Documentation TYPO3 par Ameos

dutch-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: dutch-utf-8.inc.php,v 2.6 2003/12/30 21:34:04 nijel Exp $ */
00003 
00008 $charset = 'utf-8';
00009 $allow_recoding = TRUE;
00010 $text_dir = 'ltr';
00011 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00012 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00013 $number_thousands_separator = '.';
00014 $number_decimal_separator = ',';
00015 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00016 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00017 
00018 $day_of_week = array('Zo', 'Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za');
00019 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sept', 'Oct', 'Nov', 'Dec');
00020 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00021 // variable below
00022 $datefmt = '%d %B %Y om %H:%M';
00023 $timespanfmt = '%s dagen, %s uren, %s minuten and %s seconden';
00024 
00025 $strAPrimaryKey = 'Een primaire sleutel is toegevoegd aan %s';
00026 $strAbortedClients = 'Afgehaakte';
00027 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Geef een absoluut pad op de webserver aan naar de docSQL directory';
00028 $strAccessDenied = 'Toegang geweigerd ';
00029 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin probeerde met de MySQL server te verbinden maar de server weigerde de verbinding. Controleer de host, de gebruikersnaam en het wachtwoord in config.inc.php en zorg er voor dat deze overeenkomen met de informatie die u van de Beheerder van de MySQL server kreeg.';
00030 $strAction = 'Actie';
00031 $strAddAutoIncrement = 'Voeg AUTO_INCREMENT waarde toe';
00032 $strAddDeleteColumn = 'Toevoegen/Verwijderen Veld Kolommen';
00033 $strAddDeleteRow = 'Toevoegen/Verwijderen Criteria Rij';
00034 $strAddDropDatabase = 'Voeg DROP DATABASE toe';
00035 $strAddIntoComments = 'Voeg toe in commentaar';
00036 $strAddNewField = 'Nieuw veld toevoegen';
00037 $strAddPriv = 'Voeg nieuwe rechten toe';
00038 $strAddPrivMessage = 'U heeft nieuwe rechten toegevoegd.';
00039 $strAddPrivilegesOnDb = 'Voeg privileges toe aan de volgende database';
00040 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Voeg privileges toe aan de volgende tabel';
00041 $strAddSearchConditions = 'Zoek condities toevoegen (het "where" gedeelte van de query):';
00042 $strAddToIndex = 'Voeg &nbsp;%s&nbsp; kolom(men) toe aan index';
00043 $strAddUser = 'Voeg een nieuwe gebruiker toe';
00044 $strAddUserMessage = 'U heeft een nieuwe gebruiker toegevoegd.';
00045 $strAddedColumnComment = 'Voeg commentaar toe aan de kolom';
00046 $strAddedColumnRelation = 'Voeg een relatie toe aan de kolom';
00047 $strAdministration = 'Administratie';
00048 $strAffectedRows = 'Getroffen rijen:';
00049 $strAfter = 'Na %s';
00050 $strAfterInsertBack = 'Terug';
00051 $strAfterInsertNewInsert = 'Voeg een nieuw record toe';
00052 $strAll = 'Alle';
00053 $strAllTableSameWidth = 'Alle tabellen weergeven met dezelfde breedte?';
00054 $strAlterOrderBy = 'Wijzig het \"Sorteren op/Order by\" van de tabel';
00055 $strAnIndex = 'Een index is toegevoegd aan %s';
00056 $strAnalyzeTable = 'Analyseer tabel';
00057 $strAnd = 'En';
00058 $strAny = 'Elke'; 
00059 $strAnyColumn = 'Een willekeurige kolom';
00060 $strAnyDatabase = 'Een willekeurige database';
00061 $strAnyHost = 'Een willekeurige host';
00062 $strAnyTable = 'Een willekeurige tabel';
00063 $strAnyUser = 'Een willekeurige gebruiker';
00064 $strArabic = 'Arabisch';
00065 $strArmenian = 'Armenian';
00066 $strAscending = 'Oplopend';
00067 $strAtBeginningOfTable = 'Aan het begin van de tabel';
00068 $strAtEndOfTable = 'Aan het eind van de tabel';
00069 $strAttr = 'Attributen';
00070 $strAutodetect = 'Auto detectie';
00071 $strAutomaticLayout = 'Automatische lay-out';
00072 
00073 $strBack = 'Terug';
00074 $strBaltic = 'Baltisch';
00075 $strBeginCut = 'Begin KNIP';
00076 $strBeginRaw = 'Begin RAW';
00077 $strBinary = ' Binair ';
00078 $strBinaryDoNotEdit = ' Binair - niet aanpassen ';
00079 $strBookmarkDeleted = 'De boekenlegger (Bookmark) is verwijderd.';
00080 $strBookmarkLabel = 'Label';
00081 $strBookmarkQuery = 'Opgeslagen SQL-query';
00082 $strBookmarkThis = 'Sla deze SQL-query op';
00083 $strBookmarkView = 'Alleen bekijken';
00084 $strBrowse = 'Verkennen';
00085 $strBrowseForeignValues = 'Bekijk vreemde waardes';
00086 $strBulgarian = 'Bulgaars';
00087 $strBzError = 'phpMyAdmin is er niet in geslaagd om de dump te comprimeren doordat de Bz2 extensie in deze php versie niet functioneert. Het wordt sterk aangeraden om de instelling <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> in uw phpMyAdmin configuratie bestand op <code>FALSE</code> te zetten. Als u Bz2 compressie wilt gebruiken zult u moeten upgraden naar een latere php versie. Zie php bug report %s voor meer informatie.';
00088 $strBzip = '"ge-bzipt"';
00089 
00090 $strCSVOptions = 'CSV opties';
00091 $strCannotLogin = 'Kan niet inloggen op de MySQL server';
00092 $strCantLoad = 'Kan de %s extentie niet laden,<br />Controleer de PHP Configuratie';
00093 $strCantLoadMySQL = 'kan de MySQL extensie niet laden,<br />controleer de PHP configuratie.';
00094 $strCantLoadRecodeIconv = 'Kan iconv of recode extenties niet laden die nodig zijn voor de Karakterset conversie, configureer php om deze extensies toe te laten of schakel Karakterset conversie uit in phpMyAdmin';
00095 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Kan index niet naar PRIMARY hernoemen';
00096 $strCantUseRecodeIconv = 'Kan iconv, libiconv en recode_string functies niet gebruiken zolang de extensies geladen moeten worden. Controleer de php configuratie.';
00097 $strCardinality = 'Kardinaliteit';
00098 $strCarriage = 'Harde return: \\r';
00099 $strCaseInsensitive = 'hoofdletter ongevoelig';
00100 $strCaseSensitive = 'hoofdletter gevoelig';
00101 $strCentralEuropean = 'Centraal Europees';
00102 $strChange = 'Veranderen';
00103 $strChangeCopyMode = 'Maak een nieuwe gebruiker aan met dezelfde privileges en ...';
00104 $strChangeCopyModeCopy = '... behoud de oude.';
00105 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... verwijder de oude van de user tabellen en herlaad de privileges achteraf.';
00106 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... verwijder de oude van de user tabellen.';
00107 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... herstel alle actieve privileges van de oude en verwijder deze daarna.';
00108 $strChangeCopyUser = 'Wijzig de Login Informatie / Kopieer gebruiker';
00109 $strChangeDisplay = 'Kies weer te geven veld';
00110 $strChangePassword = 'Wijzig paswoord';
00111 $strCharset = 'Karakterset';
00112 $strCharsetOfFile = 'Karakter set van het bestand:';
00113 $strCharsets = 'Karaktersets';
00114 $strCharsetsAndCollations = 'Karakter Sets en Collations';
00115 $strCheckAll = 'Selecteer alles';
00116 $strCheckDbPriv = 'Controleer database rechten';
00117 $strCheckPrivs = 'Controleer privileges';
00118 $strCheckPrivsLong = 'Controleer privileges voor database &quot;%s&quot;.';
00119 $strCheckTable = 'Controleer tabel';
00120 $strChoosePage = 'Kies een pagina om aan te passen';
00121 $strColComFeat = 'Toon kolom commentaar';
00122 $strCollation = 'Collation';
00123 $strColumn = 'Kolom';
00124 $strColumnNames = 'Kolom namen';
00125 $strColumnPrivileges = 'Kolom-specifieke privileges';
00126 $strCommand = 'Commando';
00127 $strComments = 'Commentaar';
00128 $strCompleteInserts = 'Invoegen voltooid';
00129 $strCompression = 'Compressie';
00130 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin kon het configuratie bestand niet lezen! <br />Dit kan gebeuren als php een parse error in dit bestand aantreft of dit bestand helemaal niet gevonden kan worden.<br />Roep het configuratie bestand direct aan met de snelkoppeling hieronder en lees de php foutmelding(en). In de meeste gevallen ontbreekt er ergens bijvoorbeeld een quote.<br /> Wanneer er een blanco pagina wordt weergegeven zijn er geen problemen.';
00131 $strConfigureTableCoord = 'Configureer de coördinaten voor de tabel %s';
00132 $strConfirm = 'Weet u zeker dat u dit wilt?';
00133 $strConnections = 'Connecties';
00134 $strCookiesRequired = 'Cookies moeten aan staan voorbij dit punt.';
00135 $strCopyTable = 'Kopieer tabel naar (database<b>.</b>tabel):';
00136 $strCopyTableOK = 'Tabel %s is gekopieerd naar %s.';
00137 $strCopyTableSameNames = 'Kan de tabel niet naar dezelfde kopiëren!';
00138 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin is er niet in geslaagd om de %s te sluiten.Waarschijnlijk is het al gesloten.';
00139 $strCreate = 'Aanmaken';
00140 $strCreateIndex = 'Creëer een index op kolommen&nbsp;%s&nbsp;';
00141 $strCreateIndexTopic = 'Creëer een nieuwe index';
00142 $strCreateNewDatabase = 'Nieuwe database aanmaken';
00143 $strCreateNewTable = 'Nieuwe tabel aanmaken in database %s';
00144 $strCreatePage = 'Creëer een nieuwe pagina';
00145 $strCreatePdfFeat = 'Aanmaken van PDF bestanden';
00146 $strCriteria = 'Criteria';
00147 $strCroatian = 'Croaties';
00148 $strCyrillic = 'Cyrillic';
00149 $strCzech = 'Tsjechisch';
00150 
00151 $strDBComment = 'Database commentaar: ';
00152 $strDBGContext = 'Context';
00153 $strDBGContextID = 'Context ID';
00154 $strDBGHits = 'Hits';
00155 $strDBGLine = 'Regel';
00156 $strDBGMaxTimeMs = 'Max tijd, ms';
00157 $strDBGMinTimeMs = 'Min tijd, ms';
00158 $strDBGModule = 'Module';
00159 $strDBGTimePerHitMs = 'Tijd/Hit, ms';
00160 $strDBGTotalTimeMs = 'Totaal tijd, ms';
00161 $strDanish = 'Deens';
00162 $strData = 'Data';
00163 $strDataDict = 'Data Woordenboek';
00164 $strDataOnly = 'Alleen data';
00165 $strDatabase = 'Database ';
00166 $strDatabaseExportOptions = 'Database export opties';
00167 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Database %s is vervallen.';
00168 $strDatabaseNoTable = 'Deze database bevat geen tabel!';
00169 $strDatabaseWildcard = 'Database (wildcards toegestaan):';
00170 $strDatabases = 'databases';
00171 $strDatabasesDropped = '%s databases zijn succesvol verwijderd.';
00172 $strDatabasesStats = 'Database statistieken';
00173 $strDatabasesStatsDisable = 'Statistieken uitzetten';
00174 $strDatabasesStatsEnable = 'Statistieken aanzetten';
00175 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Attentie: Indien u hier Database statistieken aanzet kan dit zorgen voor veel data verkeer tussen de webserver en de MySQL server.';
00176 $strDbPrivileges = 'Database-specifieke privileges';
00177 $strDbSpecific = 'database-specifiek';
00178 $strDefault = 'Standaardwaarde';
00179 $strDefaultValueHelp = 'Voer voor standaard waarden aub een enkele waarde in, zonder backslash of aanhalingstekens, gebruik makend van dit formaat: a';
00180 $strDelOld = 'De huidige pagina heeft referenties met tabellen die niet langer bestaan. Wilt u deze referenties verwijderen?';
00181 $strDelete = 'Verwijderen';
00182 $strDeleteAndFlush = 'Verwijder de gebruikers en vernieuw de privileges daarna.';
00183 $strDeleteAndFlushDescr = 'Dit is de nette manier, maar het vernieuwen van de privileges kan even duren.';
00184 $strDeleteFailed = 'Verwijderen mislukt!';
00185 $strDeleteUserMessage = 'U heeft de gebruiker %s verwijderd.';
00186 $strDeleted = 'De rij is verwijderd';
00187 $strDeletedRows = 'Verwijder rijen:';
00188 $strDeleting = 'Verwijderen van %s';
00189 $strDescending = 'Aflopend';
00190 $strDescription = 'Beschrijving';
00191 $strDictionary = 'Woordenboek';
00192 $strDisabled = 'Uitgeschakeld';
00193 $strDisplay = 'Laat zien';
00194 $strDisplayFeat = 'Toon Opties';
00195 $strDisplayOrder = 'Weergave volgorde:';
00196 $strDisplayPDF = 'Geef het PDF schema weer';
00197 $strDoAQuery = 'Voer een query op basis van een vergelijking uit (wildcard: "%")';
00198 $strDoYouReally = 'Weet u zeker dat u dit wilt ';
00199 $strDocu = 'Documentatie';
00200 $strDrop = 'Verwijderen';
00201 $strDropDB = 'Verwijder database %s';
00202 $strDropSelectedDatabases = 'Geselecteerde databases verwijderen';
00203 $strDropTable = 'Verwijder tabel';
00204 $strDropUsersDb = 'Verwijder de databasen die dezelfde naam hebben als de gebruikers.';
00205 $strDumpComments = 'Voeg column comments in als inline SQL-comments';
00206 $strDumpSaved = 'Dump is bewaard als %s.';
00207 $strDumpXRows = '%s rijen aan het dumpen, start bij rij %s.';
00208 $strDumpingData = 'Gegevens worden uitgevoerd voor tabel';
00209 $strDynamic = 'dynamisch';
00210 
00211 $strEdit = 'Wijzigen';
00212 $strEditPDFPages = 'PDF Pagina\'s aanpassen';
00213 $strEditPrivileges = 'Wijzig rechten';
00214 $strEffective = 'Effectief';
00215 $strEmpty = 'Legen';
00216 $strEmptyResultSet = 'MySQL gaf een lege resultaat set terug (0 rijen).';
00217 $strEnabled = 'Ingeschakeld';
00218 $strEnd = 'Einde';
00219 $strEndCut = 'Einde KNIP';
00220 $strEndRaw = 'Einde RAW';
00221 $strEnglish = 'Engels';
00222 $strEnglishPrivileges = ' Aantekening: de namen van de MySQL rechten zijn uitgelegd in het Engels ';
00223 $strError = 'Fout';
00224 $strEstonian = 'Estonian';
00225 $strExcelOptions = 'Excel opties';
00226 $strExecuteBookmarked = 'Voor de gebookmarkte query uit';
00227 $strExplain = 'Verklaar SQL';
00228 $strExport = 'Exporteer';
00229 $strExportToXML = 'Exporteer naar XML formaat';
00230 $strExtendedInserts = 'Uitgebreide invoegingen';
00231 $strExtra = 'Extra';
00232 
00233 $strFailedAttempts = 'Mislukte pogingen';
00234 $strField = 'Veld';
00235 $strFieldHasBeenDropped = 'Veld %s is vervallen';
00236 $strFields = 'Velden';
00237 $strFieldsEmpty = ' Het velden aantal is leeg! ';
00238 $strFieldsEnclosedBy = 'Velden ingesloten door';
00239 $strFieldsEscapedBy = 'Velden ontsnapt door';
00240 $strFieldsTerminatedBy = 'Velden beëindigd door';
00241 $strFileAlreadyExists = 'Bestaand %s bestaat al op de server, verander de bestandsnaam of controleer overschrijf opties.';
00242 $strFileCouldNotBeRead = 'Bestand kon niet worden gelezen';
00243 $strFileNameTemplate = 'File naam template';
00244 $strFileNameTemplateHelp = 'Gebruik __DB__ voor de database naam, __TABLE__ voor tabel naam en %sany strftime%s opties voor tijd specificaties, extensies zullen automatisch worden bijgevoegd. Elke andere tekst zal worden bewaard.';
00245 $strFileNameTemplateRemember = 'Onthoud template';
00246 $strFixed = 'vast';
00247 $strFlushPrivilegesNote = 'Opmerking: phpMyAdmin krijgt de rechten voor de gebruikers uit de MySQL privileges tabel. De content van deze tabel kan verschillen met de rechten van de server als er handmatig aanpassingen zijn aangebracht. Mocht dit het geval zijn dan moet men %sde privilege table vernieuwen%s voordat men verder gaat.';
00248 $strFlushTable = 'Schoon de tabel ("FLUSH")';
00249 $strFormEmpty = 'Er ontbreekt een waarde in het formulier!';
00250 $strFormat = 'Formatteren';
00251 $strFullText = 'Volledige teksten';
00252 $strFunction = 'Functie';
00253 
00254 $strGenBy = 'Gegenereerd door';
00255 $strGenTime = 'Generatie Tijd';
00256 $strGeneralRelationFeat = 'Basis relatie opties';
00257 $strGerman = 'Duits';
00258 $strGlobal = 'globaal';
00259 $strGlobalPrivileges = 'Globale privileges';
00260 $strGlobalValue = 'Globale waarde';
00261 $strGo = 'Start';
00262 $strGrantOption = 'Toekennen';
00263 $strGrants = 'Toekennen';
00264 $strGreek = 'Grieks';
00265 $strGzip = '"ge-gzipt"';
00266 
00267 $strHasBeenAltered = 'is veranderd.';
00268 $strHasBeenCreated = 'is aangemaakt.';
00269 $strHaveToShow = 'Er moet ten minste 1 weer te geven kolom worden gekozen';
00270 $strHebrew = 'Hebreeuws';
00271 $strHome = 'Home';
00272 $strHomepageOfficial = 'Officiële phpMyAdmin Website';
00273 $strHomepageSourceforge = 'Sourceforge phpMyAdmin Download Pagina';
00274 $strHost = 'Host';
00275 $strHostEmpty = 'De hostnaam is leeg!';
00276 $strHungarian = 'Hongaars';
00277 
00278 $strId = 'ID';
00279 $strIdxFulltext = 'Volledige tekst';
00280 $strIfYouWish = 'Indien u slechts enkele van de tabelkolommen wilt laden, voer dan een door komma\'s gescheiden veldlijst in.';
00281 $strIgnore = 'Negeer';
00282 $strIgnoringFile = 'Negeer bestand %s';
00283 $strImportDocSQL = 'Importeer docSQL Bestanden';
00284 $strImportFiles = 'Importeren bestanden';
00285 $strImportFinished = 'Importeren voltooid';
00286 $strInUse = 'in gebruik';
00287 $strIndex = 'Index';
00288 $strIndexHasBeenDropped = 'Index %s is vervallen';
00289 $strIndexName = 'Index naam&nbsp;:';
00290 $strIndexType = 'Index type&nbsp;:';
00291 $strIndexes = 'Indices';
00292 $strInnodbStat = 'InnoDB Status';
00293 $strInsecureMySQL = 'Uw configuratie bestand bevat instellingen (root zonder wachtwoord) die betrekking hebben tot de standaard MySQL account. Uw MySQL server draait met deze standaard waardes, en is open voor ongewilde toegang, het wordt dus aangeraden dit op te lossen.';
00294 $strInsert = 'Invoegen';
00295 $strInsertAsNewRow = 'Voeg toe als nieuwe rij';
00296 $strInsertNewRow = 'Nieuwe rij invoegen';
00297 $strInsertTextfiles = 'Invoegen tekstbestanden in tabel';
00298 $strInsertedRowId = 'Ingevoegde rij id:';
00299 $strInsertedRows = 'Ingevoegde rijen:';
00300 $strInstructions = 'Instructies';
00301 $strInternalNotNecessary = '* Een interne relatie is niet nodig wanneer er ook een InnoDB aanwezig is.';
00302 $strInternalRelations = 'Interne relaties';
00303 $strInvalidName = '"%s" is een gereserveerd woord, u kunt het niet gebruiken voor een database/tabel/veld naam.';
00304 
00305 $strJapanese = 'Japans';
00306 $strJumpToDB = 'Ga naar database &quot;%s&quot;.';
00307 $strJustDelete = 'Verwijder gewoon de gebruikers van de privileges tabel.';
00308 $strJustDeleteDescr = 'De &quot;verwijderde&quot; gebruikers zullen de server kunnen gebruiken zoals altijd zolang de privileges nog niet zijn vernieuwd.';
00309 
00310 $strKeepPass = 'Wijzig het wachtwoord niet';
00311 $strKeyname = 'Sleutelnaam';
00312 $strKill = 'stop proces';
00313 $strKorean = 'Koreaans';
00314 
00315 $strLaTeX = 'LaTeX';
00316 $strLaTeXOptions = 'LaTeX opties';
00317 $strLandscape = 'Landschap';
00318 $strLatexCaption = 'Tabel caption';
00319 $strLatexContent = 'Content van tabel __TABLE__';
00320 $strLatexContinued = '(vervolgd)';
00321 $strLatexContinuedCaption = 'Vervolgde tabel caption';
00322 $strLatexIncludeCaption = 'Voeg tabel caption toe';
00323 $strLatexLabel = 'Label sleutel';
00324 $strLatexStructure = 'Structuur van de tabel __TABLE__';
00325 $strLength = 'Lengte';
00326 $strLengthSet = 'Lengte/Waardes*';
00327 $strLimitNumRows = 'records per pagina';
00328 $strLineFeed = 'Regelopschuiving: \\n';
00329 $strLines = 'Regels';
00330 $strLinesTerminatedBy = 'Regels beëindigd door';
00331 $strLinkNotFound = 'Link niet gevonden';
00332 $strLinksTo = 'Gelinked naar';
00333 $strLithuanian = 'Lithuanian';
00334 $strLoadExplanation = 'De beste methode is aan gevinkt standaard maar u kunt dit veranderen mocht het niet lukken.';
00335 $strLoadMethod = 'LOAD methode';
00336 $strLocalhost = 'Local';
00337 $strLocationTextfile = 'Locatie van het tekstbestand';
00338 $strLogPassword = 'Wachtwoord:';
00339 $strLogUsername = 'Gebruikers naam:';
00340 $strLogin = 'Inloggen';
00341 $strLoginInformation = 'Login Informatie';
00342 $strLogout = 'Uitloggen';
00343 
00344 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';
00345 $strMIME_available_mime = 'Beschikbare MIME-types';
00346 $strMIME_available_transform = 'Beschikbare transformaties';
00347 $strMIME_description = 'Beschrijving';
00348 $strMIME_file = 'Filenaam';
00349 $strMIME_nodescription = 'Geen beschrijving beschikbaar voor deze transformatie.<br />Raadpleeg de maker over wat %s doet.';
00350 $strMIME_transformation = 'Browser transformaties';
00351 $strMIME_transformation_note = 'Voor een lijst met beschikbare transformatie opties en MIME-type transformaties, klik op %sTransformatie opties%s';
00352 $strMIME_transformation_options = 'Transformatie opties';
00353 $strMIME_transformation_options_note = 'Voeg de waardes voor transformatie optie in het volgende formaat in: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Wanneer u een backslash ("\") of een enkele quote ("\'") moet invoegen in deze waardes, backslashes het dan (bijvoorbeeld \'\\\\xyz\' of \'a\\\'b\').';
00354 $strMIME_without = 'MIME-types die in italics staan (Schuin) hebben geen aparte transformatie functies';
00355 $strMissingBracket = 'Er ontbreekt een bracket';
00356 $strModifications = 'Wijzigingen opgeslagen.';
00357 $strModify = 'Aanpassen';
00358 $strModifyIndexTopic = 'Wijzig een index';
00359 $strMoreStatusVars = 'Meer status variabelen';
00360 $strMoveTable = 'Verplaats tabel naar (database<b>.</b>tabel):';
00361 $strMoveTableOK = 'Tabel %s is verplaatst naar %s.';
00362 $strMoveTableSameNames = 'Kan de tabel niet naar dezelfde verplaatsen!';
00363 $strMultilingual = 'multilingual';
00364 $strMustSelectFile = 'U moet een bestand selecteren welke u wilt invoegen.';
00365 $strMySQLCharset = 'MySQL Karakterset';
00366 $strMySQLReloaded = 'MySQL opnieuw geladen.';
00367 $strMySQLSaid = 'MySQL retourneerde: ';
00368 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% draait op %pma_s2% als %pma_s3%';
00369 $strMySQLShowProcess = 'Laat processen zien';
00370 $strMySQLShowStatus = 'MySQL runtime informatie';
00371 $strMySQLShowVars = 'MySQL systeemvariabelen';
00372 
00373 $strName = 'Naam';
00374 $strNext = 'Volgende';
00375 $strNo = 'Nee';
00376 $strNoDatabases = 'Geen databases';
00377 $strNoDatabasesSelected = 'Er is geen databases geselecteerd.';
00378 $strNoDescription = 'Geen beschrijving aanwezig';
00379 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" opdrachten zijn niet mogelijk.';
00380 $strNoExplain = 'Uitleg SQL overslaan';
00381 $strNoFrames = 'phpMyAdmin is werkt gebruiksvriendelijker met een browser die <b>frames</b> aan kan.';
00382 $strNoIndex = 'Geen index gedefinieerd!';
00383 $strNoIndexPartsDefined = 'Geen index delen gedefinieerd!';
00384 $strNoModification = 'Geen verandering';
00385 $strNoOptions = 'Dit format heeft geen opties';
00386 $strNoPassword = 'Geen wachtwoord';
00387 $strNoPermission = 'De web server heeft geen rechten om het bestand %s op te slaan.';
00388 $strNoPhp = 'zonder PHP Code';
00389 $strNoPrivileges = 'Geen rechten';
00390 $strNoQuery = 'Geen SQL query!';
00391 $strNoRights = 'U heeft niet genoeg rechten om hier te zijn!';
00392 $strNoSpace = 'Onvoldoende ruimte om het bestand %s op te slaan.';
00393 $strNoTablesFound = 'Geen tabellen gevonden in de database.';
00394 $strNoUsersFound = 'Geen gebruiker(s) gevonden.';
00395 $strNoUsersSelected = 'Geen gebruikers geselecteerd';
00396 $strNoValidateSQL = 'SQL validatie overslaan';
00397 $strNone = 'Geen';
00398 $strNotNumber = 'Dit is geen cijfer!';
00399 $strNotOK = 'Niet Goed';
00400 $strNotSet = '<b>%s</b> tabel niet gevonden of niet ingesteld in %s';
00401 $strNotValidNumber = ' geen geldig rijnummer!';
00402 $strNull = 'Null';
00403 $strNumSearchResultsInTable = '%s overeenkomst(en) in de tabel<i>%s</i>';
00404 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Totaal:</b> <i>%s</i> overeenkomst(en)';
00405 $strNumTables = 'Tabellen';
00406 
00407 $strOK = 'Correct';
00408 $strOftenQuotation = 'Meestal aanhalingstekens. OPTIONEEL betekent dat alleen char en varchar velden omsloten worden met het "omsloten met"-karakter.';
00409 $strOperations = 'Handelingen';
00410 $strOptimizeTable = 'Optimaliseer tabel';
00411 $strOptionalControls = 'Optioneel. Geeft aan hoe speciale karakters geschreven of gelezen moeten worden.'; // 'Optional. Controls how to write or read special characters.';
00412 $strOptionally = 'OPTIONEEL';
00413 $strOptions = 'Opties';
00414 $strOr = 'Of';
00415 $strOverhead = 'Overhead';
00416 $strOverwriteExisting = 'Overschrijf bestaande bestand (en)';
00417 
00418 $strPHP40203 = 'U gebruikt PHP 4.2.3, deze versie bevat een grote fout in de multi-byte strings (mbstring). Voor meer informatie zie PHP bug report 19404. Het wordt sterk afgeraden deze versie van PHP te gebruiken met phpMyAdmin.';
00419 $strPHPVersion = 'PHP Versie';
00420 $strPageNumber = 'Pagina nummer:';
00421 $strPaperSize = 'Papier grootte';
00422 $strPartialText = 'Gedeeltelijke teksten';
00423 $strPassword = 'Wachtwoord';
00424 $strPasswordChanged = 'Het wachtwoord voor %s is met success veranderd.';
00425 $strPasswordEmpty = 'Het wachtwoord is leeg!';
00426 $strPasswordNotSame = 'De wachtwoorden zijn niet gelijk!';
00427 $strPdfDbSchema = 'Schema van de "%s" database - Pagina %s';
00428 $strPdfInvalidPageNum = 'Ongedefinieerd PDF pagina nummer!';
00429 $strPdfInvalidTblName = 'De tabel "%s" bestaat niet!';
00430 $strPdfNoTables = 'Geen Tabellen';
00431 $strPerHour = 'per uur';
00432 $strPerMinute = 'per minuut';
00433 $strPerSecond = 'per seconde';
00434 $strPhoneBook = 'Telefoonboek';
00435 $strPhp = 'Creëer PHP Code';
00436 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin Documentatie';
00437 $strPmaUriError = 'De <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> richtlijn MOET gezet zijn in het configuratie bestand!';
00438 $strPortrait = 'Portret';
00439 $strPos1 = 'Begin';
00440 $strPrevious = 'Vorige';
00441 $strPrimary = 'Primaire sleutel';
00442 $strPrimaryKey = 'Primaire sleutel';
00443 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'De primaire sleutel is vervallen';
00444 $strPrimaryKeyName = 'De naam van de primaire sleutel moet PRIMARY zijn!';
00445 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>moet</b> de naam van en <b>alleen van</b> een primaire sleutel zijn!)';
00446 $strPrint = 'Afdrukken';
00447 $strPrintView = 'Printopmaak';
00448 $strPrintViewFull = 'Print overzicht (met volledige teksten)';
00449 $strPrivDescAllPrivileges = 'Bevat alle privileges behalve GRANT.';
00450 $strPrivDescAlter = 'Maakt het mogelijk de structuur van bestaande tabellen aan te passen.';
00451 $strPrivDescCreateDb = 'Maakt het mogelijk om nieuwe databases en tabellen te maken.';
00452 $strPrivDescCreateTbl = 'Maakt het mogelijk nieuwe tabellen te maken.';
00453 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Maakt het mogelijk om tijdelijke tabellen te maken.';
00454 $strPrivDescDelete = 'Maakt het mogelijk om data te verwijderen.';
00455 $strPrivDescDropDb = 'Maakt het mogelijk om databases en tabellen te verwijderen.';
00456 $strPrivDescDropTbl = 'Maakt het mogelijk tabellen te verwijderen.';
00457 $strPrivDescExecute = 'Maakt het mogelijk om opgeslagen procedures uit te voeren; Heeft geen effect in deze MySQL versie.';
00458 $strPrivDescFile = 'Maakt het mogelijk om data te importeren en te exporteren van en naar bestanden.';
00459 $strPrivDescGrant = 'Maakt het mogelijk dat gebruikers en privileges toe te voegen zonder de privileges tabel opnieuw op te vragen.';
00460 $strPrivDescIndex = 'Maakt het mogelijk om indexen te creeeren en te verwijderen.';
00461 $strPrivDescInsert = 'Maakt het mogelijk om data in te voegen en te vervangen.';
00462 $strPrivDescLockTables = 'Maakt het mogelijk tabellen op slot te zetten voor de huidige thread.';
00463 $strPrivDescMaxConnections = 'Limits the number of new connections the user may open per hour.';
00464 $strPrivDescMaxQuestions = 'Limits the number of queries the user may send to the server per hour.';
00465 $strPrivDescMaxUpdates = 'Limits the number of commands that change any table or database the user may execute per hour.';
00466 $strPrivDescProcess3 = 'Maakt het mogelijk processen te stoppen voor andere gebruikers.';
00467 $strPrivDescProcess4 = 'Maakt het mogelijk om complete queries in de process lijst te zien.';
00468 $strPrivDescReferences = 'Heeft geen effect in deze MySQL versie.';
00469 $strPrivDescReload = 'Maakt het mogelijk om de server instellingen opnieuw op te vragen en de cache van de server leeg te maken.';
00470 $strPrivDescReplClient = 'Geeft het recht aan de gebruiker om te vragen waar de slaves (slaven) / masters (meesters) zijn.';
00471 $strPrivDescReplSlave = 'Nodig om slaven de repliceren.';
00472 $strPrivDescSelect = 'Maakt het lezen van data mogelijk.';
00473 $strPrivDescShowDb = 'Geeft toegang tot de complete lijst van databases.';
00474 $strPrivDescShutdown = 'Maakt het mogelijk de server te stoppen.';
00475 $strPrivDescSuper = 'Maakt het mogelijk verbinding te maken, zelfs als het maximaal aantal verbindingen als is bereikt; Dit is vereist voor de meeste administratieve opties zoals het instellen van globale variabelen of het stoppen van threads van andere gebruikers.';
00476 $strPrivDescUpdate = 'Maakt het mogelijk data aan te passen.';
00477 $strPrivDescUsage = 'Geen privileges.';
00478 $strPrivileges = 'Rechten';
00479 $strPrivilegesReloaded = 'De privileges zijn met success vernieuwd';
00480 $strProcesslist = 'Process lijst';
00481 $strProperties = 'Eigenschappen';
00482 $strPutColNames = 'Plaats veldnamen in de eerste rij';
00483 
00484 $strQBE = 'Query opbouwen';
00485 $strQBEDel = 'Verwijder';
00486 $strQBEIns = 'Toevoegen';
00487 $strQueryFrame = 'Query window';
00488 $strQueryFrameDebug = 'Debugging informatie';
00489 $strQueryFrameDebugBox = 'Actieve variabelen voor het formaat van de query:\nDB: %s\nTabel: %s\nServer: % s\n\nHuidige variabelen voor het formaat van de query:\nDB: %s\nTabel: %s\nServer: %s\n\nOpener locatie: %s\nFrameset locatie: %s.';
00490 $strQueryOnDb = 'SQL-query op database <b>%s</b>:';
00491 $strQuerySQLHistory = 'SQL-geschiedenis';
00492 $strQueryStatistics = '<b>Query statistieken</b>: Sinds het opstarten zijn er, %s queries gestuurd naar de server.';
00493 $strQueryTime = 'Query duurde %01.4f sec';
00494 $strQueryType = 'Query type';
00495 $strQueryWindowLock = 'Overschrijf deze query niet van buitenaf dit scherm';
00496 
00497 $strReType = 'Type opnieuw';
00498 $strReceived = 'Ontvangen';
00499 $strRecords = 'Records';
00500 $strReferentialIntegrity = 'Controleer referentiële integriteit';
00501 $strRelationNotWorking = 'Extra opties om met tabellen te werken die gelinked zijn, zijn uitgeschakeld. Om te weten te komen waarom klik %shier%s.';
00502 $strRelationView = 'Relatie overzicht';
00503 $strRelationalSchema = 'Relationeel schema';
00504 $strRelations = 'Relaties';
00505 $strReloadFailed = 'Opnieuw laden van MySQL mislukt.';
00506 $strReloadMySQL = 'MySQL opnieuw laden.';
00507 $strReloadingThePrivileges = 'Bezig de privileges te vernieuwen';
00508 $strRememberReload = 'Vergeet niet de server opnieuw te starten.';
00509 $strRemoveSelectedUsers = 'Verwijder de geselecteerde gebruikers';
00510 $strRenameTable = 'Tabel hernoemen naar';
00511 $strRenameTableOK = 'Tabel %s is hernoemt naar %s';
00512 $strRepairTable = 'Repareer tabel';
00513 $strReplace = 'Vervangen';
00514 $strReplaceNULLBy = 'Vervang NULL door';
00515 $strReplaceTable = 'Vervang tabelgegevens met het bestand';
00516 $strReset = 'Opnieuw';
00517 $strResourceLimits = 'Resource limitaties';
00518 $strRevoke = 'Ongedaan maken';
00519 $strRevokeAndDelete = 'Trek alle actieve privileges in van alle gebruikers en verwijder ze daarna.';
00520 $strRevokeAndDeleteDescr = 'De gebruikers zullen nog steeds het USAGE (gebruik) privilege hebben zolang de privileges nog niet zijn vernieuwd.';
00521 $strRevokeGrant = 'Trek Grant recht in';
00522 $strRevokeGrantMessage = 'U heeft het Grant recht ingetrokken voor %s';
00523 $strRevokeMessage = 'U heeft de rechten ingetrokken voor %s';
00524 $strRevokePriv = 'Trek rechten in';
00525 $strRowLength = 'Lengte van de rij';
00526 $strRowSize = ' Grootte van de rij';
00527 $strRows = 'Rijen';
00528 $strRowsFrom = 'rijen beginnend bij';
00529 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontaal (rotated headers)';
00530 $strRowsModeHorizontal = 'horizontaal';
00531 $strRowsModeOptions = 'in %s modus en herhaal kopregels na %s cellen';
00532 $strRowsModeVertical = 'verticaal';
00533 $strRowsStatistic = 'Rij statistiek';
00534 $strRunQuery = 'Query uitvoeren';
00535 $strRunSQLQuery = 'Draai SQL query/queries op database %s';
00536 $strRunning = 'wordt uitgevoerd op %s';
00537 $strRussian = 'Russisch';
00538 
00539 $strSQL = 'SQL';
00540 $strSQLOptions = 'SQL opties';
00541 $strSQLParserBugMessage = 'Er is een kans dat u een fout heeft aangetroffen in de SQL parser. Let er goed op, dat de query op de correcte plaatsen quotes heeft. Een ander mogelijkheid voor deze foutmelding kan zijn dat u het ge-quote text gedeelte in bineary mode heeft. U kunt ook uw query proberen in de command line van MySQL. De MySQL server foutmelding hieronder, mocht die aanwezig zijn, kan ook helpen met het opsporen van fouten. Blijft u problemen houden of als de parser fouten geeft terwijl het goed gaat in de command line van MySQL, probeer dan de SQL query in te korten en een bug report met het stukje data te sturen van het CUT gedeelte hieronder:';
00542 $strSQLParserUserError = 'Er schijnt een fout te zijn in uw SQL query. Mocht de MySQL server een error hebben terug gegeven, probeer dan of uw hiermee uw fout kunt oplossen.';
00543 $strSQLQuery = 'SQL-query';
00544 $strSQLResult = 'SQL resultaat';
00545 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ongeldige Identifer';
00546 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Quote niet afgesloten';
00547 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Onbekende Punctuatie String';
00548 $strSave = 'Opslaan';
00549 $strSaveOnServer = 'Bewaar op de server in %s directory';
00550 $strScaleFactorSmall = 'De schaal factor is te klein om het schema op een pagina te zetten';
00551 $strSearch = 'Zoeken';
00552 $strSearchFormTitle = 'Zoeken in de database';
00553 $strSearchInTables = 'In de tabel(len):';
00554 $strSearchNeedle = 'Woord(en) of waarde(s) waarnaar gezocht moet worden (wildcard: "%"):';
00555 $strSearchOption1 = 'ten minste een van de woorden';
00556 $strSearchOption2 = 'alle woorden';
00557 $strSearchOption3 = 'de exacte zin';
00558 $strSearchOption4 = 'als een reguliere expressie';
00559 $strSearchResultsFor = 'Zoek resultaten voor "<i>%s</i>" %s:';
00560 $strSearchType = 'Zoek:';
00561 $strSecretRequired = 'Het configuratie bestand heeft nu een geheime wachtwoord zin nodig (blowfish_secret).';
00562 $strSelect = 'Selecteren';
00563 $strSelectADb = 'Selecteer A.U.B. een database';
00564 $strSelectAll = 'Selecteer alles';
00565 $strSelectFields = 'Selecteer velden (tenminste 1):';
00566 $strSelectNumRows = 'in query';
00567 $strSelectTables = 'Selecteer tabellen';
00568 $strSend = 'verzenden';
00569 $strSent = 'Verzonden';
00570 $strServer = 'Server %s';
00571 $strServerChoice = 'Server keuze';
00572 $strServerStatus = 'Runtime Informatie';
00573 $strServerStatusUptime = 'Deze MySQL server draait inmiddels %s. Hij is gestart op %s.';
00574 $strServerTabProcesslist = 'Processen';
00575 $strServerTabVariables = 'Variabelen';
00576 $strServerTrafficNotes = '<b>Server verkeer</b>: Deze tabellen geven statistieken weer van het verkeer van deze MySQL server vanaf het moment dat hij is gestart';
00577 $strServerVars = 'Server variabelen en instellingen';
00578 $strServerVersion = 'Server versie';
00579 $strSessionValue = 'Sessie variabelen';
00580 $strSetEnumVal = 'Als het veldtype "enum" of "set" is, voer dan de waardes in volgens dit formaat: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Als u ooit een backslash moet plaatsen ("\") of een enkel aanhalingsteken ("\'") bij deze waardes, backslash het (voorbeeld \'\\\\xyz\' of \'a\\\'b\').';
00581 $strShow = 'Toon';
00582 $strShowAll = 'Toon alles';
00583 $strShowColor = 'Toon kleur';
00584 $strShowCols = 'Toon kolommen';
00585 $strShowDatadictAs = 'Data Dictionary Formaat';
00586 $strShowFullQueries = 'Toon volledige Queries';
00587 $strShowGrid = 'Toon grid';
00588 $strShowPHPInfo = 'Laat informatie over PHP zien';
00589 $strShowTableDimension = 'Geef de dimensies van de tabellen weer';
00590 $strShowTables = 'Toon tabellen';
00591 $strShowThisQuery = ' Laat deze query hier zien ';
00592 $strShowingRecords = 'Toon Records';
00593 $strSimplifiedChinese = 'Vereenvoudigd Chinese';
00594 $strSingly = '(apart)';
00595 $strSize = 'Grootte';
00596 $strSort = 'Sorteren';
00597 $strSpaceUsage = 'Ruimte gebruik';
00598 $strSplitWordsWithSpace = 'Woorden worden gesplit door een spatie karakter (" ").';
00599 $strStatCheckTime = 'Laatst gecontroleerd';
00600 $strStatCreateTime = 'Gecreëerd';
00601 $strStatUpdateTime = 'Laatst bijgewerkt';
00602 $strStatement = 'Opdrachten';
00603 $strStatus = 'Status';
00604 $strStrucCSV = 'CSV gegevens';
00605 $strStrucData = 'Structuur en gegevens';
00606 $strStrucDrop = '\'drop table\' toevoegen';
00607 $strStrucExcelCSV = 'CSV voor MS Excel data';
00608 $strStrucOnly = 'Alleen structuur';
00609 $strStructPropose = 'Tabel structuur voorstellen';
00610 $strStructure = 'Structuur';
00611 $strSubmit = 'Verzenden';
00612 $strSuccess = 'Uw SQL-query is succesvol uitgevoerd.';
00613 $strSum = 'Som';
00614 $strSwedish = 'Zweeds';
00615 $strSwitchToTable = 'Wissel naar de gekopieerde tabel';
00616 
00617 $strTable = 'Tabel';
00618 $strTableComments = 'Tabel opmerkingen';
00619 $strTableEmpty = 'De tabel naam is leeg!';
00620 $strTableHasBeenDropped = 'Tabel %s is vervallen';
00621 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabel %s is leeg gemaakt';
00622 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabel %s is geschoond';
00623 $strTableMaintenance = 'Tabel onderhoud';
00624 $strTableOfContents = 'Inhoudsopgave';
00625 $strTableOptions = 'Tabel opties';
00626 $strTableStructure = 'Tabel structuur voor tabel';
00627 $strTableType = 'Tabel type';
00628 $strTables = '%s tabel(len)';
00629 $strTblPrivileges = 'Tabel-specifieke privileges';
00630 $strTextAreaLength = ' Vanwege z\'n lengte,<br /> is dit veld misschien niet te wijzigen ';
00631 $strThai = 'Thais';
00632 $strTheContent = 'De inhoud van uw bestand is ingevoegd.';
00633 $strTheContents = 'De inhoud van het bestand vervangt de inhoud van de geselecteerde tabel voor rijen met een identieke primaire of unieke sleutel.';
00634 $strTheTerminator = 'De afsluiter van de velden.';
00635 $strThisHost = 'Deze Host';
00636 $strThisNotDirectory = 'Dit was geen directory';
00637 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s is met success afgesloten.';
00638 $strTime = 'Tijd';
00639 $strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard';
00640 $strTotal = 'totaal';
00641 $strTotalUC = 'Totaal';
00642 $strTraditionalChinese = 'Traditioneel Chinees';
00643 $strTraffic = 'Verkeer';
00644 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Toont een klik bare thumbnail; opties: width,height in pixels (houdt de originele ratio)';
00645 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Toont een link naar deze image (directe blob download, i.e.).';
00646 $strTransformation_image_png__inline = 'Zie image/jpeg: inline';
00647 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Neemt een TIME, TIMESTAMP of DATETIME veld en vormt het naar uw lokale datumformaat. Eerst optie is de offset (in uren) welke zal worden toegevoegd aan de timestamp (Default: 0). De tweede opties is een ander datumformaat volgens de parameters beschikbaar volgens PHPs strftime().';
00648 $strTransformation_text_plain__external = 'ALLEEN LINUX: Lanceert een externe applicatie en voed het de veld data via standaard input. Geeft standaard output van de applicatie terug. Default is Netjes, om nette HTML code te tonen. Om beveiligings redenen zult u handmatig het bestand libraries/transformations/text_plain__external.inc.php moeten aanpassen en de tools die u mag draaien invoegen. De eerste opties is het nummer van het programma wat u wilt gebruiken, de tweede optie zijn de parameters voor dit programma. Het derde parameter, wanneer ingesteld op 1, zal de output omzetten door middel van htmlspecialchars() (Standaard is 1). Een vierde parameter, wanneer ingesteld als 1 zal NOWRAQP aan de content cell toevoegen, zodat de gehele output getoond zal worden zonder te herstructureren (Standaard 1)';
00649 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Preserveert het originele formaat van het veld. Er wordt geen Escaping toegepast.';
00650 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Toont een plaatje en een link, het veld bevat de bestandsnaam; De eerste optie is een prefix als "http://domein.com/", de tweede optie is de breedte in pixels, de derde is de hoogte.';
00651 $strTransformation_text_plain__link = 'Toont een link, het veld bevat de bestandsnaam; De eerste optie is een prefix als "http://domein.com/", de tweede optie is de titel voor de link.';
00652 $strTransformation_text_plain__substr = 'Toont alleen een stuk van een string. De eerst optie is een offset om te bepalen waar de output van uw tekst start (Standaard 0). De tweede optie is een offset van de hoeveel tekst die terug wordt gegeven. Wanneer leeg, zal het alle overgebleven tekst teruggeven. De derde optie defineerd welke karakters worden toegevoegd aan de output wanneer een substring wordt teruggegeven (Standaard: ...) .';
00653 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'Toont HTML code als HTML entities. Er wordt geen HTML formatting getoond.';
00654 $strTruncateQueries = 'Truncate getoonde Queries';
00655 $strTurkish = 'Turks';
00656 $strType = 'Type';
00657 
00658 $strUkrainian = 'Ukrainian';
00659 $strUncheckAll = 'Deselecteer alles';
00660 $strUnicode = 'Unicode';
00661 $strUnique = 'Unieke waarde';
00662 $strUnknown = 'onbekend';
00663 $strUnselectAll = 'Deselecteer alles';
00664 $strUpdComTab = 'Raadpleeg de Documentatie over hoe u uw Column_comments tabel bijwerkt.';
00665 $strUpdatePrivMessage = 'U heeft de rechten aangepast voor %s.';
00666 $strUpdateProfile = 'Pas profiel aan:';
00667 $strUpdateProfileMessage = 'Het profiel is aangepast.';
00668 $strUpdateQuery = 'Wijzig Query';
00669 $strUpgrade = 'U moet opwaarderen naar %s %s of hoger.';
00670 $strUsage = 'Gebruik';
00671 $strUseBackquotes = 'Gebruik backquotes (`) bij tabellen en velden\' namen';
00672 $strUseHostTable = 'Gebruik Host Tabel';
00673 $strUseTables = 'Gebruik tabellen';
00674 $strUseTextField = 'Gebruik tekstveld';
00675 $strUseThisValue = 'Gebruik deze waarde';
00676 $strUser = 'Gebruiker';
00677 $strUserAlreadyExists = 'De gebruiker %s bestaat al!';
00678 $strUserEmpty = 'De gebruikersnaam is leeg!';
00679 $strUserName = 'Gebruikersnaam';
00680 $strUserNotFound = 'De geselecteerde gebruiker werd niet aangetroffen in de privileges tabel';
00681 $strUserOverview = 'Gebruikers Overzicht';
00682 $strUsers = 'Gebruikers';
00683 $strUsersDeleted = 'De geselecteerde gebruikers zijn met succes verwijderd.';
00684 $strUsersHavingAccessToDb = 'Gebruikers die toegang hebben tot &quot;%s&quot;';
00685 
00686 $strValidateSQL = 'Valideer SQL';
00687 $strValidatorError = 'De SQL validatie kon niet worden geinitialiseerd. Controleer of u de nodige php extensies heeft geinstalleerd zoals beschreven in de %sdocumentatie%s.';
00688 $strValue = 'Waarde';
00689 $strVar = 'Variabelen';
00690 $strViewDump = 'Bekijk een dump (schema) van tabel';
00691 $strViewDumpDB = 'Bekijk een dump (schema) van database';
00692 $strViewDumpDatabases = 'Bekijk dump (schema) van de databases';
00693 
00694 $strWebServerUploadDirectory = 'web-server upload directory';
00695 $strWebServerUploadDirectoryError = 'De directory die u heeft ingesteld om te uploaden kan niet worden bereikt.';
00696 $strWelcome = 'Welkom op %s';
00697 $strWestEuropean = 'West Europees';
00698 $strWildcard = 'joker teken';
00699 $strWindowNotFound = 'Het doel browser scherm kon niet worden bijgewerkt. Misschien heeft u het scherm gesloten of uw browser blokkeert bijwerkingen van uw browser beveiliging';
00700 $strWithChecked = 'Met geselecteerd:';
00701 $strWritingCommentNotPossible = 'Het toevoegen van commentaar is niet mogelijk';
00702 $strWritingRelationNotPossible = 'Toevoegen van een relatie is niet mogelijk';
00703 $strWrongUser = 'Verkeerde gebruikersnaam/wachtwoord. Toegang geweigerd.';
00704 
00705 $strXML = 'XML';
00706 
00707 $strYes = 'Ja';
00708 
00709 $strZeroRemovesTheLimit = 'Opmerking: Het instellen van deze waarden op 0 (nul) verwijderd het limiet.';
00710 $strZip = '"Gezipt"';
00711 // To translate
00712 
00713 
00714 $strLogServer = 'Server'; //to translate
00715 
00716 $strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
00717 
00718 $strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
00719 $strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
00720 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
00721 $strBookmarkOptions = 'Bookmark options'; //to translate
00722 $strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
00723 $strCheckOverhead = 'Check overheaded'; //to translate
00724 $strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate
00725 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
00726 $strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
00727 $strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
00728 $strGeorgian = 'Georgian'; //to translate
00729 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
00730 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
00731 $strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
00732 ?>


Gnr par TYPO3 Ameos avec  doxygen 1.4.6