Documentation TYPO3 par Ameos

afrikaans-utf-8.inc.php

00001 <?php
00002 /* $Id: afrikaans-utf-8.inc.php,v 2.6 2003/12/30 21:34:04 nijel Exp $ */
00003 
00004 /*
00005   translated by Andreas Pauley <pauley@buitegroep.org.za>
00006 
00007 Dit lyk nogal snaaks in Afrikaans ;-).
00008 Laat weet my asb. as jy aan beter taalgebruik kan dink.
00009 */
00010 
00011 $charset = 'utf-8';
00012 $allow_recoding = TRUE;
00013 $text_dir = 'ltr'; // ('ltr' for left to right, 'rtl' for right to left)
00014 $left_font_family = 'verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00015 $right_font_family = 'arial, helvetica, geneva, sans-serif';
00016 $number_thousands_separator = ',';
00017 $number_decimal_separator = '.';
00018 // shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
00019 $byteUnits = array('Bytes', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB');
00020 
00021 $day_of_week = array('So', 'Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Fr', 'Sa');
00022 $month = array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Des');
00023 // See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
00024 // variable below
00025 $datefmt = '%B %d, %Y at %I:%M %p';
00026 
00027 $strAccessDenied = 'Toegang Geweier';
00028 $strAction = 'Aksie';
00029 $strAddDeleteColumn = 'Voeg By/Verwyder Veld Kolomme';
00030 $strAddDeleteRow = 'Voeg By/Verwyder Kriteria Ry';
00031 $strAddNewField = 'Voeg \'n nuwe veld by';
00032 $strAddPriv = 'Voeg nuwe regte by';
00033 $strAddPrivMessage = 'Jy het nuwe regte bygevoeg';
00034 $strAddSearchConditions = 'Voeg soek kriteria by (laaste deel van die "where" in SQL SELECT):';
00035 $strAddToIndex = 'Voeg by indeks &nbsp;%s&nbsp;kolom(me)';
00036 $strAddUser = 'Voeg \'n nuwe gebruiker by';
00037 $strAddUserMessage = 'Jy het \'n nuwe gebruiker bygevoeg.';
00038 $strAffectedRows = 'Geaffekteerde rye:';
00039 $strAfter = 'Na %s';
00040 $strAfterInsertBack = 'Terug na vorige bladsy';
00041 $strAfterInsertNewInsert = 'Voeg \'n nuwe ry by';
00042 $strAll = 'Alle';
00043 $strAllTableSameWidth = 'vertoon alle tabelle met dieselfde wydte?';
00044 $strAlterOrderBy = 'Verander tabel sorteer volgens';
00045 $strAnalyzeTable = 'Analiseer tabel';
00046 $strAnd = 'En';
00047 $strAnIndex = '\'n Indeks is bygevoeg op %s';
00048 $strAny = 'Enige';
00049 $strAnyColumn = 'Enige Kolom';
00050 $strAnyDatabase = 'Enige databasis';
00051 $strAnyHost = 'Enige gasheer (host)';
00052 $strAnyTable = 'Enige tabel';
00053 $strAnyUser = 'Enige gebruiker';
00054 $strAPrimaryKey = '\'n primere sleutel is bygevoeg op %s';
00055 $strAscending = 'Dalend';
00056 $strAtBeginningOfTable = 'By Begin van Tabel';
00057 $strAtEndOfTable = 'By Einde van Tabel';
00058 $strAttr = 'Kenmerke';
00059 
00060 $strBack = 'Terug';
00061 $strBeginCut = 'BEGIN UITKNIPSEL';
00062 $strBeginRaw = 'BEGIN ONVERANDERD (RAW)';
00063 $strBinary = 'Biner';
00064 $strBinaryDoNotEdit = 'Biner - moenie verander nie';
00065 $strBookmarkDeleted = 'Die boekmerk is verwyder.';
00066 $strBookmarkLabel = 'Etiket';
00067 $strBookmarkQuery = 'Geboekmerkde SQL-stelling';
00068 $strBookmarkThis = 'Boekmerk hierdie SQL-stelling';
00069 $strBookmarkView = 'Kyk slegs';
00070 $strBrowse = 'Beloer Data';
00071 $strBzip = '"ge-bzip"';
00072 
00073 $strCantLoadMySQL = 'kan ongelukkig nie die MySQL module laai nie, <br />kyk asb. na die PHP opstelling.';
00074 $strCantLoadRecodeIconv = 'Kan nie iconv laai nie, of "recode" ekstensie word benodig vir die karakterstel omskakeling, stel PHP op om hierdie ekstensies toe te laat of verwyder karakterstel omskakeling in phpMyAdmin.';
00075 $strCantRenameIdxToPrimary = 'Kannie die indeks hernoem na PRIMARY!';
00076 $strCantUseRecodeIconv = 'Kan nie iconv, libiconv of recode_string funksie gebruik terwyl die extensie homself as gelaai rapporteer nie. Kyk na jou PHP opstelling.';
00077 $strCardinality = 'Cardinality';
00078 $strCarriage = 'Carriage return: \\r';
00079 $strChange = 'Verander';
00080 $strChangeDisplay = 'Kies \'n Veld om te vertoon';
00081 $strChangePassword = 'Verander wagwoord';
00082 $strCharsetOfFile = 'Karakterstel van die leer:';
00083 $strCheckAll = 'Kies Alles';
00084 $strCheckDbPriv = 'Kontroleer Databasis Regte';
00085 $strCheckTable = 'Kontroleer tabel';
00086 $strChoosePage = 'Kies asb. \'n bladsy om te verander';
00087 $strColComFeat = 'Kolom Kommentaar word vertoon';
00088 $strColumn = 'Kolom';
00089 $strColumnNames = 'Kolom name';
00090 $strComments = 'Kommentaar';
00091 $strCompleteInserts = 'Voltooi invoegings';
00092 $strConfigFileError = 'phpMyAdmin was nie in staat om jou konfigurasie leer te lees nie!<br />Dit kan moontlik gebeur wanneer PHP \'n fout in die leer vind of die leer sommer glad nie vind nie.<br />Volg asb. die skakel hieronder om die leer direk te roep, en lees dan enige foutboodskappe. In die meeste gevalle is daar net \'n quote of \'n kommapunt weg erens.<br />Indien jy \'n bladsy kry wat leeg is, is alles klopdisselboom.';
00093 $strConfigureTableCoord = 'Stel asb. die koordinate op van tabel %s';
00094 $strConfirm = 'Wil jy dit regtig doen?';
00095 $strCookiesRequired = 'HTTP Koekies moet van nou af geaktifeer wees.';
00096 $strCopyTable = 'Kopieer tabel na (databasis<b>.</b>tabel):';
00097 $strCopyTableOK = 'Tabel %s is gekopieer na %s.';
00098 $strCreate = 'Skep';
00099 $strCreateIndex = 'Skep \'n indeks op&nbsp;%s&nbsp;kolomme';
00100 $strCreateIndexTopic = 'Skep \'n nuwe indeks';
00101 $strCreateNewDatabase = 'Skep \'n nuwe databasis';
00102 $strCreateNewTable = 'Skep \'n nuwe tabel op databasis %s';
00103 $strCreatePage = 'Skep \'n nuwe bladsy';
00104 $strCreatePdfFeat = 'Skepping van PDF\'s';
00105 $strCriteria = 'Kriteria';
00106 
00107 $strData = 'Data';
00108 $strDatabase = 'Databasis ';
00109 $strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasis %s is verwyder.';
00110 $strDatabases = 'databasisse';
00111 $strDatabasesStats = 'Databasis statistieke';
00112 $strDatabaseWildcard = 'Databasis (wildcards toegelaat):';
00113 $strDataOnly = 'Slegs Data';
00114 $strDefault = 'Verstekwaarde (default)';
00115 $strDelete = 'Verwyder';
00116 $strDeleted = 'Die ry is verwyder';
00117 $strDeletedRows = 'Verwyderde rye:';
00118 $strDeleteFailed = 'Verwyder aksie het misluk!';
00119 $strDeleteUserMessage = 'Jy het die gebruiker %s verwyder.';
00120 $strDescending = 'Dalend';
00121 $strDisabled = 'Onbeskikbaar';
00122 $strDisplay = 'Vertoon';
00123 $strDisplayFeat = 'Vertoon Funksies';
00124 $strDisplayOrder = 'Vertoon volgorde:';
00125 $strDisplayPDF = 'Vertoon PDF skema';
00126 $strDoAQuery = 'Doen \'n "Navraag dmv Voorbeeld" (wildcard: "%")';
00127 $strDocu = 'Dokumentasie';
00128 $strDoYouReally = 'Wil jy regtig ';
00129 $strDrop = 'Verwyder';
00130 $strDropDB = 'Verwyder databasis %s';
00131 $strDropTable = 'Verwyder tabel';
00132 $strDumpingData = 'Stort data vir tabel';
00133 $strDumpXRows = 'Stort %s rye beginnende by rekord # %s.';
00134 $strDynamic = 'dinamies';
00135 
00136 $strEdit = 'Verander';
00137 $strEditPDFPages = 'Verander PDF Bladsye';
00138 $strEditPrivileges = 'Verander Regte';
00139 $strEffective = 'Effektief';
00140 $strEmpty = 'Maak Leeg';
00141 $strEmptyResultSet = 'MySQL het niks teruggegee nie (dus nul rye).';
00142 $strEnabled = 'Beskikbaar';
00143 $strEnd = 'Einde';
00144 $strEndCut = 'EINDE UITKNIPSEL';
00145 $strEndRaw = 'EINDE ONVERANDERD (RAW)';
00146 $strEnglishPrivileges = ' Nota: MySQL regte name word in Engels vertoon ';
00147 $strError = 'Fout';
00148 $strExplain = 'Verduidelik SQL';
00149 $strExport = 'Export';
00150 $strExportToXML = 'Export na XML formaat';
00151 $strExtendedInserts = 'Uitgebreide toevoegings';
00152 $strExtra = 'Ekstra';
00153 
00154 $strField = 'Veld';
00155 $strFieldHasBeenDropped = 'Veld %s is verwyder';
00156 $strFields = 'Velde';
00157 $strFieldsEmpty = ' Die veld telling is leeg! ';
00158 $strFieldsEnclosedBy = 'Velde omring met';
00159 $strFieldsEscapedBy = 'Velde ontsnap (escaped) deur';
00160 $strFieldsTerminatedBy = 'Velde beeindig deur';
00161 $strFixed = 'vaste (fixed)';
00162 $strFlushTable = 'Spoel die tabel ("FLUSH")';
00163 $strFormat = 'Formaat';
00164 $strFormEmpty = 'Daar ontbreek \'n waarde in die vorm !';
00165 $strFullText = 'Volle Tekste';
00166 $strFunction = 'Funksie';
00167 
00168 $strGenBy = 'Voortgebring deur';
00169 $strGeneralRelationFeat = 'Algemene verwantskap funksies';
00170 $strGenTime = 'Generasie Tyd';
00171 $strGo = 'Gaan';
00172 $strGrants = 'Vergunnings';
00173 $strGzip = '"ge-gzip"';
00174 
00175 $strHasBeenAltered = 'is verander.';
00176 $strHasBeenCreated = 'is geskep.';
00177 $strHaveToShow = 'Jy moet ten minste een Kolom kies om te vertoon';
00178 $strHome = 'Tuis';
00179 $strHomepageOfficial = 'Amptelike phpMyAdmin Tuisblad';
00180 $strHomepageSourceforge = 'Sourceforge phpMyAdmin Aflaai bladsy';
00181 $strHost = 'Gasheer (host)';
00182 $strHostEmpty = 'Die gasheer naam is leeg!';
00183 
00184 $strIdxFulltext = 'Volteks';
00185 $strIfYouWish = 'Indien jy slegs sommige van \'n tabel se kolomme wil laai, spesifiseer \'n komma-geskeide veldlys.';
00186 $strIgnore = 'Ignoreer';
00187 $strIndex = 'Indeks';
00188 $strIndexes = 'Indekse';
00189 $strIndexHasBeenDropped = 'Indeks %s is verwyder';
00190 $strIndexName = 'Indeks naam&nbsp;:';
00191 $strIndexType = 'Indeks tipe&nbsp;:';
00192 $strInsert = 'Voeg by';
00193 $strInsertAsNewRow = 'Voeg by as \'n nuwe ry';
00194 $strInsertedRows = 'Toegevoegde rye:';
00195 $strInsertNewRow = 'Voeg nuwe ry by';
00196 $strInsertTextfiles = 'Voeg data vanaf \'n teks leer in die tabel in';
00197 $strInstructions = 'Instruksies';
00198 $strInUse = 'in gebruik';
00199 $strInvalidName = '"%s" is \'n gereserveerde woord, jy kan dit nie as \'n databasis/tabel/veld naam gebruik nie.';
00200 
00201 $strKeepPass = 'Moenie die wagwoord verander nie';
00202 $strKeyname = 'Sleutelnaam';
00203 $strKill = 'Vermoor';
00204 
00205 $strLength = 'Lengte';
00206 $strLengthSet = 'Lengte/Waardes*';
00207 $strLimitNumRows = 'Hoeveelheid rye per bladsy';
00208 $strLineFeed = 'Linefeed: \\n';
00209 $strLines = 'Lyne';
00210 $strLinesTerminatedBy = 'Lyne beeindig deur';
00211 $strLinkNotFound = 'Skakel nie gevind nie';
00212 $strLinksTo = 'Skakels na';
00213 $strLocationTextfile = 'Soek die teksleer';
00214 $strLogin = 'Teken aan';
00215 $strLogout = 'Teken uit';
00216 $strLogPassword = 'Wagwoord:';
00217 $strLogUsername = 'Gebruiker Naam:';
00218 
00219 $strMissingBracket = 'Hakie Ontbreek';
00220 $strModifications = 'Veranderinge is gestoor';
00221 $strModify = 'Verander';
00222 $strModifyIndexTopic = 'Verander \'n indeks';
00223 $strMoveTable = 'Skuif tabel na (databasis<b>.</b>tabel):';
00224 $strMoveTableOK = 'Tabel %s is geskuif na %s.';
00225 $strMySQLCharset = 'MySQL Karakterstel';
00226 $strMySQLReloaded = 'MySQL is herlaai.';
00227 $strMySQLSaid = 'MySQL het gepraat: ';
00228 $strMySQLServerProcess = 'MySQL %pma_s1% hardloop op %pma_s2% as %pma_s3%';
00229 $strMySQLShowProcess = 'Wys prosesse';
00230 $strMySQLShowStatus = 'Wys MySQL in-proses informasie';
00231 $strMySQLShowVars = 'Wys MySQL stelsel veranderlikes';
00232 
00233 $strName = 'Naam';
00234 $strNext = 'Volgende';
00235 $strNo = 'Nee';
00236 $strNoDatabases = 'Geen databasisse';
00237 $strNoDescription = 'geen Beskrywing';
00238 $strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE" stellings word nie toegelaat nie.';
00239 $strNoExplain = 'Ignoreer SQL Verduideliking';
00240 $strNoFrames = 'phpMyAdmin verkies \'n <b>frames-kapabele</b> blaaier.';
00241 $strNoIndex = 'Geen indeks gedefinieer!';
00242 $strNoIndexPartsDefined = 'Geen indeks dele gedefinieer!';
00243 $strNoModification = 'Geen verandering';
00244 $strNone = 'Geen';
00245 $strNoPassword = 'Geen Wagwoord';
00246 $strNoPhp = 'Sonder PHP Kode';
00247 $strNoPrivileges = 'Geen Regte';
00248 $strNoQuery = 'Geen SQL stelling!';
00249 $strNoRights = 'Jy het nie genoeg regte om nou hier te wees nie!';
00250 $strNoTablesFound = 'Geen tabelle in databasis gevind nie.';
00251 $strNotNumber = 'Hierdie is nie \'n nommer nie';
00252 $strNotOK = 'nie OK';
00253 $strNotSet = '<b>%s</b> tabel nie gevind nie of nie gesetel in %s';
00254 $strNotValidNumber = ' is nie \'n geldige ry-nommer nie!';
00255 $strNoUsersFound = 'Geen gebruiker(s) gevind nie.';
00256 $strNoValidateSQL = 'Ignoreer SQL Validasie';
00257 $strNull = 'Null';
00258 $strNumSearchResultsInTable = '%s resultate binne tabel <i>%s</i>';
00259 $strNumSearchResultsTotal = '<b>Totaal:</b> <i>%s</i> ooreenkomste';
00260 
00261 $strOftenQuotation = 'Dikwels kwotasie-karakters. OPSIONEEL beteken dat slegs char en varchar velde ingeslote is binne die "enclosed by"-character.';
00262 $strOK = 'OK';
00263 $strOperations = 'Operasies';
00264 $strOptimizeTable = 'Optimaliseer tabel';
00265 $strOptionalControls = 'Opsioneel. Kontroleer hoe om spesiale karakters te lees en skryf.';
00266 $strOptionally = 'OPSIONEEL';
00267 $strOptions = 'Opsies';
00268 $strOr = 'Of';
00269 $strOverhead = 'Overhead';
00270 
00271 $strPageNumber = 'Bladsy nommer:';
00272 $strPartialText = 'Gedeeltelike Tekste';
00273 $strPassword = 'Wagwoord';
00274 $strPasswordEmpty = 'Die wagwoord is leeg!';
00275 $strPasswordNotSame = 'Die wagwoorde is verskillend!';
00276 $strPdfDbSchema = 'Skema van die "%s" databasis - Bladsy %s';
00277 $strPdfInvalidPageNum = 'Ongedefinieerde PDF bladsy nommer!';
00278 $strPdfInvalidTblName = 'Die "%s" databasis bestaan nie!';
00279 $strPdfNoTables = 'Geen tabelle';
00280 $strPhp = 'Skep PHP Kode';
00281 $strPHPVersion = 'PHP Version';
00282 $strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentasie';
00283 $strPmaUriError = 'Die <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> veranderlike MOET gestel wees in jou konfigurasie leer!';
00284 $strPos1 = 'Begin';
00285 $strPrevious = 'Vorige';
00286 $strPrimary = 'Primere';
00287 $strPrimaryKey = 'Primere sleutel';
00288 $strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Die primere sleutel is verwyder';
00289 $strPrimaryKeyName = 'Die naam van die primere sleutel moet PRIMARY wees!';
00290 $strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>moet</b> die naam wees van die primere sleutel, en <b>slegs</b> van die primere sleutel!)';
00291 $strPrintView = 'Drukker mooi (print view)';
00292 $strPrivileges = 'Regte';
00293 $strProperties = 'Eienskappe';
00294 
00295 $strQBE = 'Navraag dmv Voorbeeld';
00296 $strQBEDel = 'Del';
00297 $strQBEIns = 'Ins';
00298 $strQueryOnDb = 'SQL-navraag op databasis <b>%s</b>:';
00299 
00300 $strRecords = 'Rekords';
00301 $strReferentialIntegrity = 'Toets referential integrity:';
00302 $strRelationNotWorking = 'Die addisionele funksies om met geskakelde tabelle te werk is ge deaktiveer. Om uit te vind hoekom kliek %shier%s.';
00303 $strRelationView = 'Relasie uitsig';
00304 $strReloadFailed = 'MySQL herlaai het misluk.';
00305 $strReloadMySQL = 'Herlaai MySQL';
00306 $strRememberReload = 'Onthou om die bediener (server) te herlaai.';
00307 $strRenameTable = 'Hernoem tabel na';
00308 $strRenameTableOK = 'Tabel %s is vernoem na %s';
00309 $strRepairTable = 'Herstel tabel';
00310 $strReplace = 'Vervang';
00311 $strReplaceTable = 'Vervang tabel data met leer (file)';
00312 $strReset = 'Herstel';
00313 $strReType = 'Tik weer';
00314 $strRevoke = 'Herroep';
00315 $strRevokeGrant = 'Herroep Vergunning';
00316 $strRevokeGrantMessage = 'Jy het die Vergunnings-reg herroep vir %s';
00317 $strRevokeMessage = 'Jy het die regte herroep vir %s';
00318 $strRevokePriv = 'Herroep Regte';
00319 $strRowLength = 'Ry lengte';
00320 $strRows = 'Rye';
00321 $strRowsFrom = 'ry(e) beginnende vanaf rekord #';
00322 $strRowSize = ' Ry grootte ';
00323 $strRowsModeHorizontal = 'horisontale';
00324 $strRowsModeOptions = 'in %s formaat en herhaal opskrifte na %s selle';
00325 $strRowsModeVertical = 'vertikale';
00326 $strRowsStatistic = 'Ry Statistiek';
00327 $strRunning = 'op bediener %s';
00328 $strRunQuery = 'Doen Navraag';
00329 $strRunSQLQuery = 'Hardloop SQL stellings op databasis %s';
00330 
00331 $strSave = 'Stoor';
00332 $strScaleFactorSmall = 'Die skaal faktor is te klein om die skema op een bladsy te pas';
00333 $strSearch = 'Soek';
00334 $strSearchFormTitle = 'Soek in databasis';
00335 $strSearchInTables = 'Binne tabel(le):';
00336 $strSearchNeedle = 'Woord(e) of waarde(s) om voor te soek (wildcard: "%"):';
00337 $strSearchOption1 = 'ten minste een van die woorde';
00338 $strSearchOption2 = 'alle woorde';
00339 $strSearchOption3 = 'die presiese frase';
00340 $strSearchOption4 = 'as \'n regular expression';
00341 $strSearchResultsFor = 'Soek resultate vir "<i>%s</i>" %s:';
00342 $strSearchType = 'Vind:';
00343 $strSelect = 'Kies';
00344 $strSelectADb = 'Kies asb. \'n databasis';
00345 $strSelectAll = 'Kies Alles';
00346 $strSelectFields = 'Kies Velde (ten minste een):';
00347 $strSelectNumRows = 'in navraag';
00348 $strSelectTables = 'Kies Tabelle';
00349 $strSend = 'Stoor as leer (file)';
00350 $strServerChoice = 'Bediener Keuse';
00351 $strServerVersion = 'Bediener weergawe';
00352 $strSetEnumVal = 'If field type is "enum" or "set", please enter the values using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';
00353 $strShow = 'Wys';
00354 $strShowAll = 'Wys alles';
00355 $strShowColor = 'Wys kleur';
00356 $strShowCols = 'Wys kolomme';
00357 $strShowGrid = 'Wys ruitgebied';
00358 $strShowingRecords = 'Vertoon rye';
00359 $strShowPHPInfo = 'Wys PHP informasie';
00360 $strShowTableDimension = 'Wys dimensie van tabelle';
00361 $strShowTables = 'Wys tabelle';
00362 $strShowThisQuery = ' Wys hierdie navraag weer hier ';
00363 $strSingly = '(afsonderlik)';
00364 $strSize = 'Grootte';
00365 $strSort = 'Sorteer';
00366 $strSpaceUsage = 'Spasie verbruik';
00367 $strSplitWordsWithSpace = 'Woorde is geskei dmv \'n spasie karakter (" ").';
00368 $strSQL = 'SQL';
00369 $strSQLParserBugMessage = 'Jy het moontlik \'n fout in die SQL interpreteerder ontdek. Ondersoek asb. jou stelling deeglik, en maak seker dat jou kwotasies korrek en gebalanseerd is. Ander moontlike oorsake vir die fout mag wees dat jy probeer om \'n leer in te laai met binere data buite \'n gekwoteerde teks area. Jy kan jou SQL stelling ook probeer direk in die MySQL opdrag-raakvlak (command line interface). Die MySQL bediener se foutboodskap hieronder (indien enige) kan jou ook help om die probleem te diagnoseer. As jy dan nog steeds probleme het, of as die interpreteerder fouteer waar die opdrag-raakvlak slaag, verminder asb. jou SQL stelling toevoer na die enkele stelling wat die probleem veroorsaak, en rapporteer \'n fout met die data stuk in die UITKNIPSEL seksie hieronder:';
00370 $strSQLParserUserError = 'Dit lyk of daar \'n fout is in jou SQL stelling. Die MySQL bediener se foutboodskap hieronder (indien enige) kan jou ook help om die probleem te diagnoseer';
00371 $strSQLQuery = 'SQL-stelling';
00372 $strSQLResult = 'SQL resultaat';
00373 $strSQPBugInvalidIdentifer = 'Ongeldige Identifiseerder';
00374 $strSQPBugUnclosedQuote = 'Ongebalanseerde kwotasie-teken';
00375 $strSQPBugUnknownPunctuation = 'Onbekende Punktuasie String';
00376 $strStatement = 'Stellings';
00377 $strStrucCSV = 'CSV data';
00378 $strStrucData = 'Struktuur en data';
00379 $strStrucDrop = 'Voeg \'drop table\' by';
00380 $strStrucExcelCSV = 'CSV vir M$ Excel data';
00381 $strStrucOnly = 'Slegs struktuur';
00382 $strStructPropose = 'Stel tabel struktuur voor';
00383 $strStructure = 'Struktuur';
00384 $strSubmit = 'Stuur';
00385 $strSuccess = 'Jou SQL-navraag is suksesvol uitgevoer';
00386 $strSum = 'Som';
00387 
00388 $strTable = 'Tabel';
00389 $strTableComments = 'Tabel kommentaar';
00390 $strTableEmpty = 'Die tabel naam is leeg!';
00391 $strTableHasBeenDropped = 'Tabel %s is verwyder';
00392 $strTableHasBeenEmptied = 'Tabel %s is leeg gemaak';
00393 $strTableHasBeenFlushed = 'Tabel %s is geflush';
00394 $strTableMaintenance = 'Tabel instandhouding';
00395 $strTables = '%s tabel(le)';
00396 $strTableStructure = 'Tabel struktuur vir tabel';
00397 $strTableType = 'Tabel tipe';
00398 $strTextAreaLength = ' Omrede sy lengte,<br /> is hierdie veld moontlik nie veranderbaar nie ';
00399 $strTheContent = 'Die inhoud van jou leer is ingevoeg.';
00400 $strTheContents = 'Die inhoud van die leer vervang die inhoud van die geselekteerde tabel vir rye met \'n identiese primere of unieke sleutel.';
00401 $strTheTerminator = 'Die beeindiger (terminator) van die velde.';
00402 $strTotal = 'totaal';
00403 $strType = 'Tipe';
00404 
00405 $strUncheckAll = 'Kies Niks';
00406 $strUnique = 'Uniek';
00407 $strUnselectAll = 'Selekteer Niks';
00408 $strUpdatePrivMessage = 'Jy het die regte opgedateer vir %s.';
00409 $strUpdateProfile = 'Verander profiel:';
00410 $strUpdateProfileMessage = 'Die profiel is opgedateer.';
00411 $strUpdateQuery = 'Verander Navraag';
00412 $strUsage = 'Gebruik';
00413 $strUseBackquotes = 'Omring tabel en veldname met backquotes';
00414 $strUser = 'Gebruiker';
00415 $strUserEmpty = 'Die gebruiker naam ontbreek!';
00416 $strUserName = 'Gebruiker naam';
00417 $strUsers = 'Gebruikers';
00418 $strUseTables = 'Gebruik Tabelle';
00419 
00420 $strValidateSQL = 'Valideer SQL';
00421 $strValue = 'Waarde';
00422 $strViewDump = 'Sien die storting (skema) van die tabel';
00423 $strViewDumpDB = 'Sien die storting (skema) van die databasis';
00424 
00425 $strWelcome = 'Welkom by %s';
00426 $strWithChecked = 'Met gekose:';
00427 $strWrongUser = 'Verkeerde gebruikernaam/wagwoord. Toegang geweier.';
00428 
00429 $strYes = 'Ja';
00430 
00431 $strZip = '"ge-zip"';
00432 
00433 $strInsecureMySQL = 'Your configuration file contains settings (root with no password) that correspond to the default MySQL privileged account. Your MySQL server is running with this default, is open to intrusion, and you really should fix this security hole.'; //to translate
00434 $strWebServerUploadDirectory = 'web-server upload directory'; //to translate
00435 $strWebServerUploadDirectoryError = 'The directory you set for upload work cannot be reached'; //to translate
00436 $strValidatorError = 'The SQL validator could not be initialized. Please check if you have installed the necessary php extensions as described in the %sdocumentation%s.'; //to translate
00437 $strServer = 'Server %s'; //to translate
00438 $strPutColNames = 'Put fields names at first row'; //to translate
00439 $strImportDocSQL = 'Import docSQL Files'; //to translate
00440 $strDataDict = 'Data Dictionary'; //to translate
00441 $strPrint = 'Print'; //to translate
00442 $strPHP40203 = 'You are using PHP 4.2.3, which has a serious bug with multi-byte strings (mbstring). See PHP bug report 19404. This version of PHP is not recommended for use with phpMyAdmin.'; //to translate
00443 $strCompression = 'Compression'; //to translate
00444 $strNumTables = 'Tables'; //to translate
00445 $strTotalUC = 'Total'; //to translate
00446 $strRelationalSchema = 'Relational schema'; //to translate
00447 $strTableOfContents = 'Table of contents'; //to translate
00448 $strCannotLogin = 'Cannot login to MySQL server'; //to translate
00449 $strShowDatadictAs = 'Data Dictionary Format'; //to translate
00450 $strLandscape = 'Landscape'; //to translate
00451 $strPortrait = 'Portrait'; //to translate
00452 
00453 $timespanfmt = '%s days, %s hours, %s minutes and %s seconds'; //to translate
00454 
00455 $strAbortedClients = 'Aborted'; //to translate
00456 $strConnections = 'Connections'; //to translate
00457 $strFailedAttempts = 'Failed attempts'; //to translate
00458 $strGlobalValue = 'Global value'; //to translate
00459 $strMoreStatusVars = 'More status variables'; //to translate
00460 $strPerHour = 'per hour'; //to translate
00461 $strQueryStatistics = '<b>Query statistics</b>: Since its startup, %s queries have been sent to the server.';
00462 $strQueryType = 'Query type'; //to translate
00463 $strReceived = 'Received'; //to translate
00464 $strSent = 'Sent'; //to translate
00465 $strServerStatus = 'Runtime Information'; //to translate
00466 $strServerStatusUptime = 'This MySQL server has been running for %s. It started up on %s.'; //to translate
00467 $strServerTabVariables = 'Variables'; //to translate
00468 $strServerTabProcesslist = 'Processes'; //to translate
00469 $strServerTrafficNotes = '<b>Server traffic</b>: These tables show the network traffic statistics of this MySQL server since its startup.';
00470 $strServerVars = 'Server variables and settings'; //to translate
00471 $strSessionValue = 'Session value'; //to translate
00472 $strTraffic = 'Traffic'; //to translate
00473 $strVar = 'Variable'; //to translate
00474 
00475 $strCommand = 'Command'; //to translate
00476 $strCouldNotKill = 'phpMyAdmin was unable to kill thread %s. It probably has already been closed.'; //to translate
00477 $strId = 'ID'; //to translate
00478 $strProcesslist = 'Process list'; //to translate
00479 $strStatus = 'Status'; //to translate
00480 $strTime = 'Time'; //to translate
00481 $strThreadSuccessfullyKilled = 'Thread %s was successfully killed.'; //to translate
00482 
00483 $strBzError = 'phpMyAdmin was unable to compress the dump because of a broken Bz2 extension in this php version. It is strongly recommended to set the <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> directive in your phpMyAdmin configuration file to <code>FALSE</code>. If you want to use the Bz2 compression features, you should upgrade to a later php version. See php bug report %s for details.'; //to translate
00484 $strLaTeX = 'LaTeX'; //to translate
00485 
00486 $strAdministration = 'Administration'; //to translate
00487 $strFlushPrivilegesNote = 'Note: phpMyAdmin gets the users\' privileges directly from MySQL\'s privilege tables. The content of this tables may differ from the privileges the server uses if manual changes have made to it. In this case, you should %sreload the privileges%s before you continue.'; //to translate
00488 $strGlobalPrivileges = 'Global privileges'; //to translate
00489 $strGrantOption = 'Grant'; //to translate
00490 $strPrivDescAllPrivileges = 'Includes all privileges except GRANT.'; //to translate
00491 $strPrivDescAlter = 'Allows altering the structure of existing tables.'; //to translate
00492 $strPrivDescCreateDb = 'Allows creating new databases and tables.'; //to translate
00493 $strPrivDescCreateTbl = 'Allows creating new tables.'; //to translate
00494 $strPrivDescCreateTmpTable = 'Allows creating temporary tables.'; //to translate
00495 $strPrivDescDelete = 'Allows deleting data.'; //to translate
00496 $strPrivDescDropDb = 'Allows dropping databases and tables.'; //to translate
00497 $strPrivDescDropTbl = 'Allows dropping tables.'; //to translate
00498 $strPrivDescExecute = 'Allows running stored procedures; Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
00499 $strPrivDescFile = 'Allows importing data from and exporting data into files.'; //to translate
00500 $strPrivDescGrant = 'Allows adding users and privileges without reloading the privilege tables.'; //to translate
00501 $strPrivDescIndex = 'Allows creating and dropping indexes.'; //to translate
00502 $strPrivDescInsert = 'Allows inserting and replacing data.'; //to translate
00503 $strPrivDescLockTables = 'Allows locking tables for the current thread.'; //to translate
00504 $strPrivDescMaxConnections = 'Limits the number of new connections the user may open per hour.';
00505 $strPrivDescMaxQuestions = 'Limits the number of queries the user may send to the server per hour.';
00506 $strPrivDescMaxUpdates = 'Limits the number of commands that change any table or database the user may execute per hour.';
00507 $strPrivDescProcess3 = 'Allows killing processes of other users.'; //to translate
00508 $strPrivDescProcess4 = 'Allows viewing the complete queries in the process list.'; //to translate
00509 $strPrivDescReferences = 'Has no effect in this MySQL version.'; //to translate
00510 $strPrivDescReplClient = 'Gives the right to the user to ask where the slaves / masters are.'; //to translate
00511 $strPrivDescReplSlave = 'Needed for the replication slaves.'; //to translate
00512 $strPrivDescReload = 'Allows reloading server settings and flushing the server\'s caches.'; //to translate
00513 $strPrivDescSelect = 'Allows reading data.'; //to translate
00514 $strPrivDescShowDb = 'Gives access to the complete list of databases.'; //to translate
00515 $strPrivDescShutdown = 'Allows shutting down the server.'; //to translate
00516 $strPrivDescSuper = 'Allows connectiong, even if maximum number of connections is reached; Required for most administrative operations like setting global variables or killing threads of other users.'; //to translate
00517 $strPrivDescUpdate = 'Allows changing data.'; //to translate
00518 $strPrivDescUsage = 'No privileges.'; //to translate
00519 $strPrivilegesReloaded = 'The privileges were reloaded successfully.'; //to translate
00520 $strResourceLimits = 'Resource limits'; //to translate
00521 $strUserOverview = 'User overview'; //to translate
00522 $strZeroRemovesTheLimit = 'Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.'; //to translate
00523 
00524 $strPasswordChanged = 'The Password for %s was changed successfully.'; // to translate
00525 
00526 $strDeleteAndFlush = 'Delete the users and reload the privileges afterwards.'; //to translate
00527 $strDeleteAndFlushDescr = 'This is the cleanest way, but reloading the privileges may take a while.'; //to translate
00528 $strDeleting = 'Deleting %s'; //to translate
00529 $strJustDelete = 'Just delete the users from the privilege tables.'; //to translate
00530 $strJustDeleteDescr = 'The &quot;deleted&quot; users will still be able to access the server as usual until the privileges are reloaded.'; //to translate
00531 $strReloadingThePrivileges = 'Reloading the privileges'; //to translate
00532 $strRemoveSelectedUsers = 'Remove selected users'; //to translate
00533 $strRevokeAndDelete = 'Revoke all active privileges from the users and delete them afterwards.'; //to translate
00534 $strRevokeAndDeleteDescr = 'The users will still have the USAGE privilege until the privileges are reloaded.'; //to translate
00535 $strUsersDeleted = 'The selected users have been deleted successfully.'; //to translate
00536 
00537 $strAddPrivilegesOnDb = 'Add privileges on the following database'; //to translate
00538 $strAddPrivilegesOnTbl = 'Add privileges on the following table'; //to translate
00539 $strColumnPrivileges = 'Column-specific privileges'; //to translate
00540 $strDbPrivileges = 'Database-specific privileges'; //to translate
00541 $strLocalhost = 'Local';
00542 $strLoginInformation = 'Login Information'; //to translate
00543 $strTblPrivileges = 'Table-specific privileges'; //to translate
00544 $strThisHost = 'This Host'; //to translate
00545 $strUserNotFound = 'The selected user was not found in the privilege table.'; //to translate
00546 $strUserAlreadyExists = 'The user %s already exists!'; //to translate
00547 $strUseTextField = 'Use text field'; //to translate
00548 
00549 $strNoUsersSelected = 'No users selected.'; //to translate
00550 $strDropUsersDb = 'Drop the databases that have the same names as the users.'; //to translate
00551 $strAddedColumnComment = 'Added comment for column'; //to translate
00552 $strWritingCommentNotPossible = 'Writing of comment not possible'; //to translate
00553 $strAddedColumnRelation = 'Added relation for column'; //to translate
00554 $strWritingRelationNotPossible = 'Writing of relation not possible'; //to translate
00555 $strImportFinished = 'Import finished'; //to translate
00556 $strFileCouldNotBeRead = 'File could not be read'; //to translate
00557 $strIgnoringFile = 'Ignoring file %s'; //to translate
00558 $strThisNotDirectory = 'This was not a directory'; //to translate
00559 $strAbsolutePathToDocSqlDir = 'Please enter the absolute path on webserver to docSQL directory'; //to translate
00560 $strImportFiles = 'Import files'; //to translate
00561 $strDBGModule = 'Module'; //to translate
00562 $strDBGLine = 'Line'; //to translate
00563 $strDBGHits = 'Hits'; //to translate
00564 $strDBGTimePerHitMs = 'Time/Hit, ms'; //to translate
00565 $strDBGTotalTimeMs = 'Total time, ms'; //to translate
00566 $strDBGMinTimeMs = 'Min time, ms'; //to translate
00567 $strDBGMaxTimeMs = 'Max time, ms'; //to translate
00568 $strDBGContextID = 'Context ID'; //to translate
00569 $strDBGContext = 'Context'; //to translate
00570 $strCantLoad = 'cannot load %s extension,<br />please check PHP Configuration'; //to translate
00571 $strDefaultValueHelp = 'For default values, please enter just a single value, without backslash escaping or quotes, using this format: a'; //to translate
00572 $strCheckPrivs = 'Check Privileges'; //to translate
00573 $strCheckPrivsLong = 'Check privileges for database &quot;%s&quot;.'; //to translate
00574 $strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Note: Enabling the Database statistics here might cause heavy traffic between the webserver and the MySQL one.'; //to translate
00575 $strDatabasesStatsDisable = 'Disable Statistics'; //to translate
00576 $strDatabasesStatsEnable = 'Enable Statistics'; //to translate
00577 $strJumpToDB = 'Jump to database &quot;%s&quot;.'; //to translate
00578 $strDropSelectedDatabases = 'Drop Selected Databases'; //to translate
00579 $strNoDatabasesSelected = 'No databases selected.'; //to translate
00580 $strDatabasesDropped = '%s databases have been dropped successfully.'; //to translate
00581 $strGlobal = 'global'; //to translate
00582 $strDbSpecific = 'database-specific'; //to translate
00583 $strUsersHavingAccessToDb = 'Users having access to &quot;%s&quot;'; //to translate
00584 $strChangeCopyUser = 'Change Login Information / Copy User'; //to translate
00585 $strChangeCopyMode = 'Create a new user with the same privileges and ...'; //to translate
00586 $strChangeCopyModeCopy = '... keep the old one.'; //to translate
00587 $strChangeCopyModeJustDelete = ' ... delete the old one from the user tables.'; //to translate
00588 $strChangeCopyModeRevoke = ' ... revoke all active privileges from the old one and delete it afterwards.'; //to translate
00589 $strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... delete the old one from the user tables and reload the privileges afterwards.'; //to translate
00590 $strWildcard = 'wildcard'; //to translate
00591 $strRowsModeFlippedHorizontal = 'horizontal (rotated headers)';//to translate
00592 $strQueryTime = 'Query took %01.4f sec';//to translate
00593 $strDumpComments = 'Include column comments as inline SQL-comments';//to translate
00594 $strDBComment = 'Database comment: ';//to translate
00595 $strQueryFrame = 'Query window';//to translate
00596 $strQueryFrameDebug = 'Debugging information';//to translate
00597 $strQueryFrameDebugBox = 'Active variables for the query form:\nDB: %s\nTable: %s\nServer: %s\n\nCurrent variables for the query form:\nDB: %s\nTable: %s\nServer: %s\n\nOpener location: %s\nFrameset location: %s.';//to translate
00598 $strQuerySQLHistory = 'SQL-history';//to translate
00599 $strMIME_MIMEtype = 'MIME-type';//to translate
00600 $strMIME_transformation = 'Browser transformation';//to translate
00601 $strMIME_transformation_options = 'Transformation options';//to translate
00602 $strMIME_transformation_options_note = 'Please enter the values for transformation options using this format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />If you ever need to put a backslash ("\") or a single quote ("\'") amongst those values, backslashes it (for example \'\\\\xyz\' or \'a\\\'b\').';//to translate
00603 $strMIME_transformation_note = 'For a list of available transformation options and their MIME-type transformations, click on %stransformation descriptions%s';//to translate
00604 $strMIME_available_mime = 'Available MIME-types';//to translate
00605 $strMIME_available_transform = 'Available transformations';//to translate
00606 $strMIME_without = 'MIME-types printed in italics do not have a seperate transformation function';//to translate
00607 $strMIME_description = 'Description';//to translate
00608 $strMIME_nodescription = 'No Description is available for this transformation.<br />Please ask the author, what %s does.';//to translate
00609 $strMIME_file = 'Filename';//to translate
00610 $strTransformation_text_plain__formatted = 'Preserves original formatting of the field. No Escaping is done.';//to translate
00611 $strTransformation_text_plain__unformatted = 'Displays HTML code as HTML entities. No HTML formatting is shown.';//to translate
00612 $strTransformation_image_jpeg__link = 'Displays a link to this image (direct blob download, i.e.).';//to translate
00613 $strInnodbStat = 'InnoDB Status'; //to translate
00614 $strUpdComTab = 'Please see Documentation on how to update your Column_comments Table'; //to translate
00615 $strTransformation_image_jpeg__inline = 'Displays a clickable thumbnail; options: width,height in pixels (keeps the original ratio)'; //to translate
00616 $strTransformation_image_png__inline = 'See image/jpeg: inline'; //to translate
00617 $strSQLOptions = 'SQL options';//to translate
00618 $strXML = 'XML';//to translate
00619 $strCSVOptions = 'CSV options';//to translate
00620 $strNoOptions = 'This format has no options';//to translate
00621 $strStatCreateTime = 'Creation';//to translate
00622 $strStatUpdateTime = 'Last update';//to translate
00623 $strStatCheckTime = 'Last check';//to translate
00624 $strPerMinute = 'per minute';//to translate
00625 $strPerSecond = 'per second';//to translate
00626 $strAutomaticLayout = 'Automatic layout'; //to translate
00627 $strDelOld = 'The current Page has References to Tables that no longer exist. Would you like to delete those References?'; //to translate
00628 $strFileNameTemplate = 'File name template';//to translate
00629 $strFileNameTemplateRemember = 'remember template';//to translate
00630 $strFileNameTemplateHelp = 'Use __DB__ for database name, __TABLE__ for table name and %sany strftime%s options for time specification, extension will be automagically added. Any other text will be preserved.';//to translate
00631 $strTransformation_text_plain__dateformat = 'Takes a TIME, TIMESTAMP or DATETIME field and formats it using your local dateformat. First option is the offset (in hours) which will be added to the timestamp (Default: 0). Second option is a different dateformat according to the parameters available for PHPs strftime().';//to translate
00632 $strTransformation_text_plain__substr = 'Only shows part of a string. First option is an offset to define where the output of your text starts (Default 0). Second option is an offset how much text is returned. If empty, returns all the remaining text. The third option defines which chars will be appended to the output when a substring is returned (Default: ...) .';//to translate
00633 $strTransformation_text_plain__external = 'LINUX ONLY: Launches an external application and feeds the fielddata via standard input. Returns standard output of the application. Default is Tidy, to pretty print HTML code. For security reasons, you have to manually edit the file libraries/transformations/text_plain__external.inc.php and insert the tools you allow to be run. The first option is then the number of the program you want to use and the second option are the parameters for the program. The third parameter, if set to 1 will convert the output using htmlspecialchars() (Default is 1). A fourth parameter, if set to 1 will put a NOWRAP to the content cell so that the whole output will be shown without reformatting (Default 1)';//to translate
00634 $strAutodetect = 'Autodetect'; //to translate
00635 $strTransformation_text_plain__imagelink = 'Displays an image and a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is the width in pixels, third is the height.'; //to translate
00636 $strTransformation_text_plain__link = 'Displays a link, the field contains the filename; first option is a prefix like "http://domain.com/", second option is a title for the link.'; //to translate
00637 $strUseHostTable = 'Use Host Table'; //to translate
00638 $strShowFullQueries = 'Show Full Queries'; //to translate
00639 $strTruncateQueries = 'Truncate Shown Queries'; //to translate
00640 $strSwitchToTable = 'Switch to copied table'; //to translate
00641 $strCharset = 'Charset'; //to translate
00642 $strLaTeXOptions = 'LaTeX options'; //to translate
00643 $strRelations = 'Relations'; //to translate
00644 $strMoveTableSameNames = 'Can\'t move table to same one!'; //to translate
00645 $strCopyTableSameNames = 'Can\'t copy table to same one!'; //to translate
00646 $strMustSelectFile = 'You should select file which you want to insert.'; //to translate
00647 $strSaveOnServer = 'Save on server in %s directory'; //to translate
00648 $strOverwriteExisting = 'Overwrite existing file(s)'; //to translate
00649 $strFileAlreadyExists = 'File %s already exists on server, change filename or check overwrite option.'; //to translate
00650 $strDumpSaved = 'Dump has been saved to file %s.'; //to translate
00651 $strNoPermission = 'The web server does not have permission to save the file %s.'; //to translate
00652 $strNoSpace = 'Insufficient space to save the file %s.'; //to translate
00653 $strInsertedRowId = 'Inserted row id:'; //to translate
00654 $strLoadMethod = 'LOAD method'; //to translate
00655 $strLoadExplanation = 'The best method is checked by default, but you can change if it fails.'; //to translate
00656 $strExecuteBookmarked = 'Execute bookmarked query'; //to translate
00657 $strExcelOptions = 'Excel options'; //to translate
00658 $strReplaceNULLBy = 'Replace NULL by'; //to translate
00659 $strQueryWindowLock = 'Do not overwrite this query from outside the window'; //to translate
00660 $strPaperSize = 'Paper size'; //to translate
00661 $strDatabaseNoTable = 'This database contains no table!';//to translate
00662 $strViewDumpDatabases = 'View dump (schema) of databases';//to translate
00663 $strAddIntoComments = 'Add into comments';//to translate
00664 $strDatabaseExportOptions = 'Database export options';//to translate
00665 $strAddDropDatabase = 'Add DROP DATABASE';//to translate
00666 $strToggleScratchboard = 'toggle scratchboard'; //to translate
00667 $strTableOptions = 'Table options'; //to translate
00668 $strSecretRequired = 'The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret).'; //to translate
00669 $strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in config.inc.php and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.'; //to translate
00670 $strAddAutoIncrement = 'Add AUTO_INCREMENT value'; //to translate
00671 $strCharsets = 'Charsets'; //to translate
00672 $strDescription = 'Description'; //to translate
00673 $strCharsetsAndCollations = 'Character Sets and Collations'; //to translate
00674 $strCollation = 'Collation'; //to translate
00675 $strMultilingual = 'multilingual'; //to translate
00676 $strGerman = 'German'; //to translate
00677 $strPhoneBook = 'phone book'; //to translate
00678 $strDictionary = 'dictionary'; //to translate
00679 $strSwedish = 'Swedish'; //to translate
00680 $strDanish = 'Danish'; //to translate
00681 $strCzech = 'Czech'; //to translate
00682 $strTurkish = 'Turkish'; //to translate
00683 $strEnglish = 'English'; //to translate
00684 $strHungarian = 'Hungarian'; //to translate
00685 $strCroatian = 'Croatian'; //to translate
00686 $strBulgarian = 'Bulgarian'; //to translate
00687 $strLithuanian = 'Lithuanian'; //to translate
00688 $strEstonian = 'Estonian'; //to translate
00689 $strCaseInsensitive = 'case-insensitive'; //to translate
00690 $strCaseSensitive = 'case-sensitive'; //to translate
00691 $strUkrainian = 'Ukrainian'; //to translate
00692 $strHebrew = 'Hebrew'; //to translate
00693 $strWestEuropean = 'West European'; //to translate
00694 $strCentralEuropean = 'Central European'; //to translate
00695 $strTraditionalChinese = 'Traditional Chinese'; //to translate
00696 $strCyrillic = 'Cyrillic'; //to translate
00697 $strArmenian = 'Armenian'; //to translate
00698 $strArabic = 'Arabic'; //to translate
00699 $strRussian = 'Russian'; //to translate
00700 $strUnknown = 'unknown'; //to translate
00701 $strBaltic = 'Baltic'; //to translate
00702 $strUnicode = 'Unicode'; //to translate
00703 $strSimplifiedChinese = 'Simplified Chinese'; //to translate
00704 $strKorean = 'Korean'; //to translate
00705 $strGreek = 'Greek'; //to translate
00706 $strJapanese = 'Japanese'; //to translate
00707 $strThai = 'Thai'; //to translate
00708 $strUseThisValue = 'Use this value'; //to translate
00709 $strWindowNotFound = 'The target browser window could not be updated. Maybe you have closed the parent window or your browser is blocking cross-window updates of your security settings'; //to translate
00710 $strBrowseForeignValues = 'Browse foreign values'; //to translate
00711 $strInternalRelations = 'Internal relations'; //to translate
00712 $strInternalNotNecessary = '* An internal relation is not necessary when it exists also in InnoDB.'; //to translate
00713 $strUpgrade = 'You should upgrade to %s %s or later.'; //to translate
00714 $strLatexStructure = 'Structure of table __TABLE__';//to translate
00715 $strLatexContinued = '(continued)';//to translate
00716 $strLatexContent = 'Content of table __TABLE__';//to translate
00717 $strLatexIncludeCaption = 'Include table caption';//to translate
00718 $strLatexCaption = 'Table caption';//to translate
00719 $strLatexLabel = 'Label key';//to translate
00720 $strLatexContinuedCaption = 'Continued table caption';//to translate
00721 
00722 $strPrintViewFull = 'Print view (with full texts)'; //to translate
00723 $strLogServer = 'Server'; //to translate
00724 $strSortByKey = 'Sort by key'; //to translate
00725 $strBookmarkAllUsers = 'Let every user access this bookmark'; //to translate
00726 $strConstraintsForDumped = 'Constraints for dumped tables'; //to translate
00727 $strConstraintsForTable = 'Constraints for table'; //to translate
00728 $strBookmarkOptions = 'Bookmark options'; //to translate
00729 $strCreationDates = 'Creation/Update/Check dates'; //to translate
00730 $strCheckOverhead = 'Check overheaded'; //to translate
00731 $strExcelEdition = 'Excel edition'; //to translate
00732 $strDelayedInserts = 'Use delayed inserts'; //to translate
00733 $strSQLExportType = 'Export type'; //to translate
00734 $strAddConstraints = 'Add constraints'; //to translate
00735 $strGeorgian = 'Georgian'; //to translate
00736 $strCzechSlovak = 'Czech-Slovak'; //to translate
00737 $strTransformation_application_octetstream__download = 'Display a link to download the binary data of a field. First option is the filename of the binary file. Second option is a possible fieldname of a table row containing the filename. If you provide a second option you need to have the first option set to an empty string'; //to translate
00738 $strMaximumSize = 'Maximum size: %s%s'; //to translate
00739 ?>


Généré par Les experts TYPO3 avec  doxygen 1.4.6