Documentation TYPO3 par Ameos

locallang_mod.php

00001 <?php
00002 
00003 $LOCAL_LANG = Array (
00004     'default' => Array (
00005         'mlang_labels_tablabel' => 'View statistics for the Indexing Engine',
00006         'mlang_labels_tabdescr' => 'This lets you manage settings for the Indexing Engine which is provided by the frontend website. You can see statistics of indexed pages. Indexing must be enabled in the TypoScript template.<br /><em>Access for \'admin\' users only!</em>',
00007         'mlang_tabs_tab' => 'Indexing',
00008     ),
00009     'dk' => Array (
00010         'mlang_labels_tablabel' => 'Se statistik for indekseringsenheden',
00011         'mlang_labels_tabdescr' => 'Dette modul lader dig kontrollere indstillinger for indekseringsenheden som bruges på websitet. Du kan se statestik over indekserede sider. Indeksering skal være slået til i TypoScript skabelonen.<br /><em>Adgang kun for \'admin\' brugere!</em>',
00012         'mlang_tabs_tab' => 'Indeksering',
00013     ),
00014     'de' => Array (
00015         'mlang_labels_tablabel' => 'Zeige Statistik für die Indexierungs-Engine an.',
00016         'mlang_labels_tabdescr' => 'Hier können Sie die Einstellungen der Indexierungs-Engine vornehmen, welche durch das TYPO3 Frontend zur Verfügung gestellt wird. Sie können Statistiken über indexierte Seiten ansehen. Die Indexierung muss allerdings im TypoScript Template aktiviert werden.<br /><em>Zugriff nur für Administratoren!</em>',
00017         'mlang_tabs_tab' => 'Indexierung',
00018     ),
00019     'no' => Array (
00020         'mlang_labels_tablabel' => 'Se statistikk for indekseringsenheten',
00021         'mlang_labels_tabdescr' => 'Med denne modulen kan du kontrollere innstillingene for indekseringsenheten som brukes på webområdet. Du kan se statistikk over indekserte sider. Indeksering må være aktivert i TypoScript malen.<br /><em>Adgang kun for \'admin\' brukere!</em>',
00022         'mlang_tabs_tab' => 'Indeksering',
00023     ),
00024     'it' => Array (
00025         'mlang_labels_tablabel' => 'Statistiche dell\'Indexing Engine',
00026         'mlang_labels_tabdescr' => 'In questo modulo potete configurare il motore di indicizzazione del sito web e vedere le statistiche sulle pagine indicizzate. L\'indicizzazione deve essere attivata nel template Typoscript.<br><em>Accesso riservato ai soli utenti \'admin\'!</em>',
00027         'mlang_tabs_tab' => 'Indicizzazione',
00028     ),
00029     'fr' => Array (
00030         'mlang_labels_tablabel' => 'Voir les statistiques du moteur d\'indexation',
00031         'mlang_labels_tabdescr' => 'Vous pouvez régler le moteur d\'indexation depuis cette page. Vous pouvez aussi consulter ses statistiques.',
00032         'mlang_tabs_tab' => 'Moteur d\'indexation',
00033     ),
00034     'es' => Array (
00035         'mlang_labels_tablabel' => 'Ver las estadísticas del motor de indexación',
00036         'mlang_labels_tabdescr' => 'Este módulo permite administrar la configuración del motor de indexación que esta incluido en el website de frontend.Ud. puede ver las estadísticas de las páginas indexadas. La función de indexado debe estar habilitada en el template TypoScript.<br /><em>¡Acceso solamente para usuarios \'administrador\'!</em>',
00037         'mlang_tabs_tab' => 'Indexando',
00038     ),
00039     'nl' => Array (
00040         'mlang_labels_tablabel' => 'Bekijk statistieken van de Indexeermachine',
00041         'mlang_labels_tabdescr' => 'Hier kan je de instellingen bepalen voor de Indexeer Machine die geboden wordt in de website zelf. Je kan statistieken bekijken van geindexeerde pagina\'s. Indexeren moet geactiveerd zijn in de TypoScript template.<br /><em>Alleen toegang voor \'admin\' gebruikers!</em>',
00042         'mlang_tabs_tab' => 'Indexeren',
00043     ),
00044     'cz' => Array (
00045         'mlang_labels_tablabel' => 'Zobrazit statistiku Indexovací Engine',
00046         'mlang_labels_tabdescr' => 'Zde mùžete spravovat nastavení Indexovací Engine, která je poskytována frontendem. Mùžete vidìt statistiky indexovaných stran. Indexace musí být aktivována v TypoScriptové šablonì.<br /><em>Pøístup pouze pro \'admin\' uživatele!</em>',
00047         'mlang_tabs_tab' => 'Indexace',
00048     ),
00049     'pl' => Array (
00050         'mlang_labels_tablabel' => 'Ogl±danie statystyk dotycz±cych Indeksowania',
00051         'mlang_labels_tabdescr' => 'Pozwala zmieniaæ ustawienia Indeksowania. Mo¿esz zobaczyæ statystyki zindeksowanych stron. Indeksowanie musi byæ w³aczone w Szablonie.<br /><em>Dostêp tylko dla administratorów!<em>',
00052         'mlang_tabs_tab' => 'Indeksowanie',
00053     ),
00054     'si' => Array (
00055         'mlang_labels_tablabel' => 'Ogled statistike orodja za indeksiranje',
00056         'mlang_labels_tabdescr' => 'Tukaj lahko urejate nastavitve orodja za indeksiranja, ki je del \'frontenda\'. Indeksiranje mora biti vklopljeno v TypoScript templatu.<br /><em>Uporaba je dovoljena le \'admin\' uporabnikom!</em>',
00057         'mlang_tabs_tab' => 'Indeksiranje',
00058     ),
00059     'fi' => Array (
00060         'mlang_labels_tablabel' => 'Katsele Indexing Engine tilastoja',
00061         'mlang_labels_tabdescr' => 'Täällä voit hallita Indexing Engine asetuksia. Näet indeksoitujen sivujen tilastot. Indeksointi asetetaan TypoScript mallilla.<br /><em>Sallittu vain \'Admin\' käyttäjille</em>',
00062         'mlang_tabs_tab' => 'Indeksointi',
00063     ),
00064     'tr' => Array (
00065         'mlang_labels_tablabel' => 'Ýndeksleme Motoru için istatistiklerin görüntülenmesi',
00066         'mlang_labels_tabdescr' => 'Önplan websitesi tarafýndan saðlanan indeksleme motoru için ayarlarýn yönetimine izin verir. Ýndekslenmiþ sayfalarýn istatistiklerini görebilirsiniz. TypoScript þablonunda indekleme aktif hale getirilmelidir.<br /><em>Sadece kullanýcýlarýn \'yönetim\' için geçiþi!</em>',
00067         'mlang_tabs_tab' => 'Ýndeksleme',
00068     ),
00069     'se' => Array (
00070         'mlang_labels_tablabel' => 'Visa statistik gällande indexeringsmotorn',
00071         'mlang_labels_tabdescr' => 'Här kan du ställa in indexeringsmotorn som finns i frontend-websiten. Du kan se statistik över indexerade sidor. Indexeringen måste möjliggöras i TypoScript -templaten.<BR><em>Tillgång endast för \'admin\'-användare!</em>',
00072         'mlang_tabs_tab' => 'Indexering',
00073     ),
00074     'pt' => Array (
00075         'mlang_labels_tablabel' => 'Vêr estatísticas do Motor de Indexação',
00076         'mlang_labels_tabdescr' => 'Aqui pode gerir as definições do Motor de Indexação que é fornecido com o sistema do Site Público. Pode vêr as estatísticas das páginas indexadas. A indexação tem de estar activa no modelo TypoScript.<br /></em>Acesso só para utilizadores \'admin\'!</em>',
00077         'mlang_tabs_tab' => 'Indexando',
00078     ),
00079     'ru' => Array (
00080     ),
00081     'ro' => Array (
00082     ),
00083     'ch' => Array (
00084     ),
00085     'sk' => Array (
00086         'mlang_labels_tablabel' => 'Zobrazit štatistiku Indexovacieho Engine',
00087         'mlang_labels_tabdescr' => 'Tu môžeš spravova nastavenia Indexovacieho Engine, ktorá je poskytnutá frontendom. Môžeš vidie štatistiku indexovaných stránok. Indexácia musí bý aktivovaná v TypoScriptovej šablóne.<BR><em>Prístup len pre \'admin\' užívate¾ov!</em>',
00088         'mlang_tabs_tab' => 'Indexovanie',
00089     ),
00090     'lt' => Array (
00091     ),
00092     'is' => Array (
00093     ),
00094     'hr' => Array (
00095         'mlang_labels_tablabel' => 'Pregled statistike sustava za indeksiranje',
00096         'mlang_labels_tabdescr' => 'Ovdje se može upravljati postavkama sustava za indeksiranje koji je dostupan putem frontenda. Može se pregledati statistika indeksiranih stranica. Indeksiranje mora biti omoguæeno u TypoScript predlošku. <br><em> Pristup moguæ samo \'admin\' korisnicima!</em>',
00097         'mlang_tabs_tab' => 'Indeksiranje',
00098     ),
00099     'hu' => Array (
00100     ),
00101     'gl' => Array (
00102     ),
00103     'th' => Array (
00104     ),
00105     'gr' => Array (
00106     ),
00107     'hk' => Array (
00108     ),
00109     'eu' => Array (
00110     ),
00111     'bg' => Array (
00112     ),
00113     'br' => Array (
00114         'mlang_labels_tablabel' => 'Exibir estatísticas da Ferramenta de Indexação',
00115         'mlang_labels_tabdescr' => 'Aqui pode administrar as configurações da Ferramenta de Indexação que é fornecida com o sistema do Site Público. Você pode ver as estatísticas das páginas indexadas. A indexação tem de estar ativada no modelo TypoScript.<br><em>Acesso só para usuário \'admin\'!</em>',
00116         'mlang_tabs_tab' => 'Indexando',
00117     ),
00118     'et' => Array (
00119         'mlang_labels_tablabel' => 'Vaata indekseerimise statistikat',
00120         'mlang_labels_tabdescr' => 'Siit saad muuta indekseerimismootori seadeid ning vaadata indekseeritud lehtede kohta käivat statistikat. Indekseerimine peab olema defineeritud TypoScript mallis. <BR><em>Ligipääs sellele moodulile on lubatud vaid administraatoritele!</em>',
00121         'mlang_tabs_tab' => 'Indekseerin',
00122     ),
00123     'ar' => Array (
00124     ),
00125     'he' => Array (
00126     ),
00127     'ua' => Array (
00128     ),
00129 );
00130 ?>


Généré par Le spécialiste TYPO3 avec  doxygen 1.4.6