Documentation TYPO3 par Ameos

albanian-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: albanian-utf-8.inc.php,v 2.6 2003/12/30 21:34:04 nijel Exp $ */
00003 
00008 $charset = 'utf-8';
00009 $allow_recoding = TRUE;
00010 $allow_recoding = TRUE;
00011 $text_dir = 'ltr';
00012 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00013 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00014 $number_thousands_separator = '.';
00015 $number_decimal_separator = ',';
00016 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00017 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00018 
00019 $day_of_week = array('Djl', 'Hën', 'Mar', 'Mër', 'Enj', 'Pre', 'Sht'); //albanian days
00020 $month = array('Jan', 'Shk', 'Mar', 'Pri', 'Maj', 'Qer', 'Kor', 'Gsh', 'Sht', 'Tet', 'Nën', 'Dhj'); //albanian months
00021 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00022 // variable below
00023 $datefmt = '%d %B, %Y at %I:%M %p'; //albanian time
00024 $timespanfmt = '%s ditë, %s orë, %s minuta dhe %s sekonda';
00025 
00026 $strAPrimaryKey = 'Një kyç primar u shtua tek %s';
00027 $strAbortedClients = 'Dështoi';
00028 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Ju lutem, shkruani pozicionin absolut në webserver për tek directory e docSQL';
00029 $strAccessDenied = 'Hyrja nuk u pranua';
00030 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin u përpoq të lidhet me server-in MySQL, dhe server-i refuzoi lidhjen. Kontrollo emrin e host, username dhe password tek file config.inc.php dhe sigurohu që korrispondojnë me informacionet që ju ka dhënë administratori i server-it MySQL.';
00031 $strAction = 'Veprimi';
00032 $strAddAutoIncrement = 'Shto vlerë AUTO_INCREMENT';
00033 $strAddDeleteColumn = 'Shto/Fshi fushën';
00034 $strAddDeleteRow = 'Shto/Fshi kriterin';
00035 $strAddDropDatabase = 'Shto DROP DATABASE';
00036 $strAddIntoComments = 'Shto tek komentet';
00037 $strAddNewField = 'Shto një fushë të re';
00038 $strAddPriv = 'Shto një privilegj të ri';
00039 $strAddPrivMessage = 'Ke shtuar një privilegj të ri.';
00040 $strAddPrivilegesOnDb = 'Shto privilegje tek databaza në vazhdim';
00041 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Shto privilegje tek tabela në vazhdim';
00042 $strAddSearchConditions = 'Shto kushte kërkimi (trupi i specifikimit "where"):';
00043 $strAddToIndex = 'Shto tek treguesi i &nbsp;%s&nbsp;kolonës(ave)';
00044 $strAddUser = 'Shto një përdorues të ri';
00045 $strAddUserMessage = 'Ke shtuar një përdorues të ri.';
00046 $strAddedColumnComment = 'Komenti u shtua në kollonë';
00047 $strAddedColumnRelation = 'Relacioni u shtua për kollonën';
00048 $strAdministration = 'Administrimi';
00049 $strAffectedRows = 'Rreshtat e ndikuar:';
00050 $strAfter = 'Mbas %s';
00051 $strAfterInsertBack = 'Mbrapa';
00052 $strAfterInsertNewInsert = 'Shto një record të ri';
00053 $strAll = 'Të gjithë';
00054 $strAllTableSameWidth = 'vizualizon të gjitha tabelat me të njëjtën gjërësi?';
00055 $strAlterOrderBy = 'Transformo tabelën e renditur sipas';
00056 $strAnIndex = 'Një tregues u shtua tek %s';
00057 $strAnalyzeTable = 'Analizo tabelën';
00058 $strAnd = 'Dhe';
00059 $strAny = 'Çfarëdo';
00060 $strAnyColumn = 'Çfarëdo kolone';
00061 $strAnyDatabase = 'Çfarëdo databazë';
00062 $strAnyHost = 'Çfarëdo host';
00063 $strAnyTable = 'Çfarëdo tabelë';
00064 $strAnyUser = 'Çfarëdo përdorues';
00065 $strArabic = 'Arabisht';
00066 $strArmenian = 'Armene';
00067 $strAscending = 'Ngjitje';
00068 $strAtBeginningOfTable = 'Në fillim të tabelës';
00069 $strAtEndOfTable = 'Në fund të tabelës';
00070 $strAttr = 'Pronësi';
00071 $strAutodetect = 'Zbulim automatik';
00072 $strAutomaticLayout = 'Faqosje automatike';
00073 
00074 $strBack = 'Mbrapa';
00075 $strBaltic = 'Baltike';
00076 $strBeginCut = 'FILLIMI I CUT';
00077 $strBeginRaw = 'FILLIMI I RAW';
00078 $strBinary = 'Binar';
00079 $strBinaryDoNotEdit = 'Të dhëna të tipit binar - mos ndrysho';
00080 $strBookmarkAllUsers = 'Lejo që çdo përdorues të ketë hyrje në këtë libërshënues';
00081 $strBookmarkDeleted = 'Libërshënuesi u fshi.';
00082 $strBookmarkLabel = 'Etiketë';
00083 $strBookmarkOptions = 'Opcionet e libërshënuesit';
00084 $strBookmarkQuery = 'Query SQL shtuar të preferuarve';
00085 $strBookmarkThis = 'Shtoja të preferuarve këtë query SQL';
00086 $strBookmarkView = 'Shfaq vetëm';
00087 $strBrowse = 'Shfaq';
00088 $strBrowseForeignValues = 'Shfleto opcionet e huaja';
00089 $strBulgarian = 'Bullgarisht';
00090 $strBzError = 'phpMyAdmin nuk është në gjendje të kompresojë dump-in për arsye të prapashtesës Bz2 të gabuar në këtë version të php. Ju rekomandojmë patjetër vendosjen e <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> tek file juaj i konfigurimit të phpMyAdmin në <code>FALSE</code>. Nëqoftëse dëshironi të përdorni patjetër specifikat e kompresimit Bz2, duhet të rifreskoni php në versionin e fundit. Hidhini një sy php bug report %s për informacione të hollësishme.';
00091 $strBzip = '"kompresuar me bzip2"';
00092 
00093 $strCSVOptions = 'Opcione CSV';
00094 $strCannotLogin = 'E pamundur kryerja e login tek server-i MySQL';
00095 $strCantLoad = 'I pamundur ngarkimi i prapashtesës %s,<br />kontrollo konfigurimin e PHP';
00096 $strCantLoadMySQL = 'nuk arrij të ngarkoj prapashtesën MySQL,<br />kontrollo konfigurimin e PHP.';
00097 $strCantLoadRecodeIconv = 'I pamundur ngarkimi i prapashtesës iconv apo recode të nevoitshëm për konvertimin e karaktereve, konfiguroni php për të lejuar përdorimin e këtyre prapashtesave ose disaktivoni konvertimin e set të karaktereve në phpMyAdmin.';
00098 $strCantRenameIdxToPrimary = 'I pamundur riemërtimi i treguesit në PRIMAR!';
00099 $strCantUseRecodeIconv = 'I pamundur përdorimi i funksioneve iconv apo libiconv apo recode_string për shkak se ekstensioni duhet të ngarkohet. Kontrolloni konfigurimin e php.';
00100 $strCardinality = '';
00101 $strCarriage = 'Kryerradha: \\r';
00102 $strCaseInsensitive = 'case-insensitive';
00103 $strCaseSensitive = 'case-sensitive';
00104 $strCentralEuropean = 'Europa qendrore';
00105 $strChange = 'Ndrysho';
00106 $strChangeCopyMode = 'Krijo një përdorues të ri me të njëjta të drejta dhe ...';
00107 $strChangeCopyModeCopy = '... mbaj të vjetrin.';
00108 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... elemino të vjetrin nga tabela e përdoruesve e pastaj rilexo të drejtat.';
00109 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... elemino të vjetrin nga tabela e përdoruesve.';
00110 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... hiq të gjitha të drejtat nga i vjetri e pastaj eleminoje.';
00111 $strChangeCopyUser = 'Ndrysho Informacionet e Login / Kopjo përdoruesin';
00112 $strChangeDisplay = 'Zgjidh fushën që dëshiron të shohësh';
00113 $strChangePassword = 'Ndrysho password';
00114 $strCharset = 'Familje gërmash';
00115 $strCharsetOfFile = 'Familja gërmave të file:';
00116 $strCharsets = 'Familje gërmash';
00117 $strCharsetsAndCollations = 'Familje gërmash dhe Collations';
00118 $strCheckAll = 'Zgjidhi të gjithë';
00119 $strCheckDbPriv = 'Kontrollo të drejtat e databazës';
00120 $strCheckPrivs = 'Kontrollo të drejtat';
00121 $strCheckPrivsLong = 'Kontrollo të drejtat për databazën &quot;%s&quot;.';
00122 $strCheckTable = 'Kontrollo tabelën';
00123 $strChoosePage = 'Ju lutem zgjidhni faqen që dëshironi të modifikoni';
00124 $strColComFeat = 'Vizualizimi i komenteve të kollonave';
00125 $strCollation = 'Collation';
00126 $strColumn = 'Kollona';
00127 $strColumnNames = 'Emrat e kollonave';
00128 $strColumnPrivileges = 'Privilegjet relative të kollonave';
00129 $strCommand = 'Komanda';
00130 $strComments = 'Komente';
00131 $strCompleteInserts = 'Të shtuarat komplet';
00132 $strCompression = 'Kompresim';
00133 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin nuk arrin të lexojë file e konfigurimit!<br />Kjo mund të ndodhë kur php gjen një parse error në të apo kur php nuk arrin ta gjejë këtë file.<br />Ju lutem ngarkoheni direkt file e konfigurimit duke përdorur link-un e mëposhtëm dhe lexoni mesazhin(et) e gabimeve php që merrni. Në shumicën e rasteve mund t\'ju mungojë një apostrofë apo një presje.<br />Nëse faqja që do t\'ju hapet është bosh (e bardhë), atëhere gjithçka është në rregull.';
00134 $strConfigureTableCoord = 'Ju lutem, konfiguroni koordinatat për tabelën %s';
00135 $strConfirm = 'I sigurt që dëshiron ta bësh?';
00136 $strConnections = 'Lidhje';
00137 $strCookiesRequired = 'Nga kjo pikë e tutje, cookies duhet të jenë të aktivuara.';
00138 $strCopyTable = 'Kopjo tabelën tek (databazë<b>.</b>tabela):';
00139 $strCopyTableOK = 'Tabela %s u kopjua tek %s.';
00140 $strCopyTableSameNames = 'I pamundur kopjimi i tabelës tek vetvetja!';
00141 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin nuk është në gjendje të përfundojë thread %s. Ka mundësi të ketë përfunduar më parë.';
00142 $strCreate = 'Krijo';
00143 $strCreateIndex = 'Krijo një tregues tek &nbsp;%s&nbsp;columns';
00144 $strCreateIndexTopic = 'Krijo një tregues të ri';
00145 $strCreateNewDatabase = 'Krijo një databazë të re';
00146 $strCreateNewTable = 'Krijo një tabelë të re tek databazë %s';
00147 $strCreatePage = 'Krijo një faqe të re';
00148 $strCreatePdfFeat = 'Krijimi i PDF-ve';
00149 $strCriteria = 'Kriteri';
00150 $strCroatian = 'Kroate';
00151 $strCyrillic = 'Cyrillic';
00152 $strCzech = 'Çekisht';
00153 
00154 $strDBComment = 'Komenti për Databazën: ';
00155 $strDBGContext = 'Konteksti';
00156 $strDBGContextID = 'ID e kontekstit';
00157 $strDBGHits = 'Hits';
00158 $strDBGLine = 'Rreshti';
00159 $strDBGMaxTimeMs = 'Koha maksimum, ms';
00160 $strDBGMinTimeMs = 'Koha minimum, ms';
00161 $strDBGModule = 'Modul';
00162 $strDBGTimePerHitMs = 'Koha/Hit, ms';
00163 $strDBGTotalTimeMs = 'Koha gjithsej, ms';
00164 $strDanish = 'Danisht';
00165 $strData = 'Të dhëna';
00166 $strDataDict = 'Data Dictionary';
00167 $strDataOnly = 'Vetëm të dhëna';
00168 $strDatabase = 'Databazë ';
00169 $strDatabaseExportOptions = 'Opcione të eksportimit të databazës';
00170 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Databaza %s u eleminua.';
00171 $strDatabaseNoTable = 'Kjo databazë nuk përmban tabela!';
00172 $strDatabaseWildcard = 'Database (wildcards e lejuara):';
00173 $strDatabases = 'databazë';
00174 $strDatabasesDropped = '%s databaza u eleminuan korrektësisht.';
00175 $strDatabasesStats = 'Statistikat e databazave';
00176 $strDatabasesStatsDisable = 'Disaktivo Statistikat';
00177 $strDatabasesStatsEnable = 'Aktivo Statistikat';
00178 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Shënim: Aktivimi këtu i statistikave të Databazës mund të shkaktojë rritjen e trafikut midis server-it web dhe MySQL.';
00179 $strDbPrivileges = 'Privilegje specifike të databazës';
00180 $strDbSpecific = 'specifik i databazës';
00181 $strDefault = 'Prezgjedhur';
00182 $strDefaultValueHelp = 'Për vlerat e prezgjedhura, ju lutem shtoni një vlerë të vetme, pa backslash escaping apo thonjëza, duke përdorur këtë format: a';
00183 $strDelOld = 'Faqja aktuale përmban riferime ndaj tabelash që nuk ekzistojnë më. Dëshironi t\'i eleminoni këto riferimente?';
00184 $strDelete = 'Fshi';
00185 $strDeleteAndFlush = 'Fshi përdoruesit dhe pastaj rilexo privilegjet.';
00186 $strDeleteAndFlushDescr = 'Kjo është rruga më e pastër, por ngarkimi i privilegjeve mund të zgjasë disa çaste më shumë.';
00187 $strDeleteFailed = 'Fshirja dështoi!';
00188 $strDeleteUserMessage = 'Ke fshirë përdoruesin %s.';
00189 $strDeleted = 'rreshti u fshi';
00190 $strDeletedRows = 'rreshtat e fshirë:';
00191 $strDeleting = 'Në fshirje e sipër të %s';
00192 $strDescending = 'Zbritës';
00193 $strDescription = 'Përshkrimi';
00194 $strDictionary = 'fjalor';
00195 $strDisabled = 'Jo aktiv';
00196 $strDisplay = 'Shfaq';
00197 $strDisplayFeat = 'Shfaq karakteristikat';
00198 $strDisplayOrder = 'Mënyra e shfaqjes:';
00199 $strDisplayPDF = 'Shfaq skemën e PDF';
00200 $strDoAQuery = 'Zbato "query nga shembull" (karakteri jolly: "%")';
00201 $strDoYouReally = 'Konfermo: ';
00202 $strDocu = 'Dokumentet';
00203 $strDrop = 'Elemino';
00204 $strDropDB = 'Elemino databazën %s';
00205 $strDropSelectedDatabases = 'Elemino Databazat e zgjedhura';
00206 $strDropTable = 'Elemino tabelën';
00207 $strDropUsersDb = 'Elemino databazat që kanë emër të njëjtë me përdoruesit.';
00208 $strDumpComments = 'Përfshi komentet e kollonave si komente-SQL në linjë';
00209 $strDumpSaved = 'Dump u ruajt tek file %s.';
00210 $strDumpXRows = 'Dump i %s rreshta duke filluar nga rreshti %s.';
00211 $strDumpingData = 'Dump i të dhënave për tabelën';
00212 $strDynamic = 'dinamik';
00213 
00214 $strEdit = 'Ndrysho';
00215 $strEditPDFPages = 'Ndrysho faqen PDF';
00216 $strEditPrivileges = 'Ndrysho të drejtat';
00217 $strEffective = 'Efektiv';
00218 $strEmpty = 'Zbraz';
00219 $strEmptyResultSet = 'MySQL ka kthyer një të përbashkët boshe (p.sh. zero rreshta).';
00220 $strEnabled = 'Aktiv';
00221 $strEnd = 'Fund';
00222 $strEndCut = 'FUNDI I CUT';
00223 $strEndRaw = 'FUNDI I RAW';
00224 $strEnglish = 'Anglisht';
00225 $strEnglishPrivileges = 'Shënim: emrat e të drejtave të MySQL janë në Anglisht';
00226 $strError = 'Gabim';
00227 $strEstonian = 'Estoneze';
00228 $strExcelOptions = 'Opcione të Excel';
00229 $strExecuteBookmarked = 'Zbaton query nga libërshënuesi';
00230 $strExplain = 'Shpjego SQL';
00231 $strExport = 'Eksporto';
00232 $strExportToXML = 'Eksporto në formatin XML';
00233 $strExtendedInserts = 'Të shtuara të zgjeruara';
00234 $strExtra = 'Extra';
00235 
00236 $strFailedAttempts = 'Përpjekje të dështuara';
00237 $strField = 'Fushë';
00238 $strFieldHasBeenDropped = 'Fusha %s u eleminua';
00239 $strFields = 'Fusha';
00240 $strFieldsEmpty = ' Numratori i fushave është bosh! ';
00241 $strFieldsEnclosedBy = 'Fushë e përbërë nga';
00242 $strFieldsEscapedBy = 'Fushë e kufizuar nga';
00243 $strFieldsTerminatedBy = 'Fushë që mbaron me';
00244 $strFileAlreadyExists = 'File %s ekziston në server: të lutem, ndrysho emrin e file ose zgjidh opcionin "Mbishkruaj".';
00245 $strFileCouldNotBeRead = 'File nuk mund të lexohet';
00246 $strFileNameTemplate = 'Emri i file template';
00247 $strFileNameTemplateHelp = 'Përdor __DB__ për emrin e databazës, __TABLE__ si emër për tabelën dhe %sany strftime%s opcione për specifikat e kohës, prapashtesa do të shtohet automatikisht. Çdo tekst tjetër do të konservohet.';
00248 $strFileNameTemplateRemember = 'kujto template';
00249 $strFixed = 'fiks';
00250 $strFlushPrivilegesNote = 'Shënim: phpMyAdmin lexon privilegjet e përdoruesve direkt nga tabela e privilegjeve të MySQL. Përmbajtja e kësaj tabele mund të ndryshojë nga privilegjet e përdorur nga serveri nëse janë kryer ndryshime manuale. Në këtë rast, duhet të %srifreskoni privilegjet%s para se të vazhdoni.';
00251 $strFlushTable = 'Rifillo ("FLUSH") tabelën';
00252 $strFormEmpty = 'Mungon një vlerë në formular!';
00253 $strFormat = 'Formati';
00254 $strFullText = 'Teksti i plotë';
00255 $strFunction = 'Funksioni';
00256 
00257 $strGenBy = 'Gjeneruar nga';
00258 $strGenTime = 'Gjeneruar më';
00259 $strGeneralRelationFeat = 'Karakteristikat e përgjithshme të relacionit';
00260 $strGerman = 'Gjermanisht';
00261 $strGlobal = 'globale';
00262 $strGlobalPrivileges = 'Privilegje globale';
00263 $strGlobalValue = 'Vlerë Globale';
00264 $strGo = 'Zbato';
00265 $strGrantOption = 'Grant';
00266 $strGrants = 'Lejo';
00267 $strGreek = 'Greqisht';
00268 $strGzip = '"kompresuar me gzip"';
00269 
00270 $strHasBeenAltered = 'u ndryshua.';
00271 $strHasBeenCreated = 'u krijua.';
00272 $strHaveToShow = 'Zgjidh të paktën një kolonë për të parë';
00273 $strHebrew = 'Hebraike';
00274 $strHome = 'Faqja web';
00275 $strHomepageOfficial = 'Faqja zyrtare e phpMyAdmin';
00276 $strHomepageSourceforge = 'Faqja e phpMyAdmin tek sourceforge.net';
00277 $strHost = 'Host';
00278 $strHostEmpty = 'Emri i host është bosh!';
00279 $strHungarian = 'Hungarisht';
00280 
00281 $strId = 'ID';
00282 $strIdxFulltext = 'Teksti komplet';
00283 $strIfYouWish = 'Për të ngarkuar të dhënat vetëm për disa kollona të tabelës, specifiko listën e fushave (të ndara me presje).';
00284 $strIgnore = 'Shpërfill';
00285 $strIgnoringFile = 'File %s u shpërfill';
00286 $strImportDocSQL = 'Importo files docSQL';
00287 $strImportFiles = 'Importo files';
00288 $strImportFinished = 'Importimi përfundoi';
00289 $strInUse = 'në përdorim';
00290 $strIndex = 'Treguesi';
00291 $strIndexHasBeenDropped = 'Treguesi %s u eleminua';
00292 $strIndexName = 'Emri i treguesit&nbsp;:';
00293 $strIndexType = 'Lloji i treguesit&nbsp;:';
00294 $strIndexes = 'Tregues';
00295 $strInnodbStat = 'Gjëndja InnoDB';
00296 $strInsecureMySQL = 'File i konfigurimit në përdorim përmban zgjedhje (root pa asnjë password) që korrispondojnë me të drejtat e account MySQL të paracaktuar. Një server MySQL funksionues me këto zgjedhje është i pambrojtur ndaj sulmeve, dhe ju duhet patjetër të korrigjoni këtë vrimë në siguri.';
00297 $strInsert = 'Shto';
00298 $strInsertAsNewRow = 'Shto një rresht të ri';
00299 $strInsertNewRow = 'Shto një rresht të ri';
00300 $strInsertTextfiles = 'Shto një file teksti në tabelë';
00301 $strInsertedRowId = 'U shtua id e rreshtit:';
00302 $strInsertedRows = 'Rreshtat e shtuar:';
00303 $strInstructions = 'Instruksione';
00304 $strInternalNotNecessary = '* Nuk ka nevojë për një relacion të brendshëm kur ky relacion ekziston në InnoDB.';
00305 $strInternalRelations = 'Relacione të brendshme';
00306 $strInvalidName = '"%s" është një fjalë e rezervuar; nuk mund ta përdorësh si emër për databazë/tabelë/fushë.';
00307 
00308 $strJapanese = 'Japonisht';
00309 $strJumpToDB = 'Kalo tek databaza &quot;%s&quot;.';
00310 $strJustDelete = 'Vetëm fshi përdoruesit nga tabelat e privilegjeve.';
00311 $strJustDeleteDescr = 'Përdoruesit e &quot;fshirë&quot; do të kenë akoma mundësi të futen në server si zakonisht derisa privilegjet të ringarkohen përsëri.';
00312 
00313 $strKeepPass = 'Mos ndrysho password';
00314 $strKeyname = 'Emri i kyçit';
00315 $strKill = 'Hiq';
00316 $strKorean = 'Koreane';
00317 
00318 $strLaTeX = 'LaTeX';
00319 $strLaTeXOptions = 'Opcione LaTeX';
00320 $strLandscape = 'Horizontale';
00321 $strLatexContent = 'Përmbajtja e tabelës __TABLE__';
00322 $strLatexContinued = '(vazhdon)';
00323 $strLatexContinuedCaption = 'Nëntitulli i tabelës vazhduese';
00324 $strLatexIncludeCaption = 'Përfshi nëntitullin e tabelës';
00325 $strLatexLabel = 'Çelsi i etiketës';
00326 $strLatexStructure = 'Struktura e tabelës __TABLE__';
00327 $strLength = 'Gjatësia';
00328 $strLengthSet = 'Gjatësia/Set*';
00329 $strLimitNumRows = 'record për faqe';
00330 $strLineFeed = 'Fundi i rreshtit: \\n';
00331 $strLines = 'Record';
00332 $strLinesTerminatedBy = 'Rreshta që mbarojnë me';
00333 $strLinkNotFound = 'Lidhja nuk u gjet';
00334 $strLinksTo = 'Lidhje me';
00335 $strLithuanian = 'Lituane';
00336 $strLoadExplanation = 'Metoda më e mirë është zgjedhur si default, por ju jepet mundësia t\'a ndryshoni nëqoftëse dështon.';
00337 $strLoadMethod = 'Metoda e NGARKIMIT';
00338 $strLocalhost = 'Lokal';
00339 $strLocationTextfile = 'Pozicioni i file';
00340 $strLogPassword = 'Password:';
00341 $strLogServer = 'Server-i';
00342 $strLogUsername = 'Emri i përdoruesit:';
00343 $strLogin = 'Lidh';
00344 $strLoginInformation = 'Informacione mbi Login';
00345 $strLogout = 'Shkëput';
00346 
00347 $strMIME_MIMEtype = 'Lloji MIME';
00348 $strMIME_available_mime = 'Lloje MIME në dispozicion';
00349 $strMIME_available_transform = 'Transformacionet në dispozicion';
00350 $strMIME_description = 'Përshkrimi';
00351 $strMIME_file = 'Emri i File';
00352 $strMIME_nodescription = 'Asnjë përshkrim në dispozicion për këtë transformim.<br />Ju lutem pyet autorin, çfarë %s bën.';
00353 $strMIME_transformation = 'Transformimi i Browser';
00354 $strMIME_transformation_note = 'Për listën e opcioneve të transformimeve në dispozicion dhe transformimet relativë të llojeve-MIME, kliko tek %spërshkrimet e transformimeve%s';
00355 $strMIME_transformation_options = 'Opcione të transformimeve';
00356 $strMIME_transformation_options_note = 'Ju lutem shkruani vlerat për opcionet e transformimit duke përdorur këtë format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Nëse keni nevojë të shtoni një backslash ("\") apo një apostrofë ("\'") midis këtyre vlerave, duhet ti backslash-oni (për shembull \'\\\\xyz\' ose \'a\\\'b\').';
00357 $strMIME_without = 'Llojet-MIME të print-uar në italics kanë një funksion transformacioni të veçantë';
00358 $strMissingBracket = 'Mungojnë thonjëza';
00359 $strModifications = 'Ndryshimet u shpëtuan';
00360 $strModify = 'Ndrysho';
00361 $strModifyIndexTopic = 'Ndrysho një tregues';
00362 $strMoreStatusVars = 'Më shumë të ndryshueshme të gjendjes';
00363 $strMoveTable = 'Sposto tabelën në (databazë<b>.</b>tabela):';
00364 $strMoveTableOK = 'Tabela %s u lëviz tek %s.';
00365 $strMoveTableSameNames = 'E pamundur lëvizja e tabelës tek vetvetja!';
00366 $strMultilingual = 'shumëgjuhësh';
00367 $strMustSelectFile = 'Duhet të zgjidhni file që dëshironi të shtoni.';
00368 $strMySQLCharset = 'Set karakteresh MySQL';
00369 $strMySQLReloaded = 'MySQL u rifillua.';
00370 $strMySQLSaid = 'Mesazh nga MySQL: ';
00371 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% në ekzekutim tek %pma_s2% si %pma_s3%';
00372 $strMySQLShowProcess = 'Shfaq proceset në ekzekutim';
00373 $strMySQLShowStatus = 'Shfaq informacionet e runtime të MySQL';
00374 $strMySQLShowVars = 'Shfaq të ndryshueshmet e sistemit të MySQL';
00375 
00376 $strName = 'Emri';
00377 $strNext = 'Në vazhdim';
00378 $strNo = ' Jo ';
00379 $strNoDatabases = 'Asnjë databazë';
00380 $strNoDatabasesSelected = 'Asnjë databazë është zgjedhur.';
00381 $strNoDescription = 'asnjë përshkrim';
00382 $strNoDropDatabases = 'Komandat "DROP DATABASE" nuk janë aktive.';
00383 $strNoExplain = 'Mos shpjego SQL';
00384 $strNoFrames = 'phpMyAdmin funksionon më mirë me browser që suportojnë frames';
00385 $strNoIndex = 'Asnjë tregues i përcaktuar!';
00386 $strNoIndexPartsDefined = 'Asnjë pjesë e treguesit është përcaktuar!';
00387 $strNoModification = 'Asnjë ndryshim';
00388 $strNoOptions = 'Ky format nuk ka opcione';
00389 $strNoPassword = 'Asnjë password';
00390 $strNoPermission = 'Server-i web nuk ka të drejtat e duhura për të ruajtur file %s.';
00391 $strNoPhp = 'pa kod PHP';
00392 $strNoPrivileges = 'Asnjë privilegj';
00393 $strNoQuery = 'Asnjë query SQL!';
00394 $strNoRights = 'Nuk ke të drejta të mjaftueshme për të kryer këtë operacion!';
00395 $strNoSpace = 'Hapësirë e pamjaftueshme për të ruajtur file %s.';
00396 $strNoTablesFound = 'Nuk gjenden tabela në databazë.';
00397 $strNoUsersFound = 'Nuk u gjet asnjë përdorues.';
00398 $strNoUsersSelected = 'Nuk është seleksionuar asnjë përdorues.';
00399 $strNoValidateSQL = 'Mos vleftëso SQL';
00400 $strNone = 'Asnjë lloj';
00401 $strNotNumber = 'Ky nuk është një numër!';
00402 $strNotOK = 'jo OK';
00403 $strNotSet = '<b>%s</b> tabela nuk u gjet ose nuk është përcaktuar tek %s';
00404 $strNotValidNumber = ' nuk është një rresht i vlefshëm!';
00405 $strNull = 'Null';
00406 $strNumSearchResultsInTable = '%s korrispondon(jnë) tek tabela <i>%s</i>';
00407 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Gjithsej:</b> <i>%s</i> korrispondues(ë)';
00408 $strNumTables = 'Tabela';
00409 
00410 $strOK = 'OK';
00411 $strOftenQuotation = 'Zakonisht nga dopjo thonjza. ME DËSHIRË tregon që vetëm fushat <I>char</I> dhe <I>varchar</I> duhet të delimitohen nga karakteri i treguar.';
00412 $strOperations = 'Operacione';
00413 $strOptimizeTable = 'Optimizo tabelën';
00414 $strOptionalControls = 'Me dëshirë. Ky karakter kontrollon si të shkruash apo lexosh karakteret specialë.';
00415 $strOptionally = 'ME DËSHIRË';
00416 $strOptions = 'Mundësi';
00417 $strOr = 'Ose';
00418 $strOverhead = 'Mbi limit';
00419 $strOverwriteExisting = 'Mbishkruaj file(s) ekzistues';
00420 
00421 $strPHP40203 = 'Është në përdorim PHP 4.2.3, që përmban një difekt serioz me stringat multi-byte strings (mbstring). Shiko raportin 19404 të bug PHP. Ky version i PHP nuk rekomandohet për tu përdorur me phpMyAdmin.';
00422 $strPHPVersion = 'Versioni i PHP';
00423 $strPageNumber = 'Numri i faqes:';
00424 $strPaperSize = 'Përmasat e letrës';
00425 $strPartialText = 'Tekst i pjesëshëm';
00426 $strPassword = 'Password';
00427 $strPasswordChanged = 'Password për përdoruesin %s u ndryshua me sukses.';
00428 $strPasswordEmpty = 'Password është bosh!';
00429 $strPasswordNotSame = 'Password nuk korrispondon!';
00430 $strPdfDbSchema = 'Skema e databazë "%s" - Faqja %s';
00431 $strPdfInvalidPageNum = 'Numri i faqes së PDF i papërcaktuar!';
00432 $strPdfInvalidTblName = 'Tabela "%s" nuk ekziston!';
00433 $strPdfNoTables = 'Asnjë tabelë';
00434 $strPerHour = 'në orë';
00435 $strPerMinute = 'në minutë';
00436 $strPerSecond = 'në sekondë';
00437 $strPhoneBook = 'numratori';
00438 $strPhp = 'Krijo kodin PHP';
00439 $strPmaDocumentation = 'Dokumente të phpMyAdmin';
00440 $strPmaUriError = 'Direktiva <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> DUHET të përcaktohet tek file i konfigurimit!';
00441 $strPortrait = 'Vertikal';
00442 $strPos1 = 'Fillim';
00443 $strPrevious = 'Paraardhësi';
00444 $strPrimary = 'Primar';
00445 $strPrimaryKey = 'Kyç primar';
00446 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Kyçi primar u eleminua';
00447 $strPrimaryKeyName = 'Emri i kyçit primar duhet të jetë... PRIMARY!';
00448 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>duhet</b> të jetë emri i, dhe <b>vetëm i</b>, një kyçi primar!)';
00449 $strPrint = 'Printo';
00450 $strPrintView = 'Shfaq për printim';
00451 $strPrintViewFull = 'Shfaq për printim (me full text)';
00452 $strPrivDescAllPrivileges = 'Përfshin të gjitha të drejtat me përjashtim të GRANT.';
00453 $strPrivDescAlter = 'Lejon ndryshimin e strukturës së tabelave ekzistuese.';
00454 $strPrivDescCreateDb = 'Lejon krijimin e tabelave të reja dhe databazave të reja.';
00455 $strPrivDescCreateTbl = 'Lejon krijimin e tabelave të reja.';
00456 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Lejon krijimin e tabelave të përkohëshme.';
00457 $strPrivDescDelete = 'Lejon fshirjen e të dhënave.';
00458 $strPrivDescDropDb = 'Lejon eleminimin e databazave dhe tabelave.';
00459 $strPrivDescDropTbl = 'Lejon eleminimin e tabelave.';
00460 $strPrivDescExecute = 'Lejon ekzekutimin e procedurave të regjistruara; Nuk ka efekt në këtë version të MySQL.';
00461 $strPrivDescFile = 'Lejon importimin e të dhënave nga dhe eksportimin e të dhënave në files.';
00462 $strPrivDescGrant = 'Lejon të shtosh përdorues dhe privilegje pa ringarkuar tabelat e privilegjeve.';
00463 $strPrivDescIndex = 'Lejon krijimin dhe eleminimin e treguesve.';
00464 $strPrivDescInsert = 'Lejon futjen dhe mbishkrimin e të dhënave.';
00465 $strPrivDescLockTables = 'Lejon bllokimin e tabelave për thread e momentit.';
00466 $strPrivDescMaxConnections = 'Kufizon numrin e lidhjeve të reja që një përdorues mund të hapë në një orë.';
00467 $strPrivDescMaxQuestions = 'Kufizon numrin e kërkesave që një përdorues mund ti dërgojë server-it në një orë.';
00468 $strPrivDescMaxUpdates = 'Kufizon numrin e komandave që mund të ndryshojnë një tabelë apo databazë që një përdorues mund të zbatojë në një orë.';
00469 $strPrivDescProcess3 = 'Lejon vrasjen e proceseve të përdoruesve të tjerë.';
00470 $strPrivDescProcess4 = 'Lejon shikimin e queries komplete tek lista e proceseve.';
00471 $strPrivDescReferences = 'Nuk ka asnjë efekt tek ky version i MySQL.';
00472 $strPrivDescReload = 'Lejon ringarkimin e parametrave të server-it dhe risetimin e cache të server/ve.';
00473 $strPrivDescReplClient = 'I jep të drejtën një përdoruesi të pyesë se ku gjenden slaves / masters.';
00474 $strPrivDescReplSlave = 'Nevoitet për replikimin e slaves.';
00475 $strPrivDescSelect = 'Lejon leximin e të dhënave.';
00476 $strPrivDescShowDb = 'Mundëson hyrjen tek lista komplete e databazave.';
00477 $strPrivDescShutdown = 'Lejon fikjen e server-it.';
00478 $strPrivDescSuper = 'Lejon lidhje të tjera, edhe po të jetë arritur numri maksimal i lidhjeve; I nevojshëm për shumë operacione administrimi si përcaktimi i të ndryshueshmeve globale apo fshirja e threads të përdoruesve të tjerë.';
00479 $strPrivDescUpdate = 'Lejon ndryshimin e të dhënave.';
00480 $strPrivDescUsage = 'Asnjë privilegj.';
00481 $strPrivileges = 'Privilegje';
00482 $strPrivilegesReloaded = 'Privilegjet u ringarkuan me sukses.';
00483 $strProcesslist = 'Lista e Proceseve';
00484 $strProperties = 'Pronësi';
00485 $strPutColNames = 'Vendos emrat e kollonave tek rreshti i parë';
00486 
00487 $strQBE = 'Query nga shembull';
00488 $strQBEDel = 'Fshi';
00489 $strQBEIns = 'Shto';
00490 $strQueryFrame = 'Dritarja e Query';
00491 $strQueryFrameDebug = 'Informacione të Debug';
00492 $strQueryFrameDebugBox = 'Të ndryshueshme aktive për formularin e query:\nDB: %s\nTabella: %s\nServer-i: %s\n\nTë ndryshueshmet aktuale për formularin e query:\nDB: %s\nTabella: %s\nServer-i: %s\n\nPozicioni i Opener: %s\nPozicioni i Frameset: %s.';
00493 $strQueryOnDb = 'SQL-query tek databazë <b>%s</b>:';
00494 $strQuerySQLHistory = 'Kronollogjia e SQL';
00495 $strQueryStatistics = '<b>Statistikat e Query</b>: Që nga nisja e tij, server-it i janë dërguar %s queries.';
00496 $strQueryTime = 'Query ka zgjatur %01.4f sec';
00497 $strQueryType = 'Lloji i query';
00498 $strQueryWindowLock = 'Mos e mbishkruaj këtë query nga jashtë dritares';
00499 
00500 $strReType = 'Rifut';
00501 $strReceived = 'Marrë';
00502 $strRecords = 'Record';
00503 $strReferentialIntegrity = 'Kontrollo integritetin e informacioneve:';
00504 $strRelationNotWorking = 'Karakteristikat shtesë janë disaktivuar për sa i takon funksionimit me tabelat e link-uara. Për të zbuluar përse, klikoni %skëtu%s.';
00505 $strRelationView = 'Shiko relacionet';
00506 $strRelationalSchema = 'Skema relazionale';
00507 $strRelations = 'Relacione';
00508 $strReloadFailed = 'Rinisja e MySQL dështoi.';
00509 $strReloadMySQL = 'Rinis MySQL';
00510 $strReloadingThePrivileges = 'Duke rilexuar privilegjet';
00511 $strRememberReload = 'Kujtohu të rinisësh MySQL.';
00512 $strRemoveSelectedUsers = 'Heq përdoruesit e zgjedhur';
00513 $strRenameTable = 'Riemërto tabelën në';
00514 $strRenameTableOK = 'Tabela %s u riemërtua %s';
00515 $strRepairTable = 'Riparo tabelën';
00516 $strReplace = 'Zëvëndëso';
00517 $strReplaceNULLBy = 'Zevëndëso NULL me';
00518 $strReplaceTable = 'Zëvëndëso të dhënat e tabelës me file';
00519 $strReset = 'Rinis';
00520 $strResourceLimits = 'Limitet e rezervave';
00521 $strRevoke = 'Hiq';
00522 $strRevokeAndDelete = 'Hiqja të gjitha të drejtat aktive përdoruesve dhe pastaj eleminoi.';
00523 $strRevokeAndDeleteDescr = 'Përdoruesit DO TË MUND TË PËRDORIN sidoqoftë privilegjin deri atëhere kur privilegjet të ringarkohen.';
00524 $strRevokeGrant = 'Hiq të drejtat';
00525 $strRevokeGrantMessage = 'Ke hequr privilegjet e të drejtave për %s';
00526 $strRevokeMessage = 'Ke anulluar privilegjet për %s';
00527 $strRevokePriv = 'Anullo privilegjet';
00528 $strRowLength = 'Gjatësia e rreshtit';
00529 $strRowSize = 'Dimensioni i rreshtit';
00530 $strRows = 'rreshta';
00531 $strRowsFrom = 'rreshta duke filluar nga';
00532 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (headers të rrotulluar)';
00533 $strRowsModeHorizontal = ' horizontal ';
00534 $strRowsModeOptions = ' në modalitetin %s dhe përsërit headers mbas %s qeli ';
00535 $strRowsModeVertical = ' vertikal ';
00536 $strRowsStatistic = 'Statistikat e rreshtave';
00537 $strRunQuery = 'Dërgo Query';
00538 $strRunSQLQuery = 'Zbato query SQL tek databazë %s';
00539 $strRunning = 'në ekzekutim tek %s';
00540 $strRussian = 'Rusisht';
00541 
00542 $strSQL = 'SQL';
00543 $strSQLOptions = 'Opcione SQL';
00544 $strSQLParserBugMessage = 'Ka mundësi që ka një bug tek parser SQL. Ju lutem, kontrolloni query tuaj me kujdes, dhe kontrolloni që presjet të jenë ku duhet dhe jo të gabuara. Një shkak tjetër i mundshëm i gabimit mund të jetë që po mundoheni të uploadoni një file binar jashtë një zone teksti të kufizuar me presje. Mund edhe të provoni query tuaj MySQL nga interfaqja e shkruar e komandave. Gabimi i mëposhtëm i kthyer nga server-i MySQL, nëse ekziston një i tillë, mund tju ndihmojë në diagnostikimin e problemit. Nëse ka akoma probleme, apo n.q.s. parser-i SQL i phpMyAdmin gabon kur përkundrazi nga interfaqja e komandave të thjeshta nuk rezultojnë probleme, ju lutem zvogëloni query tuaj SQL në hyrje në query e vetme që shkakton probleme, dhe dërgoni një bug raportim me të dhënat rezultuese nga seksioni CUT i mëposhtëm:';
00545 $strSQLParserUserError = 'Mesa duket ekziston një gabim tek query juaj SQL e futur. Gabimi i server-it MySQL i treguar më poshtë, nëse ekziston, mund t\'ju ndihmojë në diagnostikimin e problemit';
00546 $strSQLQuery = 'query SQL';
00547 $strSQLResult = 'Rezultati SQL';
00548 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Identifikues i pavlefshëm';
00549 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Thonjëza të pambyllura';
00550 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Stringë Punctuation e panjohur';
00551 $strSave = 'Shpëto';
00552 $strSaveOnServer = 'Ruaje në server tek directory %s';
00553 $strScaleFactorSmall = 'Faktori i shkallës është shumë i vogël për të plotësuar skemën në faqe';
00554 $strSearch = 'Kërko';
00555 $strSearchFormTitle = 'Kërko në databazë';
00556 $strSearchInTables = 'Tek tabela(at):';
00557 $strSearchNeedle = 'Fjala(ë) apo vlera(at) për t\'u kërkuar (karakteri Jolly: "%"):';
00558 $strSearchOption1 = 'të paktën njërën nga fjalët';
00559 $strSearchOption2 = 'të gjitha fjalët';
00560 $strSearchOption3 = 'fraza precize';
00561 $strSearchOption4 = 'si ekspresion i rregullt';
00562 $strSearchResultsFor = 'Kërko rezultatet për "<i>%s</i>" %s:';
00563 $strSearchType = 'Gjej:';
00564 $strSecretRequired = 'Tani nevoitet një fjalëkalim sekret për file e konfigurimit(blowfish_secret).';
00565 $strSelect = 'Zgjidh';
00566 $strSelectADb = 'Të lutem, zgjidh një databazë';
00567 $strSelectAll = 'Zgjidh gjithçka';
00568 $strSelectFields = 'Zgjidh fushat (të paktën një):';
00569 $strSelectNumRows = 'tek query';
00570 $strSelectTables = 'Zgjidh Tabelat';
00571 $strSend = 'Ruaje me emër...';
00572 $strSent = 'Dërguar';
00573 $strServer = 'Server %s';
00574 $strServerChoice = 'Zgjedhja e server';
00575 $strServerStatus = 'Informacione mbi Runtime';
00576 $strServerStatusUptime = 'Ky server server MySQL po punon që prej %s. U nis më %s.';
00577 $strServerTabProcesslist = 'Proceset';
00578 $strServerTabVariables = 'Të ndryshueshmet';
00579 $strServerTrafficNotes = '<b>Trafiku i server-it</b>: Këto tabela do të shfaqin statistikat e trafikut të rrjetit për këtë server MySQL që nga momenti i nisjes së tij.';
00580 $strServerVars = 'Të ndryshueshmet dhe parametrat e Server-it';
00581 $strServerVersion = 'Versioni i MySQL';
00582 $strSessionValue = 'Vlera seancës';
00583 $strSetEnumVal = 'N.q.s. fusha është "enum" apo "set", shtoni të dhënat duke përdorur formatin: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Nëse megjithatë do t\'u duhet të vini backslashes ("\") apo single quote ("\'") para këtyre vlerave, backslash-ojini (për shembull \'\\\\xyz\' o \'a\\\'b\').';
00584 $strShow = 'Shfaq';
00585 $strShowAll = 'Shfaqi të gjithë';
00586 $strShowColor = 'Shfaq ngjyrën';
00587 $strShowCols = 'Shfaq kollonat';
00588 $strShowDatadictAs = 'Formati i Data Dictionary';
00589 $strShowFullQueries = 'Shfaq Queries komplete';
00590 $strShowGrid = 'Shfaq rrjetën';
00591 $strShowPHPInfo = 'Trego info mbi PHP';
00592 $strShowTableDimension = 'Trego dimensionin e tabelave';
00593 $strShowTables = 'Shfaq tabelat';
00594 $strShowThisQuery = 'Tregoje përsëri këtë query';
00595 $strShowingRecords = 'Vizualizimi i record ';
00596 $strSimplifiedChinese = 'Kineze e thjeshtëzuar';
00597 $strSingly = '(një nga një)';
00598 $strSize = 'Dimensioni';
00599 $strSort = 'rreshtimi';
00600 $strSortByKey = 'Rendit sipas çelsit';
00601 $strSpaceUsage = 'Hapësira e përdorur';
00602 $strSplitWordsWithSpace = 'Fjalët janë të ndara nga një hapsirë (" ").';
00603 $strStatCheckTime = 'Kontrolli i fundit';
00604 $strStatCreateTime = 'Krijimi';
00605 $strStatUpdateTime = 'Ndryshimi i fundit';
00606 $strStatement = 'Instruksione';
00607 $strStatus = 'Gjendja';
00608 $strStrucCSV = 'të dhëna CSV';
00609 $strStrucData = 'Struktura dhe të dhëna';
00610 $strStrucDrop = 'Shto \'drop table\'';
00611 $strStrucExcelCSV = 'CSV për të dhëna Ms Excel';
00612 $strStrucOnly = 'Vetëm struktura';
00613 $strStructPropose = 'Propozo strukturën e tabelës';
00614 $strStructure = 'Struktura';
00615 $strSubmit = 'Dërgoje';
00616 $strSuccess = 'Query u zbatua me sukses';
00617 $strSum = 'Gjithsej';
00618 $strSwedish = 'Suedisht';
00619 $strSwitchToTable = 'Kalo tek tabela e kopjuar';
00620 
00621 $strTable = 'Tabela';
00622 $strTableComments = 'Komente mbi tabelën';
00623 $strTableEmpty = 'Emri i tabelës është bosh!';
00624 $strTableHasBeenDropped = 'Tabela %s u eleminua';
00625 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabela %s u zbraz';
00626 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabela %s u rifreskua';
00627 $strTableMaintenance = 'Administrimi i tabelës';
00628 $strTableOfContents = 'Tabela e përmbajtjes';
00629 $strTableOptions = 'Opcione për tabelën';
00630 $strTableStructure = 'Struktura e tabelës';
00631 $strTableType = 'Lloji i tabelës';
00632 $strTables = '%s tabela(at)';
00633 $strTblPrivileges = 'Të drejta relative me tabelat';
00634 $strTextAreaLength = ' Për shkak të gjatësisë saj,<br /> kjo fushë nuk mund të ndryshohet ';
00635 $strThai = 'Thai';
00636 $strTheContent = 'Përmbajtja e file u shtua.';
00637 $strTheContents = 'Përmbajtja e file zëvëndëson rreshtat e tabelës me të njëjtin kyç primar apo kyç të vetëm.';
00638 $strTheTerminator = 'Karakteri përfundues i fushave.';
00639 $strThisHost = 'Këtë Host';
00640 $strThisNotDirectory = 'Kjo nuk është një directory';
00641 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s u përfundua me sukses.';
00642 $strTime = 'Koha';
00643 $strToggleScratchboard = '(dis)aktivo scratchboard';
00644 $strTotal = 'Gjithsej';
00645 $strTotalUC = 'Gjithsej';
00646 $strTraditionalChinese = 'Kineze tradicionale';
00647 $strTraffic = 'Trafiku';
00648 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Shfaq një thumbnail të klikueshëm; mundësitë: gjërësia, lartësia në pixels (ruan proporcionin origjinal)';
00649 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Shfaq një lidhje për tek kjo figurë (download blob direkt, p.sh.).';
00650 $strTransformation_image_png__inline = 'Shiko figurën/jpeg: në line';
00651 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Merr një fushë TIME, TIMESTAMP apo DATETIME dhe e formaton duke përdorur formatin e datës lokale. Mundësia e parë është offset (në orë) që do ti shtohet timestamp (Default: 0). Mundësia e dytë është një format date në përputhje me parametrat në dispozicion për funksionin strftime() të PHP.';
00652 $strTransformation_text_plain__external = 'VETËM PËR LINUX: Lëshon një program të jashtëm dhe plotëson të dhënat e fushave me anë të standard input. Jep si rezultat standard output e programit. Vendosja default është Tidy, për të printuar si duhet kodin HTML. Për arsye sigurie, do t\'ju duhet të ndryshoni file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php dhe të shkruani instrumentet që lejoni të përdoren. Mundësia e parë pra është numri i programit që dëshironi të përdorni dhe e dyta janë parametrat për programin. Parametri i tretë, n.q.s. i vendosur në 1 do të konvertojë output duke përdorur htmlspecialchars() (Prezgjedhur: 1). Një parametër i katërt, po të jetë vendosur në 1 do t\'i shtojë një NOWRAP përmbajtjes së qelisë kështu që output komplet do të shfaqet pa u riformatuar (Default: 1)';
00653 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Konservon formatimin origjinal të fushës. Nuk aplikohet asnjë Escaping.';
00654 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Shfaq një figurë dhe një link, fusha përmban emrin e file; opcioni i parë është një prefiks si "http://domain.com/", opcioni i dytë është gjërësia në pixels, i treti është lartësia.';
00655 $strTransformation_text_plain__link = 'Shfaq një link, fusha përmban emrin e file; opcioni i parë është një prefiks si "http://domain.com/", opcioni i dytë është një titull për lidhjen.';
00656 $strTransformation_text_plain__substr = 'Shfaq vetëm një pjesë të string-ës. Opcioni i parë është offset-i që shërben për të përcaktuar ku fillon output i tekstit tuaj (Default 0). Opcioni i dytë është një offset që tregon se sa tekst kthehet. Po të jetë bosh, kthen të gjithë tekstin e mbetur. Opcioni i tretë përcakton çfarë karakteresh do të shtohen në fund të output kur kthehet një nën-string-ë (Default: ...) .';
00657 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'Shfaq kodin HTML si entitet HTML. Formatimi HTML nuk shfaqet.';
00658 $strTruncateQueries = 'Shkurton (ndërpret) Queries e Shfaqura';
00659 $strTurkish = 'Turqisht';
00660 $strType = 'Lloji';
00661 
00662 $strUkrainian = 'Ukrainase';
00663 $strUncheckAll = 'Deseleksionoi të gjithë';
00664 $strUnicode = 'Unicode';
00665 $strUnique = 'I vetëm';
00666 $strUnknown = 'e panjohur';
00667 $strUnselectAll = 'Deseleksiono gjithçka';
00668 $strUpdComTab = 'Ju lutem lexoni dokumentet mbi rifreskimin e tabelës suaj Column_comments';
00669 $strUpdatePrivMessage = 'Ke rifreskuar lejet për %s.';
00670 $strUpdateProfile = 'Rifresko profilin:';
00671 $strUpdateProfileMessage = 'Profili u rifreskua.';
00672 $strUpdateQuery = 'Rifresko Query';
00673 $strUpgrade = 'Duhet të instaloni %s %s ose superior.';
00674 $strUsage = 'Përdorimi';
00675 $strUseBackquotes = 'Përdor backquotes me emrat e tabelave dhe fushave';
00676 $strUseHostTable = 'Përdor Tabelën e Host-it';
00677 $strUseTables = 'Përdor tabelat';
00678 $strUseTextField = 'Përdor fushë teksti';
00679 $strUseThisValue = 'Përdor këtë vlerë';
00680 $strUser = 'Përdorues';
00681 $strUserAlreadyExists = 'Përdoruesi %s ekziston!';
00682 $strUserEmpty = 'Emri i përdoruesit është bosh!';
00683 $strUserName = 'Emri i përdoruesit';
00684 $strUserNotFound = 'Përdoruesi i zgjedhur nuk u gjet tek tabela e të drejtave.';
00685 $strUserOverview = 'Pamja e përgjithshme e përdoruesit';
00686 $strUsers = 'Përdorues';
00687 $strUsersDeleted = 'Përdoruesit e zgjedhur u hoqën me sukses.';
00688 $strUsersHavingAccessToDb = 'Përdoruesit që kanë hyrje tek &quot;%s&quot;';
00689 
00690 $strValidateSQL = 'Vleftëso SQL';
00691 $strValidatorError = 'Miratuesi SQL nuk arrin të niset. Ju lutem kontrolloni instalimin e prapashtesave të duhura php ashtu si përshkruhet tek %sdokumentimi%s.';
00692 $strValue = 'Vlerë';
00693 $strVar = 'E ndryshueshme';
00694 $strViewDump = 'Shfaq dump (skema) e tabelës';
00695 $strViewDumpDB = 'Shfaq dump (skema) e databazës';
00696 $strViewDumpDatabases = 'Shfaq dump (skema) e databazave';
00697 
00698 $strWebServerUploadDirectory = 'directory e upload të server-it web';
00699 $strWebServerUploadDirectoryError = 'Directory që keni zgjedhur për upload nuk arrin të gjehet';
00700 $strWelcome = 'Mirësevini tek %s';
00701 $strWestEuropean = 'Europa Perëndimore';
00702 $strWildcard = 'wildcard';
00703 $strWindowNotFound = 'Dritarja e destinimit të browser nuk mund të rifreskohet. Ka mundësi të keni mbyllur dritaren nënë apo që browser-i juaj është duke bllokuar rifreskimet ndërmjet browser-ve për shkak të ndonjë mase sigurie';
00704 $strWithChecked = 'N.q.s. të seleksionuar:';
00705 $strWritingCommentNotPossible = 'I pamundur shkrimi i komentit';
00706 $strWritingRelationNotPossible = 'I pamundur shkrimi i relacionit';
00707 $strWrongUser = 'Emër përdoruesi apo password i gabuar. Ndalohet hyrja.';
00708 
00709 $strXML = 'XML';
00710 
00711 $strYes = ' Po ';
00712 
00713 $strZeroRemovesTheLimit = 'Shënim: Vendosja e këtyre opcioneve në 0 (zero) do të thotë asnjë limit.';
00714 $strZip = '"kompresuar me zip"';
00715 // To translate
00716 
00717 $strCheckOverhead = 'Check overheaded'; //to translate
00718 $strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
00719 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
00720 $strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
00721 
00722 $strLatexCaption = 'Table caption'; //to translate
00723 
00724 $strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate
00725 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
00726 $strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
00727 $strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
00728 $strGeorgian = 'Georgian'; //to translate
00729 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
00730 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
00731 $strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
00732 ?>


Gnr par Les spcialistes TYPO3 avec  doxygen 1.4.6