';
00166 $strDBGTimePerHitMs = 'Tid/Treff, ms';
00167 $strDBGTotalTimeMs = 'Total tid, ms';
00168 $strDanish = 'dansk';
00169 $strData = 'Data';
00170 $strDataDict = 'Dataordbok';
00171 $strDataOnly = 'Bare data';
00172 $strDatabase = 'Database ';
00173 $strDatabaseExportOptions = 'Database eksportinnstillinger';
00174 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasen %s har blitt slettet';
00175 $strDatabaseNoTable = 'Denne databasen har ingen tabeller!';
00176 $strDatabaseWildcard = 'Database (jokertegn er tillatt):';
00177 $strDatabases = 'databaser';
00178 $strDatabasesDropped = '%s databasene har blitt slettet.';
00179 $strDatabasesStats = 'Statistikk for databaser';
00180 $strDatabasesStatsDisable = 'Slå av statistikk';
00181 $strDatabasesStatsEnable = 'Slå på statistikk';
00182 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'OBS: Når du slår på Databasestatistikk så kan det medføre stor traffik mellom webtjeneren og MySQL-tjeneren.';
00183 $strDbPrivileges = 'Database-spesifikke privilegier';
00184 $strDbSpecific = 'databasespesifikk';
00185 $strDefault = 'Standard';
00186 $strDefaultValueHelp = 'Sett inn en enkelt verdi for standard verdier uten skråstrek, anførselstegn eller annen &quot;escaping&quot; med dette formatet: a';
00187 $strDelOld = 'Den nåværende siden har referanser til tabeller som ikke lenger eksisterer. Vil du slette disse referansene?';
00188 $strDelayedInserts = 'Bruk forsinkede innsettinger';
00189 $strDelete = 'Slett';
00190 $strDeleteAndFlush = 'Slett brukeren og oppfrisk privilegiene etterpå.';
00191 $strDeleteAndFlushDescr = 'Dette er den beste måten, men oppfrisking av privilegiene kan ta litt tid.';
00192 $strDeleteFailed = 'Slettingen mislyktes!';
00193 $strDeleteUserMessage = 'Du har slettet brukeren %s.';
00194 $strDeleted = 'Raden er slettet';
00195 $strDeletedRows = 'Slettede rader:';
00196 $strDeleting = 'Sletter %s';
00197 $strDescending = 'Synkende';
00198 $strDescription = 'Beskrivelse';
00199 $strDictionary = 'ordbok';
00200 $strDisabled = 'Avslått';
00201 $strDisplay = 'Vis';
00202 $strDisplayFeat = 'Vis egenskaper';
00203 $strDisplayOrder = 'Visningsrekkefølge:';
00204 $strDisplayPDF = 'Vis PDF-skjema';
00205 $strDoAQuery = 'Utfør en "spørring ved eksempel" (jokertegn: "%")';
00206 $strDoYouReally = 'Vil du virkelig ';
00207 $strDocu = 'Dokumentasjon';
00208 $strDrop = 'Slett';
00209 $strDropDB = 'Slett databasen %s';
00210 $strDropSelectedDatabases = 'Slett valgte databaser';
00211 $strDropTable = 'Slett tabell';
00212 $strDropUsersDb = 'Slett databasene som har det samme navnet som brukerne.';
00213 $strDumpComments = 'Inkluder kolonnekommentarer som SQL-kommentarer';
00214 $strDumpSaved = 'Dump har blitt lagret til fila %s.';
00215 $strDumpXRows = 'Dumpe %s rader fra rad %s.';
00216 $strDumpingData = 'Dataark for tabell';
00217 $strDynamic = 'dynamisk';
00218 
00219 $strEdit = 'Endre';
00220 $strEditPDFPages = 'Rediger PDF-sider';
00221 $strEditPrivileges = 'Rediger privilegier';
00222 $strEffective = 'Effektiv';
00223 $strEmpty = 'Tøm';
00224 $strEmptyResultSet = 'MySQL returnerte ett tomt resultat (m.a.o. ingen rader).';
00225 $strEnabled = 'Påslått';
00226 $strEnd = 'Slutt';
00227 $strEndCut = 'STOPP KUTT';
00228 $strEndRaw = 'STOPP UFORMATERT';
00229 $strEnglish = 'engelsk';
00230 $strEnglishPrivileges = 'OBS: MySQL privilegiumnavn er på engelsk';
00231 $strError = 'Feil';
00232 $strEstonian = 'estisk';
00233 $strExcelEdition = 'Excel-versjon';
00234 $strExcelOptions = 'Excel-innstillinger';
00235 $strExecuteBookmarked = 'Utfør lagret spørring';
00236 $strExplain = 'Forklar SQL';
00237 $strExport = 'Eksporter';
00238 $strExportToXML = 'Eksporter til XML format';
00239 $strExtendedInserts = 'Utvidete innlegg';
00240 $strExtra = 'Ekstra';
00241 
00242 $strFailedAttempts = 'Feilede forsøk';
00243 $strField = 'Felt';
00244 $strFieldHasBeenDropped = 'Feltet %s har blitt slettet';
00245 $strFields = 'Felter';
00246 $strFieldsEmpty = ' Antall felter er tommt! ';
00247 $strFieldsEnclosedBy = 'Felter omsluttet av';
00248 $strFieldsEscapedBy = 'Felter "escaped" med';
00249 $strFieldsTerminatedBy = 'Felter avsluttet med';
00250 $strFileAlreadyExists = 'Fila %s eksisterer alt på serveren, endre navnet eller merk av for overskriving av fil.';
00251 $strFileCouldNotBeRead = 'Fila kunne ikke leses';
00252 $strFileNameTemplate = 'Filnavnsmal';
00253 $strFileNameTemplateHelp = 'Bruk __DB__ for databasenavn, __TABLE__ for tabellnavn og %svalgfrie strftime%s valg for tidsspesifikasjon, tilleggene vil bli \'automagisk\' lagt til.. All annen tekst vil bli bevart.';
00254 $strFileNameTemplateRemember = 'husk malen';
00255 $strFixed = 'statisk';
00256 $strFlushPrivilegesNote = 'Merk: phpMyAdmin får brukerprivilegiene direkte fra MySQL privilegietabeller. Innholdet i disse tabellene kan være forskjellig fra de privilegiene tjeneren bruker hvis det er utført manuelle endringer på den. I så fall bør du %soppfriske privilegiene%s før du fortsetter.';
00257 $strFlushTable = 'Oppfrisk tabellen ("FLUSH")';
00258 $strFormEmpty = 'Manglende verdi i skjemaet!';
00259 $strFormat = 'Format';
00260 $strFullText = 'Hele strenger';
00261 $strFunction = 'Funksjon';
00262 
00263 $strGenBy = 'Generert av';
00264 $strGenTime = 'Generert den';
00265 $strGeneralRelationFeat = 'Generelle relasjonsegenskaper';
00266 $strGeorgian = 'Georgisk';
00267 $strGerman = 'tysk';
00268 $strGlobal = 'global';
00269 $strGlobalPrivileges = 'Globale privilegier';
00270 $strGlobalValue = 'Global verdi';
00271 $strGo = 'Utfør';
00272 $strGrantOption = 'Rettighet';
00273 $strGrants = 'Rettigheter';
00274 $strGreek = 'gresk';
00275 $strGzip = 'Komprimert (gz)';
00276 
00277 $strHasBeenAltered = 'er endret.';
00278 $strHasBeenCreated = 'er opprettet.';
00279 $strHaveToShow = 'Du må velge minst en kolonne for visning';
00280 $strHebrew = 'hebraisk';
00281 $strHome = 'Hjem';
00282 $strHomepageOfficial = 'Offisiell phpMyAdmin-hjemmeside';
00283 $strHomepageSourceforge = 'Sourceforge phpMyAdmin-nedlastingsside';
00284 $strHost = 'Vert';
00285 $strHostEmpty = 'Vertsnavnet er tomt!';
00286 $strHungarian = 'ungarsk';
00287 
00288 $strId = 'ID';
00289 $strIdxFulltext = 'Fulltekst';
00290 $strIfYouWish = 'Hvis du kun ønsker å lese inn enkelte av tabellens kolonner, angi en kommaseparert feltliste.';
00291 $strIgnore = 'Ignorer';
00292 $strIgnoringFile = 'Ignorerer fil %s';
00293 $strImportDocSQL = 'Importer docSQL-filer';
00294 $strImportFiles = 'Importer filer';
00295 $strImportFinished = 'Importen er ferdig';
00296 $strInUse = 'i bruk';
00297 $strIndex = 'Indeks';
00298 $strIndexHasBeenDropped = 'Indeksen %s har blitt slettet';
00299 $strIndexName = 'Indeksnavn&nbsp;:';
00300 $strIndexType = 'Indekstype&nbsp;:';
00301 $strIndexes = 'Indekser';
00302 $strInnodbStat = 'InnoDB status';
00303 $strInsecureMySQL = 'Din konfigurasjonsfil inneholder innstillinger (root uten passord) som korrensponderer med MySQLs standard priviligerte brukerkonto. Din MySQL-tjener kjører med denne standardinnstillingen, er åpen for misbruk, og du burde fikse dette sikkerhetshullet snarest.';
00304 $strInsert = 'Sett inn';
00305 $strInsertAsNewRow = 'Sett inn som ny rad';
00306 $strInsertNewRow = 'Sett inn ny rad';
00307 $strInsertTextfiles = 'Les tekstfil inn i tabell';
00308 $strInsertedRowId = 'Satt inn rad id:';
00309 $strInsertedRows = 'Innsatte rader:';
00310 $strInstructions = 'Instruksjoner';
00311 $strInternalNotNecessary = '* En intern relasjon er ikke nødvendig når den også eksisterer i InnoDB.';
00312 $strInternalRelations = 'Interne relasjoner';
00313 $strInvalidName = '"%s" er ett reservert ord, du kan ikke bruke det som et database-, tabell- eller feltnavn.';
00314 
00315 $strJapanese = 'japansk';
00316 $strJumpToDB = 'Hopp til databasen &quot;%s&quot;.';
00317 $strJustDelete = 'Bare slett brukerne fra privilegium tabellene.';
00318 $strJustDeleteDescr = 'Den &quot;slettede&quot; brukeren vil fortsatt kunne bruke tjeneren som normalt inntill privilegiene er oppfrisket.';
00319 
00320 $strKeepPass = 'Ikke endre passordet';
00321 $strKeyname = 'Nøkkel';
00322 $strKill = 'Avslutt';
00323 $strKorean = 'koreansk';
00324 
00325 $strLaTeX = 'LaTeX';
00326 $strLaTeXOptions = 'LaTeX innstillinger';
00327 $strLandscape = 'Landskapsformat';
00328 $strLatexCaption = 'Tabelloverskrift';
00329 $strLatexContent = 'Innhold i tabell __TABLE__';
00330 $strLatexContinued = '(fortsettet)';
00331 $strLatexContinuedCaption = 'Fortsettet tabelloverskrift';
00332 $strLatexIncludeCaption = 'Inkluder tabelloverskrift';
00333 $strLatexLabel = 'Merkelappnøkkel';
00334 $strLatexStructure = 'Struktur i tabell __TABLE__';
00335 $strLength = 'Lengde';
00336 $strLengthSet = 'Lengde/Sett*';
00337 $strLimitNumRows = 'Antall poster per side';
00338 $strLineFeed = 'Linjeskift: \\n';
00339 $strLines = 'Linjer';
00340 $strLinesTerminatedBy = 'Linker avsluttet med';
00341 $strLinkNotFound = 'Link ikke funnet';
00342 $strLinksTo = 'Linker til';
00343 $strLithuanian = 'lithauisk';
00344 $strLoadExplanation = 'Den beste måten er automatiskt valgt, men du kan endre hvis det ikke fungerer.';
00345 $strLoadMethod = 'LOAD metode';
00346 $strLocalhost = 'Lokal';
00347 $strLocationTextfile = 'Plassering av filen';
00348 $strLogPassword = 'Passord:';
00349 $strLogServer = 'Tjener';
00350 $strLogUsername = 'Brukernavn:';
00351 $strLogin = 'Logg inn';
00352 $strLoginInformation = 'Innlogingsinformasjon';
00353 $strLogout = 'Logg ut';
00354 
00355 $strMaximumSize = 'Maksimum størelse: %s%s';
00356 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';
00357 $strMIME_available_mime = 'Tilgjengelige MIME-typer';
00358 $strMIME_available_transform = 'Tilgjengelige transformationer';
00359 $strMIME_description = 'Beskrivelse';
00360 $strMIME_file = 'Filenavn';
00361 $strMIME_nodescription = 'Ingen beskrivelse er tilgjengelig for denne transformasjonen.<br />Spør forfatteren hva %s gjør.';
00362 $strMIME_transformation = 'Nettvisertransformasjon';
00363 $strMIME_transformation_note = 'For en liste over tilgjengelige transformasjonsvalg, klikk på %stransformasjonsbeskrivelser%s';
00364 $strMIME_transformation_options = 'Transformasjonsvalg';
00365 $strMIME_transformation_options_note = 'Skriv inn verdiene for transformasjon med dette formatet: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Hvis du trenger å bruke en skråstrek ("\") eller en enkel apostrof ("\'") blant disse verdiene så sett en skråstrek foran (eks. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
00366 $strMIME_without = 'MIME-typer skrevet i kursiv har ikke en separat transformasjonsfunksjon';
00367 $strMissingBracket = 'Manglende parantes';
00368 $strModifications = 'Endringene er lagret';
00369 $strModify = 'Endre';
00370 $strModifyIndexTopic = 'Endre en indeks';
00371 $strMoreStatusVars = 'Flere status variabler';
00372 $strMoveTable = 'Flytt tabell til (database<b>.</b>tabell):';
00373 $strMoveTableOK = 'Tabellen %s har blitt flyttet til %s.';
00374 $strMoveTableSameNames = 'Kan ikke flytte tabellen til samme navn!';
00375 $strMultilingual = 'flerspråkelig';
00376 $strMustSelectFile = 'Du må velge fila du ønsker å sette inn.';
00377 $strMySQLCharset = 'MySQL-tegnsett';
00378 $strMySQLReloaded = 'MySQL omstartet.';
00379 $strMySQLSaid = 'MySQL sa: ';
00380 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% som kjører på %pma_s2% som %pma_s3%';
00381 $strMySQLShowProcess = 'Vis prosesser';
00382 $strMySQLShowStatus = 'Vis MySQL driftsstatus';
00383 $strMySQLShowVars = 'Vis MySQL systemvariabler';
00384 
00385 $strName = 'Navn';
00386 $strNext = 'Neste';
00387 $strNo = 'Nei';
00388 $strNoDatabases = 'Ingen databaser';
00389 $strNoDatabasesSelected = 'Ingen databaser er valgt.';
00390 $strNoDescription = 'ingen beskrivelse';
00391 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE"-uttrykk er avslått.';
00392 $strNoExplain = 'Ikke forklar SQL';
00393 $strNoFrames = 'phpMyAdmin er mer brukervennlig med en <b>rammekapabel</b> nettleser.';
00394 $strNoIndex = 'Ingen indeks definert!';
00395 $strNoIndexPartsDefined = 'Ingen indeksdeler definert!';
00396 $strNoModification = 'Ingen endring';
00397 $strNoOptions = 'Dette formatet har ingen valg';
00398 $strNoPassword = 'Intet passord';
00399 $strNoPermission = 'Webserveren har ikke tillatelse til å lagre fila %s.';
00400 $strNoPhp = 'uten PHP kode';
00401 $strNoPrivileges = 'Ingen privilegier';
00402 $strNoQuery = 'Ingen SQL spørring!';
00403 $strNoRights = 'Du har ikke nok rettigheter til å være her nå!';
00404 $strNoSpace = 'Ikke nok plass til å lagre fila %s.';
00405 $strNoTablesFound = 'Ingen tabeller i databasen.';
00406 $strNoUsersFound = 'Ingen bruker(e) funnet.';
00407 $strNoUsersSelected = 'Ingen brukere valgt.';
00408 $strNoValidateSQL = 'Ikke teste SQL';
00409 $strNone = 'Ingen';
00410 $strNotNumber = 'Dette er ikke ett tall!';
00411 $strNotOK = 'ikke OK';
00412 $strNotSet = '<b>%s</b> tabellen ble ikke funnet eller ikke konfigurert i %s';
00413 $strNotValidNumber = ' er ikke et gyldig radnummer!';
00414 $strNull = 'Null';
00415 $strNumSearchResultsInTable = '%s treff i tabell <i>%s</i>';
00416 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Totalt:</b> <i>%s</i> treff';
00417 $strNumTables = 'Tabeller';
00418 
00419 $strOK = 'OK';
00420 $strOftenQuotation = 'Ofte anførselstegn. Valgfritt innebærer at kun tekstfelter ("char" og "varchar"-felter) er omfattet av tegnet.';
00421 $strOperations = 'Operasjoner';
00422 $strOptimizeTable = 'Optimiser tabell';
00423 $strOptionalControls = 'Valgfritt. Angir hvordan spesialtegn skrives eller leses.';
00424 $strOptionally = 'Valgfritt';
00425 $strOptions = 'Innstillinger';
00426 $strOr = 'Eller';
00427 $strOverhead = 'Overheng';
00428 $strOverwriteExisting = 'Overskriv eksisterende fil(-er)';
00429 
00430 $strPHP40203 = 'Du bruker PHP 4.2.3, som har en alvorlig feil med flerbyte-strenger (mbstring). Se PHP-feilrapport 19404. Denne versjonen av PHP er ikke anbefalt for bruk med phpMyAdmin.';
00431 $strPHPVersion = 'PHP-Versjon';
00432 $strPageNumber = 'Sidenummer:';
00433 $strPaperSize = 'Papirstørelse';
00434 $strPartialText = 'Delvis tekst';
00435 $strPassword = 'Passord';
00436 $strPasswordChanged = 'Passordet til %s er endret.';
00437 $strPasswordEmpty = 'Passordet er blankt!';
00438 $strPasswordNotSame = 'Passordene er ikke like!';
00439 $strPdfDbSchema = 'Skjema for "%s"-databasen - Side %s';
00440 $strPdfInvalidPageNum = 'Undefinert PDF-sidenummer!';
00441 $strPdfInvalidTblName = 'Tabellen "%s" eksisterer ikke!';
00442 $strPdfNoTables = 'Ingen tabeller';
00443 $strPerHour = 'per time';
00444 $strPerMinute = 'per minutt';
00445 $strPerSecond = 'per sekund';
00446 $strPhoneBook = 'telefonkatalog';
00447 $strPhp = 'Lag PHP kode';
00448 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin-Dokumentasjon';
00449 $strPmaUriError = '<tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> variabelen MÅ være innstilt i din konfigurasjonsfil!';
00450 $strPortrait = 'Portrettformat';
00451 $strPos1 = 'Start';
00452 $strPrevious = 'Forrige';
00453 $strPrimary = 'Primær';
00454 $strPrimaryKey = 'Primærnøkkel';
00455 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Primærnøkkelen har blitt slettet';
00456 $strPrimaryKeyName = 'Navnet til  primærnøkkelen må være... PRIMARY!';
00457 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>må</b> være navnet til og <b>bare til</b> en primærnøkkel!)';
00458 $strPrint = 'Skriv ut';
00459 $strPrintView = 'Utskriftsvennlig forhåndsvisning';
00460 $strPrintViewFull = 'Forhåndsvisning (med all tekst)';
00461 $strPrivDescAllPrivileges = 'Inkluder alle privilegier unntatt GRANT.';
00462 $strPrivDescAlter = 'Tillater endring av struktur på eksisterende tabeller.';
00463 $strPrivDescCreateDb = 'Tillater oppretting av nye databaser og tabeller.';
00464 $strPrivDescCreateTbl = 'Tillater oppretting av nye tabeller.';
00465 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Tillater oppretting av midlertidige tabeller.';
00466 $strPrivDescDelete = 'Tillater sletting av data.';
00467 $strPrivDescDropDb = 'Tillater sletting av databaser og tabeller.';
00468 $strPrivDescDropTbl = 'Tillater sletting av tabeller.';
00469 $strPrivDescExecute = 'Tillater kjøring av lagrede prosedyrer; har ingen effekt på denne versjonen av MySQL.';
00470 $strPrivDescFile = 'Tillater import og eksport av data til og fra filer.';
00471 $strPrivDescGrant = 'Tillater å legge til brukere og privilegier uten å oppfriske privilegietabellene.';
00472 $strPrivDescIndex = 'Tillater oppretting og sletting av indekser.';
00473 $strPrivDescInsert = 'Tillater å legge til og erstatte data.';
00474 $strPrivDescLockTables = 'Tillater låsing av tabeller for den kjørende tråden.';
00475 $strPrivDescMaxConnections = 'Begrenser antall nye tilkoblinger brukeren kan åpne per time.';
00476 $strPrivDescMaxQuestions = 'Begrenser antall spørringer brukeren kan sende til tjeneren per time.';
00477 $strPrivDescMaxUpdates = 'Begrenser antall kommandoer som kan endre tabeller eller databaser brukeren kan utføre per time.';
00478 $strPrivDescProcess3 = 'Tillater avslutting av prosesser som tilhører andre brukere.';
00479 $strPrivDescProcess4 = 'Tillater visning av komplette spørringer i prosesslisten.';
00480 $strPrivDescReferences = 'har ingen effekt i denne versjonen av MySQL.';
00481 $strPrivDescReload = 'Tillater oppfrisking av tjenerinnstillinger og oppfrisking av mellomlager.';
00482 $strPrivDescReplClient = 'Gir tillatelse til brukeren til å spørre hvor replikasjonsslaver eller -tjenere er.';
00483 $strPrivDescReplSlave = 'Trenges av replikasjonsslavene.';
00484 $strPrivDescSelect = 'Tillater lesing av data.';
00485 $strPrivDescShowDb = 'Gir adgang til komplett liste over databaser.';
00486 $strPrivDescShutdown = 'Tillater avslutting av tjener.';
00487 $strPrivDescSuper = 'Tillater tilkobling, selv om maksimum tilkoblinger er nådd. Behøves for de fleste administrative operasjoner som å sette globale variabler eller avslutting av andre brukeres tråder.';
00488 $strPrivDescUpdate = 'Tillater endring av data.';
00489 $strPrivDescUsage = 'Ingen privilegier.';
00490 $strPrivileges = 'Privilegier';
00491 $strPrivilegesReloaded = 'Oppfriskingen av privilegiene lyktes.';
00492 $strProcesslist = 'Prosess liste';
00493 $strProperties = 'Egenskaper';
00494 $strPutColNames = 'Sett inn feltnavn i første rad';
00495 
00496 $strQBE = 'Spørring ved eksempel (Query by Example)';
00497 $strQBEDel = 'Slett';
00498 $strQBEIns = 'Sett inn';
00499 $strQueryFrame = 'Spørringsvindu';
00500 $strQueryFrameDebug = 'Feilsøkingsinformasjon';
00501 $strQueryFrameDebugBox = 'Aktive variabler for spørringsskjemaet:\nDB: %s\nTabell: %s\nServer: %s\n\nNåværende variabler for spørringsskjemaet:\nDB: %s\nTabell: %s\nServer: %s\n\nÅpningssted: %s\nRammesettsted: %s.';
00502 $strQueryOnDb = 'SQL-spørring i database <b>%s</b>:';
00503 $strQuerySQLHistory = 'SQL-historie';
00504 $strQueryStatistics = '<b>Spørrings statistikk</b>: Siden oppstart, har %s spørringer blitt sendt til tjeneren.';
00505 $strQueryTime = 'Spørring tok %01.4f sek';
00506 $strQueryType = 'Spørringstype';
00507 $strQueryWindowLock = 'Ikke overskriv denne spørringen fra andre vinduer';
00508 
00509 $strReType = 'Gjenta';
00510 $strReceived = 'Mottatt';
00511 $strRecords = 'Rader';
00512 $strReferentialIntegrity = 'Sjekk referanseintegritet:';
00513 $strRelationNotWorking = 'Tilleggsfunksjonene for å kunne jobbe med koblede tabeller er deaktivert. For å finne ut hvorfor, klikk %sher%s.';
00514 $strRelationView = 'Relasjonsvisning';
00515 $strRelationalSchema = 'Relasjonsskjema';
00516 $strRelations = 'Relasjoner';
00517 $strReloadFailed = 'Omstart av MySQL feilet.';
00518 $strReloadMySQL = 'Omstart av MySQL';
00519 $strReloadingThePrivileges = 'Oppfrisker privilegiene';
00520 $strRememberReload = 'Husk å restarte tjeneren.';
00521 $strRemoveSelectedUsers = 'Fjern valgte brukere';
00522 $strRenameTable = 'Endre tabellens navn';
00523 $strRenameTableOK = 'Tabellen %s har fått nytt navn %s';
00524 $strRepairTable = 'Reparer tabell';
00525 $strReplace = 'Erstatt';
00526 $strReplaceNULLBy = 'Erstatt NULL med';
00527 $strReplaceTable = 'Erstatt tabell med filen';
00528 $strReset = 'Tøm skjema';
00529 $strResourceLimits = 'Ressursbegrensninger';
00530 $strRevoke = 'Tilbakekall';
00531 $strRevokeAndDelete = 'Tilbakekall alle aktive privilegier fra brukerne og slett dem etterpå.';
00532 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Inntill privilegiene er oppfrisket vil brukerne fortsatt ha USAGE privilegiet.';
00533 $strRevokeGrant = 'Tilbakekall Grant';
00534 $strRevokeGrantMessage = 'Du har tilbakekalt Grant-privilegiet til %s';
00535 $strRevokeMessage = 'Du har fjernet privilegiene til %s';
00536 $strRevokePriv = 'Tibakekall privilegier';
00537 $strRowLength = 'Radlengde';
00538 $strRowSize = ' Radstørelse ';
00539 $strRows = 'Rader';
00540 $strRowsFrom = 'rader fra';
00541 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horisontal (roterte overskrifter)';
00542 $strRowsModeHorizontal = 'vannrett';
00543 $strRowsModeOptions = 'i %s modus og gjenta headers etter %s celler';
00544 $strRowsModeVertical = 'loddrett';
00545 $strRowsStatistic = 'Radstatistikk';
00546 $strRunQuery = 'Kjør spørring';
00547 $strRunSQLQuery = 'Kjør SQL spørring/spørringer mot databasen %s';
00548 $strRunning = 'som kjører på %s';
00549 $strRussian = 'russisk';
00550 
00551 $strSQL = 'SQL';
00552 $strSQLExportType = 'Eksporttype';
00553 $strSQLOptions = 'SQL valg';
00554 $strSQLParserBugMessage = 'Det er en mulighet for at du har funnet en feil i SQL-parseren. Vennligst kontroller din spørring nøye og kontroller at anførselstegn er korrekte og matsjer hverandre. En annen mulig feilårsak kan være at du overfører en fil med binærkode som ikke ligger innenfor anførselstegn. Du kan også teste din spørring i MYSQLs kommandolinjegrensesnitt. Feilmeldingen fra MySQL-tjeneren nedenfor, hvis det var en, kan også hjelpe deg med å analysere problemet. Hvis du fortsatt har problemer eller parseren feiler hvor kommandolinjegrensesnittet lyktes, vennligst reduser din SQL-spørring til den spørringen som forårsaker problemet og send en feilrapport med datastykket i CUT-seksjonen nedenfor:';
00555 $strSQLParserUserError = 'Det ser ut til å være en feil i din SQL-spørring. En eventuell feilmelding fra MySQL-tjeneren er skrevet ut nedenfor, kan kanskje hjelpe deg med å finne feilen.';
00556 $strSQLQuery = 'SQL-spørring';
00557 $strSQLResult = 'SQL-resultat';
00558 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ugyldig identifikator';
00559 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Anførselstegnet er ikke lukket';
00560 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Ukjent tegnsettingsstreng';
00561 $strSave = 'Lagre';
00562 $strSaveOnServer = 'Lagre på server i %s katalogen';
00563 $strScaleFactorSmall = 'Skaleringsfaktoren er for liten til å romme alt på en side';
00564 $strSearch = 'Søk';
00565 $strSearchFormTitle = 'Søk i database';
00566 $strSearchInTables = 'I tabell(ene):';
00567 $strSearchNeedle = 'Ord eller verdi(er) å søke etter (jokertegn: "%"):';
00568 $strSearchOption1 = 'minst ett av ordene';
00569 $strSearchOption2 = 'alle ordene';
00570 $strSearchOption3 = 'med den nøyaktige setningen';
00571 $strSearchOption4 = 'som "regular expression"';
00572 $strSearchResultsFor = 'Søkeresultat for "<i>%s</i>" %s:';
00573 $strSearchType = 'Finn:';
00574 $strSecretRequired = 'Konfigurasjonsfila trenger nå et hemmelig passordfrase (blowfish_secret).';
00575 $strSelect = 'Spørring';
00576 $strSelectADb = 'Vennligst velg en database';
00577 $strSelectAll = 'Velg alle';
00578 $strSelectFields = 'Velg felt (minst ett):';
00579 $strSelectNumRows = 'i spørring';
00580 $strSelectTables = 'Velg tabeller';
00581 $strSend = 'Last ned som fil';
00582 $strSent = 'Sendt';
00583 $strServer = 'Tjener %s';
00584 $strServerChoice = 'Tjenervalg';
00585 $strServerStatus = 'Kjøringsinformasjon';
00586 $strServerStatusUptime = 'Denne MySQL tjeneren har kjørt i %s. Den startet opp den %s.';
00587 $strServerTabProcesslist = 'Prosesser';
00588 $strServerTabVariables = 'Variabler';
00589 $strServerTrafficNotes = '<b>Tjenertraffikk</b>: Disse tabellene viser statistikk over nettverkstrafikken for denne MySQL-tjeneren siden dens oppstart.';
00590 $strServerVars = 'Tjenervariabler og -innstillinger';
00591 $strServerVersion = 'Tjenerversjon';
00592 $strSessionValue = 'Økts verdi';
00593 $strSetEnumVal = 'Hvis felttypen er "enum" eller "set", skriv inn verdien med dette formatet: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Hvis du skulle trenge å ha en skråstrek ("\") eller en enkel apostrof ("\'") blant disse verdiene, skriv en skråstrek foran (eks. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
00594 $strShow = 'Vis';
00595 $strShowAll = 'Vis alle';
00596 $strShowColor = 'Vis farger';
00597 $strShowCols = 'Vis kolonner';
00598 $strShowDatadictAs = 'Data Ordbok Format';
00599 $strShowFullQueries = 'Vis hele spørringen';
00600 $strShowGrid = 'Vis rutenett';
00601 $strShowPHPInfo = 'Vis PHP-informasjon';
00602 $strShowTableDimension = 'Vis tabelldimensjoner';
00603 $strShowTables = 'Vis tabeller';
00604 $strShowThisQuery = ' Vis denne spørring her igjen ';
00605 $strShowingRecords = 'Viser rader ';
00606 $strSimplifiedChinese = 'forenklet kinesisk';
00607 $strSingly = '(enkeltvis)';
00608 $strSize = 'Størrelse';
00609 $strSort = 'Sorter';
00610 $strSortByKey = 'Sorter etter nøkkel';
00611 $strSpaceUsage = 'Plassbruk';
00612 $strSplitWordsWithSpace = 'Ord er separert med et mellomrom (" ").';
00613 $strStatCheckTime = 'Sist kontrollert';
00614 $strStatCreateTime = 'Opprettet';
00615 $strStatUpdateTime = 'Sist oppdatert';
00616 $strStatement = 'Oversikt';
00617 $strStatus = 'Status';
00618 $strStrucCSV = 'CSV-data';
00619 $strStrucData = 'Struktur og data';
00620 $strStrucDrop = 'Legg til \'drop table\'';
00621 $strStrucExcelCSV = 'CSV for Ms Excel data';
00622 $strStrucOnly = 'Kun struktur';
00623 $strStructPropose = 'Foreslå tabellstruktur';
00624 $strStructure = 'Struktur';
00625 $strSubmit = 'Send';
00626 $strSuccess = 'Kommandoen/spørringen er utført';
00627 $strSum = 'Sum';
00628 $strSwedish = 'svensk';
00629 $strSwitchToTable = 'Bytt til kopiert tabell';
00630 
00631 $strTable = 'Tabell';
00632 $strTableComments = 'Tabellkommentarer';
00633 $strTableEmpty = 'Tabellnavnet er tomt!';
00634 $strTableHasBeenDropped = 'Tabellen %s har blitt slettet';
00635 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabellen %s har blitt tømt';
00636 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabelen %s har blitt oppfrisket';
00637 $strTableMaintenance = 'Tabellvedlikehold';
00638 $strTableOfContents = 'Innholdsfortegnelse';
00639 $strTableOptions = 'Tabellinnstillinger';
00640 $strTableStructure = 'Tabellstruktur for tabell';
00641 $strTableType = 'Tabelltype';
00642 $strTables = '%s tabell(er)';
00643 $strTblPrivileges = 'Tabell-spesifikke privilegier';
00644 $strTextAreaLength = ' På grunn av sin lengde,<br /> så vil muligens dette feltet ikke være redigerbart ';
00645 $strThai = 'thai';
00646 $strTheContent = 'Innholdet av filen er lagt inn.';
00647 $strTheContents = 'Innholdet av filen erstatter valgt tabell for rader med lik identifikator eller unikt felt';
00648 $strTheTerminator = 'Tegn som angir slutt på felt.';
00649 $strThisHost = 'Denne vert';
00650 $strThisNotDirectory = 'Dette var ikke en katalog';
00651 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Tråd %s ble avsluttet med suksess.';
00652 $strTime = 'Tid';
00653 $strToggleScratchboard = 'slå av/på kladdevindu';
00654 $strTotal = 'totalt';
00655 $strTotalUC = 'Totalt';
00656 $strTraditionalChinese = 'tradisjonell kinesisk';
00657 $strTraffic = 'Trafikk';
00658 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Vis en link for å kunne laste ned de binære dataene til et felt. Den første opsjonen er filnavnet til den binære fila. Den andre opsjonen er et potensielt feltnavn i en tabell som inneholder filnavnet. Hvis du velger den andre opsjonen så må den første være satt til en tom strengverdi';
00659 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Viser et klikkbart tommelfingerbilde; valg: bredde, høyde i piksler (bevarer originale forhold)';
00660 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Viser en link til dette bildet (m.a.o. direkte blob-nedlasting).';
00661 $strTransformation_image_png__inline = 'Se image/jpeg: inline';
00662 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Tar et TIME, TIMESTAMP eller DATETIME felt og formaterer det med din lokale dato-/tidsformat. Første valg er avviket (i timer) som vil bli lagt til tidsformatet (Standard: 0). Andre valget er et annet dato-/tidsformat basert på parameterene til PHPs strftime().';
00663 $strTransformation_text_plain__external = 'BARE LINUX: Starter et eksternt program og gir den feltdataene via standard input. Returnerer standart output fra programmet. Standard er Tidy, for å skrive ut pen HTML kode. Av sikkerhetsgrunner så må du redigere fila libraries/transformations/text_plain__external.inc.php og skrive inn de verktøyene du tillater å kjøres. Den første verdien er antall programmer du ønsker å bruke og den andre verdien er parameterene for programmet. Den tredje verdien, hvis den er satt til 1 vil konvertere utskriften med htmlspecialchars() (Standard er 1). En fjerde verdi vil, viss satt til 1 sette en NOWRAP i innholdscellen slik at hele resultatet blir vist uten reformatering (Standard er 1)';
00664 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Bevarer original formatering av feltet. Ingen \'escaping\' blir utført.';
00665 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Viser et bilde og en link, feltet inneholder filnavnet; første verdi er et prefiks slik som "http://domain.com/", andre verdien er bredden i piksler, tredje er høyden.';
00666 $strTransformation_text_plain__link = 'Viser en link, feltet inneholder filnavnet, ; første verdi er et prefiks slik som "http://domain.com/", andre verdien er en tittel for linken.';
00667 $strTransformation_text_plain__substr = 'Viser bare en delstreng. Første verdien er antall tegn fra starten hvor din tekst begynner (Standard: 0). Andre verdien er hvor mange tegn som skal returneres. Hvis den er tom så returneres resten av teksten. Den tredje verdien definerer hvilke tegn som vil bli lagt til resultatet når en delstreng blir returnert (Standard: ...).';
00668 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'Vis HTML kode som HTML enheter. Ingen HTML formatering blir vist.';
00669 $strTruncateQueries = 'Forkort vist spørring';
00670 $strTurkish = 'tyrkisk';
00671 $strType = 'Type';
00672 
00673 $strUkrainian = 'ukrainsk';
00674 $strUncheckAll = 'Fjern merking';
00675 $strUnicode = 'Unicode';
00676 $strUnique = 'Unik';
00677 $strUnknown = 'ukjent';
00678 $strUnselectAll = 'Fjern alle valgte';
00679 $strUpdComTab = 'Les i dokumentasjonen hvordan du oppdaterer din Column_comments tabell';
00680 $strUpdatePrivMessage = 'Du har oppdatert privilegiene til %s.';
00681 $strUpdateProfile = 'Oppdater profil:';
00682 $strUpdateProfileMessage = 'Profilen har blitt oppdatert.';
00683 $strUpdateQuery = 'Oppdater spørring';
00684 $strUpgrade = 'Du burde oppgradere til %s %s eller nyere.';
00685 $strUsage = 'Bruk';
00686 $strUseBackquotes = 'Bruk venstre anførselstegn med tabell og feltnavn';
00687 $strUseHostTable = 'Vis vert tabell';
00688 $strUseTables = 'Bruk tabeller';
00689 $strUseTextField = 'Bruk tekstfelt';
00690 $strUseThisValue = 'Bruk denne verdien';
00691 $strUser = 'Bruker';
00692 $strUserAlreadyExists = 'Brukeren %s finnes fra før!';
00693 $strUserEmpty = 'Brukernavnet er tomt!';
00694 $strUserName = 'Brukernavn';
00695 $strUserNotFound = 'Den valgte brukeren ble ikke funnet i privilegietabellen.';
00696 $strUserOverview = 'Brukeroversikt';
00697 $strUsers = 'Brukere';
00698 $strUsersDeleted = 'De valgte brukerne har blitt slettet.';
00699 $strUsersHavingAccessToDb = 'Brukere som har adgang til &quot;%s&quot;';
00700 
00701 $strValidateSQL = 'Test SQL';
00702 $strValidatorError = 'SQL-kontrolleren kunne ikke startes. Vennligst sjekk at du har installert de nødvendige php-tilleggene som beskrevet i %sdokumentasjonen%s.';
00703 $strValue = 'Verdi';
00704 $strVar = 'Variabler';
00705 $strViewDump = 'Vis dump (skjema) av tabell';
00706 $strViewDumpDB = 'Vis dump (skjema) av database';
00707 $strViewDumpDatabases = 'Vis dumpet skjema av databaser';
00708 
00709 $strWebServerUploadDirectory = 'webtjener opplastingskatalog';
00710 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Katalogen du anga for opplasting kan ikke nåes';
00711 $strWelcome = 'Velkommen til %s';
00712 $strWestEuropean = 'vesteuropeisk';
00713 $strWildcard = 'jokertegn';
00714 $strWindowNotFound = 'Målvinduet kunne ikke oppdateres. Muligens du har lukket modervinduet eller din nettleser blokkerer vindu-til-vindu oppdateringer av sikkerhetsårsaker.';
00715 $strWithChecked = 'Med avkrysset:';
00716 $strWritingCommentNotPossible = 'Skriving av kommentar er ikke mulig';
00717 $strWritingRelationNotPossible = 'Skriving av relasjon er ikke mulig';
00718 $strWrongUser = 'Ugyldig brukernavn/passord. Ingen tilgang.';
00719 
00720 $strXML = 'XML';
00721 
00722 $strYes = 'Ja';
00723 
00724 $strZeroRemovesTheLimit = 'Merk: Ved å sette disse til 0 (null) fjerner begrensningen.';
00725 $strZip = 'Komprimert (zip)';
00726 
00727 // To translate
00728 
00729 ?>


Généré par TYPO3 Ameos avec  doxygen 1.4.6